Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011"

Transcriptie

1 Postbus AA Bezoekadres Martinbaan NN Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

2 Project: In opdracht van: gemeente Nieuwegein Drs. M.F.M. Janssen Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, januari 2012

3 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Resultaten Stadsprognose Wijkprognose Evaluatie prognose Tabellen 11 Tabel 1 Loop van de bevolking in Nieuwegein 12 Tabel 2 Bevolking van Nieuwegein, kentallen 13 Tabel 3 Bevolking van Nieuwegein naar leeftijd 14 Tabel 4 Bevolking en woningvoorraad van Nieuwegein per wijk 15 Tabel 5 Bevolking van Nieuwegein per wijk, kentallen 16 Tabel 6 Bevolking van Nieuwegein naar leeftijd per wijk 28 Tabel 7 Bevolking van 1 januari 2011 volgens voorgaande prognoses 40

4

5 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) 1 Inleiding O+S, de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, maakt jaarlijks bevolkingsprognoses voor de gemeente Amsterdam. Het gehanteerde model wordt sinds enige jaren, via de VNG, ook door alle grote steden en een aantal middelgrote gemeenten gebruikt. Deze bevolkingsprognose is een aanpassing op bevolkingsprognose 2011 van Nieuwegein. De aanpassing was nodig doordat de woningbouwplannen gewijzigd werden. De prognose is door O+S uitgevoerd, in opdracht van de unit Onderzoek & Statistiek van de gemeente Nieuwegein. O+S maakt de prognoses voor Nieuwegein vanaf 2005 om de twee jaar. De nieuwe prognose bestrijkt de periode van 2011 tot De uitgangspunten voor de prognose zijn: de ontwikkelingen over de laatste 5 jaar ( tot ); de woningbouwplannen, zoals die door de opdrachtgever zijn opgegeven; landelijke ontwikkelingen: sterftekansen, de verdunning van de huishoudens en de buitenlandse migratie zijn ontleend aan de CBS-prognose voor geheel Nederland. De belangrijkste veronderstellingen voor de prognose zijn: In totaal zal de woningvoorraad in Nieuwegein tussen 2011 en 2035 met circa woningen toenemen. De woningbouwplannen zijn iets lager dan in de oorspronkelijke prognose. De sterftekansen voor Nieuwegein wijken nauwelijks af van de landelijke cijfers. Verondersteld is dat deze zich gelijk ontwikkelen als de landelijke trend, zoals het CBS die voorspelt voor geheel Nederland. Overigens wordt verwacht dat de levensverwachting in Nederland en dus ook in Nieuwegein sterk toeneemt. Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TFR, de total fertility rate, het aantal kinderen dat een vrouw in haar leven krijgt) nam tussen 2002 en 2006 vrij sterk af tot ruim onder het landelijke cijfer. Daarna is het echter weer sterk toegenomen, tot zelfs iets boven het landelijk cijfer. De oorzaak van de grillige patroon is niet duidelijk. Er zijn ook niet veel nieuwe woningen opgeleverd waar in het algemeen veel jonge gezinnen in trekken. Aangenomen is dat het vruchtbaarheidsniveau de komende jaren het landelijk niveau zal volgen. Wel zijn de vruchtbaarheidscijfers tot 2015 iets verlaagd, gezien de economische crisis. Bovendien blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS (statline) dat het aantal geboorten in 2011 lager is dan voorgaande jaren. Dit is een aanpassing ten opzichte van de oorspronkelijke prognose. De huishoudenverdunning is berekend op basis van de door het CBS voorspelde landelijke ontwikkeling. Aangezien de migratiecijfers over 2009 ontbraken, is hiervoor het gemiddelde van 2008 en 2010 verondersteld.

6 6 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Er zijn 7 tabellen: De loop van de bevolking van de gemeente als geheel (geboorte, sterfte en migratie). Kentallen van de gemeente als geheel (bevolking, woningvoorraad, gemiddelde woningbezetting en een aantal leeftijdsgroepen. De leeftijdsopbouw van de gemeente als geheel (5 jaarsleeftijdsgroepen). De loop van de bevolking van de wijken. Kentallen van de wijken. De leeftijdsopbouw van wijken. Vergelijking tussen de nieuwe en eerdere prognoses naar leeftijdsgroepen en inwoneraantal per wijk.

7 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) 2 Resultaten 2.1 Stadsprognose Het aantal inwoners van Nieuwegein nam tot 2010 jaarlijks iets af. In 2010 is het aantal inwoners echter weer met 87 inwoners toegenomen tot begin In de loop van 2011 zal het aantal inwoners volgens de prognose weer wat afnemen. Maar omdat er vanaf 2012 vrij veel woningen worden bijgebouwd, zal de bevolking vanaf dat jaar weer gaan groeien. In 2016 zal het aantal inwoners tot boven de zijn toegenomen. Tot minstens 2035 zal het inwoneraantal boven de blijven. Wel is er sprake van een daling van de gemiddelde woningbezetting, als gevolg van gezinsverdunning. De groei van de woningvoorraad van circa woningen compenseert ruimschoots de afname van de gemiddelde woningbezetting, waardoor de bevolking toch groeit. Op het ogenblijk wonen er veel jonge ouderen in Nieuwegein; bijna een kwart van de inwoners is tussen de 50 en 64 jaar. Veel van hen zijn in de jaren zeventig in Nieuwegein komen wonen toen daar veel woningen werden gebouwd. De komende jaren wordt deze generatie ouder. Als gevolg daarvan zal Nieuwegein sterk vergrijzen. In 2011 is 13,3% van de bevolking boven de 65 jaar, terwijl dit aandeel in 2020 en 2035 zal zijn toegenomen tot 19,5% respectievelijk 23,1%. 2.2 Wijkprognose De bevolkingsgroei is niet evenwichtig over de gemeente verspreid. Er zijn wijken die groeien, wijken die gelijk blijven en wijken waarvan het inwoneraantal afneemt. Er zijn drie wijken die het inwoneraantal zien toenemen, namelijk Stadscentrum en Merwestein, Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve, en Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard. In de wijken Batau-Zuid, Batau Noord (na 2020), Doorslag en Fokkesteeg neemt het aantal inwoners af. In de overige wijken blijft het inwoneraantal vrijwel gelijk. Buiten de bestaande woningbouwplannen is er is rekening gehouden met de bouw van woningen die nog niet zijn toegewezen aan een wijk. In deze woningen zullen ruim inwoners wonen. In alle wijken zal er een flinke vergrijzing plaatsvinden. Gemiddeld neemt het aandeel 65-plussers met circa 10 procentpunten toe. De sterkste groei vindt plaats in Doorslag van 13,0% naar 25,8% in Een bijna even grote stijging vindt plaats in Galecop. Deze wijk zal samen met Vreeswijk en Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard in 2035 tot de drie meest vergrijsde wijken behoren. Ze hebben dan alle drie circa 28% ouderen.

8 8 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari Evaluatie prognose 2009 Het aantal inwoners is in 2011 hoger dan volgens de prognose van Er zijn 402 inwoners meer dan werd verwacht. Dit komt doordat het aantal geboorten is gestegen en de gemiddelde woningbezetting minder sterk afnam dan verwacht. Terwijl het inwoneraantal hoger was dan verwacht, bleef het aantal woningen 181 achter bij de prognose. Aantal inwoners in Nieuwegein in 2011, vergeleken met de prognose van e.o. prognose 2009 feitelijk De leeftijdsopbouw komt grotendeels overeen met de geprognosticeerde aantallen. De grootste afwijking is bij de 0-4 jarigen. Er zijn 166 jonge kinderen meer dan verwacht. Dit werd veroorzaakt door hogere geboortecijfers.

9 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Aantal inwoners in Nieuwegein in 2030, vergelijking prognose 2009 en aangepaste prognose e.o. prognose 2009 prognose 2011 aangepast Voor de komende jaren wordt verwacht dat het aantal inwoners hoger zal zijn dan volgens prognose van Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de gezinsverdunning minder sterk zal zijn dan eerder werd verwacht. Als gevolg daarvan neemt de gemiddelde woningbezetting minder af dan volgens de vorige prognose. Een tweede oorzaak is dat in de nieuwe prognose meer woningen zijn gepland dan volgens de vorige prognose. Het aantal kinderen is in 2030 volgens de nieuwe prognose hoger dan die van Dit is het gevolg van de hogere vruchtbaarheidscijfers. Ook het aantal ouderen zal hoger zijn dan volgens de vorige prognose, als gevolg van de sterke stijging van de levensverwachting.

10 10 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012

11 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) 3 Tabellen

12 12 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Tabel 1 Loop van de bevolking in Nieuwegein, prognose 2011 jaar bevolking geboorte sterfte natuurlijke aanwas binnenlandse vestiging binnenlands vertrek binnenlands saldo buitenlandse vestiging buitenlands vertrek buitenlands saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 TFR

13 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Tabel 2 Bevolking van Nieuwegein, kentallen, prognose 2011 jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,32 23,3 65,8 10, ,32 23,1 65,6 11, ,29 22,7 65,5 11, ,30 22,6 65,1 12, ,29 22,5 64,6 12, ,29 22,5 64,2 13, ,28 22,3 63,3 14, ,28 22,1 62,8 15, ,27 22,1 62,1 15, ,26 22,0 61,6 16, ,26 22,0 60,9 17, ,25 22,0 60,3 17, ,24 22,0 59,7 18, ,23 21,9 59,1 19, ,23 21,8 58,7 19, ,22 21,7 58,3 20, ,21 21,6 58,0 20, ,20 21,5 57,6 20, ,20 21,5 57,3 21, ,19 21,4 57,0 21, ,19 21,4 56,7 21, ,18 21,4 56,5 22, ,18 21,5 56,2 22, ,18 21,4 56,1 22, ,18 21,4 56,0 22, ,17 21,4 55,9 22, ,17 21,4 55,9 22, ,17 21,4 55,7 22, ,17 21,4 55,6 23, ,17 21,4 55,5 23,1 719

14 14 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Tabel 3 Bevolking van Nieuwegein naar leeftijd, prognose 2011 leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 85 e.o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 65 e.o , , , , , ,1 totaal , , , , , ,0

15 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Tabel 4 Bevolking en woningvoorraad van Nieuwegein per wijk, prognose 2011 bevolking aantallen wijk Stadscentrum, Merwestein Jutphaas Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau Zuid Batau Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog) Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk overige gebieden onbekend totaal bevolking percentages wi Stadscentrum, Merwestein 4,1 3,7 3,8 4,7 5,2 5,1 5,0 4,9 Jutphaas Wijkersloot 10,1 9,9 9,9 9,9 9,8 9,6 9,5 9,4 Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve 10,1 10,8 10,8 12,1 12,0 11,7 11,5 11,3 Batau Zuid 11,0 10,9 10,9 10,4 10,2 10,1 10,0 10,0 Batau Noord 12,4 11,9 12,0 11,7 11,4 11,3 11,1 11,0 Doorslag 10,4 10,0 10,0 9,6 9,3 9,3 9,2 9,2 Galecop 14,9 14,5 14,5 13,6 13,2 13,0 12,9 12,8 Fokkesteeg 11,1 11,0 11,0 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0 (Hoog) Zandveld, Lekboulevard 11,0 11,0 10,9 10,8 11,5 11,3 11,3 11,2 Vreeswijk 4,1 5,6 5,5 5,5 5,4 5,2 5,2 5,1 overige gebieden 0,7 0,7 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 onbekend 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,3 3,2 4,2 totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 woningen wijk Stadscentrum, Merwestein Jutphaas Wijkersloot Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve Batau Zuid Batau Noord Doorslag Galecop Fokkesteeg (Hoog) Zandveld, Lekboulevard Vreeswijk overige gebieden onbekend totaal

16 16 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Tabel 5 Bevolking van Nieuwegein per wijk, kentallen, prognose 2011 Stadscentrum, Merwestein jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,52 13,2 72,9 14, ,64 13,3 72,5 14, ,68 14,3 71,2 14, ,76 15,5 69,5 15, ,78 15,7 69,3 15, ,81 16,6 68,2 15, ,80 17,1 67,2 15, ,90 18,7 67,0 14, ,89 19,2 66,1 14, ,91 19,4 65,4 15, ,90 19,4 64,3 16, ,89 19,5 63,6 16, ,93 20,1 63,6 16, ,93 20,2 62,7 17, ,92 20,0 62,3 17, ,91 19,7 61,6 18, ,89 19,5 61,3 19, ,88 19,1 60,8 20, ,87 18,9 60,3 20, ,86 18,7 60,0 21, ,85 18,8 59,5 21, ,85 18,6 59,4 22, ,84 18,4 59,0 22, ,83 18,3 58,9 22, ,82 18,3 58,8 22, ,82 18,1 58,5 23, ,82 17,9 58,4 23, ,81 17,9 58,2 23, ,80 17,9 58,2 23, ,80 17,9 57,9 24,2 49

17 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Jutphaas Wijkersloot jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,12 20,7 63,7 15, ,08 20,4 63,6 16, ,07 20,3 63,2 16, ,05 20,0 63,0 17, ,06 20,5 62,2 17, ,06 21,0 61,6 17, ,06 20,9 60,9 18, ,06 20,7 60,6 18, ,07 20,7 60,2 19, ,07 20,6 60,1 19, ,07 20,5 59,7 19, ,06 20,5 59,3 20, ,06 20,6 58,9 20, ,05 20,6 58,4 21, ,05 20,6 58,1 21, ,04 20,4 57,7 21, ,03 20,3 57,6 22, ,03 20,3 57,3 22, ,02 20,3 57,0 22, ,01 20,2 56,8 22, ,01 20,3 56,6 23, ,01 20,3 56,4 23, ,00 20,3 56,2 23, ,00 20,4 56,0 23, ,00 20,3 55,9 23, ,99 20,3 56,0 23, ,99 20,4 55,9 23, ,99 20,4 55,8 23, ,99 20,5 55,7 23, ,98 20,5 55,6 23,9 80

18 18 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,41 23,2 67,2 9, ,45 22,7 67,3 10, ,45 22,6 67,3 10, ,44 22,7 66,6 10, ,40 22,1 66,6 11, ,39 22,3 66,2 11, ,39 22,1 65,4 12, ,39 22,2 64,9 12, ,38 22,3 64,1 13, ,39 22,5 63,7 13, ,38 22,6 62,8 14, ,37 22,6 62,4 14, ,36 22,6 61,9 15, ,35 22,6 61,1 16, ,34 22,4 60,7 16, ,33 22,2 60,1 17, ,32 22,0 59,8 18, ,31 21,9 59,4 18, ,29 21,7 59,2 19, ,28 21,6 59,0 19, ,27 21,6 58,7 19, ,26 21,5 58,5 20, ,26 21,4 58,2 20, ,24 21,4 58,1 20, ,24 21,3 57,9 20, ,23 21,2 57,9 20, ,23 21,1 57,9 21, ,22 21,1 57,7 21, ,22 21,1 57,6 21, ,21 21,1 57,4 21,5 80

19 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Batau Zuid jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,54 26,0 67,9 6, ,52 25,6 67,8 6, ,50 25,7 67,5 6, ,52 25,2 67,5 7, ,52 25,1 67,1 7, ,53 25,0 66,7 8, ,52 24,6 66,0 9, ,51 24,5 65,0 10, ,50 24,4 64,3 11, ,49 24,3 63,5 12, ,48 24,5 62,6 12, ,47 24,6 61,7 13, ,47 24,8 60,8 14, ,46 24,8 60,2 15, ,45 24,8 59,7 15, ,45 24,8 59,3 16, ,44 24,7 59,1 16, ,44 24,7 58,6 16, ,43 24,8 58,4 16, ,43 24,8 58,1 17, ,43 24,8 57,9 17, ,42 24,9 57,8 17, ,43 24,9 57,6 17, ,42 24,9 57,6 17, ,42 24,9 57,6 17, ,42 24,9 57,5 17, ,42 24,8 57,6 17, ,42 24,9 57,4 17, ,42 24,9 57,4 17, ,42 25,0 57,2 17,8 80

20 20 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Batau Noord jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,31 23,0 67,8 9, ,29 22,4 68,2 9, ,27 21,9 68,3 9, ,25 21,5 68,0 10, ,23 21,3 68,0 10, ,24 21,1 67,4 11, ,22 21,2 66,2 12, ,23 20,9 65,8 13, ,21 21,1 64,8 14, ,20 21,0 64,2 14, ,19 21,1 63,5 15, ,19 21,1 62,6 16, ,17 21,0 62,0 17, ,17 21,1 61,3 17, ,16 21,0 60,7 18, ,15 20,9 60,2 18, ,14 20,8 59,9 19, ,13 20,7 59,5 19, ,13 20,7 59,0 20, ,12 20,7 58,6 20, ,12 20,6 58,4 21, ,11 20,6 58,2 21, ,11 20,6 57,9 21, ,10 20,6 57,8 21, ,10 20,6 57,7 21, ,10 20,5 57,6 21, ,09 20,6 57,5 21, ,09 20,6 57,5 21, ,09 20,6 57,4 22, ,09 20,6 57,2 22,1 69

21 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Doorslag jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,37 22,2 68,7 9, ,34 21,7 68,4 9, ,33 21,4 68,2 10, ,30 21,1 67,7 11, ,31 21,2 66,7 12, ,30 20,9 66,1 13, ,29 20,7 64,9 14, ,28 20,7 63,6 15, ,26 20,6 62,7 16, ,26 20,6 61,8 17, ,25 20,5 60,8 18, ,24 20,6 59,9 19, ,23 20,6 58,8 20, ,22 20,6 58,0 21, ,21 20,7 57,3 22, ,21 20,5 56,7 22, ,21 20,4 56,2 23, ,20 20,6 55,7 23, ,20 20,5 55,3 24, ,19 20,5 55,1 24, ,19 20,4 54,8 24, ,19 20,4 54,5 25, ,19 20,5 54,3 25, ,19 20,5 54,1 25, ,19 20,4 54,1 25, ,19 20,4 54,1 25, ,18 20,4 54,0 25, ,18 20,4 54,0 25, ,18 20,3 54,0 25, ,19 20,4 53,8 25,8 64

22 22 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Galecop jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,51 26,1 62,1 11, ,48 25,9 61,6 12, ,45 25,4 61,4 13, ,45 25,2 60,9 13, ,44 25,0 60,3 14, ,43 24,7 60,2 15, ,41 24,2 59,2 16, ,40 23,6 58,8 17, ,38 23,1 58,3 18, ,37 22,7 57,9 19, ,35 22,4 57,3 20, ,34 22,2 56,8 21, ,32 21,8 56,4 21, ,31 21,6 55,9 22, ,30 21,2 55,7 23, ,29 20,9 55,4 23, ,28 20,7 55,2 24, ,27 20,5 54,8 24, ,26 20,4 54,4 25, ,26 20,4 54,0 25, ,25 20,5 53,6 25, ,25 20,5 53,1 26, ,25 20,6 52,8 26, ,24 20,7 52,4 26, ,24 20,7 52,2 27, ,25 20,7 52,0 27, ,25 20,8 51,9 27, ,24 20,9 51,6 27, ,25 20,9 51,4 27, ,25 21,0 51,2 27,8 72

23 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Fokkesteeg jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,35 26,2 67,2 6, ,32 26,2 67,1 6, ,29 25,6 67,4 7, ,30 25,7 67,0 7, ,29 25,5 66,6 7, ,29 25,7 66,2 8, ,28 25,6 65,7 8, ,28 25,3 65,2 9, ,27 25,2 64,7 10, ,26 25,2 64,2 10, ,26 25,1 63,5 11, ,24 25,0 62,9 12, ,24 24,9 62,5 12, ,23 24,8 61,8 13, ,22 24,6 61,3 14, ,21 24,5 61,0 14, ,21 24,5 60,6 15, ,20 24,4 60,1 15, ,19 24,3 59,9 15, ,19 24,3 59,5 16, ,18 24,3 59,3 16, ,18 24,3 59,0 16, ,17 24,4 58,7 16, ,17 24,3 58,7 17, ,17 24,3 58,6 17, ,17 24,3 58,5 17, ,17 24,3 58,4 17, ,17 24,4 58,2 17, ,17 24,3 58,0 17, ,17 24,4 57,9 17,7 82

24 24 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 (Hoog) Zandveld, Lekboulevard jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,35 22,0 62,9 15, ,35 22,1 62,1 15, ,32 21,6 62,2 16, ,32 21,7 61,7 16, ,32 21,3 60,7 18, ,31 21,0 60,4 18, ,30 20,9 58,9 20, ,30 20,7 58,4 20, ,28 20,7 57,4 21, ,29 20,7 56,8 22, ,30 21,0 57,3 21, ,29 21,1 56,6 22, ,28 21,2 55,9 22, ,28 21,1 55,3 23, ,27 21,1 54,8 24, ,26 21,1 54,5 24, ,25 21,1 54,0 24, ,25 21,0 53,6 25, ,24 21,0 53,2 25, ,24 20,9 52,8 26, ,23 21,0 52,6 26, ,23 21,0 52,3 26, ,23 21,0 52,1 26, ,23 21,0 51,9 27, ,23 21,0 51,8 27, ,23 20,9 51,8 27, ,23 20,8 51,7 27, ,23 20,8 51,5 27, ,23 20,9 51,4 27, ,23 20,8 51,3 27,9 75

25 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Vreeswijk jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,14 21,3 60,6 18, ,20 21,2 60,9 17, ,17 20,8 61,7 17, ,19 21,0 61,0 18, ,21 21,1 60,7 18, ,18 21,1 60,6 18, ,17 20,6 60,0 19, ,17 20,9 59,6 19, ,16 20,9 58,7 20, ,15 20,6 58,5 20, ,13 20,6 57,7 21, ,12 20,6 57,3 22, ,12 20,4 56,7 22, ,11 20,4 56,3 23, ,10 20,1 55,8 24, ,09 20,0 55,5 24, ,09 20,0 55,2 24, ,07 19,7 54,8 25, ,06 19,7 54,4 26, ,05 19,5 54,0 26, ,05 19,3 54,1 26, ,04 19,4 53,6 27, ,03 19,6 53,2 27, ,03 19,4 53,0 27, ,02 19,3 53,0 27, ,02 19,3 52,8 28, ,02 19,3 52,6 28, ,02 19,1 52,7 28, ,01 19,1 52,4 28, ,01 19,2 52,1 28,6 33

26 26 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 overige gebieden jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,38 30,2 60,3 9, ,25 28,3 60,4 11, ,95 25,5 64,5 10, ,86 25,7 64,8 9, ,85 23,7 67,1 9, ,93 22,2 68,8 9, ,89 20,6 68,6 10, ,85 20,3 67,7 12, ,80 19,5 67,8 12, ,68 20,5 68,1 11, ,63 20,9 66,5 12, ,60 20,9 66,1 13, ,59 21,2 64,8 14, ,59 21,0 64,2 14, ,58 20,6 63,7 15, ,56 20,2 63,1 16, ,53 20,4 62,7 16, ,52 20,1 62,2 17, ,53 20,3 61,7 18, ,52 20,4 61,2 18, ,54 19,8 61,1 19, ,54 20,1 60,7 19, ,51 19,4 61,1 19, ,53 19,2 60,5 20, ,52 19,0 60,3 20, ,54 19,1 60,2 20, ,55 18,6 59,9 21, ,55 18,9 59,6 21, ,57 18,7 59,6 21, ,57 18,4 59,8 21,8 6

27 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) onbekend jaar bevolking woningen gemiddelde woningbezetting % 0-19 jaar % jaar % 65 e.o. geboorten ,53 24,9 70,8 4, ,51 25,9 68,1 6, ,52 26,2 67,8 6, ,55 25,6 67,3 7, ,59 25,5 66,6 7, ,62 25,4 65,9 8, ,60 25,2 65,7 9, ,60 25,0 65,3 9, ,58 24,7 65,1 10, ,56 24,5 64,8 10, ,56 24,4 64,5 11, ,55 24,0 64,5 11, ,54 23,7 64,4 11, ,54 23,4 64,1 12, ,53 23,2 64,1 12, ,53 22,9 63,9 13, ,52 22,7 63,7 13,7 29

28 28 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Tabel 6 Bevolking van Nieuwegein naar leeftijd per wijk, prognose 2011 Stadscentrum, Merwestein leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 91 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 91 3, , , , , ,6 73 2,5 80 2, , , ,8 85 e.o. 33 1,4 41 1,4 55 1,7 71 2,2 82 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 65 e.o , , , , , ,2 totaal , , , , , ,0

29 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Jutphaas Wijkersloot leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 85 e.o. 98 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 65 e.o , , , , , ,9 totaal , , , , , ,0

30 30 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 96 1, , , , ,5 85 e.o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 65 e.o , , , , , ,5 totaal , , , , , ,0

31 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Batau Zuid leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 55 0,8 74 1, , , ,9 85 e.o. 26 0,4 24 0,4 39 0,6 55 0,9 81 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 65 e.o , , , , , ,8 totaal , , , , , ,0

32 32 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Batau Noord leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 90 1, , , , ,5 85 e.o. 62 0,9 61 0,8 69 1,0 84 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 65 e.o , , , , , ,1 totaal , , , , , ,0

33 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Doorslag leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 93 1, , , , ,0 85 e.o. 51 0,8 52 0,9 69 1,2 84 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 65 e.o , , , , , ,8 totaal , , , , , ,0

34 34 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 Galecop leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 85 e.o. 69 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 65 e.o , , , , , ,8 totaal , , , , , ,0

35 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Fokkesteeg leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 62 0,9 82 1, , , ,1 85 e.o. 55 0,8 59 0,9 58 0,9 70 1,1 93 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 65 e.o , , , , , ,7 totaal , , , , , ,0

36 36 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 (Hoog) Zandveld, Lekboulevard leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 85 e.o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 65 e.o , , , , , ,9 totaal , , , , , ,0

37 Raadsnummer Versie Datum 27 januari (40) Vreeswijk leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 82 2, , , , ,7 85 e.o. 41 1,2 47 1,4 58 1,7 80 2,4 96 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 65 e.o , , , , , ,6 totaal , , , , , ,0

38 38 (40) Raadsnummer Versie Datum 27 januari 2012 overige gebieden leeftijd abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % ,1 40 5,9 38 5,9 30 4,7 27 4,3 29 4, ,0 28 4,2 37 5,7 35 5,5 29 4,6 29 4, ,5 34 5,1 27 4,2 35 5,5 32 5,1 28 4, ,5 36 5,3 31 4,8 29 4,6 32 5,1 33 5, ,4 42 6,2 32 4,9 32 5,1 31 4,9 33 5, ,2 62 9,2 38 5,9 32 5,1 33 5,2 36 5, , ,1 49 7,6 36 5,7 35 5,5 38 5, ,0 52 7,7 53 8,2 42 6,6 35 5,5 36 5, ,8 47 7,0 51 7,9 50 7,9 47 7,4 41 6, ,1 47 7,0 44 6,8 47 7,4 48 7,6 46 7, ,6 45 6,7 49 7,6 51 8,1 52 8,2 53 8, ,6 47 7,0 48 7,4 52 8,2 52 8,2 53 8, ,2 48 7,1 48 7,4 45 7,1 48 7,6 50 7, ,6 37 5,5 39 6,0 38 6,0 38 6,0 41 6, ,7 17 2,5 31 4,8 34 5,4 33 5,2 33 5, ,1 9 1,3 17 2,6 28 4,4 29 4,6 28 4, ,3 8 1,2 11 1,7 13 2,1 20 3,2 23 3,6 85 e.o. 2 0,4 6 0,9 4 0,6 3 0,5 11 1,7 16 2, ,7 33 4,9 30 4,6 24 3,8 21 3,3 23 3, ,5 47 7,0 56 8,7 54 8,5 47 7,4 45 7, ,8 46 6,8 37 5,7 41 6,5 40 6,3 39 6, ,5 54 8,0 42 6,5 42 6,6 43 6,8 45 7, ,2 62 9,2 38 5,9 32 5,1 33 5,2 36 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 65 e.o. 43 9, , , , , ,8 totaal , , , , , ,0

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-248 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014

Fact sheet. Bevolkingsprognose. Jaarlijks Amsterdammers erbij. Amsterdam blijft groeien. nummer 4 mei 2014 Fact sheet nummer 4 mei 214 Bevolkingsprognose Figuur 1 Bevolking in Amsterdam, 1985-24 x 1. 15 1 95 9 85 8 75 7 5 Jaarlijks 1. Amsterdammers erbij Het inwonertal van Amsterdam is in 21 met 11.74 personen

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Arnhem

Bevolkingsprognose Arnhem Bevolkingsprognose Arnhem 2016-2030 Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Inhoud Arnhem groeit door... 3 Natuurlijke aanwas nader bekeken... 5 Migratie nader bekeken...

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose Onderzoek, Informatie & Statistiek Bevolkingsprognose 218-24 Bevolkingsprognose 218-24 OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. In de prognose wordt de meest waarschijnlijke

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen

Bevolkingsprognose 2010 2025 gemeente Groningen Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen September Bevolkingsprognose gemeente Groningen Inleiding Dit vlugschrift behandelt de bevolkingsprognose van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Versie definitief Datum 10 april 2008 1 (5) Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Auteur Tineke Brouwers Het zesde onderzoek: deel over winkelcentra Op 12 februari 2008 kregen alle panelleden van dat moment

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS

Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS Beschrijving bevolkingsprognose 2015 OIS In deze rapportage wordt beschreven hoe de bevolkingsprognose van OIS tot stand komt. De achterliggende veronderstellingen voor de prognose worden toegelicht, en

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

De bevolkings- en woningbehoefteprognoses Noord-Brabant actualisering 2011: een samenvatting

De bevolkings- en woningbehoefteprognoses Noord-Brabant actualisering 2011: een samenvatting De bevolkings- en woningbehoefteprognoses Noord-Brabant actualisering 211: een samenvatting Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 212 In deze notitie staat een samenvatting van De bevolkingsprognose-

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030

Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 Bevolkingsprognose s-hertogenbosch 2013-2030 O&S s-hertogenbosch Februari 2014 2 Samenvatting Eens in de vier jaar maakt de gemeente s-hertogenbosch een bevolkingsprognose. De resultaten van de meest recente

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-244 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Onderzoek & Statistiek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Datum 6 november 2017 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Versie

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 een notitie van Onderzoek augustus 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Geo-informatie voor het Sociale Domein, Waar! hebben we het over?

Geo-informatie voor het Sociale Domein, Waar! hebben we het over? Geo-informatie voor het Sociale Domein, Waar! hebben we het over? Nieuwegein: Ontstaan: 1971 Galecop Aantal inwoners (26-05-2015): 61153 Batau Noord Blokhoeve Huis de Geer Laagraven Zuilenstein Batau Zuid

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031

Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2011 t/m 2031 In opdracht van de gemeente Houten, april 2011 2011 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos September Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2006 tot 2036 Narly Rambharos September 2016 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2006 tot 2016 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015

Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Demografische (wijk-) analyse van de woningbouwplannen Deventer 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding:

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-085 18 december 2008 9.30 uur Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Nog 1 miljoen inwoners erbij, inwonertal zal harder groeien dan eerder gedacht

Nadere informatie

Wijkprognoses gemeente Oosterhout

Wijkprognoses gemeente Oosterhout Wijkprognoses gemeente Oosterhout 2013 februari 2013 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning (SO), vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) conceptversie: november

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence

Bevolkingsprognose Rotterdam Onderzoek en Business Intelligence Bevolkingsprognose Rotterdam 2018-2035 Onderzoek en Business Intelligence 1 Colofon Gemeente Rotterdam, afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Datum: 30 oktober 2018 Auteurs: Wim van der Zanden

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Menno ter Bals Inleiding Bij het bevolkingsregister van Curaçao 1 worden geboortes, sterftes, binnenlandse en buitenlandse verhuizingen (migraties) en huwelijken

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Bevolkingsprognose Deventer 2015 Bevolkingsprognose Deventer 2015 Aantallen en samenstelling van bevolking en huishoudens Augustus 2015 augustus 2015 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 0570 693298 Mail

Nadere informatie

Bijlage F Demografische ontwikkelingen

Bijlage F Demografische ontwikkelingen Bijlage F Demografische ontwikkelingen Inleiding Demografische ontwikkelingen kunnen nationaal worden beschouwd, maar om specifieke lokale ontwikkelingen te kunnen aangeven is het van belang ze op Puttens

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Noordoostpolder

Bevolkingsprognose Noordoostpolder Bevolkingsprognose Noordoostpolder - 241 Gemeente Noordoostpolder 25-4- 25-4- Inhoudsopgave Inhoud Blz. 1 Inleiding... 3 2 Prognose inwoners... 4 2.1 Emigratie en natuurlijke groei... 5 2.2 Beroepsbevolking

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012

Bevolkingsprognoses Deventer oktober 2012 Bevolkingsprognoses Deventer 2012 oktober 2012 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding... 6

Nadere informatie

Gemeente Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Bevolkings- en huishoudensprognose 2014 Second opinion 12 maart DATUM 12 maart TITEL Bevolkings- en huishoudensprognose 2014 ONDERTITEL Second opinion OPDRACHTGEVER Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 In deze rapportage worden de resultaten van de nieuwste bevolkingsprognose voor Amsterdam gepresenteerd. Deze prognose wordt jaarlijks door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Zoetermeer

Bevolkingsprognose Zoetermeer Bevolkingsprognose Zoetermeer JaBo / Onderzoek & Statistiek Bevolkingsprognose Zoetermeer 2016-2036 juli 2016 opdrachtgever: Directeur / Concerncontroller analyse en rapportage: JaBo, Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2018 Voor vragen: Feiten en cijfers 2017 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2018 Voor vragen: Feiten en cijfers 2017 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2018 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2017 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2015

Bevolkingsprognose 2015 Bevolkingsprognose 2015 a Bevolkingsprognose 2015 April 2015 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe RO15042801-Bevolkingsprognose 2015 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De gebruikte veronderstellingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen DEEL 2.4 INFORMATIE Demografische ontwikkelingen: - Ontwikkeling inwonersaantallen; - Ontwikkeling migratiestromen; - Ontwikkeling huishoudens; - Prognoses en huishoudens; - Ontgroening en vergrijzing;

Nadere informatie

Bevolkingsprognose XVIII

Bevolkingsprognose XVIII Bevolkingsprognose XVIII a Bevolkingsprognose XVIII Provinciale staten van Drenthe Maart 2012 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe ROM&N12032201 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 De

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2018 t/m 2038 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2018 2018 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2017 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 62.751 Bevolking 20-64 jaar 155.582 Bevolking 65 jaar 51.831 De Drechtsteden is het afgelopen kalenderjaar met ruim 200 personen gegroeid. Daarmee doorbrak

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2017

Bevolkingsprognose 2017 Bevolkingsprognose 2017 een notitie van IB Onderzoek november 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Beuningen

Bevolkingsprognose Gemeente Beuningen Bevolkingsprognose Gemeente Beuningen 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Beuningen, april 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang

Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies: 2 Bevolkingsomvang Krimp én groei PRIMOS BEVOLKINGSPROGNOSE 216-24 Inhoud 1. Conclusies 2. Bevolkingsomvang 3. Leeftijd 4. Verloop 5. Huishoudens De bevolkings- en huishoudenprognose voor de Drechtstedengemeenten is in het

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Vlugschrift Bevolkingsprognose

Vlugschrift Bevolkingsprognose Vlugschrift Bevolkingsprognose - Interpretatie van de bevolkingsprognose Een bevolkingsprognose is een berekening die een beeld van de toekomstige bevolkingsontwikkeling geeft. Deze berekening is gebaseerd

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos Juli

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos Juli Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 28 tot 238 Narly Rambharos Juli 218 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 28 tot 218 4 Geboorte en sterfte 4 Bevolking

Nadere informatie

Inwonersenquête 2016 Resultaten en de reactie op de resultaten. Gemeente Nieuwegein. Raadsnummer. Datum april 2017

Inwonersenquête 2016 Resultaten en de reactie op de resultaten. Gemeente Nieuwegein. Raadsnummer. Datum april 2017 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl 2017-163 Onderzoek & Statistiek Inwonersenquête 2016 Resultaten en de reactie op de resultaten Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel

Bevolkingsprognose Gemeente Tiel Bevolkingsprognose Gemeente Tiel 2015 t/m 2035 In opdracht van de gemeente Tiel, september 2015 2015 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos November

Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen tot Narly Rambharos November Demografische ontwikkelingen gemeente Groningen 2007 tot 2037 Narly Rambharos November 2017 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 2. Demografische ontwikkelingen 2007 tot 2017 4 Geboorte en sterfte

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2014 t/m 2034 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2014 2014 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Houten

Bevolkingsprognose Gemeente Houten Bevolkingsprognose Gemeente Houten 2016 t/m 2036 In opdracht van de gemeente Houten, mei 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012 Bevolkings Prognose 2013 De Bevolkings Prognose 2013 (BP2013) is bedoeld als provinciale sectorprognose, een prognose die zo goed mogelijk de toekomstige bevolkingsontwikkeling voorspelt en daarmee door

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: Feiten en cijfers 2018 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: Feiten en cijfers 2018 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: Februari 2019 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2018 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

NIDI, juni Joop de Beer Peter Ekamper Nicole van der Gaag. Vergelijking van de gemeentelijke prognoses van Pearl en Primos

NIDI, juni Joop de Beer Peter Ekamper Nicole van der Gaag. Vergelijking van de gemeentelijke prognoses van Pearl en Primos NIDI, juni 2015 Joop de Beer Peter Ekamper Nicole van der Gaag Vergelijking van de gemeentelijke prognoses van Pearl en Primos Vergelijking van de gemeentelijke prognoses van Pearl en Primos Joop de Beer,

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

De Leidse bevolking in 2018

De Leidse bevolking in 2018 De Leidse bevolking in 218 124.417 inwoners 6.287 mannen 64.13 vrouwen BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 218 / 3 2 De Leidse bevolking in

Nadere informatie

Fact sheet. Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Amsterdam. nummer 6 november 2004

Fact sheet. Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Amsterdam. nummer 6 november 2004 Fact sheet nummer 6 november 24 Demografische ontwikkelingen: aantal jonge ouderen gaat sterk toenemen in Deze Fact sheet is tot stand gekomen in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening. Het inwonertal

Nadere informatie

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW

DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW HOOFDSTUK 2 DEMOGRAFIE DEMOGRAFISCHE TRENDBREUK DOOR VERMINDERDE WONINGBOUW Van sterke bevolkingsgroei door migratie naar matige groei door geboorteoverschot De drooglegging van de Haarlemmermeerpolder

Nadere informatie

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040:

Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT. Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Planbureau voor de Leefomgeving PERSBERICHT Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040: Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in

Nadere informatie

team Onderzoek gemeente Haarlemmermeer november 2013 Bevolkingsprognose Haarlemmermeer

team Onderzoek gemeente Haarlemmermeer november 2013 Bevolkingsprognose Haarlemmermeer team Onderzoek gemeente Haarlemmermeer november 2013 Bevolkingsprognose Haarlemmermeer 2013-2035 Inhoud 1. INLEIDING... 1 2. WONINGBOUW... 1 3. DE ONTWIKKELING VAN DE BEVOLKING VAN HAARLEMMERMEER... 2

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gemeente Katwijk

Bevolkingsprognose Gemeente Katwijk Bevolkingsprognose Gemeente Katwijk 2017 t/m 2037 In opdracht van de gemeente Katwijk, augustus 2017 2017 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd,

Nadere informatie