Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!"

Transcriptie

1 Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. Sommige rechten zijn voorbehouden. U kunt sommige delen of de gehele publicatie kopiëren onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution-Share Alike licentie 3.0. U kunt de oorspronkelijke pdf vinden op de website. De leerdoelen en beoordelingscriteria zijn ontwikkeld door e-vaardigheden, door het Verenigd Koninkrijk Sector Skills Council for Business en IT. Het kwalificaties en crediet framework werd ontworpen door de Britse regering Qualifications and Curriculum Development Agency en gerelateerd aan het Europees kwalificatiekader ontwikkeld door de Europese Unie. The Learning Machine Ltd 1

2 INTRODUCTION Over GEBOL 1.1 Wat is GEBOL? GEBOL is een afkorting voor "Getting European Business Online". Het is een innovatieve kennisoverdracht, dat mede gefinancierd wordt door 'Leven Lang Leren Programma' van de Europese Commissie Het doel van het project is om websites voor bedrijven te maken. Met name kleine en micro-bedrijven, die geen website hebben en niet weten hoe zij deze moeten maken of onderhouden. Om dit voor elkaar te krijgen laten we de leerlingen de website bouwen, als onderdeel van hun vaardigheden met betrekking tot IT, bijvoorbeeld in de praktijk voor werkervaring. Hiervoor kunnen ze krediet opbouwen voor een kwalificatie gerelateerd aan het Europees kwalificatiekader. 1.2 Filosofie en visie De GEBOL filosofie is om een praktisch voorbeeld van competentiegericht werken te creëren in een realistische context. Zowel de leerling als de klant ervaren hier voordelen van en dat geldt tevens voor de samenleving. De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op het Britse Kwalificatie en Credit Framework (QCF), dat verwijst naar het Europees kwalificatiekader. De beoordelingscriteria zijn competentiegericht en het is ontworpen om de studenten zichzelf te laten beoordelingen maar ook door peer assessments hen in staat te stellen persoonlijk te leren en zodoende te leren hoe zij leren. De competenties van de leerlingen worden beoordeeld op de school, MBO's of in het opleidingscentrum en zijn ontwikkeld voor objectieve beoordeling We willen leren stimuleren en het produceren van nuttige en praktische resultaten aanmoedigen. Wij stimuleren het gebruik van open systemen, die vrij en legaal beschikbaar zijn op het internet en de leerlingen leren hoe zij dit kunnen benutten in het voordeel van iedereen. We dwingen niemand om een bepaalde technologie te gebruiken, maar hebben specifieke aandacht voor de waarde van het leren waarbij het gebruiken van vrije middelen centraal staat. Dit omdat het de integratie en onafhankelijkheid stimuleert en bevordert Vermindering van de afhankelijkheid en de toenemende technologische zelfvoorziening zorgen voor zeer lage kosten voor alle partijen. Ook zullen de kosten voor bedrijven op langere termijn potentieel verminderen vanwege hun verbeterde concurrentiepositie. We willen, dat leerlingen om kunnen gaan met verandering en onafhankelijk zijn voor wat betreft specifieke commerciële belangen zodat ze goede gefundeerde beslissingen kunnen maken met betrekking tot kwaliteit van de te gebruiken technologieën in de toekomst. Dit betekent, dat er mogelijkheden moeten worden geboden voor het ontwikkelen van creatieve producten, die van waarde zijn voor andere mensen. We willen bijdragen om leerlingen in staat te stellen keuzes te maken, die de kwaliteit van hun leven en het concurrentievermogen van hun werkgevers kunnen verbeteren. Dit alles is onderdeel van een bredere strategie om meer mensen deel te nemen in de interneteconomie. 2

3 2. Overzicht Kwalificatie 2.1 Kwalificaties ondersteunende GEBOL Doel Erkende kwalificaties bieden een focus wat ervoor zorgt, dat er erkenning plaatsvindt van resultaten en dat het leerelement in de activiteiten de nodige nadruk krijgt. Zij zullen; Leerlingen motiveren door middel van formele erkenning van hun prestaties. Zorgen voor praktische ondersteuning voor wat betreft insluiting. De ondersteuning en beloningen bieden voor vooruitgang, ongeacht de leeftijd. Het evenwicht met de nadruk op vaardigheden, kennis en proces verbeteren. Rechtstreeks betrekking hebben op werkgerelateerde activiteiten. Zorgen voor steun in de transparantie van kwalificaties door middel van verwijzing naar het Europees kwalificatiekader De basis voor de kwalificaties Alle passende kwalificaties kunnen gebruikt worden om GEBOL te ondersteunen. Degene die hier worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de Britse National Occupational Standards (NOS) voor ITgebruikers ontworpen voor e-skills, vanuit het Verenigd Koninkrijk Sector Skills Raad voor business en IT. Een zogenaamde ECVET kwalificatie kan worden verkregen door middel van eenheden geaccrediteerd in het Verenigd Koninkrijk en het Credit Framework (QCF) gerelateerd aan het EQF. Dit document bevat richtlijnen voor beoordelaars, zodat de kwalificaties kunnen geleverd worden in de GEBOL context. De kwalificaties zijn ontworpen om leren te ondersteunen op basis van individuele behoeften, ongeacht leeftijd of het huidige niveau van het bereiken van een breed scala aan kwalificaties. Dit maakt progressie mogelijk voor de leerlingen, die hierbij worden ondersteund in GEBOL wat zorgt voor ondersteuning van de basisvereiste. Er zijn zodoende mogelijkheden om de zwakste te belonen en sterkste te blijven motiveren, waarbij de behoeften van de klant worden afgestemd op de huidige leerniveau van de leerling GEBOL en de kwalificaties zijn ontworpen om 'de zogenaamde 'Open Systems' mogelijk te maken en het toenemende belang van interoperabiliteit in een geglobaliseerde industrie voor de consument weer te geven. Ondernemingen worden aangemoedigd door middel van direct contact met het bedrijfsleven en de nadruk te leggen op het samen leren werken om informatie diensten te produceren, die nuttig zijn voor andere mensen. 3

4 2.2 De beoordelingsstructuur van GEBOL De beoordeling structuur is gebaseerd op het begrip ECVET concept met beoordelingsorganen. Dit zijn verzamelingen van leerresultaten, die in grote lijnen beschrijven wat de leerling zal weten of zou kunnen doen. Ze worden gekoppeld aan beoordelingscriteria. Als de leerling zijn bekwaamheid aan kan tonen wat betreft deze criteria in de praktijk, zal de leerling zijn leerresultaten hebben bereikt Unit structuur Een model van een unit Plan het gebruik van ICT 1.1 Ik kan voordeel van IT gebruik aangeven. 1.2 Ik kan plannen hoe ik een taak volbreng Unit titel Gebruik van ICT systeem 2.1 Ik kan een IT systeem gebruiken 2.2 Ik kan de uitkomsten checken 1.3 Ik kan veiligheid identificeren 2.3 Ik kan vooruitgang aantonen Leerdoelen Waartoe de leerling in staat zal zijn wanneer die aan alle criteria voldoet Opdrachten beoordelingscriteria Wat leerlingen laten zien, wat ze kunnen voor het bewijzen van hun leerdoel Een erkende expert verzamelt de juiste bewijzen, die aan de beoordelingscriteria voldoen in de praktijk. De beoordelaar moet aan de aanbestede organisatie aantonen, dat ze de kennis en ervaring hebben om een goed professioneel oordeel te vellen op het niveau waarop ze ook mogen beoordelen. De beoordelingen worden extern en onafhankelijk gecontroleerd ECVET methoden maken het mogelijk dat beoordelaars flexibel genoeg kunnen zijn om zich aan de individuele omstandigheden van de leerling aan te passen. De niveaus beschrijven de mate van zelfstandigheid, die de leerling kan aantonen. GEBOL is voornamelijk gericht op EQF-niveau 3, maar leerlingen die op niveau 2 mogen deelnemen met de juiste ondersteuning en degene met niveau 4 moeten aantonen dat zij volledig zelfvoorzienend zijn en een zekere mate van analytische competentie in de aanpak van meer complexe websites Unit krediet & diploma's GEBOL kan een bron zijn voor unit credit of volledige kwalificaties. De hoogte van het krediet, dat kan worden opgedaan met het bouwen van een website voor een bedrijf kan enorm variëren. Dit kan het krediet bieden voor een deel van een eenheid of dat voor een hele kwalificatie. Normaal gesproken wordt verwacht dat er op EQF niveau 3 een "Award" of een "Certificaat" wordt bereikt. Een "Award" vereist ten minste 9 studiepunten terwijl een "Certificaat " een minimum van 16 vereist. Meer details worden later verstrekt Samenvatting van de gemeenschappelijke kenmerken van eenheid beoordeling 1.Beoordelingscriteria zijn voorzien voor elke eenheid waarbij zij een of meerdere leerresultaten ondersteunen. De beoordelaar moet een oordeel geven over de prestaties van de leerling ten opzichte van elke criteria met behulp van bewijsmateriaal, dat rechtstreeks vanuit het praktijkwerk van de leerling komt. Deze moet het vertrouwen geven, dat de leerresultaten zijn bereikt. 4

5 2. Alle beoordelingscriteria worden allereerst bestempeld met een "N". Dit betekent dat er geen beoordelingsbewijs aanwezig is. 3. Wanneer er aanwijzingen zijn die door de leerling wordt verschaft, wordt door de beoordelaar een oordeel genoteerd als "L", "S" of "H" wat betreft de beoordelingscriteria. 4. "L" betekent dat de leerling enige vooruitgang heeft gemaakt voor wat betreft een bepaald criterium op basis van de praktijk maar, dat er onvoldoende bewijs is van een volledige en gewaarborgde competentie. "L" betekent zodoende 'lager dan'. 5. "S" staat voor 'secure' of 'gewaarborgd'. Als er voldoende bewijs is dat de leerling voldoet aan de eisen van de specifieke criteria en de praktijk dit tevens bewijst, wordt er door de beoordelaar een "S" bij het desbetreffende criterium geregistreerd. 6. "H" betekent 'higher' of 'hoger'. Dit oordeel wordt gegeven wanneer er duidelijk bewijs is, dat de leerling presteert boven het aangegeven niveau, de beoordelaar registreert dan een "H". 7. Wanneer alle criteria van een bepaalde eenheid als oordeel een "S" of "H" hebben en de leerling en beoordelaar er van overtuigd zijn, dat aan de leerresultaten is voldaan, is de leerling geslaagd voor de eenheid Het gebruik van L, S, H is een eenvoudig middel voor het toezicht op de vooruitgang en het informeren van de toekomstige planning. Er dient te worden uitgelegd en begrepen worden door de leerling in staat te stellen deel te nemen aan het beoordelingsproces. Zelf en peerassessment is belangrijk bij de ontwikkeling van een leven lang leren competentie als een breder doel dan de specifieke focus op IT-vaardigheden. Er is geen exacte gewenste methode verder dan het verstrekken van een duidelijk bewijs dat de leerling aan de criteria heeft voldaan en bevoegd is in termen van de leerresultaten in realistische contexten Het verzamelen van bewijsmateriaal Het bewijs, dat de leerling een eenheid in GEBOL heeft bereikt is direct afkomstig van het feit, dat zij website produceren. De student kan verantwoordelijkheid nemen voor het te verzamelen materiaal en de vereiste bewijzen voorleggen aan de beoordelaar. De INGOT website biedt mogelijkheden, zogenaamde 'tools' voor het beheer van dit proces. Deze tools stellen de leerling in staat om hun verklaring te documenteren en te relateren aan de beoordelingscriteria. Zo neemt geleidelijk de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van hun eigen leerdoelen toe en uiteindelijk hun zelfevaluatie Beoordelaars moeten een overeenkomst met TLM (The Learning Machine) tekenen om zo normen hand te haven en er is tevens gedetailleerde begeleiding voor de beoordelaar beschikbaar voor elk van de criteria, waaronder voor het beschrijven van het algemene niveau voor QCF (Qualifications and Credit Framework) en Entry Level kwalificaties. Wanneer de leerling en beoordelaar het erover eens is, dat de leerling op zijn minst alle beoordelingscriteria gewaarborgd heeft zal de beoordelaar de toekenning van de betreffende eenheid vragen van de TLM. De account manager bij TLM controleert het verzamelde bewijs door de leerling en beoordelaar, in dit geval webpagina's en gerelateerde inhoud en zal hij zorgen voor passende feedback. Als de account manager ervan overtuigd is, dat er aan de criteria is voldaan, dan zal hij de beoordelaar toestemming geven om het desbetreffende certificaat rechtstreeks af e drukken vanaf de TLM website, waar het certificaat ook kan worden geverifieerd Een andere bron van bewijs kunnen leerschema's, lesplannen, fotografisch bewijs en individuele bestanden van de leerling zijn, waarin de aspecten van hun werk en de dagelijkse opname van hun activiteiten zijn opgenomen. De eisen zijn niet normatief en vereisen een professioneel oordeel over dit bewijs om de leerresultaten te verzekeren. Specificatie van de beoordelingsactiviteiten moeten worden gevalideerd door TLM en worden uitgevoerd onder toezicht van de beoordelaar. Dit proces is gemakkelijk te realiseren door middel van een dialoog tussen de beoordelaar en de account manager bij TLM. 5

6 TLM is niet rigide in de beoordeling van de verzameling van bewijsvoering, omdat er verschillende aanwijzingen passend kunnen zijn voor verschillende omstandigheden en het bereik van de gewenste onderwijs-en leerstijlen. We werken met opdrachten om zo over leermethoden te informeren in plaats van te dicteren. Maar we hebben bewijzen nodig en zodoende moeten beoordelaars hun beoordelingen kunnen rechtvaardigen aan de hand van de criteria door bewijs te verstrekken aan hun account manager bij TLM met behulp van specifieke beoordeling van taken (idealiter geïntegreerd in het normale werk). Goud (QCF niveau 2, EQFniveau 3) en Platinum (QCF niveau 3, EQF-niveau 4) diploma's eisen een nog serieuzere beoordeling gezien dit de kans op werk of gevorderde cursussen mogelijk maakt. Het bouwen van een website voor een lokaal bedrijf is een passende taak voor de beoordeling van een GEBOL student Wij raden de leerlingen aan om in een vroeg stadium bewijs ten opzichte van hun werk te bewaren ten behoeve van de beoordelingscriteria. Dit is een belangrijke eigenschap voor het leren voor een hoger doel en moet zodoende gestimuleerd worden. Na verloop van tijd, als de beoordelaar en de leerlingen meer ervaring krijgen, zal een integraal leerproces voor de beoordeling worden ontwikkeld zonder overdreven bureaucratie. Naast de tijdsbesparing, die dit oplevert voor de beoordelaars stellen we op deze manier leerlingen in staat het bewijs van vaardigheden en kennis direct aan de belanghebbende partijen van hun webpagina's en links te geven. Feedback van account managers aan beoordelaars betekent, dat we een hanteerbare vorm van voortdurende professionele ontwikkeling mogelijk maken, die is ingebed in de praktijk en tevens mogelijk wordt gemaakt door vooruitgang in internet technologieën. 2,25 Unit beoordeling De organisatie van de beoordelingscriteria naar eenheden is een administratief gemak. Maar het betekent niet dat de eenheden discreet en / of afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Een project of les kan aantonen voor meer dan een eenheid. Het is gewoon een kwestie van het verstrekken van overtuigend bewijs materiaal voor wat betreft de leerresultaten met behulp van beoordelingscriteria. De competentie van de leerling wordt bevestigd door middel van het verwijzingen naar een eenheid. Units bieden krediet via de QCF / ECVETsysteem en kunnen worden opgebouwd in de tijd. Hoe dat precies wordt gedaan op het gebied van organisatie en de schema's die zij hanteren voor het werk of lessen en hun samenstellende criteria zijn flexibel. Vanuit de dit oogpunt zijn we alleen geïnteresseerd in de uitkomst. Kan de kandidaat bekwaam omgaan met de criteria? Het toevoegen van eenheden kan de hoogte van het te behalen resultaat binnen de studie verhogen. Daarnaast bieden we een aantal verschillende kwalificaties op elk niveau om dit weer te geven. Een hogere kwalificatie kan worden bereikt door units aan kleinere kwalificaties en zodoende de flexibiliteit te verhogen in de mogelijke studieroutes. Elke unit is voorzien van een eigen certificaat Samenvatting van het beoordelingsproces 6

7 Het onderstaande schema is ontleend aan de online cursus voor beoordelaars en toont een overzicht van het proces voor het plaatsen van een leerling voor een eenheid certificaat Units kunnen worden gegroepeerd om er volledige kwalificaties van te maken. Er zijn drie fundamentele typen van kwalificatie in het Verenigd Koninkrijk QCF: Awards, certificaten en diploma's. Deze zijn slechts significant op niveau 1, 2 en 3 (EQF-niveaus 2, 3 en 4). Het verschil tussen Awards, certificaten en diploma's is het aantal benodigde credits. Elke unit heeft een credit-waarde en het combineren van units accumuleert krediet. Awards hebben minder krediet dan certificaten en certificaten hebben minder krediet 7

8 dan diploma's. Dit biedt twee orthogonale progressie routes. Leerlingen kunnen de moeilijkheid van het werk verhogen door verschillende niveaus te doorlopen of ze kunnen credits toevoegen om hun studie te verbreden op hetzelfde niveau. In het geval van GEBOL zou extra optionele krediet kunnen ontstaan door bijvoorbeeld van een eenheid in management planning waar op meer detail wordt ingegaan dan de IPUeenheid doet of een unit van beeldontwikkeling te gebruiken ter ondersteuning van de grafische inhoud voor de website In de multi-unit kwalificaties zijn er regels voor de manier waarop de eenheden bijdragen tot de algemene kwalificaties. Deze regels worden uitgelegd in de meer gedetailleerde richtlijnen verderop in dit document en deze zijn ingebouwd in het online werkboek. In het algemeen is er een verbindende unit per ieder kwalificatieniveau en zijn er ook optionele units per kwalificatieniveau, die rond dit niveau kunnen worden geclassificeerd. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in de ondersteuning van de vooruitgang en maakt passende werkvormen mogelijk binnen de huidige eindtermen Er is een uitgebreid online systeem, wat ondersteuning biedt aan leerlingen wat betreft de eigen opdrachten, het verstrekken van gegevens online en de verificatie van dat bewijs door beoordelaars. Het bijhouden van de voorgang en de mogelijkheid tot rapporteren worden ook gratis als mogelijke toegevoegde waarde aangeboden, maar deze voorzieningen zijn optioneel. Het is de bedoeling om het beheer van de opdrachten zoveel mogelijk te automatiseren om zo het papier werk te minimaliseren, maar wel de dialoog tussen de beoordelaar en de leerling te behouden. Bovendien, door de leerling meer te betrekken bij het proces van evaluatie en beoordeling kan de leerling meer direct bewijs leveren voor wat betreft het voldoen van deze criteria, bijvoorbeeld in het gebruik van samenwerkingsverbanden tussen de beoordelaar en het gebruik van technologie om hun leerproces te ondersteunen. 2.3 Het Europees kwalificatiekader (EKK) Het EQF is een metaframework. Het is ontworpen voor kruisverwijzingen van nationale kaders, in de hele EU. De INGOTS zijn gebaseerd op de Britse Kwalificaties en Credit Framework QCF, dat een van de eerste nationale kaders is gerelateerd aan het EQF zoals; Intrede niveau 1 en 2 in de QCF hebben geen EQF-referentieniveau Intrede niveau 3 in de QCF is gerelateerd aan EQF niveau 1 Niveau 1 in het QCF is gerelateerd aan EQF niveau 2 Niveau 2 in de QCF is gerelateerd aan EQF niveau 3 Level 3 in de QCF is gerelateerd aan EQF-niveau In dit document, tenzij anders vermeld, wordt verwezen naar niveaus van de Verenigd Koninkrijk QCF niveaus. Het is lastig, dat er verschillende systemen zijn om niveaus aan te geven daarom moeten we werken met deze, zodat er duidelijk inzicht is tevens in de waarde van een bepaalde kwalificatiesystemen in andere contexten. Transparantie van de niveaus en de grootte van de kwalificaties in alle systemen is het fundamentele doel van het EQF. 8

9 3. Kwalificaties ondersteunen GEBOL 3.1 Accumulerend krediet Beoordelaars dienen samen te werken met de student om bewijsmateriaal te verzamelen als verklaring dat zij over de competenties beslissen omtrent de eenheden. De externe account manager controleert zoals gezegd de kwaliteit van deze beslissingen nogmaals. De beoordelaar moet toezicht houden over de kandidaten en duidelijk de taken beschrijven op basis van de richtlijnen. De beoordelaar vraagt om een zogenaamde award en een bijbehorende krediet wanneer de leerling aan alle criteria heeft voldaan en beschrijft dit met een "S" of "H" in het online merk boek. Het werkboek beheert dit proces online. De account manager moet vervolgens toestemming afgegeven op basis van de beschikbare gegevens wanneer hij of zij overtuigd is, dat deze certificering gerechtvaardigd is. Dit geeft de beoordelaar uiteindelijk toestemming om een TLM INGOT certificaat rechtstreeks van af de website af te drukken. Het krediet van de leerling kan worden gecombineerd met aanvullend krediet. Aan de hand van het opgebouwde krediet krijgt de leerling een award, certificaat of diploma. 3.2 QCF Niveau 1 (Zilver - EQF-niveau 2) Award in IT-gebruiker Vaardigheden in Open Systems en Enterprise (ITQ) De zilveren INGOT award De zilveren INGOT award vereist 9 studiepunten ten minste 6 op niveau 1 of hoger. Zie de tabel voor dit specifieke certificaat hieronder voor voorbeelden van eenheden en kredieten. Awards hebben geen verplichte eenheden dus elke eenheid kan het noodzakelijke krediet verlenen, maar deze zullen hoogstwaarschijnlijk gerelateerd zijn aan websoftware of soortgelijke competenties in de GEBOL project Certificate in IT Gebruiker Vaardigheden in Open Systems en Enterprise (ITQ) Het zilveren INGOT certificaat 13 credits - 1 credit staat gelijk aan 10 uur werk Verbetering van de productiviteit met IT Website Software IT-beveiliging Gebruik IT voor samenwerking Software voor afbeeldingen 3 credits 3 credits 1 credit 3 credits 3 credits Deze eenheid is verplicht in alle IT kwalificaties. Het gaat om het gebruik van IT om taken efficiënter af te ronden. Het ontwikkelen van webpagina's om informatie te presenteren. Bijvoorbeeld het maken van een e- portfolio of het maken van een website voor een klein bedrijf. Deze eenheid is optioneel en wordt hier gebruikt als voorbeeld, maar is waarschijnlijk zeer relevant voor het GEBOL project. Basis e-veiligheid dus de veiligheid online. Deze eenheid is tevens optioneel en wordt hier ook gebruikt als voorbeeld, maar ook dit is hoogstwaarschijnlijk relevant voor het GEBOL project. Met behulp van IT in staat zijn om met andere te werken, te leren of te creëren. Deze eenheid is tevens optioneel en kan worden gezien als voorbeeld. Het voorbereiden van afbeeldingen voor het gebruik op internet. Deze eenheid is tevens optioneel en wordt hier gebruik als voorbeeld. 9

10 Tot 3 credits kunnen worden geteld om in level 3 te komen (brons 3) zolang de eenheden niet al gedekt zijn in een hoger niveau. Deze 3 credits kunnen komen uit het project management buiten het bovenstaande IT schema. Er is een volledige lijst met optionele eenheden te vinden op de website : Elke eenheid moet op zijn minst worden beoordeeld met een "S" (secure/gewaarborgd), zodat aan de desbetreffende eenheid is voldaan. De beoordelaar moet ervoor zorgen, dat er voldoende bewijs is in de portefeuille van de leerling om deze "S" beoordeling te rechtvaardigen Het verzamelen van bewijsmateriaal In het GEBOL project geld het bouwen van een website als bewijs voor het te behalen resultaat. Dit zal enkele uren werk op basis van verschillende relevante vaardigheden in beslag nemen, waarbij het in het bijzonder bijdraagt aan de eenheid "Verbetering van de productiviteit door middel van het gebruik van IT". Op QCF Niveau 1 (EQF-niveau 2) zal er aanzienlijke steun nodig zijn om taken te structureren en om te zorgen dat de opdrachtcriteria begrijpbaar zijn voor de leerling. Het kenmerk van dit niveau is dat leerlingen in staat moeten zijn om zelfstandig te opereren binnen een gestructureerd, ondersteunend kader. Als ze met deze aspecten om kunnen gaan zijn zij minstens actief op niveau 2 of hoger Er moet altijd worden gericht op de uitkomsten van de leerlingen en de opdrachtcriteria gekoppeld aan een eenheid, waarbij er relevante informatie de beoordeling moet ondersteunen. Kan de leerling aantonen, dat hij of zij zijn of haar leerdoelen beheerst en het bewijs leveren binnen de beoordelingscriteria en binnen de algemene richtlijnen van het niveau? Dit wordt besloten aan de hand van de gebruiksaanwijzing en de algemene niveau beschrijvingen, die het oordeel moeten ondersteunen. De leerling en / of beoordelaar kunnen voor wat betreft hun werk of oordeel beide verwijzen de opgestelde criteria op de Learning-website Dit is niet verplicht, maar kan worden gebruikt als ondersteunend systeem om beoordelaars te helpen hun oordeel te vellen. Maar zij zijn vrij om hun eigen methoden te gebruiken, zolang zij het bewijs zo nodig voorhanden hebben. Op niveau 1 is gestructureerde ondersteuning nodig, maar het verstrekken van gegevens met behulp van digitale middelen zal ervoor zorgen dat er al aan veel van de criteria wordt voldaan, waarbij er dus een zekere mate van efficiëntie is voor wat betreft deze aanpak De beoordelaar moet vertrouwd zijn met de beoordelingscriteria en hun interpretatie in de context. Bijvoorbeeld, door koppelingen naar elk gewenst nationale kaders, regionaal onderwijs- en scholingsbeleid. Het slagen in de ITQ kan dan pas worden vertaald naar bijbehorende nationale eisen. In het Verenigd Koninkrijk National Curriculum, kan een ITQ zilver pas worden toegewezen aan niveau 4 en 5, afhankelijk van de context van het NC. De begeleiding van de beoordelaar betreffende dit gedeelte van het ITQ beoordelingscriteria wordt zodoende in relatie gebracht met school curricula om zo de beloning voor leerlingen te maximaliseren en het werk voor de beoordelaars te minimaliseren. Dit kan worden herhaald voor andere leeromgevingen zoals het werken op een kantoor, het werken met bepaalde software of het werken in de nationale systemen van een bepaald land. De begeleiding is niet verplicht, het bestaat om een voorbeeld van interpretatie voor de verschillende niveaus te schetsen en zorgt voor een consistente interpretatie van de niveaus bij verschillende beoordelaars. Hierdoor wordt het makkelijker om dit te vertalen naar beroepsvaardigheden en bredere doelstellingen binnen schoolprogramma's of opleidingen De cursist begint misschien met een project op niveau 1 met als bewijs een aantal keer de beoordeling "S" en een aantal keer de beoordeling "H" s en eventueel een enkele "L" s en een enkele "S" s op niveau 2. Dit is gepaste niveau 1 kandidaat die zich ontwikkeld voor niveau 2. In het project binnen niveau 2 kan de beoordelaar de overgang monitoren en uitleg aan de leerling verschaffen, zodat zij zich kunnen gaan richten op de criteria van belang voor niveau 2. Dit kan een enkele eenheid of meer dan een eenheid betreffen. Er is zodoende mogelijke flexibiliteit voorhanden voor de beoordelaar om het werk en de bijbehorende opdrachten en criteria af te stemmen om de individuele behoeften van de leerling. 3.3 Niveau 2 (Goud) 10

11 3.3.1 Award in IT-gebruiker Vaardigheden in Open Systems en Enterprise (ITQ) De gouden INGOT award De volledige QCF naam is van deze award is de TLM Award in IT-gebruik en vaardigheden in open systemen en bedrijven (ITQ). De gouden INGOT award vereist 10 studiepunten met ten minste 7 op niveau 2 of hoger. Zie de tabel voor het certificaat hieronder voor voorbeelden van eenheden en kredieten. Er is een volledige lijst van de eenheden en kredietwaarden te vinden op de website : Certificaten in IT-gebruiker s Vaardigheden in open systemen en bedrijven (ITQ) Het gouden certificaat (standaard) De volledige QCF naam is TLM certificaat in IT-gebruikers Vaardigheden in open systemen en bedrijven (ITQ) 16 credits - 1 credit staat gelijk aan 10 uur werk Verbeteren van de productiviteit door het gebruik van IT Website Software Gebruik IT voor samenwerking Software voor afbeeldingen IT veiligheid 4 credits 4 credits 4 credits 3 credits 1 credit Deze eenheid is verplicht in alle ITQ kwalificaties. Het gaat hierbij om het gebruik van IT om taken efficiënter te maken. Het ontwikkelen van webpagina's om informatie te presenteren. Bijvoorbeeld het maken van een eenvoudige website voor een organisatie. Het ontwikkelen en creëren van middelen door middel van technologie in samenwerking met andere mensen. Zoeken en voorbereiden van afbeeldingen voor het gebruik van deze afbeeldingen in websites. Niveau 1 veiligheid verstrekt 1 credit. Deze eenheid is optioneel en wordt hier gebruikt als voorbeeld. Optionele eenheden kunnen vanuit vanuit eenheden komen van niveau 1, 2 of 3 zolang het minimum aantal kredieten is verkregen op niveau 2 of hoger. Voor wat betreft de eenheden met dezelfde titel geldt dat degene met de hoogste aantal credits meetelt. Hoewel de startkwalificatie hetzelfde is voor elke route, de certificaten van de eenheden leveren het bewijs voor wat betreft de verschillende prestaties zowel in het algemeen als voor bepaalde gebieden. Het kan zijn dat sommige leerlingen kiezen voor het gebruik van internet (4 credits) in plaats van software voor afbeeldingen of IT veiligheid. Er zijn ook andere mogelijkheden en soms zal het moeilijk zijn om een bepaalde eenheid te kiezen. Behaald - Verplichte eenheid op niveau 2 en alle eenheden op zijn minst op niveau 1. Minimum van 16 studiepunten ten minste 9 op niveau 2. Alle criteria behaald op S (secure/gewaarborgd) of H (higher/hoger) voor alle eenheden. Goud certificaat (uitgebreid) De volledige QCF naam is TLM certificaat in IT-gebruikers vaardigheden in open systemen en bedrijven (uitgebreid) (ITQ) Dit certificaat is een uitgebreide versie van het standaard certificaat. Het vereist dezelfde verplichte eenheden op niveau 2 en het standaard certificaat, maar een minimum van 25 studiepunten in totaal. Ten minste 15 studiepunten moeten op niveau 2 of hoger zijn behaald en alle credits moeten tenminste op niveau 1 zijn behaald. Dit stelt studenten in staat om krediet te krijgen voor een breder scala van activiteiten in grotere projecten Diploma in IT-gebruikers vaardigheden in open systemen en bedrijven (ITQ) Gouden Diploma De volledige QCF naam is TLM Diploma in IT-gebruikers vaardigheden in open systemen en bedrijven (ITQ) 11

12 Het diploma is de uitgebreide versie van het standaard certificaat. Het vereist dezelfde verplichte eenheden op niveau 2 en het standaard certificaat, maar een minimum van 38 studiepunten in totaal. Ten minste 21 studiepunten moeten op niveau 2 of hoger zijn behaald en alle credits moeten tenminste op niveau 1 zijn behaald. Dit diploma zou een GEBOL student in staat moeten stellen om een zeer breed scala aan vaardigheden en competenties met betrekking tot het bouwen van websites uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het tekenen van diagrammen, het voorbereiden van video en audio materiaal voordat het op websites wordt geplaatst, het omgaan met mobiele technologieën en het maken van een business planning Er is een volledige lijst van de eenheden en de kredietwaarden beschikbaar op de website : verzamelen van bewijsmateriaal De beoordelaar moet ervoor zorgen dat er voldoende bewijs aanwezig is in de portefeuille van de leerling om de beoordeling van "L", "S" of "H" te rechtvaardigen binnen de criteria van elke eenheid. Dit bewijs moet kunnen worden opgemaakt uit de praktijk waarbij de de websites en de bijbehorende inhoud is ontwikkeld door de leerling. Hierbij gaat het om een goede onderbouwing, waaruit blijkt dat de leerling de capaciteiten bezit betreffende relevante criteria, flexibiliteit en is aangemoedigd De leerlingen kunnen worden ingedeeld in een zilver of goud projecttype en de uitkomsten bepalen uiteindelijk of zij dit niveau aankunnen en behalen. Dit is mogelijk door simpelweg aan de criteria en onder leiding van een beoordelaar te zien of zilver of goud past bij de leerling. Er is ook de mogelijkheid van het gebruik brons certificaten voor een gemakkelijkere start voor zwakkere leerlingen om toch hun belangstelling en motivatie te garanderen. Dit zijn slechts voorbeelden, zolang de projecten bewijs aandragen dat aansluit bij de criteria en de context is de beoordeling flexibel Voor wat betreft de competentie van IT-gebruikers wordt de inhoud van de cursus geboden door een creatief gebruik van IT om vastgestelde behoeften te ondersteunen. In het GEBOL project betekent dit het aanleren van vaardigheden en technieken, die nodig zijn om een echte website te bouwen voor een bedrijf. Het vereist het oplossen van problemen en doorzettingsvermogen. We willen een beheersbare ontwikkeling en veranderingen zodat we flexibel kunnen handelen waar nodig. 12

13 4. De planning voor de voortgang 4.1 De verschillen tussen de prestaties van het toegangsniveau, niveau 1, niveau 2 en niveau Een algemene beschrijving van brons (toegangsniveau) prestaties De vereiste prestatie op niveau brons (het toegangsniveau) omvat een reeks van zeer beperkte praktische IT vaardigheden onder streng toezicht waarbij de overgang van de leerling naar niveau 1 centraal staat. Het toegangsniveau is er om progressie op het gebied van IT vaardigheden te ondersteunen voor diegene, die nog niet klaar zijn voor niveau 1. Deze zogenaamde instap-certificaten bieden het vertrouwen om de volgende stappen te nemen in plaats van specifieke voorbereiding te verschaffen voor een bepaalde taak. Zij bestaan in het GEBOL project om de mogelijkheden voor zwakkere of jongere leerlingen te bieden deel te nemen aan projecten. Dit is geen vereiste het bestaat simpelweg om meer flexibiliteit te bieden aan leerlingen en een bredere participatie mogelijk te maken Een algemene beschrijving van de zilver (niveau 1) prestaties De prestatie op niveau 1 (zilver) weerspiegelt het vermogen om relevante kennis, vaardigheden en procedures te voltooien tijdens geroutineerde, gestandaardiseerde taken. Het omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor het voltooien van taken en procedures onderworpen door begeleiders/beoordelaars. Een niveau 1 leerling zal een bijdrage leveren aan projecten onder streng toezicht en zij hebben deze specifieke instructies nodig om taken met succes te voltooien. Het is daarom onwaarschijnlijk, dat een leerling binnen dit niveau in staat zou zijn een website te creëren zonder aanzienlijke hulp Een algemene beschrijving van de goud (niveau 2) prestaties Opdrachten binnen niveau 2 (goud) concentreren zich op het selecteren en het gebruik maken van relevante kennis, ideeën, vaardigheden en procedures om duidelijk omschreven taken te voltooien en makkelijke problemen op te lossen. Het omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor het voltooien van taken en procedures en het autonoom uitoefenen van taken en deze te kunnen beoordelen aan de hand van algemene richtlijnen of begeleiding. Niveau 2 leerlingen voltooien de meeste taken omtrent het bouwen van een basis website waarbij ze nog steeds behoefte hebben aan duidelijke begeleiding. Waar nodig krijgen ze hulp, maar beschikken over het vertrouwen dat ze de taken kunnen herhalen zonder hulp in een nieuwe situatie zolang het een eenvoudige situatie betreft. Zij zullen een beginnend probleemoplossend vermogen tonen bij de behandeling van nieuwe en onbekende situaties Het behalen van opdrachten op niveau 3 (platina) geeft de mogelijkheid van de leerlingen aan om een website, die een aantal niet eenvoudige aspecten bevat zoals een vereist Javascript voor op maat gemaakte acties, het instellen van meerdere talen of specifieke gebruikers invoer, te analyseren. Niveau 3 leerlingen moeten het vertrouwen hebben, dat zij na het voltooien van het werk zij bereid zouden zijn om nieuwe problemen aan te pakken en dat zij in staat zijn deze zelfstandig op te lossen. Zij moeten bereid zijn om eventueel werk of een opleiding gebaseerd op technologische onderwerpen te beginnen naar aanleiding van hun vorderingen van niveau Een belangrijke onderscheidende factor tussen de verschillende niveaus is de mate van zelfstandigheid van de leerling tijdens de werkzaamheden. De beoordelaar moet een oordeel vellen betreffende de hoeveel steun die de leerling nodig heeft en in hoeverre de leerling verantwoordelijkheid kan nemen voor het voltooien van taken zonder al te veel te vragen. Met behulp van een schaal voor criteria binnen de verschillende niveaus is er enige overlap voor wat betreft punten als "Secure". Zo kan een leerling bijvoorbeeld een "L" schoren voor zowel zilver als goud, maar hoger scoren voor niveau 3. Een leerling van niveau 1, oftewel zilver die een "H" scoort voor een bepaalde taak, zal vaak nog steeds een "L" scoren voor niveau 2 oftewel goud. Uiteindelijk zal de leerling wel niveau 2, oftewel goud bereiken aan de hand van verbeterde prestaties. Beoordelaars moeten de beoordeling met de leerlingen omtrent elk criteria bespreken zodat er zij het beiden eens zijn met het besluit met de beoordeling van een S oftewel of een bepaalde taak door de leerling wordt gewaarborgd. Op deze manier wordt de leerling betrokken in het beoordelingsproces en is hij of zij zich meer bewust van wat er van hem of haar wordt verwacht en hoe zij in het prestatiebewijs kunnen voorzien waarbij zij vertrouwen hebben in de voortgang naar een hoger niveau. Brons, zilver, goud en platina kunnen gezamenlijk de voortgang te leiden. Hoe hoger het niveau, des te meer verantwoordelijkheid de leerling zal moeten nemen voor wat betreft hun eigen evaluatie door middel van 13

14 zelfevaluatie en een zogenaamd peer review met de beoordelaar, die optreedt als een 'kritische vriend' en geldt als hoogste autoriteit die bepaald of de leerling voldoet aan de gestelde normen Er bestaat een overlap tussen brons, zilver, goud en platina eenheden. De beoordelaars kunnen ook gebruik maken van de online werkboek om de vorderingen van de leerling in te beheren op verschillende manieren. Waar het om gaat is, dat er aanwijzingen zijn dat de leerling voldoet aan de criteria die per niveau is gesteld wanneer er aan de mate en manier van begeleiding en een algemene beschrijvingen van de verstrekte criteria is voldaan. Een kwalificatie kan alleen worden toegekend wanneer er aan alle criteria is voldaan met een "S" of een "H" beoordeling. Een kwalificatie kan enkel worden toegekend wanneer het minimale krediet op een bepaald niveau door de leerling is bereikt. Behalve die voorwaarde is er een vrij flexibele benadering denkbaar. Hierdoor kan het leerproces "gepersonaliseerd" aan de behoefte van een individuele leerling en aan de eventuele verschillende eisen van lokale systemen Het diagram hieronder illustreert de relatie tussen prestaties op brons, zilver en goud niveau. 4.2 Hoogvliegers We willen hoge verwachtingen van hoogvliegers op voornamelijk scholen aanmoedigen. Hiervoor is er ruimte gecreëerd voor optionele eenheden in goude INGOT niveau om op niveau 3 te komen (wat toegang tot de universiteit betekent). Niveau 2 leerlingen, die sterk zijn op een bepaald gebied moeten worden aangemoedigd om door te stromen naar niveau 3 en de bijbehorende beoordelingscriteria In de 21e eeuw moet de beroepsopleiding voorbereidingen treffen voor verandering. Hierbij doelen we op het interpreteren van criteria, met name op niveau 2 en 3 op het gebied betreft vaardigheden omtrent het oplossen van problemen en het analyseren. Dit draagt bij aan het vertrouwen om nieuwe technologieën of onbekende uitdagingen aan te pakken zodra ze beschikbaar zijn. Er is ondersteuning bij het leerproces omtrent website met een focus op Javascript via gespecialiseerde software voor alle leerlingen en voor het bouwen van interactieve sites die een aantal specifieke coderingen nodig hebben. Dit is een aanvulling op het werken met website software en het samensmelten van verschillende technologieën. Kandidaten die niveau 3 eenheden bereiken moeten over een goede presentatie kwaliteit beschikken, waaronder nauwkeurig gebruik van taal en communicatie. Zij zullen hiervoor worden erkend door de toekenning van een niveau 3 certificaat alsmede de bereikte algemene kwalificatie. 14

15 4.2.3 Hierbij wordt bijvoorbeeld het produceren van een website met een echt doel voor een bepaalde organisatie ondersteund door de GEBOL website. Er zijn verschillende mogelijke benaderingen. Van het gebruik van Google Sites naar een op maat gemaakt content management systeem met behulp van Drupal. Niveau 3 studenten kunnen de voorbeelden en documentatie gebruiken op de gemeenschappelijke leerwebsite oftewel het werkboek gebruiken, zodat beoordelaars niet per definitie zelf programmeurs moeten zijn maar zij gewoon ondersteuning en begeleiding kunnen bieden, terwijl de niveau 3 leerling zelf ontdekt hoe hij of zij de beschikbare informatie kan gebruiken om hun behoeften te voldoen. De keuze van de software is flexibel in overeenstemming met de soort gespecialiseerde software eenheid. Wij bieden dus ondersteuning voor Javascript, maar er zijn tevens andere opties Prestaties op niveau 3 geven de mogelijkheid om op redelijk complexe maar relevante kennis, methoden en vaardigheden om opdrachten te voltooien en problemen aan de orde te stellen te analyseren en te voltooien. Dit omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor het initiëren en uitvoeren van taken en bepaalde procedures en het autonoom uitvoeren van deze taken en een oordeel kunnen vellen betreffende bepaalde onderwerpen. Het weerspiegelt ook een bepaald bewustzijn voor wat betreft verschillende perspectieven of benaderingen binnen een studie- of werkgebied. Een manier om dit te demonstreren zou zijn om verschillende pleidooien van software programma's voor het bouwen van websites te vergelijken In niveau 3, zoals beschreven hierboven, moeten de leerlingen zelf beslissen over de oplossingen voor mogelijke problemen die zij tegenkomen. Zij kunnen hierbij wel gebruik maken van allerlei bronnen van informatie, inclusief hun beoordelaars, bronnen op internet en documentatie. Zij moeten aan kunnen tonen, dat hun werk op het gebied van opdrachtcriteria en hun eigen evaluatie anders is dan andere mensen het aan zouden pakken. Zij moeten hun productiviteit bijhouden zodat de beoordelaar dit kan bekijken en bijhouden wat er is gedaan. Ze kunnen gebruik maken van forums om te bespreken hoe ze dingen moeten doen. Dit is uiteindelijk in dezelfde stijl als reële projecten die zijn ontworpen voor internationale samenwerking. Het volgende hoofdstuk bevat meer gedetailleerde richtlijnen voor de eenheden die hoogstwaarschijnlijk gebruikt zullen gaan worden. Om dit boek in een beheersbare grootte te houden, hebben we dit niet gedetailleerd beschreven voor de meer dan 100 eenheden die in het ITQ raamwerk bestaan. Wanneer er begrip is ontstaan voor de manier waarop de eenheden zijn beschreven en gebruikt moeten worden, zal het tevens gemakkelijk zijn deze kennis toe te passen op de andere eenheden. Dit is onderdeel van onze progressieve ondersteuning van de professionele ontwikkeling van de beoordelaars. 15

16 5.1 Toelatingsniveau 1 award in IT open systemen en bedrijven (ITQ) Er bestaat 1 eenheid - Verbetering van de productiviteit met behulp van IT genaamd. Dit heeft een kredietwaarde van 1 en houdt zich bezig met activiteiten die het vermogen om te plannen, te evalueren en verbeteren van de productiviteit inhoudt door middel van het gebruik van IT-systemen en -gereedschap. Het is onwaarschijnlijk dat leerlingen met toelatingsniveau 1 en 2 zullen participeren in het GEBOL project, maar deze specificaties zorgen ervoor dat beoordelaars de niveaus, de vooruitgang en de context begrijpen Verbetering van de productiviteit met behulp van IT (Eenheid 1 van 1) Leerdoelen en beoordelingscriteria 1. Plan het gebruik van IT voor een taak 1.1 Ik kan de voordelen van het gebruik met IT identificeren. 1.2 Ik kan plannen hoe ik een taak moet volbrengen met het gebruik van IT 1.3 Ik kan de belangrijkste veiligheidsen beveiligingskwesties in relatie tot IT gebruik identificeren 2. Gebruik IT om een praktijkopdracht te volbrengen 2.1. Ik kan IT gebruiken om een veiligheidstaak uit te voeren. 2.2 Ik kan fouten identificeren en corrigeren 2.3 Ik kan eventuele verbeteringen die er zijn gemaakt identificeren De gids voor beoordelaars om criteria te interpreteren (Eenheid 1) Algemene informatie Mijn eerste INGOT is een meer vriendelijke benaming voor de kwalificatie die tevens wordt aangeduid door Brons 1 of toelatingsniveau 1 Toelatingsniveau 1 kwalificaties erkennen vooruitgang langs een continuum dat loopt vanaf de meest elementaire te bereiken resultaten aan het begin tot het gebruik van vaardigheden, kennis en begrip die betrekking hebben op de directe omgeving De criteria zijn zo ontworpen dat het mogelijk is om reken-, lees-, schrijf- en sociale vaardigheden en tevens ICT-mogelijkheden te bevorderen Mijn eerste INGOT is ontworpen om een breder scala van participatie te bevorderen, zoals bijvoorbeeld voor mensen met sociale behoeften of met specifieke leerproblemen of jonge kinderen De specificatie voor het toelatingsniveau 1 certificaat biedt een kader voor opdrachten en is niet bedoeld om een bepaalde context of vorm van leren te dicteren. Zij zijn dus leeftijd onafhankelijk. Het certificaat is gericht op vroegtijdige beloning en om de leerling aan te moedigen en te motiveren om naar de volgende stap te gaan. Hierdoor moeten deze criteria geïnterpreteerd moeten worden als het simpelste niveau Lezen en rekenen mogen geen beperkende factoren zijn om deze award te behalen, maar het leerproces moet dienen als steun voor de ontwikkeling van de leerling Leerlingen in dit niveau zouden kunnen bijdragen aan het GEBOL project in de vorm van assistenten of aanhangers van degene die verantwoordelijk is voor het bouwen van een website Eisen Standaarden moeten worden bevestigd door een getrainde brons beoordelaar of hoger Beoordelaars moeten ten minste beoordeelde opdrachten bijhouden in het online werkboek op de INGOTSs.org gecertificeerde website De verwachting is dat er routinematig bewijs van gemaakte opdrachten zal worden gebruikt bij het beoordelen van de resultaten van de kandidaten in een verslag met betrekking tot hun dagelijkse werkzaamheden. Voorbeelden, inclusief gerelateerde werkplannen en -schema's moeten beschikbaar zijn voor een jaarlijks bezoek en/of een videoconferentie Er zullen verschillende manieren van leren nodig zijn om in de verschillende behoefte van de leerlingen te voldoen. Bijvoorbeeld in de behoefte van kinderen zal op een andere manier worden voldaan dan in de behoefte van volwassenen of mensen met een verstandelijke handicap. Er moet 1 eenheid vervult worden door een leerling om een award te verdienen. Wanneer een kandidaat het oordeel S (secure/gewaarborgd) krijgt voor alle verschillende criteria in een bepaalde 16

17 eenheid, heeft de leerling recht op een certificaat dat staat voor het passeren van TLM award in IT gebruikersvaardigheden, toelatingsniveau 1. We verwachten, dat er ongeveer 10 uur studie nodig is om een certificaat op dit niveau toegewezen te krijgen voor nieuwe gebruikers van computers, maar dit kan worden verschillen per individueel geval. Wanneer het, het behalen van een award betreft is het resultaat het enige wat telt. Want kan de kandidaat voor alle criteria een S scoren en het dus waarborgen? Certificaten moeten worden gedrukt op papier met het INGOT logo, waarvoor een kleine vergoeding per stuk zal gelden. Beoordelingsmethode Beoordelaars kunnen in dialoog met de leerling, door middel van directe observatie of andere vormen van mogelijk relevant bewijsmateriaal het niveau van de leerling vaststellen. Zij moeten deze criteria interpreteren met de algemene beschrijving van het niveau en de richtlijnen betreffende dit niveau zoals hieronder beschreven. Ze kunnen voor elk criteria een "L", "S" of "H" scoren. "N" geeft geen enkel bewijs en is de standaard startpositie. "L" geeft aan dat er een aantal vaardigheden aanwezig zijn, maar dat het nog niet gewaarborgd is. Wanneer dit wel zo is wordt dit aangegeven met S. En de beoordeling H geeft aan dat de leerling presteert boven de vastgestelde criteria. Kandidaten moeten een "S" voor alle criteria scoren om te slagen. Voor elke criteria is er extra begeleiding beschikbaar om de beoordelaars in achtergrondinformatie te voorzien en de vaardigheden en gestelde criteria in een context te plaatsen van het desbetreffende schoolprogramma. Dit gaat verder dan alleen het beoordelen met minimaal de beoordeling S en bestaat om de breedte van de studie te verrijken wanneer er voldoende tijd is om meer dan de basiscriteria te certificeren. We stimuleren binnen de leercontext ook het gebruik van onderwerpen naast IT Uitbreiding van de beoordelingscriteria (eenheid 1) Verbetering van de productiviteit met behulp van IT Leerdoel 1. Plan het gebruik van IT voor een taak. 1.1 Ik kan de voordelen van het gebruik van IT identificeren wanneer ik een taak uit moet voeren. De leerlingen moeten in staat zijn dit verbaal aan te geven wanneer zij worden begeleid in verschillende gelegenheden. In het kader van het GEBOL project gaat het erom dat de leerling ziet waarom een website handig is voor een klant. Bewijs: Directe observatie, planning en geregistreerde documenten van de dagelijkse activiteiten.. De leerling moet over zijn werk kunnen vertellen en in staat zijn om uit te leggen waarom IT mogelijk nuttig is wanneer zij een taak moeten vervullen. Zij moeten worden aangemoedigd om mondeling te communiceren mondeling en met hulp het gebruik van elektronische middelen uit kunnen leggen. Zij moeten in staat zijn om items vanuit een computermenu of display te verklaren en moeten de voordelen hiervan kunnen identificeren voor henzelf en anderen. Het variëren van de context om meer dan conventionele desktop-computers zijn voorzien van belangrijk is om aan te tonen de toenemende verscheidenheid van computer technologie dat de voordelen voor mensen in het dagelijks leven te bieden, bijvoorbeeld om het onmiddellijke gebruik van een mobiele telefoon contact opnemen met de hulpdiensten over te komen een ongeval. 1.2 Ik kan plannen hoe om de taak te voltooien met behulp van IT. De kandidaat moet worden voorzien van een eenvoudig plan bijvoorbeeld in de vorm van foto, verbale of tekst instructies. Zij moeten in staat zijn dit te gebruiken als plan en dit te gebruiken ter ondersteuning. De leerling moet aantonen dat hij of zij eenvoudige instructies op kunnen volgen in hun productiviteit. Een planning vereist enige kennis van gemeenschappelijke instrumenten. Bewijs: Directe observatie, planning en geregistreerde documentatie van de dagelijkse activiteiten. Instructies zijn op dit niveau voornamelijk verbaal, maar ze kunnen ook worden beschreven of in de vorm 17

18 van foto's of via andere methode worden gebruikt. De leerling moet positief reageren wanneer het helpen bij het maken van eenvoudige plannen (inclusief een ruwe schatting van hoe lang een taak in beslag zou kunnen nemen) betreft. Zij moeten enig begrip hebben waarom het maken van een planning nuttig is. Zij moeten in staat zijn om een aantal basis computer onderdelen en software applicaties bij naam te noemen, om zo de plannen te maken, die betrekking hebben op de directe omgeving en tools. Voor degenen die zich op het basisniveau van geletterdheid bevinden moeten in de gelegenheid zijn om te lezen, diagrammen te begrijpen of interactie door middel van spelletjes of puzzels te begrijpen of uit te voeren zodat dit hun woordenschat in verband met computers zal versterken. Het maken van een planning zorgt ook voor het nadenken over informatie. Welke informatie kan vrij worden gebruikt en welke informatie niet? Alles wat ze produceren is gratis voor hen te gebruiken en zij kunnen andere mensen toestaan om het tevens te gebruiken, maar zijzelf hebben toestemming nodig van andere mensen om hun informatie te gebruiken. Aan de andere kant moet je ook kritisch blijven betreft de voordelen van het uitwisselen van informatie. 1.3 Ik kan de belangrijkste veiligheids- en beveiligingsproblemen die betrekking hebben op het gebruik van IT voor een taak identificeren. Persoonlijke gegevens Wachtwoorden Samenwerking De focus ligt op deze drie belangrijke aspecten. Het is van fundamenteel belang om niet hun persoonlijke gegevens te gebruiken voor het gebruik van wachtwoorden. Ga niet in op ongevraagde berichten en ga installeer geen enkel software-applicatie zonder dit te vragen aan een deskundige. Werk samen met andere mensen is tevens een belangrijk aspect van het werken in groepen. Bewijs: Directe observatie, de bereidheid om vragen te stellen over de mogelijke risico's die zijn vastgesteld.. Het delen van digitale bronnen is heel gemakkelijk wanneer men internet gebruikt zo waar mogelijk en legaal is het erg goed om hiervan gebruik te maken zeker wanneer het een voordeel oplevert. Maar dit gemakkelijk delen van informatie levert ook de nodige risico's op, want het is net zo gemakkelijk om schadelijke informatie (virussen, spyware etc.) als goede informatie met elkaar te delen. Het gezegde je geeft een baksteen en je krijgt een huis is een goede manier om dit potentiële voordeel te visualiseren. Maar als iedereen een huis zou kunnen krijgen door een baksteen te doneren zouden er natuurlijk geen problemen zijn op de woningmarkt. Wikipedia en You Tube geven de mogelijkheden van dit spreekwoord. Maar de andere kant van het verhaal is dat sommige mensen verkeerde stenen kunnen delen, die eruit zagen als goede. Het is dus belangrijk om te leren hoe dit voorkomen kan worden. In dit stadium moeten leerlingen goed weten dat er mogelijke veiligheidsproblemen kunnen ontstaan en dat ze moeten verwijzen naar meer ervaren gebruikers die ze kennen en waarvan ze weten dat hun IT activiteiten zijn gecheckt en minder veiligheidsrisico's met zich meebrengen. O p dit niveau moet de leerling bewust zijn van deze mogelijke problemen en bereid zijn vragen te stellen in plaats van deze risico's aan te gaan. Leerdoel 2. Gebruik IT om een praktische taak te voltooien. 2.1 Ik kan IT gebruiken om een taak te vervullen op een geïdentificeerde, veilige manier. Iedere eenvoudige en makkelijke taak op dit niveau is genoeg om te vervullen voor de leerling. Zij moeten hierbij de geïdentificeerde veiligheidsproblemen en instructies in acht nemen (zowel schriftelijk als mondeling). Bewijs: Observatie van het gedrag van de leerling en het vermogen van de leerling om eenvoudige IT taken uit te voeren waarbij hij of zij de veiligheid in acht neemt. De leerling moet aan kunnen tonen dat hij of zij eenvoudige instructies kan volgen om op een veilige manier productief te zijn. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk verbale instructies op dit niveau. Om de taken te voldoen moeten er tevens een aantal vaardigheden aanwezig zijn. Leerlingen moeten bijvoorbeeld in staat zijn om een aantal apparaten als de muis, een tracker-ball of touch screen bij naam te noemen, zodat ze 18

19 gebruikt kunnen worden bij het voltooien van een taak. Degene op het basis niveau van geletterdheid moeten in staat zijn om te kunnen lezen, diagrammen te betitelen of door middel van interactieve spellen of puzzels hun woordenschat omtrent de computer te verhogen. De kandidaat moet bereid zijn om samen te werken. Een passende houding is hiervoor essentieel zeker om taken veilig op dit niveau te volbrengen. Een mogelijke tegenslag is toegestaan, maar de leerling moet gemotiveerd blijven voor minstens een maand voorafgaand aan de certificering. 2.2 Ik kan mijn fouten identificeren en corrigeren. De eis is om simpele en duidelijke fouten te identificeren en te corrigeren, waarbij er vragen gesteld mogen worden op punten van onzekerheid. Bewijs: Directe observatie en geregistreerde documentatie van dagelijkse activiteiten. Als een bepaalde technologie niet blijkt te werken zou de leerling moeten weten wanneer een apparaat aan staat. Bijvoorbeeld door middel van een lampje of de positie van de schakelaar. Zij moeten begrijpen dat het apparaat niet blijkt te werken doordat het bijvoorbeeld uitgeschakeld staat. Leerlingen moeten in staat zijn om een tekstverwerker te gebruiken om kleine incorrecties te identificeren. De tekst moet zo eenvoudig mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden als lezen en schrijven de leerling niet zullen beperken. Leerlingen moeten berichten herkennen, die de gebruiker vragen om een bepaalde actie te ondernemen. Op dit niveau is het goed genoeg om dit te signaleren en het vervolgens onder de aandacht te brengen bij een ervaren persoon. Het wordt niet van hen verwacht dat ze alle berichten begrijpen en weten welke acties er daarop genomen moeten worden. 2.3 Ik kan eventuele verbeteringen, die zijn gemaakt identificeren. De leerling moet eenvoudige opmerkingen kunnen maken over mogelijke acties die ondernomen kunnen worden om hun werk te verbeteren. Dit kan in dit stadium verbaal en informeel worden gedaan door de leerling. Bewijs: Directe observatie en een algemene planning en geregistreerde documentatie van dagelijkse activiteiten. Voor wat betreft het toetsenbord moeten leerlingen moeten weten hoe ze de shift-toets indrukken met de ene hand en een andere toets indrukken met de andere hand om hoofdletters te creëren aan het begin van een zin. Met hulp moeten zij in staat zijn om simpele zinnen te typen en te eindigen met een punt. Zij moeten worden gestimuleerd om twee handen te gebruiken hierbij en zij dienen te becommentariëren waarom dit hen zou kunnen helpen hun werk te verbeteren in termen van de productiviteit. Blind typen is niet expliciet vereist, maar wij zijn van mening dat de leerling moet leren schrijven en typen omdat dit de efficiëntie van zijn of haar werk bevordert en dit een goede vaardigheid is, die een leven lang gebruikt kan worden. Goed typen, houding en stijl dragen ook bij aan de verbetering van gezondheid en veiligheid. De leerling moet in staat zijn simpele aanpassingen te maken naar aanleiding van eenvoudige aanwijzingen voor wat betreft zijn zitplaats voor de computer. Iedere mogelijke suggestie om hun manier van werken te bevorderen, boven op bovenstaande informatie, is welkom. 19

20 5.2 Toelatingsniveau 2 Award in de IT Open systemen en bedrijven (ITQ) Er is 1 eenheid - Verbetering van de productiviteit met behulp van IT genaamd. Het heeft een kredietwaarde van 2 en sluit aan op de toelatingsniveau 1 met activiteiten, die het vermogen om te plannen, te evalueren en het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie door het gebruik IT ondersteunen. Leerlingen op dit niveau zou kunnen bijdragen aan het GEBOL project als assistent of supporter van de verantwoordelijke persoon op het gebied van het website bouwen Verbetering van de productiviteit met behulp van IT (Eenheid 1 van 1) Leerdoelen en beoordelingscriteria 1. Plan het gebruik van IT om aan de gestelde voorwaarden te voldoen 1.1 Ik kan de voordelen van het gebruik van IT identificeren 1.2 Ik kan plannen hoe ik een taak moet volbrengen door passende IT-systemen en software te gebruiken 1.3 Ik kan alle veiligheids- en beveiligingskwesties identificeren die bij het uitvoeren van een IT taak komen kijken 2. Gebruik IT systemen om geplande taken te volbrengen 2.1 Ik kan gebruik maken van IT -ystemen om geplande taken uit te voeren volgens vastgestelde veilige methoden 2.2 Ik kan controleren of het resultaat voldoet aan de eisen 2.3 Ik kan manieren verzinnen om een IT taak te verbeteren De gids voor begeleiders betreffende het interpreteren van de criteria (Eenheid 1) Algemene informatie De bronzen Award 2 is ontworpen om progressie mogelijk te maken voor toelatingsniveau 1 betreffende de bronzen Award naar toelatingsniveau 3 en als basis voor niveau 1 IT-gebruikers. De prestaties van niveau 2 geven de mogelijkheid om vaardigheden, kennis en begrip te creëren voor het uitvoeren van eenvoudige, vertrouwde taken en activiteiten onder begeleiding. Het belangrijkste verschil tussen toelatingsniveau 1 en toelatingsniveau 2 is de mogelijkheid om gebruik te maken van achtergrond vaardigheden en kennis zonder de noodzaak van constante hulp en ondersteuning. De criteria zijn zo ontworpen, dat er mogelijkheden worden geboden om rekenen, lezen, schrijven en sociale vaardigheden te bevorderen en tevens IT-mogelijkheden te bevorderen. De bronzen 2 INGOT is ontworpen om een breder scala aan participatie te bevorderen door middel van coherente progressie van toelatingsniveau niveau 1 tot toelatingsniveau 3 en volledige niveau 1 kwalificaties. Wij willen vooral mensen met speciale behoeften of specifieke leerproblemen en jongere kinderen in ons programma insluiten. Contexten voor het leren moeten naar behoren worden gekozen voor de leerling. Eisen Normen moeten worden bevestigd door een getrainde begeleider van niveau brons of hoger. Beoordelaars moeten minimaal hun beoordeling geven over taken die zijn gemaakt in het on-line werkboek op de INGOTs.org certificering site. De verwachting is, dat er gestandaardiseerd bewijs van het werk wordt gebruikt voor het beoordelen van resultaten in de beoordeling van de leerling verslagen voor wat betreft hun dagelijkse werk. De beoordeling moet beschikbaar zijn voor een jaarlijkse bezoek en / of voor videoconferentie. Verschillende manieren van leren zullen nodig zijn om aan de verschillende behoeften van leerlingen te voldoen. Zo zal bijvoorbeeld de behoeften van kinderen verschillen met de behoeften van volwassenen met een verstandelijke handicap en de leercontexten moeten dienovereenkomstig worden beheerd. Zodra er aan de criteria door de leerling wordt voldaan krijgt de leerling de award van TLM Award voor IT-gebruikersvaardigheden op toelatingsniveau 2. We verwachten dat er minimaal 20 uur aan studie nodig is voordat de award door de leerling in 20

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie