Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn"

Transcriptie

1 ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/ Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn Geacht raadslid Wij nodigen u uit voor een vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op donderdag 24 april 2014 om uur in de raadzaal van het OCMW, dienstencentrum t Bruggeske, Hoevensebaan 12/1 te Kapellen; Dagorde Voorafgaand aan de vergadering zal Christophe Matthijssens, communicatie ambtenaar van de gemeente Kapellen een toelichting geven over de invoering van een eigen beveiligde website voor de OCMW raadsleden. Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen openbare vergadering raadszitting van 27 maart Financiën: goedkeuring wijziging I budget 2014 en meerjarenplanning Personeel: a. Wijziging personeelsformatie en organogram b. Goedkeuring functie en competentieprofiel voor administratief medewerker sociale dienst c. Opstart selectieprocedure voor functie administratief medewerker sociale dienst d. Overstap van papieren naar elektronische maaltijdcheques e. Wijziging regeling uitbetaling fietsvergoeding 4. Goedkeuring jaarverslag 2013, kwaliteitsplanning 2014 en kwaliteitsevaluatie 2013 dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 5. Dienstencentra t Bruggeske en t Ertbrandje a. Goedkeuring jaarverslag 2013, kwaliteitsplanning 2014 en kwaliteitsevaluatie 2013 dienstencentra t Bruggeske en t Ertbrandje OCMW Kapellen Antwerpsesteenweg 51 B-2950 Kapellen Open: ma. vrij. 9.00u 12.00u en maandagavond 18.00u 19.45u Belfius BAN BE BIC CKCCBEBB

2 blz. 2 b. Kapsalon Bruggeske: intrekking raadsbesluit 27 februari 2014 en bekendmaking vacature kapster b. t Bruggeske akteneming organisatie opendeurdag 6. Oprichting van een overlegorgaan met het oog op het opstarten van een dienstverlenende vereniging rond sociale economie (Renoa) 7. Akteneming collegebesluiten betreffende de gunning van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van elektriciteit en gas door de gemeenten, hun OCMW s, politiezones en kerkfabrieken voor hun gebouwen in installaties Besloten zitting De secretaris Paula VERHOEVEN De Voorzitter Valerie VAN PEEL De stukken liggen ter inzage op volgende locatie: Antwerpsesteenweg 51 2 de verdieping grote vergaderruimte achteraan.

3 ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/ Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Toelichting dagorde Voorafgaand aan de vergadering zal Christophe Matthijssens, communicatie ambtenaar van de gemeente Kapellen een toelichting geven over de invoering van een eigen beveiligde website voor de OCMW raadsleden. Het gaat om een beveiligde internetsite, waarvoor je een gebruikersnaam en een paswoord nodig hebt, die voor elk raadslid persoonlijk zijn. Het is de bedoeling om op de website voortaan alle inhoudelijke stukken van de OCMW raadszittingen net zoals (bijkomende) agendapunten, aantekeningen en actualiteitsvragen te plaatsen. Je kan hier alle documenten bekijken, lezen en downloaden. In een volgende zitting zal het huishoudelijk reglement aangepast worden. Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen openbare vergadering raadszitting van 27 maart Financiën: goedkeuring wijziging I budget 2014 en meerjarenplanning In een vorige zitting werd beslist tot aankoop van een handicar. Hiervoor is een wijziging in budget en meerjarenplan nodig, om reden dat er een investeringsenveloppe diende gecreëerd te worden. De wijziging van budget en MJP bevat daarnaast nog enkele technische wijzigingen, op advies van de toezichthoudende overheid. 3. Personeel: a. Wijziging personeelsformatie en organogram Ingevolge de pensionering van een statutair administratief medewerker wordt voorgesteld een nieuwe deeltijdse functie te voorzien, speciaal ter ondersteuning van de sociale dienst. Om reden dat de nieuwe functie contractueel zal ingevuld worden, is een formatiewijziging nodig. b. Goedkeuring functie en competentieprofiel voor administratief medewerker sociale dienst OCMW Kapellen Antwerpsesteenweg 51 B-2950 Kapellen Open: ma. vrij. 9.00u 12.00u en maandagavond 18.00u 19.45u Belfius BAN BE BIC CKCCBEBB

4 blz. 2 Voor de nieuwe functie van administratief medewerker toegewezen aan de sociale dienst, dient een nieuwe functie omschrijving en competentieprofiel opgesteld te worden, rekening houdend met de actuele behoeften van deze dienst c. Opstart selectieprocedure voor functie administratief medewerker sociale dienst In uitvoering van de rechtspositieregeling dient de selectieprocedure voor de aanwerving van een administratief medewerker opgesteld te worden, waarin bepalingen worden opgenomen betreffende de wijze van bekendmaking, de termijnen voor kandidaatstelling en de selectieproeven d. Overstap van papieren naar elektronische maaltijdcheques Voorgesteld wordt om samen met de gemeente Kapellen over te schakelen naar elektronische maaltijdcheques, rekening houdend met de gebruiksvriendelijkheid en de vereenvoudiging van de procedure e. Wijziging regeling uitbetaling fietsvergoeding Voorgesteld wordt, om net zoals bij het gemeentepersoneel gebeurt, de fietsvergoeding driemaandelijks te laten uitbetalen via de wedde. 4. Goedkeuring jaarverslag 2013, kwaliteitsplanning 2014 en kwaliteitsevaluatie 2013 dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen waarbij de voorzieningen die kwaliteit moeten bewaken bewaken en verbeteren. Voor zowel de lokale dienstencentra als de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, geldt dat jaarlijks een kwaliteitsplanning opgesteld moet worden, evenals een jaarverslag, waarbij ook een evaluatie van het kwaliteitsbeleid wordt opgenomen. 5. Dienstencentra t Bruggeske en t Ertbrandje a. Goedkeuring jaarverslag 2013, kwaliteitsplanning 2014 en kwaliteitsevaluatie 2013 dienstencentra t Bruggeske en t Ertbrandje zie punt 4. b. Kapsalon Bruggeske: intrekking raadsbesluit 27 februari 2014 en bekend-making vacature kapster De tijdelijke vervanging van de kapster op woensdag is niet doorgegaan om reden dat deze kapster hiervoor ontslag diende te nemen in haar huidige functie en er bij een tijdelijke aanstelling uiteraard geen garanties kunnen geboden worden op een definitieve toewijzing van de opdracht. Voorgesteld wordt om de vacature in het kapsalon op woensdag bekend te maken zodat geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen c. t Bruggeske akteneming organisatie opendeurdag Gevraagd wordt om akte te nemen van de opendeurdag, die in het teken zal staan van WO I met een foto tentoonstelling en oorlogswandeling te Kapellen 6. Oprichting van een overlegorgaan met het oog op het opstarten van een dienstverlenende vereniging rond sociale economie (Renoa)

5 blz. 3 In zitting van januari 2014 werd akte genomen van het collegebesluit van 30 december 2013 betr. de principiële instemming met de project oproep van de Vlaamse overheid voor deelname aan de intergemeentelijke samenwerking, waarbij de opdracht wordt gegeven aan Noorderkempen Actief om de regierol lokale sociale economie op zich te nemen. Blijkbaar werd er een stap overgeslagen, nl. een dienstverlenende vereniging op te richten en de goedkeuring geven om een overlegorgaan op te starten die de samenwerkingsmogelijkheden en voorwaarden bestuderen op vlak van sociale economie in de Noorderkempen. 7. Akteneming ontwerp collegebesluiten betreffende de gunning van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van elektriciteit en gas door de gemeenten, hun OCMW s, politiezones en kerkfabrieken voor hun gebouwen in installaties Eandis heeft het nazicht van de offertes voor gas en elektriciteit overgemaakt aan de gemeente Kapellen. Hieruit blijkt dat Luminus de goedkoopste leverancier voor elektriciteit blijft en dat ENI de goedkoopste leverancier voor gas wordt. We krijgen vanaf % groene stroom. Er wordt akte genomen van de ontwerp college besluiten Besloten zitting De secretaris Paula VERHOEVEN De Voorzitter Valerie VAN PEEL De stukken liggen ter inzage op volgende locatie: Antwerpsesteenweg 51 2 de verdieping grote vergaderruimte achteraan.

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting

5 de ZITTING A G E N D A. Openbare zitting 5 de ZITTING Openbaar Centrum voor VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 25 MEI 2011 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw An Stokmans Voorzitter De dames en heren Vera Gilis,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014

RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 RAADSVERGADERING 30 JANUARI 2014 Aanwezig Liliane Lebon, Voorzitter, Jacques Van Alboom, Ivan Stevens, Pierre Velghe, Didier Baert, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Hervé Stevens, Raymond Roels, Ben

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar

OPENBARE ZITTING. 1. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende ambtenaar 311 Zitting van woensdag 04 maart 2015 DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Kenneth Taylor: burgemeester; Luc Galle: voorzitter; Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie