De onderbouwing in het ervaringscertificaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onderbouwing in het ervaringscertificaat"

Transcriptie

1 Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I

2 Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de onderbouwing van een werkproces van het kwalificatiedossier Secretariële beroepen, uitstroom Secretaresse, niveau 3 (werkproces 1.2 Formuleert en redigeert teksten en geeft deze vorm). Crebonummer Cohort De uitwerking van het werkproces zoals deze is opgenomen in het kwalificatiedossier, vindt u op Waar moet een goede onderbouwing aan voldoen? In de Schrijfwijzer ervaringscertificaat van het Kenniscentrum EVC wordt beschreven aan welke criteria ( kortoms ) de onderbouwing van een ervaringscertificaat moet voldoen: 1. Titels kerntaken en bijbehorende werkprocessen die de kandidaat beheerst. 2. Gaat uit van de kritische prestatie /gedragsindicatoren van deze werkprocessen. 3. Benoemt de concrete instrumenten / bewijzen waarmee deze indicatoren worden aangetoond. 4. Beschrijft wat er uit de bewijzen blijkt (met voorbeelden: concrete situaties). 5. Bevat de conclusie: het werkproces wordt beheerst.

3 1 Slecht voorbeeld onderbouwing Onderstaand voorbeeld is een slecht geschreven onderbouwing. Deze voldoet namelijk nog niet aan de criteria/ kortoms van een goede onderbouwing, zoals deze zijn opgesteld in de Schrijfwijzer ervaringscertificaat van het Kenniscentrum EVC. De kandidaat toont aan dat zij de competenties formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen en materialen en middelen inzetten beheerst. In het portfoliobewijs Richtlijnen correspondentie worden door de werkgever de richtlijnen voor interne en externe communicatie beschreven. Hierbij gaat het om taalgebruik, lay out en huisstijl. De kandidaat werkt opdrachten en instructies die zij ontvangt op de voorgeschreven wijze uit. Mevrouw Y heeft veel toetsenbordervaring en maakt gebruik van de typevaardigheden die tijdens haar eerdere opleidingen en werkervaring heeft opgedaan. Mevrouw Y maakt effectief gebruik van materialen en middelen. Tijdens het werkplekbezoek vertelt mevrouw Y namelijk dat zij verantwoordelijk was voor het inrichten van de sharepoint omgeving zodat documenten van verschillende collega s voor iedereen vindbaar zijn. Tijdens het werkplekbezoek belt een klant voor een collega die op dat moment niet aanwezig is. De klant reageert ongeduldig en accepteert niet dat niemand haar te woord kan staan. Mevrouw Y toont begrip voor de klant en wijst op de opties voor contact met de collega. Ze laat hiermee zien dat klantvriendelijkheid voor haar hoog in het vaandel staat. Mevrouw Y toont aan dat zij productief blijft werken in een stressvolle omgeving. Haar manager beschrijft namelijk een periode waarin mevrouw Y, naast haar eigen werkzaamheden, ook de werkzaamheden van haar collega moest overnemen in verband met ziekte. Mevrouw Y heeft een prioriteitenlijst gemaakt van alle documenten die zij moest redigeren en verzenden. Voor documenten die mogelijk niet op tijd af zouden komen, nam zij contact op met de betrokken collega om af te stemmen of de deadline kon worden verschoven. Vervolgens heeft zij de taken in volgorde van belangrijkheid voltooid. Mevrouw Y wordt door de leidinggevende beschreven als een persoon die rustig blijft in stressvolle situaties en overzicht houdt. Zij denkt eerst na over de mogelijkheden om knelpunten op te lossen en haar dagelijks werk zo uit te voeren dat het werk tijdig en correct af is. De kandidaat beheerst dit werkproces in voldoende mate. 1.1 Toelichting slechte onderbouwing Hieronder nogmaals hetzelfde slechte voorbeeld van de onderbouwing van het werkproces Formuleert en redigeert teksten en geeft deze vorm. In de lopende tekst van deze onderbouwing heeft een reviewer van het Kenniscentrum EVC opmerkingen ingevoegd die laten zien op welke punten deze onderbouwing verbeterd kan worden. De kandidaat verwijs niet met de kandidaat, gebruik liever mevrouw Y toont aan dat zij de competenties formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen en materialen en middelen inzetten beheerst. Hier wordt een opsomming gegeven van onderdelen die mevrouw

4 beheerst. Dit roept direct de vraag op: waar wordt dat mee aangetoond? Hoewel er vervolgens bewijzen en voorbeelden gegeven kunnen worden, wordt niet duidelijk op welke onderdelen dat betrekking heeft. Het is dan ook de bedoeling om iedere prestatie indicator apart te onderbouwen: op welk bewijs/instrument baseert de assessor zich en wat heeft hij/zij daarin gezien/gelezen/gehoord. Daarnaast valt op dat hier niet de prestatie indicatoren, maar competenties worden opgesomd. De competenties hebben per werkproces hun eigen uitwerking in prestatieindicatoren, dus sluit dáár bij aan. In het portfoliobewijs Richtlijnen correspondentie Dit bewijs beschrijft de procedure bij de huidige werkgever, níet de bekwaamheid van de kandidaat. worden door de werkgever de richtlijnen voor interne en externe communicatie beschreven. Hierbij gaat het om taalgebruik, lay out en huisstijl. De kandidaat werkt opdrachten en instructies die zij ontvangt op de voorgeschreven wijze uit Dit zegt wél iets over de kandidaat, maar uit welk bewijs blijkt dat en wat heeft de assessor gezien/gehoord/gelezen? Daarnaast valt op dat het niet concreet wordt wat de kandidaat hier aantoont. Vermoedelijk is het de prestatie indicator documenten opstellen naar doel en doelgroep, maar dat moet de lezer zelf afleiden. Mevrouw Y heeft veel toetsenbordervaring ervaring is geen bewijs van bekwaamheid. Zijn er bewijzen die dit kunnen aantonen? en maakt gebruik van de typevaardigheden die tijdens haar eerdere opleidingen en werkervaring heeft opgedaan Ook hier wordt niet expliciet benoemd wat hiermee wordt aangetoond. Met andere woorden; er wordt niet aangesloten bij de prestatie indicator. Mevrouw Y maakt effectief gebruik van materialen en middelen Dit is goed: herkenbaar aangesloten bij de prestatie indicator. Tijdens het werkplekbezoek vertelt mevrouw Y namelijk dat zij verantwoordelijk was voor verantwoordelijk zijn geldt hetzelfde als ervaring : het zegt nog niets over de bekwaamheid van de kandidaat voor het inrichten van de sharepoint omgeving zodat documenten van verschillende collega s voor iedereen vindbaar zijn Deze toelichting is niet overtuigend: wat was de rol van de kandidaat, waarom is de assessor overtuigd van de bekwaamheid van de kandidaat?. Tijdens het werkplekbezoek belt een klant voor een collega die op dat moment niet aanwezig is. De klant reageert ongeduldig en accepteert niet dat niemand haar te woord kan staan. Mevrouw Y toont begrip voor de klant en wijst op de opties voor contact met de collega. Ze laat hiermee zien dat klantvriendelijkheid voor haar hoog in het vaandel staat. Voorgaande zin (en de toelichting ervoor) lijkt een prestatie indicator en het is voor een secretaresse vermoedelijk een waardevolle competentie. Echter, het is niet relevant voor dit werkproces (zie de uitwerking uit het kwalificatie dossier), hier kunt u dit dus beter weglaten. Mevrouw Y toont aan dat zij productief blijft werken in een stressvolle omgeving Dit is goed. Herkenbaar aangesloten bij een prestatie indicator uit dit werkproces. Haar manager beschrijft wanneer doet hij/zij dit? In welk bewijs heeft de assessor hier iets over gezien/gehoord/gelezen namelijk een periode waarin mevrouw Y, naast haar eigen werkzaamheden, ook de werkzaamheden van haar collega moest overnemen in verband met ziekte. Mevrouw Y heeft een prioriteitenlijst gemaakt van alle documenten die zij moest redigeren en verzenden. Voor documenten die mogelijk niet op tijd af zouden komen, nam zij contact op met de betrokken collega om af te stemmen of de deadline kon worden verschoven. Vervolgens heeft zij de taken in volgorde van belangrijkheid voltooid. Mevrouw Y wordt door de leidinggevende beschreven als een persoon die rustig blijft in stressvolle situaties en overzicht houdt. Zij denkt eerst na over de mogelijkheden om knelpunten op te lossen en haar dagelijks werk zo uit te voeren dat het werk tijdig en correct af is Dit is een goed concreet voorbeeld. De kandidaat beheerst dit werkproces in voldoende mate. Sluit af met mevrouw Y beheerst dit werkproces.

5 2 Slecht voorbeeld met kleuren Wanneer we de onderdelen in deze onderbouwing een kleur geven om in één oogopslag de structuur van de onderbouwing te zien, valt op dat de genoemde onderdelen onvoldoende aanwezig zijn en de onderbouwing niet logisch is opgebouwd. Gaat uit van de kritische prestatie /gedragsindicatoren van deze werkprocessen. Benoemt de concrete instrumenten / bewijzen waarmee deze indicatoren worden aangetoond. Beschrijft wat er uit de bewijzen blijkt (met voorbeelden: concrete situaties). De kandidaat toont aan dat zij de competenties formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen en materialen en middelen inzetten beheerst. In het portfoliobewijs Richtlijnen correspondentie worden door de werkgever de richtlijnen voor interne en externe communicatie beschreven. Hierbij gaat het om taalgebruik, lay out en huisstijl. De kandidaat werkt opdrachten en instructies die zij ontvangt op de voorgeschreven wijze uit. Mevrouw Y heeft veel toetsenbordervaring en maakt gebruik van de typevaardigheden die tijdens haar eerdere opleidingen en werkervaring heeft opgedaan. Mevrouw Y maakt effectief gebruik van materialen en middelen. Tijdens het werkplekbezoek vertelt mevrouw Y namelijk dat zij verantwoordelijk was voor het inrichten van de sharepoint omgeving zodat documenten van verschillende collega s voor iedereen vindbaar zijn. Tijdens het werkplekbezoek belt een klant voor een collega die op dat moment niet aanwezig is. De klant reageert ongeduldig en accepteert niet dat niemand haar te woord kan staan. Mevrouw Y toont begrip voor de klant en wijst op de opties voor contact met de collega. Ze laat hiermee zien dat klantvriendelijkheid voor haar hoog in het vaandel staat. Mevrouw Y toont aan dat zij productief blijft werken in een stressvolle omgeving. Haar manager beschrijft namelijk een periode waarin mevrouw Y, naast haar eigen werkzaamheden, ook de werkzaamheden van haar collega moest overnemen in verband met ziekte. Mevrouw Y heeft een prioriteitenlijst gemaakt van alle documenten die zij moest redigeren en verzenden. Voor documenten die mogelijk niet op tijd af zouden komen, nam zij contact op met de betrokken collega om af te stemmen of de deadline kon worden verschoven. Vervolgens heeft zij de taken in volgorde van belangrijkheid voltooid. Mevrouw Y wordt door de leidinggevende beschreven als een persoon die rustig blijft in stressvolle situaties en overzicht houdt. Zij denkt eerst na over de mogelijkheden om knelpunten op te lossen en haar dagelijks werk zo uit te voeren dat het werk tijdig en correct af is. De kandidaat beheerst dit werkproces in voldoende mate. Hieronder wordt per criterium/ kortom aangegeven waarom deze onderbouwing nog niet voldoet. Dit biedt tevens inzicht in de punten waarop deze onderbouwing verbeterd kan worden. 1. Titels kerntaken en bijbehorende werkprocessen die de kandidaat beheerst: De titel van dit werkproces wordt benoemd:. 2. Gaat uit van de kritische prestatie /gedragsindicatoren van deze werkprocessen. De onderbouwing start met De kandidaat toont aan dat zij de competenties formuleren en rapporteren, vakdeskundigheid toepassen en materialen en middelen inzetten beheerst. Het is echter niet goed om een opsomming van competenties te geven, maar er dient aangesloten te worden bij de afzonderlijke prestatie indicatoren.

6 Er worden drie prestatie indicatoren benoemd: 1. Mevrouw Y maakt effectief gebruik van materialen en middelen. 2. Ze laat hiermee zien dat klantvriendelijkheid voor haar hoog in het vaandel staat. 3. Mevrouw Y toont aan dat zij productief blijft werken in een stressvolle omgeving. Prestatie indicatoren 1 en 3 komen uit het kwalificatiedossier van deze standaard. Dat is dus goed. Prestatie indicator 2 is echter geen prestatie indicator van dit werkproces en dient weg te worden weggelaten. In de onderbouwing wordt benoemd dat mevrouw Y veel toetsenbordervaring heeft. Dat lijkt iets te zeggen over de prestatie indicator toetsenbordvaardigheid bij het verwerken van de correspondentie, maar de lezer moet dat zelf afleiden. Er dient herkenbaar bij de prestatieindicator aangesloten te worden. 3. Benoemt de concrete instrumenten / bewijzen waarmee deze indicatoren worden aangetoond. Portfoliobewijs Richtlijnen correspondentie : Het portfoliobewijs Richtlijnen correspondentie zegt op zichzelf niets over de bekwaamheid van de kandidaat. Hierin staat namelijk slechts de procedure bij de huidige werkgever. Het wordt vervolgens niet duidelijk uit welk bewijs blijkt dat de kandidaat volgens de richtlijnen werkt. Beoordeling werkgever: In de onderbouwing wordt verwezen naar een beoordeling door de werkgever. Het blijft echter onduidelijk om welk concreet bewijs het hier gaat. 4. Beschrijft wat er uit de bewijzen blijkt (met voorbeelden: concrete situaties). Het portfoliobewijs Richtlijnen correspondentie zegt niets over de bekwaamheid van de kandidaat. Het wordt vervolgens ook niet duidelijk met welk bewijs de kandidaat wél aantoont dat zij volgens de richtlijnen werkt (zie criterium 2) en wat de assessor daar gezien/gehoord/gelezen heeft. In de onderbouwing wordt aangegeven dat mevrouw Y tijdens het werkplekbezoek vertelt dat zij verantwoordelijk was voor het inrichten van de sharepoint omgeving [ ]. Ergens verantwoordelijk voor zijn, betekent echter niet dat men bekwaam is. Voor een goede onderbouwing moet dit dus anders geformuleerd worden (zie goede voorbeeld). Hoewel het bewijs beoordeling door de werkgever niet concreet genoeg wordt beschreven, is de toelichting goed: er wordt een concreet voorbeeld gegeven van een situatie waarin mevrouw Y in een stressvolle omgeving productief bleef werken. 5. Bevat de conclusie: het werkproces wordt beheerst: Deze onderbouwing wordt afgesloten met de kandidaat beheerst dit werkproces in voldoende mate. Sluit echter af met mevrouw Y beheerst dit werkproces. Het in voldoende mate beheersen is namelijk erg schools en impliceert dat mevrouw Y dit onderdeel ook in onvoldoende mate had kunnen beheersen. Dat is niet des EVC. Verwijs overigens niet met de kandidaat naar de EVC kandidaat, maar noem deze de heer X / mevrouw Y.

7 3 Goed voorbeeld onderbouwing Onderstaand voorbeeld is een goed geschreven onderbouwing. Deze voldoet namelijk aan de criteria/ kortoms van een goede onderbouwing, zoals deze zijn opgesteld in de Schrijfwijzer ervaringscertificaat van het Kenniscentrum EVC. Mevrouw Y toont aan dat zij documenten opstelt die zijn afgestemd op doel en doelgroep. Dit blijkt uit de handleiding urenadministratie die door mevrouw Y is opgesteld en die is toegevoegd aan haar portfolio. De handleiding is in goed Nederlands geschreven, heeft een inhoudsopgave en de structuur van het document loopt exact volgens de stappen van de urenregistratie. Uit het beoordelingsformulier van de direct leidinggevende van mevrouw Y blijkt dat de gebruikers van de handleiding deze heel duidelijk en overzichtelijk vinden. Mevrouw Y laat tijdens het werkplekbezoek zien dat zij zeer toetsenbordvaardig is bij het verwerken van de correspondentie zij stelde namelijk een brief op voor het beëindigen van het bedrijfsabonnement van een vakblad. Zij liet zien dat ze deze brief snel en foutloos opstelde. De brief voor het beëindigen van het document is tevens door mevrouw Y opgenomen in het portfolio. In het portfolio is ook het typediploma van mevrouw Y opgenomen. Zij heeft de door haar gevolgde typecursus (2010) afgesloten met het cijfer 10. Mevrouw Y maakt effectief gebruik van materialen en middelen. Tijdens het werkplekbezoek laat mevrouw Y een sharepoint omgeving zien die door haar en haar collega s wordt gebruikt om informatie en documenten te delen. Zij laat zien dat zij de mappenstructuur naar thema heeft ingericht en dat zij de documenten van verschillende collega s archiveert zodat die voor iedereen vindbaar zijn. Zij laat tevens zien hoe haar mailbox is georganiseerd. Tijdens het CGI licht zij de indeling van haar mailbox toe. Deze is georganiseerd naar de verschillende projecten waarbinnen zij secretariële ondersteuning biedt. Mevrouw Y blijft productief werken in een stressvolle omgeving dit blijkt uit het beoordelingsformulier van haar manager in haar vorige functie als projectsecretaresse bij een adviesbureau. Dit formulier is opgenomen in het portfolio van mevrouw Y. Haar manager beschrijft een periode waarin mevrouw Y, naast haar eigen werkzaamheden, ook de werkzaamheden van haar collega moest overnemen in verband met ziekte. Mevrouw Y heeft een prioriteitenlijst gemaakt van alle documenten die zij moest redigeren en verzenden. Voor documenten die mogelijk niet op tijd af zouden komen, nam zij contact op met de betrokken collega om af te stemmen of de deadline kon worden verschoven. Vervolgens heeft zij de taken in volgorde van belangrijkheid voltooid. Mevrouw Y wordt door de leidinggevende beschreven als een persoon die rustig blijft in stressvolle situaties en overzicht houdt. Zij denkt eerst na over de mogelijkheden om knelpunten op te lossen en haar dagelijks werk zo uit te voeren dat het werk tijdig en correct af is. Mevrouw Y beheerst dit werkproces.

8 3.1 Toelichting goede aanbeveling Wanneer we de onderdelen in deze onderbouwing een kleur geven om in één oogopslag de structuur van de onderbouwing te zien, valt op dat de genoemde onderdelen voldoende aanwezig zijn en de onderbouwing logisch is opgebouwd. Gaat uit van de kritische prestatie /gedragsindicatoren van deze werkprocessen. Benoemt de concrete instrumenten / bewijzen waarmee deze indicatoren worden aangetoond. Beschrijft wat er uit de bewijzen blijkt (met voorbeelden: concrete situaties). Mevrouw Y toont aan dat zij documenten opstelt die zijn afgestemd op doel en doelgroep. Dit blijkt uit de handleiding urenadministratie die door mevrouw Y is opgesteld en die is toegevoegd aan haar portfolio. De handleiding is in goed Nederlands geschreven, heeft een inhoudsopgave en de structuur van het document loopt exact volgens de stappen van de urenregistratie. Uit het beoordelingsformulier van de direct leidinggevende van mevrouw Y blijkt dat de gebruikers van de handleiding deze heel duidelijk en overzichtelijk vinden. Mevrouw Y laat tijdens het werkplekbezoek zien dat zij zeer toetsenbordvaardig is bij het verwerken van de correspondentie zij stelde namelijk een brief op voor het beëindigen van het bedrijfsabonnement van een vakblad. Zij liet zien dat ze deze brief snel en foutloos opstelde. De brief voor het beëindigen van het document is tevens door mevrouw Y opgenomen in het portfolio. In het portfolio is ook het typediploma van mevrouw Y opgenomen. Zij heeft de door haar gevolgde typecursus (2010) afgesloten met het cijfer 10. Mevrouw Y maakt effectief gebruik van materialen en middelen. Tijdens het werkplekbezoek laat mevrouw Y een sharepoint omgeving zien die door haar en haar collega s wordt gebruikt om informatie en documenten te delen. Zij laat zien dat zij de mappenstructuur naar thema heeft ingericht en dat zij de documenten van verschillende collega s archiveert zodat die voor iedereen vindbaar zijn. Zij laat tevens zien hoe haar mailbox is georganiseerd. Tijdens het CGI licht zij de indeling van haar mailbox toe. Deze is georganiseerd naar de verschillende projecten waarbinnen zij secretariële ondersteuning biedt. Mevrouw Y blijft productief werken in een stressvolle omgeving dit blijkt uit het beoordelingsformulier van haar manager in haar vorige functie als projectsecretaresse bij een adviesbureau. Dit formulier is opgenomen in het portfolio van mevrouw Y. Haar manager beschrijft een periode waarin mevrouw Y, naast haar eigen werkzaamheden, ook de werkzaamheden van haar collega moest overnemen in verband met ziekte. Mevrouw Y heeft een prioriteitenlijst gemaakt van alle documenten die zij moest redigeren en verzenden. Voor documenten die mogelijk niet op tijd af zouden komen, nam zij contact op met de betrokken collega om af te stemmen of de deadline kon worden verschoven. Vervolgens heeft zij de taken in volgorde van belangrijkheid voltooid. Mevrouw Y wordt door de leidinggevende beschreven als een persoon die rustig blijft in stressvolle situaties en overzicht houdt. Zij denkt eerst na over de mogelijkheden om knelpunten op te lossen en haar dagelijks werk zo uit te voeren dat het werk tijdig en correct af is. Mevrouw Y beheerst dit werkproces.

9 Hieronder wordt per criterium/ kortom aangegeven waarom dit een goede onderbouwing is. 1. Titels kerntaken en bijbehorende werkprocessen die de kandidaat beheerst: De titel van dit werkproces wordt benoemd:. 2. Gaat uit van de kritische prestatie /gedragsindicatoren van deze werkprocessen: Dit werkproces bestaat uit vier prestatie indicatoren. Alle vier deze prestatie indicatoren komen herkenbaar terug in deze onderbouwing. Daarnaast worden ze alle vier afzonderlijk onderbouwd. 3. Benoemt de concrete instrumenten / bewijzen waarmee deze indicatoren worden aangetoond: De instrumenten en bewijzen in deze onderbouwing worden concreet benoemd. Bijvoorbeeld de brief die mevrouw Y opstelde om het bedrijfsabonnement op een vakblad op te zeggen en die is opgenomen in het portfolio. Een lezer begrijpt waar het hier om gaat. Anders zou het zijn wanneer naar document verwezen werd met brief contractbeëindiging of middels een generieke verwijzing naar het portfolio. 4. Beschrijft wat er uit de bewijzen blijkt (met voorbeelden: concrete situaties): In deze onderbouwing wordt goed omschreven wat de assessor heeft gezien/gehoord/gelezen in de verschillende instrumenten en bewijzen dat hem/haar overtuigde van de bekwaamheid van de kandidaat. Bijvoorbeeld de toelichting op de beoordeling van de manager die beschrijft wat mevrouw Y deed toen zij de werkzaamheden van haar collega moest overnemen in verband met ziekte: Ze maakte een prioriteitenlijst, nam contact op met betrokken collega s en werkte taken af naar prioriteit. 5. Bevat de conclusie: het werkproces wordt beheerst: Deze onderbouwing bevat inderdaad de conclusie: mevrouw Y beheerst dit werkproces.

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Operator A I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de onderbouwing

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Secretaresse Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

De conclusie in het ervaringscertificaat

De conclusie in het ervaringscertificaat De conclusie in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een conclusie Secretaresse Inleiding conclusie In deze toelichting wordt nader ingegaan op de conclusie in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

De conclusie in het ervaringscertificaat

De conclusie in het ervaringscertificaat De conclusie in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een conclusie Operator A Inleiding conclusie In deze toelichting wordt nader ingegaan op de conclusie in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO

Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Colofon Titel: Schrijfwijzer ervaringscertificaat MBO Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.2 Datum: Oktober 2013 Projectnummer: 12822.07 Kenniscentrum EVC Postbus

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Uitvoeren publieksactiviteit

Uitvoeren publieksactiviteit Uitvoeren publieksactiviteit Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2013-2014. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Schrijfwijzer ervaringscertificaat. Branches

Schrijfwijzer ervaringscertificaat. Branches Schrijfwijzer ervaringscertificaat Branches Colofon Titel: Schrijfwijzer ervaringscertificaat branches Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.2 Datum: Oktober 2013 Projectnummer: 12822.07 Kenniscentrum EVC

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon Kwalificatiedossier

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Versie MEP-3 beoordeling Portfolio 1

Versie MEP-3 beoordeling Portfolio 1 Versie 20141219 MEP-3 beoordeling Portfolio 1 Beoordelingsprotocol Portfolio Meesterexamen Patissier Doelstelling beoordelen portfolio: Het portfolio is de tweede beoordeling in het Meesterexamen Patissier.

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.1 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Naam: Kapper Crebonummer: 91182 Leerweg: BOL Kerntaken: 1, 2 & 3 Cohort: 2012-2013 Integrale opdracht receptievaardigheden Kapper (summatief) Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

Schrijfwijzer ervaringscertificaat HBO

Schrijfwijzer ervaringscertificaat HBO Schrijfwijzer ervaringscertificaat HBO Colofon Titel: Schrijfwijzer ervaringscertificaat HBO Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 3.2 Datum: Oktober 2013 Projectnummer: 12822.07 Kenniscentrum EVC Postbus

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A PORTFOLIO FITNESSTRAINER A BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor onderdeel Portfolio... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Het maken van een lessenreeks... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Competentieschalen VERKOPER. Samenwerken

Competentieschalen VERKOPER. Samenwerken Competentieschalen VERKOPER Samenwerken Naam deelnemer: BPV-bedrijf en naam praktijkopleider: ROC en naam praktijkbegeleider: Praktijkexamenperiode: HANDLEIDING VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER EN DEELNEMER Het

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Certificeringschema: Installatieverantwoordelijke Baan

Certificeringschema: Installatieverantwoordelijke Baan Certificeringschema: 1/10 Inhoud 1 De taak 3 2 Het certificaat 4 2.1 Algemeen 4 2.2 De scope 4 2.3 Toelatingsvoorwaarden voor het initieel certificeringstraject 4 2.4 Geldigheid van het certificaat 5 3

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Kwalificatie: Onderwijsassistent

Nadere informatie

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN.

TALENT SCORION. Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 METEN VOLGEN MATCHEN. TALENT METEN VOLGEN MATCHEN SCORION www.parantion.nl Digitaal EVC-centrum CompetentCity 1 Presentatie Voorstellen Wie bent u en waar komt u voor? Wij zijn wij? Wat gaan we laten zien Wat is Scorion Kurkentrekkerdilemma:

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer People in Transfer Postbus 298 5201 AG s-hertogenbosch www.peopleintransfer.nl Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1. Wat is EVC?...

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie