15 x PS. J. Warnez 15 x PS. Hinderkoppen 2 6/3/2015 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 x PS. J. Warnez 15 x PS. Hinderkoppen 2 6/3/2015 1"

Transcriptie

1 15 x PS Johan Warnez vzw den achtkanter vzw cebco Hinderkoppen II 6 maart 2015 Workshop = reflectie op initiatief (af-)nemen Context 1 Ondersteuning van volwassenen met verstandelijke beperking Inclusie, autonomie, empowerment Vermaatschappelijking van de zorg Dagcentrum, supported employment, professionele identiteit Woonondersteuning, supported living Context 2 Revalidatiecentrum, kleuters met ontwikkelingsachterstand 2 Inspiratie Feuerstein Hawyood Greenberg Meichenbaum Timmer Depondt 3 Hinderkoppen 2 6/3/2015 1

2 Probleemstelling Aangeleerde Hulpeloosheid functioneringsniveau v. cliënten is afh. van visie v. omgeving IQ als etiket en (negatieve) verwachtingen omgaan met fouten, falen en uitgaan van niet kunnen problemen oplossen in plaats van AH = vertrouwen op hulp van anderen en niet op eigen kunnen; berusten; negatief zelfbeeld; afhankelijkheid; wachten en niks doen; geen initiatiefname; apathie; faalangst; nervositeit; voortdurend bevestiging vragen; impulsief handelen; onopvallendheid; gemakzucht; iets doen pas als het gevraagd wordt; niet voor zichzelf opkomen; 5 Probleemstelling Intelligentie en Cognitie mogelijkheden Aangeboren verstandelijke mogelijkheden Verworven cognitieve vaardigheden Intrinsieke motivatie 6 Tegengif cultuuromslag reflectie op eigen visie en motieven onderkennen handelingsverlegenheid denkkracht ontwikkelen denkruimte geven kansen geven om fouten te maken 7 Hinderkoppen 2 6/3/2015 2

3 Mediërend Agogisch Handelen cognitieve competentie : denk-kracht stimuleren initiatief leren nemen : denk-ruimte geven flexibiliteit en aanpassingsvermogen verhogen problemen zelf leren oplossen aangeleerde hulpeloosheid afbouwen positief zelfbeeld Zelfstandigheid = Praktische + Probleemoplossingsvaardigheden 8 Mediërend Agogisch Handelen Tools reflectie op belief system (visie) intentioneel, transcendent en zingevend ontwikkeling stimuleren medierende stijl cognitieve structuur SAM problem solving en zelfsturing 15 x PS modificerende omgeving 9 15 x PS ontwikkelingsgericht stimuleren van initiatiefname en probleemoplossingsvaardigheden 15xPS is hulpmiddel om doelgericht te handelen hoe kunnen we geleidelijk meer en meer initiatief laten in het oplossen van problemen? veel initiatief laten in PS is niet idem dito als moeilijk 10 Hinderkoppen 2 6/3/2015 3

4 Problem Solving hoe problemen oplossen? heuristiek alertheid - probleemgevoeligheid mentale voorbereiding planning, probleemdefinitie, vooruitkijken, achteruitkijken, gemonitorde uitvoering vooruitkijken, evaluatie en reflectie controle, vergelijken, achteruitkijken, vooruitkijken, 11 Problem Solving en Initiatief nemen/geven hoeveel neem je over? hoeveel laat je aan cliënt/ll? niet alleen qua uitvoering, maar vooral qua proces 15 x PS is reflectie op mijn handelen wat als mijn tussenkomst wel / geen resultaat oplevert? ordening van tussenkomsten: geen initiatief cliënt/veel input begeleider niveaus 1-4 maximaal initiatief van cliënt niveau geen initiatief 5-7 oplossingsstrategie wordt aangeboden 8 deelnemer benoemt strategie op vraag 9-10 vanuit oorzaak wordt strategie benoemd 11 probleemgevoeligheid metacognitie zelfregulering 13 Hinderkoppen 2 6/3/2015 4

5 1-4 1 probleem wordt opgelost in de plaats van 2 een deeltaak wordt samen met opgelost 3 voordoen 4 uitleggen hoe het moet begeleider noemt een goeie strategie 6 begeleider noemt meerdere goeie strategieën 7 begeleider noemt nog te onderzoeken strategieën 8 uitnodigen tot gericht nadenken probleemsituatie verhelderen door 9 oorzaak te benoemen 10 oorzaak te bevragen 11 probleemsituatie beschrijven 16 Hinderkoppen 2 6/3/2015 5

6 stimuleren tot controle achteraf 13 stimuleren tot controle tijdens 14 stimuleren tot controle vooraf 15 reflecteren stimuleren tot controle achteraf 13 stimuleren tot controle tijdens 14 stimuleren tot controle vooraf 15 reflecteren x Problem Solving oefening & reflectie 19 Hinderkoppen 2 6/3/2015 6