Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF"

Transcriptie

1 Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context; bij beide is de herkenbaarheid van de leef- en werkomgeving van belang. Hier is bewust voor gekozen. 2 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context; bij beide is de herkenbaarheid van de leef- en werkomgeving van belang. Hier is bewust voor gekozen. 3 Een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving. 4 Een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal. Vanaf niveau 4 kan de internationale context een rol spelen. Bij internationaal kan gedacht worden aan een Nederlands bedrijf dat internationaal opereert en waarbij de werknemer dus contacten heeft met anderstaligen (denk aan klanten/cliënten/collega s) of waarbij de werknemer voor het uitoefenen van zijn functie naar het buitenland moet. Sommige sectoren handelen per definitie internationaal, zoals handel, ICT, techniek etc. Alle kennis en vaardigheden van die horen bij niveau 4 moeten dan ook in een internationale context, indien van toepassing, kunnen worden toegepast. 5 Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal. 6 Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal. 7 Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving met een hoge mate van onzekerheid, ook internationaal. 8 Een onbekende, wisselende leef- en werkomgeving met een hoge mate van onzekerheid, ook internationaal.

2 KENNIS Kennis Instroom Bezit basale kennis van eenvoudige feiten en ideeën gerelateerd aan de Met ideeën worden trends en ontwikkelingen bedoeld leefomgeving. (geldt voor instroom t/m niveau 4). 1 Bezit basale kennis van eenvoudige feiten en ideeën gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 2 Bezit basiskennis van feiten, ideeën, processen, materialen, middelen en begrippen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 3 Bezit kennis van materialen, middelen, feiten, kernbegrippen, eenvoudige theorieën, ideeën, methoden en processen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 4 Bezit brede en specialistische kennis van materialen, middelen, feiten, abstracte begrippen, theorieën, ideeën, methoden en processen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 5 kennisdomein. - en kennisdomeinen en begrip van een beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten. Het gaat om basisvaardigheden, waarbij het voldoende is als iemand de relatie herkent met (delen van) het beroep en kennisdomein. Met specialistische kennis wordt vaktheorie bedoeld. 6 onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep en kennisdomein. en beginselen van een beroep en kennisdomein en breed wetenschapsgebied. belangrijkste gebieden en grenzen van een beroep, kennisdomein en breed wetenschapsgebied. specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en breed wetenschapsgebied. Met begrip wordt bedoeld herkennen, snappen van enkelvoudige dingen. Inzicht gaat begrip te boven; je kunt kennis doorgronden, je ziet de samenhang der dingen.

3 7 kennisdomein en wetenschapsgebied en op het raakvlak tussen verschillende beroepen, kennisdomeinen en wetenschapsgebieden. concepten, waaronder de belangrijkste van een beroep, kennisdomein en wetenschapsgebied. 8 belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep of kennisdomein en wetenschapsgebieden. wetenschapsgebied en op het raakvlak tussen verschillende beroepen, kennisdomeinen en wetenschapsgebieden. een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van vak- en wetenschapsgebied. - en wetenschapsgebied waaronder een kritisch begrip van de belangrijkste en actuele theorieën, principes en concepten. Toepassen van Kennis Toepassen van Kennis Instroom 1 2 automatismen. automatismen. standaardprocedures. 3 e toe. in het kennisdomein en onderneemt actie. Het gaat om het signaleren van beperkingen van eigen kennis en het daarop actie ondernemen. behulp van een eigen keuze uit en een combinatie van standaardprocedures en methodes.

4 4 uitvoeren van diverse (beroeps)taken. in het kennisdomein en onderneemt actie. Redelijk complexe (beroeps)taken zijn taken met beperkte complexiteit, het kan bijvoorbeeld gaan om situaties waarin meerdere belangen op het spel staan of waarbij gewerkt moet worden in een situatie met spelers met tegengestelde belangen of verschillende opvattingen contexten, om een antwoord te geven op problemen die gerelateerd zijn aan een beroep en kennisdomein. de kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en onderneemt actie. contexten zodanig dat dit een professionele en wetenschappelijke benadering in beroep en kennisdomein laat zien. onderzoek. praktijkgericht onderzoek tot een goed einde. en inzichten uit een specifiek domein kritisch. rt beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en onderneemt actie. - en wetenschappelijke taken en voert deze uit. in andere contexten en gaat om met complexe materie. Complexe (beroepstaken) zijn taken waarbij je goed moet overzien wie er allemaal een rol spelen en belanghebbenden zijn in de situatie, je moet een overzicht hebben van alle invloeden die er zijn en daarnaar kunnen handelen. Op niveau 5 moet je flexibel en inventief zijn, dat geeft ook al aan dat de mate van complexiteit hoger is dan op niveau 4. Waar gesproken wordt over de uitkomsten van onderzoek gaat het om toegepast (wetenschappelijk) onderzoek. conceptueel. Stelt argumentaties op en verdiept deze. onderzoek zelfstandig tot een goed einde. ge aan het ontwikkelen en toepassen van ideeën, vaak in onderzoekverband. in het kennisdomein op het raakvlak tussen verschillende beroepspraktijken en kennisdomeinen en onderneemt actie. Analyseert complexe beroeps- en wetenschappelijke taken en voert deze uit.

5 8 wijze en past deze toe, ook in andere contexten en gaat om met complexe materie. Deze kennis vormt de basis voor originele ideeën en onderzoek. conceptueel. Stelt argumentaties op en verdiept deze. onderzoek zelfstandig tot een goed einde. grenzen van kennis door een omvangrijke hoeveelheid werk, waarvan een deel een nationaal of internationaal beoordeelde publicatie verdient. bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein op het raakvlak tussen verschillende beroepspraktijken en kennisdomeinen en onderneemt actie. Analyseert complexte beroeps- en wetenschappelijke taken en voert deze uit. PROBLEEMOPLOSSENDE VAARDIGHEDEN Probleemoplossende Vaardigheden Instroom 1 2 kennisdomein. kennisdomein. 3 roblemen in de beroepspraktijk en in het kennisdomein. Op niveau 3 is sprake van ingewikkelde doch eenduidige problemen.

6 beroepspraktijk en in het kennisdomein. identificeren en te gebruiken. het kennisdomein en lost deze op creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken. het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken. het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op. (wetenschappelijke) oplossing van complexe problemen door gegevens te identificeren en te gebruiken. het kennisdomein en lost deze op tactische, strategische en creatieve wijze op. (wetenschappelijke) oplossing van complexe problemen door gegevens te identificeren en te gebruiken. Op niveau 4 van redelijk complexe problemen; problemen die niet eenduidig zijn, waar veel factoren een rol spelen. Op niveau 4 los je problemen planmatig en op creatieve wijze op. Dat betekent dat je gebruikt maakt van zowel bestaande procedures en richtlijnen als van je eigen creativiteit om de problemen op te lossen. Onderscheidend tussen de niveaus is niet alleen de aard van het probleem, maar ook de probleemoplossende vaardigheden: bij niveau 4 moet het probleem naast onderkend ook geanalyseerd worden, dat maakt het onderscheidend van niveau 3. De complexiteit van de problemen die opgelost moeten worden, neemt toe. Vanaf niveau 5 moeten de kaders en bestaande procedures/richtlijnen losgelaten kunnen worden en moet het probleem opgelost kunnen worden zonder dat er een plan voor is, maar met gebruikmaking van eigen creativiteit, flexibiliteit en inventiviteit. De afbreukrisico s nemen toe op de hogere niveaus.

7 LEER- EN ONTWIKKELVAARDIGHEDEN Leer- en ontwikkelvaardigheden Instroom Ontwikkelt zich met begeleiding. Beginnende beroepsbeoefenaren hebben altijd begeleiding nodig bij hun eigen ontwikkeling. Autonomie op deze lage niveaus zit in het kunnen formuleren van eigen leerdoelen, maar met hulp. Ontvangt feedback. 1 Ontwikkelt zich met begeleiding. Beginnende beroepsbeoefenaren hebben altijd begeleiding nodig bij hun eigen ontwikkeling. Autonomie op deze lage niveaus zit in het kunnen formuleren van eigen leerdoelen, maar met hulp. Ontvangt feedback. 2 Vraagt ondersteuning bij verdere ontwikkeling na reflectie en beoordeling van eigen (leer)resultaten. 3 Vraagt ondersteuning bij verdere ontwikkeling na reflectie en beoordeling van eigen (leer)resultaten. 4 Ontwikkelt zich door reflectie en beoordeling van eigen (leer)resultaten. Vanaf niveau 4 reflecteert iemand zelfstandig, maar op initiatief van leidinggevende, docent etc. Vanaf niveau 4 bewerkstelligt men eigen doelen en ontwikkeling. 5 Ontwikkelt zich door reflectie en beoordeling van eigen (leer)resultaten. 6 Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten. Vanaf niveau 6 moet iemand zelf reflecteren, op eigen initiatief. 7 Ontwikkelt zich grotendeels autonoom. Bij niveau 7 en 8 ga je uit van zelfsturing, het zoeken naar eigen leerdoelen, intrinsieke motivatie. 8 Ontwikkelt zich grotendeels autonoom en bewerkstelligt technologische, sociale of culturele voortuitgang in de samenleving. Bij niveau 7 en 8 ga je uit van zelfsturing, het zoeken naar eigen leerdoelen, intrinsieke motivatie. Er wordt daarnaast gesproken over bewerkstelligen omdat het gaat over een ontwerper, specialist, die ook daadwerkelijk iets doet, in gang zet. Het gaat over vooruitgang in de samenleving; het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van anderen.

8 INFORMATIEVAARDIGHEDEN Informatievaardigheden Instroom Verkrijgt en verwerkt informatie over eenvoudige feiten en ideeën gerelateerd aan de leefomgeving. 1 Verkrijgt en verwerkt informatie over eenvoudige feiten en ideeën gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 2 Verkrijgt en verwerkt basisinformatie over feiten, ideeën, processen, materialen, middelen en begrippen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 3 Verkrijgt, verwerkt en combineert informatie over materialen, middelen, feiten, kernbegrippen, eenvoudige theorieën, ideeën, methoden en processen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 4 Verkrijgt, verwerkt en combineert brede en specialistische informatie over materialen, middelen, feiten, abstracte begrippen, theorieën, ideeën, methoden en processen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein. 5 Verkrijgt, verwerkt, combineert en analyseert brede, verdiepte en gedetailleerde informatie over een beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten, van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein evenals beperkte informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen, gerelateerd aan het beroep en kennisdomein en geeft deze informatie weer. 6 Verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier brede, verdiepte en gedetailleerde beroepsgerelateerde of wetenschappelijke informatie over een beperkte reeks van basistheorieën, principes en concepten van en gerelateerd aan een beroep of kennisdomein, evenals beperkte informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep en kennisdomein en geeft deze informatie weer. Niveau 6 veronderstelt dat iemand wetenschappelijke stukken kan lezen en gebruiken (begrijpen, interpreteren). Er wordt verwacht dat iemand toegepast en praktijkgericht onderzoek kan doen.

9 7 Verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier brede, verdiepte en gedetailleerde wetenschappelijke informatie over een reeks van theorieën, principes en concepten van en gerelateerd aan een beroep of kennisdomein, evenals informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroep en kennisdomein en geeft deze informatie weer. 8 Verzamelt en analyseert op een verantwoorde, kritische manier brede, verdiepte en gedetailleerde wetenschappelijke informatie over een reeks van theorieën, principes en concepten van en gerelateerd aan een beroep of kennisdomein, evenals informatie over enkele belangrijke actuele onderwerpen en specialismen gerelateerd aan het beroeps- en kennisdomein en geeft deze informatie weer. Niveau 7 veronderstelt dat iemand wetenschappelijk onderzoek kan doen. Bij niveau 7 en 8 moet je informatie op wetenschappelijke wijze kunnen weergeven. Bij niveau 7 en 8 moet je informatie op wetenschappelijke wijze kunnen weergeven. Bij niveau 8 gaat het om unieke zaken, dit is onderscheidend ten opzichte van niveau 7. COMMUNICATIE Communicatievaardigheden Instroom Communiceert op basis van in de context geldende conventies met gelijken. Waar gelijken staat, kan ook overal collega s gelezen worden. Waar cliënten staat kan overal derden gelezen worden (geldt voor alle niveaus). 1 Communiceert op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, leidinggevenden en cliënten. 2 Communiceert op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, leidinggevenden en cliënten. 3 Communiceert op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, leidinggevenden en cliënten. 4 Communiceert op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, leidinggevenden en cliënten. 5 Communiceert doelgericht op basis van in de context en de beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, leidinggevenden en cliënten. Luisteren en begrijpen, beleefdheidsvormen kunnen hanteren Luisteren, begrijpen, zelf om uitleg vragen Tact, uitleg geven, instructie geven Tact, instructie geven, uitleggen, overtuigen en onderhandelen. Met doelgericht wordt bedoeld: je kunt genuanceerd kijken naar wat je voor ogen hebt en hoe je daarin je communicatie daarop aanpast. Je kunt onderscheid maken tussen soort van boodschap en doelgroep, terwijl je wel hetzelfde doel kunt hebben. Hoe hoger het niveau, hoe doelgerichter de communicatie, waarbij ook meerdere doelen en belangen kunnen spelen.

10 6 Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, specialisten en niet-specialisten, leidinggevenden en cliënten. 7 Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, specialisten en niet-specialisten, leidinggevenden en cliënten. 8 Communiceert doelgericht op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, specialisten en niet-specialisten, leidinggevenden en cliënten en de bredere wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving als geheel. Communiceren met specialisten en niet-specialisten is onderscheidend ten opzichte van niveau 5. VERANTWOORDELIJKHEID EN ZELFSTANDIGHEID Verantwoordelijk -heid en zelfstandigheid Instroom resultaten van eenvoudige routinematige taken en studie. eenvoudige taken en studie. taken en studie. takenpakket en studie. routinewerk van anderen. Waar gelijken staat, kan ook overal collega s gelezen worden. Waar cliënten staat kan overal derden gelezen worden (geldt voor alle niveaus). Het gaat om eenvoudige en afgebakende taken. Het gaat om eenvoudige en afgebakende taken. voor het resultaat van het werk van anderen.

11 5 ken, leidinggevenden en cliënten. activiteiten, werk en studie. activiteiten en werk van anderen en voor het aansturen van processen. 6 -specialisten, leidinggevenden en cliënten. studie en het resultaat van het werk van anderen. et aansturen van processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen. oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijk, beroepsmatige, wetenschappelijke of ethische aspecten. 7 -specialisten, gelijken, leidinggevenden en cliënten. studie en het resultaat van het werk van anderen. processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen. informatie en houdt daarbij rekening met sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen. 8 -specialisten, leidinggevenden en cliënten en de bredere wetenschappelijke gemeenschap en de samenleving als geheel. studie en het werk van anderen. processen en de professionele ontwikkeling van personen en groepen. complex fundamenteel onderzoeksproces, voert dit uit en past dit aan.

Niveaubeschrijvingen NLQF per descriptor met toelichting, versie 23 maart 2017

Niveaubeschrijvingen NLQF per descriptor met toelichting, versie 23 maart 2017 Niveaubeschrijvingen NLQF per descriptor met toelichting, versie 23 maart 2017 Context Descriptor Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau

Nadere informatie

Context. Instroom. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. 2 Een herkenbare leef- en werkomgeving. 3 Een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving.

Context. Instroom. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. 2 Een herkenbare leef- en werkomgeving. 3 Een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving. Context Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. 2 Een herkenbare leef- en werkomgeving. 3 Een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving. 4 Een herkenbare,

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

EVC-Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard niveau 1

EVC-Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard niveau 1 EVC-Beroeps-Overstijgende-Competentiestandaard niveau 1 Context: Een herkenbare leef- en werkomgeving Bezit basale/algemene kennis van eenvoudige feiten en ideeën gerelateerd aan een beroep of kennisdomein.

Nadere informatie

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties

Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Bijlage III Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Beschrijving leerresultaten van gereguleerde kwalificaties Beschrijvingen in leerresultaten van de diploma s de door het Ministerie van OCW gereguleerde

Nadere informatie

Nationaal Kenniscentrum EVC: EVC-Competentiestandaard

Nationaal Kenniscentrum EVC: EVC-Competentiestandaard Erkenning voor NKC EVC-Competentiestandaard Het Nationaal Kenniscentrum EVC biedt erkende EVC-Aanbieders de mogelijkheid een erkenning aan te vragen voor het mogen uitvoeren van EVC-procedures gebaseerd

Nadere informatie

Bijlage IV. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel ter vergelijking niveaus NLQF en EQF

Bijlage IV. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel ter vergelijking niveaus NLQF en EQF Bijlage IV Bij het advies van de Commissie NLQF Tabel ter vergelijking niveaus NLQF Instroomniveau NLQF instroomniveau Context Context: e bekde, stabiele leef- werkomgeving Bezit basale van evoudige feit

Nadere informatie

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten

PR V1. Beroepscompetentie- profiel RBCZ therapeuten PR 180724 V1 Beroepscompetentie- profiel Afgeleid van de niveaubepaling NLQF, niveau 6 heeft RBCZ kerncompetenties benoemd voor de complementair/alternatief therapeut. Als uitgangspunt zijn de algemene

Nadere informatie

ALV V&VN-SPV 17 mei De SPV wel/niet niveau EQF6? Waar gaat het nu allemaal over?

ALV V&VN-SPV 17 mei De SPV wel/niet niveau EQF6? Waar gaat het nu allemaal over? ALV V&VN-SPV 17 mei 2018 De SPV wel/niet niveau EQF6? Waar gaat het nu allemaal over? Europees kwalificatieraamwerk (EQF) Door koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) is het

Nadere informatie

Handleiding aanvraagformulier inschaling

Handleiding aanvraagformulier inschaling Handleiding aanvraagformulier inschaling Handleiding Aanvraagformulier Inschaling - www.nlqf.nl info@nlqf.nl februari 2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanvragen van een inschaling in het NLQF...

Nadere informatie

Handleiding bij het Aanvraagformulier Inschaling

Handleiding bij het Aanvraagformulier Inschaling Handleiding bij het Aanvraagformulier Inschaling 1.1 Inleiding Door koppeling van niveaus van nationale kwalificatiekaders aan de niveaus van het European Qualifications Framework (EQF) kunnen de niveaus

Nadere informatie

Handleiding Aanvraagformulier Inschaling

Handleiding Aanvraagformulier Inschaling Handleiding Aanvraagformulier Inschaling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Aanvragen van een inschaling in het NLQF... 2 2.1 Perspectief van waaruit de aanvraag te beschrijven... 2 2.2 Best-fit methode...

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Opleider 4, praktijkbegeleider

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Opleider 4, praktijkbegeleider Kwalificatiestructuur Sport 2012 Onderbouwing NLQF niveau Opleider 4, praktijkbegeleider Inhoudsopgave Toelichting en verantwoording 3 4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling sportkader 4 2 Toelichting

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Inschaling

Beoordelingsformulier Inschaling Beoordelingsformulier Inschaling 1.1 Gegevens Organisatie Naam organisatie Contactpersoon Adres E-mailadres NOC*NSF J. Minkhorst Postbus 302, 6800 AH Arnhem jan.minkhorst@nocnsf.nl Telefoonnummer 06-14914645

Nadere informatie

Niveauduiding Generalist Tactische Opsporing op basis best fit NLQF

Niveauduiding Generalist Tactische Opsporing op basis best fit NLQF Niveauduiding Generalist Tactische Opsporing op basis best fit NLQF LFNP Functiekenmerken Generalist Tactische Opsporing Best Fit NLQF Criteria (citaten uit het functieprofiel en het competentieprofiel)

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Inschaling

Beoordelingsformulier Inschaling Beoordelingsformulier Inschaling 1.1 Gegevens Organisatie Naam organisatie NOC*NSF Contactpersoon J. Minkhorst Adres Postbus 55, 6800 AR Arnhem E-mailadres jan.minkhorst@nocnsf.nl Telefoonnummer 06-14914645

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Afdelingsmanager CBL 4

Opleidingsprofiel Afdelingsmanager CBL 4 Opleidingsprofiel Afdelingsmanager CBL 4 Inleiding Dit document beschrijft het opleidingsprofiel van de afdelingsmanager CBL niveau 4. Om het opleidingsprofiel voor de afdelingsmanager te beschrijven wordt

Nadere informatie

Duurzaamheid in het beroep C

Duurzaamheid in het beroep C Keuzedeel mbo Duurzaamheid in het beroep C gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0030 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer techniek en gebouwde

Nadere informatie

Duurzaamheid in het beroep C

Duurzaamheid in het beroep C Keuzedeel mbo Duurzaamheid in het beroep C behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Bijlage II. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF NLQF en Leeswijzer

Bijlage II. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF NLQF en Leeswijzer Bijlage II Bij het advies van de Commissie NLQF EQF NLQF en Leeswijzer Inhoudsopgave Begrippenkader... 2 Deel I Leeswijzer... 4 1 De Europese context; het European Qualifications Framework for Lifelong

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

NLQF 1 NLQF 2 NLQF 3 NLQF 4 NLQF 5

NLQF 1 NLQF 2 NLQF 3 NLQF 4 NLQF 5 Descriptor NLQF. Meetbaar en zichtbaar gedrag. NLQF 1 NLQF 2 NLQF 3 NLQF 4 NLQF 5 Context voert taken voert routinematige taken uit die beperkt blijven tot de eigen uit die beperkt blijven tot de omgeving.

Nadere informatie

Niveauduiding Generalist GGP op basis best fit NLQF

Niveauduiding Generalist GGP op basis best fit NLQF Niveauduiding Generalist GGP op basis best fit NLQF LFNP Functiekenmerken Generalist GGP Best Fit NLQF Criteria (citaten uit het functieprofiel en het competentieprofiel) NLQF 3 NLQF 4 NLQF 6 (beargumenteerd

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Inschaling

Beoordelingsformulier Inschaling Beoordelingsformulier Inschaling 1.1 Gegevens Organisatie Naam organisatie Contactpersoon Adres E-mailadres Telefoonnummer NOC*NSF Jan Minkhorst Postbus 302, 6800 AH Amsterdam Jan.minkhorst@nocnsf.nl 06-14914645

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Instructeur 4

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Instructeur 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Onderbouwing NLQF niveau Instructeur 4 Inhoudsopgave Toelichting en verantwoording 3 4.1 Geven van lessen 4 4.3 Ondersteunen van sportgerelateerd beleid 10 4.5 Samenwerken

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Inschaling

Beoordelingsformulier Inschaling Beoordelingsformulier Inschaling 1.1 Gegevens Organisatie Naam organisatie Contactpersoon E-mailadres Telefoon NOC*NSF J. Minkhorst jan.minkhorst@nocnsf.nl 06.14914645 1.2 Gegevens Kwalificatie Exacte

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Trainer-coach 5

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Trainer-coach 5 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Onderbouwing NLQF niveau Trainer-coach Inhoudsopgave Toelichting en verantwoording 3.1 Geven van trainingen 4.2 Coachen bij wedstrijden 8.3 Ondersteunen van meerjarentopsportbeleid

Nadere informatie

Verrijking leervaardigheden

Verrijking leervaardigheden Keuzedeel mbo Verrijking leervaardigheden behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Duurzaamheid in het beroep B

Duurzaamheid in het beroep B Keuzedeel mbo Duurzaamheid in het beroep B gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0029 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer techniek en gebouwde

Nadere informatie

Niveauduiding Senior Tactische Opsporing op basis best fit NLQF

Niveauduiding Senior Tactische Opsporing op basis best fit NLQF Niveauduiding Senior Tactische Opsporing op basis best fit NLQF LFNP Functiekenmerken Senior Tactische Opsporing Descriptoren Descriptoren Descriptoren Descriptoren Best Fit NLQF Criteria (citaten uit

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Opleider 5

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Opleider 5 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Onderbouwing NLQF niveau Opleider Inhoudsopgave Toelichting en verantwoording 3.4 a Coachen van cursisten (leercoach) 4.4 b Geven van workshops (expert) 9.4 c Afnemen van

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Opleidingsprofiel verkoopmedewerker CBL 2

Opleidingsprofiel verkoopmedewerker CBL 2 Opleidingsprofiel verkoopmedewerker CBL 2 Inleiding Dit document beschrijft het opleidingsprofiel van de verkoopmedewerker CBL niveau 2. Om het opleidingsprofiel voor de verkoopmedewerker te beschrijven

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Duurzaamheid in het beroep A

Duurzaamheid in het beroep A Keuzedeel mbo Duurzaamheid in het beroep A behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen)

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen) Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het ontwikkelen, coördineren en realiseren van campagnes en acties binnen een team en/of thema met als doel het bereiken, benaderen en activeren van de doelgroepen. Welke

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Eerste verkoopmedewerker CBL 3

Opleidingsprofiel Eerste verkoopmedewerker CBL 3 Opleidingsprofiel Eerste verkoopmedewerker CBL 3 Inleiding Dit document beschrijft het opleidingsprofiel van de eerste verkoopmedewerker CBL niveau 3. Om het opleidingsprofiel voor de eerste verkoopmedewerker

Nadere informatie

Duurzaamheid in het beroep B

Duurzaamheid in het beroep B Keuzedeel mbo Duurzaamheid in het beroep B behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Eisen mbo-certificaat. Ondersteuning thuis

Eisen mbo-certificaat. Ondersteuning thuis Eisen mbo-certificaat Ondersteuning thuis Code Het mbo-certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie: Helpende Zorg en Welzijn 25498 Bijlage bij het kwalificatiedossier: Dienstverlening

Nadere informatie

Duurzaamheid in het beroep D

Duurzaamheid in het beroep D Keuzedeel mbo Duurzaamheid in het beroep D behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

J L. Nordwin College Competentiemeter MBO - 21st Century & Green Skills. Vaardigheden Gedragsindicatoren. 21st Century Skill - -

J L. Nordwin College Competentiemeter MBO - 21st Century & Green Skills. Vaardigheden Gedragsindicatoren. 21st Century Skill - - Nordwin College Competentiemeter MBO - 21st Century & Green Skills 21st Century Skill Jouw talent Vaardigheden Gedragsindicatoren J L Ik weet wat ik wil Ik weet wat ik kan Ik ga na waarom iets mij interesseert

Nadere informatie

Studiepuntensysteem Office-en managementsupport

Studiepuntensysteem Office-en managementsupport Studiepuntensysteem Office-en managementsupport Waarom studiepunten? Het studiepuntensysteem biedt de mogelijkheid om: 1. de studieprestaties van de student transparant te maken; 2. de studievoortgang

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Eindniveau Associate degree

Eindniveau Associate degree Landelijk Netwerk Ad Eindniveau Associate degree Uitgave: juli 2013 Versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Verantwoording 2 1 Inleiding 3 2 Noodzaak tot het formuleren van het eindniveau Ad 4 3 De Ad er

Nadere informatie

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau)

Natuurwetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden (bètaprofielniveau) BIJLAGE 1 Examenprogramma NLT havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Exacte wetenschappen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Intra- en transmurale zorg

Intra- en transmurale zorg Keuzedeel mbo Intra- en transmurale zorg behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: calibris Ontwikkeld door: Calibris 2 van 6 1. Algemene informatie D1: Intra- en transmurale zorg niveau

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Instructeur 3

Kwalificatiestructuur Sport Onderbouwing NLQF niveau Instructeur 3 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Onderbouwing NLQF niveau Instructeur 3 Inhoudsopgave Toelichting en verantwoording 3 3.1 Geven van lessen 4 3.3 Organiseren van activiteiten 10 3.4 Aansturen sportkader

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo vanaf schooljaar 2014-2015 Examenprogramma NLT vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Exacte wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Tien competenties voor de 21 e eeuw

Tien competenties voor de 21 e eeuw Tien competenties voor de 21 e eeuw Natuurlijk leren in de 21 e eeuw 28 september, Keete Voerman en Anne Remmerswaal Programma Introductie Waar denk je aan? Uitwerking model Aan de slag met aanpak voor

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

Assisteren bij Sport en Recreatie

Assisteren bij Sport en Recreatie Keuzedeel mbo Assisteren bij Sport en Recreatie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0006 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en

Nadere informatie

Niveauduiding Operationeel Expert GGP op basis best fit NLQF

Niveauduiding Operationeel Expert GGP op basis best fit NLQF Niveauduiding Operationeel Expert GGP op basis best fit NLQF LFNP Functiekenmerken Operationeel Expert GGP Descriptoren Descriptoren Descriptoren Descriptoren Best Fit NLQF Criteria (citaten uit het functieprofiel

Nadere informatie

Congres Brede School 19 april 2016

Congres Brede School 19 april 2016 Congres Brede School 19 april 2016 DEELSESSIE 10: OPLEIDEN VAN PEDAGOGISCH PROFESSIONALS VAN DE TOEKOMST. Even voorstellen.. Opleidingentafel Pedagogisch Pact Landelijke aanpak professionalisering pedagogische

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

Crebo K Servicedocument Duurzaamheid in het beroep C

Crebo K Servicedocument Duurzaamheid in het beroep C Stichting Examenservice Crebo K0030 - Servicedocument Duurzaamheid in het beroep C ten behoeve van de constructie van beoordelingsformulieren en examenopdrachten Overzicht Kerntaken Per Kerntaak: complexiteit,

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo

Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo Examenprogramma natuur, leven en technologie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Fundament

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie havo

Examenprogramma natuur, leven en technologie havo Examenprogramma natuur, leven en technologie havo Het eindexamen (februari 2007) Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Het abc van een leerlijn taalvaardigheid. Prof. Dr. Herbert De Vriese Guido Cajot, Wim De Beuckelaer, Mit Leuridan

Het abc van een leerlijn taalvaardigheid. Prof. Dr. Herbert De Vriese Guido Cajot, Wim De Beuckelaer, Mit Leuridan Het abc van een leerlijn taalvaardigheid Prof. Dr. Herbert De Vriese Guido Cajot, Wim De Beuckelaer, Mit Leuridan 1. Het abc van een leerlijn taalvaardigheid 2. Een praktijkvoorbeeld uit de opleiding wijsbegeerte

Nadere informatie

Functiebeschrijving DESKUNDIGE KINDEREN EN JONGEREN B1-B3

Functiebeschrijving DESKUNDIGE KINDEREN EN JONGEREN B1-B3 Beschrijving doel en visie Binnen de eengemaakte organisatie, stad en OCMW, staat de burger centraal. Om dit te realiseren zijn er 3 klantgerichte sectoren: dienstverlening, samenleving en stadsontwikkeling

Nadere informatie

Beschrijving van competenties

Beschrijving van competenties Beschrijving van competenties * Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Verdieping software. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code

Keuzedeel mbo. Verdieping software. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code Keuzedeel mbo Verdieping software gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Op: xx-xx-2016

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Aantekenformulier van het assessment PDG

Aantekenformulier van het assessment PDG Aantekenformulier van het assessment PDG Kandidaat: Assessor: Datum: Een startbekwaam docent voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraren in het tweedegraadsgebied (zie competentie 1 t/m 7 op de volgende

Nadere informatie

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Elektrotechnische installaties

Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Elektrotechnische installaties Keuzedeel mbo Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Elektrotechnische installaties behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo 1 Penvoerder : OTIB Ontwikkeld door : ISSO, partner consortium

Nadere informatie

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen.

Voor elke competentie dient u ten eerste aan te geven in welke mate deze vereist is om het stageproject succesvol te (kunnen) beëindigen. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN NAAMSESTRAAT 69 BUS 3500 3000 LEUVEN, BELGIË m Stageproject bijlage 1: Leidraad bij het functioneringsgesprek Naam stagiair(e):.. Studentennummer:. Huidige opleiding

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Pre-Academisch Onderwijs. Ontwikkelingslijnen en leerdoelen

Pre-Academisch Onderwijs. Ontwikkelingslijnen en leerdoelen Pre-Academisch Onderwijs Ontwikkelingslijnen en leerdoelen LEERDOELEN PER ONTWIKKELINGSLIJN Ontwikkelingslijn 1: De leerling ontwikkelt een wetenschappelijke houding 1.1 De leerling ontwikkelt een kritische

Nadere informatie

Een goed proces is de beste interventie:

Een goed proces is de beste interventie: Een goed proces is de beste interventie: de waarde van interactie en dialoog Arjella van Scheppingen, Value2share: a TNO company KLM Themasessie 18 september 2014 Hanneke van Dongen (proefschrift juni

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Leerdoelenmatrices lmp 1.5_GEREV.doc. Leerdoelenmatrices LMP per werkproces op basis van servicedocument Versie 1.

Leerdoelenmatrices lmp 1.5_GEREV.doc. Leerdoelenmatrices LMP per werkproces op basis van servicedocument Versie 1. Leerdoelenmatrices LMP per werkproces op basis van servicedocument Versie 1.0 BD/24 juni 2009 1 Toelichting op de matrices Leerdoelenmatrix beroepsbekwaam 1. cognitief-reflectief 2. vakmatig-methodisch

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Beschrijving van niveau 5

Beschrijving van niveau 5 Beschrijving van niveau 5 Associate degree Dit document is op 20 september 2018 vastgesteld in de vergadering van het overlegplatform Ad van de Vereniging Hogescholen en is ter definitieve besluitvorming

Nadere informatie

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken

Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken Werkdocument interpretatie keuzedeel Security in systemen en netwerken 2 16-03-2016 Inhoud Context... 3 Concrete beroepstaken... 4 D1-K1: Implementeert beveiligingsaanpassingen... 4 D1-K1-W1: Volgt technologische

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Voorbereiding hbo kunstonderwijs

Voorbereiding hbo kunstonderwijs Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo kunstonderwijs gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0184 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: Sectorkamer ICT en creatieve

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie