PRÉ-OUTPLACEMENT. JobsRepublic.com Arcadialaan KN Alkmaar Postbus KB Alkmaar T F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRÉ-OUTPLACEMENT. JobsRepublic.com Arcadialaan 26 1813 KN Alkmaar Postbus 1074 1810 KB Alkmaar T. 072-5821020 F. 072-5821039"

Transcriptie

1 E-RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS PRÉ-OUTPLACEMENT JobsRepublic.com Arcadialaan KN Alkmaar Postbus KB Alkmaar T F E. I.

2 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

3 Inhoudsopgave Pre-Outplacement? pag 06 De voordelen van Pre-Outplacement pag 08 Het Pre-Outplacement-proces in 3 heldere stappen pag 10 Aanvullende mogelijkheden pag 12 Kosten pag 14 JobsRepublic E-Recruitment, de organisatie achter Pre-Outplacement pag 16 Statistische informatie carrièresites JobsRepublic pag 22 Outplacement JobsRepublic BV Pagina 3

4 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

5 1. Pre-Outplacement? De 'standaard' outplacementprocedure Wanneer een organisatie voor de dwingende noodzaak staat, een gedeelte van haar personeelsbestand te moeten laten afvloeien, voorziet de standaardprocedure meestal in een sociaal plan. Als onderdeel daarvan wordt vaak gebruik gemaakt van de diensten van een outplacementbureau ten behoeve van de begeleiding van de desbetreffende medewerkers bij het vinden van een andere betrekking, een proces dat - afhankelijk van de herplaatsingsmogelijkheden - niet zelden een half tot meer dan een heel jaar in beslag kan nemen. In de tussentijd lopen de salariskosten door. Daar komen de bemiddelingskosten van het outplacementbureau nog bij. Vaak zijn die kosten gerelateerd aan het aantal medewerkers dat deel uitmaakt van het outplacement traject. Pre-Outplacement In bijna alle gevallen waarin sprake is van groepen medewerkers die door dreigend ontslag gedwongen worden een andere baan te vinden, geldt dat daar altijd medewerkers tussen zitten die weinig of geen begeleiding behoeven, omdat ze uit zichzelf voldoende gemotiveerd zijn om hun kansen op de arbeidsmarkt te beproeven. De ervaring leert dat dertig tot veertig procent van alle te herplaatsen medewerkers uit zich zelf voldoende gemotiveerd zijn om hun kansen op de arbeidsmarkt te beproeven en weinig of geen begeleiding behoeven. Deze medewerkers hebben niet zozeer behoefte aan geld- en tijdverslindende training en begeleiding, als wel aan effectieve ondersteuning bij het matchen van hun kwaliteiten en ervaring met een zo omvangrijk mogelijk aanbod van banen die voor hen interessant zouden kunnen zijn. Het Pre-Outplacementproces is specifiek voor deze personen ontwikkeld: het biedt de deelnemers de mogelijkheid om - ondersteund door een professionele organisatie die bovendien over de grootste en meest effectieve wervingsmedia voor de overheid in Nederland kan beschikken - hun kennis en ervaring op een praktische en voortvarende manier te matchen met passende vacatures en daarop direct te kunnen solliciteren. Outplacement JobsRepublic BV Pagina 5

6 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

7 2. De voordelen van Pre-Outplacement Door uw overtollige medewerkers te laten deelnemen aan het Pre-Outplacementproces kunt u niet alleen aanmerkelijke tijdwinst realiseren, maar ook fors besparen op de vaak zeer hoge kosten, die gemoeid zijn met de inschakeling van een Outplacementbureau. De belangrijkste voordelen van deelname aan het Pre-Outplacement proces zijn: - lagere afvloeiingskosten: Doordat overtollige medewerkers sneller kunnen worden herplaatst kan aanzienlijk worden bespaard op gebudgetteerde afvloeiingskosten. - substantiële verlaging outplacementkosten: Door Pre-Outplacement behoeven minder medewerkers deel te nemen aan kostbare en langdurige outplacementactiviteiten. - eventueel lagere kosten van werkloosheid Onderdeel van een sociaal plan is vaak dat werkgevers gedurende een vaste periode verantwoordelijk zijn voor (een bijdrage in) de kosten van een werkloosheidsuitkering indien betrokkenen niet voor de vastgestelde officiële ontslagdatum een andere betrekking hebben gevonden. Doordat overtollige medewerkers via Pre-Outplacement eerder een nieuwe baan vinden, neemt ook het risico af dat niet-herplaatste personeelsleden na de ontslagdatum aanspraak maken op een ww-uitkering. Outplacement JobsRepublic BV Pagina 7

8 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

9 3. Pre-Outplacement proces in 3 heldere stappen 1 Online intake JobsRepublic Outplacement zorgt voor een online intake van de betrokken werknemer waarbij alle relevante gegevens worden gedigitaliseerd. De online intake omvat de volgende onderdelen: - Inventarisatie van opleidingsachtergrond en -geschiedenis - Inventarisatie van het arbeidsverleden - Inventarisatie van persoonlijke gegevens - SWOT analyse - Online JobAgent inclusief digitaal Curriculum Vitae incl. (her) schrijven en opmaak - Inventarisatie en vaststellen criteria nieuwe betrekking inclusief activeren service op alle carrièresites van JobsRepublic 2 Active Search Aan de hand van de geïnventariseerde criteria zoeken onze medewerkers actief in de databases van de carrièresites van JobsRepublic en wordt er voor de betrokken werknemer een volledig geautomatiseerde online zoekopdracht uitgezet die actief gemonitord wordt door één van onze medewerkers. Tevens worden alle in potentie geschikte vacaturehouders van de deelnemende organisaties aan de carrièresites van JobsRepublic benaderd om toekomstige (tot 16 weken vooruit) vacatures te inventariseren. Indien nodig wordt dit proces in de tijdsperiode één keer herhaald. Deelnemende organisaties zijn onder meer 300 Nederlandse gemeenten, 20 waterschappen en een groot aantal (inter-)gemeentelijke mobiliteitscentra. Via de beheermodules (de zgn. SiteAgents) van de carrièresites van JobsRepublic zullen deelnemende werkgevers worden geïnformeerd over het feit dat een grote groep potentieel geschikte overheidsmedewerkers beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen de betreffende P&O ers als eerste kennis nemen van deze kandidaten en via de cv-bank kunnen zij vervolgens beoordelen of er interessante kandidaten beschikbaar zijn voor de eigen organisatie. Indien na 8 weken geen match gemaakt wordt met een vacature, zal de consulent actief op zoek gaan naar geschikte vacatures bij andere aanbieders van vacatures binnen de doelgroep. 3 Active Matching Bij één of meer matchende betrekkingen wordt door JobsRepublic Outplacement contact opgenomen met de betrokken werknemer. Indien hij/zij positief is over de match zullen wij samen met de werknemer een online sollicitatie verrichten. Doordat de kandidaat de sollicitatie samen met één van onze medewerkers verricht, wordt de behoefte aan tijdrovende en kostenverhogende sollicitatietrainingen voorkomen. Na de sollicitatie wordt de betreffende vacaturehouder actief benaderd door één van onze medewerkers. Het totale proces heeft een maximale duur van 4 maanden. Outplacement JobsRepublic BV Pagina 9

10 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

11 4. Aanvullende mogelijkheden 1 Separate cv-bank Betrokken werknemers in het outplacementproces kunnen opgenomen worden in een aparte cv-bank. Deze cv-bank wordt geplaatst in de beheermodules van ruim 500 overheidsgerelateerde werkgevers zodat de werknemers meteen onder de aandacht zijn van de beslissingsbevoegde P&O-functionarissen én direct actief gematched kunnen worden door genoemde werkgevers. 2 Online etalage Betrokken werknemers in het outplacementproces kunnen extra onder de aandacht worden gebracht door de plaatsing van een online advertentie in de beheermodules in één of meer sites van JobsRepublic. De advertentie wordt gelinkt naar een database/cv-bank waarin alle betrokken werknemers geanonimiseerd geplaatst zijn. De reden van anonimisatie van de cv's het waarborgen van de privacy van de betreffende kandidaat. 3 Opname van de cv's in de cv bank voor werving- en selectiebureaus Ingevoerde cv's kunnen worden geplaatst in de JobsRepublic cv-bank voor werving-en selectiebureau's. Genoemde bureaus matchen actief uit deze cv-bank zodat ook hier sprake is van een snellere herplaatsing van de werknemer. Outplacement JobsRepublic BV Pagina 11

12 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

13 5. Kosten Het 3 stappen outplacementproces heeft een lage fixed price per werknemer. Doordat het gehele proces digitaal en telefonisch verloopt zijn de kosten uitermate laag gehouden zonder concessies te doen aan de effectiviteit. JobsRepublic heeft direct contact met ruim 800 werkgevers in de profit- en non-profit sector waardoor de herplaatsingskansen aanzienlijk worden verhoogd. Prijs complete 3 stappen outplacement: Bij 25 of minder personen 1795,- p.p. Bij personen 1595,- p.p. Bij personen 1395,- p.p. Bij personen 1195,- p.p. Bij personen 995,- p.p. Bij grotere aantallen prijs op aanvraag * Alle tarieven exclusief BTW Outplacement JobsRepublic BV Pagina 13

14 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

15 6. De organisatie achter Pre-Outplacement, JobsRepublic E-Recruitment JobsRepublic heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, uitgave en exploitatie van geavanceerde en optimaal gebruiksvriendelijke internet-, multimediatoepassingen en webbased software op het gebied van arbeidsmarkt-communicatie, recruitment en personeels-beheer ten behoeve van specifieke verticale doel- en beroepsgroepen. Binnen JobsRepublic wordt geopereerd vanuit drie divisies: 1. De Media Divisie: verantwoordelijk voor de de ontwikkeling en exploitatie van branche- en doelgroepgerichte carrièresites en daaraan gerelateerde internetapplicaties; 2. De HRM Divisie: verantwoordelijk voor de ontwikkeling van complexe webbased softwaretoepassingen op het gebied van e-recruitment en e-hrm en voor de begeleiding en ondersteuning van individuele outplacement trajecten. 3. De Marketing Divisie: verantwoordelijk voor de ontwikkeling, samenstelling en productie van advertentie- en mediamaterialen, brochures, posters en andere printed media ten behoeve van de promotie van door JobsRepublic ontwikkelde carrièresites en e-recruitmenttoepassingen. Ad 1. Media Divisie Als uitgever van meerdere branche- en doelgroepgerichte carrièresites groeide JobsRepublic met de door haar ontwikkelde carrièresites GemeenteBanen.nl, OverheidsBanen.nl en ZorgBanen.nl in zeer korte tijd uit tot de belangrijkste speler op het gebied van e-recruitment voor de non-profitsector. GemeenteBanen.nl, de eerste door JobsRepublic ontwikkelde carrièresite, is inmiddels zelfs het grootste en meest effectieve wervingsmedium voor de lagere en decentrale overheid. De kerncijfers van de drie non-profitsites: GemeenteBanen.nl Gelanceerd in 2000; 304 deelnemende gemeenten en waterschappen; gemiddeld 350 actuele vacatures bij de lagere overheid; bezoekers per maand. OverheidsBanen.nl Gelanceerd in maart 2003; 327 deelnemende overheidsorganisaties; gemiddeld 380 actuele overheidsvacatures ZorgBanen.nl Gelanceerd in april 2003; 134 deelnemende zorgorganisaties; gemiddeld 400 actuele vacatures in de zorgsector. Outplacement JobsRepublic BV Pagina 15

16 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

17 Ad 2. HRM Divisie Sedert 1999 ontwikkelt JobsRepublic een breed scala van webbased en multimediaproducten die organisaties ondersteunen bij de effectieve inzet van internet(technologie) ten behoeve van het wervings- en selectieproces. Daarbij richt JobsRepublic zich zowel op de 'achterkant' van het wervings- en selectieproces - ondermeer met toepassingen die de integratie met de backoffice bevorderen - als op de 'voorkant' van het proces met de ontwikkeling van geavanceerde vacature- en carrièresites ten behoeve van de interne en externe arbeidsmarkt. Tot de productenlijn van JobsRepublic behoren onder meer de volgende e- recruitmenttoepassingen: JobsRepublic General CareerSite Volledige basis voor carrièresite ten behoeve van meerdere separate organisaties. Dit product vormt de basis voor GemeenteBanen.nl, OverheidsBanen.nl en de overige doelgroepgerichte carrièresites die door JobsRepublic worden geëxploiteerd zoals ZorgBanen.nl, WinkelBanen.nl en TransportEnLogistiekBanen.nl JobsRepublic Dedicated CareerSite Geavanceerde basis voor uitgebreide carrièresites voor middelgrote en grote organisaties inclusief backofficemodule voor decentrale P&O-afdelingen. JobsRepublic CareerCenter Snel implementeerbare e-recruitmenttoepassing voor grote organisaties en samenwerkingsverbanden, voorzien van twee geïntegreerde carrièresites voor interne én externe banenzoekers en uitgebreide beheermodule voor decentrale P&O-afdelingen. Outplacement JobsRepublic BV Pagina 17

18 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

19 Ad 3. Marketing Divisie In de afgelopen jaren heeft JobsRepublic omvangrijke ervaring en expertise ontwikkeld in de marketing van online werving- en selectiemedia, met name waar het gaat om campagnes die een specifieke doelgroep benaderen. Sedert enkele maanden is de door JobsRepublic opgebouwde expertise op dit terrein ook beschikbaar voor afnemers van de door haar geleverde e-recruitmenttoepassingen. Daarmee kunnen onze klanten profiteren van de ervaring van onze marketeers en kunnen ze bij hetzelfde 'loket' terecht voor de volledige productie van printed media ten behoeve van de arbeidsmarktcommunicatie rondom een nieuwe carrièresite of CareerCenter. Outplacement JobsRepublic BV Pagina 19

20 E- RECRUITMENT SOLUTION PROVIDERS & PUBLISHERS

21 Statistische informatie carrièresites JobsRepublic Bezoek Gemiddeld aantal pageviews per maand Gemiddeld aantal pageviews per werkdag Gemiddeld aantal bezoeken aan vacatures per maand Gemiddeld aantal bezoeken aan presentaties per maand Gemiddeld aantal sollicitaties per maand 3000 Gemiddeld aantal nieuwe vacatures per maand 586 Bezoekers 1 Gemiddeld aantal bezoekers per maand Gemiddeld aantal online actuele cv's Gemiddeld totaal aantal cv's Statistische informatie ingeschreven personen 1 Regio Opleidingsniveau Functiecategorie Regio % Noord-west Nederland 14 Randstad 35 Zuid-west Nederland 15,5 Zuid-Nederland 7,5 Zuid-oost Nederland 9 Oost-Nederland 11 Noord-Nederland 7,5 Opleidingsniveau % LBO 2 MAVO 3,5 HAVO 5,5 MBO 27,5 HBO 39 Academisch 22 Opleidingsniveau % Administratief/secretarieel 15 Directie/management 12,5 Dienstverlening 12,5 Staf/advies/beleid 10,5 Automatisering/ICT 9,5 Financieel/economisch 7 Personeel/organisatie 6,5 Voorlichting/communicatie 5,5 Sociale Zaken 4 Overig 17 1 Kenmerken van bezoekers zijn gebaseerd op door bezoekers ingevulde gegevens in de Personal JobAgent Outplacement JobsRepublic BV Pagina 21

22

23

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief 1 Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief Steeds meer werkgevers overwegen een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor deze

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 1 AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Interventiebeschrijving Meer vrijwilligers in kortere tijd * * * 2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Contactpersoon

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie