Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten"

Transcriptie

1 Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten Voorstel jaarplan

2 Aangepaste versie van 9 juni 2011 Het gedetailleerde jaarplan 2012 werd opgesteld door: Jasna Loos Dr. Lazare Manirankunda Dr. Christiana Nöstlinger Monique Ceulemans (administratie) Prof. Maria Laga (supervisie) HIV- SAM Project Eenheid HIV/SOA epidemiologie en bestrijding Instituut voor Tropische Geneeskunde 2

3 Inhoudstafel Inleiding...4 RG 1: Het aanbieden van informatie, documentatie en advies Informeren SAM- doelgroep over seksuele gezondheid, hiv- preventie en de bestaande dienstverlening Informeren professionele intermediairs over cultuursensitieve HIV/SOA- preventie en - zorg en de bestaande dienstverlening Informeren van de Vlaamse overheid en op vraag deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen Informeren van de algemene bevolking...5 RG 2: Ontwikkelen methodieken en materialen met betrekking tot gezondheidsbevordering en ziektepreventies, specifiek gericht op SAM Het wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelen, valideren, optimaliseren en actualiseren van concepten, methodieken en werkinstrumenten a. Cultuursensitieve begeleiding van seropositieve SAM b. Haalbaarheidsstudie proactief hiv- testen en counselen (PATC)...7 RG 3: Implementeren methodieken en materialen bij SAM Positieve preventie a. Patiëntengroepen b. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) Promotie hiv- testen en counselen a. Outreach activiteit: Laagdrempelig hiv- testen en counselen b. Promotie proactief hiv/soa testen en counselen (PATC) Stigmareductie, promotie van de seksuele gezondheid en primaire preventie a. Sleutelorganisaties: Preventief advies geven aan de doelgroep...11 en hen informeren over/ toe leiden naar de bestaande hulpverlening Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren...14 Budget

4 Inleiding Het HIV- SAM Project wil antwoorden op de oproep van het Vlaamse Ministerie van Volksgezondheid voor het sluiten van een beheersovereenkomst met een Vlaamse organisatie met terreinwerking op vlak van seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse Migranten (SAM). Ter ondersteuning van onze kandidatuur doen wij naast een voorstel tot beleidsplan voor de komende vijf jaar een voorstel voor een jaarplan voor het eerste werkingsjaar, Deze gedetailleerde planning geeft een overzicht van de activiteiten volgens de door het agentschap voorgeschreven resultaatsgebieden. Dit jaarplan sluit nauw aan bij het 5 jarige beleidsplan maar concretiseert de activiteiten voor Om herhaling te voorkomen, verwijzen we voor een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten, hun objectieven en lange termijn visie, naar het beleidsplan. Consistent met 2011 ligt het zwaartepunt van de activiteiten in 2012 nog op de promotie van hiv- testen en counselen, zowel op gemeenschapsniveau als het niveau van de gezondheidszorg. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de versterkte focus op positieve preventie, die in de komende 5 jaar zal worden uitgewerkt. Het HIV- SAM Project streeft in de komende 5 jaar naar schaalvergroting wat de geografische verspreiding van de activiteiten betreft. Omdat we de budgettaire middelen zo efficiënt mogelijk willen inzetten, leggen we de focus op de grootsteden omdat daar de meerderheid van de SAM wonen, werken en/of komen voor hun sociale contacten. Op het niveau van de gemeenschappen zullen de hiv- preventienetwerken versterkt worden door sleutelorganisaties. In 2012 zullen we deze herstructurering opstarten in de provincies Antwerpen en Oost- Vlaanderen en vanaf 2013 geleidelijk uitbreiden naar Vlaams- Brabant. De activiteiten die door sleutelorganisaties, hiv- preventienetwerken en door het project zelf geïmplementeerd worden, staan weliswaar open voor SAM afkomstig uit geheel Vlaanderen. De sensibilisatie van de hele gemeenschap omtrent seksuele gezondheid, hiv en hiv- testen zal steeds verzekerd blijven. RG 1: Het aanbieden van informatie, documentatie en advies 1. Informeren SAM-doelgroep over seksuele gezondheid, hivpreventie en de bestaande dienstverlening Informeren van de algemene SAM-gemeenschappen zal in 2012 door de preventiewerkers van de sleutelorganisaties (RG 3.3.a.) gebeuren binnen de interventie laagdrempelig hiv- testen en counselen in gemeenschapssettings (RG 3.2.a.). Hierbij zullen de SAM niet enkel geïnformeerd worden over het belang van hiv- testen maar ook over seksuele gezondheid en de bestaande test- en zorgfaciliteiten. Door de versterkte focus op positieve preventie zal in 2012 de doelgroep van SAM die leven met hiv zowel in de patiëntengroepen (RG 3.1.a.) als in de CISS- interventie (Seksuele Risicoreductie Counseling) (RG 3.1.b.) geïnformeerd en geadviseerd worden over leven met hiv, seksuele gezondheid, seksuele risicoreductie en de bestaande hiv- specifieke dienstverlening. 4

5 Indicatoren, tijdslijnen & evaluatiemethoden Zie 3.1.a., 3.1.b., 3.2.a. & 3.3.a. 2. Informeren professionele intermediairs over cultuursensitieve HIV/SOA- preventie en -zorg en de bestaande dienstverlening Net als in voorgaande jaren, zullen in 2012 professionele intermediairs, werkzaam in de hiv-sector, geïnformeerd en geadviseerd worden over cultuursensitieve zorg. Zo zullen we antwoorden op individuele vragen van ARC- medewerkers met betrekking tot moeilijke casussen. Ook zullen we presentaties geven op gelegenheden waar veel ARC- medewerkers en zorgverleners uit de hiv- sector of andere medisch- sociale dienstverleners samenkomen, zoals de ARC- dagen, avondcursussen op het ITG, enz. Daarnaast zullen we op vraag van ARC s advies en steun aanbieden met betrekking tot het opstarten van patiëntengroepen (RG 2.1.a.) en de CISS- interventie (RG 3.1.b.). Professionele intermediairs uit de gezondheidssector zullen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over proactief hiv- testen en counselen (RG 3.2.b.). Indien relevant zal dit via de media gebeuren. Indicatoren, tijdslijnen & evaluatiemethoden Zie 2.1.a.,3.1.b. & 3.2.b. 3. Informeren van de Vlaamse overheid en op vraag deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen Het HIV- SAM Project rapporteert op jaarlijkse basis over zijn activiteiten en de projectvoortgang aan het agentschap. Indien er specifieke vragen zijn, zoals de vraag om deel te nemen aan werkgroepen en vergaderingen, zal het team hierop ingaan. 4. Informeren van de algemene bevolking Om zowel de media, vrijwillige en professionele intermediairs en de SAM- gemeenschappen in te lichten over het HIV- SAM Project, zijn activiteiten en zijn expertise zullen we in 2012 onze website voortdurend actualiseren. Informeren via de media zal vooral op vraag of in navolging van specifieke evenementen gebeuren (vb. promotie van PATC, presentaties over cultuursensitieve zorg, etc.). Indicatoren Aantal bezoekers website Aantal en soort interventies naar de media toe Tijdslijnen 5

6 Doorlopend van januari tot december 2012 Evaluatiemethoden Monitoring Feedback van de sleutelfiguren over de handleiding RG 2: Ontwikkelen methodieken en materialen met betrekking tot gezondheidsbevordering en ziektepreventies, specifiek gericht op SAM 1. Het wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelen, valideren, optimaliseren en actualiseren van concepten, methodieken en werkinstrumenten 1.a. Cultuursensitieve begeleiding van seropositieve SAM Binnen de interventie cultuursensitief begeleiden van seropositieve SAM voorziet het beleidsplan de komende 5 jaar activiteiten voor hiv- positieve patiënten evenals voor hun hulpverleners. De specifieke activiteiten voor de patiënten zullen pas in 2013 van start gaan met het ontwikkelen van workshopmodules om nieuwe patiënten te ondersteunen in het omgaan met hun diagnose en, in een latere instantie, te antwoorden op hun specifieke seksuele en reproductieve noden. Voor hun hulpverleners zullen we in 2012 indien hier vraag naar is vanuit de ARC s, het opstarten van patiëntengroepen op ARC s bevorderen en ondersteunen. Hiervoor zullen we het draaiboek voor het oprichten van patiëntengroepen, dat deel uitmaakt van de Sensoa counselingmap Handleiding seksuele counseling voor heteroseksuelen met hiv, verder verfijnen en aanpassen, zodat het als zelfstandig document kan worden gebruikt. Indien er een vraag naar vorming over patiëntengroepen voor SAM komt, zullen we vorming op maat aanbieden om dit proces op te starten en te begeleiden. Indicatoren Het draaiboek is verfijnd Indien er vraag is, is de vorming op maat ontwikkeld Tijdslijnen 2012: Aanpassen van het draaiboek voor het oprichten van zelfhulpgroepen Evaluatiemethoden Monitoring Procesevaluatie Referentie beleidsplan 1.2.a. Cultuursensitieve begeleiding van SAM die leven met hiv, 6

7 1.b. Haalbaarheidsstudie proactief hiv-testen en counselen (PATC) Ter voorbereiding van de promotie van proactief hiv- testen en counselen (PATC) zal in de loop van 2012 een haalbaarheidsstudie afgerond worden. In 2011 worden samen met sleutelfiguren uit laagdrempelige zorgdiensten, gefrequenteerd door SAM (o.a. Dokters van de Wereld, Wijkgezondheidscentra, Geneeskunde voor het Volk, medische diensten Fedasil, het Rode Kruis en OCMW- ziekenhuizen) de ondersteunende documenten verfijnd. Meer concreet zullen deze sleutelfiguren PATC toepassen en hierbij de verder ontwikkelde handleiding i volgen. Op basis van hun feedback zal de handleiding worden aangepast om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en zo concreet mogelijk in te spelen op de concrete realiteit van artsen. Indicatoren Ondersteunende handleiding is verfijnd De ondersteunende handleiding is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de praktische noden van artsen Aantal overlegmomenten met sleutelfiguren Tijdslijnen Juni 2012: Afwerking haalbaarheidsstudie, de handleiding is verfijnd Referentie beleidsplan 2.2.b. Promotie van proactief hiv- testen en counselen (PATC) RG 3: Implementeren methodieken en materialen bij SAM 1. Positieve preventie 1.a. Patiëntengroepen In 2012 zal het HIV- SAM Project de patiëntengroepen blijven faciliteren. Dit zal gebeuren door een professioneel team voor de thematische sessies (over kinder-, partnerwens, therapietrouw, sport of een ander thema, afhankelijk van de noden van de patiënt). De sociale activiteiten zullen autonoom door leden van de groep zelf worden georganiseerd. Aanvullend wordt in samenwerking met Sensoa een patiëntenweekend georganiseerd. Op vraag van ARC s zullen we advies en steun aanbieden om patiëntengroepen op te starten. Het draaiboek, dat we hiervoor ontwikkeld hebben, biedt ondersteuning (zie RG2.1.a.). Indicatoren Het aantal vergaderingen van de patiëntengroepen 6 informatiesessies (geleid door professionele medewerkers) Het aantal deelnemers per sessie i De handleiding Proactief HIV- testen en counselen voor Subsaharaanse Afrikaanse migranten in Vlaanderen en het fact sheet HIV/AIDS bij Afrikanen in België. Epidemiologische gegevens zijn beschikbaar op onze website > home > nieuws > presentaties en documenten 7

8 Het lotgenotenweekend is georganiseerd Het aantal deelnemers aan het lotgenotenweekend De activiteiten dragen bij tot de reductie van het zelfstigma van de patiënten De activiteiten verhogen de zelfzorgcapaciteiten van de patiënten De activiteiten voldoen aan de noden en behoeften van de patiënten De patiënten zijn tevreden over de activiteiten Tijdslijnen Januari - December 2012: Permanent organiseren van patiëntengroepen Oktober 2012: Jaarlijks lotgenotenweekend (in samenwerking met Sensoa). Evaluatiemethoden Monitoren activiteiten Feedback groepsleden op thematische vergaderingen Aantal autonoom georganiseerde activiteiten van de groep Feedback deelnemers aan lotgenotenweekend Referentie beleidsplan 1.2.b. Patiëntengroepen 1.b. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) De studie om de effectiviteit van de CISS counselinginterventie aan te tonen, zal in juni 2012 binnen het kader van een Europees project (Europsupport 6) afgerond worden. Wanneer deze positief wordt afgesloten, zal CISS in het reguliere psychosociale aanbod van het ARC- ITG opgenomen worden. SAM die leven met hiv en belang hebben bij een seksuele risicoreductie counseling zouden dan door hun arts of sociaal verpleegkundige naar het counselingprogramma doorverwezen kunnen worden en eraan deelnemen. Indicatoren Het aantal hiv- positieve SAM die aan de interventie deelnemen De tevredenheid over de interventie en de subjectieve perceptie van de patiënten over de relevantie van de interventie (vb. intentie om hun gedrag te veranderen en vaker condooms te gebruiken) Het aantal patiënten dat na afronden van de volledige interventie een positievere houding innemen t.o.v. condoomgebruik dan voor de interventie (attitudeverandering) Tijdslijnen Juli - december 2012: CISS wordt aangeboden aan SAM in het ARC- ITG Evaluatiemethoden Vragenlijst: om CISS procesmatig en naar impact te evalueren (fase 6 en 7 van het PRECEDE- PROCEED model) zullen de patiënten een vragenlijst invullen die naar hun risicogedrag en diens determinanten peilt. Dit 8

9 wordt gedaan met een basismeeting vóór de counseling en een effectmeeting erna. Daarnaast zal ook hun tevredenheid over de interventie bevraagd worden. Referentie beleidsplan 1.2.c. Seksuele risicoreductie counseling 2. Promotie hiv-testen en counselen 2.a. Outreach activiteit: Laagdrempelig hiv-testen en counselen De interventie laagdrempelig hiv- testen en counselen gaat in 2012 van start in de provincie Antwerpen (waarna in 2013 en 2014 de provincies Vlaams Brabant en Oost- Vlaanderen volgen). Concreet zullen via de sleutelorganisaties (zie 3.a.) preventiewerkers gerekruteerd worden. Zij zullen een opleiding van 12 uur krijgen en zullen in de loop van het jaar ongeveer 6 socioculturele evenementen van Afrikaanse organisaties, 2 Afrikaanse cafés, 2 internetcafés, 4 lessen van PINA en 2 kerken bezoeken om aan de aanwezigen hiv- speekseltesten aan te bieden. Hierbij zal extra aandacht besteedt worden aan aanvullende informeren over seksuele gezondheid en de bestaande zorgverleningdiensten. Geïnteresseerden kunnen dan naar keuze ter plaatse of thuis zelf de test uitvoeren (door het staafje enkele seconden tegen de binnenzijde van de wang te wrijven). Naargelang de voorkeur van de deelnemer kan hij/zij de test teruggeven aan de preventiewerker of per post terugsturen naar het labo ter analyse. Een voorbereidend onderzoek zal in 2011 uitwijzen wat de meest gepaste manier is om de testresultaten mee te delen. Hierbij is het essentieel dat hiv- positieve testresultaten met de nodige professionele omkadering meegedeeld worden. Om een beter inzicht te krijgen in het aantal niet gediagnosticeerde hiv- infecties in Vlaanderen en de hiermee gepaard gaande socio- economische en relationele indicatoren zal het testpakket een korte vragenlijst met sociodemografische en gedragsindicatoren omvatten. Indicatoren Opleidingspakket voor preventiewerkers ontwikkeld Het opleidingspakket is wetenschappelijk onderbouwd Het opleidingspakket voldoet aan de noden van de preventiewerkers De preventiewerkers in de provincie Antwerpen zijn tevreden over de opleiding Aantal opgeleide preventiewerkers in de provincie Antwerpen 16 plaatsen werden bezocht om speekseltesten aan te bieden. Minimum 80 testen werden verdeeld De preventiewerkers voelen zich voldoende ondersteund in het sensibiliseren rond hiv- testen Aantal SAM die zijn status kent (opgehaalde resultaten) Aantal vragenlijsten binnengebracht Aantal verdeelde informatiematerialen SAM die positieve testen, werden cultuursensitief opgevangen en naar de gepaste diensten doorverwezen 9

10 Tijdslijnen Januari- Maart: Training Maart- December: outreach testen Evaluatiemethoden Monitoring activiteiten (fase 6, PRECEDE- PROCEED model) Evaluatietraining door preventiewerkers (fase 7, PRECEDE- PROCEED model) Constante feedback preventiewerkers over outreach activiteiten (fase 7, PRECEDE- PROCEED model). Referentie beleidsplan 2.2.a. Laagdrempelig hiv- testen en counselen in Afrikaanse gemeenschapssettings 2.b. Promotie proactief hiv/soa testen en counselen (PATC) Na het afronden van de haalbaarheidsstudie (RG 2.1.b.) zal in de tweede helft van 2012 overgegaan worden tot het promoten van PATC. We zullen ons daarbij eerst richten op de provincie Antwerpen (in 2013 en 2014 volgen de provincies Vlaams Brabant en Oost- Vlaanderen). Hier zullen we verder de laagdrempelige zorgdiensten, de opvangcentra en de grootstedelijke ziekenhuizen, huisartsen en gynaecologen sensibiliseren door samen te werken met hun koepelorganisaties en hun overleg/bijscholingsmomenten te bezoeken. Indicatoren Het aantal nieuw gecreëerde samenwerkingsverbanden met zorgverstrekkers Aantal sensibilisatiemomenten en opkomst De sensibilisatiemomenten voldoen aan de noden van de doelgroep Aantal verdeelde PATC- handleidingen Tijdslijnen Omdat we rekening dienen te houden met de beschikbaarheid van de koepelorganisaties en de geboekte vooruitgang is de voorgestelde tijdslijn enkel tentatief: Juli - December 2012: Start sensibiliseren laagdrempelige zorgdiensten, opvangcentra, grootstedelijke ziekenhuizen, huisartsen en gynaecologen in de provincie Antwerpen Evaluatiemethoden Monitoren van sensibilisatieactiviteiten (aantal overlegmomenten, aantal sensibilisatieactiviteiten, aantal deelnemende artsen, enz.) (fase 6, PRECEDE- PROCEED model) Referentie beleidsplan 2.2.b. Promotie van proactief hiv- testen en counselen (PATC) 10

11 3. Stigmareductie, promotie van de seksuele gezondheid en primaire preventie 3.a. Sleutelorganisaties: Preventief advies geven aan de doelgroep en hen informeren over/ toe leiden naar de bestaande hulpverlening In de voorbije jaren werkte het HIV- SAM Project met hiv- preventienetwerken van gemeenschapsleiders in de provincie Antwerpen en Oost- Vlaanderen. Om het bereik van het project te verhogen en de terreinwerking te versterken, willen we het middenveld van SAM- organisaties versterken en responsabiliseren. Concreet betekent dit dat we vanaf 2012 de hiv- preventienetwerken versterken door sleutelorganisaties. Sleutelorganisaties De sleutelorganisaties zijn qua nationaliteit en woonplaats een afspiegeling van de doelgroep en zullen bijgevolg elk een specifieke achterban bereiken. Zij zullen gelijkaardige Afrikaanse organisaties aansturen en voor deze groep het aanspreekpunt voor hiv- preventieactiviteiten vormen. Eén sleutelorganisatie zal bijgevolg verschillende organisaties en geëngageerde leiders vertegenwoordigen, wat het bereik van het project moet verhogen en aansturing moet vereenvoudigen. De sleutelorganisaties werken met vrijwilligers. Deze methodiek zal ons in staat stellen aan schaalvergroting te doen en een groter doelpubliek te bereiken. We kunnen zo meer SAM bereiken dan wanneer een beperkt aantal preventiewerkersop het terrein operationeel zouden zijn. Aangezien we sleutelorganisaties selecteerden die reeds lang met het HIV- SAM Project samenwerken en aldus veel ervaring hebben op het preventieterrein, hebben we vertrouwen dat deze methodiek succesvol zal zijn. De sleutelorganisaties zullen van het HIV- SAM Project een adequate vorming krijgen en continue begeleid worden. Het HIV- SAM Project hun activiteiten nauwgezet opvolgen en instaan voor de kwaliteit van de georganiseerde preventieactiviteiten. Aangezien deze herstructureringen in 2012 beginnen, zal de nodige tijd voorzien worden om deze overgang te begeleiden, voornamelijk in termen van aantal overlegmomenten en een aanvullende opleiding. We willen hierbij evolueren naar driemaandelijkse vergaderingen met de sleutelorganisatie en één jaarlijkse met alle organisaties die ze vertegenwoordigen. Dit komt overeen met de huidige hiv- preventienetwerken, maar het is ook de bedoeling nieuwe actoren op te nemen om de schaalvergroting van de terreinactiviteiten (informeren van de primaire doelgroep, condoomdistributie, medewerking verlenen aan interventies). De sleutelorganisaties zullen een belangrijke rol spelen in het rekruteren en mobiliseren van nieuwe organisaties en vrijwilligers. Begin 2012 zullen de huidige bestaande preventienetwerken ook geïnformeerd worden over deze organisatorische veranderingen om het nodige draagvlak te creëren. Gedurende 2012 zal de doelgroep blijvend geïnformeerd worden over hiv en seksuele gezondheid. De sleutelorganisaties leveren een cruciale bijdrage aan de interventies die door het HIV- SAM Project- team verzorgd worden, meer concreet aan de implementatie van de laagdrempelig hiv- testen en counselen interventie die voor een groot deel via de sleutelorganisaties zal verlopen (zie 2.a). De sleutelorganisaties zullen volgende opdrachten en taken hebben : 11

12 Deelname aan opleidings- en vormingsactiviteiten. Beheren en distribueren van promotie- en preventiemateriaal, bijvoorbeeld op grote en kleine socioculturele evenementen. Minstens twee preventieacties per maand te organiseren. Werken samen met de bestaande hiv- preventienetwerken inzake hiv- preventie en promotie van hiv testen, promotie van Helpcenter- ITG voor hiv testen. Steunen nieuwe preventie interventies en verzekeren de participatie van de doelgroep tijdens het ontwikkelen en implementeren van deze interventies. Rapporteren (inhoudelijk en financieel) over de georganiseerde activiteiten. Om deze taken te kunnen uitvoeren, zal het HIV- SAM Project de werking van de sleutelorganisaties adequaat ondersteunen, zowel door opleiding en coaching als door het ter beschikking stellen van een infrastructuur, die de terreinwerking mogelijk maakt: Administratieve en financiële ondersteuning: Elke sleutelorganisatie zal een kantoor hebben, waar ze voor de vrijwilligers bereikbaar zijn. Hiervoor wordt er slechts een beperkte bijdrage voorzien, omdat de sleutelorganisaties niet uitsluitend voor het HIV- SAM Project werken (zie gedetailleerd budget). Coördinatie, monitoring en evaluatie: Het HIV- SAM Project zal de activiteiten die door de sleutelorganisaties geïmplementeerd worden, coördineren, regelmatige monitoring en alzo de kwaliteit bewaken. Dit gebeurt door de (drie)maandelijkse vergaderingen, persoonlijke overlegmomenten en wekelijkse follow- up per e- mail en telefoon. Opleiding en vorming: om de samenwerking op te starten, wordt begin 2012 een vorming van drie dagen met alle vrijwilligers van de sleutelorganisaties georganiseerd. We zullen de nieuwe werking bespreken, mogelijke knelpunten en oplossingen behandelen en een gedetailleerde planning van de activiteiten opmaken. Supervisie en coaching: De sleutelorganisaties zullen de nodige individuele begeleiding krijgen, met als doel om ze te professionaliseren (zie ook coördinatie en monitoring). Beschikbaar stellen van preventie- en promotiemateriaal: Het HIV- SAM project stelt het nodige preventie- en promotiemateriaal ter beschikking aan de sleutelorganisaties, het stockeren zal in de lokalen van de sleutelorganisaties gebeuren (zie ook bijdrage infrastructuur). We beginnen in 2012 met het opleiden en implementeren van een samenwerking met de sleutelorganisaties zoals hierboven beschreven. Gezien de bestaande contacten en netwerken starten we in de provincies Antwerpen en Oost- Vlaanderen met telkens drie organisaties en breiden na 2012 geleidelijk aan uit naar een derde provincie,vlaams Brabant, rekening houdend met de ervaringen van het eerste jaar. In de provincie Antwerpen hebben we volgende drie organisaties voor de samenwerking uitgekozen: STOP vzw, Bilenge en ACASIA. STOP en Bilenge hebben vooral de Congolese gemeenschap als doelpubliek, ACASIA de Kameroenese gemeenschap. Bilenge richt zich vooral op jongeren en jongvolwassenen. In Oost- Vlaanderen zijn werden volgende organisaties 12

13 gekozen voor samenwerking: Basibamoko - Soedanese Gemeenschap - en EDO vzw. Basibamoko werkt vanuit Gent en richt zich vooral op vrouwen. Met deze organisaties wordt een overeenkomst opgemaakt, die de aard van samenwerking, de taken (zie boven) en de vergoeding (zie budget) vastlegt. We hopen daardoor een win- win situatie te creëren: langs de ene kant zal de preventiewerking op het terrein versterkt worden, langs de andere kant zullen de organisaties geprofessionaliseerd worden, wat de kwaliteit van de preventiewerking zal verbeteren, maar ook de organisaties zelf laat groeien. Het lijkt ons noodzakelijk de afspraken formeel door middel van een jaarlijkse overeenkomst vast te leggen. Mochten de sleutelorganisaties niet aan de verwachtingen voldoen, zullen we andere sleutelorganisaties verkiezen. Vanaf 2013 zullen de sleutelorganisaties geleidelijk aan in een derde provincie uitgebouwd worden. Als derde provincie hebben we Vlaams Brabant gekozen. Dit weer met oog op een efficiënte projectwerking, die de activiteiten moet focussen op regio s waar grote delen van de gemeenschappen aanwezig zijn (Antwerpen, Oost- Vlaanderen en Vlaams- Brabant), in plaats van naar regio s te gaan waar de gemeenschappen enkel dun verspreid aanwezig zijn. In de loop van 2012 zullen we de meest adequate sleutelorganisaties in Vlaams- Brabant identificeren, maar de Leuvense afdeling van STOP vzw is alvast een eerste kandidaat voor deze provincie. Wanneer, in 2014, deze reorganisatie van de implementatie op punt staat, zal gestart worden met nieuwe interventies die tot doel hebben het stigma te reduceren, seksuele gezondheid te promoten en daarmee bij te dragen aan primaire preventie. Dit gaat over interventies zoals de populaire opinieleiders interventie en de interventie over nieuwe communicatietechnologieën (beiden beschreven in het beleidsplan voor de komende vijf jaar). Aanvullend op de projectmatige werking van de sleutelorganisaties (zie taken hierboven) zal de brochure en poster Je laten testen op hiv, is zorgen voor je gezondheid ii, door het HIV- SAM Project in de vorige jaren ontwikkeld, intensief verspreid worden. Hiermee willen we de voortdurende zichtbaarheid van het project in de doelgroep en de sensibilisatie van de gemeenschap verzekeren, de problematiek zichtbaar maken én het debat aanzwengelen. Bij alle preventieopdrachten zal bijzondere aandacht besteed moeten worden aan het aanbieden van aanvullende informatie over seksuele gezondheid en de bestaande zorgverleningdiensten, waardoor het preventief adviseren van de doelgroep verzekerd zal blijven. Hiv-preventienetwerken De Hiv- preventienetwerken, die de voorbije jaren werden opgebouwd, zullen blijven bestaan. Ze zullen verder aangespoord worden om aan kleinschalige preventieactiviteiten te doen en een rol blijven spelen in de implementatie van acties in samenwerking met de sleutelorganisaties. Jaarlijks zal er een vergadering met de preventienetwerken worden georganiseerd om prioriteiten vast te leggen en gezamenlijke activiteiten te plannen en de rolverdeling tussen het project, de sleutelorganisaties en de netwerken vast te leggen en te evalueren. ii De brochure geniet internationale appreciatie. Ze is online beschikbaar in de clearinghouse van Aids Action Europe en is daar één van de meest gedownloade. 13

14 Indicatoren Met betrekking tot sleutelorganisaties: Drie sleutelorganisaties zijn actiefde sleutelorganisaties komen om de drie maanden samen Een ondersteunende training werd georganiseerd Met betrekking tot laagdrempelig hiv- testen en counselen: zie 2.a Tijdslijnen Januari - December 2012: 4 vergaderingen April 2012: ondersteunende training Met betrekking tot laagdrempelig hiv- testen en counselen: zie 2.a Evaluatiemethoden Constante feedback sleutelorganisaties: zal de evolutie richting schaalvergroting van implementatie begeleiden Met betrekking tot laagdrempelig hiv- testen en counselen: zie 2.a Referentie beleidsplan II.2.5. Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden III.2.2.a. Laagdrempelig hiv- testen en counselen in Afrikaanse gemeenschapssettings III. 3.2.a. Populaire opinieleiders III. 3.2.b: Nieuwe technologien 4. Opzetten en bevorderen van samenwerking met relevante actoren Naast het opzetten van samenwerkingsverbanden met de SAM- gemeenschappen (via de sleutelorganisaties, RG 3.3.a.), met de professionele intermediairs uit de gezondheidssector (RG 3.2.b.) en uit de hiv- sector (RG 3.1.a. & 3.1.b.) versterkt het HIV- SAM Project zijn samenwerking met Sensoa. Als overkoepelende expertiseorganisatie op vlak van seksuele gezondheid en hiv in Vlaanderen, zullen we de bestaande samenwerking verder uitbouwen. Zo zal in 2012 de samenwerking - naast het op de hoogte houden van de jaarlijks geplande activiteiten - uitgebreid worden op vlak van concrete interventies: bijvoorbeeld in het werkveld positieve preventie over de CISS- interventie en het werken met de counseling map (zie draaiboek voor patiëntengroepen; RG 3, 1.b), en het realiseren van het patiëntenweekend (RG 3.1.a.). Het laatste werd echter al in de voorbije jaren in samenwerking georganiseerd. Verder zullen we op regelmatige basis overleggen om onze geplande activiteiten te bespreken (dit vooral ook op vlak van laagdrempelig testen, het promoten van PATC en alternatieve hiv/soa testmethodes), te informeren over vastgestelde tendensen in de doelgroep en bijscholingen. Op verzoek zal kennis en expertise doorgegeven worden. Tenslotte zijn er een aantal parallellen op deze werkvelden met de doelgroep van MSM en we verwachten door meer overleg en uitwisseling van expertise synergiën te kunnen creëren. Nieuw vanaf 2012 is de samenwerking met een organisatie met een terreinwerking gericht op de doelgroep van sekswerkers. Zij zullen sekswerkers 14

15 die leven met hiv oriënteren richting cultuursensitieve zorg waaronder de patiëntengroep (RG 3.1.a.). Verder zal onze PATC- handleiding (RG 2.1.b.) ter inzage en feedback aan hen worden voorgelegd. Ook andere, door het HIV- SAM Project ontwikkelde preventiematerialen, zoals de brochure Laat je testen op hiv. Zorg voor je gezondheid, zullen worden doorgegeven. Verder zal, net als met Sensoa, op regelmatige basis overlegd worden over de activiteiten, tendensen en bijscholingen. Op verzoek zullen tevens kennis en expertise doorgegeven worden, onder andere met betrekking tot de ontwikkeling van de cultuursensitieve preventiematerialen. In 2012 zullen we ook de samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) verder zetten. Op uitnodiging van het WIV zullen we deelnemen aan twee werkgroepen. In 2011 ging een werkgroep van start die beoogd meetbare gedragsindicatoren van mensen die leven met hiv op te stellen. Deze zal in 2011 afgesloten worden; ernaast zullen we deelnemen aan een gelijkaardige werkgroep die specifiek focust op migranten. Indicatoren Aantal overlegmomenten met bovenvermelde organisaties Patiëntenweekend werd georganiseerd Feedback op de PATC- handleiding werd ontvangen Preventiematerialen werden doorgegeven Aantal verzoeken tot advies Deelgenomen aan werkgroepvergaderingen WIV Tijdslijnen Juni 2012: Feedback PATC ontvangen Oktober 2012: Patiëntenweekend Januari - december 2012: overlegmomenten naargelang de noden Januari- december 2012: werkgroepvergaderingen WIV, op uitnodiging Evaluatiemethoden Monitoring Referentie beleidsplan II.2.5. Coördinatie van implementatie en samenwerkingsverbanden 15

16 Budget GEDETAILLEERDE BEGROTING 2012 I PERSONEELSKOSTEN Eenheid Kost Projectcoördinator/-trice 20% ,00 Preventiecoördinator/-trice 100% ,00 Wetenschappelijk medewerker/-ster 50% ,00 Preventiewerker/hiv counselor 50% ,00 Administratief medewerker/ster 50% ,00 Subtotaal I ,00 II ALGEMENE WERKINGSKOSTEN Telefoon en portkosten 2.100,00 PC en PC benodigdheden (software) 1.700,00 Bureaubenodigdheden 1.200,00 Transportkosten 750,00 Bijscholing en literatuur 700,00 Kopieer- en printkosten 1.000,00 Subtotaal II 7.450,00 III ACTIVITEITEN RG 1 Informatie, documentatie en advies RG 2 Ontwikkelen methodieken en materialen 2.1.a. Printkosten, lay-out 'draaiboek' 450, b. Haalbaarheidsstudie 430,00 Subtotaal RG2 880,00 RG 3 Implementatie methodieken en materialen 3.1. Positieve preventie 3.1.a. Patiëntengroepen 1.830, b. Seksuele risicoreductie counseling (CISS) 160,00 Subtotaal , Promotie van hiv-testen en counselen 3.2.a. Outreach activiteiten: Laagdrempelig hivtesten en counselen 2.700, b. Promotie proactief hiv/soa testen en counselen Transportkosten: zie II Subtotaal ,00 Stigmareductie, promotie van de seksuele gezondheid en primaire 3.3 preventie 3.3.a. Sleutelorganisaties Communicatie ,00 Transport ,00 Administratiekosten 1320,00 Bureauruimte 1.800,00 Vorming 330,00 Overlegmomenten 330,00 Informatiesessie met hiv-netwerken 700,00 Subtotaal 3.3.a , b. Sensibiliseren van de gemeenschap Festivals ,00 Stands ,00 Outreach sessies 2.000,00 16

17 Eenheid Kost Infosessies ,00 Preventiemateriaal Mannencondooms , ,00 Vrouwencondooms ,00 Brochure Laat je testen, , ,00 Posters Laat je testen, 300 1,5 450,00 Andere folders (Kinderwens, Muungano, Muuno Mukabi ) , ,00 Subtotaal 3.3.b ,00 Opzetten en bevorderen samenwerking met 3.4. relevante actoren Transportkosten: zie II Subtotaal RG ,00 Subtotaal I-III ,00 Overhead (10% van ) ,00 ALGEMEEN TOTAAL ,00 Inkomsten MVG ,00 Saldo 0,00 17

Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten

Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten Voorstel jaarplan 2012 1 Het gedetailleerde jaarplan 2012 werd opgesteld door: Jasna Loos Dr. Lazare

Nadere informatie

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Jaarplanning 2011 met steun van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Promot hiv/aid. tie van. ten. eren. Preven. met steun van de Vlaamse Overheid

Promot hiv/aid. tie van. ten. eren. Preven. met steun van de Vlaamse Overheid Promot tie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aid ds bij sub Saharaans Afrikaanse migrant ten Preven tie van reisgebonden ziekten in Vlaande eren Jaarverslag 2011 met steun van de Vlaamse

Nadere informatie

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij sub-saharaans-afrikaanse Migranten

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij sub-saharaans-afrikaanse Migranten Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij sub-saharaans-afrikaanse Migranten Jaarverslag 2012 met steun van de Vlaamse Overheid Dit jaarverslag werd opgesteld door het HIV-SAM Project

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Jaarverslag 2010 met steun van de Vlaamse overheid Medewerkers

Nadere informatie

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van HIV/AIDS bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van HIV/AIDS bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van HIV/AIDS bij Subsaharaans Afrikaanse migranten Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Jaarplanning 2010 met steun van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Jaarverslag 2009 met steun van de Vlaamse overheid Medewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Cultuur sensitief counselen over hiv ( testen) bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten (SAM)

Cultuur sensitief counselen over hiv ( testen) bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten (SAM) Cultuur sensitief counselen over hiv ( testen) bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten (SAM) Dr Kristien Wouters, Dr Christiana Nöstlinger Instituut voor Tropische Geneeskunde / Helpcenter ITG Avondseminarie

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Helpcenter Jaarverslag Resources: Overzicht activiteiten

Helpcenter Jaarverslag Resources: Overzicht activiteiten Helpcenter Jaarverslag 2015 De conventie met het Riziv eindigde eind 2011. De financiering van het helpcenter werd van dan af verdergezet met eigen financiering, in afwachting van een nieuw besluit van

Nadere informatie

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen

Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten. Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Promotie van de seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids bij Subsaharaans Afrikaanse migranten Preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen Jaarverslag 2008 met steun van de Vlaamse overheid 1

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaans Afrikaanse migranten

Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaans Afrikaanse migranten Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaans Afrikaanse migranten Jaarplan 2013 1 Het gedetailleerde jaarplan 2013 werd opgesteld door: Jasna Loos Dr. Christiana Nöstlinger

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek Eenmalige uitgaven Kunst van het Woord project Aantal per eenheid excl. Website 1 1.500,00 1.815,00 Vzw oprichting Kunst vh Woord 1 400,00 484,00 Pc (tweedehands mac) 1 650,00 786,50 Printer 1 80,00 96,80

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Testen op soa: hoe, wat, waar?

Testen op soa: hoe, wat, waar? Testen op soa: hoe, wat, waar? Tom Platteau Seksuoloog ITG/Helpcenter tplatteau@itg.be Overzicht van de presentatie Soa en hiv in België Preventie en plaats van testen Uitdagingen voor soa-bestrijding

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Helpcenter kerncijfers Resources: 2. Aantal patiënten opgevolgd in 2016

Helpcenter kerncijfers Resources: 2. Aantal patiënten opgevolgd in 2016 Departement of Clinical Sciences Helpcenter Antwerp, 29/03/2017 Helpcenter kerncijfers 2016 In 2015 werd Helpcenter gereorganiseerd om de werking te optimaliseren en een grotere kosten-effectiviteit te

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM.

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. VIGeZ, 2014 De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. PROJECT- DOELSTELLINGEN? Welke projectdoelstellingen staan

Nadere informatie

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout)

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) in Vlaanderen 45 Netwerken 27 Waarom regiohuizen Zeer ruim aanbod aan paramedici Onduidelijk

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld

Ghapro. In dit nummer. Newsflash. December 2015 Jaargang 1, nr.2. Nieuwsbrief voor gerantes. Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld Ghapro Newsflash December 2015 Jaargang 1, nr.2 Nieuwsbrief voor gerantes In dit nummer Belangrijke gebeurtenissen in de prostitutiewereld - Debat 11 december 2015 - Swingers onderzoek Nieuwe acties Ghapro

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten

Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten Vlaamse organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten Voorstel beleidsplan 2012-2016 1 Het beleidsplan 2012-2016 werd opgesteld door: Jasna Loos Dr. Lazare

Nadere informatie

VLESP Jaarplan 2013-2014

VLESP Jaarplan 2013-2014 VLESP Jaarplan 2013-2014 Coördinatie Q1 (Okt 13-Dec 13) Q2 (Jan 14-Maart 14) Q3 (April 14-Jun 14) Q4 (Jul 14-Sept 14) Q5 (Okt 14-Dec 14) aanstellen personeel afspraken overlegstructuur samenstellen stuurgroep

Nadere informatie

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon Studiedag VVP 10 november 2015 Programma Introductie Ontwikkeling en planning

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN WELZIJN OP HET WERK

GLOBAAL PREVENTIEPLAN WELZIJN OP HET WERK GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 1 Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2.

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC

Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Nationale Infodag, Brussel, 30 maart 2009 Dr. Guy Dargent Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten, EAHC Werkplan 2009 Deelnemende landen Projectleiders en partners uit: 27 EU-lidstaten Kroatië

Nadere informatie

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS Pasop vzw 1 KERNBOODSCHAP Sekswerkers: zeer gevarieerde groep qua leeftijd, nationaliteit, werksector, taal, sociale

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

1 CONCRETISERING RESULTAATSGEBIEDEN EN ACTIVITEITEN

1 CONCRETISERING RESULTAATSGEBIEDEN EN ACTIVITEITEN BIJLAGE 3: JAARPLAN 2013 MET INBEGRIP VAN DE BEGROTING en goedgekeurd door het agentschap, om gevoegd te worden bij de beheersovereenkomst van 15 maart 2012 voor de subsidiëring en erkenning van De Sleutel

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Suïcidepreventie op de werkvloer: van signaalherkenning tot nabestaanden

Suïcidepreventie op de werkvloer: van signaalherkenning tot nabestaanden Suïcidepreventie op de werkvloer: van signaalherkenning tot nabestaanden Studiedag Wel-zijn of niet-zijn op het werk - 18/03/2016 Stefanie Ghekiere Coördinator Suïcidepreventiewerking CGG Anwerpen Ine

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van de handhygiëne Nationale campagne 2010-2011 Conform

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij participatietraject voor het klimaatbeleid Van juli tot mei 2018 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten bij

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

DE AANSCHUIFTAFEL VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015

DE AANSCHUIFTAFEL VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015 VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN VOEDING EN BEWEGING 2009-2015 Onderzoeksproject ontwikkeling van methodiek 2 e strategie: gezond bewegen en evenwichtiger eten in de leefomgeving van kinderen en jongeren.

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Resultaten ziekenhuisbrede indicator VIP 2 basisvereisten handhygiëne

Nadere informatie

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID)

SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) SESSIE WERK (WERKEN, OOK AAN GEZONDHEID) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt voorstellen van: gezondheidsdoelstelling

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: Fax:

DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: Fax: DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: +32 3 247 64 72 Fax: +32 3 247 65 32 E-mail: hivsam@itg.be DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: +32

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Veiligheidszorg religieus erfgoed. ADVIESFORUM Dinsdag 22 september 2015

Veiligheidszorg religieus erfgoed. ADVIESFORUM Dinsdag 22 september 2015 Veiligheidszorg religieus erfgoed ADVIESFORUM Dinsdag 22 september 2015 Waarom veiligheidszorg? Veilig stellen van religieus erfgoed Gebouwen: beschermd of niet beschermd. Focus in eerste instantie op

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: Fax:

DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: Fax: DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: +32 3 247 64 72 Fax: +32 3 247 65 32 E-mail: hivsam@itg.be DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID - GROEP HIV EN SEKSUELE GEZONDHEID -Tel: +32

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG)

PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) PLENAIRE SESSIE ZORG EN WELZIJN (MEER GEZONDHEID IN DE ZORG) VLAAMSE GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN > Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid > Gezondheidsconferentie bespreekt

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

safensound.be facebook.com/safensound.be

safensound.be facebook.com/safensound.be Standaard reactie is meer controles en repressie, handhaving. Wat met de middelen die toch binnen geraken? Wat met mensen die drugs innemen vóór het festival te betreden? Wat met alcohol? De meest gebruikte

Nadere informatie

Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt

Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt Hiv in België, hiv-tests, HelpCenter Eerste bilan nieuwe hiv-patiënt Kristien Wouters Instituut voor Tropische Geneeskunde Cursus hiv en aids, de multi-disciplinaire aanpak Les 3 4 maart 2008 www.itg.be

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching)

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) 5 juni 2015 ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) https://www.youtube.com/watch?v=qugnmcs3a0w Ontstaan in West-Vlaanderen sinds 2005 Klaar voor uitrol in gans Vlaanderen, beleidsoptie van Minister

Nadere informatie