KAS Selections. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAS Selections. Voorwoord"

Transcriptie

1 Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder Versterking van het Management Team German Branch KAS BANK in 2010 en 2011 Wet Giraal Effectenverkeer breidt wettelijke bescherming uit Back-Office Outsourcing nu ook voor Duitse markt Positieve reacties op stresstest KAS BANK voor Nederlandse pensioenfondsen Productieve samenwerking Altijd en overal in control : De Pension Fund Monitor op uw ipad!

2 KAS Selections KAS Selections is een kwartaaluitgave van KAS BANK N.V. te Amsterdam, Londen en Wiesbaden. Hoewel deze uitgave met de meeste zorg wordt samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Jaargang 17, nummer 6, april 2011 In dit nummer: Balansmanagement bij Servicekantoor AGH 3 XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard 6 Altijd en overal in control : De Pension Fund Monitor op uw ipad! 7 ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 8 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder 10 Versterking van het Management Team German Branch 11 KAS BANK in 2010 en Wet Giraal Effectenverkeer breidt wettelijke bescherming uit 14 Back-Office Outsourcing nu ook voor Duitse markt 15 Global Custody Netwerk Nieuws 16 Positieve reacties op stresstest KAS BANK voor Nederlandse pensioenfondsen 18 Productieve samenwerking 20 Personalia 22 Laurens Visie 22 Commentaar op deze uitgave, suggesties voor toekomstige artikelen en verzoeken om op de verzendlijst geplaatst te worden, kunt u richten aan: Client Management Director: Egon Tibboel Clearing & Banking Services Associate director: Arno Vroom Fund & Investment Services Associate director: Sicco Plesman Institutional Services Associate director: Bob Meijer Sub & Core custody Associate director: Erwin Hoedeman Sales & Bussiness development (S&BD) Head of S & BD Mark van Weezenbeek Tekstredactie: Robbert Veltman Eindredactie: Carla Boogers Vormgeving: Ebbenhorst Design, De Meern Druk: KAS BANK, Document & Systems Services Voorwoord Na grote natuurrampen zoals nu in Japan, wordt stress een relatief begrip. Hoge nucleaire stralingsniveaus, gebrek aan voedsel, water en medicijnen, totale verwoesting. Daarmee vergeleken zinkt de discussie over een dekkingsgraad van 104 of 105 procent of het uitvoeren van een stresstest in het niet. Bovendien blijkt maar weer eens dat ver in de toekomst kijken een vrijwel onmogelijke zaak is. Toch doen we dat in deze KAS Selections weer volop. Want er zijn een hoop positieve ontwikkelingen bij KAS BANK in Zo zijn wij positief gestemd over verdere groei in Duitsland en de Duitstalige markt. Per 1 januari is onze German Branch verder versterkt met twee ervaren krachten uit de Duitse effectenindustrie. Frank Vogel en Günter Schuhbeck stellen zich als nieuwe Geschäftsleiter kort aan u voor. KAS BANK ontwikkelt zich steeds verder als het wakend oog van pensioenfondsbesturen die in control willen zijn. Voor een dagelijkse update van de belangrijkste sturingsgegevens voor hun fonds kunnen zij binnenkort gebruikmaken van de KAS BANK app voor het IMS Dashboard. De app is met name uniek omdat hij is ontwikkeld voor een zeer specifieke doelgroep. Sander Musterman van XS2TheWorld, ontwerper van de app, vertelt meer hierover. Verzamelen van sturings- en verantwoordingsinformatie is een van de belangrijkste taken van Servicekantoor AGH. Zij gebruiken deze informatie o.a. om de aangesloten fondsen te adviseren over het beheer van hun vermogen en het afdekken van risico s. AGH ziet een duidelijke toegevoegde waarde in de IMS dienstverlening van KAS BANK en tools als een app om besturen goed te kunnen informeren. Risicomanagement- en risicobeheersing blijft een van de belangrijkste agendapunten voor institutionele beleggers en financiële instellingen. De SAS 70-Type II rapportage speelt daarin een belangrijke rol. Vanaf 2011 gelden echter andere internationale maatstaven voor het aantoonbaar in control zijn bij de financiële verslaglegging. En dat is ISEA KAS BANK loopt hier al op vooruit. Een andere belangrijke ontwikkeling voor Nederlandse beleggers is de uitbreiding van het werkingsgebied van de Wet giraal effectenverkeer. Wat er is verandert leest u in deze KAS Selections. Stress, ik schreef het al, is een relatief begrip, maar wel belangrijk om onder controle te houden. Vooruitlopend op verdere regelgeving vanuit De Nederlandsche Bank heeft KAS BANK daarom een eigen stresstest voor pensioenfondsen ontwikkeld. Wij praten u kort bij over dit belangrijke instrument om (toekomstige) risico s bij wisselende economische scenario s in kaart te brengen. Verder besteden we aandacht aan BPO+, de geautomatiseerde verwerking door de back-office van KAS Investment Servicing in Duitsland van de transacties van vermogensbeheerders via de Front-Office Module van SimCorp Dimension. Traditiegetrouw besluit KAS Selections met Laurens Visie, ditmaal over de harmonisatie van de afwikkeling van het Europese effectenverkeer. Of beter gezegd: over het uitblijven daarvan. Wij hopen dat de situatie in Japan zich bij ontvangst van deze editie gestabiliseerd heeft. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Graag horen wij uw reacties op de onderwerpen in deze KAS Selections. Ten slotte maken wij deze voor, maar vooral ook samen met u. Sikko van Katwijk Chief Commercial Officer, Raad van Bestuur KAS BANK

3 De IRM Monitor als ondersteuning bij balansmanagement, vermogens- en risicobeheer Balansmanagement bij Servicekantoor AGH Servicekantoor AGH verzorgt voor zes fondsen de uitvoering van pensioen, vut, 55 plus en WGA-hiaatregelingen. Het betreft de volgende taken: het adviseren van besturen en sociale partners over de vervaardiging en aanpassing van de regelingen, de administratie van de regelingen, het verzorgen van de communicatie en het ondersteunen van het bestuur en/of de beleggingscommissie bij het beheer van het vermogen. AGH werkt voor het uitvoeren van het balansmanagement nauw samen met Interest & Currency Consultants (ICC) en KAS BANK. Tijdens een levendig gesprek leggen Erik Martens en Eric Mateman van AGH en Eddy Markus van ICC uit hoe deze samenwerking verloopt. Een van de taken van AGH is sturings- en verantwoordings informatie verzorgen voor de besturen en/of de beleggingscommissies van de aangesloten fondsen. Op welke manier maakt u daarbij gebruik van de riskmanagement diensten van KAS BANK? Martens: Alle aangesloten pensioenfondsen hebben de back office van hun vermogensbeheer uitbesteed aan KAS BANK. Dat betekent dat KAS BANK voor alle administraties rapportages kan uitbrengen aan AGH en de betreffende fondsbesturen. Daardoor kunnen wij de vermogens goed monitoren en de ontwikkeling van de (vereiste) dekkingsgraden op de voet volgen. KAS BANK geeft bovendien een uitstekende inschatting hoe de rentegevoeligheid van de verplichtingen zich verhoudt ten opzichte van die van de beleggingen en de mismatch daartussen. Met die informatie kunnen de fondsbesturen beleid voeren om de downside risk van de dekkingsgraad goed te kunnen afdekken. Dat vinden wij de kracht van de IRM monitor van KAS BANK. Fondsbesturen moeten nu maandelijks en per kwartaal rapporteren aan DNB. Dan is het heel belangrijk dat je een goed beeld hebt van zowel de actuele dekkingsgraad als de vereiste dekkingsgraad. Daarnaast kunnen zij met behulp van die informatie niet Erik Martens (links) en Eric Mateman (rechts) van AGH en Eddy Markus (midden) van ICC alleen aan DNB, maar aan alle stakeholders verantwoording afleggen. Steeds meer pensioenfondsen willen dagelijks geïnformeerd worden over de dekkingsgraad en de risico s van het fonds. AGH is al vanaf het begin afnemer van de IRM Monitor 1 en heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze tool. Inmiddels gebruiken jullie ook het IMS Dashboard 2. Wat is voor jullie de toegevoegde waarde van beide tools? Martens: Het bestuur van een pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. Zij moeten in één oogopslag alle sturingsinformatie beoordelen om vast te stellen of het pensioenfonds nog op koers ligt. Het is onze taak om deze sturingsinformatie bij de bestuursleden inzichtelijk in beeld te brengen. Dan pas kan het bestuur actief het fonds beheren en bewuste keuzes maken zoals bijvoorbeeld: nemen wij dit risico bewust, is het risico goed afgedekt. De IRM Monitor helpt 1 De IRM Monitor analyseert en rapporteert voor u op maand of kwartaalbasis de risico s van uw beleggingen versus uw pensioenverplichtingen. 2 Met het IMS Dashboard heeft u online op dagbasis inzicht in uw dekkingsgraad, marktwaarde ontwikkelingen, asset allocatie, compliance monitoring en uw positie en transactiegegevens. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

4 ons om onze klanten goed te informeren over het vermogensbeheer, de risico s en het balansmanagement. De monitor verschijnt per kwartaal en is te veel omvattend voor een bestuur. Het is een geschikt document voor de beleggingscommissie. Jullie worden gelukkig steeds beter in het ontsluiten van informatie voor pensioenfondsen. Zo kunnen wij dagelijks via het IMS Dashboard bijvoorbeeld de down side risk van de dekkingsgraad goed volgen. Dit Dashboard is een toegankelijke informatiebron het woord zegt het al voor het bestuur van een pensioenfonds. Door de feedback van de besturen leren wij steeds meer bij. Wij geven dat weer door aan KAS BANK: wij zouden die en die informatie ook graag opgenomen zien in de IRM Monitor en het IMS Dashboard. Dat is een mooie wisselwerking. Na de invoering van het FTK in 2007 richt de aandacht van DNB zich steeds meer op de verplichtingen en risico s van pensioenfondsen en de manier waarop de risico s worden afgedekt. Hoe informeert en adviseert AGH de aangesloten fondsen over de risico s op hun balans? Martens: Uitgangspunt bij het informeren van de besturen is natuurlijk altijd de vraag: hoe is het risicobeleid vormgegeven en de beheersing ervan ingericht? Leidraad is de FIRM methodiek van DNB. Niet alle onderdelen daarvan zijn gelukkig relevant voor pensioenfondsen. Het risicobeleid is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota, de ABTN. In het jaarverslag legt het fonds vervolgens verantwoording af over de risico s en hoe het daarmee omgaat. Als besturen zich bewust zijn van alle risico s, zijn zij beter in staat om te sturen en verantwoording aan hun stakeholders af te leggen. Dan heb je allereerst een helder beeld nodig van hoe je als fonds de risico s en risico Erik Martens is sinds 1985 als manager werkzaam in de pensioen- en financiële wereld bij diverse pensioenuitvoerders en is nu bij het Servicekantoor AGH werkzaam als algemeen directeur. Servicekantoor AGH is een samenwerkingsverband van en voor pensioenfondsen. Eddy Markus is Executive director/chief analyst bij Interest & Currency Consultants. Na zijn studie economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, was hij ruim vijf jaar verantwoordelijk voor alle (middellange termijn) rente- en valutaposities van een groot familievermogen. Begin jaren tachtig maakte hij een overstap van vermogensbeheer naar adviesverlening en richtte Interest & Currency Consultants (ICC) op. Aanvankelijk was ICC vooral een rente en valuta adviesbureau voor bedrijven. Inmiddels is ICC uitgegroeid tot een consultancy bedrijf gespecialiseerd in nagenoeg alle facetten van treasury management, corporate & structured finance en market outlook. beheersing feitelijk aanpakt. De fondsbesturen hebben Risk Management Committees ingesteld. Samen met hen analyseren en monitoren wij de risico s en de beheersmaatregelen. KAS BANK levert daarvoor een belangrijk deel van de benodigde informatie, via het IMS Dashboard. De ontwikkeling van de dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad staan daarin centraal. KAS BANK meet de performance en de risico s en berekent vervolgens de dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad. Ook wordt gekeken wat er zou gebeuren als bepaalde parameters veranderen. Daarover overleggen wij regelmatig met KAS BANK. Al die informatie is weer terug te vinden in het IMS Dashboard. Wij kijken daar dagelijks naar om de besturen goed te kunnen informeren. Mateman: Toen wij het FTK op ons af zagen komen, werd de rechterkant van de balans actueel, vanwege de ontwikkeling van de verplichtingen als gevolg van wijziging van de rente. Daarbij hebben wij ons afgevraagd: hoe komen wij aan de benodigde kennis op dat gebied? Natuurlijk door zoveel mogelijk research te doen. Daarvoor maken wij gebruik van de media, asset managers en specialisten. Vanuit deze insteek kwamen wij in contact met ICC. Zij adviseren ons nu wekelijks over de renteontwikkelingen en de instrumenten die wij kunnen gebruiken om risico s af te dekken, zoals bijvoorbeeld swaptions. 4 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

5 Martens: Uiteindelijk hebben wij een soort informatievierhoek ingericht: ICC, KAS BANK, AGH en de actuarissen van de aangesloten fondsen. Via deze vierhoek wordt de kennis van de verschillende disciplines aange wend om bijvoorbeeld de bescherming van de dekkings graad tegen rentedaling goed te organiseren. Het is belangrijk om goed te kijken hoe je de rentehedge neerzet en bijstelt. Gaat de rente omhoog, dan wil je wel gebruik maken van het upwards potential maar tegelijkertijd ook beschermd blijven tegen de downside risk. Wat voor rol speelt ICC in dat proces? Markus: Bij de eerste kennismaking hebben wij gelijk verteld wat ICC absoluut niet doet. En dat is, oneerbiedig gezegd, trucjes bedenken voor de technische aspecten van het risicobeleid: hoe breng ik de linker- en rechterzijde van de balans in evenwicht? Wat wij wel doen is besturen van pensioenfondsen uitleggen dat zij zelf beslissingen moeten nemen over het beheer van de risico s op de balans en hoe je dat het beste kunt doen. AGH heeft dat prima opgelost. In overleg met de besturen en beleggingscommissies beslissen zij alles zelf. Daarbij worden alle invalshoeken zorgvuldig afgewogen. Wat voor instrumenten zijn er, wat zijn de kosten, welke risico s wil je daarbij nemen, hoe schatten wij de renteontwikkeling in? Als je dit instrument gebruikt, in hoeverre ben je dan afgedekt? Moeten wij de looptijden verlengen? Uit die mix van overwegingen moet een besluit komen. Wij adviseren AGH daar alleen maar in. Mateman: Wij kijken, samen met ICC, naar de hedge, looptijden en rentestanden en vragen prijzen op van swaps of andere instrumenten. Dan beleggen wij een conference call met ICC, KAS BANK en de Actuaris over de inzet van het juiste instrument. Voor het afdekken van het renterisico kun je de duration van de beleggingen verlengen door middel van obligaties, swaps of LDI-pools. Maar je kunt ook swaptions gebruiken. Die zijn echter Eric Mateman houdt zich als Manager Vermogensbeheer vooral bezig met het vermogensbeheer van de aangesloten fondsen bij Servicekantoor AGH. prijzig. Sommige klanten van ons kiezen er daarom voor om zoveel mogelijk met collars 3 te werken. De prijs van de receiver wordt dan gecompenseerd door een payer. Het is vergelijkbaar met een ziektekostenverzekering, waarbij een eigen risico is genomen om zo minder premie te betalen. De vraag is dan: hoeveel risico kun je nemen? Wat gaat er met de rente gebeuren? Bij die inschatting kun je fouten maken, omdat je niet alles kunt weten. Om een goede visie te ontwikkelen houden wij brainstormsessies met de beleggingscommissies waarin de ontwikkelingen in de wereld worden besproken. Bijvoorbeeld over de twee groeisnelheden in de EU en de risico s die daarmee samenhangen. Dat gaat met de benen op tafel, out of the box. De input van ICC daarbij is heel belangrijk om het verhaal scherp te krijgen. KAS BANK en andere specialisten doen ook indirect of direct in dit denkproces mee. Op die manier kun je een zo zorgvuldig mogelijke afweging maken over welke risico s wel of niet aanvaardbaar zijn. Spelen ook andere factoren nog een rol in dat afwegingsproces? Markus: Wij maken zo goed mogelijk een inschatting van wat er in de wereld gebeurt en hoe de rente daardoor beïnvloed wordt. Wij denken dat de politiek een steeds grotere rol in de markten gaat spelen. Kijk maar naar de discussie in Europa over de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank. Daarom hebben wij aan ons team van analisten twee politicologen toegevoegd en onderhouden wij goede contacten met een instituut als Clingendael in Den Haag. Op die manier willen wij grip zien te krijgen op de internationale ontwikkelingen en hun invloed op de economie. Verwacht u nog aanpassingen in het door u gevoerde risicobeleid? Martens: Je begint ergens aan, bijvoorbeeld het gebruik van een dashboard, daar ben je best tevreden over maar het kan altijd beter. Naarmate een fonds zijn beleid meer vorm geeft, krijg je ook meer vragen en feedback van je klanten. Daarom willen wij voortdurend nog sneller en scherper geïnformeerd worden over de dekkingsgraad. De rol van KAS BANK blijft daarbij heel belangrijk als leverancier van de benodigde data. 3 Een collar is een combinatie van een gekochte put optie (receiver) en een verkochte call optie (payer) K A S S e l e c t i o n s a p r i l

6 XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard In april lanceert KAS BANK haar app voor het IMS Dashboard. Met deze KAS BANK app voor de Apple ipad bent u altijd online op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom uw pensioenfonds. Op die manier blijft u als pensioenbestuurder dagelijks in control. De KAS BANK App is gebruikersvriendelijk, technische kennis is niet vereist De KAS BANK app is ontwikkeld in samenwerking met XS2TheWorld. Samen met oprichter en Commercieel Directeur Sander Munsterman verdiepen wij ons in de wereld van mobiele devices en ipads. Mobiele applicaties en mobiele dienstverlening door banken staat nog in de kinderschoenen maar maken op dit moment wel een grote ontwikkeling door. Het grote publiek gebruikt voornamelijk apps waarbij het allemaal draait om saldo informatie. Zakelijke gebruikers, zoals institutionele beleggers en vermogensbeheerders, hebben juist meer behoefte aan managementinformatie en actuele informatie over bijvoorbeeld de dekkingsgraad of performance meting. KAS BANK is nu de eerste bank/ custodian in Nederland die dergelijke informatie beschikbaar stelt via een app voor de ipad. Uniek aan de app is de specifieke doelgroep, het gebruiksgemak en de uiterlijke kenmerken. Oprichter en Commercieel Directeur XS2TheWorld Sander Munsterman een simpele handbeweging op het beeldscherm. Agenda s en notulen van vergaderingen kunnen eveneens via de ipad worden bijgehouden en verstuurd. KAS BANK heeft optimaal van de mogelijkheden gebruik gemaakt om haar IMS Dashboard via een app toegankelijk te maken voor de ipad. De KAS BANK app is bijzonder gebruiksvriendelijk en technische kennis is niet vereist. Gebruikers van het IMS Dashboard kunnen op iedere plek met een internetverbinding hun gegevens inzien. Daarmee heeft de KAS BANK app een belangrijke toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld leden van pensioenbesturen die graag de actuele stand van zaken van hun pensioenfonds op de hoogte willen zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de adoptie van technische gadgets, computers en mobiele devices sinds 1990 een enorme groei heeft doorgemaakt. Wij zijn early adaptors geworden, legt Munsterman uit. Om hiervan een voorbeeld te geven: van alle iphones verkocht in Nederland sinds de lancering in 2007 is 75% verkocht in En na de introductie van de ipad in 2010 werden in zes maanden tijd al exemplaren verkocht. Grafieken en bestanden worden met een simpele handbeweging op het beeldscherm zichtbaar Tablets als de ipad zijn in feite minicomputers. Zij zijn daarom veel beter geschikt voor het verzenden van zware digitale bestanden en grafische afbeeldingen dan een mobiele telefoon. Bovendien zijn zij bijzonder gebruiksvriendelijk. Grafieken en bestanden oproepen gebeurt met Volgens Munsterman is de grootste trend die op dit moment speelt mcommerce. Banken die daar op inspelen zijn First Movers. KAS BANK kan haar mobiele dienstverlening uitbreiden door de app geschikt te maken voor overige diensten en klantgroepen. XS2TheWorld XS2TheWorld is specialist op het gebied van mobiele marketing en branding en biedt op maat gemaakte applicaties en mobiele websites voor bedrijven (o.a. Guinness, Intel en IBM), voetbalclubs, overheidsinstellingen en diverse media, zoals Teleac en NUsport.nl. Met vestigingen in Amsterdam, Londen en Jakarta is XS2TheWorld sinds 2007 voorloper op het gebied van mobiele services en de ontwikkeling van mobiele Apps en websites voor meer dan verschillende mobiele devices. 6 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

7 Altijd en overal in control : De Pension Fund Monitor op uw ipad! Voor pensioenfondsen is het erg belangrijk om goed en juist op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken van het fonds. Tegelijkertijd is het aanbod van informatie overweldigender dan ooit. Het (over)zicht op de positie van het fonds dreigt daardoor te verdwijnen. KAS BANK heeft daar een oplossing voor bedacht. Met de Pension Fund Monitor heeft u direct inzicht in de actuele dekkingsgraad van uw pensioenfonds en bijvoorbeeld de performance van uw vermogensbeheerder(s). Doordat u bij KAS BANK de administratie en bewaring heeft ondergebracht, beschikken wij over een enorme hoeveelheid data van uw pensioenfonds. Gecombineerd met de gegevens van (de kasstromen van) de verplichtingen van uw fonds verwerken wij deze informatie tot allerhande risicobeheersende informatie voor de Pension Fund Monitor. Een aantal pensioenfondsen maakt al gebruik van de Pension Fund Monitor als webapplicatie onder de naam IMS Dashboard. Overzichtelijke rapportages en grafieken geven de gewenste informatie op een gebruikersvriendelijke manier weer. Ondertussen gaat KAS BANK weer een stap verder. U kunt de rapportages uit de Pension Fund Monitor nu ook dagelijks digitaal ontvangen en bekijken via de ipad. Met onze speciale App voor de ipad heeft u dagelijks inzage in de relevante ontwikkelingen voor uw pensioenfonds. 24 uur per dag, waar u maar wilt, altijd up-to-date. Daarmee is de App een belangrijk instrument voor bestuurders van pensioenfondsen die aantoonbaar in control willen zijn. Met de Pension Fund Monitor op de ipad heeft u op ieder gewenst moment toegang tot belangrijke stuurinformatie: De waarde van uw portefeuille Asset Allocatie Alle posities en transacties Compliance meldingen Performance gegevens Hedge ratio s (rente en valuta) Ontwikkeling van de dekkingsgraad Van algemene stuurinformatie zoemt u in op detailinformatie over bijvoorbeeld marktwaardeverandering of een grafische weergave van positieve en negatieve uitschieters in de beleggingsresultaten van uw fonds. Een groot deel van de gegevens kan eenvoudig geëxporteerd worden als PDF. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

8 ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 De inkt van de laatste SAS 70-II rapportage van KAS BANK is nog maar nauwelijks droog, of er wordt bij KAS BANK gewerkt aan diens opvolger ISAE Met de nieuwe richtlijnen van de International Auditing and Assurance Standards Board voor service organisaties wordt het voor accountants van klanten en prospects van KAS BANK eenvoudiger om te beoordelen in hoeverre het management aantoonbaar in control is ten aanzien van de administratieve processen van KAS BANK. Ten opzichte van SAS 70 zet ISAE 3402 duidelijk weer een stap verder. De ISAE 3402-II standaard gaat namelijk uit van een risicobenadering waarbij het management expliciet om een verklaring wordt gevraagd, dit in tegenstelling tot SAS 70 II. Ook zullen bij ISAE 3402-II alle COSO-elementen door de externe accountant op hun werking moeten worden getoetst. COSO (Risk Management Systeem) beschrijft en definieert de verschillende elementen van een intern beheersingssysteem, bijvoorbeeld monitoring, informatie & communicatie. De accountant zal vervolgens vaststellen of het management een redelijke basis heeft om zijn conclusie te onderbouwen De belangrijkste wijziging onder ISAE is dat het management een verklaring over de werking van de beheersingsmaatregelen in het rapport dient op te nemen. Op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid van het management voor het vastleggen van het stelsel van beheersingsmaatregelen benadrukt. De accountant zal vervolgens vaststellen of het management een redelijke basis heeft om zijn conclusie te onderbouwen. Daarmee geeft ISAE 3402-II onze klanten, en vooral pensioenfondsen, en hun accountant inzicht in de kwaliteit van de interne beheersing van de aan KAS BANK uitbestede diensten. Certificeren van organisaties heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie in 1987 van de zogenaamde ISO-9001 normen door de International Standards Organization. Een ISO norm zegt vooral iets over de (technische) kwaliteitsmanagement-systemen van een bedrijf. Het zegt echter niet zoveel over de beheersing van de processen achter een product of dienst. In deze behoefte wordt vanaf het midden van de jaren 70 voorzien door de Statement on Auditing Standards (SAS) No. 70. Deze verklaring wordt door een organisatie zelf opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Auditing Standards Board of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). SAS 70 Onder invloed van de Sarbanes-Oxley wet (die tal van regels oplegt aan bedrijven die aan een Amerikaanse beurs genoteerd zijn (en haar buitenlandse filialen), of een buitenlands bedrijf met een genoteerde vestiging in Amerika) werd SAS 70 de facto de marktstandaard voor de financiële verslaglegging van bedrijven. SAS 70 concentreert zich op de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen van organisaties ten aanzien van de te bereiken doelstellingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages. Een externe accountant stelt vast of de door de organisatie beschreven interne beheersingsmaatregelen in opzet toereikend zijn om de gedefinieerde doelstellingen te behalen en of deze beheersingsmaatregelen ook daadwerkelijk over de controleperiode aantoonbaar zijn uitgevoerd (hebben gewerkt). KAS BANK beschikt over een SAS 70 type II verklaring voor een belangrijk deel van haar operationele en ICT processen. Mede aan de hand van SAS 70 kunnen (accountants van) klanten of prospects bijvoorbeeld nagaan of hun provider, i.c. KAS BANK, aan de eisen voor outsourcing van hun administratieve activiteiten voldoet. 8 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

9 Dit is vooral van belang voor pensioenfondsen, aangezien deze vereiste is opgenomen in de Pensioenwet. ISAE 3402 Sinds enkele jaren is een SAS 70-rapportage gemeengoed voor serviceorganisaties om verantwoording af te leggen over de interne beheersing met betrekking tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages. Deze standaard wordt vanaf 2011 bij KAS BANK vervangen door nieuwe richtlijnen voor service organisaties, de ISAE KAS BANK loopt vooruit op de ISAE 3402 door ook in de SAS70-Type II een verklaring van het management op te nemen over de werking van de beheersingsmaatregelen Net als bij SAS 70 zullen er onder ISAE 3402 twee rapporten blijven bestaan: Type I voor opzet en bestaan van de interne beheersingsmaatregelen, en Type II voor opzet, bestaan en werking van de interne beheersingsmaatregelen. Ingangsdatum De nieuwe ISAE standaard wordt daadwerkelijk effectief voor rapportages over perioden die eindigen op of na 15 juni KAS BANK zal over het kalenderjaar 2011 rapporteren op basis van de ISAE 3402 standaard. Overigens lopen wij hier al op vooruit door ook in de SAS70-Type II een verklaring van het management op te nemen over de werking van de beheersingsmaatregelen. De richtlijnen worden uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board. Het grote voordeel van ISAE is dat het een internationale standaard is. Service organisaties zijn daarmee niet langer afhankelijk van standaarden die vooral gelden voor de VS. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

10 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioenbewaarder Sinds 1 januari 2011 is het in Nederland mogelijk om een Premie Pensioen Instelling (PPI) op te richten. Een PPI treedt op als uitvoerder van beschikbare premieregelingen voor meerdere werkgevers in heel Europa. Daarmee komt een Europees pensioenfonds weer een stap dichterbij. Voor de Nederlandse pensioensector biedt dit goede kansen. De Nederlandse expertise op pensioengebied wordt in het buitenland namelijk duidelijk herkend en gewaardeerd. Om de pensioensector daarbij te ondersteunen heeft KAS BANK speciaal voor PPI s een nieuwe dienst ontwikkeld: de Pensioenbewaarder. Een PPI is een nieuwe rechtsentiteit die is gebaseerd op Europese regelgeving. Hij mag vermogens beheren van pensioenfondsen in de hele Europese Unie. Als entiteit hangt de PPI ergens tussen een pensioenfonds en een verzekeraar in en lijkt wellicht nog het meest op een belegger die pensioengeld beheert. De Pensioenbewaarder Internationaal opererende ondernemingen kunnen al hun beschikbare premieregelingen centraal onderbrengen bij een PPI. Maar de PPI kan ook vermogens beheren van pensioenfondsen die verder niets met elkaar te maken hebben. Om vermenging van al die de ondergebrachte vermogens te voorkomen, is het de PPI aan te bevelen om een goederenrechtelijke scheiding aan te brengen. Daarmee zijn de individuele vermogens beschermd tegen het zogenaamde besmettingsrisico: het risico dat tekorten van het ene pensioenvermogen worden afgewenteld op het pensioenvermogen van een andere pensioenregeling. Voor die goederenrechtelijke scheiding maakt de PPI gebruik van een onafhankelijke pensioenbewaarder. De aanstelling van een pensioenbewaarder komt tevens tegemoet aan de behoefte van de PPI aan onafhankelijk toezicht, transparantie en risicomanagement. Zo ziet de pensioenbewaarder onder andere erop toe dat de PPI handelt volgens zijn statuten en prospectus. Beide functies vermogensscheiding en onafhankelijk toezichthouder - combineren wij in onze nieuwe dienstverlening voor PPI s: de Pensioenbewaarder. Als pensioenbewaarder: realiseren wij de vermogensscheiding tussen de verschillende pensioenvermogens binnen een PPI, mitigeren wij het besmettingsrisico, en treden wij op als onafhankelijk toezichthouder op het beheer van de PPI. Pensioenbewaarder KAS BANK draagt zo bij aan het in control zijn van de PPI en daarmee aan de verbetering van zijn marktpositie binnen de Europese Unie. Iets wat in deze roerige tijden een must is voor iedere PPI. Toekomstverwachting voor PPI s KAS BANK volgt de ontwikkelingen rondom de PPI op de voet. Wij hebben grote verwachtingen van PPI s als het Nederlandse antwoord op de openstelling van de Europese grenzen voor de aanbieders van pensioenregelingen. Deelnemers kunnen tegen lagere kosten hun pensioen opbouwen en voor de PPI zelf zijn de risico s gespreid. De Nederlandse expertise op pensioengebied wordt in het buitenland duidelijk herkend en gewaardeerd Doordat meerdere pensioenfondsen hun DC-beleggingen in dezelfde PPI onderbrengen, is het te verwachten dat samenwerkingsverbanden tussen pensioenfondsen gaan ontstaan binnen een collectieve PPI. Een dergelijke aanpak maximaliseert kostenvoordelen en optimaliseert het risicobeheer, terwijl rechtstreekse zeggenschap van pensioenfondsen over de PPI ontstaat. Dit leidt min of meer automatisch tot bundeling van pensioenexpertise, eveneens een langer gekoesterde wens binnen de Europese Unie. 10 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

11 Versterking van het Management Team German Branch Duitsland is een belangrijke markt voor de toekomstige groei van KAS BANK. Daarom verwelkomden wij per 1 januari 2011 Frank Vogel als Managing Director en Günter Schuhbeck als Branch Manager/Hoofd Depotbank Services. Frank Vogel s belangrijkste doelstelling is om de positie van KAS BANK in Duitsland te versterken, met als doel om de voorkeursaanbieder te worden voor middelgrote financiële instellingen en institutionele beleggers. Günter Schuhbeck heeft een schat aan ervaring op het gebied van custodian- en Depotbank-diensten. Zijn taak is om de kwaliteit en flexibiliteit van deze diensten op de Duitse markt op het hoogst mogelijke niveau te houden. KAS BANK biedt reeds vele jaren haar diensten aan financiële instellingen in Duitsland aan. Deze kerndiensten werden in 2008 aangevuld met onafhankelijke dienstverlening voor fondsenbeheer voor Duitse fondsen en verzekeraars via de oprichting van een eigen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) - KAS Investment Servicing GmbH en, in 2010, de Depotbank-diensten van haar German Branch. De Master KAG en Depotbankdiensten richten zich op de institutionele beleggers. Günter Schubeck brengt met zijn aantreden bij KAS BANK German Branch dertig jaar ervaring mee vanuit zijn vorige functies bij CACEIS Bank Duitsland en haar voorgangers HypoVereinsbank AG en Bayerische Vereinsbank AG. In zijn laatste functie bij CACEIS Bank was Günter verantwoordelijk voor Sales & Relationship Management voor de klanten van de Depotbank van CACEIS. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de Depotbank Services bij HypoVereinsbank. Ik ben al bijna mijn hele carrière werkzaam in de effectenindustrie en ben zeer enthousiast over de nieuwe en uitdagende kansen voor KAS BANK op de Duitse markt. KAS Bank is uniek gepositioneerd als de enige onafhankelijke aanbieder van een compleet scala aan effecten- en beleggingsdiensten. Dit productaanbod combineren met een gerichte strategie op specifieke klantwensen is de juiste mix voor ons succes. Onze positionering is daarbij essentieel, verklaart Frank Vogel. Frank Vogel werkte tijdens het afgelopen decennium voor Citigroup, eerst in Londen en vanaf 2003 in Frankfurt am Main. Als hoofd Sales was hij daar lid van het EMEA Client en Sales Manager team. Daarvoor was hij gedurende drie jaar werkzaam bij de London Stock Exchange. Frank Vogel behaalde in 1994 zijn BA Business Administration in Münster (Duitsland) en in 1998 zijn MBA aan de CASS Business School in Londen. Günter Schuhbeck: Duitsland is een veranderende markt en ik zie op veel gebieden mogelijkheden. Door bijvoorbeeld veranderende regelgeving staan Duitse Depotbanken onder toenemende druk de kosten te verlagen. Ons doel is om te laten zien dat KAS BANK German Branch met haar efficiënte en op kwaliteit gerichte manier van werken de beste service provider en daarmee de juiste partner is voor institutionele beleggers. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

12 KAS BANK in 2010 en 2011 Op 17 maart publiceerde KAS BANK haar jaarverslag Samen met bestuursvoorzitter Albert Röell kijken wij in deze KAS Selections terug op het afgelopen jaar. Röell ziet een positieve ondertoon voor 2011, ondanks het lagere bedrijfsresultaat in Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur KAS BANK Hoe kijkt u terug op 2010? 2010 was een lastig jaar voor KAS BANK. Het zeer lage renteniveau speelde de bank opnieuw parten. Vanwege ons lage risicoprofiel zijn wij slechts tot op zekere hoogte in staat zijn om de aan de bank toevertrouwde middelen voldoende rendabel uit te zetten. Daarnaast was wederom sprake van een zwak beursjaar. Lagere handelsvolumes beïnvloeden direct onze provisie-inkomsten. Onze klanten zijn bovendien grotendeels afkomstig uit de financiële sector. Daardoor heeft de bank een zekere afhankelijkheid van de ontwikkelingen op de financiële markten. Dit alles bij elkaar heeft de winst, ondanks wederom gedaalde kostenniveaus, niet geheel op peil kunnen houden. Toch hebben wij het dividend gehandhaafd. Daarmee willen wij onderstrepen dat KAS BANK, met haar ijzersterke solvabiliteit, veel vertrouwen in de toekomst heeft. Met een BIS ratio per ultimo 2010 van ruim 23% voldoen wij nu al aan de onlangs voorgestelde nieuwe Basel III richtlijnen. Wat zijn de verwachtingen voor 2011? Voor 2011 zijn de economische vooruitzichten voor Europa iets gunstiger. De rente is de afgelopen tijd wat opgelopen, hetgeen eveneens positief voor de bank is. Maar de financiële markten blijven instabiel. Zo moeten wij bijvoorbeeld afwachten wat de economische gevolgen zijn op de lange termijn van de verschrikkelijke aardbeving en de tsunami in Japan. Ook de eurocrisis is nog niet ten einde. Wij zien desalniettemin duidelijke kansen op de Nederlandse en Duitse institutionele markt. Strakkere regelgeving zorgt voor meer vraag naar gespecialiseerde dienstverlening rondom risicobeheer en management rapportages. Intensiever risicobeheer leidt tot een verhoogde vraag naar onafhankelijke rapportages en ondersteuning van pensioenfondsbesturen en hun adviseurs. Van hen wordt immers steeds meer gevraagd om aan te tonen dat zij in control zijn. KAS BANK oefent voor vele pensioenfondsbesturen en pensioenbureaus reeds de controlefunctie op de beleggingsrichtlijnen uit die door de toezichthouder wordt vereist. Met onze in-house ontwikkelde stresstest voor pensioenfondsen spelen wij in op de verwachte verplichte stresstest voor pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank. Wij zijn ook al voorbereid op de verdere ontwikkeling van de Premie Pensioen Instelling, de PPI. Wij beschouwen de PPI als een uitstekende mogelijkheid voor de Nederlandse pensioensector om zichzelf internationaal verder te profileren. Strakkere regelgeving zorgt voor meer vraag naar gespecialiseerde dienstverlening rondom risicobeheer en management rapportages Bij brokers en financiële instellingen bestaat een groeiende behoefte aan intensieve begeleiding van hun operationele activiteiten, inclusief risicobeheer. Steeds meer (grotere) marktpartijen zien KAS BANK als een logische gesprekspartner bij het inhuren van een specialist met een gedegen reputatie dichtbij huis. Daar spelen wij onder andere op in met onze European Broker Services. Door hun mid- en back-office activiteiten uit te besteden aan KAS BANK kunnen brokers zich steeds meer richten op hun core business. Wat voor onze Nederlandse klanten ook heel belangrijk is, is de wetswijziging van de Wet giraal effectenverkeer per 12 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

13 1 januari Dankzij de verruiming van de werkingssfeer van de Wge, én het feit dat wij als enige grote custodian feitelijk in Nederland gevestigd zijn, zijn de effecten van onze klanten nog beter tegen insolventierisico beschermd. Onze Legal Specialists zijn intensief betrokken geweest bij de discussies rondom het wetsontwerp. Wij informeren onze klanten actief over de Wge. Dat past ook in ons streven onze kennis zoveel mogelijk actief met onze klanten te delen. Bijvoorbeeld via Xpert Meetings en workshops. Een goed voorbeeld is de KAS BANK Pensioen Academie. Binnenkort organiseren wij voor klanten en andere belangstellenden een eerste bijeenkomst rond het thema Pensioenbestuur in Control: de Praktijk. Om onze klanten beter en sneller te informeren en van dienst te zijn is de totale procesketen flink vereenvoudigd Hoe kijkt u aan tegen de mogelijk heden in de Duitse en Britse markt als thuismarkten van KAS BANK? Eigenlijk zien wij hier dezelfde ontwikkelingen als in Nederland. De zakelijke effectendienstverlening binnen Europa wordt alleen maar complexer als gevolg van nieuwe regels en de emancipatie van klanten. In Duitsland zet de ingezette trend tot outsourcing van fondsenadministraties c.q. de consolidatie van KAG s en Depotbank verder door. Als enige onafhankelijke aanbieder van zowel Master KAG - diensten als Depotbank diensten binnen één groep nemen wij een unieke positie in. Wij gaan er dan ook vanuit dat wij in Duitsland in 2011 wederom additionele groei, mede door acquisities, zullen realiseren. Acquisities in andere delen van West- en Noord Europa worden niet op voorhand uitgesloten. Daarbij ligt de nadruk met name op institutionele portefeuilles. In Engeland gaan wij verder met het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor Britse pensioenfondsen en de versterking van onze positie als onafhankelijke partner voor pensioenfondsen, consultants en trustees. Wij zien ook onverminderd goede groeimogelijkheden voor KAS BANK als centrale toegangspoort voor niet-europese partijen tot de Europese infrastructuur. De Code Banken stelt de klant centraal. Hoe vertaalt zich dat in de dienstverlening van KAS BANK? Afgelopen jaar hebben wij de contacten met onze klanten nog verder geïntensiveerd door de introductie van Client Service Reviews. Vrijwel alle klanten hebben daaraan deelgenomen. In gezamenlijk overleg zijn diverse procesen kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd. Dit proces wordt in 2011 onverminderd doorgezet. In onze dagelijkse operationele activiteiten staat foutloze processing centraal. Om onze klanten beter en sneller te informeren en van dienst te zijn is de totale procesketen flink vereenvoudigd. Wensen en klachten worden sneller en efficiënter opgepakt. Er zijn ook speciale Product Managers aangesteld die onze klanten adviseren over nieuwe producten of ondersteunen bij verbeteringen in bestaande producten. En onze app voor het IMS Dashboard gaat een wezenlijke bijdrage leveren voor pensioenfondsen die op ieder moment van de dag aantoonbaar in control willen zijn. De zakelijke effectendienstverlening binnen Europa wordt alleen maar complexer als gevolg van nieuwe regels en de emancipatie van klanten Hoe kijkt u in dat verband naar Investor Relations in het algemeen? Wij besteden veel tijd aan het zo transparant mogelijk informeren van aandeelhouders en bezoeken van mogelijke nieuwe investeerders. Naar ons idee draagt dat sterk bij aan de liquiditeit van het aandeel KAS BANK. Uiteraard staan wij open voor suggesties van aandeelhouders voor verbetering en bevordering van de liquiditeit van ons aandeel. Evenals voor feedback op ons Jaarverslag en andere uitingen van onze bank. Want uiteindelijk zijn goede investor relations beter voor alle stakeholders van de bank. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

14 Wet Giraal Effectenverkeer breidt wettelijke bescherming uit Met ingang van 1 januari 2011 is de Wet Giraal Effectenverkeer ( Wge ) op een aantal punten gewijzigd. De wetswijziging is met name relevant voor de manier waarop Nederlandse banken, waaronder KAS BANK, effecten aanhouden voor hun klanten. Door de wetswijziging is het toepassingsbereik van de Wge nu zo ruim dat vrijwel alle effecten de wettelijke bescherming van de Wge genieten 1. Daardoor, en door het feit dat wij als enige grote custodian feitelijk in Nederland gevestigd zijn, zijn de effecten van onze klanten nog beter tegen insolventierisico beschermd. Dat betekent onder meer dat KAS BANK niet langer een apart effectenbewaarbedrijf in stand hoeft te houden voor de bewaring van uw effecten die onder de Wge vallen. De Wge regelt de girale levering van effecten en de bescherming van beleggers bij een faillissement van hun bank ( insolventierisico ). Banken in Nederland zijn verplicht om een adequate vermogensscheiding te realiseren, waarbij de effecten die zij voor hun klanten aanhouden zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Tot 1 januari 2011 was het toepassingsbereik van de Wge beperkt: de bescherming had slechts betrekking op effecten die door een bij Euroclear Nederland aangesloten bank werden bewaard. Verder gold dat alleen effecten onder het bereik van de Wge konden vallen als Euroclear dat had bepaald. De Wge bescherming beperkte zich als gevolg daarvan met name tot effecten die in Nederland via NYSE Euronext worden verhandeld. Op andersoortige effecten was de Wge niet van toepassing. Om beleggers toch bescherming te bieden, heeft KAS BANK daarom alle niet-wge effecten van haar klanten ondergebracht bij een effectenbewaarbedrijf, KAS BANK Effectenbewaarbedrijf N.V. Deze entiteit staat los van KAS BANK en heeft een zeer beperkt insolventierisico. Uitbreiding toepassingsbereik Wge Door de wetswijziging is het toepassingsbereik van de Wge uitgebreid. Vanaf 1 januari 2011 vallen alle effecten, geldmarktinstrumenten en deelnemingsrechten in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) onder de Wge, ongeacht waar zij worden bewaard of verhandeld. Het toepassingsbereik van de Wge wordt daarmee zo ruim dat vrijwel alle effecten de wettelijke bescherming van de Wge genieten. Hierdoor is het voor KAS BANK niet langer nodig een effectenbewaarbedrijf in stand te houden voor de bewaring van effecten die na de wijziging onder de Wge vallen. Door het feit dat wij als enige grote custodian feitelijk in Nederland gevestigd zijn, zijn de effecten van onze klanten nog beter tegen insolventierisico beschermd Beperkte verplichte dematerialisatie De wetswijziging voorziet voorts in een verdergaande dematerialisatie van toondereffecten. Aan de fysieke bewaring van (afzonderlijke) toonderstukken zijn kosten en risico s verbonden. Daarom zet de wetgever een verdere stap in het terugdringen van fysieke stukken die nu nog vaak aan het girale effectenverkeer ten grondslag liggen. De uitgevende instellingen zijn verplicht voor 1 januari 2013 de door hen geëmitteerde en in het Wge-systeem opgenomen toonderstukken om te zetten in effecten op naam of een global note. Als sluitstuk van deze opschoningsactie kunnen effecten vanaf 1 juli 2011 niet meer fysiek worden uitgeleverd aan beleggers. Als belegger zult u hier verder weinig van merken. Vanaf 1 juli kunt u alleen geen effecten meer aan het girale effectenverkeer onttrekken door een uitleveringsverzoek. Conclusie Mochten wij besluiten over te gaan tot het afschaffen van ons effectenbewaarbedrijf, dan zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren. In de praktijk zal hierdoor echter weinig tot niets voor u veranderen. Aangezien vrijwel alle effecten nu de wettelijke bescherming genieten van de Wge, blijven uw effecten, ongeacht de manier waarop KAS BANK effecten voor haar klanten aanhoudt, nu en in de toekomst adequaat afgescheiden van het vermogen van KAS BANK. 1 Effecten die geen goederenrechtelijke bescherming van de Wge genieten zijn effecten op naam voor de levering waarvan een notariële akte is voorgeschreven en waarvan tevens de overdraagbaarheid bij de statuten respectievelijk de voorwaarden van uitgifte is beperkt of uitgesloten, tenzij deze effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft. 14 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

15 Back-Office Outsourcing nu ook voor Duitse markt In navolging van de Nederlandse markt bieden wij onze klanten in Duitsland de mogelijkheid om gebruik te maken van de Front-Office Module van SimCorp Dimension (SCD), een van s werelds meest geavanceerde systemen voor investment accounting. Met de module kan de omvang van operationele outsourcing en de eisen voor operationeel beheer worden vastgesteld. Er zijn twee mogelijkheden: 1) Outsourcen van de fondsenadministratie voor openbare fondsen en speciale fondsen: Application Service Provider (ASP) 2) Uitgebreide Business Process Outsourcing (BPO) plus ASP voor Front-Office (BPO+). ASP wordt al sinds 2007 aangeboden aan onze klanten in Nederland. Sinds eind 2010 maken twee Duitse vermogensbeheerders eveneens gebruik van de BPO+ variant. Een van hen maakte reeds gebruik van SimCorp, wat de overgang relatief eenvoudig maakte. Voor de tweede vermogensbeheerder is een uitge breide training en inleiding georganiseerd om de overgang naar het nieuwe systeem vlekkeloos te laten verlopen. De vermogensbeheerder voert zelf de transacties in de SCD Front-Office-Tool in en voert vervolgens de pre-compliance controles uit. De wettelijke en contractuele limieten liggen opgeslagen in het systeem (ingevoerd door KAS Investment Servicing). Wanneer alle limieten zijn gecontroleerd en goed gekeurd, kan de vermogensbeheerder handelen in SCD met een broker naar keuze (mits vooraf goedgekeurd door KAS Investment Servicing). Nadat de transactie is uitgevoerd, voert de vermogensbeheerder de prijs in die hij van de broker heeft ontvangen. De back-office van KAS Investment Servicing ontvangt alle gegevens voor de verdere automatische verwerking in het systeem. KAS BANK s BPO+ dienst is een kostenefficiënte oplossing voor vermogensbeheerders zonder dat zij zich bezig hoeven te houden met IT-zaken. Naast toegang tot een geavanceerde applicatie krijgt u optimale ondersteuning van KAS BANK specialisten. Op die manier blijft u als vermogensbeheerder in control bij uw operationele risico s. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

16 Global Custody Netwerk Nieuws Europa GRIEKENLAND Waarschijnlijk uitstel vermogens winstbelasting tot januari 2012 Het Griekse Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de invoering van de vermogenswinstbelasting (Capital Gains Tax CGT) per 1 januari 2011 waarschijnlijk wordt uitgesteld tot 1 januari KROATIE Introductie OTC reportage verplichting De Kroatische Financial Services Supervisory Agency (CFSSA) heeft een rapportageverplichting voor OTC transacties ingevoerd. Dit betreft de gedane koers, ISIN code, het nominale bedrag en de tijd van de transactie. De verplichting geldt voor aankooptransacties door nietingezeten professionele beleggers. Melding vindt plaats aan de Zagreb Stock Exchange (ZSE) aan het einde van de handelsdag. Na-beurs transacties worden de volgende dag voor-beurs gemeld. Credit trading activiteiten betreffende repo en reverse repo trades en daarmee vergelijkbare transacties of Lombard loans zijn van de rapportage vrijgesteld. NOORWEGEN Statute of Limitation verkort tot één jaar De officiële Statute of Limitation (SoL) in Noorwegen is met ingang van 1 januari 2011 verkort van drie jaar tot één jaar. De Noorse belastingautoriteiten ontlenen hieraan het recht om deze kortere SoL aan te houden. Echter, de Noorse belastingdienst COFTA heeft aangekondigd door te zullen gaan met de langere SoL van drie jaar. Als en wanneer een kortere SoL wordt aangehouden, zal COFTA dit tijdig aankondigen. Niettemin adviseren wij u om belastingterugvorderingen continue aan te bieden en wel zo spoedig mogelijk na het dividendseizoen. IJSLAND Belasting voor buitenlandse investeerders verhoogd Per 1 januari 2011 zijn de IJslandse tarieven voor de vermogenswinstbelasting, couponbelasting en dividendbelasting, verhoogd: van 15% naar 18% voor buitenlandse rechtspersonen (foreign corporations) van 18% naar 20% voor privé personen. Buiten Europa BRAZILIË Belastingwijzigingen Sinds 1 januari 2011 zijn een aantal wijzigingen in de Braziliaanse belastingwetgeving van kracht. De meest belangrijke wijzigingen zijn: Het IOF (Tax on Financial Operations) tarief voor ADR cancelations in lokale aandelen is vastgesteld op 2% (was 2,38%). Het IOF tarief voor omwisseling van 4131 Direct Investment naar Resolution 2689 Portfolio Investment is vastgesteld op 2% (was 2,38%). Het IOF tarief voor FX instroom als funding voor beleggingen in Private Equity/Venture Capital funds is verlaagd van 6% naar 2%; Dit geldt ook voor beleggingen in funds bekend als FIPs (Fundo de Investimento em Participações) en FIEES (Fundo de Investimento em Empresas Emergentes), en voor beleggingsfondsen die beleggen in deze twee fondstypes. Het IOF variabel tarief voor kortlopende beleggingen (aflossing binnen 30 dagen) is niet langer van toepassing op bedrijfsobligaties maar uitsluitend nog op staatsobligaties. 16 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

17 EGYPTE Additionele vereisten effectenbeurs Nieuwe eisen trading/investment Custodian banks moeten met onmiddellijke ingang de namen opgeven van beleggers in closed end funds welke beschikken over een unified code (investment permit) op de EGX. Onze klanten zijn hierdoor verplicht om de namen van de aandeelhouders in deze closed end funds aan ons door te geven. Wij geven vervolgens deze namen door aan onze locale custodian HSBC. Tevens is door de Egyptische openbare aanklager een lijst gepubliceerd met daarop de namen van personen voor wie het met onmiddellijke ingang verboden is om te beleggen in Egypte. Deze lijst is beschikbaar via de Engelstalige website van de EGX, NewsDetails. Indien van toepassing wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk de gegevens op deze lijst te verifiëren met aandeelhouders inclusief het aantal aandelen in closed end funds teneinde te verzekeren dat geen van deze personen op de lijst van de Egyptische openbare aanklager worden vermeld. Melding 5% belang De Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) heeft aangekondigd dat er tijdelijke investeringsrestricties gelden, waaronder de verplichte melding van een 5% belang of meer in enig beleggingsfonds dat op dit moment beschikt over een unified code (investment permit) of deze aanvraagt met betrekking tot de Egyptische kapitaalmarkt. Bovenstaande informatie moet eveneens verstrekt worden voordat een unified code in Egypte kan worden aangevraagd. Het niet voldoen aan deze vereisten kan resulteren in het intrekken van unified codes in de Egyptische effectenmarkt. FILIPPIJNEN Funding overschot mag gerepatrieerd Sinds begin december mogen buitenlandse beleggers peso s die overblijven van het funden van een transactie met FX repatriëren. Dit is inclusief refunds van nietuitgevoerde inschrijving op PSE-genoteerde aandelen inzake een rights offering (onder voorbehoud van aanvullende condities en documenten). De maatregel heeft geen terugwerkende kracht. INDIA Vaste betaalbaarstellingsdatum dividenden De Securities and Exchange Board of India (SEBI) heeft een aantal wijzigingen ingevoerd in de noteringvoorwaarden van aandelen. De belangrijkste wijziging is de introductie van een vaste datum voor de betaling van dividenden en bonus uitkeringen. De vaste betaalbaar stellingsdatum is van toepassing op uitkeringen die worden vastgesteld op een bestuurs- of aandeelhouders vergadering die plaatsvindt na 31 december Voorheen had de uitgevende instelling 30 dagen de tijd (gerekend vanaf de AvA) om het dividend te betalen. Door deze wijziging kunnen beleggers de cashflow beter voorspellen. INDONESIË SID benodigd bij transactie met lokale broker Volgens nieuwe regelgeving van de Indonesische CSD (KSEI), dienen beleggers die rechtstreeks handelen met een lokale broker te beschikken over een Single Investor Identification (SID). Dit geldt dus uitsluitend voor partijen die zonder tussenkomst van andere partijen met een lokale broker handelen. Brokers in Indonesië moeten de SID van hun cliënt bij elke transactie doorgeven aan de beurs en de CSD. SINGAPORE SGX overweegt invoering Remote Membership Singapore Stock Exchange (SGX) heeft voorgesteld om het lidmaatschap van de beurs open te stellen voor buitenlandse brokers. Een van de eisen daarbij is dat deze brokers voldoen aan de regelgeving van het thuisland en uitsluitend handelen voor klanten die niet-ingezetenen zijn van Singapore. Doel is om het bereik van SGX te vergroten. Voor niet-ingezeten beleggers kan er een grotere keuze aan brokers ontstaan. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

18 Positieve reacties op stresstest KAS BANK voor Nederlandse pensioenfondsen Onlangs presenteerde KAS BANK haar stresstest voor pensioenfondsen. Daarmee lopen wij vooruit op de stresstest die toezichthouder De Nederlandsche Bank waarschijnlijk verplicht gaat stellen voor Nederlandse pensioenfondsen. Tijdens de presentatie werd enthousiast gereageerd. Vanuit het publiek kwamen diverse vragen en opmerkingen die wij bij het verder ontwikkelen van de stresstest ter harte nemen. Het is relevant om tijdens de test zowel grote schokken (zoals in 1987 en 2008) als dips in ogenschouw te nemen Met de ontwikkeling van een eigen stresstest voor pensioenfondsen sluit KAS BANK aan bij de verscherpte eisen voor pensioenfondsen van de overheid en toezichthouder DNB. De stresstest geeft pensioenfondsbesturen en beleggingscommissies optimaal inzicht in de gevolgen (en daarmee de risico s) van diverse worst case scenario s voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Naast drie standaardscenario s kunnen zij kiezen voor maatwerk en een verdergaande analyse van de resultaten. De stresstest kan jaarlijks, per maand of per kwartaal worden uitgevoerd en is tevens geschikt voor pensioenfondsen in Duitsland en de UK. Ook in de Britse vakpers trekt de stresstest voor pensioenfondsen dan ook de nodige belangstelling. Presentatie stresstest De presentatie van de stresstest trok veel belangstelling. Ard de Wit en Chris van der Gulik, beide werkzaam bij onze afdeling Institutional Risk Management (IRM) en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de stresstest, gaven een toelichting en reageerden op vragen en opmerkingen vanuit de zaal. De belangrijkste geven wij hieronder kort weer. Adviseert KAS BANK klanten ook hoe je staartrisico s kunt mitigeren? De twee grootste risico s die pensioenfondsen lopen zijn aandelenrisico en renterisico s. Aandelenrisico s kunnen bijvoorbeeld worden afgedekt met opties. Afhankelijk van Scenario analyse dekkingsgraad rendement zakelijke waarden vs rente schok Zakelijk 25% Zakelijk 0% Zakelijk -25% Huidig % -1% -0% 1% -1% Rente Schok in % 18 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

19 het fonds kan dit met behulp van eenvoudige of meer complexe optieconstructies. KAS BANK kan u ondersteunen bij de analyse en implementatie van deze strategieën. Bij renterisico s is het mogelijk om gebruik te maken van swaps en swaptions. Onze treasury desk kan deze transacties voor u uitvoeren. Wat is het doel van de stresstest voor DNB? Daar zijn nog geen concrete gegevens over bekend. Een pensioenfonds is een financiële instelling. In dat opzicht kunnen de risicomodellen vergeleken worden met Solvency II en Basel II. De stresstest voor financiële instellingen is een essentieel onderdeel van Solvency II en Basel II. Een Value at Risk bepaling alleen is niet voldoende. Met de stresstest lijkt DNB in ieder geval te willen bewerkstelligen dat pensioenfondsen goed gaan nadenken over hun schaalgrootte en zich ervan bewust worden of en hoe zij op de toekomst zijn voorbereid. Ten slotte is er ook sprake van politieke druk om stresstesten voor pensioenfondsen verplicht te gaan stellen. Op welke uitgangspunten is het historisch stressscenario gebaseerd en in hoeverre zijn de schokken uit het verleden relevant gebleken voor een adequate vergelijking van gegevens? Bij het historisch scenario gaat het vooral om de vraag of een pensioenfonds een vergelijkbare klap te boven zou komen. Daarbij zijn twee vragen belangrijk: 1. Wat voor risico s spelen een rol? en 2. Wat gebeurt er dan? Zogenaamde dipjes kunnen ook een stevige impact hebben, maar het is bij kleine bewegingen vaak veel moeilijker om uit te zoeken wat voor risico s het fonds loopt. Daarom is het relevant om tijdens de test zowel grote schokken (zoals in 1987 en 2008) als dips in ogenschouw te nemen. DNB neemt bijvoorbeeld geen liquiditeitsrisico mee in de test, terwijl dit juist wel relevant is. Op welke manier integreert KAS BANK de stresstest in de totale dienstverlening? De stresstest valt onder de reguliere risicomanagement diensten van KAS BANK, zoals bijvoorbeeld de IRM Monitor. Voor het uitvoeren van diepgaande analyses zijn in ieder geval gegevens afkomstig van de diensten performance meting en beleggingsadministratie nodig. Voor ex-ante berekeningen is enkel de beleggingsadministratie nodig. K A S S e l e c t i o n s a p r i l

20 Productieve samenwerking Stephen Isgar, KAS BANK UK Branch, bespreekt de rol van custodians met betrekking tot voorwaardelijke activa en pensioenfinanciering. Wanneer het gaat om grote sportklassiekers, is er geen enkele strijd die gepassioneerder, romantischer of nostalgischer is dan de tweejaarlijkse strijd om The Ashes 1. Deze wedstrijd, die bol staat van geschiedenis en postkoloniale rancunes, vertegenwoordigt de geest van alle sporten. Ondanks de grote hoeveelheid teleurstellingen die volgden, blijft wat Engeland deze zomer heeft neergezet een heroïsche prestatie. Denk maar eens aan Alastair Cook en Jonathan Trott, het meest productieve slagmanduo op Australische bodem? Zelfs als u geen cricketfan bent, moet u het waarderen wat dit duo gepresteerd heeft tegen de meedogenloze Australische ploeg die op het punt stond te winnen, om 329 runs te scoren en met een gelijkspel te eindigen. Zoals bij samenwerkingen vaker het geval is, was deze zeer vruchtbaar onder de enorme druk der verwachtingen. Ik ben niet zo van de vergelijkingen, maar dit cricketnieuws deed me denken aan de samenwerking tussen pensioenregeling, werkgever en een balanceeract; beide moeten proberen hun team in de wedstrijd te houden: de trustee beheert de activa en passiva en de werkgever moet een financieel gezonde organisatie behouden. Beide partijen hebben elkaar nodig voor het algemene welzijn van de organisatie. Belangrijke schakel De belangrijkste taak van de trustee is om de ledenuitkeringen te beschermen, waarbij ze afhankelijk zijn van een financieel gezonde sponsor, met name in onstabiele economische tijden. De werkgeversovereenkomst vormt daarom een belangrijke schakel tussen de organisatie en de pensioenregeling en vereist toegewijd toezicht (recent Mercer-onderzoek toont aan dat 37% van de respondenten één keer of minder per jaar formeel toezicht uitvoeren van de 119 ondervraagde pensioenregelingen). Een van die benaderingen is dat werkgevers gelden opzijzetten voor de pensioenregeling om aan de financieringsverplichtingen te voldoen, zonder de gelden daadwerkelijk over te maken De custodian speelt een zeer belangrijke rol, omdat verpande aandelen moeten worden gewaarborgd via een separate rekeningstructuur die duidelijk gescheiden is van de activa van de pensioenregeling. De regelgever heeft aangegeven dat trustees dit net zo nauwkeurig moeten onderzoeken als ze bij fund performance zouden doen en veel trustees zijn hier inmiddels van doordrongen aangezien dit onderdeel steeds hoger op de risicoladder komt te staan. Misschien is een algemeen gebrek aan begrip tussen trustees en werkgevers de reden dat werkgevers de trustee waarschijnlijk niet met een open chequeboek zullen benaderen. Daarnaast moeten trustees 1 Voor degenen die niet bekend zijn met de mysterieuze tradities van cricket, deze wedstrijd dateert uit 1882 en gedenkt de eerste keer dat Australië sters Engeland (hun voormalige koloniale meesters) op eigen bodem versloeg. De Sporting Times publiceerde in een satirische in memoriam de dood van het Engels cricket. Daarop overhandigde een aantal dames uit Melbourne de aanvoerder van Engeland een kleine terracotta urn met de verkoolde resten van een krekel. Sindsdien is deze wedstrijd bekend als The Ashes. 20 K A S S e l e c t i o n s a p r i l

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Loranne van Lieshout, Ortec Finance

Loranne van Lieshout, Ortec Finance // RONDE TAFEL Integraal Balansbeheer VOORZITTER Loranne van Lieshout, Ortec Finance Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Gerard Bergsma, Montae Foort Hamelink, Lombard Odier Anita Joosten, Philips

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie