Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding Bedrijfskunde vrijgesteld kunnen worden op grond van de kennis en ervaring die u hebt opgedaan in de praktijk. Quickscan De eerste stap in de procedure is het uitvoeren van een quickscan. Deze quickscan geeft aan of het al dan niet zinvol is om een verzoek in te dienen. U vindt de quickscan op Portfolio samenstellen De competenties die u heeft verworven uit leerervaringen die aansluiten bij de opleiding, moet u aantonen door middel van duidelijke en passende bewijzen in een portfolio. De drie belangrijkste onderdelen van het maken van het portfolio zijn: vaststellen wat u geleerd heeft, bepalen met welke bewijzen u dat kunt aantonen, reflecteren op uw keuze. U neemt uitsluitend de beste bewijzen op in het portfolio: alleen die bewijzen die voldoende zijn om het gewenste resultaat te behalen. In het portfolio geeft u tevens aan wat uw doel van uw vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring is. Gebruik hiervoor het invul-sjabloon voor het portfolio Managementwetenschappen op pagina 2 t/m 5. Stappenplan portfolio samenstellen: 1. Neem de beschrijving van de opleiding door. 2. Bekijk welke informatie u in het portfolio van uw opleiding moet opnemen. 3. Ga na en schrijf op welke persoonlijke gegevens, werk- en leerervaringen mogelijk relevant kunnen zijn voor de competenties die u wilt aantonen. 4. Expliciteer en noteer wat u precies heeft geleerd van die ervaringen in termen van de competenties. 5. Verzamel bewijzen en stel de relevantie ervan vast. 6. Stel argumenten op voor de selectie van de bewijzen. Ondersteuning Voor het erkennen van uw competenties zult u zelf actief aan het werk moeten. U bent verantwoordelijk om bewijzen te leveren van verworven competenties en deze op een gepaste manier te presenteren in een portfolio. Om dit goed te doen moet u uw activiteiten uit het verleden overdenken en nagaan wat geschikt is als bewijs voor deze opleiding en wat niet. Een probleem daarbij is dat u zich soms niet realiseert wat u geleerd heeft of dat u dat niet precies kunt aangeven. Het is namelijk belangrijk dat u aangeeft wat u geleerd heeft uit bepaalde ervaringen en niet dat u aangeeft welke ervaringen u heeft. Als u vragen heeft, kunt u in eerste instantie gebruik maken van Vraag en antwoord op deze website, waarin u op veelgestelde vragen een antwoord kunt vinden. 1

2 Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Managementwetenschappen OER Bij een vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring dient u het portfolio te versturen naar: Open Universiteit Commissie voor de examens, afdeling IOD Postbus DL Heerlen Nadat uw portfolio is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en zal uw portfolio beoordeeld worden. Uw naam: Studentnummer: Door ondertekening verklaart u het portfolio naar waarheid te hebben ingevuld en alleen bewijzen van eigen werk te hebben toegevoegd. Handtekening: Plaats: Datum: 2

3 Opbouw portfolio Het portfolio bevat de volgende onderdelen: 1) Voorblad voorzien van naam en handtekening 2) Curriculum Vitae: a. Relevante werkervaring (meest recente als eerste). b. Opleidingen c. Cursussen/workshops 3) Indien u al een vrijstellingsdossier heeft: de vrijstellingsbeschikking 4) Resultaat van de quick scan Managementwetenschappen en Bedrijfskunde Deze uitdraai geeft een overzicht van: - cursussen die voor vrijstelling in aanmerking zouden komen, omdat u inschat de inhoud/leerdoelen voor 70% of meer te beheersen en hiervoor bewijzen te kunnen overleggen. 5) Overzicht vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring In dit overzicht geeft u aan voor welke cursussen u vrijstelling aanvraagt en welke bewijsstukken (nummers) u per cursus meestuurt ter motivering van uw aanvraag. De nummers van de bewijsstukken vult u in, nadat u de onderbouwing van uw vrijstelling en de lijst met bewijsstukken heeft uitgewerkt. Uw aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de resultaten van de quick scan. Dit houdt in dat een vrijstellingsaanvraag voor een cursus op grond van praktijkervaring alleen zinvol is als u: - minimaal 2 jaar relevante werkervaring op hbo-niveau heeft in het betreffende gebied van management en bedrijfskunde, - de inhoud/leerdoelen van de betreffende cursus voor 70% beheerst, - hiervoor bewijzen kunt overleggen. Cursuscode Cursusnaam Bewijsstukken 3

4 Cursussen uit de bacheloropleiding Bedrijfskunde die in aanmerking komen voor vrijstelling op grond van praktijkervaring op hbo-niveau Code Titel Modulen Financieel / administratief B09111 Managementaccounting 1 B38111 Administratieve processen en accounting 1 B34111 Administratieve organisatie 1 B39111 Financial accounting 1 B35111 Financieel management 1 Commercieel / marketing B05111 Marketing 1 Ict- en techniek of productie B08111 Procesmanagement 1 B26121 Productiemanagement 1 B37111 Ketenmanagement 1 B48121 Projectmanagement: inrichten van projecten 1 B49111 Projectmanagement: beheersen van projecten 1 B22321 Kwaliteitsmanagement 1 N22211 Corperate Responsibility for Suntainable Development 1 Human resource management B01121 Human resource management 1 S09241 Sociale psychologie 1 S11141 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie 1 Algemeen management B02112 Ondernemen en managen 2 B04121 Managementcompetenties 1 B13131 Organisatie en management 1 B08221 Strategie van organisaties 1 B18231 Organisatiecultuur 1 Algemene ontwikkeling B02111 Algemene economie van management 1 B29121 Politicologie 1 B57211 Overheid en bedrijf 1 R07111 Inleiding bestuursrecht 1 R21291 Ondernemingsrecht 1 6) Onderbouwing voor vrijstelling per cursus Geef voor elke cursus waarvoor u vrijstelling aanvraagt een onderbouwing waaruit blijkt in hoeverre u de inhoud/leerdoelen beheerst. Geef per cursus aan welke relevante praktijkervaring u heeft. Deze onderbouwing kunt u doen volgens de STARRT-methode: 1. Omschrijf de werksituatie(s) (Situatie); 2. Geef de taakomschrijving(en) (Taakomschrijving); 3. Omschrijf de activiteiten die u in deze taak, opdracht, functie heeft uitgevoerd. (Activiteiten); 4. Wat was het resultaat van uw activiteiten (Resultaat)? 5. Geef aan wat u voor uzelf leerde in deze taak, opdracht, functie. (Reflectie) 6. Hoe kunt u uw ervaringen in de praktijk vertalen naar de inhoud of doelstellingen van de cursus. (Transfer). De inhoud of doelstellingen per cursus kunt u vinden op onder studieaanbod, in de studiegids (CD-ROM) of in de cursus zelf. Geef een beargumenteerde onderbouwing waarmee u aantoont deze cursusinhoud of -doelstellingen tot een bepaald niveau te bezitten. De onderbouwing kan per onderdeel van de cursus of doelstelling verschillen. Haal concreet materiaal aan, verwijs naar relevante situaties, vermeld gebruikte bronnen/bewijsstukken. 7) Bewijzen van uw relevante (werk)ervaring 4

5 Aan uw vrijstellingsaanvraag voegt u documenten toe, als bewijsmateriaal voor uw praktijkervaring. Als bewijzen kunnen onder andere gelden: (1) officiële documenten die aangeven dat u betrokken was bij een - voor de aangevraagde vrijstelling relevant - project en die uw bijdrage aan het project concretiseren; (2) gemaakte producten/werken/presentaties; (3) verslag van evaluatie/ functionerings- of beoordelingsgesprekken; ((4) relevante artikelen/notities/plannen die u schreef, (5) etc. Denkt u eraan dat u bedrijfsgevoelige gegevens alleen kunt aanleveren met toestemming van het bedrijf. De bewijzen moeten aan de volgende eisen voldoen: a. relevant voor de cursus(sen) waarvoor vrijstelling wordt gevraagd; b. betrekking hebben op de inhoud of doelstellingen van de cursus(sen) (valide); c. zich richten op de activiteiten en functies die u daadwerkelijk in de praktijk heeft uitgevoerd (authentiek); d. blijk geven van uw persoonlijke bijdrage/competentie; e. betrekking hebben op een functie/activiteiten die u minimaal 2 jaar en op minimaal HBO-niveau heeft uitgevoerd; Het aantal bewijzen dat u aanlevert moet voldoende zijn, maar niet meer dan noodzakelijk. Maak een lijst van documenten die u bij de onderbouwing van de vrijstelling per cursus als bewijsmateriaal heeft genoemd. Ga hierbij als volgt te werk: - Nummer elk bewijsstuk, benoem en omschrijf het in kolom 3 en verwijs naar de cursus(sen) en waarvoor het bewijsstuk relevant is in kolommen 1 en 2. - U verwijst naar het desbetreffende bewijsmateriaal bij uw onderbouwing van de vrijstelling per cursus door tussen haakjes het nummer hiervan te vermelden, bijvoorbeeld: (bewijs 3). Uiteraard kunnen sommige bewijsstukken de onderbouwing zijn voor meer dan één cursusdoelstelling of zelfs meer dan één cursus. - Vermeld de nummers van de bewijsstukken per cursus in de tabel overzicht vrijstellingsverzoek. Enkele voorbeelden van bewijsstukken (gefingeerd): Cursuscode Cursusnaam Bewijsstukken B01121 Human Resource Management Bewijs 1: Presentatie over kwalificaties benodigd/bestaand personeel in organisatie X B08221 Strategie van organisaties Bewijs 2: Strategische notitie of Business plan voor bedrijf Y Bewijs 3: SWOT analyse bij bedrijf Z B05111 Marketing Bewijs 4: Marketingplan voor bedrijf X B04121 Managementcompetenties Bewijs 5: Werkgeversverklaring(en) inzake brede en gevarieerde managementervaring bij bedrijven X, Y, Z Etc... Bewijs 6:.. 5

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Gids voor de kandidaat

Gids voor de kandidaat AUGent-procedure toelatingsonderzoek voor Bacheloropleidingen van de AUGent-instellingen 2010-2011 Gids voor de kandidaat Versie januari 2010 Toelatingsonderzoek-Gids voor kandidaten.doc 1/15 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Cohorten 2009-2010 Versie Juni 2009 Inleiding Competentiegericht opleiden heeft tot doel

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen studiejaar 2014-2015 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN 5 Algemene bepalingen

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September)

Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Netwerktechniek en beheer (2013 2/September) Netwerktechniek en -beheer (2013-2/September) Inleiding Inleiding: student Dit is de online studiewijzer van de module Netwerktechniek en -beheer. Sinds de

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie