Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0"

Transcriptie

1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

2 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst taxonomie s.pdf'. Die verwijzen naar dit document. De s horen bij een bepaalde versie van een XBRL taxonomie, hiervoor aangegeven op het titelvel. Het kan voorkomen dat s wijzigen zonder dat de XBRL taxonomie gewijzigd is. Daarom staat op het titelvel ook nog de versie van de lijst, om hem te kunnen onderscheiden van een vorige versie. Een XBRL reference duidt verder een hoofdstuk en een nummer aan. De hoofdstukken komen in dit document voor, en binnen elk hoofdstuk vindt u het unieke nummer van de XBRL reference. Het hoofdstuk 'gsp s' bevat nummers die identiek zijn aan de nummers die in de zogenaamde Belastingdienst Gegevensspecificatie voorkomen. Die keuze is gemaakt omdat veel condities nog niet in de taxonomie tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Nu de nummers overeen komen is men in staat de condities te vinden in de Belastingdienst gegevensspecificatie. Daarbij zijn de gegevenselementen van de condities uitgedrukt in nummers die dan weer overeenkomen met de nummers in de genoemde XBRL references. De Belastingdienst werkt aan een publicatie van de condities die beter aansluit bij de XBRL taxonomie. Die is echter nog niet gereed. Tot die tijd zullen de nummers van de XBRL references en de nummers van de Belastingdienst Gegevensspecificatie op elkaar blijven afgestemd.

3 Hoofdstuk: MDA s Paragraaf: 2 Definitie Naam uitkerende instantie of uitkerende verzekeraar. Paragraaf: 4 Definitie Het nummer van een pand in een straat. Paragraaf: 5 Definitie De toevoeging van een nummer van een pand in een straat. Paragraaf: 6 Definitie De naam van een straat. Paragraaf: 7 Definitie De plaats waar een natuurlijk persoon is ingeschreven is in het bevolkingsregister, dan wel de plaats waar een bedrijf van een rechtspersoon gevestigd is. Paragraaf: 8 Definitie Een postcode Paragraaf: 9 Definitie De voorletters van naam van een natuurlijk persoon.

4 Paragraaf: 10 Definitie De voorvoegsels van de naam van een natuurlijk persoon Paragraaf: 11 Definitie De familienaam van een natuurlijk persoon Paragraaf: 12 Definitie Het nummer waaronder iemand telefonisch voor gesprekken bereikbaar is. Paragraaf: 19 Definitie Gegevens over de onttrekking ivm overbrenging van -cultuur-grond bij een agrarisch ondernemer of een agrarisch gerelateerde ondernemer naar prive. Paragraaf: 20 Definitie Gegevens over de vervreemding of onttrekking van grond uit een onderneming Paragraaf: 22 Definitie Gegevens over een in de fiscale eenheid VPB gevoegde dochtermaatschappij. Paragraaf: 23 Definitie Gegevens over een uit de fiscale eenheid VPB ontvoegde dochtermaatschappij Paragraaf: 24

5 Definitie Gegevens over een vanwege ontbinding en vereffening uit de fiscale eenheid VPB ontvoegde dochtermaatschappij. Paragraaf: 26 Definitie Gegevens over tegoeden op bankrekeningen, spaarbewijzen en dergelijke in Nederland Paragraaf: 29 Definitie Gegevens over vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties. Paragraaf: 30 Definitie Gegevens over overige onroerende zaken. Paragraaf: 33 Definitie Gegevens over inkomsten uit eigen woning als hoofdverblijf. Paragraaf: 34 Definitie Gegevens over afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen. Paragraaf: 36 Definitie Gegevens over wonen in het buitenland Paragraaf: 37

6 Definitie Gegevens over een eigen woning die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat Paragraaf: 38 Definitie Gegevens over het buitenlandse (netto) inkomen uit dividend/rente en royalties als onderdeel van de winst van een binnenlands onderneming waarvoor de verrekeningsmethode geldt. Paragraaf: 44 Definitie Gegevens over het buitenlandse overige (netto) inkomen van een binnenlands belastingplichtige waarvoor de vrijstellingsmethode geldt. Paragraaf: 45 Definitie Gegevens over het buitenlandse (netto) inkomen als sporter en/of artiest van een binnenlands belastingplichtige waarvoor de verrekeningsmethode geldt. Paragraaf: 46 Definitie Gegevens over het buitenlandse (netto) inkomen uit loon en pensioen van een binnenlands belastingplichtige waarvoor de vrijstellingsmethode en bij uitzondering de verrekeningsmethode geldt (dan zal de bronbelasting moeten zijn gevuld). Paragraaf: 47 Definitie Gegevens over de inkomsten uit box 2 die dubbel zijn belast of waar Nederland geen belasting over mag heffen. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in het buitenland woonde en koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting d.m.v. toepassing van de evenredigheidsmethode. Paragraaf: 50 Definitie Gegevens over de bezittingen, zoals spaartegoeden en aandelen, maar exclusief

7 onroerende zaken, waarvoor vermindering van belasting wordt gevraagd, verminderd met eventuele schulden voor dit bezit. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in het buitenland woonde en koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Paragraaf: 51 Definitie Gegevens over de onroerende zaak waarvoor vermindering van belasting wordt gevraagd, verminderd met de eventuele schulden voor deze bezitting. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in het buitenland woonde en koos voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Paragraaf: 52 Definitie Gegevens over de onroerende zaak waarvoor vermindering van belasting wordt gevraagd, verminderd met de eventuele schulden voor deze bezitting. Dit geldt voor de periode dat de belastingplichtige in Nederland woonde. Paragraaf: 53 Definitie Gegevens over de persoon die, of het lichaam dat, aandeelhouder is van de vennootschap die aangifte doet, voor zover het een besloten vennootschap betreft; - een naamloze vennootschap waarvan de aandelen niet op de Beurs zijn genoteerd; - een naamloze vennootschap waarvan aandeelhouders met aandelenpakketten groter dan 5% bekend zijn. De opgave is naar de toestand per einde van dit boekjaar. Paragraaf: 54 Definitie De formele naam van een rechtspersoon Paragraaf: 65 Definitie De gemeentelijke aanduiding van het perceel zoals dat kadastraal is vastgelegd. Paragraaf: 66

8 Definitie De sectie en het nummer van het perceel zoals dat kadastraal is vastgelegd. Paragraaf: 68 Definitie De naam van de dochtermaatschappij. Paragraaf: 83 Definitie Gegevens over intracommunautaire diensten Paragraaf: 84 Definitie Gegevens over correcties op intracommunautaire diensten Paragraaf: 88 Definitie Gegevens over intracommunautaire ABC leveringen Paragraaf: 89 Definitie Gegevens over correcties op intracommunautaire ABC leveringen Paragraaf: 90 Definitie Gegevens over intracommunautaire leveringen Paragraaf: 91 Definitie Gegevens over correcties op intracommunautaire leveringen

9 Paragraaf: 92 Definitie Het bedrag waarmee het eerder opgegeven bedrag van de leveringen gecorrigeerd moet worden. Paragraaf: 93 Definitie Het bedrag van de intracommunautaire leveringen Paragraaf: 95 Definitie De landcode van de lidstaat. Paragraaf: 97 Definitie Het belastingconsulentennummer van het kantoor waarmee over de inhoud van het ingezonden bericht contact kan worden opgenomen. Paragraaf: 99 Definitie Identificatie van het bericht door de aangever respectievelijk verzender. Paragraaf: 100 Definitie Het btw-identificatienummer is het nummer waaronder u goederen hebt geleverd aan ondernemers in andere landen van de EU. Onder dit nummer worden uw gegevens met de andere EU-landen uitgewisseld. Paragraaf: 101 Definitie Het BTW-identificatienummer van afnemer van de prestatie.

10 Paragraaf: 106 Definitie Het bedrag van de intracommunautaire diensten Paragraaf: 107 Definitie Het aandeel in de belastbare inkomsten uit eigen woning Paragraaf: 108 Definitie Het aandeel in de aftrek geen of geringe eigenwoningschuld Paragraaf: 112 Definitie Specificatie van de aanwijsposten. Paragraaf: 113 Definitie Het belastingjaar waarover aangifte voor de inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of aangifte voor de Vennootschapsbelasting wordt gedaan. Voor uitstelverzoeken, het belastingjaar waarop het uitstel betrekking heeft Paragraaf: 114 Definitie Gegevens over onttrekking onroerende zaken Paragraaf: 115 Definitie Gegevens over objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten Paragraaf: 116

11 Definitie Gegevens over overgangsregeling vrijstelling wegens buitenlandse winst Paragraaf: 117 Definitie Gegevens over premies particuliere verzekeringen Paragraaf: 163 Definitie De geboortedatum Paragraaf: 164 Definitie Gegevens over wonen in buitenland en nationaliteit Paragraaf: 166 Definitie Gegevens over inkomsten uit tegenwoordige arbeid Paragraaf: 167 Definitie Gegevens over inkomsten uit vroegere arbeid Paragraaf: 200 Definitie Formuliercode verwerkend systeem Belastingdienst. Paragraaf: 200 Toelichting In de BD-FRIS staat beschreven welke formuliercode gebruikt moet worden. Voor de serviceberichten Toeslagen zijn de volgende codes van toepassing: TL103 = Beslissing op bezwaar TL114 = Compacte mededeling eerste aanvraag en compacte mededeling

12 wijziging TL115 = Compacte mededeling automatisch continueren TL135 = Compacte mededeling (herziene) ve berekening Paragraaf: 201 Definitie Gegevens van de medebewoners Paragraaf: 300 Definitie Het relatienummer (SWOxxxxx), dat door OSWO is uitgegeven aan de ontwikkelaar die de programmatuur heeft ontwikkeld, waarmee de gegevens in het elektronische bericht zijn samengesteld. Paragraaf: 301 Definitie De naam van het sofwarepakket waarmee het elektronische bericht is aangemaakt. Paragraaf: 302 Definitie De versie van het softwarepakket waarmee het elektronische bericht is aangemaakt. Paragraaf: 303 Definitie Specificatie van persoons- of kantoorgeoriënteerde koepelorganisatie van fiscaal dienstverleners die de belangen van de aangesloten leden behartigt. Paragraaf: 304 Definitie De winst uit en buiten Nederland die de (partner van de) belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling Paragraaf: 305

13 Definitie Het totaal van loon en ziektewetuitkeringen uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 306 Definitie Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige die niet onder de loonheffing vallen. Paragraaf: 307 Definitie Het totaal van de inkomsten uit vroegere arbeid uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 308 Definitie Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen ter zake van een afkoop van een lijfrente of periodieke uitkering uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Afkoopsommen van lijfrenten of periodieke uitkeringen waarvan de waarde in het economisch verkeer van de aanspraak van deze lijfrente of periodieke uitkering meer bedraagt dan het bedrag dat is genoemd in art 3.133, lid 2, sub d Wet IB Paragraaf: 309 Definitie Totaal van de vrijgestelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid van internationale organisaties van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 310 Definitie Totaal van de vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 311

14 Definitie Het resultaat uit werkzaamheden uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige dat met arbeid wordt behaald. Paragraaf: 312 Definitie Het netto resultaat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming, aan een werkzaamheid of aan een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. Het betreft vermogensbestanddelen van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 313 Definitie Het saldo van de ontvangen periodieke uitkeringen voor alimentatie en afkoopsommen daarvan verminderd met de aftrekbare kosten. Het betreft periodieke uitkeringen en aftrekbare kosten van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 314 Definitie Het totaalbedrag van belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen, verminderd met de daarop drukkende kosten. Het betreft periodieke uitkeringen, verstrekkingen en aftrekbare kosten van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 315 Definitie Inkomsten uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2001 en die op grond van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 worden belast. Paragraaf: 316 Definitie Het saldobedrag van de reisaftrek uit en buiten Nederland van de (partner van de) belastingplichtige. Paragraaf: 317

15 Definitie Het aandeel in het totaal van de reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang en vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang voordat dit is verminderd met de persoonsgebonden aftrek, dat op grond van de gezamenlijke keuze van de aangever en zijn fiscale partner geacht wordt op te komen bij de (partner van de) aangever. Het betreft reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen uit en buiten Nederland. Het resultaat kan ook negatief zijn. Paragraaf: 318 Definitie Het forfaitair rendement van het aandeel van de (partner van de) aangever van het totaal van de bezittingen en de aftrekbare schulden uit en buiten Nederland. Paragraaf: 319 Definitie Elders belast inkomen box 1 buitenlandse belastingplichtige spec Paragraaf: 320 Definitie Elders belast inkomen box 2 buitenlandse belastingplichtige spec Paragraaf: 321 Definitie Elders belast beperkt tarief buitenlandse belastingplichtige Paragraaf: 322 Definitie Elders belast box 1 dividend en rente en royalties spec Paragraaf: 323 Definitie Elders belast box 1 overige inkomsten spec

16 Paragraaf: 324 Definitie Elders belast inkomen box 1 sporters en artiesten Paragraaf: 325 Definitie Elders belast box 1 loon en pensioen spec Paragraaf: 326 Definitie Elders belast inkomen box 2 spec Paragraaf: 327 Definitie Elders belast onroerende zaken box 3 - vermindering spec Paragraaf: 328 Definitie Elders belast inkomen box 3 - verrekening spec Paragraaf: 329 Definitie De persoonsgebonden aftrek van de (partner van de) belastingplichtige uit en buiten Nederland. Paragraaf: 330 Definitie Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie titel Paragraaf: 331

17 Definitie Datum van overlijden Paragraaf: 332 Definitie Begin- en eind saldi van de schulden op de bankrekening in euro's Paragraaf: 333 Definitie Het (begin- eind-) saldo van de schulden op de bankrekening in de originele valuta Paragraaf: 334 Definitie Het belang in de totale schuld van de lening per primo/ultimo het aangiftejaar van de belastingplichtige Paragraaf: 336 Definitie Invullen als er voor een BSN een bouwdepot bekend is per peildatum (begindatum) xx (met code 21 - Soort Saldo = Bouwdepot) respectievelijk (einddatum) xx Paragraaf: 337 Definitie Het deel van het totaal afkoop lijfrenten onder de loonheffingen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en het deel van het totaal afkoop lijfrenten onder de loonheffingen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar Paragraaf: 337 Toelichting Splits de afkoopsom lijfrente over de Nederlandse en de buitenlandse periode

18 Paragraaf: 338 Definitie Het deel van aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar. Het deel van aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 339 Definitie Het deel van aandeel aangever in inkomsten eigen woning dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van aandeel aangever in inkomsten eigen woning dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 340 Definitie Het deel van de belastbare winst dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar danwel het deel van de belastbare winst dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 340 Toelichting Splits de belastbare winst in het migratiejaar over een periode dat u woonachtig was in Nederland en een periode dat u woonachtig was buiten Nederland. Paragraaf: 341 Definitie Het deel van het totaal buitenlandse inkomsten tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar danwel het deel van totaal buitenlandse inkomsten tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 342 Definitie Het deel van de buitenlandse inkomsten vroegere arbeid totaal dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de buitenlandse inkomsten vroegere arbeid totaal dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar.

19 Paragraaf: 343 Definitie Het deel van het totaal reisaftrek migratiejaar Nederlandse periode dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van totaal reisaftrek migratiejaar buitenlandse periode dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 343 Toelichting Splits de totale reisaftrek migratiejaar in een deel dat betrekking heeft op een periode dat u woonachtig was in Nederland en een periode dat u woonachtig was buiten Nederland. Paragraaf: 344 Definitie Het deel van totaal loon tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van totaal loon tegenwoordige arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 345 Definitie Het deel van de inkomsten uit dienstbetrekking zonder loonheffing dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de inkomsten uit dienstbetrekking zonder loonheffing dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 346 Definitie Het deel van totaal inkomsten uit vroegere arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van totaal inkomsten uit vroegere arbeid dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 347 Definitie Het deel van netto resultaat uit werkzaamheden dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van netto resultaat uit

20 werkzaamheden dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 348 Definitie Het deel van het resultaat ter beschikking stellen vermogensbestanddelen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het resultaat ter beschikking stellen vermogensbestanddelen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar Paragraaf: 349 Definitie Indicatie dat in het jaar van migratie in de Nederlandse periode danwel de buitenlaandse periode de aangever gebruik maakt van een van de mogelijkheden waardoor de werkzaamheden niet worden gestaakt, maar geruisloos wordt doorgeschoven naar een rechtsopvolger of dat de werkzaamheden van de aangever (gedeeltelijk) worden gestaakt. Paragraaf: 350 Definitie Het deel van het saldo alimentatie minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het saldo alimentatie minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 351 Definitie Het deel van het saldo periodieke uitkeringen minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het saldo periodieke uitkeringen minus de aftrekbare kosten dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 352 Definitie Het deel van de overige inkomsten dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de overige inkomsten dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar.

21 Paragraaf: 353 Definitie Het deel van de negatieve persoonsgebonden aftrek dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de negatieve persoonsgebonden aftrek dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 354 Definitie Het deel van de uitgaven inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de uitgaven inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 355 Definitie Het deel van het totaal negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en het deel van het totaal negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 356 Definitie Het deel van het voordeel uit aanmerkelijk belang van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en/of het deel van het voordeel uit aanmerkelijke belang van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 357 Definitie De waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en/of de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 358 Definitie Specificatie van de saldi van de bankrekeningen etc., die in Nederland zijn gehouden of specificatie van de saldi van de bankrekeningen etc., die in het buitenland zijn gehouden.

22 Paragraaf: 359 Definitie Het bankrekeningnummer waarop het bank- of spaartegoed in Nederland gehouden, betrekking heeft, c.q. waaraan deze rekening is gekoppeld of het bankrekeningnummer waarop het bank- of spaartegoed in het buitenland gehouden betrekking heeft, c.q. waaraan deze rekening is gekoppeld. Paragraaf: 360 Definitie De bedragen die bij de specificatie van de banksaldi horen, in Nederland gehouden of het bedrag/saldo van het bank- en/of spaartegoed dat in het buitenland in dit aangiftejaar werd gehouden Paragraaf: 361 Definitie Het deel van de aftrekbare onderhoudsverplichtingen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de aftrekbare onderhoudsverplichtingen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 363 Definitie Het deel van de uitgaven levensonderhoud kinderen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de uitgaven levensonderhoud kinderen van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 364 Definitie Het deel van uitgaven specifieke zorgkosten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van uitgaven specifieke zorgkosten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 365

23 Definitie Het deel van de aftrekbare weekenduitgaven gehandicapten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de aftrekbare weekenduitgaven gehandicapten van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 366 Definitie Het deel van de aftrekbare scholingsuitgaven van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van de aftrekbare scholingsuitgaven van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 367 Definitie Het deel van het totaalbedrag van de aftrekbare uitgaven met betrekking tot rijksmonumentenpanden, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen en dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het totaalbedrag van de aftrekbare uitgaven met betrekking tot rijksmonumentenpanden, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen en dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 368 Definitie Het deel van het verlies op beleggingen durfkapitaal van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar of het deel van het verlies op beleggingen durfkapitaal van de aangever dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 369 Definitie Het deel van de aftrekbare giften van de aangver dat betrekking heeft op de periode wonend in Nederland in het migratiejaar en het deel van de aftrekbare giften van de aangver dat betrekking heeft op de periode wonend buiten Nederland in het migratiejaar. Paragraaf: 370 Definitie Het totaal van de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die

24 belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Of: het totaal van de voor buitenlandse belastingplichtigen (of voor migranten over de buitenlandse periode in het migratiejaar) de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten als voorheffing in aanmerking te nemen als deze betrekking heeft op bestanddelen die onderdeel uitmaken van het verzamelinkomen en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Paragraaf: 371 Definitie Het aandeel van de binnenlandse belastingplichtige in de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten. De ingehouden kansspelbelasting op de prijs die bij de aangever is belast en/of het aandeel van de buitenlandse belastingplichtige in de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten. De ingehouden kansspelbelasting op de prijs die bij de aangever is belast. Paragraaf: 372 Definitie Het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren dat niet eerder in aanmerking is genomen, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen. De aftrek heeft betrekking op de periode wonend in Nederland in die betreffende voorgaande jaren of het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren dat niet eerder in aanmerking is genomen, dat bij de aangever in aanmerking wordt genomen. De aftrek heeft betrekking op de periode wonend buiten Nederland in die betreffende voorgaande jaren. Paragraaf: 373 Definitie Indicatie welk belastingsoort voor het betreffende bericht geldt. B = Omzetbelasting, vermindering op aangifte F = Omzetbelasting, (vermindering op) aanslag H = Inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen N = Inkomstenbelasting, gemoedsbezwaarde Premie Volksverzekeringen O = Omzetbelasting, teruggaaf n.a.v. negatieve aangifte V = Vennootschapsbelasting W = Zorgverzekeringswet Paragraaf: 373 Toelichting SBA-IH+SBA-VPB SBA-OB Paragraaf: 374

25 Definitie Het totaal van de saldi van bankrekeningen, spaartegoeden, spaarbewijzen, premiedepots etc. in Nederland gehouden en/of het buitenland. Paragraaf: 375 Definitie Omschrijving van de Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking of de omschrijving van de voor buitenlandse belastingplichtigen (of voor migranten over de buitenlandse periode in het migratiejaar) de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten als voorheffing in aanmerking te nemen als deze betrekking heeft op bestanddelen die onderdeel uitmaken van het verzamelinkomen en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Paragraaf: 375 Toelichting Betreft de binnenlandse belastingplichtige of in het jaar van migratie, in de Nederlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs of de buitenlandse belastingplichtige, in de buitenlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs. Paragraaf: 376 Definitie De Nederlandse dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking of de voor buitenlandse belastingplichtigen (of voor migranten over de buitenlandse periode in het migratiejaar) de ingehouden Nederlandse dividendbelasting op de dividenduitkeringen die in het kalenderjaar zijn genoten als voorheffing in aanmerking te nemen als deze betrekking heeft op bestanddelen die onderdeel uitmaken van het verzamelinkomen en de ingehouden kansspelbelasting op de prijs die belastbaar is als winst uit onderneming dan wel als inkomsten uit een dienstbetrekking. Paragraaf: 376 Toelichting Betreft de binnenlandse belastingplichtige of in het jaar van migratie, in de Nederlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs of de buitenlandse belastingplichtige, in de buitenlandse periode genoten en belaste uitkering/prijs.

26 Paragraaf: 377 Definitie De naam van de verzekeraar waar de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken zijn ondergebracht of de naam van de verzekeraar waar de pensioenaanspraken buiten Nederland zijn ondergebracht. Paragraaf: 378 Definitie Het identificerende nummer waaronder de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraak is geadministreerd bij de betreffende verzekeraar of verzekeringsmaatschappij of het identificerende nummer waaronder de in het buitenland ondergebrachte pensioenaanspraken is geadministreerd bij de betreffende verzekeraar of verzekeringsmaatschappij. Paragraaf: 379 Definitie Indicatie of de opgebouwde pensioenaanspraak in de Nederlandse periode in een eigen beheer BV wordt gehouden of indicatie of de pensioenaanspraak buiten Nederland gebracht, in een eigen beheer BV wordt gehouden. Paragraaf: 380 Definitie Indicatie of sprake is van opgave naar de waarde economisch verkeer van de opgebouwde pensioenaanspraak in de Nederlandse periode of indicatie of sprake is van opgave naar de waarde economisch verkeer van de pensioenaanspraken in het buitenland. Paragraaf: 381 Definitie Indicatie of sprake is van opgave van de betaalde premies van de opgebouwde pensioenaanspraak in de Nederlandse periode of indicatie of sprake is van opgave van de betaalde premies van de pensioenaanspraken in het buitenland. Paragraaf: 382 Definitie Het te conserveren inkomen van de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken naar waarde op het moment van emigratie of het te conserveren inkomen, de waarde van de pensioenaanspraken buiten Nederland ondergebracht.

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.0 Definitielijst versie 9.0 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 9.2 Definitielijst versie 9.2.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.1. Definitielijst versie bd-6.0.5 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.1 Definitielijst versie bd-6.0.5 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie 5.0. Definitielijst versie 5.0 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie 5.0 Definitielijst versie 5.0 Inleiding De belastingdienst taxonomie bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst taxonomie s.pdf'.

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1. Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.2.b.1 Definitielijst versie bd-7.2.b.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Aangifte Aangifte IB M Pagina 1 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx. Belastingdienst

Aangifte Aangifte IB M Pagina 1 M-aangifte en spec - Concept - BMG - Versie 29 januari 2013.xlsx. Belastingdienst Deze concept papierpresentatie van het (papieren) M-biljet 2013 is nog in (de fase van) ontwikkeling, zodat hier geen rechten c.q. aanspraken aan kunnen worden ontleend. Belastingdienst Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 17 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Formulierenversie IB 650E 2Z51 OLAV Afgedrukt op 14-3-2017 Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Burgerservicenummer 215379421 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist 2010 2014 Aangifte inkomstenbelasting Om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 2010 goed in in te te kunnen vullen hebben wij gegevens wij gegevens van van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

Fiscaal rapport 2015

Fiscaal rapport 2015 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN Fiscaal rapport 215 Dossiernummer: 6223571 Relatiebeheerder: S Dijkman Datum: 12 april 216 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen Inspectie der Belastingen 2008 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W.en A.V.B.Z. Eilandgebied: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw)

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailde Uw BSN (sofi)nummer

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013

CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013 CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden:

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden: Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Wij kunnen uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens - voor zover van

Nadere informatie

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK 1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Tenslotte laten we u nog wat andere formulieren zien die we gebruiken:

Tenslotte laten we u nog wat andere formulieren zien die we gebruiken: Geachte heer, mevrouw, Hieronder volgen een aantal schermafdrukken van de verschillende printmogelijkheden, die het IB aangiftebiljet van Tecknow u biedt.. Deze staan op naam van dhr.demo en zijn vrouw,

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V.

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V. Informatie Belastingaangifte 2014 Om uw belastingaangifte te verzorgen hebben we informatie van u nodig. Om ons de juiste informatie te verschaffen hebben we dit vragenformulier opgesteld. We verzoeken

Nadere informatie

Checklist Aangifte IB 2014

Checklist Aangifte IB 2014 Checklist Aangifte IB 2014 Versie 1.2, maart 2015 Aangiftegegevens voor het jaar 2014 Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken. AAW 1/5 Persoonlijke gegevens Hebben

Nadere informatie

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd particulieren. Blz. 1 van 8 ( 50,-- incl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw BSN (sofi)nummer Uw geboortedatum

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Checklist. gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de ʻChecklist Aangifte. : Postbus 147. : 3700 AC ZEIST Beconnummer : 302272

Checklist. gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de ʻChecklist Aangifte. : Postbus 147. : 3700 AC ZEIST Beconnummer : 302272 Checklist Aangifte inkomstenbelasting http://www.aangifte-expert.nl/ Checklist 2010 Aangifte inkomstenbelasting 2012 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2010 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Aangiftebiljet A 2011 Inkomstenbelasting, premies A.O.V./A.W.W. en

Nadere informatie