Programmalijnen. Stichting izovator:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmalijnen. Stichting izovator:"

Transcriptie

1 Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg AA Hilversum adres: Website: 1

2 1. Context De transitie binnen het sociale domein is in volle gang. Dit heeft grote impact op de zorg en welzijnsfuncties in de regio Gooi en Vechtstreek. Het is dan ook de uitdaging om binnen dit sterk veranderende domein de juiste zaken op te pakken als kennis- en innovatieplatform op het gebied van zorg/welzijn en ICT, - multimedia en toerisme. Het afgelopen jaar heeft izovator meer dan 4 ton Euro uit de markt opgehaald waardoor programma s en projecten konden worden uitgevoerd. Het effect hiervan op het bedrijfsleven blijft ingewikkeld te kwantificeren maar duidelijk is wel dat een aantal bedrijven hierdoor investeerders aan zich hebben weten te binden waardoor zij verder kunnen groeien. Ook heeft izovator de toegang tot diverse partijen gefaciliteerd. In de participantenraad van september 2011 is besloten om tot en met 2014 izovator verder te laten werken, vanuit de insteek dat de huidige prijs/kwaliteit verhouding blijft gewaarborgd. In het document Visie izovator staat de volgende visie geformuleerd: izovator richt zich in de periode op de verdere uitbouw van de cross-overs Zorg en ICT, Zorg en Multimedia en Zorg en Toerisme. Hierbij zal er een verbreding plaatsvinden vanuit het domein zorg naar het domein van welzijn, wellness, leisure en healing environment. izovator wil haar netwerk uitbreiden met nieuwe participanten, zowel in de eerste als in de tweede lijn, publiek en privaat. De domeinen werkgelegenheid en arbeidsmarkt binnen de zorgsector zullen door izovator worden opgepakt in de komende periode met als doel de economische bedrijvigheid binnen de regio Gooi- en Vechtstreek te versterken. De komende periode zal de burger of cliënt in de regio nadrukkelijk het uitgangspunt zijn van projecten die geïnitieerd worden. Het voorliggende jaarplan 2014 bouwt voort op de in gang gezette koers en focust in die zin op het implementeren van projecten op de terreinen Zorg/Welzijn en ICT, Zorg/Welzijn en Multimedia en Zorg/Welzijn en Toerisme. In 2014 spelen de Cross Care Cafés een belangrijke rol in het ontwikkelen van cross-overs tussen de zorg-, welzijns- en kennisinstellingen en andere partijen in de regio. 2. Activiteiten 2014 en verder In het visiedocument staat verwoord wat izovator de komende periode wil bereiken: 1. Een stevige positie als kenniscentrum voor zorgeconomie en crossmediale innovaties 2. Het realiseren van crossmediale innovaties 3. Het realiseren van concrete projecten op het gebied van gezond zijn en gezond blijven (link met de WMO) 4. Het realiseren van een basisinfrastructuur voor de zorgeconomie in de regio Gooi en Vechtstreek, waarmee partijen in de sector met elkaar worden verbonden op veel niveaus: bestuurlijk, in samenwerkingsverbanden, in projecten, maar ook in fysieke infrastructuren 5. Het ontwikkelen van initiatieven waarbij de patiënt en behandeling centraal staan 6. Het versterken van het zelfstandig wonen in de wijk 2

3 De volgende activiteiten worden ontwikkeld in Ad 1. Kenniscentrum voor zorgeconomie en crossmediale innovatie Het netwerk wordt verder uitgebreid in Het aantal betalende participanten blijft minimaal 13 maar kan in overleg met het bestuur en de participantenraad worden uitgebreid. De Cross Care Café s worden minimaal 3 maal georganiseerd. In November 2014 wordt wederom de izovator Award georganiseerd, de innovatieprijs voor de zorgeconomie in de Gooi en Vechtstreek. Op relevante thema s die passen binnen de speerpunten van izovator wordt onderzoek aangejaagd in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen. izovator werkt nauw met de Economic Board te Utrecht op het gebied van crossmediale innovaties en zal vanuit haar rol als kenniscentrum meedenken met ontwikkelingen in de regio Utrecht. Ad 2. Crossmediale innovaties In 2014 wordt er verder gewerkt aan het uitrollen van het programma Growing Games, dat een forse uitbreiding en uitrol van het voormalige project The Game Experience in Hilversum betreft. izovator vervult een aanjagende rol binnen dit programma in de Noordvleugel om de markt voor Applied health games verder te ontwikkelen. Het bestendigen van de kennis- en netwerkrol t.a.v. AHG maakt hier onderdeel van uit. In 2014 staat de verdere uitrol van applied health games gepland voor de Gooi- en Vechtstreek. T.b.v. de uitrol hiervan wordt samengewerkt met de HKU, de provincie Utrecht, de Dutch Game Garden, de EBU, zorginstellingen en diverse marktpartijen Ad 3. Projecten op het gebied van gezond zijn en gezond blijven In 2014 wordt er voor de gemeenten Bussum, Hilversum en Huizen een concreet programma uitgerold om toeristische of recreatieve locaties toegankelijk te krijgen voor mensen met een fysieke of sociale beperking. Dit vanuit de WMO invalshoek en de opgave van inclusie binnen elke gemeente. Hierin zal nauw worden samengewerkt met de informele netwerken die er al zijn binnen de regio. Ad 4. Het realiseren van een basisinfrastructuur voor de zorgeconomie in de regio Gooi en Vechtstreek De bestuursvergaderingen en participantenvergaderingen van izovator zijn momenten waarop bestuurders in de zorgeconomie elkaar treffen. Daarnaast zijn de Cross Care Cafés een ontmoetingsplaats op het terrein van de zorgeconomie en innovatie. Ad 5. Het ontwikkelen van initiatieven waarbij de patiënt en behandeling centraal staan Door in te zetten op zelfmanagement wordt er duurzaam gewerkt aan de eigen regie van burgers/cliënten. Dit thema zal verder worden uitgewerkt in voorstellen, waarvan de financiering een belangrijk onderdeel is. Concreet zal het nieuwe zorginnovatiepark de Monikkenberg één van de showcases zijn waarin zelfmanagement en participatie in nauwe relatie met de 0 e, 1 e en 2 e lijn worden ontwikkeld. Ad 6. Het versterken van het zelfstandig wonen in de wijk Het project Kerkelanden Leeft! is een voorbeeld om het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de wijk met behulp van onder meer nieuwe technologie en meer sociale cohesie plaats te laten vinden. Hierbij is eigen regie van bewoners van groot belang. Het doel is het duurzaam verhogen van de kwaliteit van het bestaan en het ontwikkelen van eigen kracht en zelfmanagement van burgers. 3

4 Door te bouwen aan een sociale infrastructuur en gebruik makend van de bestaande digitale infrastructuur zijn op termijn diensten en services beschikbaar voor mensen op een breed terrein. Goed wonen wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd, de diensten worden in interactie met de doelgroep ontwikkeld. De gemeente Hilversum,Versa Welzijn, Sherpa en HilverZorg werken in dit project samen op basis van gelijkwaardigheid. Het is de wens om Kerkelanden Leeft! als beweging op te plussen naar meer gemeenten onder de noemer van Gooi Leeft! 4.Organisatie De genoemde activiteiten worden door de basisorganisatie uitgevoerd. De basisorganisatie bestaat uit een parttime directeur die tevens meewerkt in projecten, parttime projectleiders en een parttime managementassistent. Voor extra projecten zal aanvullend budget worden aangevraagd bij nader te bepalen instanties. Aanvullende bijeenkomsten worden gefinancierd uit de opbrengsten van specifieke masterclasses of uit private middelen door middel van sponsoring. 5. Financiering De financiering van de basisorganisatie wordt gedekt vanuit de bijdragen van de participanten. Door de strategische samenwerking met de EBU is er voor 2014 circa 80K beschikbaar. izovator verkrijgt aanvullend budget door middelen binnen te halen en met behulp van deze middelen expertise in te zetten. Voor het project toerisme met de gemeenten Huizen, Hilversum en Bussum worden additionele middelen verkregen vanuit de gemeenten. Dit geldt tevens voor het project Kerkelanden Leeft! 6.Samenwerkingen/strategische allianties De regio Gooi en Vecht behoort tot de Metropoolregio Amsterdam en werkt nauw samen met Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Dit geldt niet alleen voor het economische domein maar steeds vaker ook voor het sociaal domein. izovator heeft als klein en regionaal platform de samenwerking nodig met anderen om specifieke uitdagingen binnen het veld van de (langdurige) zorg en welzijn adequaat op te pakken. In dit kader is de laatste anderhalf jaar de samenwerking met de regio Utrecht ook sterk geïntensiveerd waarbij gekozen is om met de Economic Board Utrecht een strategische alliantie te sluiten. Hierdoor kunnen middelen efficiënt worden ingezet, gebruik worden gemaakt van elkaar kennis, kunde en netwerk en de toegang tot de diverse organisaties worden vergemakkelijkt. Binnen de regio wordt nauw samengewerkt met immovator en itrovator. Met itrovator wordt tevens het kantoor gedeeld. Voor 2014 wordt ingezet op het intensiveren van de samenwerkingen in de regio, te weten Utrecht. Een nadere samenwerking met Vita Valley uit de regio Gelderland zal nader worden onderzocht. Op verzoek van de gemeente Hilversum worden tevens de mogelijkheden om samen te werken op de crossover zorg en multimedia onderzocht. 5. Vervolg 4

5 2014 is een spannend jaar waarin de financiering en borging van de ingang gezette koers centraal zal staan. Vanuit de basisorganisatie zal met ambitie worden gewerkt aan uitbouw van het netwerk, exposure en samenwerking in en buiten de regio. Tevens zal in 2014 worden gekeken op welke wijze izovator zal worden gecontinueerd. 5

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Gooi en Vechtstreek t.a.v. M. Zivkovic-Laurenta Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum

Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Gooi en Vechtstreek t.a.v. M. Zivkovic-Laurenta Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Gooi en Vechtstreek t.a.v. M. Zivkovic-Laurenta Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Hilversum, 8 oktober 2014 Geachte dames en heren, izovator, kennis

Nadere informatie

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Economic Board Utrecht Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Marktconsultatie (mei/juni) Reacties uit eerste ronde bedrijventafels o.a. Behoefte aan inspirerende ambitie De veranderkracht van geld is

Nadere informatie

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs

Jeugdhulp. Regio Gooi en Vechtstreek. Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Jeugdhulp Regio Gooi en Vechtstreek Marjet van Elten Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs m.vanelten@regiogv.nl 06-13122989 1 Regio Gooi en Vechtstreek 29 maart 2016 programma 1. Ingewikkelde tijd 2. Regio

Nadere informatie

: Anouk Pols / Mariëtte Zivkovic-Laurenta

: Anouk Pols / Mariëtte Zivkovic-Laurenta DATUM : 4 april 2011 KENMERK : 11.0002766a NAAM STELLER(S) : Anouk Pols / Mariëtte Zivkovic-Laurenta ONDERWERP : Evaluatie Innovatieve Verbindingen 2009-2011 en toekomstscenario Innovatieve Verbindingen

Nadere informatie

Stand van zaken projecten/activiteiten op gebied van Economische Zaken regiobreed

Stand van zaken projecten/activiteiten op gebied van Economische Zaken regiobreed OVERDRACHT EZ Ons kenmerk: 14.0001127 Stand van zaken projecten/activiteiten op gebied van Economische Zaken regiobreed Binnen de regio Gooi en Vechtstreek vindt regionale samenwerking plaats op het gebied

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING Transformatie in het sociale domein Zuid Limburg

INTENTIEVERKLARING Transformatie in het sociale domein Zuid Limburg INTENTIEVERKLARING Transformatie in het sociale domein Zuid Limburg Preambule Aanleiding De drie decentralisatiewetten (participatie, jeugd en functie begeleiding van AWBZ naar WMO) zijn op 1 januari 2015

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014 Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden 16 juni 2014 Initiatiefgroep Transmurale Zorg Den Haag e.o. Lijn 1 Elzha GGD Haaglanden Zorgscala Woonservicewijken / Hulsebosch Advies

Nadere informatie

Meerjarenplan. PEP Den Haag Versie: d.d

Meerjarenplan. PEP Den Haag Versie: d.d Meerjarenplan 2018 2020 PEP Den Haag Versie: d.d. 21-9-2017 Inleiding De wereld is altijd in beweging en de toekomst laat zich niet voorspellen, dus waarop baseer je een meerjarenplan? Verschillende ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 10 juli 2018 Zaaknummer: 434769 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU

Raadsvergadering. Grondslag Samenwerkingsverband U10; strategische agenda (Stepping Stones) en jaarlijks werkplan uit te voeren door EBU RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12-05-2016 16-023 Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Aan de raad, Onderwerp Afsluiten convenant tussen EBU en U10 regio Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Informatienota. Onderwerp EU Partnerschap Urban Agenda Innovative and responsible public procurement

Informatienota. Onderwerp EU Partnerschap Urban Agenda Innovative and responsible public procurement Informatienota Onderwerp EU Partnerschap Urban Agenda Innovative and responsible public procurement Nummer 2018/176459 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur Afdeling

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West

Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West Station Nieuwe Meer Het internationale & inclusieve woon- en werkgebied van Nieuw West 2030 Station Nieuwe Meer is niet alleen een nieuwe metrostation verbonden met Schiphol, Hoofddorp, Zuidas en de Amsterdamse

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Voorloper Onderwerp Startnotitie Duurzaam Druten Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Portefeuillehouder A. Springveld Behandelend team Team strategie en beleid Behandelend

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

SUCCESVOL INNOVEREN GAAT SNELLER MET DE JUISTE PARTNERS!

SUCCESVOL INNOVEREN GAAT SNELLER MET DE JUISTE PARTNERS! Innovatieplatform voor industrieel oppervlaktebehandelend Nederland SUCCESVOL INNOVEREN GAAT SNELLER MET DE JUISTE PARTNERS! VOORSPRONG DOOR INNOVATIEGERICHTE SAMENWERKING Dat Nederland er economisch goed

Nadere informatie

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector

Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector 1. Inleiding In de visie van de Gastvrijheidssector voor 2025 (Vinden, Verrassen, Verbinden) is de missie geformuleerd dat Nederland

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Sociale Kwaliteit. Brainstorm 9 december 2015

Sociale Kwaliteit. Brainstorm 9 december 2015 Sociale Kwaliteit Brainstorm 9 december 2015 Aanleiding Nieuw beleid sociale kwaliteit moet ontwikkeld worden. Binnen de Provincie tijdens de vorige Statenperiode is dit thema wegbezuinigd waardoor er

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

CONVENANT. MVO Gooise Meren

CONVENANT. MVO Gooise Meren CONVENANT MVO Gooise Meren 2016-2018 1 2 Gooise Meren, Partijen: vertegenwoordigers van de - Gemeente Gooise Meren - FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren - Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) - Platform

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Gezondheidscentrum Korte Akkeren

Functieprofiel: Directeur Gezondheidscentrum Korte Akkeren Postadres Postbus 571 2800 AN Gouda Procedure voor het aantrekken van een Directeur Gezondheidscentrum Korte Akkeren Procedure: 1. Functie intern en evt. extern openstellen. 2. Interne gesprekken december

Nadere informatie

REACTIE OP HET ADVIES VAN DE WMO ADVIESRAAD DE BILT INZAKE CONCEPT GEZONDHEIDSNOTA

REACTIE OP HET ADVIES VAN DE WMO ADVIESRAAD DE BILT INZAKE CONCEPT GEZONDHEIDSNOTA 1. We zouden graag zien dat de komende jaren de samenwerking op dit terrein wordt verstevigd. Zo kan de gemeente de interactie tussen instellingen als scholen en sportclubs onderling faciliteren en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving?

Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving? Hoe geven we zorg en gezondheid vorm in de informatiesamenleving? ECP en de zorg E-healthweek Gemeenten en digitale zorg Platform zorg en ICT ECP ZORG Digivaardig in de zorg Zorg en privacy Data en zorg

Nadere informatie

Het inclusieve vermogen van de wijk?! Annica Brummel, projectleider Inter-Lokaal en Tandem

Het inclusieve vermogen van de wijk?! Annica Brummel, projectleider Inter-Lokaal en Tandem Het inclusieve vermogen van de wijk?! Annica Brummel, projectleider Inter-Lokaal en Tandem 23 november 2017 Inclusieve vermogen van de wijk?! Inclusie en wijkgericht werken Betekenis van sociale netwerken

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Structuur Uitgangspunt Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 2016-2018 Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid is een netwerk waarbij ongeveer veertig organisaties 1

Nadere informatie

Deelname Hilversum in (boven)regionale samenwerkingsverbanden

Deelname Hilversum in (boven)regionale samenwerkingsverbanden 16 november 2011 Deelname Hilversum in (boven)regionale samenwerkingsverbanden 1. Inleiding Als gemeente Hilversum werken we veel samen met andere overheden, op heel diverse onderwerpen en met heel diverse

Nadere informatie

Informatie Innovatietraject Voortgezet Leren Serie 1

Informatie Innovatietraject Voortgezet Leren Serie 1 Informatie Innovatietraject Voortgezet Leren Serie 1 1 Inhoudsopgave Over het programma Voortgezet Leren... 3 Aanleiding... 4 Bouwstenen van het innovatietraject... 5 Bouwstenen op de school: wat vraagt

Nadere informatie

ZO RG ECO NO lvii Eprovincie fryslân nieuwsbrief

ZO RG ECO NO lvii Eprovincie fryslân nieuwsbrief Kooistra, Josina Van: Provincie Fryslân namens Provincie Fryslân Verzonden: donderdag 19januari 2017 13:58 Aan: Statengriffie

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap

Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap Samenstelling portefeuillehouderoverleg: Theo Reijn (voorzitter, Wijdemeren), Liesbeth Boersen (Blaricum), Lia de Ridder (Bussum), Floris Voorink (Hilversum),

Nadere informatie

Projectplan IPF 2.0 Helder, verbonden en mede-eigenaarschap Versie 1.0

Projectplan IPF 2.0 Helder, verbonden en mede-eigenaarschap Versie 1.0 Projectplan IPF 2.0 Helder, verbonden en mede-eigenaarschap Versie 1.0 Nieuwe ideeën worden geboren en bestaande ideeën groter gemaakt in een innovatief ecosysteem. De partners van het IPF maken en vormen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Geplaatst op 29 november 2015 Sinds augustus is binnen het Friesland College hard gewerkt aan het organiseren, werven en selecteren van studenten die deel

Nadere informatie

Eén. contract. Eén. opdracht. Eén. missie. Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals

Eén. contract. Eén. opdracht. Eén. missie. Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals Eén opdracht Eén contract Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals Eén missie 1 Het gewone leven Vrijwilligers- & Verenigingswerk Ons speelveld Mantelzorg & Welzijn Participatie & Inkomen & Schuldhulpverlening

Nadere informatie

EN WERK & INKOMEN. 2 e leer en kennisbijeenkomst 24 mei 2018

EN WERK & INKOMEN. 2 e leer en kennisbijeenkomst 24 mei 2018 SAMENWERKING GGZ EN WERK & INKOMEN EN HOE STAAT HET MET HET ONDERZOEK? IN GESPREK OVER DE EERSTE RESULTATEN 2 e leer en kennisbijeenkomst 24 mei 2018 . WIE ZIJN WIJ? WIE BENT U? INTRODUCTIE ONDERZOEK Voorbeeldonderzoek

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

SMART SOCIETY DESIGN

SMART SOCIETY DESIGN SMART SOCIETY MEETS DESIGN De wereld staat voor grote uitdagingen en tegelijkertijd hebben we al die technologische mogelijkheden. dat kan alleen maar tot volledige wasdom komen met creativiteit en een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1118294 Datum: 15 april 2014 Behandeld door: S. Langeberg Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Aanvullende voorstellen ter voorbereiding op de decentralisaties

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Positieve gezondheid en het gemeentegesprek

Positieve gezondheid en het gemeentegesprek Positieve gezondheid en het gemeentegesprek Toelichting op ontwikkelde materialen en resultaten van de pilot in het kader van de ZONMW kennisvoucher Positieve gezondheid in de praktijk Projectnummer 50-53100-98-084

Nadere informatie

Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN?

Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? Rapport commissie Externe Spiegeling Zeeland Voorwoord Het beeld van de Zeeuwse ziekte verdient bijstelling: Zeeuwse overheden werken op veel terreinen samen en

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

Een betrouwbare overheid. Gemeentelijke samenwerking en financiën

Een betrouwbare overheid. Gemeentelijke samenwerking en financiën Een betrouwbare overheid Gemeentelijke samenwerking en financiën 1 Een betrouwbare overheid Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar

Nadere informatie

Voor de buurt met de buurt

Voor de buurt met de buurt Voor de buurt met de buurt Wij willen een samenleving die ruimte en kansen biedt aan iedereen. Van jong tot oud, van gezond tot ziek, van onafhankelijk tot hulpbehoevend en van werkend tot niet-werkend.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT IN FIELDLABS: ERVARINGEN UIT AMSTERDAM

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT IN FIELDLABS: ERVARINGEN UIT AMSTERDAM MAATSCHAPPELIJKE IMPACT IN FIELDLABS: ERVARINGEN UIT AMSTERDAM Stan Majoor lector en directeur Speerpunt Urban Management Marie Morel onderzoeker Speerpunt Urban Management CREATING TOMORROW 1 LOKALE AANPAK

Nadere informatie

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Scholder an Scholder 2.0 - Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Opdracht Bestuurlijk Overleg Sport; 7 december 2016 Evaluatie van scholder an scholder (1.0) leert

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK

INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK INTENTIEVERKLARING HOOGWAARDIG FIETSNETWERK GOOI EN VECHTSTREEK Over een samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in regio Gooi en Vechtstreek PREAMBULE Overwegende dat: - In het onderzoek voor

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Aanvraag VEZN Pro Vita

Aanvraag VEZN Pro Vita Aanvraag VEZN Pro Vita Projectinformatie en resultaten In 2013 is het Centrum voor gezondheidszorg Pro Vita opgericht. Een centrum met zorgprofessionals die (deels in samenwerking met elkaar) goede zorg

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

GGD Flevoland. Ontwerp Begroting Meerjarenraming 2020 t/m 2022

GGD Flevoland. Ontwerp Begroting Meerjarenraming 2020 t/m 2022 GGD Flevoland Ontwerp Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020 t/m 2022 Status: ter besluitvorming in GGD-bestuursvergadering 21 juni 2018 Versie: 13 april 2018_08u27 1. Inleiding 1.1. GGD Flevoland in 2019

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering?

Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor de Dialoog Regioprofilering? Agendapunt 2 Vergadering : BORA Datum : 28 juni 2018 Onderwerp : Startdocument Dialoog Regioprofilering Bijlagen : 1 Bespreekpunt: Herkent het BORA de geformuleerde ambitie, kaders en vraagstelling voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 334003 De heer H. ter Heegde, burgemeester Het participatietraject voor samenwerking met Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht Aan de raad, 1. Beslispunten

Nadere informatie

Havenpolikliniek: van bedreiging naar kans. 6 december 2018 SRZ Congres

Havenpolikliniek: van bedreiging naar kans. 6 december 2018 SRZ Congres Havenpolikliniek: van bedreiging naar kans 6 december 2018 SRZ Congres Terug naar het begin: de aanleiding planvorming Oud Haven/Haven 2.0 Overdracht van zorg vanaf 1/10/17 Intrekken Wtzi per 1/1/18 Haven

Nadere informatie

Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen

Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen Welke uitdagingen liggen er? Het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen het lokaal sociaal beleid,

Nadere informatie

Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein

Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein 1 Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 ten aanzien van het sociale domein. De directe aanleiding

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

GELDERS BIBLIOTHEEKPROGRAMMA Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

GELDERS BIBLIOTHEEKPROGRAMMA Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken GELDERS BIBLIOTHEEKPROGRAMMA 2019-2020 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken opdracht ondersteuning projecten/ activiteiten voor Bibliotheken Gelders Bibliotheekprogramma individuele

Nadere informatie

Kennisintermezzo: Co-makership in de regio. Onderwijs Eenheid: Perspectieven op beroepsonderwijs 1 - onderwijs & arbeid

Kennisintermezzo: Co-makership in de regio. Onderwijs Eenheid: Perspectieven op beroepsonderwijs 1 - onderwijs & arbeid Kennisintermezzo: Co-makership in de regio Onderwijs Eenheid: Perspectieven op beroepsonderwijs 1 - onderwijs & arbeid Regio is de sleutel Rol regio? (WRR-rapport nr. 90) De koppeling in hbo tussen opleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Tellus Film Fundering

Beleidsplan Tellus Film Fundering Beleidsplan 2018-2022 Tellus Film Fundering Indeling: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Wat biedt de stichting? 5. Speerpunten voor de komende jaren 6. Professionalisering van de organisatie

Nadere informatie

Vraag en antwoord. 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie?

Vraag en antwoord. 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie? Vraag en antwoord 1. Wat typeert straks de nieuwe organisatie? 2. Maasduinen en Zorggroep Elde hebben de kwaliteit op orde en zijn financieel gezond. Waarom gaan zij samenwerken? 3. Wie is Maasduinen en

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Drechtzorg

Ontwikkelagenda Drechtzorg Ontwikkelagenda Drechtzorg 2017-2020 Doel ontwikkelagenda Een meerjarig, maar flexibel, beleidskader over waar we binnen Drechtzorg gezamenlijk aan werken van 2017-2020. De ontwikkelagenda kijkt naar de

Nadere informatie

Visie, doelstellingen, inrichting en organisatie lokaal sociaal domein

Visie, doelstellingen, inrichting en organisatie lokaal sociaal domein Visie, doelstellingen, inrichting en organisatie lokaal sociaal domein en de gevolgen voor de opdrachtverstrekking van gemeente aan zorgaanbieders voor de levering van Wmo en welzijnsproducten Presentatie

Nadere informatie

1. Zorgen voor een topklimaat voor ondernemers en ondernemende organisaties; 2. Portal voor kennisuitwisseling 3. Platform voor netwerken

1. Zorgen voor een topklimaat voor ondernemers en ondernemende organisaties; 2. Portal voor kennisuitwisseling 3. Platform voor netwerken Jaarplan 2018 In de ALV van 29 februari 2016 heeft de VAB haar strategisch plan voor de periode 2016-2019 vastgesteld. Speerpunten van beleid voor deze periode zijn: 1. Zorgen voor een topklimaat voor

Nadere informatie

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen

Sociaal makelaar De vraag is leidend Organiserend vermogen. Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Jaarverslag 2017 Sociaal makelaar De vraag is leidend Effecten Organiserend vermogen Sociaal Team Klanttevredenheid Omslag in denken en doen Expertise Sport en Bewegen Samenwerking Burgerinitiatief Integratie

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Versie 29 juni 2017 Jeugd 18min/18plus In de gemeenten Groningen en Oldambt is samen met Menzis een methodiek

Nadere informatie

VOORSTEL. Algemeen Onderwerp Toerisme Gooi en Vechtstreek Verspreiden Nee. Kenmerk Datum 5 juli 2018

VOORSTEL. Algemeen Onderwerp Toerisme Gooi en Vechtstreek Verspreiden Nee. Kenmerk Datum 5 juli 2018 VOORSTEL Algemeen Onderwerp Toerisme Gooi en Vechtstreek Verspreiden Nee Contact H. Uneken Eenheid Sturing E-mail h.uneken@regiogv.nl Kenmerk 18.0006125 Datum 5 juli 2018 Voorstel 1. Het bestuur van de

Nadere informatie

Informatie cliëntenraden Zorg in de wijk Amsterdam Almere Hoogeveen, De Wolden. Maart 2017

Informatie cliëntenraden Zorg in de wijk Amsterdam Almere Hoogeveen, De Wolden. Maart 2017 Informatie cliëntenraden Zorg in de wijk Amsterdam Almere Hoogeveen, De Wolden Maart 2017 We vragen de cliëntenraden om mee te denken in de beleidsontwikkeling en de selectie van aanbieders De uitrol vindt

Nadere informatie

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs

Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Zorgacademie Midden Brabant: Toekomst bestendig zorgonderwijs Uitdagingen zorg Sterke vergrijzing Toename zorgvraag: chronisch zieken Arbeidsmarkt: zorgvraag overtreft aanbod Veranderende sociale en culturele

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken regionale AYA Taskforce van het regionaal AYA netwerk ( ) 26 oktober 2017

Samenwerkingsafspraken regionale AYA Taskforce van het regionaal AYA netwerk ( ) 26 oktober 2017 Samenwerkingsafspraken regionale van het ( ) 26 oktober 2017 Inleiding De zorg voor AYA s in Nederland wordt gecoördineerd vanuit het zorg het Nationaal AYA Jong & Kanker Platform. Het Platform heeft een

Nadere informatie

JuMP-scan landelijke resultaten

JuMP-scan landelijke resultaten 23 april 2019 Leiderschap Eén van de belangrijkste lessen is dat de beweging naar juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) niet vanzelf op gang komt. Dit vraagt om stevig leiderschap en een zichtbaar leidende

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie