Demografische ontwikkelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demografische ontwikkelingen"

Transcriptie

1 DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing; 1

2 2.4.1 Ontwikkeling per gemeente Ontwikkeling inwonersaantallen Door het in beeld brengen van de jaarlijkse inwonersaantallen in de afgelopen 12 jaar ontstaat van de provincie en per gemeente een per saldo groei, gelijk blijven of daling van het. De cijfers geven de situatie per 1 januari van het betreffende jaar weer. Bevolking in per gemeente t/m index % Gemeente: 2 Pm / Aa en Hunze ,7% ,% Borger- Odoorn ,5% ,% ,7% ,9% ,9% Midden ,6% ,7% ,6% ,6% De Wolden ,8% Totaal ,4% Bron: CBS / prov., bewerking Asree bv, mei. 212 Opm. 1. Pm: in verband met beperkte breedte op de pagina zijn de situaties per en achterwege gelaten, zie voor de betreffende cijfers voorgaand woningmarktbericht. Opm. 2. De kleur rood betekent een daling ten opzichte van de voorgaande periode. De kleur blauw betekent een stijging ten opzichte van de vorige periode. Ontwikkeling van het in, tot Bron: CBS / prov., mei

3 Bevolking per gemeente in per 1 januari De Wolden Midden- Borger-Odoorn Aa en Hunze Bron: CBS / prov., mei. 212 Indexering inwonersontwikkeling per gemeente t.o.v Indien we de cijfers van 1 januari 212 indexeren ten opzichte van 1 januari 2, en 2 op 1% stellen, dan ontstaat een beeld van de relatieve toe- of afname van de inwonersaantallen in de afgelopen 12 jaar per gemeente en van de provincie als totaal. 12% Ontwikkeling tot per Drentse gemeente, geïndexeerd 115% 212 t.o.v. 2 11% 15% 1% 95% 9% Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden- De Wolden Bron: CBS / prov., mei

4 Index kaart Ontwikkeling inwonersaantal tussen en = 96% of minder groei inwonersaantal periode tot (is sterker dalend ) = 96% tot 98% groei inwonersaantal periode tot (is dalend ) = 98% tot 1% groei inwonersaantal periode tot (is heel licht dalend ) = 1% tot 12% groei inwonersaantal periode tot (is heel licht groeiend ) = 12% tot 14% groei inwonersaantal periode tot (is licht groeiend ) = 14% tot 16% groei inwonersaantal periode tot (is groeiend ) = 16% of meer groei inwonersaantal periode tot (is sterker groeiend ) Wit = informatie is nog niet bekend, volgt zodra beschikbaar 4

5 2.4.2 Ontwikkeling Migratiestromen per gemeente Migratiestromen (vertrek en vestiging binnen en van buiten Nederland) De ontwikkeling van het inwonersaantal wordt in beïnvloed door migratiestromen tussen gebieden. Met migratie wordt hier bedoeld: vestiging uit andere Nederlandse gemeenten, immigratie, vertrek naar andere Nederlandse gemeenten en emigratie. Na een topjaar in 2 is er een jaarlijkse daling van het positieve migratiesaldo waarneembaar. Aan die daling kwam 24 een eind en nam het migratieoverschot in een aantal gemeenten weer toe tot en met 27. In 28 t/m 21 nam het groeisaldo opnieuw af. In 211 is sprake van een negatief saldo. Migratiestromen in : vestigingsoverschot periode 2 t/m 211 per jaar: Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden De Wolden totaal Bron: CBS / prov., mei 212 Vestigingsoverschot provincie, 2-211, in aantal personen Bron: CBS / prov., mei 212 Migratiestromen in : Buitenlands vestigingsoverschot per gemeente 2 t/m Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden De Wolden totaal Bron: CBS / prov., mei 212 5

6 Migratiestromen in : Binnenlands vestigingsoverschot per gemeente 2 t/m Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden De Wolden totaal Bron: CBS / prov., mei Binnenlands en buitenlands vestigingsoverschot in, periode binnenland buitenland Bron: CBS / prov., mei 212 Per begin 212 blijkt dat in het afgelopen jaar 211 in 8 Drentse gemeenten (in 21 was dat nog maar in 4 gemeenten) het aantal nieuwe inwoners, dat van buitenaf kwam, kleiner is dan het aantal vertrekkers uit die gemeenten. Bij de andere 4 gemeenten is in 211 nog wel sprake van een grotere instroom van nieuwe inwoners dan er vertrekkers zijn: Aa en Hunze, Midden-, en De Wolden. Weergave per 5 jaarperioden vanaf 2: Binnenlands en buitenlands vestigingsoverschot per gemeente in Binnenlands Buitenlands gem. '-'4 gem. '5-' gem. '-'4 gem. '5-' Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden De Wolden Bron: CBS / prov., mei 212 6

7 Binnenlands vestigingsoverschot per gemeente in De Wolden gem. '5-'9 gem. '-'4 Midden- Borger-Odoorn Aa en Hunze Bron: CBS / prov., mei 212 Buitenlands vestigingsoverschot per gemeente in De Wolden gem. '5-'9 gem. '-'4 Midden- Borger-Odoorn Aa en Hunze Bron: CBS / prov., mei 212 7

8 Buitenlands en binnenlands migratiesaldo provincie 2 t/m Buitenlands migratiesaldo Binnenlands migratiesaldo Bron: CBS / prov. / bewerking Asree bv, mei Ontw ikkeling buitenlands en binnenlands migratiesaldo Buitenlands migratiesaldo, aantal perso nen Binnenlands migratiesaldo, aantal perso nen Bron: CBS / prov. / bewerking Asree bv, mei. 212 Splitsen we de totale migratiestromen uit naar buitenlandse en binnenlandse stromen dan zien we opvallende verschillen. Tussen 2 en 22 was de groei in vooral te danken aan de buitenlandse migratie. In de periode zorgde de binnenlandse migratie voor de groei. Vanaf 29 laat de binnenlandse migratie echter zien dat er meer mensen uit naar elders in Nederland vertrekken dan er vandaan komen. Die binnenlandse uitstroom (vanuit naar elders in Nederland) neemt in omvang toe naar bijna 8 personen in het jaar Ontwikkeling aantal huishoudens per gemeente Ontwikkeling huishoudens en woningbehoefte Met het volgen van de bevolkingsontwikkeling kunnen nog niet een op een uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van het aantal woningen waar behoefte aan is. Daartoe moet de daadwerkelijke ontwikkeling van het aantal huishoudens in beeld gebracht worden en moet ook de woningbehoefte berekend worden. Ontwikkeling aantal huishoudens in tot Index Gemeente: / Aa en Hunze ,% ,6% Borger-Odoorn ,1% ,% ,8% ,9% ,6% Midden ,5% ,% ,4% ,3% De Wolden ,6% totaal ,2% Bron: CBS / prov., mei 212 8

9 Ontwikkeling aantal huishoudens in tot Bron: CBS / prov., mei 212 In de periode tot is het aantal huishoudens in gestaag toegenomen van naar Dat is een toename van huishoudens in 11jaar. Dat is in die periode een toename van 1,2%. Gemiddeld is de toename huishoudens per jaar. Per steeg het aantal huishoudens met ten opzichte van Die stijging is minder dan in het jaar daarvoor, want toen steeg het aantal huishoudens nog in 1 jaar tijd. 12,% 115,% Ontwikkeling en huishoudens in de periode tot (index '11/') inwoners huishoudens 11,% 15,% 1,% 95,% 9,% Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden- De Wolden Bron: CBS / prov., mei 212 9

10 Indien we de inwonersaantallen en de huishoudensaantallen van indexeren ten opzichte van de situatie per dan ontstaat de onderstaande tabel. Daarin valt duidelijk op dat het aantal huishoudens in die 11 jarige periode met 1,2% is toegenomen. Het inwonersaantal is met 4,6% toegenomen in diezelfde periode. De vraag naar woningen is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Ontwikkeling en huishoudens (index '11/') inwoners huishoudens Aa en Hunze 13,9% 112,% 114,9% 118,6% Borger-Odoorn 99,% 14,1% 13,6% 11,% 13,1% 18,8% 13,9% 19,9% 19,6% 113,6% Midden- 13,7% 11,5% 1,2% 16,% 13,% 19,4% 12,5% 16,3% De Wolden 1,3% 15,6% 14,6% 11,2% Bron: CBS / prov., mei 212 Index kaart Ontwikkeling aantal huishoudens = 4% of meer dalend aantal huishoudens periode (is sterker dalend aantal huishoudens) = 2% tot 4% dalend aantal huishoudens periode (is dalend aantal huishoudens) = % tot 2% dalend aantal huishoudens periode (is heel licht dalend aantal huishoudens) = % tot 2% groei aantal huishoudens periode (is heel licht groeiend aantal huishoudens) = 2% tot 4% groei aantal huishoudens periode (is licht groeiend aantal huishoudens) = 4% tot 6% groei aantal huishoudens periode (is groeiend aantal huishoudens) = 6% tot 8% groei aantal huishoudens periode (is sterker groeiend aantal huishoudens) = 8% tot 1% groei aantal huishoudens periode (is sterk groeiend aantal huishoudens) = 1% of meer groei aantal huishoudens periode (is heel sterk groeiend aantal huishoudens) Wit = informatie is nog niet bekend, volgt zodra beschikbaar 1

11 2.4.4 Prognoses ontwikkeling In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de daadwerkelijke ontwikkelingen op het gebied van de bevolking en de huishoudens. Het is zeker ook interessant om te kijken welke verwachte ontwikkelingen voorzien worden door de overheid. Met behulp van door de provincie beschikbaar gestelde informatie worden onderstaande verwachtingen in beeld gebracht. Onderstaand in 1 jaarsblokken de waargenomen en verwachte groei van het in Waargenomen en verwachte groei van het in, gemiddeld per jaar Bron: bevolkingsprognose XVIII prov., 212 Waargenomen en verwachte groei van het in, gemiddeld per jaar Waargenomen en verwachte groei van de bevolking, gemiddeld per jaar De Wolden Midden- Borger-Odoorn Aa en Hunze Bron: bevolkingsprognose XVIII prov.,

12 225. Ontwikkeling aantal huishoudens in prognose waargenomen Bron: bevolkingsprognose XVIII prov., 212 Toename aantal huishoudens per gemeente in Aa en Hunze Borger- Odoorn Midden- De Wolden Bron: bevolkingsprognose XVIII prov., 212 Verwachte ontwikkeling aantal huishoudens Aantal huishoudens per gemeente per 1 januari Gemeente: Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden De Wolden totaal Toename aantal huishoudens per gemeente gemeente Aa en Hunze Borger-Odoorn Midden De Wolden Bron: bevolkingsprognose XVIII prov., 212 In de periode groeit het aantal huishouden met ruim 1. huishoudens. In de periode daarna wordt een daling van het aantal huishoudens verwacht. Het aantal huishoudens groeit in de periode met ongeveer 4,8%. De Drentse bevolking stijgt in dezelfde periode met ongeveer 1.4 personen (+,3%). De sterkere toename van het aantal huishoudens hangt samen met de vergrijzing en vooral met de steeds verder gaande individualisering. De groei van het aantal huishoudens doet zich vooral voor bij de eenpersoonshuishoudens. 12

13 2.4.5 Ontgroening en vergrijzing per gemeente Ontgroening en vergrijzing in aantallen zichtbaar door bevolkingsopbouw De ontgroening en vergrijzing wordt in beeld gebracht door cijfers van de bevolkingsopbouw in vijf leeftijdsklassen weer te geven ( tot 12, 12 tot 2, 2 tot 65, 65 tot 75, 75 jaar en ) op drie verschillende momenten. Dat zijn de bevolkingssituaties per 1 januari van de jaren 22, 212 en de prognose van de mogelijke situatie per 222.Dit is weergegeven voor de gehele provincie en per afzonderlijke Drentse gemeente. Daarmee ontstaat tevens voor iedere gemeente een goede referentie om zich te spiegelen aan haar omgeving. 35 Bevolkingsopbouw provincie tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw provincie Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,1 84,4 12 tot 2 jaar ,2 96,7 2 tot 65 jaar ,8 93,2 65 tot 75 jaar ,8 157, 75 jaar en ,1 168,2 Totaal ,5 12,9 13

14 12, Bevolkingsontwikkeling leeftijdsgroep tot 12 jaar, index in % 1, 8, 6, 4, 2, index 222 t.o.v. 22, Aa en Hunze Borger- Odoorn Midden- De Wolden 14, Bevolkingsontwikkeling leeftijdsgroep 12 tot 2 jaar, index in % 12, 1, 8, 6, 4, 2, index 222 t.o.v. 22, Aa en Hunze Borger- Odoorn Midden- De Wolden 12, Bevolkingsontwikkeling leeftijdsgroep 2 tot 65 jaar, index in % 1, 8, 6, 4, 2, index 222 t.o.v. 22, Aa en Hunze Borger- Odoorn Midden- De Wolden 14

15 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Bevolkingsontwikkeling leeftijdsgroep 65 tot 74 jaar, index in % Aa en Hunze Borger- Odoorn Midden- index 222 t.o.v. 22 De Wolden 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Bevolkingsontwikkeling leeftijdsgroep 75 jaar of, index in % Aa en Hunze Borger- Odoorn Midden- index 222 t.o.v. 22 De Wolden 15

16 Bevolkingsopbouw Aa en Hunze tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Aa en Hunze Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,2 68, 12 tot 2 jaar ,8 97,7 2 tot 65 jaar , 87,4 65 tot 75 jaar ,5 175,4 75 jaar en ,2 164,4 Totaal ,7 98,9 Bevolkingsopbouw tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,9 16,6 12 tot 2 jaar ,8 121,5 2 tot 65 jaar ,1 18,7 65 tot 75 jaar ,2 186,3 75 jaar en ,1 176,2 Totaal ,6 119,8 16

17 Bevolkingsopbouw Borger-Odoorn tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Borger-Odoorn Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar , 64,3 12 tot 2 jaar ,8 85,4 2 tot 65 jaar ,3 83,9 65 tot 75 jaar ,2 164,5 75 jaar en ,5 184,9 Totaal , 94,4 Bevolkingsopbouw tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,7 81,9 12 tot 2 jaar , 86,8 2 tot 65 jaar ,1 85,9 65 tot 75 jaar ,2 154,8 75 jaar en ,2 173,2 Totaal ,3 97,5 17

18 Bevolkingsopbouw Em m en tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,9 84,2 12 tot 2 jaar ,6 9,4 2 tot 65 jaar ,5 91, 65 tot 75 jaar ,1 148,9 75 jaar en , 16,2 Totaal ,5 99,6 Bevolkingsopbouw tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,8 16, 12 tot 2 jaar ,5 91,1 2 tot 65 jaar ,6 96,2 65 tot 75 jaar , 143,1 75 jaar en ,8 165,7 Totaal ,1 15,8 18

19 Bevolkingsopbouw tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,5 16,4 12 tot 2 jaar ,1 111,1 2 tot 65 jaar ,4 15,9 65 tot 75 jaar ,5 178,2 75 jaar en ,1 146,9 Totaal ,8 114,4 Bevolkingsopbouw M idden tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Midden- Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,2 73,2 12 tot 2 jaar ,9 87,9 2 tot 65 jaar ,4 93,9 65 tot 75 jaar ,5 176,3 75 jaar en ,3 17,8 Totaal ,6 12,1 19

20 Bevolkingsopbouw tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,4 68,9 12 tot 2 jaar ,8 94,5 2 tot 65 jaar ,7 82,3 65 tot 75 jaar ,8 145,9 75 jaar en ,4 189, Totaal , 94,5 Bevolkingsopbouw tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,8 67,7 12 tot 2 jaar ,1 19,6 2 tot 65 jaar ,5 91,1 65 tot 75 jaar ,7 139, 75 jaar en ,1 155, Totaal ,5 99,3 2

21 Bevolkingsopbouw tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,2 67,1 12 tot 2 jaar ,1 84,5 2 tot 65 jaar ,1 86,5 65 tot 75 jaar ,2 134,6 75 jaar en ,9 183,6 Totaal ,2 96,7 Bevolkingsopbouw De Wolden tot 12 jaar 12 tot 2 jaar 2 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of Bevolkingsopbouw De Wolden Leeftijdsgroep: t.o.v t.o.v. 22 tot 12 jaar ,6 65,8 12 tot 2 jaar ,8 91,7 2 tot 65 jaar , 89,8 65 tot 75 jaar ,1 156, 75 jaar en ,9 171,2 Totaal ,5 97,8 21

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

Bevolkingsprognose XVIII

Bevolkingsprognose XVIII Bevolkingsprognose XVIII a Bevolkingsprognose XVIII Provinciale staten van Drenthe Maart 2012 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe ROM&N12032201 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 a Bevolkingsprognose 2015 April 2015 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe RO15042801-Bevolkingsprognose 2015 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De gebruikte veronderstellingen

Nadere informatie

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen

Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Migratiestromen en inkomensontwikkelingen in de provincie Groningen Mensen verhuizen om allerlei redenen. Om samen te wonen, voor werk of studie of vanwege de woning zelf. Deze verhuizingen spelen een

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Managementletter / samenvatting

Managementletter / samenvatting 1 DEEL 1 Managementletter / samenvatting 1 Managementletter Groninger Bouw- en Woningmarktbericht 212-213 Dit is het 19e gezamenlijke woningmarktbericht sinds 1993 van de samenwerkende Groninger overheden

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2017 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 62.751 Bevolking 20-64 jaar 155.582 Bevolking 65 jaar 51.831 De Drechtsteden is het afgelopen kalenderjaar met ruim 200 personen gegroeid. Daarmee doorbrak

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Bevolkingsomvang in Bronckhorst

Bevolkingsomvang in Bronckhorst Bevolkingsomvang in Bronckhorst Een demografisch onderzoek naar bevolkingsomvang, geboorte, sterfte, emigratie en vestiging in de (voorlopers) van de gemeente Bronckhorst, 1970-2015 Manfred te Grotenhuis

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Menno ter Bals Inleiding Bij het bevolkingsregister van Curaçao 1 worden geboortes, sterftes, binnenlandse en buitenlandse verhuizingen (migraties) en huwelijken

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012 Bevolkings Prognose 2013 De Bevolkings Prognose 2013 (BP2013) is bedoeld als provinciale sectorprognose, een prognose die zo goed mogelijk de toekomstige bevolkingsontwikkeling voorspelt en daarmee door

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2016 t/m 2036 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Prognose bevolking en woningbehoefte Noord-Holland 2005

Prognose bevolking en woningbehoefte Noord-Holland 2005 Prognose bevolking en woningbehoefte Noord-Holland 2005 Afdeling Kennis en Strategie Wim Konter Juli 2005 2 PROVINCIE NOORD-HOLLAND Inhoudsopgave 5 Inleiding Hoe worden deze ontwikkelingen verwerkt in

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Bevolking per Inleiding

Bevolking per Inleiding Bevolking per 1-1-2011 Inleiding In deze notitie wordt nader ingegaan op de informatie die afkomstig is uit de basisset bevolkingsgegevens per 1-1-2011, ontleend aan de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015

Neimed Krimpbericht. Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp JUNI 2015 JUNI 2015 Neimed Krimpbericht Buitenlandse migratie vertraagt bevolkingskrimp Het aantal inwoners daalt in de meeste Limburgse gemeenten, omdat er weinig kinderen geboren worden. De daling wordt versterkt

Nadere informatie

Bijlage F Demografische ontwikkelingen

Bijlage F Demografische ontwikkelingen Bijlage F Demografische ontwikkelingen Inleiding Demografische ontwikkelingen kunnen nationaal worden beschouwd, maar om specifieke lokale ontwikkelingen te kunnen aangeven is het van belang ze op Puttens

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel Bevolkingsprognose Gemeente Tiel 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Tiel, september 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkings- en huishoudenprognose

Bevolkings- en huishoudenprognose Bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 215 Nota met Resultaten Datum: December 215 Versienummer: 1. Auteur: Lenneke Jongbloed/ Léon Kaagman Afdeling: Ruimte Inhoudsopgave Nota met Resultaten 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 Narly Rambharos September 2016 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2006 tot 2016 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren

Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Ouderen in Venray Ontwikkeling en woonvoorkeuren Juni 2017 1. Inleiding Vraagstelling De Renschdael Groep is voornemens het St Annaterrein in Venray te herontwikkelen. Gedacht wordt aan een programma bestaande

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 214 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

Bevolkings- en huishoudenprognose

Bevolkings- en huishoudenprognose Bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 214 Nota met Resultaten Datum: december 214 Versienummer: Definitief rapport Auteur: Lenneke Jongbloed/ Léon Kaagman Afdeling: Ruimte Inhoudsopgave Nota met Resultaten

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Huishoudenprognoses December 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies...

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Demografische ontwikkeling. Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie Gemeente Aa en Hunze. Uitkomsten prognose

1 Inleiding. 2 Demografische ontwikkeling. Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie Gemeente Aa en Hunze. Uitkomsten prognose DATUM 7 januari 2015 PROJECTNUMM ER 1680.113 OPDRACHTGEV ER Gemeente Aa en Hunze Uitgangspunt demografische ontwikkeling voor de Woonvisie 2016+ 1 Inleiding De gemeente Aa en Hunze is bezig met de actualisering

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose

Leerlingenprognoses in vogelvlucht. Analist Planning & Prognose Leerlingenprognoses in vogelvlucht Herman Rake Jelmer Dekker Adviseur Planning & Prognose Analist Planning & Prognose Inhoudsopgave De bevolkingsprognose Theorie Het wat, waar en waarom van een prognose

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag

Second opinion Bevolkingsprognose Den Haag Second opinion Bevolkingsprognose 2008-2025 Den Haag Joop de Beer Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Postbus 11650 2502 AR Den Haag beer@nidi.nl 070-3565234 In opdracht van de afdeling

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner In Nederland is een trend zichtbaar naar steeds kleinere families, ook wel de verdunning van huishoudens genoemd. Niet het aantal huishoudens neemt af,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2014 t/m 2034 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg.

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg. Hoofdstuk 1 Bevolking 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het om de Leidse bevolking: hoeveel inwoners zijn er, wat zijn hun kenmerken, waar in de stad wonen zij, zijn vragen waarop dit hoofdstuk ingaat.

Nadere informatie

Demografiebericht 2013 Winterswijk

Demografiebericht 2013 Winterswijk De bevolkingsontwikkeling Van Winterswijk Een krimpscenario Deel 3 Jan Heutink, Demografiebericht 2013 Winterswijk Demografisch bericht Winterswijk 2013 l ll lll lv V Inhoud Conclusies en Aanbevelingen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Den Haag 2016

Bevolkingsprognose Den Haag 2016 juni 2016 PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie, innovatie en de programmering van DSO-projecten. Bevolkingsprognose

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Minder geboorten in het verleden, minder jongeren voor de toekomst APRIL 2015

Neimed Krimpbericht. Minder geboorten in het verleden, minder jongeren voor de toekomst APRIL 2015 APRIL 15 Neimed Krimpbericht Minder geboorten in het verleden, minder jongeren voor de toekomst In de afgelopen vijftien jaar is landelijk het aantal geboorten gedaald met ongeveer 15%. Bij de se gemeenten

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

De bevolkingsontwikkeling Van Winterswijk

De bevolkingsontwikkeling Van Winterswijk De bevolkingsontwikkeling Van Winterswijk Een krimpscenario deel 2 Een vervolg op het krimpscenario d.d. November 2006 Jan Heutink,Jan Nijhuis, Henk Tolsma Auteurs : Jan Heutink, Henk Tolsma Winterswijk

Nadere informatie

BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050. Progneff 2014

BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050. Progneff 2014 BEVOLKINGS- EN HUISHOUDENSPROGNOSE PROVINCIE LIMBURG 2014-2050 Progneff 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina MANAGEMENT SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 4 1.1 Prognosemodel Progneff 4 1.2 Leeswijzer 4 2 DE ONTWIKKELING

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM. Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM. Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM Demografische ontwikkelingen en prognoses op gemeente- en kernniveau DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN GULPEN-WITTEM DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN PROGNOSES OP GEMEENTE-

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bevolking-

Stadsmonitor. -thema Bevolking- Stadsmonitor -thema Bevolking- Modules Actuele ontwikkelingen 2 Omvang en samenstelling 5 Demografische processen 14 Bevolkingsprognose 18 Bijlage: Bronnen 20 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs

De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs De effecten van demografische ontwikkelingen op het onderwijs Modus Inleiding Carlien de Witt Hamer In dit artikel worden de effecten beschreven die de demografische ontwikkelingen van de periode 1997-2001

Nadere informatie