EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB- AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB- AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/2015"

Transcriptie

1 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB- AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/ februari 215

2 INHOUD 1 PROCEDURES AANTAL INGEDIENDE STARTVERKLARINGEN AANTAL INGEDIENDE EPB AANGIFTEN AANTAL AFGELEVERDE ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN VERSLAGGEVERS RESULTATEN EENGEZINSWONINGEN Evolutie spreiding E-peil Evolutie gemiddeld E-peil Evolutie aandeel dat het E-peil van BEN haalt APPARTEMENTEN Evolutie spreiding E-peil Evolutie gemiddeld E-peil Evolutie aandeel dat het E-peil van BEN haalt KANTOREN Evolutie spreiding E-peil Evolutie gemiddeld E-peil Evolutie aandeel dat het E-peil van BEN haalt KARAKTERISTIEKEN WOONGEBOUWEN WOONGEBOUWEN met uitgevoerde luchtdichtheidstest WOONGEBOUWEN met warmtepomp WOONGEBOUWEN met zonneboiler WOONGEBOUWEN met PV-panelen ALGEMEEN: toepassen van hernieuwbare energie pagina 2 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

3 1 PROCEDURES 1.1 AANTAL INGEDIENDE STARTVERKLARINGEN Tabel 1 toont het totale aantal ingediende startverklaringen vanaf 26 tot en met 215. Daarnaast zijn de aantallen ook uitgesplitst per provincie. Het aantal ingediende startverklaringen was gestabiliseerd in de periode Tussen 212 en 214 steeg het aantal startverklaringen licht om terug te stabiliseren op een hoger niveau. In 215 is er terug een lichte daling in het aantal startverklaringen. Indienjaar Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Totaal per jaar Totaal per provincie Tabel 1 aantal ingediende startverklaringen 1.2 AANTAL INGEDIENDE EPB AANGIFTEN Voor een appartementsgebouw, dus voor alle appartementen samen, wordt één startverklaring ingediend. Een EPB-aangifte wordt per appartement ingediend. Het aantal in te dienen EPB-aangiften ligt daarom hoger dan het aantal in te dienen startverklaringen. Tabel 2 toont het aantal ingediende EPB-aangiften van 27 tot en met 215, geteld volgens het jaar waarin ze werden ingediend. Het valt op dat het aantal ingediende EPB-aangiften voor het eerst sinds 27 daalt. In alle provincies stabiliseert of daalt het aantal aangiften licht. Indienjaar Antwerpen Limburg Oost- Vlaams- West- Totaal per jaar Vlaanderen Brabant Vlaanderen Totaal per provincie Tabel 2 aantal ingediende EPB-aangiften volgens indienjaar EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 3 van 18

4 De gemiddelde doorlooptijd tussen vergunning en EPB-aangifte bedraagt 2 jaar. Er worden nog heel wat EPBaangiften ingediend voor vergunningen van een paar jaar geleden. Dit is duidelijk te zien in Tabel 3 waar het aantal EPB-aangiften per aanvraagjaar en indienjaar ten opzichte van elkaar worden uitgezet. Indienjaar Totaal per aanvraagjaar Totaal per indienjaar Tabel 3 - aantal ingediende EPB-aangiften volgens aanvraagjaar en indienjaar 1.3 AANTAL AFGELEVERDE ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN Een energieprestatiecertificaat bouw wordt afgeleverd bij de EPB-aangifte van projecten die voldoen aan de volgende voorwaarden: de aard van de werkzaamheden is nieuwbouw of daarmee gelijkgesteld (nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling, grote uitbreidingen of grote herbouw); de bestemming van het gebouw is wonen, kantoor of school (= waarvoor de E-peileis geldt). Tot eind 215 zijn EPC s bouw afgeleverd. 1.4 VERSLAGGEVERS Aantal EPC-bouw Totaal Tabel 4 aantal EPC s bouw per aanvraagjaar van de vergunning Er waren in verslaggevers actief. Actief betekent dat hij/zij in het voorbije jaar één of meerdere startverklaringen of EPB-aangiften heeft ingediend. Een kleine groep van 145 verslaggevers (klasse A + B +C uit Tabel 5) is zeer actief en diende in 215 meer dan 1 EPB-aangiften in. Die verslaggevers vertegenwoordigen 1,72% van alle actieve verslaggevers in 215. Zij dienden samen EPB-aangiften in, wat gelijk staat aan 61,28% van alle ingediende EPB-aangiften. In 214 waren er nog 167 zeer actieve verslaggevers, deze groep lijkt dus licht te dalen. pagina 4 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

5 Aantal actieve verslaggevers % van de actieve verslaggevers Klasses (aantal ingediende AG) Aantal VG % t.o.v. totaal aantal VG's Aantal ingediende AG % t.o.v. totaal aantal AG's A. aantal AG > % ,59% B. aantal AG > 25 en < % ,12% C. aantal AG > 1 en < % ,57% D. aantal AG > 5 en < % ,96% E. aantal AG > 5 en < % ,64% F. aantal AG <= % ,11% Totaal Tabel 5 classificatie verslaggevers volgens aantal EPB aangiften ingediend in 215 Op Grafiek 1 is te zien dat het aandeel verslaggevers die minder dan 5 aangiften per jaar indient procentueel gezien stabiliseert in 215, maar toch vrij groot blijft (39% van de actieve verslaggevers in 215). In absolute aantallen is er een daling in deze groep verslaggevers: 529 in 215 t.o.v. 668 in % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% G. aantal AG <= 5 F. aantal AG > 5 en < 51 E. aantal AG > 5 en < 11 D. aantal AG > 1 en < 251 C. aantal AG > 25 en < 51 B. aantal AG > 5 en < 11 % indienjaar Grafiek 1 evolutie aantal aangiften per actieve verslaggever volgens indienjaar Op Grafiek 2 is een blijvende daling waarneembaar van het totaal aantal actieve verslaggevers in 214 en 215. In 215 daalde het aantal verslaggevers met 158, dit is merkelijk meer dan de daling van 84 verslaggevers in 214. Een mogelijke verklaring hiervoor is de invoering van de erkenningsregeling voor verslaggevers in 215, waardoor minder actieve verslaggevers hun activiteiten stopzetten Indienjaar Grafiek 2 evolutie aantal actieve verslaggevers volgens indienjaar EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 5 van 18

6 2 RESULTATEN De onderstaande cijfers zijn resultaten van alle EPB-aangiften, ingediend vanaf 27 tot en met 31 december 215. De resultaten zijn geanalyseerd per aanvraagjaar van de EPB-aangifte. Om de resultaten te evalueren zijn de cijfers telkens vermeld bij het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning voor het project werd aangevraagd. Op die manier is het mogelijk om de behaalde resultaten te bekijken in relatie tot de op dat moment geldende eisen. Het aantal ingediende EPB-aangiften van projecten met een vergunningsaanvraag in 214 en in 215 is nog zeer laag, respectievelijk 1957 en 87. De resultaten van 214 zijn voorzichtig te interpreteren. De resultaten van aanvraagjaar 215 zijn verder niet opgenomen. 2.1 EENGEZINSWONINGEN Evolutie spreiding E-peil In Grafiek 3 is te zien dat de nieuwe eengezinswoningen jaar na jaar energiezuiniger worden. De grafiek toont hoeveel procent van alle EPB-aangiften van eengezinswoningen het aangegeven E-peil halen, ingedeeld in categorieën van 1 E-peilpunten. De groep E61-E8 -bouwers (categorie D & E) namen sterk toe tot 21. Die groep steeg geleidelijk van 26% voor vergunningsaanvragen in 26 naar 67% voor vergunningsaanvragen in 211. Overeenstemmend daarmee verminderde de groep E81-E1 -bouwers van 65% in 26 tot 33% in 29. Die groep is zeer klein, lager dan 1%, voor projecten met vergunningsaanvraag vanaf 21. Dat is uiteraard het gevolg van de eerste verstrenging van de E-peileis (maximum E1 naar E8) voor woongebouwen vanaf 21. Terwijl in 26 nog een substantieel percentage (bijna 4%) de E-peileis (E1) overtrad, was dat quasi nihil vanaf aanvraagjaar 27. De verstrenging vanaf 21 van E1 naar E8 leidde niet tot een toename van het aantal dossiers dat niet voldeed aan de nieuwe E8-eis. Slechts,87% van de aanvragen in 21 voldeed niet aan het geldende maximum E8. Ook de verstrenging vanaf 212 naar E7 wordt goed nageleefd. Slechts,71% van de aanvragen in 212 voldeed niet aan het geldende maximum E7. De groep van lage-energiewoningen ( E6) neemt fors toe. De groep stijgt van bijna 5% voor aanvraagjaar 26 naar 34% voor vergunningsaanvragen van 21. In 211 stagneert dit aantal. Voor aanvraagjaren 212 en 213 voldoen meer dan 5% van de aangiften aan de eis die van toepassing werd op 1 januari 214. Hieruit blijkt dat de bouwsector al goed was voorbereid op de E6-eis voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 214. Bijna 58% van de aanvragen van 214 heeft een E-peil kleiner dan of gelijk aan E5, wat overeenkomt met het eisenniveau vanaf 216. In 213 was het aandeel van de aanvragen met een E-peil kleiner dan of gelijk aan E5 nog beperkt tot 28%. Grafiek 3 en Tabel 6 tonen duidelijk het effect van het aanscherpen van de E-peileis in 21, 212 en 214: vanaf 21 vertoont de grafiek om de twee jaar een sprong in het E-peil. In de jaren waarin de eis wordt aangescherpt, is er een duidelijke verschuiving naar een lager E-peil. Een groot aandeel van de woningen ligt immers in de categorie die nét aan de E-peileis voldoet. In de jaren waarin de E-peileis niet wordt aangescherpt, blijft het aandeel van de verschillende E-peilcategorieën stabiel. pagina 6 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

7 % van ingediende AG's 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% J.<=2 I.21-3 H.31-4 G.41-5 F.51-6 E.61-7 D.71-8 C.81-9 B.91-1 A.>1 % aanvraagjaar Grafiek 3 evolutie E-peil eengezinswoningen volgens aanvraagjaar E-peilcategorie A.>1 3,85%,3%,19%,4%,6%,4%,%,%,% B ,26% 2,94% 14,52% 9,31%,2%,7%,%,%,% C ,76% 34,8% 31,28% 24,15%,79%,64%,4%,2%,% D ,27% 25,33% 27,22% 29,89% 44,98% 47,71%,67%,3%,% E ,96% 1,7% 11,81% 13,62% 2,6% 19,4% 45,81% 46,37%,31% F ,1% 5,19% 8,35% 12,38% 18,53% 18,41% 28,36% 25,1% 41,74% G ,4% 1,87% 3,5% 4,59% 6,5% 4,96% 12,28% 12,9% 23,36% H.31-4,47%,96% 1,82% 3,42% 4,8% 4,71% 7,15% 4,76% 12,46% I.21-3,24%,38%,82% 1,3% 1,89% 1,92% 2,94% 5,82% 15,42% J.<=2,13%,25%,94% 1,3% 2,28% 2,14% 2,75% 4,82% 6,7% Tabel 6 - % van ingediende AG s per E-peilcategorie, per aanvraagjaar. De gearceerde zones duiden de AG s aan die de E-peileis niet halen Evolutie gemiddeld E-peil Nieuwe eengezinswoningen worden jaar na jaar energiezuiniger. In Tabel 7 is te zien dat het gemiddelde E-peil van de nieuwe eengezinswoningen gestaag daalt. De totale daling van aanvraagjaar 26 naar 214 bedraagt 41 E-punten, een daling van 49%. Dit cijfer is een eerste indicatie op basis van een beperkt aantal ingediende EPB-aangiften en is dus nog voorzichtig te interpreteren. Voor het aanvraagjaar 26 was het gemiddelde E-peil E84. Woningen waarvan de vergunning werd aangevraagd in 29 scoren al veel beter, met een gemiddelde van E72. Voor woningen aangevraagd in 21 ligt het gemiddelde E-peil op E65. Het gemiddelde E-peil voor woningen aangevraagd in 211 benadert de resultaten van 21. In aanvraagjaar 212 krijgen we terug een daling naar een gemiddelde van E56. Het gemiddelde E-peil voor woningen aangevraagd in 213 benadert de resultaten van EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 7 van 18

8 % van de ingediende AG's E-peil De sterke daling voor dossiers vanaf aanvraagjaar 21, 212 en 214 is ongetwijfeld gelinkt met de aanscherping van de maximale E-peileis van E1 naar achtereenvolgens E8, E7 en E6 voor nieuwe woongebouwen. E gemiddeld Daling gemiddeld E-peil t.o.v. 26 Aantal EPBaangiften Wettelijke eis % E % E % E % E % E % E % E % E % 641 E6 Tabel 7 gemiddeld E-peil voor eengezinswoningen per aanvraagjaar Grafiek 4 evolutie gemiddeld E-peil eengezinswoningen per aanvraagjaar Evolutie aandeel dat het E-peil van BEN haalt Het aantal eengezinswoningen dat het E-peil van het BEN-niveau ( E3) haalt, gaat in stijgende lijn. Voor de aanvraagjaren 21 en 211 bedraagt het aandeel BEN-woningen ongeveer 4%. Voor aanvraagjaren 212 en 213 stijgt dit tot respectievelijk 6% en 11%. Voor aanvraagjaar 214 neemt het aandeel BEN-woningen sterk toe, tot iets meer dan 22% Grafiek 5 - % van ingediende AG s die het E-peil van BEN halen pagina 8 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

9 % van ingediende AG's 2.2 APPARTEMENTEN Evolutie spreiding E-peil Hieronder worden de resultaten van de appartementen bekeken. De resultaten voor aanvraagjaar 214 worden hier niet getoond, want die zijn niet representatief (77 EPB-aangiften voor 214). In de appartementsbouw wordt vaker dan bij eengezinswoningen, gemikt op het net behalen van de eis. Pas sinds 21 is er een sterke toename van appartementen die E6 of lager scoren. Terwijl het aantal dossiers met E6 of lager met aanvraag in 26, quasi onbestaande was (1%) behaalt meer dan 21% van de appartementen met aanvraag in 21 een E-peil van E6 of lager. Ook hier stagneert dit aantal in 211. Voor aanvraagjaar 212 behaalt 37% van de aangiften een E-peil van 6 of lager, en behalen bijna alle aangiften een E-peil van 7 of lager. Dit heeft te maken met een verstrenging van de E-peileis in 212 naar maximaal E7. In tegenstelling tot de eengezinswoningen waar bijna 4% van de projecten van 26 een E-peil groter dan E1 had, haalde een grotere groep van de appartementen (bijna 1%) van 26 dat niveau niet. In het overgangsjaar 26 was dat toegelaten, op voorwaarde dat het K-peil werd gerespecteerd. Vanaf aanvraagjaar 27 is het aantal overtreders echter quasi nihil. Bij de invoering van de verstrengde eis in 21, overtreden echter ongeveer 1,5% van de aangiften bij appartementen de gestelde E-peileis. In de volgende jaren is er geen daling merkbaar zoals bij de eengezinswoningen wel het geval is. Opvallend is toch dat het aantal aangiften met E < E5 sterk toeneemt sinds 21. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % aanvraagjaar J.<=2 I.21-3 H.31-4 G.41-5 F.51-6 E.61-7 D.71-8 C.81-9 B.91-1 A.>1 Grafiek 6 evolutie E-peil appartementen volgens aanvraagjaar EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 9 van 18

10 E-peil E-peilcategorie A.>1 9,74%,59%,23%,27%,2%,1%,%,% B ,43% 19,68% 15,34% 1,39%,2%,7%,4%,9% C ,14% 4,38% 36,96% 31,8% 1,44% 1,4%,16%,21% D ,96% 29,18% 31,3% 35,94% 52,39% 48,69% 1,21% 1,16% E ,48% 6,78% 8,54% 12,95% 26,66% 28,8% 62,9% 6,75% F ,7% 1,98% 4,57% 5,99% 11,21% 12,13% 26,6% 27,17% G.41-5,13%,48%,99% 1,65% 3,29% 3,11% 4,78% 5,72% H.31-4,4%,3%,15%,29%,47%,49% 2,26% 1,38% I.21-3,1%,2%,2%,8%,8%,7%,44% 1,12% J.<=2,1%,61% 2,17% 1,36% 4,24% 6,3% 2,42% 2,41% Tabel 8 - % van ingediende AG's appartementen per E-peilcategorie, per aanvraagjaar. De gearceerde zones duiden de AG s aan die de E-peileis niet halen Evolutie gemiddeld E-peil Ook in de appartementsbouw is er een duidelijke evolutie naar lager E-peilen. Het gemiddelde E-peil blijft hoger dan bij de eengezinswoningen, maar daalt ook met bijna 3 E-peilpunten van E85 (van aanvraagjaar 26) naar E61 (van aanvraagjaar 213). De cijfers voor 214 zijn niet opgenomen: het aantal aangiften voor dit jaar is nog te laag om conclusies te kunnen trekken. E gemiddeld Daling gemiddeld Aantal EPBaangiften Wettelijke eis E-peil t.o.v % E % E % E % E % 1.38 E % E % E % E7 Tabel 9 - gemiddeld E-peil voor appartementen per aanvraagjaar Grafiek 7 - gemiddeld E-peil appartementen per aanvraagjaar pagina 1 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

11 % van de ingediende AG's Evolutie aandeel dat het E-peil van BEN haalt Grafiek 8 toont de evolutie van het aandeel appartementen dat de het E-peil van het BEN-niveau (<E3) haalt. In tegenstelling tot de eengezinswoningen, stijgt het aandeel appartementen dat het E-peil van BEN haalt niet stelselmatig. In 211 kent het aantal appartementen met een E-peil lager dan E3 een opstoot. In 212 en 213 is er echter een terugval van deze groep, ten voordele van het segment E4-E Grafiek 8 - % van ingediende AG s die het E-peil van BEN halen 2.3 KANTOREN Evolutie spreiding E-peil De resultaten voor de kantoorgebouwen zijn berekend op basis van de EPB-aangiften, ingediend tot en met 31 december 215. De resultaten voor aanvraagjaar 214 worden niet getoond, want die zijn niet representatief: er zijn nog maar 7 EPB-aangiften ingediend. De resultaten van de kantoorgebouwen (in Grafiek 9) zijn sterk verschillend van die van de woongebouwen. In het overgangsjaar 26, waar de bouwheer kon kiezen tussen voldoen aan de E- of aan de K-peileis, is bij de kantoorgebouwen in veel gevallen gekozen voor de K-peileis. Liefst 3% behaalde een E-peil hoger dan E1. De volgende jaren is dat aantal sterk gedaald. Het duurde langer dan bij de woongebouwen, maar nu is de trend naar energiezuinige kantoorgebouwen duidelijk zichtbaar. De groep met een E-peil hoger dan E8 daalde van ongeveer 85% voor aanvraagjaar 26 naar 52% voor 21. Voor aanvraagjaar 211 is dit aantal weer gestegen naar 61%. Deze stijging is gerelateerd aan het verplicht inrekenen van de bouwknopen. 211 was het laatste jaar dat de eis voor het E-peil E1 bedroeg. Vanaf aanvraagjaar 212 geldt een maximaal E-peil van E7. Die grote aanscherping wordt redelijk goed nageleefd. Iets minder dan 6% van de EPB-aangiften van aanvraagjaar 212 voldoet niet aan het niveau E7. De groep E61-E8 is meer dan verdubbeld van aanvraagjaar 26 naar aanvraagjaar 21 en % van de projecten aangevraagd in 26 behaalde een E-peil tussen E6 en E8, terwijl dat voor projecten aangevraagd in % bedraagt. Deze stijging zet zich verder door in 212, waar 61% van de aangevraagde projecten een E-peil tussen E6 en E8 haalt. Voor aanvraagjaar 26 had minder dan 4% van de EPB-aangiften voor kantoren een E-peil E6 of lager. Deze groep steeg gestaag tot bijna 21% voor projecten aangevraagd in 21. In 211 is er net als voor de andere EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 11 van 18

12 % van ingediende AG's groepen een herval tot minder dan 11%. In 212 en 213 herneemt de stijgende trend zich terug tot respectievelijk 36% en 43% onder invloed van de nieuwe E7-eis. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % aanvraagjaar J.<=2 I.21-3 H.31-4 G.41-5 F.51-6 E.61-7 D.71-8 C.81-9 B.91-1 A.>1 Grafiek 9 - evolutie E-peil kantoorgebouwen volgens aanvraagjaar E-peilcategorie A.>1 29,78% 2,4% 3,21% 2,48% 2,46%,76%,%,% B ,6% 52,67% 51,7% 38,82% 3,63% 38,93% 1,43%,% C ,91% 2,61% 19,25% 18,94% 19,37% 21,76%,71%,% D ,62% 13,99% 13,1% 16,46% 13,38% 15,65% 3,57% 1,49% E ,41% 4,83% 6,42% 1,87% 13,73% 12,6% 57,86% 55,22% F ,57% 1,27% 2,94% 4,35% 8,8% 3,82% 22,86% 29,85% G.41-5,74% 2,4% 1,6% 4,35% 3,17% 3,82% 8,57% 7,46% H.31-4,37% 1,53%,8%,31% 4,23% 1,53% 3,57% 1,49% I.21-3,%,76%,53%,62% 2,11%,38% 1,43% 2,99% J.<=2,%,25% 1,7% 2,8% 2,11%,76%,% 1,49% Tabel 1 - % van ingediende AG's kantoren per E-peilcategorie, per aanvraagjaar. De gearceerde zones duiden de AG s aan die de E- peileis niet halen Evolutie gemiddeld E-peil Voor kantoorgebouwen aangevraagd in 26 ligt het gemiddelde E-peil iets onder de maximumgrens E1. Jaar na jaar daalt het gemiddelde E-peil. Het gemiddelde voor aanvraagjaar 21 is E77. In 211 is er een duidelijke stijging tot E82, gerelateerd aan het verplicht meerekenen van de bouwknopen. In 212 en 213 is er terug een beduidende verbetering zichtbaar. Dat is een gevolg van de eerste verstrenging van de E-peileis (E1 naar E7). De totale daling van aanvraagjaar 26 naar 213 bedraagt 33 E-punten, een daling van 36%. pagina 12 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

13 % van de ingediende AG's E-peil E gemiddeld Daling gemiddeld Aantal EPBaangiften Wettelijke eis E-peil t.o.v % 242 E % 393 E % 371 E % 317 E % 281 E % 261 E % 14 E % 67 E7 Tabel 11 - evolutie gemiddeld E-peil voor kantoorgebouwen per aanvraagjaar Grafiek 1 - evolutie gemiddeld E-peil kantoorgebouwen per aanvraagjaar Evolutie aandeel dat het E-peil van BEN haalt Grafiek 11 geeft het aandeel van de kantoren weer dat het E-peil van het BEN-niveau (E< E4) haalt. Tussen aanvraagjaren 26 en 21 neemt de groep BEN-kantoren sterk toe. Voor het aanvraagjaar 26 waren er quasi geen BEN-kantoren. Voor het aanvraagjaar 21 bedraagt het aandeel BEN-kantoren meer dan 8%. Het aandeel van de kantoren dat het E-peil van BEN haalt, kende een tijdelijke terugval in 211, maar vertoont terug een stijging in 212 en 213. In 213 haalt bijna 6% van de kantoren het E-peil van BEN Grafiek 11 - % van ingediende AG s die het E-peil van BEN halen EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 13 van 18

14 3 KARAKTERISTIEKEN WOONGEBOUWEN Hieronder wordt eerst toegespitst op het aantal woongebouwen met een luchtdichtheidstest. Daarna wordt belicht in welke mate hernieuwbare energiemaatregelen worden toegepast in de nieuwe woongebouwen, namelijk warmtepompen, zonneboiler of fotovoltaïsche panelen. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van meer dan 15. EPB-aangiften van eengezinswoningen en appartementen. De cijfers voor aanvraagjaar 214 zijn gebaseerd op een beperkt aantal aangiften en moeten dus nog voorzichtig worden geïnterpreteerd. 3.1 WOONGEBOUWEN MET UITGEVOERDE LUCHTDICHTHEIDSTEST Luchtdicht bouwen is een efficiënte maatregel om onbewuste ventilatieverliezen in gebouwen door spleten en kieren te beperken. In de E-peilberekening wordt standaard gerekend met een waarde bij ontstentenis voor de luchtdichtheid. In werkelijkheid hebben veel woongebouwen een betere luchtdichtheid dan de waarde bij ontstentenis. Om die betere luchtdichtheid te valideren in het E-peil, moet een luchtdichtheidstest worden uitgevoerd. De investeringskost van het luchtdichter bouwen en het laten uitvoeren van een meting is vrij beperkt. Het inrekenen van de gemeten luchtdichtheid kan een relatief grote impact op het E-peil hebben. Grafiek 12 toont per aanvraagjaar in hoeveel woongebouwen een luchtdichtheidstest is uitgevoerd. Dit wordt getoond voor alle woongebouwen samen en ook uitgesplitst voor eengezinswoningen en appartementen. In de beginperiode van de energieprestatieregelgeving werden vrijwel geen luchtdichtheidstesten uitgevoerd. Slechts 1 op de 4 woongebouwen met aanvraagjaar 26 liet de luchtdichtheid meten. De maatregel vindt sindsdien meer en meer ingang. De luchtdichtheid werd gemeten in bijna één op drie woongebouwen van aanvraagjaar 211. Voor aanvraagjaar 212 was dit al meer dan de helft. Voor aanvraagjaar 213 liet 6 op 1 de luchtdichtheid meten. Bij de reeds ingediende aangiften met aanvraagjaar 214 werd er bij 8% van de woongebouwen de luchtdichtheid gemeten, gebaseerd op het beperkt aantal ingediende EPB-aangiften tot eind 215. Tot 213 werden bij eengezinswoningen merkelijk meer luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd dan bij appartementen. Bij de eengezinswoningen is dat in 35% van de gevallen voor aanvraagjaar 211 en zelfs iets meer dan 6% voor aanvraagjaar % van de appartementen met aanvraagjaar 211 en bijna 45% met aanvraagjaar 212 lieten een luchtdichtheidstest uitvoeren. Uit het beperkt aantal ingediende EPB-aangiften voor aanvraagjaar 214 blijkt dat het aandeel uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen voor appartementen sterk stijgt. Voor het aanvraagjaar 214 worden procentueel gezien ongeveer even veel luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd bij appartementen als bij eengezinswoningen. Dat kan een gevolg zijn van de aanscherping van de E-peileis in 214. pagina 14 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

15 Gemiddeld lekdebiet test [m³/m²h] % van aantal ingediende AG alle woongebouwen samen eengezinswoningen appartement/studio/ loft Grafiek 12 - % van de EPB-aangiften woongebouwen mét uitgevoerde luchtdichtheidsmeting, per aanvraagjaar De woongebouwen waarbij een test werd uitgevoerd, blijken heel wat luchtdichter te zijn dan de waarde bij ontstentenis. Het lekdebiet bij de uitgevoerde testen is gemiddeld, over alle woongebouwen heen, 3,69 m³/hm². Dat is tot ruim drie keer beter dan wat standaard wordt verondersteld via de waarde bij ontstentenis 12 m³/hm². Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de gemeten luchtdichtheid van de gebouwen vrij stabiel blijft tussen 26 en 214, zoals getoond in Grafiek Vrijstaande woningen Halfopen woningen Rijwoningen Appartement/studio /loft Grafiek 13 gemiddeld lekdebiet opgemeten bij luchtdichtheidsmeting, per aanvraagjaar 3.2 WOONGEBOUWEN MET WARMTEPOMP Grafiek 14 toont in hoeveel procent van de nieuwe woongebouwen met centrale of gemeenschappelijke verwarming per aanvraagjaar een warmtepomp is toegepast. De percentages worden gegeven voor alle woongebouwen samen en ook uitgesplitst voor de eengezinswoningen en voor de appartementen. Van 26 naar 21 is een geleidelijke groei vast te stellen voor alle woongebouwen samen, van 2% naar 5,5%. Vanaf 21 begint dit aandeel terug te dalen tot ongeveer 4%. Voor aanvraagjaar 214 is nog geen enkele EPBaangifte ingediend voor een gebouw mét warmtepomp. Op basis van het beperkte aantal aangiften voor dit EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 15 van 18

16 % van aantal ingediende AG % van aantal ingediende AG aanvraagjaar is het niet mogelijk om te besluiten of dit het gevolg is van een werkelijke trend of eerder toevallig is. Zoals te verwachten, worden warmtepompen minder vaak toegepast bij appartementen alle woongebouwen samen eengezinswoningen appartement/studio/ loft Grafiek 14 - % van de EPB-aangiften woongebouwen mét warmtepomp, per aanvraagjaar 3.3 WOONGEBOUWEN MET ZONNEBOILER Grafiek 15 toont per aanvraagjaar in hoeveel procent van de nieuwe woongebouwen een zonneboiler voor warmwaterbereiding is toegepast. Van 26 naar 212 is een geleidelijke groei vast te stellen voor alle woongebouwen samen, van bijna 3% naar bijna 8%. Voor aanvraagjaar 214 gaat het aandeel zonneboilers voor woongebouwen in stijgende lijn. De cijfers voor dit aanvraagjaar moeten wel nog voorzichtig worden geïnterpreteerd door het beperkt aantal aangiften. Het verplichte aandeel aan hernieuwbare energie vanaf aanvraagjaar 214 kan de stijging wel verklaren. Zonneboilers worden het meest toegepast bij eengezinswoningen en het minst bij appartementen alle woongebouwen samen eengezinswoningen 5 appartement/studio /loft Grafiek 15 - % van de EPB-aangiften woongebouwen mét zonneboiler, per aanvraagjaar pagina 16 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

17 % van aantal ingediende AG 3.4 WOONGEBOUWEN MET PV-PANELEN Grafiek 16 toont per aanvraagjaar in hoeveel procent van de nieuwe woongebouwen fotovoltaïsche panelen zijn geplaatst, voor alle woongebouwen samen en uitgesplitst voor de eengezinswoningen en voor de appartementen. Voor alle woongebouwen samen is een geleidelijke toename vast te stellen. 1,78% van de woongebouwen van aanvraagjaar 26 heeft PV-panelen. Voor 211 bedraagt het percentage bijna 5%. De stijging van 21 naar 211 is minder sterk, maar herstelt zich in 212. Voor aanvraagjaar 214 stijgt het aandeel woongebouwen met PV-panelen sterk, naar bijna 5%. In appartementsgebouwen werden quasi geen PV-panelen toegepast tot aanvraagjaar 28. Vanaf dan vindt die maatregel ook bij de appartementen haar ingang. In aanvraagjaar 214 stijgt het aandeel appartementen met PV-panelen sterk naar bijna 2%. De sterke stijging in het percentage woongebouwen met PV-panelen in 214 moeten wel nog voorzichtig worden geïnterpreteerd, door het beperkt aantal aangiften voor dit aanvraagjaar. De invoer van een verplicht aandeel hernieuwbare energie vanaf 214 doet een stijging verwachten alle woongebouwen samen eengezinswoningen appartement/studio/ loft Grafiek 16 - % van de EPB-aangiften woongebouwen mét PV-panelen, per aanvraagjaar 3.5 ALGEMEEN: TOEPASSEN VAN HERNIEUWBARE ENERGIE Grafiek 17 toont het percentage woongebouwen dat ofwel een zonneboiler (ZB), ofwel een warmtepomp (WP), ofwel fotovoltaïsche panelen (PV), ofwel combinaties van twee of drie van de toepassingen heeft geplaatst. De grafiek toont dat de trend naar het toepassen van hernieuwbare energie duidelijk gezet is. In 26 werd slechts in 6% van de woongebouwen één of meerdere hernieuwbare energietoepassingen geplaatst. In 212 paste bijna 17% van de nieuwe woongebouwen minstens ofwel een zonneboiler, ofwel een warmtepomp, ofwel fotovoltaïsche panelen, ofwel combinaties ervan, toe. In 214 stijgt dit aandeel naar bijna 2 op de 3 woningen en appartementen. De sterke stijging in het aandeel hernieuwbare energie in 214 is een gevolg van het verplichte aandeel aan hernieuwbare energie vanaf 1 januari EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/215 pagina 17 van 18

18 % van ingediende AG % van ingediende AG , ,52 13,5 19,44 11,25 6,17 11,84 12,4 7, Grafiek 17 - % van de EPB-aangiften woongebouwen mét warmtepomp, zonneboiler of PV-panelen of combinaties, per aanvraagjaar In Grafiek 18 is de toepassing van hernieuwbare energie meer in detail bekeken. De meeste woongebouwen passen één maatregel toe. In,52% van de woongebouwen met aanvraag in 26 wordt een combinatie van 2 hernieuwbare energiemaatregelen geplaatst. Voor aanvraagjaar 213 stijgt dat naar meer dan 4%. Slechts in heel weinig gevallen zijn bij de nieuwbouw zowel een warmtepomp, een zonneboiler als fotovoltaïsche panelen geplaatst. Voor aanvraagjaar 26 was dat quasi nooit (,1%). Voor 213 stijgt dat licht naar,37%. De grote investeringskost van de drie maatregelen samen, is ongetwijfeld een verklaring voor die lage percentages Enkel PV Enkel WP Enkel ZB PV + WP PV + ZB Grafiek 18 - % van de EPB-aangiften woongebouwen mét enkel warmtepomp, enkel zonneboiler, enkel PV-panelen of combinaties van 2 of 3 van de maatregelen, per aanvraagjaar pagina 18 van 18 EPB - CIJFERS EN STATISTIEK VOOR EPB-AANGIFTEN INGEDIEND T.E.M. 31/12/

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

EPB-cijfers en statistieken

EPB-cijfers en statistieken 1 EPB-cijfers en statistieken voor EPB-aanvragen ingediend t/m eind 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1. Aantal ingediende startverklaringen... 2 1.2. Aantal ingediende EPB-aangiften...

Nadere informatie

CIJFERRAPPORT: 10 JAAR ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

CIJFERRAPPORT: 10 JAAR ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING CIJFERRAPPORT: 1 JAAR ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING Procedures, resultaten en energetische karakteristieken van het Vlaamse gebouwenbestand - periode 26 215. www.energiesparen.be TREFWOORDEN Energieprestatie,

Nadere informatie

10 jaar EPB in cijfers. Anneleen Haers 21 april 2016

10 jaar EPB in cijfers. Anneleen Haers 21 april 2016 10 jaar EPB in cijfers Anneleen Haers 21 april 2016 10 jaar EPB in cijfers De Vlaming bouwt nu dubbel zo energiezuinig als in 2006 1 op 5 bouwt nu al een BEN-woning 99% van de nieuwbouw voldoet aan het

Nadere informatie

Cijferrapport energieprestatieregelgeving

Cijferrapport energieprestatieregelgeving 1 Cijferrapport energieprestatieregelgeving Procedures en resultaten, geometrische en energetische karakteristieken van het Vlaamse gebouwenbestand - periode 2006 2011. 2 Auteurs Ir.-Arch. Katrien De Baets

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

De langetermijnstrategie voor energetische renovaties van appartementen. 29 november 2016

De langetermijnstrategie voor energetische renovaties van appartementen. 29 november 2016 De langetermijnstrategie voor energetische renovaties van appartementen 29 november 2016 1. (Energetische) kenmerken Vlaamse appartementen 2. Doelstelling Renovatiepact 3. Beleidsinstrumenten 4. Conclusies

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen?

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN Welke Europese doelstellingen in Vlaanderen? Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap Energiedag voor lokale besturen, 19 maart 2013, Gent Openbare gebouwen en EPB-vereisten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014

Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Wim Beyaert NV Otegemstraat 235 B-8550 Zwevegem Tel. 056/75.54.52 e-mail info@beyaertprojects.be website www.beyaertprojects.be Premieoverzicht EPB bouwaanvragen voor 01/01/2014 Onderstaand kan je de verschillen

Nadere informatie

BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank

BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank 1 BEN-eisen in de EPB-software en de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 VOORWOORD/INLEIDING... 2 1. BEN-EISEN... 2 2. BEN-EISEN IN DE EPB-SOFTWARE 3G... 2 3. BEN-EISEN IN DE FORMULIEREN...

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

5 jaar ervaring met EPB handhaving in Vlaanderen

5 jaar ervaring met EPB handhaving in Vlaanderen 5 jaar ervaring met EPB handhaving in Vlaanderen 29 september 211 Wina Roelens 1. EPB-eisen in Vlaanderen; 2. Handhavingskader; 3. Ervaringen; september 211 2 september 211 1 1. EPB-eisen in Vlaanderen

Nadere informatie

Nieuwe indeling van het gebouw

Nieuwe indeling van het gebouw 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 VOORWOORD... 2 1. NIEUWE BEGRIPPEN VOOR DE INDELING VAN HET GEBOUW... 2 2. WIJZIGINGEN IN DE AARD VAN DE WERKEN... 2 2.1 Aard van de werkzaamheden in de EPB-software Vlaanderen

Nadere informatie

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen?

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen? OP WEG NAAR 00 Bijna-Energieneutrale gebouwen? Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap 4 oktober 0 Brugge Inhoud Evolutie energieprestatie Vlaanderen Aanpassingen wetgeving EPB Aanpassingen wetgeving

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

nr. 362 van ELISABETH MEULEMAN datum: 26 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 362 van ELISABETH MEULEMAN datum: 26 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van ELISABETH MEULEMAN datum: 26 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Schoolgebouwen Maatregelen inzake

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Een overzicht van 1997 22 Drs. ing. Norbert Broenink Drs. Esmy Kromontono Maart 23 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Deelname aan het stelsel 7 2.1 Aantal

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Veelgestelde vraag. Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen (gemene muren)? Inhoudstafel

Veelgestelde vraag. Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen (gemene muren)? Inhoudstafel 1 Veelgestelde vraag Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen (gemene muren)? Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. HISTORIEK... 2 2. AAN WELKE EPB-EISEN MOET EEN GEMENE MUUR TUSSEN AANPALENDE

Nadere informatie

De Energieprestatiedatabank : Wat gebeurt er met uw gegevens?

De Energieprestatiedatabank : Wat gebeurt er met uw gegevens? VEA 1 De Energieprestatiedatabank : Wat gebeurt er met uw gegevens? inhoud 1 2 2.1 4 5 Wat gebeurt er met de vergunningsgegevens die de gemeente of RO naar het VEA stuurt? Handhaving door het VEA : steekproefsgewijze

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012

Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 1 Vlaamse Regering principieel akkoord met E70 vanaf 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. AANLEIDING TOT WIJZIGING VAN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING... 2 1.1 Revisie EPBD-richtlijn...

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

Belgisch areaal aardappelen 2015

Belgisch areaal aardappelen 2015 02.4 Belgisch areaal aardappelen 2015 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP) Samenvatting In 2015 werden iets minder aardappelen uitgeplant. De daling was echter beperkt en het totale areaal blijft

Nadere informatie

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans Enquête Energieprestatieregelgeving in de praktijk peilt naar de kennis, toepassing, mening en verandering op de werf ten gevolge van de energieprestatieregelgeving bij de Vlaamse bouwprofessionelen. De

Nadere informatie

Studiedag collectieve warmteproductie AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE. Floor.Apers@3E.eu

Studiedag collectieve warmteproductie AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE. Floor.Apers@3E.eu Studiedag collectieve warmteproductie AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE Floor.Apers@3E.eu 3E info@3e.eu www.3e.eu Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering 3E intro 3E intro

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest Vlaams Energieagentschap Luc Peeters, administrateur-generaal Inhoud: 1. Inleiding & definitie 2. Nieuwbouw 3. Publieke gebouwen 5. Niet-residentiële

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Referentieprijzen Egeon Ingenieurs 2013 Q1

Referentieprijzen Egeon Ingenieurs 2013 Q1 Referentieprijzen Egeon Ingenieurs 2013 Q1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Luchtdichtheidsmeting... 4 2.1 Standaard wooneenheden... 4 2.2 Appartementen en studio s... 4 2.3 Grote gebouwen... 5 2.4 Afdichtingswerken

Nadere informatie

Trends in energetische maatregelen

Trends in energetische maatregelen Trends in energetische maatregelen Analyse van 2.000 EPC-berekeningen van aanvragen omgevingsvergunning vanaf 2012 tot en met 2015 Geschreven door Edward Prendergast, mobius consult edward@mobiusconsult.nl

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 BAROMETER

FEBRUARI 2016 BAROMETER FEBRUARI 2016 BAROMETER Deze nieuwe editie van de barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

30 3 DE TRIMESTER 2016

30 3 DE TRIMESTER 2016 Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer Vastgoed VASTGOEDACTIVITEIT IN T/3 Juli - september 2016 n 30 3

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Naar een energetische en kostenoptimale nieuwbouw: inpassing van hernieuwbare energie in het gebouw

Naar een energetische en kostenoptimale nieuwbouw: inpassing van hernieuwbare energie in het gebouw Naar een energetische en kostenoptimale nieuwbouw: inpassing van hernieuwbare energie in het gebouw Inhoud Regelgeving: hernieuwbare energie Theoretische voorbeelden Denkpistes BEN of E60 Praktijk voorbeeld

Nadere informatie

Het ABC van EPB voor startende architecten. 17 september 2013 Sint-Niklaas

Het ABC van EPB voor startende architecten. 17 september 2013 Sint-Niklaas Het ABC van EPB voor startende architecten 17 september 2013 Sint-Niklaas Programma EPB -nu en in de toekomst arch. Benny Craenhals(energieconsulent NAV) -Een kort overzicht van de EPB-eisen van Vlaanderen

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen

VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen VERPLICHT AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE Makkelijk met zonnepanelen Jo Neyens, PV-Vlaanderen Intersolution conference 15-17 jan. 2014 1 Verplicht aandeel HE met PV Intersolution 2014 1 ODE Structuur platformen

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen

EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen EPB-eisen bij commerciële en industriële gebouwen Marijke De Meulenaer Vlaams Energieagentschap 29/09/2014 06/10/2014 Huidige eisen nieuwbouw Toekomstige evoluties Eisen bij renovatie 2 Huidige eisen nieuwbouw

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

11. Maatregelenpakketten

11. Maatregelenpakketten 11. Maatregelenpakketten 11.1. Inleiding Een van de EPB-eisen, het maximale E-peil, is nog vrijwel onbekend. Het E-peil drukt de energieprestatie van een wooneenheid of andere eenheid van bestemming uit.

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers

nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheques - Gebruikers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 46 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Gebruikers De dienstencheque (DC),

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater April 2015 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie