Doelgroepenbevraging CEST, 2 februari 2012 verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelgroepenbevraging CEST, 2 februari 2012 verslag"

Transcriptie

1 Doelgroepenbevraging CEST, 2 februari 2012 verslag Author: Date: Subject: Henk Vanstappen Doelgroepenbevraging CEST ( , BNA- BBOT) Version Date Changes Author Henk _02_09 redactie Bert

2 1 Voorstelronde deelnemers Wie ben je, van welke organisatie? Waarvoor gebruik je CEST? Wat is er goed/niet goed aan CEST? Cor Vanistendael, Erfgoedcel Noorderkempen Peggy Voesterzoons, Erfgoedcel Brussel: in onze organisatie wordt (ook) niet gedigitaliseerd; wij zijn intermediairs die trachten anderen te adviseren en te ondersteunen. CEST wordt als zodanig dus niet gebruikt, maar soms wel geraadpleegd. Stephanie Aertsen, AMVB: CEST wordt vrij veel geraadpleegd. Het nuttige aan CEST is vooral de handleidingen [richtlijnen]. Gertjan Debie, Resonant: naar CEST wordt soms doorverwezen wanneer anderen om advies vragen. Voor onze eigen werking is CEST niet zo zinvol, omdat onze eigen eisen zeer specimiek zijn. Liebeth De Ridder, EGC Mechelen: nog aan het inwerken op vlak van digitalisering; eerste kennismaking met CEST tijdens studies, met name het glossarium bleek handig. Collega's waren niet bekend met CEST, maar zijn nu zeker wel geïnteresseerd. Bij de Stedelijke Musea Mechelen was men er wel mee bekend en van plan dit nader te bekijken. Dirk Derom, BNA- BBOT: CEST wordt 'gebruikt' via mail. 2 van de CEST- wiki Digitaliseren is meer dan alleen van analoog naar digitaal gaan: het gaat ook om catalogi, on line inventarissen. Aanvankelijk was het niet zo duidelijk dat CEST het hele werkveld van digitale ontsluiting van erfgoed betreft. Er wordt op de wiki zeer veel aangeboden: overzichten, lijstjes Maar het sluit niet altijd aan bij de werking of problematiek van de erfgoedorganisaties. Wanneer kleinere organisaties doorverwezen worden naar de website, weet men eigenlijk niet wat men met deze informatie aan moet. Als er al naar gekeken wordt, worden antwoorden niet gevonden. Iemand die wat technisch aangelegd is, vindt de informatie die hij nodig heeft op CEST wel terug, maar de wiki is er niet voor iedereen. In de praktijk zijn het niet de erfgoedcellen die het werk doen, maar het zijn de kleine groepjes van verzamelaars, heemkringen, gemeentearchieven, musea enzovoort. Als daar niet iemand aanwezig is die zich bewust is van de [digitaliseringsproblematiek], gebeurt er op dat vlak niet veel. Erfgoedcellen hebben de mogelijkheid niet steeds over de schouders van deze mensen mee te kijken en te zeggen wat/hoe het moet. 'Comply or explain' blijft dode letter, want men is zich er zelfs niet van bewust dat er zoiets als compliancy zou bestaan. Er is 'onderaan' nog heel veel werk. Misschien moet CEST dat niet doen, maar het is wel belangrijk dat het vele digitaliseringswerk dat daar gebeurt ook goed gebeurt. Er is hier meer sensibilisering en kennis van basisprincipes nodig. Een voorbeeld: organisaties blijken zelfs niet in staat te melden hoe groot hun digitaal archief is. het is dus vooral een probleem van communicatie en bewustmaking. Zaken die voor professionele organisaties evident zijn, zijn voor anderen nog volledig onbekend. Wanneer men dan merkt dat men niet compliant werkt, is men opnieuw gefrustreerd, omdat het vele werk 'niet goed' is. CEST is een 'schitterend instrument', maar bereikt niet iedereen. De wiki biedt een zeer grondig

3 overzicht, maar iemand die informatie zoekt en niet thuis is in de wereld van digitaal erfgoed heeft weinig aan lijstjes. De informatie is voor hen te weinig behapbaar. Informatie moet meer op maat van de organisatie, meer gestructureerd, meer afgebakend tenminste wanneer men ook niet- professionals wil bereiken. Wat er goed aan is, is dat het een leek in ICT een groot overzicht biedt mét lijstjes, wat goed is. De taal die op de wiki gebruikt wordt is echter nog te complex: betekenis van een term als 'mash- up' is onbekend. Als je ook niet- professionals wil bereiken en kleinere organisaties, moet het taalgebruik eenvoudiger en vertaald. Het glossarium is een goed initiatief, maar ook daar zijn de termen soms te complex. Dit is ook wat het meeste wordt doorgegeven aan anderen die om advies vragen. Naar de volledige website verwijzen is risicovol: er staat zo veel op dat de mensen niet weten waar te zoeken en verdwalen in de website. Ook voor intermediairs is het niveau en het taalgebruik vaak nog te technisch. Wanneer je begint met jezelf te oriënteren, is het nog moeilijk om er 'door' te geraken. Sinds de lay- out werd aangepast, is er wel verbetering. Het contrast tussen de pagina's is erg groot: de richtlijnen zijn erg toegankelijk, maar andere pagina's zijn zo complex dat dit gebruikers toch afschrikt. Wel handig is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen basisrichtlijnen en aanbevelingen; zo krijg je als organisatie toch al het gevoel dat er 'al iets gedaan is'. In de toekomst kan dan gestreefd worden naar een ideale situatie. Toch zou het lijstje meer op maat moeten worden gemaakt. De informatie op CEST is niet heel specimiek. Zo is er geen informatie over het beschrijven van muziekinstrumenten. Zo ontbreekt de de- facto standaard die het MIM (in kader van MIMO) heeft opgesteld. Er zou dus meer wisselwerking moeten zijn. Anderzijds is CEST, met bv. het glossarium en de richtlijnen, zeker nuttig om anderen op weg te helpen. Technische termen moeten zo veel mogelijk in het Nederlands worden aangeboden. [Er is geen overeenstemming over de vraag hoe ver je daar in moet gaan en hoeveel duidelijker de techniciteit daarmee wordt]. De leesbaarheid van de CEST- wiki is intussen al wel fel verbeterd. Voor professionals is CEST een 'godsgeschenk', maar er wordt een taal gesproken die niet iedereen begrijpt. Het is niet de opdracht van heemkundige kringen om deze taal te begrijpen ( ze worden er niet voor betaald ). Dergelijke organisaties moeten niet per se de wiki gebruiken, maar voor een erfgoedcel [of andere intermediair] moet hier wel de informatie vinden die ze moet doorgeven aan heemkringen en dergelijke. Handleidingen voor kleine organisaties moet zeer eenvoudig zijn ( klik nu hier ), maar het is ook aan de intermediairs om deze vertaalslag te maken. De realiteit is dat het niet de professionals zijn die digitaliseren, wel de vrijwilligers en leden van kleine organisaties. het zijn deze mensen die moeten overtuigd worden van het belang van standaarden e.d. Wat opvalt is het gebruiksgemak van CEST. Wat nog ontbreekt: het is niet meteen duidelijk dat CEST een wiki is, waar je zelf bijdragen op kan zetten. Ook niet duidelijk is wat het beleid van CEST terzake is. Op CEST staan vooral use cases [richtlijnen], maar geen case studies. Het is jammer dat er geen praktische voorbeelden staan: hoe is iets uitgevoerd, hoe werd het aangepakt, welke stappen werden ondernomen... Wat ook lastig is, is dat er veel informatie op staat, maar de tijd ontbreekt om alles door te nemen. De informatie is gecentraliseerd, maar je kan er niet meteen mee aan de slag of het doorsturen naar een ontwikkelaar om de richtlijnen te laten toepassen: alles moet vertaald worden naar de concrete use case, bekeken worden door medewerker van PACKED (die er ook niet altijd voor tijd hebben). Het is waarschijnlijk ook niet haalbaar om enerzijds alle technische ontwikkelingen op te

4 volgen en op de wiki te zetten, en daarna nog ontwikkelprojecten praktisch te gaan opvolgen. Misschien moet CEST vooral als een experthub werken, zonder die praktische vertaalslag nog te doen. Opnemen van cases met uitgebreide documentatie zou misschien wel haalbaar zijn: de technische documentatie van een ontwikkeltraject is er toch al, moet alleen gepubliceerd worden. Er zou in die expertenhub dan ook evaluatie van projecten kunnen komen. Er ontbreken evaluaties en uitspraken over de bruikbaarheid van software; louter opsommen is niet voldoende. Dergelijke opsommingen zijn immers ook elders te vinden. Wat onduidelijk is, is de service die CEST/PACKED wil bieden: wil men advies geven? analyseren? en op welke domeinen? Wat is de core business en wat niet? Vertaling van complexe materie naar eenvoudige taal hoort misschien niet op de wiki thuis, of kan niet samen met meer ingewikkelde materies. Misschien moeten er twee wiki's naast elkaar worden gemaakt. [Voor anderen is het gebruik van Engelstalige termen echt wel een probleem]. 3 Debat over de rol van CEST 3.1 Dilemma 1: tot op welk niveau moet CEST organisades begeleiden? CEST moet de bouwstenen geven, organisaties werken de oplossing uit CEST moet stap-voor-stap oplossingen aanbieden voor specieieke problemen Het liefst zou CEST natuurlijk beiden moeten doen, maar de middelen zijn bekend en er moeten keuzes worden gemaakt. Door enkel bouwstenen aan te bieden, maak je nog geen bruikbaar instrument. Dit zou betekenen dat je eerst een aantal maanden de materie moet bestuderen voor je beslissingen kan nemen over de standaarden en tools die je wil gebruiken. Er moet dus op maat advies gegeven worden op maat van de doelpublieken. Wie dat zijn, moet PACKED/CEST bepalen. Als daar ook de heemkundige kringen toe behoren, moet het advies meer op maat worden geschreven dan wanneer enkel professionals tot de doelgroep behoren. CEST is nu een gereedschapsmagazijn. Daaruit moeten gereedschapskisten worden geselecteerd. Echte stap- voor- stap handleidingen ( klik nu hier ) zijn niet haalbaar. CEST moet dus meer adviseren, preselecties doen. Bouwstenen aanbieden is noodzakelijk als je breed wil gaan. Als je ook stap- voor- stap handleidingen wil aanbieden, kom je bijna automatisch terecht bij de zaken die vaak gebeuren. Voor dat soort informatie kan je echter al gemakkelijk terecht bij collega's die iets gelijkaardig gedaan hebben. Advies inwinnen bij collega- organisaties werkt echter nog drempelverhogend: kleinere organisaties doen dit niet. Zelfs de drempel om aan erfgoedcellen advies te vragen is voor sommige heemkundige kringen nog te hoog. Bovendien heb je dan geen zekerheid dat de juiste voorbeelden worden gevolgd. Er is kwaliteitscontrole nodig. Er moet aan de doelgroepen duidelijk gemaakt worden dat er ook advies op maat wordt verstrekt. Het is ook belangrijk dat PACKED /CEST concreet advies geeft bij de uitvoering van digitaliserings- projecten. Misschien kan een deel van die adviesverlening opgevangen worden via e- learning, waar een aantal basistechnieken worden aangeleerd ( hoe scan ik een foto ). Dit bestaat uit een korte handleiding en een illustratief milmpje. Informatie moet ook draagbaar zijn, omdat organisaties soms

5 zelfs geen internetverbinding hebben. Informatie moet ook op papier en als afdrukbare pdf verspreid worden. Bottom line is dat CEST moet beslissen wie men wil bereiken en hoeveel middelen men daarvoor beschikbaar wil stellen: als men echt hands on begeleiding gaat geven, mag men een stormloop verwachten.. Anderzijds: er zijn veel intermediaire organisaties in de erfgoedsector: laat die het werk doen en begeleidt hen (train the trainer). Dit is sterk aan te raden methode. Het advies dat CEST (actief) verleent aan ontwikkelingsgerichte erfgoedprojecten is zinvol, maar daarmee bereik je niet iedereen: bij dergelijke projecten is vooraf goed nagedacht over hoe er zal worden gedigitaliseerd en het gaat om projecten van een landelijk niveau die door meerdere organisaties gedragen worden. Veel projecten waar erfgoedcellen mee te maken hebben, zitten zelfs niet op dat niveau. Wie (ook) bereikt moet worden is de persoon die aan de scanner staat en het effectieve digitaleringswerk uitvoert. Wie databases bouwt, heeft al meer inzicht en maakt minder fouten [hoewel...?] en denken na over standaarden en internationale normen. Wanneer grote projecten worden opgestart, worden de normen wel gevolgd. De aandacht moet gaan naar de onderzijde van de piramide: de databank juist gebruiken en de scanner juist bedienen. Maar hiervoor zijn de intermediairs dus de beste partners. 3.2 Dilemma 2: hoe breed moet CEST 'digitaliseren' ondersteunen? Digitaliseren is (voor CEST) omzetten van analoog naar digitaal Digitaliseren omvat alle ICT activiteiten van een erfgoedorganisatie De aandacht moet in de eerste plaats naar het eerste gaan: het eigenlijke digitaliseren. Over de term digitalisering bestaat veel verwarring: soms gaat het over registratie (metadata), soms over omzetten van analoog naar digitaal. CEST zou hierin duidelijkheid kunnen helpen scheppen. De vierdeling die CEST op de wiki aanhoudt (digitaal beschrijven/omzetten analoog naar digitaal/digitaal bewaren/digitaal toegankelijk maken) is helder en remlecteert de basisfuncties van een erfgoedorganisatie. Digitaal bewaren moet extra aandacht krijgen, want hiervoor zijn geen echt goede/betaalbare oplossingen in Vlaanderen beschikbaar. Het is eigenlijk het belangrijkste probleem, maar het is het laatste waar men zich zorgen over maakt. Vraag is of dit voor alle organisaties geldt: wat als men de klemtoon op ontsluiting legt en de boodschap in de eerste plaats zo breed mogelijk wil verspreiden? Wat als men de middelen niet heeft om alles ook nog te archiveren? Vaak is dit echter net het probleem: men digitaliseert, maakt er iets mee en raakt vervolgens de digital bestanden kwijt. Een digitaal archief zou als dienst door een andere instantie moeten worden aangeboden. CEST moet in de eerste plaats werken aan de bewustmaking van de opslag- problematiek. CEST kan ook advies geven over de punten waarop men moet letten wanneer men een hostingcontract onderhandelt. Het is immers heel moeilijk in te schatten welke diensten men precies mag verwachten en wat de juiste prijs daarvoor is. CEST moet ook de evoluties opvolgen (cf. Waalse Krook) en waar mogelijk lobbyen. De meeste initiatieven worden immer aangestuurd door de grotere organisaties. Belangen van kleine en middelgrote erfgoedorganisaties komen niet genoeg aan de orde. Ook het opstellen van modelovereenkomsten en gestandaardiseerde pakketten met dingen waarop men moet letten is zeer zinvol.

6 Meer op ontsluiting gerichte expertise, zoals het gebruik van sociale media, wordt niet gezien als een kerntaak. Men moet er ook mee rekening houden dat dit zeer snel evolueert en de aanbevelingen dus ook snel verouderen. Toch kan het ook nuttig zijn hier aandacht aan te besteden, want dit is vaak het uiteindelijke doel: men digitaliseert en bewaart om het te kunnen ontsluiten. Ontsluiting is dus de motivatie voor het toepassen van gebruiken van metadata, best- practices en standaarden. Er zijn ook systemen (bv. Omeka) die zowel de registratie als de presentatie verzorgen. Het zou al goed zijn moesten die applicaties beter bekend raken. CEST kan ook een platform zijn voor het presenteren en evalueren van dergelijke applicaties. Een probleem is dat er ook veel slechte open- source pakketten bestaan, die met grote trom worden aangekondigd en daarna in de vergetelheid raken. Er is nood aan een kritisch kanaal waar die software besproken wordt zonder een bepaald pakket te hypen. Dit kan opengetrokken worden door toe te laten dingen te raten (zoals op Facebook en dergelijk): naast de ene procent die commentaar levert en reviewt, is er nog negen procent die aan rating doet. De overige 90 procent kijkt toe en gebruikt de informatie. 3.3 Dilemma 3: hoe streng moet CEST zijn? CEST richtlijnen moeten consensus van het veld weergeven In CEST richtlijnen moeten experts de norm bepalen Er bestaan meningsverschillen tussen experts en/of praktijkmensen, maar belangrijker is de spanning tussen wat theoretisch vereist is en wat praktisch haalbaar is. Door dwingend op te treden kan CEST er wel voor zorgen dat er tijd/geld/expertise beschikbaar wordt gemaakt. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen technische normen en praktijknormen (wat haalbaar is). Als men bijvoorbeeld audio digitaliseert, moeten bepaalde formaten gebruikt worden, met x bitrate en x Hz, en daar mag niet van afgeweken worden. Andere dingen kan je niet zo strak afdwingen (zoals OAIS compliant zijn voor opslag), omdat dit eenvoudigweg niet mogelijk is (middelen ontbreken). OAIS kan je afdwingen voor grotere organisaties met meer middelen, die een lange termijn strategie kunnen ontwikkelen. Er moet vooral een vertaalslag gedaan worden van wat de normen en best- practices zijn, en daarbij aangeven wat de gevolgen zijn wanneer bepaalde richtlijnen niet worden gevolgd. Echt standaarden afdwingen kan ook niet altijd, omdat dit ook een veld in evolutie is. Je kan dan vooral aanbevelen en motiveren, maar niet afdwingen. Nochtans kan de regel comply or explain echt wel werken toch zeker bij gesubsidieerde organisaties. CEST moet hier optreden: als er 'explained' wordt, moet dit geëvalueerd en bijgestuurd worden. CEST moet daarbij gezien worden als een houvast, niet als een controle- instantie. CEST moet tonen wat voor probleem X de meest gebruikte oplossing is (de standaard ). CEST moet het baken zijn. CEST moet geen onrealistische standaarden afdwingen of opleggen: er moet aanbevolen worden wat haalbaar is. Standaarden zijn (ook) de practices die grotere organisaties gebruiken: de facto standaarden. CEST doet dit soort toegevingen [sic] al door de richtlijnen op te splitsen in aanbevolen en minimum richtlijnen. Deze indeling moet aangehouden worden. Men moet pragmatisch blijven, of de richtlijn is niet relevant. Als de minimum richtlijn de lat te hoog legt, bestaat het risico dat organisaties amhaken en vervolgens in de problemen komen en van nul moeten starten.

7 3.4 Dilemma 4: wat is het ideale communicadebeleid voor CEST? Voor kennisverspreiding volstaat de CEST wiki CEST moet op zoveel mogelijk platformen aanwezig zijn Vraag is hoe er met drie [twee] personen zo efmiciënt mogelijk kan gecommuniceerd worden. Misschien moet er dan op één of twee zaken worden gefocust en moet getracht worden daarin een kwalitatief hoogstaand niveau te bereiken, dan op zoveel mogelijk fora te gaan staan. Men kan wel gebruik maken van technologie (content streaming) om op meerdere kanalen aanwezig te zijn. Ook hier past de teach- the teacher aanpak: probeer zoveel mogelijk op fora te staan waar kennis kan doorgegeven worden aan intermediairs, die zelf weer de informatie doorgeven aan wie het nodig heeft. Er moet echter nog wel gewerkt worden aan bredere naamsbekendheid. Er moet dus nog wel ingezet worden op bekendheid bij mensen die de inhoud van CEST zouden moeten kennen. Er zou een koppeling gemaakt kunnen worden met de (experimentele) databank die de Antwerpse erfgoedcellen aan het opzetten zijn, met verwijzingen naar experts op allerlei vlak. Als dat werkt voor de provincie Antwerpen, kan het ook verder verspreid worden in Vlaanderen. De wiki moet wel aangehouden worden als het centrale toegangspunt; andere kanalen moeten ingezet worden om de aandacht hier naartoe te leiden. Zo zou een twitteraccount kunnen worden aangemaakt waar alle nieuwe standaarden worden aangekondigd. Er wordt nog weinig bijgedragen aan de wiki. De mogelijkheden om bij te dragen aan de wiki zijn echter onvoldoende zichtbaar. CEST kan ook een platform zijn voor 'producten' van andere erfgoedorganisaties: handleidingen, open- source software, aanbevelingen, etc. Ook producten die voor specimieke doelgroepen bedoeld zijn (mondelinge geschiedenis, componistenarchieven, ) kunnen opgenomen worden. Veel erfgoed- organisaties die zulke dingen ontwikkelen, zouden deze immers graag op een centraal platform aanbieden. Dergelijke aanbevelingen moeten trouwens ook afgestemd worden met andere (types) organisaties, zoals archieven die later als bewaarplaats zullen optreden. 4 Prioriteiten Aan de hand van een lijst met geplande acties worden prioriteiten vastgelegd: 4.1 Opslagsystemen Belangrijk Ook diensten (leveranciers) in kaart brengen. Hoe lees en beoordeel je een hosting contract : uitleg terminologie (dedicated server, cloud hosting), wat kost het, wat zijn de voordelen, SAAS: wat betekent dat voor je data maar hoe realistisch is het dit allemaal op te volgen. Wat is veiliger: usb of hd? 4.2 Richtlijnen: Mondelinge bronnen inventariseren Houdt ook verband met audio/video opslaan.

8 4.3 Richtlijnen: Immaterieel erfgoed inventariseren Meningen zijn verdeeld: is belangrijk, maar de vraag is of CEST daar tijd in moet steken: standaarden zijn ook internationaal nog volop in ontwikkeling. CEST is te klein om dat mee op zich te nemen. Anderzijds: men zou beter slapen wanneer men wist dat CEST deze ontwikkelingen mee opvolgt. Toch minder belangrijk. 4.4 Richtlijnen: DeelcollecDes inventariseren Belangrijk. 4.5 Richtlijnen: Tekstbronnen transcriberen en OCR- en Belangrijk, expertise is noodzakelijk. Richtlijn of best practice zou beter bekend kunnen worden gemaakt. Vooral voor projecten mbt handschriftherkenning is veel interesse. Ook het oplijsten van beschikbare tools zou erg nuttig zijn. 4.6 Richtlijnen: Digitale Audio en Video bewaren Organisaties krijgen steeds meer audio- (en video)materiaal binnen en moeten leren hiermee om te gaan en te integreren binnen de rest van de collecties. Allerlei aspecten komen hier aan de orde: metadata, beschrijven, opslaan, migratieformaten. Moet er energie gestoken worden in het bewaren van minderwaardige kwaliteit? Wat doen met verouderde dragers? Belangrijk. Hierbij ook: digitale beeldformaten. 4.7 Richtlijnen: E- mails bewaren Belangrijk. 4.8 Standaarden: Persistente IdenDficaDe Standaarden Vindt CEST zelf belangrijk, maar is nog weinig bekend. Er moet dus nog meer over gecommuniceerd worden. Moet gerelateerd worden aan collectiebeheerssystemen. 4.9 So6ware: collecdebeheerssystemen, archie4eheerssysteem Belangrijk. Ook aandacht hebben voor twee/meertaligheid van systemen. Aandacht voor systemen die meerdere objecttypes aankunnen (archieven, bibliotheken, museumsystemen) Vraag is hoe je dit up- to- date houdt is vooral belangrijk voor kleine organisaties; grotere hebben expertise en/of middelen om consulting in te huren. Kleine organisaties hebben ook andere behoeften: ze willen eenvoudiger systemen, die ook eenvoudiger te reviewen zijn en waarvan de reviews ook gemakkelijker kunnen up- to- date gehouden worden. Updaten met to- do- lijst die tijdens deze sessie werd getoond

Doelgroepenbevraging CEST, 24 januari 2012 verslag

Doelgroepenbevraging CEST, 24 januari 2012 verslag Doelgroepenbevraging CEST, 24 januari 2012 verslag Author: Date: Subject: Henk Vanstappen 2012-01- 24 Doelgroepenbevraging CEST (2012-01- 24, AMSAB) Version Date Changes Author 1 20120124 Henk 2 20120209

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten,

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten, Donderdag 25 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering Erfgoedbank vier regio s Op de digitale trein Dames en heren, Geachte burgemeesters,

Nadere informatie

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09

Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden. Eerste tussentijds rapport. Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 Project CEST onderzoek erfgoedstandaarden Eerste tussentijds rapport Auteur: Henk Vanstappen Versie: 1.1 Datum: 2010-03-01 Gewijzigd: 2010-03-09 CEST_Tussentijdsrapport_1_V1_1 2 Inhoud 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed

nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 170 van CATHY COUDYSER datum: 22 februari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultureel Erfgoed - Inventaris van te digitaliseren erfgoed Vlaanderen

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Contents Inleiding... 2 De stappen... 2 STAP 1: ORIENTATIE... 2 STAP 2: BEPAAL SCOPE... 2 STAP 3: ZOEK PARTNERS... 2 STAP 4: MAAK LINKED DATA... 2 STAP 5:

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE De ondergetekenden: 1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevestigd te Amersfoort vertegenwoordigd door Dirk Houtgraaf, hoofd sector Kennisuitwisseling

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag

Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Presentatie Partnerevent VIAA 8 november 2016 Namiddag Programma namiddag 13u15 VIAA stelt voor (II): Digitale collecties: resultaten bevraging (slide nr 3) Kwaliteitscontrole: aanpak voor de toekomst

Nadere informatie

Handleiding digitale Werkplatform programma Zorg Verandert

Handleiding digitale Werkplatform programma Zorg Verandert Handleiding digitale Werkplatform programma Zorg Verandert Versie 9 april 2015 Het is prettig dat je snel en eenvoudig je weg vindt op het Werkplatform. Heb je een uitnodiging voor het Werkplatform ontvangen

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & zorgen

Veel gestelde vragen & zorgen Workplace @Dongen Veel gestelde vragen & zorgen Waar kan ik bestanden zoals handleidingen vinden? Documenten zijn geordend per groep. Dus zoek je een ICT handleiding, dan kijk je in de groep Digitaal Werken.

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Digitaliseren in de heemkundige kring

Digitaliseren in de heemkundige kring Digitaliseren in de heemkundige kring Lesgever: Francis Vlieghe Organisator: Heemkunde Vlaanderen Digitaliseren in heemkundige kring Bedoeling van deze les Algemeen inzicht verwerven in de termen digitaliseren

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

mobile recruitment solutions

mobile recruitment solutions mobile recruitment solutions 1OP DE 5 zoekt via een smartphone naar een nieuwe baan. Bent u klaar voor de mobiele sollicitant? Wat krijgt uw kandidaat te zien als hij of zij deze op een smartphone bekijkt?

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch Verantwoordelijke

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Een geslaagde activiteit

Een geslaagde activiteit Een geslaagde activiteit Toelichting: Een geslaagde activiteit Voor Quest 4 heb ik een handleiding gemaakt met daarbij de bijpassend schema. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te maken heb ik gebruik

Nadere informatie

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform? Aantal verstuurde enquetes Aantal ingevulde enquetes % responders 71 21 30% 1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

Uw platform voor crowdsourcing

Uw platform voor crowdsourcing Uw platform voor crowdsourcing advertentie Inhoud Hoe werkt het? Kwaliteit verzekerd Hoe kunt u meedoen? 3 5 7 8 Elk archief of museum heeft er mee te maken: grote hoeveelheden foto s of documenten waar

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

Dienstverlening Digitale Collecties

Dienstverlening Digitale Collecties Dienstverlening Digitale Collecties Documentatie Begeleidend document n.a.v. vragenlijst Juli 2016 Inhoudstafel Documentatie intake digitale collecties Service Agreements en samenwerkingsovereenkomst Welke

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

SMART requirements schrijven

SMART requirements schrijven SMART requirements schrijven Reverse Engineering als aanpak voor leren Requirements Kenniscentrum 27 maart 2012, 18:50 19:30 uur Hossein Chamani, docent en trainer bij Hogeschool Rotterdam 1 Introductie

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM?

1. VOOR WELKE ONDERWERPEN IS SAMENWERKING ECHT NOODZAKELIJK? EN WAAROM? Vlaamse overheid Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL T 02 553 68 00 www.cjsm.vlaanderen.be VERSLAG //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST 1 MEEDRAAIEN BIJ ERFGOEDCEL ERFGOED ZUIDWEST Als stagiair(e) ondersteun je de erfgoedcel bij het uitvoeren van de verschillende doelstellingen binnen het jaaractieplan.

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

SANDER VAN DE RIJT ONDERZOEK PROTOTYPE

SANDER VAN DE RIJT ONDERZOEK PROTOTYPE SANDER VAN DE RIJT ONDERZOEK PROTOTYPE INTRODUCTIE Ons project Wij zijn een door zes studenten opgerichte start-up die naar aanleiding van een individueel onderzoek een gezamenlijke interesse hebben. De

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen Bedrijfsplan mkb hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen analyse speerpunten actieplannen inleiding Binnen veel mkb-ondernemingen worden beschikbare middelen lang niet altijd even efficiënt en verstandig

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting Wetenschapscommunicatie Sessie 2: schriftelijke rapporting Aandachtspunten (PDF) Voorbeeldtekstjes Wat is er slecht aan deze tekstjes? Wat zou jij verbeteren? (gebruik aandachtspunten als leidraad) Schrijfopdracht

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi...

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Het Archieven Portaal Europa is een publicatie en aggregatie platform voor Europese archiefinstellingen, ontwikkeld door het

Nadere informatie

Projectaanvraag Digitale duurzaamheid voor mini- organisaties

Projectaanvraag Digitale duurzaamheid voor mini- organisaties Projectaanvraag Digitale duurzaamheid voor mini- organisaties BNA- BBOT AMVB Lakensestraat 119 Arduinkaai 28 1000 Brussel 1000 Brussel 02/223 21 51 02/209 06 01 Verantwoordelijke: Sara Geets sara@bna-

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Lokale besluiten als gelinkte Open Data

Lokale besluiten als gelinkte Open Data Lokale besluiten als gelinkte Open Data Over de sessie Mijn overtuigingen voor die van jullie 2 Even kennismaken Programma manager Digitalisering Geen technische achtergrond Jurist Vroeger: Behandelaar

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette In samenwerking met INHOUD Wat is BlueAssist Bekendmaken algemeen Campagne Basisplan Concept Concrete uitwerking / Drempels Resultaat

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Wat is Archiefbank? Samenwerking met Erfgoedplus.be Welke informatie noteren en waarom? Hoe uw archief

Nadere informatie

Nr. 6, februari 2010

Nr. 6, februari 2010 Nr. 6, februari 2010 Update van de AAT-Ned In de vorige nieuwsbrief werd het aangekondigd en nu is het zover: de Nederlandstalige AAT is geactualiseerd! Er zijn ruim 2300 nieuwe termen vertaald en toegevoegd

Nadere informatie

Open Boek - zoekformulier

Open Boek - zoekformulier Open Boek - zoekformulier Zoeken is meestal de snelste manier om informatie in Open Boek te vinden. Hieronder geven we een aantal tips bij het gebruik van het zoekformulier van Open Boek. Open Boek - zoekformulier...1

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

Dyslexie. Sprint Nieuws

Dyslexie. Sprint Nieuws Sprint Nieuws Dyslexie September 2009 Ook voor Sprint start het nieuwe schooljaar. Via deze nieuwsbrief brengen wij je graag op de hoogte van de nieuwe Sprint Actie, de gratis infosessies en de Sprint

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan?

Checklist. Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? Checklist Een nieuwe website, hoe begin ik er aan? 1 1. DOEL Een goede website maakt geïntegreerd deel uit van de communicatie van het bedrijf. :: Doelstellingen. Wat zijn op heden de belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

NOTULUS. Archivering van het agenderings- - en besluitvormingssysteem van de stad Antwerpen. Willem Vanneste,, consulent stadsarchief Antwerpen

NOTULUS. Archivering van het agenderings- - en besluitvormingssysteem van de stad Antwerpen. Willem Vanneste,, consulent stadsarchief Antwerpen NOTULUS Archivering van het agenderings- - en besluitvormingssysteem van de stad Antwerpen Willem Vanneste,, consulent stadsarchief Antwerpen Archivering NOTULUS Historiek Besluitvormingsproces & Notulus

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK 1 VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK OVER HET Afstemmen van vraag en aanbod Wichelen 20 maart 2015 INLEIDING Het belang van vrijwilligers De kost van vergrijzing Een hard debat trekt aan Slimme modellen

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

De strijd van de mobiele formulieren apps

De strijd van de mobiele formulieren apps ONDERZOEK: De strijd van de mobiele formulieren apps Door Kristina Meelind De strijd van de mobiele formulieren apps 9 april 2015 - Tegenwoordig is iedereen vooral bezig met duurzaam wonen en afval recycling.

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie