WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Hfdst. XII beheerst door de organieke wet op de OCMW s van 8 juli 1976

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Hfdst. XII beheerst door de organieke wet op de OCMW s van 8 juli 1976"

Transcriptie

1 WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT OCMW-vereniging Hfdst. XII beheerst door de organieke wet op de OCMW s van 8 juli 1976 Algemene Vergadering dd.25 mei 2009 JAARVERSLAG 2008 Welzijnskoepel West-Brabant Statiestraat Ternat 02/ / website : 1

2 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 I. SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING 6 I.1 Deelgenoten van de Welzijnskoepel West-Brabant 6 I.2. Doelstelling van de Welzijnskoepel West-Brabant 6 I.3. Missie 6 I.3 Samenstelling van de beraadslagende organen 7 I.4 Maatschappelijke zetel 8 II. DIENSTEN - ACTIVITEITEN 9 II.1. ALGEMENE COÖRDINATIE ADMINISTRATIE 9 II.1.1. Personeel 9 II.1.2. Vorming 9 II.1.3. Overleg en vertegenwoordiging 9 II.1.4. Fondsenwerving 10 II.1.5. Ondersteuning lokale besturen opmaak subsidieaanvraag 10 II.2. FINANCIEEL BEHEER 11 II.2.1. Personeel 11 II.3. GEMEENSCHAPPELIJKE JURIDISCHE DIENST 12 II.3.1. Inleiding 12 II.3.2. Personeel 12 II.3.3. Aard van de vragen 12 II Aantal vragen per OCMW 13 II Aard van de interventie 13 II.3.4. Ondersteuning sociale dienst en andere diensten OCMW 14 II Algemeen overzicht 14 II Ondersteuning per OCMW 14 II.3.5. Eerste-lijns-rechtshulp inwoners 15 II Algemeen overzicht naar rechtstak 15 II Ondersteuning per OCMW 15 II.3.6. Collectieve schuldenregeling (CS) 16 II Inleiding 16 II Algemeen overzicht acties in kader van CS 16 II Acties per OCMW 17 II.3.7. Vertegenwoordiging in rechte van het OCMW Arbeidsrechtbank 17 II Acties per OCMW 17 II.3.8. Overzicht permanenties op de OCMW s 18 II.3.9. Overleg en vertegenwoordiging 18 II Vorming 19 II.4. REGIONALE DIENST GEZINSZORG 20 II.4.1. Inleiding 20 II.4.2. Personeel 21

3 II Leidinggevend begeleidend personeel koepel 21 II Begeleidend personeel OCMW antennes 21 II Verzorgenden 21 II.4.3 Urencontingent 22 II Algemeen Invulling urencontingent 23 II Realisatie urencontingent per antenne 23 II.4.4. Gebruikers en hun profiel 24 II Categorieën en intensiteit hulp 24 II Geslacht 24 II Leeftijd 25 II Belprofielschaal 25 II Verloop gebruikers 25 II Pluralisme gebruikers 26 II Tevredenheidenquête 26 II.4.5. Klachtenanalyse 30 II.4.6. Vorming 30 II.4.7. Overleg 31 II Intern overleg 31 II Extern overleg 32 II.5. DIENST VEILIGHEIDSCONSULENT 33 II.5.1. Inleiding 33 II.5.2. Personeel 33 II.5.3. Activiteiten 33 II Individuele ondersteuning OCMW s 33 II Beleidsmatige ondersteuning 33 II Informatieve ondersteuning 33 II Administratieve taken 34 II.5.4. Overleg 34 II.5.5. Vorming 34 II.6. PROJECT STRIJKWINKEL 35 II.6.1 Inleiding 35 II.6.2. Personeel 35 II.6.3. Aantal gebruikers 36 II.6.4. Aantal dienstencheques 36 II.6.5. Overleg 38 II.6.6. Vorming 38 II.6.7. Promotie/ bekendmaking 38 II.7. OVERLEG SOCIALE DIENSTEN OVERLEG OCMW-VOORZITTERS HALLE- VILVOORDE 40 II.7.1. Overleg sociale diensten 40 II.7.2. Voorzittersoverleg 41 II.7.3. Personeel 41 II.8. ALGEMENE OPDRACHTEN 42 II Informatieverstrekking 42 3

4 II.8.2. Belangenbehartiging 42 II.8.3. Organisatiestructuur 42 III. ACTIVITEITEN IN EEN SAMENWERKINGSVERBAND 43 III.1. Woonkoepel West-Brabant vzw 43 II.2. CAW Delta vzw 43 II.3. Opvang zieke kinderen 44 IV. WERKGROEPEN PARTICIPATIE- LIDMAATSCHAP 45 IV.1. Inleiding 45 IV.2. Interne werkgroepen 45 IV.3. Deelname externe werkgroepen - commissies 45 IV.4. Participatie 45 IV.5. Lidmaatschap 45 BIJLAGE Adressen OCMW s 46 4

5 VOORWOORD Voor 2008 werden er vele doelstellingen vooropgesteld en gelukkig slaagden we in onze opzet. Om enkele op te noemen: de diensten werden versterkt met een administratieve medewerker, waar je alles mag aan vragen. de uitbreiding van de regionale dienst gezinszorg en de komst van een nieuwe bekwame coördinator, met dank aan de vorige de uitbreiding van de juridische dienst met weeral een nieuwe briljante juriste het instappen van het OCMW Liedekerke de verkennende gesprekken met de 6 faciliteitengemeenten de organisatie van het voorzittersoverleg Halle-Vilvoorde de inzet in de strijkwinkel die verder naar een break-even streeft de toename van het takenpakket van de veiligheidsconsulent door de stijgende informatisering in de dienstverlening de leden van de raad van beheer die mekaar na 2 jaar beter kennen en op kruissnelheid zitten een professioneel financieel beheer en samenwerking met de algemeen coördinator Zoals je ziet wordt er gewerkt, zelfs hard gewerkt. Bernadette Van Coillie voorzitter 5

6 I. SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING I.1 DEELGENOTEN VAN DE WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT De OCMW-vereniging Welzijnskoepel West-Brabant is een publiekrechtelijke vereniging opgericht conform Hoofdstuk XII van de organieke OCMW-wet. De Vereniging werd gesticht bij authentieke akte van 31 maart De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 november Een aanpassing van de statuten en van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in zitting van de Algemene Vergadering van 24 april 2002 en in zitting van de Algemene Vergadering van 1 juni De Vereniging is samengesteld uit 14 OCMW-deelgenoten, met name de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeenten Affligem, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal en Ternat. I. 2. DOELSTELLING VAN DE WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Overeenkomstig de statuten van de vereniging heeft de Welzijnskoepel West-Brabant voor doel: Een forum te verwezenlijken alwaar in collegiaal overleg en met eerbiediging van de lokale autonomie der deelgenoten de bij artikel 61 van de organieke OCMW-wet voorziene samenwerkingsstructuren kunnen worden tot stand gebracht evenals gemeentegrensoverschrijdend overleg in de zin van artikel 62 van de organieke wet; Initiatieven op het vlak van welzijnswerk vorm te geven die bij decretale of andere regelgevingen al dan niet verplicht gemeentegrensoverschrijdend dienen te worden aangepakt. I. 3. MISSIE: Kwetsbare inwoners ( de gebruiker via de netwerken van de OCMW s) de mogelijkheden bieden om een menswaardig bestaan te leiden. De vereniging heeft voor doel om in samenwerking met haar leden mee de sociale behoeften van de inwoners te (h)erkennen en hieraan op de meeste effectieve, efficiënte, innovatieve en klantvriendelijke wijze tegemoet te komen. Organiseren en beheren namens de OCMW-leden van projecten en diensten, daar waar een gezamenlijke organisatie: een toegevoegde waarde biedt, de continuïteit van de dienstverlening garandeert of optimaliseert, of daar waar initiatieven bij decretale of andere regelgevingen verplicht grensoverschrijdend dienen aangepakt. Eerbiedigen van de lokale autonomie van de deelgenoten in combinatie met het verdiepen en versterken van het engagement van de OCMW-leden. De leden zijn samen 6

7 verantwoordelijk voor de productie van de diensten en daardoor afhankelijk van de inzet van de partners op zich en als groep, maar geven ook hun appreciatie over de geleverde diensten. Platform voor overleg dat zorgt voor informatie-uitwisseling, optimaliseren en afstemming van de welzijnsinitiatieven in de regio door onderling overleg met de OCMW s, met de personeelsleden van de OCMW s, waardoor ook een signaalfunctie naar de overheid wordt opgenomen. Externe samenwerking met welzijnsactoren in de regio en overheden via overleg of afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten. Leveren van een kwalitatieve dienstverlening, op een gelijkwaardige basis voor alle leden en desgevallend niet-leden waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten I.4. SAMENSTELLING VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN OP 31/12/2007 Voorzitter: mevrouw VAN COILLIE Bernadette Ondervoorzitter: de heer COOLS Jos OCMW ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER SECRETARIS- DESKUNDIGEN AFFLIGEM Driesstraat Teralfene Mevr. VAN NIEUWENHOVE Mevr. PAUWELS Mevr. TEIRLICK Mevr. VAN NIEUWENHOVE Dhr. Declerck BEVER Plaats Bever Dhr. DRISCART Dhr. VAN HAEGENBORGH Dhr. DRISCART Mevr. Hemmerechts DILBEEK Itterbeekse Baan Dilbeek GALMAARDEN Hernestraat Galmaarden GOOIK Ninoofse Steenweg Gooik HERNE Edingsesteenweg 8A 1540 Herne Mevr. VAN COILLIE Dhr. DE BACKER Mevr. BIESMANS Mevr. VANHEE Dhr. VAN DEN BOSCH Dhr DE SCHRIJVER Dhr. VAN HOVE Dhr. WILLEN Dhr. DETEYE Dhr. VAN HAUTTE Dhr. BAERT Dhr. SEGERS Mevr. RICOUR Mevr. DE PAUW Mevr. VAN COILLIE Dhr. DETEYE Dhr. BAERT Mevr. RICOUR Dhr. Verelst Mevr. De Smet Dhr. Samyn Dhr. Sergooris 7

8 LENNIK F. Van der Steenstraat Lennik LONDERZEEL Mechelsestraat Londerzeel Dhr. VAN VAERENBERGH Dhr. EVENS Mevr. SNACKAERT Mevr. AVERHALS Dhr. VANDENBUSSCHE Dhr. VAN DYCK Dhr. VAN VAERENBERGH Dhr. VANDENBUSSCHE Dhr. Nevens Dhr. Brankaer MEISE Godshuisstraat Meise MERCHTEM Gasthuisstraat Merchtem OPWIJK Kloosterstraat Opwijk PEPINGEN Kerkstraat Pepingen ROOSDAAL Kerkstraat Roosdaal TERNAT Kapelleveld Ternat Deskundige: de heer Vankelecom Mevr. BECQ Mevr. LATHOUWERS Mevr. BOVIJN Dhr. WOUTERS Dhr. COOLS Mevr. VAN DE VREKEN Mevr. DEL PIERO Dhr. VANDERSTAPPEN Mevr. ROBIJNS Dhr. ENGELS Dhr. BOUCHEZ Mevr. POMPEN Mevr. VAN EECKHOUDT. Mevr.VAN ZEEBROECK Dhr. VAN DER PERRE Dhr. VAN DEN BOSCH Mevr.JANS Dhr. HOLSTERS Dhr. MOONENS Mevr. BECQ Dhr. COOLS Mevr. ROBIJNS Mevr. POMPEN Dhr. VAN DER PERRE Dhr. HOLSTERS Mevr. De Ridder Mevr.Wynants Dhr. Vunckx Mevr. Deneyer Dhr. De Mot Mevr. De Vos I.5. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: OCMW Ternat Kapelleveld 8 te 1742 Ternat Secretariaat: Statiestraat 156 te 1740 Ternat 02/ Fax: 02/ Openingsuren : Van maandag tot vrijdag van: 9.00 u u en van u u 8

9 II. DIENSTEN - ACTIVITEITEN II.1. ALGEMENE COÖRDINATIE ADMINISTRATIE De algemeen coördinator leidt de administratie en is het hoofd van het personeel. Hij is o.m. belast met de voorbereiding, de uitwerking en de opvolging van beleidsbeslissingen onder het gezag van de voorzitter en de raad van beheer van de vereniging. De functieomschrijving van algemeen coördinator is gelijklopend met die van een OCMW-secretaris. De aanstelling op 1/01/2008 van een administratief medewerker in het kader van de Sociale Maribel betekent een sterke meerwaarde voor de administratieve omkadering van de vereniging op het vlak van: personeels-en loonadministratie ( 23 VTE), boekhoudkundige ondersteuning, ondersteuning van de algemeen coördinator en de dagelijkse werking. II.1.1. PERSONEEL: Algemeen coördinator: Schoovaerts Alain ( in dienst sinds 1 november /38 ste ) 02/ Administratief medewerker : Bart De Wachter (in dienst sinds 1 januari /38 ste 02/ II.1.2. VORMING Algemeen coördinator - Provinciale ontmoetingsdag PODMI en de OCMW s, 6 november 2008, Leuven - Spot op schulden studiedag schuldbemiddeling Vlaams-Brabant, 15 december 2008, Leuven - Opleiding procesmanagement Syntra Mechelen 10/04/ Nu komen we rond: studiedag groepswerk schuldhulpverlening 09/05/2008 provinciehuis Limburg Administratief medewerker - Elektronische aangifte bedrijfsvoorheffing, Schaubroeck, 30 januari Introductiedag weddencentrale, Schaubroeck, 14 februari Basisopleiding werken bij een lokaal bestuur, Schaubroeck, 9/16/23 oktober ABC starterscursus, Pivo, 1/8/15/22 oktober en 7/12/19/26 november en 3/10 december 2008 II.1.3. OVERLEG EN VERTEGENWOORDIGING Algemeen coördinator - Provinciale stuurgroep lokaal sociaal beleid op 14/01/2008 te Zellik, 10/03/2008 Asse, 02/06/2008 Leuven - Huis van het Kind Ganshoren: werkbezoek ter plaatse 12/03/2008 9

10 - Schuldenbeurs: OCMW Poperinge: werkbezoek ter plaatse, 12/03/2008, - Overleg arbeidsrechtbank i.k.v. collectieve schuldenregeling 21/04/2008 Brussel - Overleg faciliteitengemeenten 15/09/2008 St-Geneius-Rode en toelichting RVMW op 17/11/ Overleg OCMW Liedekerke 08/12/2008 Liedekerke - Werkgroep ICT veiligheid in kader van Vesta, 01/12/2008 Brussel - Overleg project serious computer games en schuldhulpverlening met Groep T, KUL Leuven - Vera digitaal sociaal huis, Ternat, 17/01/ Gemeenschappelijke sociale dienst, Ternat 12/02/ Overleg studiedag collectieve schuldenregeling 19/02/ /03/2008 en 09/09/ OCMW voorzittersoverleg Halle-Vilvoorde 21/02/2008/ - 27/03/ /06/ /10/2008 1/12/ Vesta diensten gezinszorg Brussel 1/12/ Overleg sociale diensten rond project groepswerk Ternat 08/10/2008 en 27/11/ Overleg werkgroep schaalvergroting Ternat 15/09/2008 Maandelijks: Overleg stuurgroep Pajottenland+ (strijkwinkel) en vzw Woonkoepel SVK - Tweemaandelijks: Adviserende stuurgroep Welzijn Leuven II.1.4. FONDSENWERVING Algemeen coördinator - Overleg OCMW-voorzitters arrondissement Halle-Vilvoorde, subsidie toegekend - Overleg sociale diensten arrondissement Halle-Vilvoorde, subsidie niet toegekend - Fonds Sociale Maribel - oproep 2008 aanvraag tussenkomst voor 1 FTE stafmedewerker (overleg sociale diensten en groepswerk schuldhulpverlening), 1 mei 2008, aanvraag niet toegekend. - Aanvraag project mobiele preventiebeurs schulden i.k.v. oproep cofinanciering plattelandsontwikkeling, 26 maart 2008, aanvraag niet toegekend - Aanvraag project mobiele preventiebeurs schulden i.k.v. oproep armoedefonds Koning Boudewijn stichting, 1 februari 2008, aanvraag niet toegekend - Aanvraag project mobiele preventiebeurs schulden Lionclub, aanvraag niet toegekend - Aanvraag Regionaal ondersteuningspunt toegankelijke dienstverlening i.k.v. oproep cofinanciering plattelandsontwikkeling, 26 maart 2008, aanvraag niet toegekend - Aanvraag groepswerk budgethulpverlening intergemeentelijk i.k.v. oproep minister Welzijn voor projecten armoedebestrijding, 28 mei 2008, aanvraag niet toegekend II.1.5. ONDERSTEUNING VAN LOKALE BESTUREN BIJ OPMAAK SUBSIDIE-AANVRAAG Algemeen coördinator - Groepswerk schuldhulpverlening OCMW Ternat en OCMW Merchtem, i.k.v. provinciaal reglement ondersteuning groepswerk rond armoedebestrijding, voorbereidend overleg op 08/10/2008 en op 27/11/2008 aanvraag toegekend 10

11 - Opvoedingswinkel OCMW Dilbeek i.k.v. oproep cofinanciering plattelandsontwikkeling, 26 maart 2008, aanvraag niet toegekend - Intergemeentelijke opvoedingswinkel regio Pajottenland i.k.v. oproep minister Welzijn voor projecten armoedebestrijding, 28 mei 2008, aanvraag niet toegekend. II.2. FINANCIEEL BEHEER De financieel verantwoordelijke staat in voor de opmaak van de jaarrekening, de uitvoering, de opvolging en de controle van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hij ondersteunt tevens de algemeen coördinator bij onder meer opmaak van het budget opmaak,van het financieel luik bij strategische nota s. De functieomschrijving van financieel beheerder is gelijklopend met die van een ontvanger. Voor het nazicht van de jaarrekening kon in 2008 opnieuw beroep worden gedaan op een college van OCMW-ontvangers: Ann Steenackers, Paul Craeye en Piet Vervondel. PERSONEEL: Financieel verantwoordelijke : Cuypers Johan ( in dienst sinds 1 februari /38 ste ) 02/

12 II.3. GEMEENSCHAPPELIJKE JURIDISCHE DIENST II.3.1. INLEIDING De juridische dienst vormde het eerste project dat in 2000 door de vereniging werd opgestart. De activiteiten van de juridische dienst bestaan uit: juridische ondersteuning van de sociale dienst en andere diensten binnen het OCMW; sociale rechtsbijstand aan inwoners op het grondgebied van de deelgenoot; schuldbemiddeling in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling; vertegenwoordiging van het OCMW in rechte voor de arbeidsrechtbank. In totaal doen 12 van de OCMW-deelgenoten een beroep op de juridische dienst. Sinds 1/01/2008 wordt gewerkt met een vernieuwd registratiesysteem. II.3.2. PERSONEEL: JURISTEN 2 VTE - Cuypers Johan ( in dienst sinds 1 februari /38 ste ) 02/ Faucq Caroline ( in dienst sinds 1 maart /38 ste ) 02/ Van Noyen Patrick ( in dienst sinds 1 maart /38 ste ) 02/ Fiers Sophie ( in dienst sinds 1 mei /38 ste ) 02/ II.3.3. AARD VAN DE VRAGEN Aard van de interventies Aantal casus Eerste-lijns hulp inwoners 404 Vertegenwoordiging van OCMW in rechte 11 Ondersteuning Sociale dienst 399 Collectieve schuldenregeling 41 Aard van de interventies Schuldbemiddeling collectieve schuldenregeling 5% Eerste-lijns inw oners Sociale dienst 47% Eerste-lijns inwoners 47% Vertegenw oordiging van OCMW in rechte Sociale dienst Schuldbemiddeling collectieve schuldenregeling Vertegenwoordiging van OCMW in rechte 1% 12

13 II Aantal vragen per OCMW De OCMW s doen een beroep op de juridische dienst volgens een vooraf afgesproken urenpakket, rekening houdende met de grootte van het OCMW en met de aard van de vragen die het OCMW behandeld wenst te zien. Aantal dossiers per OCMW Londerzeel 25% Bever 1% Ternat 4% Pepingen 4% Affligem 5% Galmaarden 6% Bever Ternat Pepingen Affligem Herne 7% Galmaarden Herne Dilbeek Opw ijk 13% Dilbeek 8% Roosdaal Lennik Meise Meise 10% Lennik 9% Roosdaal 8% Opw ijk Londerzeel II Aard van de interventie Registratie Bemiddeling 3% Doorverwijzing 7% Schriftelijk 14% Bemiddeling Doorverw ijzing Schriftelijk Mondeling Mondeling 76% Het merendeel van de interventies bestaat uit een mondeling contact met de cliënt: vertalen van de juridische vraag, uitleg bij een juridische procedure of regelgeving, nazicht van facturen nutsvoorzieningen,. In 14% van de gevallen onderneemt de jurist ook schriftelijk actie: aanschrijven nutsvoorzieningen of leveranciers, inwinnen van bijkomende informatie, contacten met de tegenpartij, nota s voor de sociale dienst of secretaris. Vaak is intensief opzoekwerk nodig om een probleem te situeren, te richten en op te lossen. Bemiddeling vindt meestel plaats met verhuurders, nutsvoorzieningen, schuldeisers, Uit de aard van de interventies blijkt dat de inbreng door de juristen van de koepel uitgebreider is dan de eerste-lijns-bijstand georganiseerd door advocaten. Hierdoor staat het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt of met de sociale dienst ook sterker. Bovendien zorgt de teamwerking tussen de juristen voor een specialisatie en efficiëntie. 13

14 II.3.4 ONDERSTEUNING VAN DE SOCIALE DIENST EN ANDERE DIENSTEN BINNEN HET OCMW II Aard van de interventie Algemeen overzicht ondersteuning van de sociale dienst Sociaal recht (arbeidsrecht-sociale zekerheid-ocmw wetgeving-leefloon) 114 Contractenrecht (huur-koop verkoop-nutsvoorzieningen-aanneming) 76 Familierecht (echtscheiding-onderhoudsgeld-afstamming-minderjarigensamenwonen-bewindvoering) 63 Collectieve schulden 61 Consumentenrecht 52 Erfrecht 15 Gerechtelijk recht (rechtsprocedure - rechtsbijstand) 13 Beslagrecht 8 Publiek adminsrecht-strafrecht 8 Fiscaal recht 7 Handelsrecht (faillissementen-handelspraktijken) 5 Vreemdelingenrecht 3 Burgerlijke aansprak (verzekeringen-ongevallen) 3 Zakenrecht 1 Andere 29 Administratieve taken 2 II Ondersteuning per OCMW Ondersteuning van de sociale dienst per OCMW Pepingen 3% Roosdaal 4% Ternat 8% Diverse 2% Affligem 5% Dilbeek 13% Af f l i gem Opwijk 6% Galmaarden 8% Di l beek Gal aar m den Her ne Lenni k Londer zeel Mei se Meise 16% Herne 8% Opwi jk Pepi ngen Roosdaal Ter nat Di ver se Londerzeel 14% Lennik 13% 14

15 II.3.5. EERSTE-LIJNS-RECHTSHULP INWONERS De sociale rechtsbijstand aan de inwoner bestaat uit informatie, advies en begeleiding. De jurist(e) kan behulpzaam zijn bij het ontwerpen en opstellen van brieven, overeenkomsten en verzoekschriften. In gevallen waarin een gerechtelijke procedure aangewezen of noodzakelijk is wordt verwezen naar een advocaat of wordt een pro-deo advocaat aangevraagd. Ook doorverwijzen naar een notaris, gerechtsdeurwaarder, huurderbond of bemiddelingsinstantie behoort tot de taak van de jurist(e). II Algemeen overzicht naar rechtstak Algemeen overzicht eerste-lijns rechtshulp aan de inwoners Familierecht (echtscheiding-onderhoudsgeld-afstamming-minderjarigensamenwonen-bewindvoering) 133 Contractenrecht (huur - koop verkoop - nutsvoorzieningen - aanneming) 103 Collectieve schulden 56 Consumentenrecht 34 Gerechtelijk recht (rechtsprocedure - rechtsbijstand) 25 Sociaal recht (arbeidsrecht-sociale zekerheid-ocmw wetgeving-leefloon) 24 Erfrecht 21 Beslagrecht 13 Publiek adminsrecht-strafrecht 7 Vreemdelingenrecht 6 Fiscaal recht 5 Handelsrecht (faillissementen-handelspraktijken) 3 Burgerlijke aansprak (verzekeringen - ongevallen) 3 Administratieve taken 11 Andere 28 II Ondersteuning per OCMW Sociale rechtsbijstand aan de inwoners per OCMW Opwijk 17% Pepingen 4% Ternat 0% Roosdaal 10% Affligem 4% Bever 1% Dilbeek 6% Galmaarden 6% Herne 8% Af f l i gem Bever Di l beek Gal aar m den Her ne Lenni k Meise 0% Lennik 10% Londer zeel Mei se Opwi jk Pepi ngen Roosdaal Ter nat Londerzeel 34% 15

16 II.3.6. COLLECTIEVE SCHULDENREGELING II Inleiding Als gevolg van de samenwerking met de Juridische Dienst, werden volgende OCMW s bij Koninklijk Besluit erkend als Instelling voor Schuldbemiddeling: Affligem, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Herne, Lennik, Londerzeel, Meise, Opwijk, Pepingen, Roosdaal en Ternat. De schuldbemiddeling werd bij de wet op het consumentenkrediet d.d. 12 juni 1991 gereglementeerd. De juridische dienst van de Welzijnskoepel biedt de vereiste juridische deskundigheid (opstellen of hulp bij opstellen verzoekschrift, opstellen plan minnelijke aanzuivering, onderhandelen met de schuldeiser, nagaan van de gegrondheid van de schuld o.m. zijn de wettelijke contractvoorwaarden vervuld? Is de schuld niet verjaard? Worden er niet teveel intresten aangerekend? Kan er intrestkwijtschelding worden aangevraagd?...). Indien het OCMW door de rechter wordt aangesteld treedt de jurist(e) op als schuldbemiddelaar.de tandem maatschappelijk werker jurist maakt budgetbeheer en budgetbegeleiding verder mogelijk en biedt mensen met een uiteenlopend profiel het perspectief op een uitkomst uit een zware schuldenlast. De laatste jaren neemt de problematiek van mensen met een overmatige schuldenoverlast verder toe. De interventie van de jurist(e) vraagt eveneens een toenemende specialisatie. Bijkomend is er een toename van personen die zich in een situatie van schuldenoverlast bevinden, maar op wie de faillissementswet van toepassing is. De mogelijkheid om een gespecialiseerde en gesubsidieerde regionale dienst schuldbemiddeling uit te bouwen binnen de Welzijnskoepel bleef in 2008 een natte droom. Met het uitzicht op een gespecialiseerde dienst werden in 2008 meerdere projectaanvragen ingediend met de klemtoon op preventie, werden de contacten met het VCS aangehaald en werd actief meegewerkt aan de realisatie van de provinciale studiedag rond schulden. Met groep T van de KUL Leuven wordt samen gewerkt aan de ontwikkeling van een computerspel voor jongeren dat hen bewust moet maken voor de gevaren van schulden. II Algemeen overzicht acties in kader van procedure collectieve schuldenregeling OCMW aantal Opstellen (of hulp bij) opstellen verzoekschrift 16 Aanstelling als schuldbemiddelaar - lopende dossiers 21 - nieuwe dossiers totaal 25 Aantal weigeringen aanstelling 2 Totaal aantal schuldeisers 315 Aantal verschijningen voor rechtbank 4 Aantal herzieningen 0 Aantal herroepingen 2 Aantal dossiers beeïndigd in Aantal huisbezoeken 5 Aantal contacten met clienten 72 16

17 II Acties per OCMW OCMW Londerzeel Affligem Roosdaal Meise Ternat Herne Lennik Galmaarden Totaal Opstellen (of hulp bij) opstellen verzoekschrift Aanstelling als schuldbemiddelaar - lopende dossiers nieuwe dossiers totaal Aantal weigeringen aanstelling Totaal aantal schuldeisers Aantal verschijningen voor rechtbank 4 4 Aantal herzieningen 0 Aantal herroepingen 2 2 Aantal dossiers beeïndigd in Aantal huisbezoeken Aantal contacten met clienten II.3.7. VERTEGENWOORDIGING OCMW VOOR DE ARBEIDSRECHTBANK Betreffende de vertegenwoordiging van het OCMW in rechte bestaat de activiteit van de jurist uit: overleg met de sociale dienst, overleg met de advocaat tegenpartij, opzoekwerk regelgeving en rechtspraak, het schrijven en neerleggen van conclusies, het verschijnen voor de arbeidsrechtbank of arbeidshof. II Acties per OCMW Aantal beroepen Aantal beroepen Aantal verschrijningen Aantal verschijningen Affligem Dilbeek Galmaarde n Herne Lennik Londerzeel Meise Roosdaal totaal

18 II.3.8. OVERZICHT PERMANTIES OP DE OCMW S OCMW Dagen Permanentie jurist permanentie/week/maand uren Affligem 1 ste en 3 de woensdag namiddag Fiers Sophie Bever 1 ste donderdag voormiddag Cuypers Johan Dilbeek 1 ste en 3 de donderdag voormiddag Faucq Caroline Galmaarden 1 de en 3 de dinsdag namiddag Faucq Caroline Herne 2ste en 4 de dinsdag namiddag Faucq Caroline Lennik dinsdag voormiddag Faucq Caroline Londerzeel dinsdag Ganse dag Cuypers Johan Meise donderdag voormiddag Van Noyen Patrick Opwijk Woensdag 4 de donderdag voormiddag namiddag Fiers Sophie Johan Cuypers collectieve Pepingen 1 ste en 3 de vrijdag voormiddag Fiers Sophie Roosdaal 2 de en 4 de vrijdag voormiddag Fiers Sophie Ternat afspraak sociale dienst Van Noyen Patrick II.3.9. OVERLEG EN VERTEGENWOORDIGING - Commissie Juridische Rechtsbijstand, Gerechtelijk Arrondissement Brussel Halle- Vilvoorde, te Brussel, tweemaandelijks - Infovergadering met rechters arbeidsrechtbank te Brussel, Brussel 21/01/2008 door Caroline Faucq en Johan Cuypers - Gastsprekers op studiedag Spot op schulden, workshop: collectieve schuldenregeling en praktijk op 15/12/2008 door Caroline Faucq en Johan Cuypers. (de voorbereiding van de studiedag vond plaats in 2 overlegmomenten) - overleg project serious computer games en schuldhulpverlening met Groep T, KUL Leuven door Sophie Fiers en Johan Cuypers. De studenten kregen een toelichting over de schuldenproblematiek en de hulpverlening. Met deze info gaan de studenten aan de slag voor het ontwikkelen van een computerspel rond schulden dat later in de hulpverlening naar jongeren gebruikt kan worden 18

19 II VORMING Caroline Faucq - Spot op schulden studiedag, provincie Vlaams-Brabant, Leuven 15/12/ Colloquium réglement collectif de dettes observatoire du crédit et de l endettement, Charleroi 20/11/ Erfrecht door de wet van 28 maart 2007 Gent 05/02/2008 Patrick van Noyen: - Evaluatie van recente wetgeving familierecht Leuven, 24/09/2008 Johan Cuypers: - Registratiesysteem schuldhulpverlening, Vlaams Centrum Schuldbemiddeling, Provinciehuis Leuven, 08/04/ Nu komen we rond studie groepswerk schuldhulpverlening, Hasselt 09/05/ Spot op schulden studiedag, provincie Vlaams-Brabant, Leuven 15/12/ Colloquium réglement collectif de dettes observatoire du credit de l endettement, Charleroi 20/11/ Nieuwe rechtspositieregeling, Leuven op 31/01/08 19

20 II.4. REGIONALE DIENST GEZINSZORG II.4.1. INLEIDING De regionale dienst gezinszorg Welzijnskoepel West-Brabant startte op 1 januari De regionale dienst is een samenwerking tussen 4 voorheen erkende diensten gezinszorg (OCMW Dilbeek, Herne, Meise en Ternat) en 3 niet erkende diensten gezinszorg (OCMW Galmaarden, Lennik en Pepingen). Het werkingsgebied van de regionale dienst telt inwoners. De regionale dienst gezinszorg opereert onder één erkenningnummer GEZ/33900, en wordt gesubsidieerd door het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. De afspraken rond de schaalvergroting werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met o.m. volgende bepalingen: - de erkende OCMW-diensten gezinszorg brengen het bestaande urencontingent in in de regionale dienst - er is een nauwe samenwerking met de Antennes bij het OCMW en ondersteuning via het bestuurscomité - er wordt gewerkt met een uitdoofscenario: bij definitieve vervanging van de verzorgenden of begeleidende personeelsleden in dienst van het OCMW, treedt de welzijnskoepel op als werkgever van het nieuwe personeelslid - de Welzijnskoepel vraagt een bonus subsidieerbaar urencontingent aan De regionale dienst gezinszorg waarborgt o.m. dat de gebruiker vanuit zijn/haar vertrouwde thuisomgeving volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Deze opdracht wordt gerealiseerd in samenwerking met andere thuiszorgorganisaties/mantelzorgers en wordt geconcretiseerd in hulp op maat onder de vorm van: - huishoudelijke hulp; - hygiënische zorg; - psycho-sociale ondersteuning; - preventie en gezondheidsvoorlichting; - informatieverstrekking en advies; - samenwerking en doorverwijzing naar andere hulpverlenende organisaties in de thuiszorg. De Missie, doelstellingen, waarden en werkingsprocedures van de dienst zijn vastgesteld in een gemeenschappelijk kwaliteitshandboek. Meest vernieuwende aspect van de regionale dienst vormt het concept van de vliegende verzorgenden. De vliegende verzorgenden zijn inzetbaar over het ganse werkingsgebied van de regionale dienst waardoor de continuïteit en de flexibiliteit in de dienstverlening wordt verhoogd. 20

21 II.4.2. PERSONEEL II Leidinggevend begeleidend personeel Welzijnskoepel - DE KOKER KRIS, stafmedewerker Welzijnskoepel (in dienst sinds 5 november /38 ste uit dient op 12 september 2008) - D HAESE KATLEEN, stafmedewerker Welzijnskoepel (in dienst sinds 16 december /38 ste ) - Mahieu Erika, begeleidend personeelslid vliegende verzorgenden (in dienst sinds 1 november ,4/38 ste ) 02/ II Begeleidend personeel Antennes OCMW antenne contactpersoon contactgegevens OCMW Dilbeek Lia De Brandt Simonne Willems OCMW Herne Nadine Devos OCMW Meise Bea Verhaeghe Christa De Buyser OCMW Ternat Eefje D Hoe OCMW Galmaarden Chantal Casier OCMW Lennik Sandra Nichels Katleen Carlier OCMW Pepingen Hilde Turtelboom In totaal is de prestatiebegeleiding gelijk aan 2,2 VTE II Verzorgenden Op 31 december 2008 telt de regionale dienst 40 verzorgenden goed voor 28,40 VTE. Door flexibel te werken met vliegende verzorgenden worden meer uren gepresteerd met een beperkte groei in het personeelsbestand. Vliegende verzorgenden regionale dienst gezinszorg op 31/12/2008: 8,8 VTE Van Bossuyt Olga Van der Meerssche Sabrina De Neef Hilde De Neef Sonja Van Eesbeeck Daisy De Wispelaere Anne-Marie Jacobs Denise De Ridder Martine Govaerts Patricia Joseph Bart D Haemer Maria De Leener Hilde 21

22 Verzorgenden in dienst van OCMW s op 31/12/2008: 19,6 VTE Antenne OCMW Dilbeek Cecile Longin Lina Van Belle Jeannine Huysegoms Maria Jansen Gina Bruyland Maureen Van Iseghem Antenne OCMW Herne Marina Segers Carine Chrispeels Fabienne Claes Mireille De Smet Sonja De Neef Joëlle Bellemans Antenne OCMW Pepingen Mia Gremmelprez Viviane Sterckx Antenne OCMW Lennik Martine Beeckmans Annick Leuckx Cathy Nevens Greta Segers Anny Taelemans Antenne OCMW Meise Lutgarde De Decker Astrid De Mol Viviane Van Der Perre Kathleen Van Gucht Greta Verheyden Conny Buggenhout Antenne OCMW Ternat Monique Eylenbosch Conny Rits Chantal De Smedt Karine De Smedt II.4.3. URENCONTINGENT De erkenning als regionale dienst gezinszorg is gebaseerd op de inbreng van het erkende aandeel urencontingent van de vier voorheen erkende diensten gezinszorg (OCMW Dilbeek, Herne, Meise en Ternat). Bij de opstart bedroeg het urencontingent uren. Medio 2004 werd de schaalvergroting beloond met 7500 extra subsidieerbare uren. In 2005 werden andermaal 7500 extra subsidieerbare uren toegekend. In 2007 bedraagt het totale subsidieerbare contingent uren of een uitbreiding met subsidieerbare uren ten opzicht van de startsituatie. In 2008 bedroeg het urencontigent uren. Dit is een gevolg van een beslissing van de toenmalige minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, Steven Vanackere. Hij wenste niet gebruikte uren in de gezinszorg te heroriënteren. Oorspronkelijk zou de regionale dienst gezinszorg 8871 uren verliezen. De regionale dienst gezinszorg, bij monde van de coördinator, heeft hierop een nota gestuurd naar het agentschap en naar het kabinet van de minister waardoor het verlies van uren ingeperkt werd tot 2739 uren. In 2009 hebben we deze uren teruggekregen. De voorwaarde hieraan gekoppeld was dat de dienst gunstige resultaten diende te behalen. Het extra urencontingent werd bij voorrang toegekend aan de voorheen niet erkende diensten gezinszorg. Voor de betrokken OCMW s betekent deze operatie naast een flexibelere werking ook een belangrijke financieel voordeel. II Invulling urencontingent In 2008 werden door de regionale dienst 42435,25 uren gepresteerd door alle verzorgenden. Dit betekent dat 97,15 % van het totale subsidieerbare contingent in 2008 werd ingevuld. Vermits het totaal subsidieerbare urencontigent in uren bedraagt, is er voor 2009 nog een groeipotentieel van 8,58 % of 3984,75 uren. 22

23 De prestaties door de vliegende verzorgenden zijn goed voor uren of 31,33 % van het totaal gepresteerde urencontingent voor Met de aanpassing van de personeelsformatie en het aanwerven van extra verzorgenden wordt de invulling van het urencontingent in de toekomstige werking verder geoptimaliseerd. Toegekende uren Subsidiabele uren Procentuele benuttingsgraad ,25 73,64% ,50% ,75 72,30% ,5 68,99% ,5 77,89% ,25 84,15% ,25 97,14% (enkel gelijkgestelde en gepresteerde uren, zonder uren bijscholing) II Realisatie urencontingent per antenne + vliegende verzorgende Prestaties per gemeente 12081, , , , , , ,75 Dilbeek Galmaarden Herne Lennik Meise Pepingen Ternat Vliegende 23

24 II.4.4. GEBRUIKERS EN HUN PROFIEL In totaal werden in 2008 aan 294 gebruikers hulp verleend een stijging met 5 gebruikers t.o.v Bij 284 gebruikers werden meer dan 4 uur gepresteerd. Bij 10 gebruikers minder dan 4 uur. II Categorieën en intensiteit van hulp TYPE GEBRUIKER # 2008 UREN 2008 GEMID. UREN 2008 invalide of zieke vrouw, met partner (zonder kinderen) ,77 invalide of zieke man, met partner (zonder kinderen) 5 347,75 69,55 invalide of zieke vrouw, met partner en een of meer kinderen 6 514,75 85,79 invalide of zieke man, met partner en een of meer kinderen gezin met pasgeboren kind gezin met een kind met een handicap alleenstaande vrouw met een of meer kinderen ,25 150,90 alleenstaande man met een of meer kinderen volwassene met handicap ,36 volwassene met handicap en partner 3 303,75 101,25 bejaarde vrouw en bejaarde man, beiden hulpbehoevend ,88 bejaard echtpaar waarvan de vrouw hulpbehoevend is ,24 bejaard echtpaar waarvan de man hulpbehoevend is 6 122,45 20,41 alleenwonende bejaarde vrouw met mantelzorg ,69 alleenwonende bejaarde vrouw zonder mantelzorg ,5 141,98 alleenwonende bejaarde man met mantelzorg ,5 133,89 alleenwonende bejaarde man zonder mantelzorg ,75 111,88 bejaarde vrouw, inwonend bij haar familie (of bij anderen) ,33 bejaarde man inwonend bij familie (of bij anderen) 1 113,25 113,25 andere gezinssituatie ,25 135,95 TOTALEN ,2 128,88 N=294 Uit deze categorisering blijkt dat de doelgroep in grote mate bejaarden zijn. Dit wordt verder bevestigd in de tabel met betrekking tot de leeftijd van de gebruikers. Vaak zijn het alleenstaande bejaarden en vooral vrouwen. Ongeveer 72,45 % gebruikers (213) worden als bejaard gecategoriseerd. Ongeveer 38 gebruikers hebben een handicap of zijn ziek. Daarnaast worden 8 alleenstaande vrouwen met kinderen geholpen en zijn 35 gebruikers in de restcategorie andere gezinssituaties ondergebracht. Zoals in de missie/visie staat, worden de beoogde doelgroepen bereikt. II Geslacht In 2008 werden zoals de voorbije jaren vooral vrouwen geholpen. Omdat zoals uit volgende tabel blijkt het vaak gaat om bejaarden en de levensverwachting van een vrouw gemiddeld hoger is dan van een man, is dit besluit logisch. 24

25 II Leeftijd LEEFTIJDSCATEGORIE AANTAL 2008 < >= N=294 Als we bejaard definiëren als 65 jaar of ouder dan zijn 232 gebruikers bejaard (78,91 %). Als we 80 jaar of meer definiëren als hoogbejaard dan zijn 143 gebruikers hoogbejaard (48,64 %) II Hulpbehoevendheid (Belprofielschaal) BEL-SCORE AANTAL 2008 < >= 60 3 N=294 Van de gebruikers in 2008 scoorden 85 personen 35 of meer (28,92%). II Verloop van gebruikers Aantal nieuwkomers In 2008 werden 76 nieuwe dossiers geopend. In onderstaande tabel krijgt u een overzicht door wie zij doorverwezen werden. Doorverwezen door Aantal 2008 De gebruiker heeft zelf de vraag gesteld 34 Familie/mantelzorgers 19 SD OCMW 8 Huisarts 1 thuisverpleging 1 SD ziekenhuis 10 Via poetsdienst 1 buren 2 Aantal stopzettingen 25

26 In 2008 werden 70 dossiers stopgezet. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de redenen bij stopzetting. Reden stopzetting Aantal 2008 Hulp niet meer nodig 13 Opname rusthuis 17 Overlijden 24 Andere oplossing 7 Verhuis 3 Mantelzorger neemt taak op 1 Opname ziekenhuis 1 conflict 1 Niet gekend 3 II Pluralisme gebruikers In onze missie/visie wordt bepaald dat wij ongeacht ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging. Hierbij een overzicht van de mutualiteiten waarbij de gebruikers zijn aangesloten. Hieruit blijkt het pluralisme. (N=261) Mutualiteit Aantal 2008 CM/Sint-Michielsbond 154 Euromut 11 KGV 2 LBC-VB 1 Liberale mutualiteit 23 Socialistische mutualiteit 35 Neutrale mutualiteit 8 Hulpkas 2 Partena 12 Onafhankelijke 9 Securex 2 buurtspoorwegen 2 II Gebruikerstevredenheidsenquête Op 31 december 2008 stonden 210 dossiers als open geregistreerd. Elk van deze gebruikers kregen de enquête ofwel bijgevoegd bij de factuur ofwel persoonlijk overhandigd van de verzorgende. De gebruiker kon nadat hij de enquête had ingevuld deze terug meegeven met de verzorgende. De verzorgende maakte op hun beurt de enquêtes over aan de betrokken dienstverantwoordelijke. Zij maakte deze over aan de coördinator die instond voor de verwerking van de enquêtes. Van deze 210 gebruikers zijn 114 enquêtes terugbezorgd. Dit betekent een responsgraad van 54,28 %. De reden waarom de responsgraad niet hoger ligt, ligt in het feit dat vele gebruikers niet meer bij machte zijn dit formulier in te vullen. Desalniettemin beschouwen wij de behaalde responsgraad als voldoende om conclusies te kunnen trekken. 26

27 1. Gebruiker bij de dienst gezinszorg sedert Jaren hulp Aantal < 5 jaar 5-9 jaar jaar jaar 2. Verkregen informatie van de dienst gezinszorg Frequentie Percentage Ontevreden 1 0,89% Neutraal 16 14,29 % Tevreden 95 84,82 % 100 % (n=112) 3. Telefonische bereikbaarheid van de dienst gezinszorg Frequentie Percentage Ontevreden 4 3,57 % Neutraal 23 20,54 % Tevreden 85 75,89 % 100 % (n= 112) 4. De feitelijke hulp aan huis (afwas, onderhoud, verzorging, boodschappen, ) Frequentie Percentage Ontevreden 1 0,92 % Neutraal 5 4,59 % Tevreden ,50 % 100 % (n= 109) 27

28 5. De snelheid waarmee het werk gedaan wordt door de verzorgende Frequentie Percentage Ontevreden 1 0,88 % Neutraal 7 6,14 % Tevreden ,98 % 100 % (n= 114) 6. De juistheid waarmee het werk gedaan wordt door de verzorgende Frequentie Percentage Ontevreden 1 0,88 % Neutraal 4 3,51 % Tevreden ,61 % 100 % (n= 114) 7. De aandacht en vriendelijkheid van de verzorgende Frequentie Percentage Ontevreden 1 0,88 % Neutraal 1 0,88 % Tevreden ,25 % 100 % (n= 114) 8. Het respect van de verzorgende voor prive zaken Frequentie Percentage Ontevreden 2 1,75 % Neutraal 3 2,63 % Tevreden ,61 % 100 % (n= 114) 9. Het aantal keren dat de verzorgende hulp komt verlenen Frequentie Percentage Ontevreden 2 1,80 % Neutraal 15 13,51 % Tevreden 94 84,68 % 28

29 (n= 111) 100 % 10. Vervangingsregeling van de verzorgende bij ziekte en vakantie Frequentie Percentage Ontevreden 10 9,17 % Neutraal 41 37,61 % Tevreden 58 53,21 % 100 % (n= 109) 11. De beschikbaarheid van de verantwoordelijke bij vragen en problemen Frequentie Percentage Ontevreden 1 0,91 % Neutraal 19 17,27 % Tevreden 90 81,82 % 100 % (n= 110) 12. Opmerkingen of voorstellen ter verbetering van werking van de dienst of dienstverlening: Wij zijn tevreden over ganse lijn. Papa en ik zijn zeer tevreden wat de diensten betreft. Zou ik mogen vragen dat de dames zuinig zijn met energieverbruik? Prijs is steeds hoger. 8 uur s morgens is te vroeg. Beter in namiddag. Liefst dezelfde verzorgende. (2) Zeer tevreden over dienstvaardigheid en proficiat voor beleefdheid. Factuurkosten te hoog. Ik betaal 12,10 euro per uur en het ging op 9 euro komen. Het is nog steeds 12,10 euro. Kan dit herzien worden? Over de verzorgenden ben ik tevreden. Soms als er twee komen, gaan ze beiden naar de was. Waarom kon er niemand bij mij blijven? Liefst hulp op het einde van de week. Geen vervanging.(2) Geen dubbel van de gemaakte afspraken, geen schriftje zoals vermeld door de verantwoordelijke. Graag meer duiding over CVS bij dienst gezinszorg. Niet tevreden over één verzorgende: ze wil niet graag poetsen. Bart levert prachtig werk en doet dat met plezier. Er mogen meer zijn als zo iemand: hij is stipt, heeft respect en is paraat. Hij is de zon in huis. Afspraak: 2 keer 4 uur hulp per week. Door omstandigheden (ziekte, verlof) is het vaak 1 maal per week of niet. 29

30 Gemiddeld genomen zijn de gebruikers heel tevreden over de hulpverlening. Het voornaamste aandachtspunt is de vervangingsregeling van de verzorgende bij ziekte en verlof. Wij nemen dit punt dan ook mee naar de kwaliteitsplanning van II.4.5. KLACHTENANALYSE In 2008 werden in antenne Dilbeek twee klachten geuit door familieleden van de gebruiker en dit naar aanleiding van geld en/of andere voorwerpen die verdwenen zouden zijn. Teneinde deze klachten te kunnen behandelen zijn gesprekken gehouden met de betrokken verzorgende en telefonische en persoonlijke gesprekken met de betrokken gebruiker. Als conclusie kunnen we stellen dat deze klachten niet bewezen zijn. In samenspraak met één van bovenvermelde gebruikers werd beslist de hulpverlening door een andere verzorgende te laten uitvoeren. II.4.6. VORMING Coördinator thuisdiensten Gemeenschappelijk vormingsmoment. Valpreventie en ondersteuning ADL functies, 18 maart Regionale Ondersteuningspunten kwaliteitszorg gezinszorg Vlaams Brabant. VVSG Leuven 4 maart 2008, 6 mei 2008, 13 november 2008, 11 december Begeleidend personeel vliegende verzorgenden Gemeenschappelijk vormingsmoment. Valpreventie en ondersteuning ADL functies, 18 maart Piekuurtje rond kanker. SIT Herne, Pepingen en Galmaarden, 20 mei 2008 Indicatiestelling in zorgverzekering. Wijzigingen in BEL foto schaal thuiszorg, 14 oktober Leidinggeven aan verzorgenden. Tussen sturen en dienen, VVSG 13 maart 2008, 20 maart 2008 en 14 april Gemeenschappelijk vormingsmoment. Psychiatrische ouderen in de thuiszorg, 02/12/2008. Vorming verzorgenden Een belangrijk aspect van het kwaliteitsbeleid is het bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers binnen de dienst gezinszorg. In 2008 werden door de 7 Antennes en de vliegende verzorgenden 568,75 uren vorming gevolgd. De kwaliteitsnorm legt een minimum van 1,3% van het urencontingent aan vorming op. Het aandeel subsidieerbare vorming bedraagt voor ,31 % van het urencontingent. 30

31 Het begeleidend personeel volgt waar mogelijk de vormingssessies samen met de verzorgenden. Hieronder vindt u een overzicht van de vorming van de verzorgenden van de 7 Antennes en de vliegende verzorgenden die in 2008 gesubsidieerd werden. Op 18/03/2008 organiseerde de Welzijnskoepel een gemeenschappelijk vormingsmoment ( 3 uur) voor de verzorgenden van de verschillende antennes enerzijds en voor de verzorgenden in dienst van de welzijnskoepel. Het onderwerp van deze vorming was valpreventie en ondersteuning ADL functies. Op 13/10/2008 of 14/10/2008 namen de verzorgenden deel aan de dag van de verzorgende respectievelijk te Gent of Antwerpen. Het onderwerp van de vorming was zorgen is gezond en interdisciplinair werken. Op 2/12/2008 organiseerde de welzijnskoepel een gemeenschappelijk vormingsmoment (3 uur) voor de verzorgenden van de verschillende antennes enerzijds en voor de verzorgenden in dienst van de welzijnskoepel. Deze vorming ging over psychiatrische ouderen in de thuiszorg. Vliegende datum onderwerp verzorgenden 14/4/2008 MS en A-Seksueel 20/5/2008 Piekuurtje rond kanker 16/10/200 Depressie en zelfdoding bij jongeren en bij kinderen 8 OCMW Dilbeek 26/6/2008 Wondzorg 2/10/2008 Constipatie 9/10/ /10/200 Dag van de armoede 8 OCMW Herne 14/4/2008 MS en A-Seksueel 16/10/200 Depressie en zelfdoding bij jongeren en bij kinderen 8 OCMW Lennik 6/10/2008 Veilig in huis werken OCMW Meise 13/10/200 Agressie bij ouderen 8 OCMW Pepingen 4/6/2008 Assertiviteit en klantvriendelijkheid OCMW Ternat 13/3/2008 Piekuurtje: psychiatrische patiënten in de thuissituatie De verzorgenden van Galmaarden zijn opgenomen in de ploeg van de vliegende verzorgenden. II.4.7. OVERLEG II Intern overleg Het intern overleg gebeurt op twee niveau s. Enerzijds via het bestuurscomité (BC) dat minstens 5 keer per jaar samenkomt. Hier worden de krijtlijnen uitgetekend voor de 31

32 samenwerking die verder geïmplementeerd worden binnen de verschillende Antennes. Vooral beleidsmatige onderwerpen komen aan bod. Er wordt echter ook aandacht besteed aan de praktische werking. Het BC is samengesteld uit het begeleidend personeel van de Antennes, een raadslid en/of de voorzitter en/of de secretaris van de respectievelijke OCMW s die bij de schaalvergroting zijn betrokken. Data 12 februari 2008: overzicht prestaties 2007 en urencontingent, info- en vormingsmoment 18 maart 2008, vormingsplan 2008, VESTA, kwaliteitsjaarverslag, overzicht van plannen in 2008, nieuwe verdeling van voorschotten; 1 april 2008: VESTA, saldo 2007, bijkomende info voor de berekening van de kostprijs van vliegende verzorgenden 2007, kwaliteitsjaarverslag 2007 en kwaliteitsplanning 2008, tevredenheidsenquête 2007, werkkledij; 28 april 2008: VESTA, cliëntfiche, bespreking vormingsonderwerpen, kennisgeving palliatief verlof verzorgende, vraag tot aanleggen van een nieuwe wervingsreserve, verzekering voor schade aan toevertrouwde voorwerpen, personeelstevredenheidsenquête 2007, werkkledij; 10 juni 2008: personeelsaangelegenheden, wervingsreserve, cliëntfiche, overzicht tussenkomst en voorwaarden thuiszorg en kraamzorg via mutualiteit, kennisgeving subsidie provincie 2007, afrekening 2006 en saldo 2007, personeelstevredenheidsenquête 2008, nieuwe projecten; 3 september 2008: huishoudelijk reglement bestuurscomité, samenstelling van de jury voor het examen verzorgende, cliëntfiche en checklist, kennisgeving juiste subsidie provincie 2007, afrekening 2006 vliegende verzorgenden en saldo 2006, afrekening vliegende verzorgende 2007, personeelstevredenheidsenquête 2008, vorming, VESTA; 17 december 2008: voorstelling nieuwe coördinator, briefwisseling en mededelingen, samenstelling jury voor het examen van verzorgende, Vesta, prioriteitenlijst coördinator. Anderzijds is er een intern overleg op een tweede niveau: binnen de Antenne. Dit bestaat vooral uit het periodieke teamoverleg. Deze gebeuren wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, afhankelijk van het OCMW. II Extern overleg Het extern overleg gebeurt eveneens op twee niveaus. Op het eerste niveau participeert de coördinator aan een aantal werkgroepen: de werkgroep diensten gezinszorg en de stuurgroep ouderenbeleid van de VVSG. Daarnaast is de coördinator plaatsvervangend lid van de overkoepelende SIT-werking van de regio Netwerk Thuiszorg vzw. Wat het tweede niveau betreft participeren de betrokken OCMW s ook aan de Deel-SIT s van hun regio. Werkgroep Diensten Gezinszorg, Brussel, VVSG: 13 februari 2008, 10 april 2008, 8 mei 2008, 11 september 2008 en 13 november 2008 Stuurgroep Ouderenbeleid, Brussel, VVSG: 14 maart 2008, 140 oktober 2008 en 12 december

33 II.5. II.5.1. DIENST VEILIGHEIDSCONSULENT INLEIDING Op vraag van alle aangesloten OCMW s startte de vereniging in 2002 met de gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid en de aanwerving van een Veiligheidsconsulent. Dit initiatief kadert in de wettelijke verplichting voor de OCMW s om aan te sluiten op het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en te voldoen aan de minimale veiligheidsvoorwaarden opgelegd door de KSZ. Voor de OCMW s is de KSZ uitgegroeid tot een belangrijk werkinstrument voor de sociale diensten o.m voor de detectie van mogelijke misbruiken door cliënten. De Veiligheidsconsulent adviseert, begeleidt en ondersteunt de OCMW s op het vlak van de fysieke én de logische beveiliging van informatie. Mogelijke gebreken bij een OCMW en adviezen om hieraan te verhelpen worden geïnventariseerd in een veiligheidsplan. Door de toenemende informatisering in het gegevensverkeer is er een uitbreiding in het takenpakket van de veiligheidsconsulent (beheer van gebruikers in het portaal van de sociale zekerheid, ondersteuning implementatie nieuwe stromen bv uniek jaarverslag, Vesta-toepassing regionale dienst gezinszorg, ) II.5.2. PERSONEEL: 1 VTE Gielens Yvan (in dienst sinds 1 mei /38 ste ) 02/ II.5.3. ACTIVITEITEN II Individuele ondersteuning OCMW s In 2008 bracht de veiligheidsconsulent maandelijks een bezoek aan de OCMW s. De contacten verlopen samen met de systeembeheerder van het OCMW. Deze werkwijze maakt een advies op maat mogelijk. Thema s II Beleidsmatige ondersteuning Testen Back-up/ Restore en UPS September/oktober 2008 veiligheidsplan April / mei 2008 veiligheidsbudget September/oktober 2008 Controle serverruimte Juni/ juli 2008 Checklist brand & inbraakpreventie februari 2008 Inventarisatielijsten KSZ December 2008 II Informatieve ondersteuning Tips via Maandelijks Brand en inbraakpreventie (noodplan) februari 2008 Thema veiligheidsmap KSZ November december 2008 Ondersteuning implementatie Vesta Opmaak veiligheidsplan 33

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 13 april 2011 Nevele Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth 1 Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 13 april 2011 I.

Nadere informatie

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT 2013 WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMWdecreet van 19 december 2008. Zetel: Kapelleveld 8 Ternat 1742 Secretariaat: Statiestraat 156- Ternat 1740 tel: 02 568 09

Nadere informatie

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd.

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd. WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd. 19 juni 2013 JAARVERSLAG 2012 Secretariaat: Maatschappelijke zetel: Statiestraat

Nadere informatie

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Hfdst. XII beheerst door de organieke wet op de OCMW s van 8 juli 1976

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Hfdst. XII beheerst door de organieke wet op de OCMW s van 8 juli 1976 WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT OCMW-vereniging Hfdst. XII beheerst door de organieke wet op de OCMW s van 8 juli 1976 Algemene Vergadering dd. 1 juli 2008 JAARVERSLAG 2007 Welzijnskoepel West-Brabant Statiestraat

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd. 16 juni 2010 JAARVERSLAG 2009 Secretariaat: Maatschappelijke zetel: Statiestraat

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd. 2011 Ontwerp JAARVERSLAG 2010 Secretariaat: Maatschappelijke zetel: Statiestraat

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010

Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010 1 Jaarverslag Juridische dienstverlening 2010 I. Algemeen : Inleiding Overzicht roulementen Opleiding juristen Inhoud II. Juridische dienstverlening Aard dienstverlening Cijfergegevens 2010 Cijfergegevens

Nadere informatie

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd.

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT. OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd. WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT OCMW-vereniging Titel VIII Hfdst I van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Algemene Vergadering dd. 24 mei 2012 JAARVERSLAG 2011 Secretariaat: Maatschappelijke zetel: Statiestraat

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Technisch deskundige Wonen (deeltijds 70 à 90%) 3Wplus vzw heeft samen met 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland opgericht.

Nadere informatie

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Schuldbemiddeling in Limburg 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Dienst Schuldbemiddeling Welzijnsregio Noord-Limburg Oprichting: juli 1999 Verenging onder Hfdst XII OCMW-wet 8 OCMW s Noord-Limburg (arr.

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

1. Interne adviesverlening en informatieverstrekking over de interpretatie en de toepassing van de wet- en regelgeving

1. Interne adviesverlening en informatieverstrekking over de interpretatie en de toepassing van de wet- en regelgeving FUNCTIEBENAMING: DIENST: PLAATS IN HET ORGANOGRAM: RANG: SALARISSCHAAL: STAFMEDEWERKER-JURIST sociale dienst rapporteert aan de secretaris Av A1a-A3a A. Hoofddoel van de functie De stafmedewerker-jurist

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

MANTELZORGPREMIE 2017

MANTELZORGPREMIE 2017 MANTELZORGPREMIE 2017 DE ZORGBEHOEVENDE (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: RIJKSREGISTERNR: DE MANTELZORGER (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: E-MAIL: RELATIE

Nadere informatie

SAMENWERKEN KAN OOK SIMPEL. Samenwerkingsverband thuiszorgdiensten OCMW Lummen en Halen

SAMENWERKEN KAN OOK SIMPEL. Samenwerkingsverband thuiszorgdiensten OCMW Lummen en Halen SAMENWERKEN KAN OOK SIMPEL Samenwerkingsverband thuiszorgdiensten OCMW Lummen en Halen Situering Situering THUISZORGDIENSTEN Diensthoofd VTE: 1 Aantal personen:1 Maatschappelijk assistenten VTE: 1,5 Aantal

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen :

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen : Aanpassing van het personeelsbehoeftenplan van de Vereniging 'Welzijnsband Meetjesland' in verband met de creatie van een bijkomende functie van jurist en de functie van Interne Auditor. Voorafgaande,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Brussel 22/04/2014 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Deelname aan het onderzoek 2 Méthodologie / methodologie Geregistreerde

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 FEBRUARI OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 FEBRUARI OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 26 FEBRUARI 2015. Aanwezig: Verontschuldigd: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé,

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

U bent cliënt bij de poetsdienst van het OCMW. Uw OCMW maakt deel uit van de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van SOCiAL.

U bent cliënt bij de poetsdienst van het OCMW. Uw OCMW maakt deel uit van de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van SOCiAL. S O C i A L «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Beste, U bent cliënt bij de poetsdienst van het

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 13526 MONITEUR BELGE 13.03.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 de volgende benamingen worden toegevoegd : onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : «Installateur alarminstallaties»; het aanbod van deze

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Het team gezinszorg en aanvullende thuiszorg is in de Gasthuisstraat 2 gevestigd en stelt u graag zijn OCMW diensten voor. In deze folder geven wij u een overzicht

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 SCHULDBEMIDDELING AALST OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 Samenwerking OCMW-CAW Historiek Samenwerking in de praktijk Kansen en valkuilen Historiek van de samenwerking Tot 1990 Weinig werkafspraken,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST OCMW ASSENEDE Hoogstraat 57 9960 Assenede Tel.: 09/341.72.72 Fax: 09/343.07.43 INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST Verantwoordelijke poetsdienst Luc De Groote: 09/341.72.76 Mevrouw, Mijnheer, Ter gelegenheid

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 APRIL 2014.

OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 APRIL 2014. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 APRIL 2014. Openbare zitting Uitreiking van de eretitel van ere-voorzitter van het OCMW. Tijdens

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting:

Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting: Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Vivet Paul, voorzitter, Lemmens Jozef, Vermeulen Sabine, Van Oudendijck Hans, Roevens Lutgarde, Van Den Bergh Willem,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F /verslag serviceflats Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

5 schepen J. Vanhooren

5 schepen J. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen J. Vanhooren Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp Personeelsdienst. Openverklaring van de betrekking

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

5/04/2011. Diensten gezinszorg van OCMW s: uitbreiden of samenwerken tegen 2015. Programma

5/04/2011. Diensten gezinszorg van OCMW s: uitbreiden of samenwerken tegen 2015. Programma Diensten gezinszorg van OCMW s: uitbreiden of samenwerken tegen 2015 VVSG-Infomoment Mechelen, 5 april 2011 Programma 9u30-10u Onthaal 10u - 10u45 Samenwerken of uitbreiden: het wettelijke kader, de kansen

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 31 mei 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie