Gemeente Beuningen. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Beuningen. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen"

Transcriptie

1 Gemeente Beuningen Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen

2 Gemeente Beuningen Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen Datum 5 februari 2015 Kenmerk BUG046/Kmc/ Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Beuningen Titel rapport Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen Kenmerk BUG046/Kmc/ Datum publicatie 5 februari 2015 Projectteam opdrachtgever(s) mevrouw C. Cooijmans Projectteam Goudappel Coffeng de heren J.A. Waagmeester en K.D. Koopmans

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten en verkeersgeneratie Verkeersgeneratie per etmaal Verkeersgeneratie bestaande invulling Verkeersgeneratie beoogde invulling Van Cranenbroek Spreiding verkeersgeneratie over dagen van de week Verkeersgeneratie voor maatgevende spitsuren 7 3 Kruispuntafwikkeling Verkeersintensiteiten Herkomst en bestemming van het verkeer Uitgangspunten kruispuntberekeningen Resultaten kruispuntberekeningen 11 4 Mogelijke maatregelen Voorgestelde aanpassing aansluiting Van Heemstraweg Mogelijke aansluiting De Balmerd op rotonde 14 5 Resumé 16 Bijlage 1 Uitkomsten kruispuntberekeningen

5 1 Inleiding Van Cranenbroek heeft in Nederland momenteel vier vestigingen en heeft het voornemen om in Beuningen een vijfde vestiging te openen. De winkels van Van Cranenbroek hebben een breed assortiment (naast tuin- en bouwmarktartikelen ook kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen e.d.). Vanwege het specifieke karakter van de winkels van Van Cranenbroek is ook een specifiek verkeerskundig onderzoek gewenst. De beoogde locatie voor de vestiging van Van Cranenbroek is weergegeven in figuur 1.1. Op deze locatie is nu een regulier tuincentrum van Bull gevestigd. Figuur 1.1: Impressie van de beoogde locatie (indicatief) De aanvrager Van Cranenbroek heeft bij de aanvraag zelf al een verkeersonderzoek aangeleverd: Verkeersonderzoek ten behoeve van vestiging Van Cranenbroek te Beuningen (Anteagroup, nr revisie 01, 20 augustus 2014). Dit onderzoek beschrijft de verkeerskundige effecten van de mogelijke vestiging van Van Cranenbroek op de locatie Bull. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 1

6 De gemeente Beuningen heeft Goudappel Coffeng BV opdracht verleend om een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de verkeerseffecten van de voorgenomen ontwikkeling. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten en de berekende verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de kruispuntberekeningen beschreven. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de mogelijke maatregelen en hoofdstuk 5 sluit af met een resumé. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 2

7 2 Uitgangspunten en verkeersgeneratie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verkeersgeneratie van de bestaande invulling van Bull en de verkeersgeneratie met de beoogde invulling van Van Cranenbroek. Daarbij is in ingegaan op de verkeersgeneratie per etmaal en de verkeersgeneratie voor de maatgevende perioden. 2.1 Verkeersgeneratie per etmaal Voor de berekening van de verkeersgeneratie van verschillende functies heeft het CROW kencijfers opgesteld 1. Binnen de kencijfers voor verkeersgeneratie wordt onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad 2 en de ligging van de ontwikkeling ten opzichte van het centrum. In voorliggende situatie wordt Beuningen aangemerkt als weinig stedelijk en is het plangebied gelegen in de rest van de bebouwde kom. In de publicatie 317 van het CROW is een bandbreedte aangehouden voor de verkeersgeneratie. Het autobezit binnen de gemeente Beuningen komt overeen met het gemiddelde autobezit binnen een gemeente die als weinig stedelijk wordt aangemerkt. Derhalve is uitgegaan van de gemiddelde situatie ten aanzien van de bandbreedte uit de publicatie. Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van de voorgenomen invulling van Van Cranenbroek zijn naast de kencijfers van het CROW ook ervaringscijfers gebruikt. Dit omdat de toekomstige invulling sterk afwijkt van een standaard tuincentrum en hiervoor geen kencijfers van het CROW beschikbaar zijn. 1 2 CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. De gehanteerde kencijfers komen uit de CROW-publicatie Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie; oktober De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid. Beuningen valt in de klasse weinig stedelijk (bron: CBS). Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 3

8 2.1.1 Verkeersgeneratie bestaande invulling Bij de analyse van de verkeersafwikkeling is ook de bestaande invulling van het plangebied van belang. In de huidige situatie is een tuincentrum van de firma Bull aanwezig met een omvang circa m 2. Op basis van de kencijfers wordt de huidige verkeersgeneratie geschat op gemiddeld ritten per etmaal. huidige kencijfers van het CROW per 100 m 2 BVO verkeersgeneratie op basis van het invulling omvang minimaal maximaal gemiddeld gemiddelde tuincentrum Bull m 2 BVO 14,1 17,0 15, Tabel 2.1: Verkeersgeneratie bestaande invulling (mvt per etmaal voor een gemiddelde weekdag) Verkeersgeneratie beoogde invulling Van Cranenbroek De beoogde omvang van de vestiging van Van Cranenbroek bedraagt m 2. Van Cranenbroek is meer dan alleen een tuincentrum (naast tuin- en bouwmarktartikelen ook kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen e.d.). Het CROW heeft hiervoor geen standaard kencijfers beschikbaar. Daarom is de verkeersgeneratie niet alleen gebaseerd op kencijfers van het CROW maar ook op basis van de ervaringscijfers van de overige vestigingen van Van Cranenbroek. Ten aanzien van de verkeersgeneratie zijn geen ervaringscijfers beschikbaar, maar wel ten aanzien van het parkeerareaal. Er bestaat een vaste verhouding tussen de parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie van detailhandelsfuncties. Daarom kan de verkeersgeneratie mede worden gerelateerd aan het aantal te realiseren parkeerplaatsen: als meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd (dan volgens de standaard kencijfers) zal naar verhouding ook meer verkeer gegenereerd worden. Ervaringscijfers bestaande vestigingen Van Cranenbroek Voor de bestaande vestigingen van Van Cranenbroek is informatie beschikbaar over het bestaande parkeerareaal. In tabel 2.2 zijn deze gegevens samengevat. Deze gegevens zijn ontleend aan de rapportage Verkeersonderzoek ten behoeve van vestiging Van Cranenbroek te Beuningen (Anteagroup, nr revisie 01, 20 augustus 2014). bruto oppervlakte aantal parkeerplaatsen aantal parkeerplaatsen per 100 locatie (m 2 ) bezoekers invaliden personeel totaal m 2 BVO Landgraaf ,9 Dongen ,8 totaal ,7 Tabel 2.2: Parkeerareaal bestaande vestigingen van Van Cranenbroek Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 4

9 Op basis van het bestaande aantal parkeerplaatsen bij de vestigingen van Van Cranenbroek, komt het gemiddelde uit op 3,7 parkeerplaatsen per 100 m 2. Grensstreek Architecten heeft een plan opgesteld voor de vestiging van Van Cranenbroek in Beuningen. Het voornemen is om voor deze vestiging in totaal 730 parkeerplaatsen te realiseren. Dit komt overeen met 3,65 parkeerplaatsen per 100 m 2 BVO. De gegevens zijn samengevat in tabel 2.3. voorgenomen invulling Van Cranenbroek bruto oppervlakte aantal parkeerplaatsen (m 2 ) bezoekers invaliden personeel totaal aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 BVO ,65 Tabel 2.3: Aantal parkeerplaatsen dat opgenomen is in het voorgenomen plan voor de vestiging in Beuningen De parkeerbehoefte op basis van de kencijfers van het CROW varieert van 2,4 tot 2,9 parkeerplaatsen per 100 m 2 BVO. Dit voor een conventioneel tuincentrum uitgaande van een weinig stedelijke gemeente en een ligging in de rest van de bebouwde kom. Gemiddeld komt dit uit op 2,65 parkeerplaatsen per 100 m 2 BVO. Het voorgenomen aantal parkeerplaatsen voor de vestiging in Beuningen bedraagt 3,65 per 100 m 2 BVO. Dit een factor 1,38 hoger dan het gemiddelde aantal parkeerplaatsen op basis van de kencijfers van het CROW. Dit betekent dat ook een 38% hogere verkeersgeneratie verwacht wordt. In tabel 2.4 is de verkeersgeneratie voor de voorgenomen invulling samengevat. voorgenomen invulling Van Cranenbroek omvang m 2 BVO gemiddelde verkeersgeneratie op basis van per 100 m 2 BVO omrekenfactor op basis van ervaringscijfers verkeersgeneratie per 100 m 2 BVO totale verkeersgeneratie 15, , Tabel 2.4: Verkeersgeneratie voor nieuwe vestiging van Van Cranenbroek (mvt per etmaal voor een gemiddelde weekdag) Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 5

10 2.2 Spreiding verkeersgeneratie over dagen van de week De berekende verkeersgeneratie geldt in beginsel voor een gemiddelde weekdag. Voor detailhandelverplaatsingen komt de verkeersproductie op een gemiddelde werkdag echter overeen met die voor een gemiddelde weekdag: op zaterdagen zijn er weliswaar veel meer winkelverplaatsingen, maar op zondagen veel minder. Daardoor worden er op een gemiddelde weekdag (inclusief zaterdag en zondag) ongeveer evenveel winkelverplaatsingen gemaakt als op een gemiddelde werkdag (exclusief zaterdag en zondag). Figuur 2.1 illustreert dit. Daarin is het aantal winkelverplaatsingen naar dag van de week opgenomen volgens het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland van het CBS. Winkelverplaatsingen naar dag van de week (OViN 2013) 25 Percentage van de week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Figuur 2.1: Winkelverplaatsingen naar dag van de week (gemiddeld in Nederland, 2013) Het patroon dat in figuur 2.1 is aangegeven geldt voor het gemiddelde van alle winkelverplaatsingen in Nederland. De vestiging van Van Cranenbroek is niet helemaal te vergelijken met het gemiddelde in Nederland, omdat het hier gaat om een solitaire vestiging aan de rand van de kern en niet om een binnenstad. De ervaring is dat de piek op zaterdag daarvoor iets minder hoog is dan gemiddeld. Daarvoor gecorrigeerd wordt uitgegaan van de volgende cijfers: het aantal bezoekers op een gemiddelde werkdag bedraagt 15% van het totale aantal bezoekers per week; het aantal bezoekers op een zaterdag bedraagt 21% van het totale aantal bezoekers per week. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 6

11 2.3 Verkeersgeneratie voor maatgevende spitsuren Voor de verkeersafwikkeling is het van belang om de verkeersgeneratie te bepalen voor de maatgevende spitsperioden. De maatgevende periode is ontleend aan ervaringscijfers en de beschikbare verkeerstellingen voor de Van Heemstraweg te Beuningen. De maatgevende uren daarbij zijn: een avondspitsuur op een werkdag (tussen en uur); het drukste uur op zaterdag (tussen en uur). In voorliggend onderzoek is de ochtendspits buiten beschouwing gelaten, omdat de winkels van Van Cranenbroek pas om uur open gaan (na de ochtendspits). Daarom zal de verkeersgeneratie van de vestiging van Van Cranenbroek in de ochtendspits relatief beperkt zijn en niet voor problemen zorgen. Goudappel Coffeng BV heeft uit eerder uitgevoerde onderzoeken (zoals parkeeronderzoek bij de supermarkten en omzetgegevens van winkelcentra) een redelijk beeld van de verdeling van bezoekers over de dag van de week en het uur van de dag: op een gemiddelde werkdag bedraagt het aantal bezoekers tussen en uur circa 10% van het totale aantal bezoekers op een werkdag; op een zaterdag is circa 15% van alle bezoekers aanwezig gedurende het drukste uur (tussen en uur). Met de uitgangspunten zoals benoemd in de voorgaande en in deze paragraaf is de volgende verkeersgeneratie bepaald voor de maatgevende momenten: avondspitsuur gemiddelde werkdag: 449 mvt/h: 225 aankomsten en 225 vertrekken (4.284 x 7 dagen x 15% dagaandeel x 10% uuraandeel); drukste uur zaterdag 944 mvt/h: 472 aankomsten en 472 vertrekken (4.284 x 7 dagen x 21% dagaandeel x 15% uuraandeel). De hier berekende cijfers over de verkeersproductie zijn in tabel 2.5 samengevat. functie voorgenomen invulling Van Cranenbroek verkeersproductie verkeersproductie avondspitsuur weekdaggemiddelde ( uur) ritten/etm 449 ritten waarvan 225 ingaand 225 uitgaand verkeersproductie piekuur zaterdag ( uur) 944 ritten waarvan 472 ingaand 472 uitgaand Tabel 2.5: Verkeersproductie per functie en per maatgevend moment Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 7

12 3 Kruispuntafwikkeling Om te bepalen of het verkeer van en naar Van Cranenbroek in de toekomst goed kan worden afgewikkeld zijn kruispuntberekeningen uitgevoerd voor 3 locaties. Het betreft: de aansluiting van het perceel op de Van Heemstraweg; de rotonde Van Heemstraweg Schoenaker (ten westen van de beoogde locatie); de rotonde Van Heemstraweg Wilhelminalaan (ten oosten van de beoogde locatie). De locaties zijn weergegeven in figuur 3.1. `Van Heemstraweg - Schoenaker `Aansluiting perceel `Van Heemstraweg - Welhelminal Figuur 3.1: Onderzochte kruispunten ten aanzien van de afwikkeling 3.1 Verkeersintensiteiten De verkeersintensiteiten zijn ontleend aan het verkeersmodel van de regio Arnhem Nijmegen waarin de gemeente Beuningen is opgenomen. Daarbij is uitgegaan van het toekomstjaar 2023, het prognosejaar van het verkeersmodel. In het verkeersmodel wordt de situatie voor een 2 -uurs avondspits beschreven tussen en uur. Om te komen tot verkeerscijfers voor het spitsuur tot uur zijn de verkeersintensitei- Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 8

13 ten omgerekend met de factor 0,5 3 om te komen tot verkeersintensiteiten voor het maatgevend spitsuur op een werkdag. Op basis van verkeerstellingen op de Van Heemstraweg is onderzocht hoeveel verkeer er op het drukste uur op zaterdag rijdt (tussen en uur). In tabel is de omrekening van de maatgevende spitsperiode voor een werkdag naar de maatgevende periode voor een zaterdagmiddag weergegeven. periode etmaalintensiteit % in drukste uur intensiteit drukste uur gemiddelde werkdag ,4 (tussen en 17.00) 692 (tussen en 17.00) zaterdag ,8 (tussen en 15.00) 748 (tussen en 15.00) omrekenfactor 1,08 Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten Van Heemstraweg (Bron verkeerstelling Van Heemstraweg 14 juni t/m 20 juni 2013) Op basis van deze verkeerstellingen is voor het maatgevend uur op zaterdag de werkdagintensiteit tussen en uur omgerekend met een factor 1,08 gebaseerd op de verkeerstelling. Een overzicht van de verkeersintensiteiten op etmaalniveau zijn samengevat in tabel 3.2. wegvak werkdag toekomst 2023 Van Heemstraweg ten westen van Schoenaker Van Heemstraweg tussen Schoenaker en Wilhelminalaan Van Heemstraweg ten oosten van Wilhelminalaan Schoenaker ten zuiden van Van Heemstraweg Wilhelminalaan ten zuiden van Van Heemstraweg Tabel 3.2: Verkeersintensiteiten op etmaalniveau 2023 (afgerond) 3.2 Herkomst en bestemming van het verkeer Met behulp van het Verkeersmodel Regio Arnhem-Nijmegen is vastgesteld hoe het verkeer van en naar Van Cranenbroek zich verdeelt over het wegennet. Hiertoe is een zogenaamde selected area -toedeling gemaakt waarin uitsluitend het verkeer van en naar Van Cranenbroek wordt toegedeeld. Deze verdeling is in figuur 3.2 in procenten weergegeven. 3 Deze omrekenfactor is de helft van de 2-uurs spitsperiode. Deze omrekenfactor is gebaseerd op de verkeerstellingen van de gemeente Beuningen voor de Van Heemstraweg. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 9

14 Locatie van de ontwikkeling in verkeersmodel van Van Cranenbroek Figuur 3.2: Verdeling verkeer van/naar Van Cranenbroek naar richting (in procenten) Uit het model blijkt dat 49% van het verkeer vanuit het westen naar de vestiging van Van Cranenbroek komt en 51% vanaf de oostzijde. Ook wordt uit deze modelberekening duidelijk hoe het verkeer zich vervolgens verdeeld bij de rotondes op de Van Heemstraweg (ten oosten en ten westen van Van Cranenbroek). Deze verdeling wordt gebruikt als input voor de kruispuntberekeningen. 3.3 Uitgangspunten kruispuntberekeningen Er zijn kruispuntberekeningen uitgevoerd voor de toekomstige situatie inclusief de voorgenomen ontwikkeling met de vestiging van Van Cranenbroek. Daarnaast zijn ook kruispuntberekeningen berekeningen uitgevoerd met de huidige invulling als Bull tuincentrum. Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het verkeer van en naar de vestiging verdeelt zich zoals aangegeven in figuur 3.2. op basis van de doorrekening van het verkeermodel. Tijdens het maatgevende avondspitsuur en het drukste uur op zaterdag vinden er geen bewegingen van vrachtverkeer plaats van- en naar de vestiging van Van Cranenbroek. Er is rekening gehouden met het aanwezige fietsverkeer op de vrijliggende fietspaden langs de Van Heemstraweg. Voor de verkeersafwikkeling van het terrein van Van Cranenbroek is met name het fietsverkeer aan de noordzijde van de Van Heemstraweg van belang. In zowel de avondspits als het drukste uur op zaterdag is rekening gehouden met 100 fietsers op het fietspad aan de noordzijde van de Van Heemstraweg. Dit aantal is ingeschat op basis van de functie en de ligging van het fietspad (hoofdfietsroute aan de rand van de bebouwde kom van een dorp). Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 10

15 De verkeersafwikkeling op de kruispunten is berekend met het programma OMNI-X. Bij de berekeningen is in beginsel uitgegaan van de vormgeving zoals deze in de huidige situatie aanwezig is. Het betreft: de aansluiting van de ontwikkellocatie op de Van Heemstraweg (voorrangskruispunt); de rotonde Van Heemstraweg Schoenaker (fietsers uit de voorrang); de rotonde Van Heemstraweg Wilhelminalaan (fietsers in de voorrang). 3.4 Resultaten kruispuntberekeningen Verkeersafwikkeling aansluiting Van Cranenbroek op Van Heemstraweg De kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt bepaald door de lengte van de wachtrijen en de verliestijden die ontstaan. De verliestijd is de tijd die benodigd is voordat het verkeer vanaf de aansluiting de hoofdrijbaan kan oprijden. In tabel 3.3 zijn de grenswaarden weergegeven, gehanteerd bij ongeregelde kruispunten (zonder verkeerslichten). goed redelijk/matig slecht gemiddelde verliestijd auto < 25 sec sec. 50 sec. gemiddelde wachtrij auto < 40 m m 80 m Tabel 3.3: Beoordelingscriteria ongeregelde kruispunten (en rotondes) Bij een slechte verkeersafwikkeling waarbij de verliestijden fors toenemen gaan verkeersdeelnemers grotere risico s nemen om over te steken waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt. Om die reden zijn verkeersmaatregelen nodig als de verliestijden bij ongeregelde kruispunten te hoog worden. In tabel 3.4 zijn de berekende verliestijden weergegeven voor het verkeer op de verschillende takken van de aansluiting ter hoogte van de planlocatie. gemiddelde verliestijd huidige situatie avondspits ( ) met huidige invulling avondspits ( ) met invulling plan zaterdagmiddag ( ) met huidige invulling zaterdagmiddag ( ) met invulling plan Van Heemstraweg west < 5 < 5 < 5 6 s (voor afslaand verkeer) Van Heemstraweg oost < 5 < 5 < 5 < 5 terrein Van Cranenbroek Tabel 3.4: Gemiddelde verliestijden (ongeregeld kruispunt) huidige situatie Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 11

16 In de situatie zonder de toekomstige invulling is de verkeersafwikkeling goed. Met de voorgenomen invulling van de vestiging van Van Cranenbroek is voor de zaterdagmiddag een probleem te verwachten ten aanzien van de verkeersafwikkeling. Op drukke momenten op zaterdag kan het verkeer niet goed worden verwerkt. De verliestijd kan op zaterdag fors toenemen vanaf op het terrein van de toekomstige vestiging van Van Cranenbroek, waardoor ook een grote wachtrij op het terrein van Van Cranenbroek ontstaat. Deze situatie is ongewenst. Zeker ook omdat zoals eerder aangegeven weggebruikers meer risico gaan nemen waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. In hoofdstuk 4 is nader ingegaan op de mogelijke oplossingsrichtingen. Verkeersafwikkeling bestaande rotondes Van Heemstraweg Ook de verkeersafwikkeling op de bestaande rotondes in de Van Heemstraweg is onderzocht. Het betreft de rotonde met de aansluiting op de Schoenaker en de aansluiting op de Wilhelminalaan. Voor beide locaties geldt dat de verkeersafwikkeling als goed gekwalificeerd kan worden. De verliestijden blijven beperkt. Dit voor zowel de toekomstige situatie zonder de voorgenomen ontwikkelingen als de situatie inclusief de voorgenomen ontwikkelingen van Van Cranenbroek. Nader onderzoek naar maatregelen om de verkeersafwikkeling te verbeteren is voor deze locaties dus niet nodig. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 12

17 4 Mogelijke maatregelen Uit de kruispuntberekeningen komt naar voren dat de verkeersafwikkeling op de bestaande rotondes van de Van Heemstraweg geen probleem vormt. De huidige vormgeving van de aansluiting van Van Cranenbroek op de Van Heemstraweg levert echter wel problemen op tijdens drukke uren op zaterdag. Dit leidt zowel tot een slechte verkeersafwikkeling als toenemende onveiligheid. De huidige aansluiting achten wij daarom niet robuust. Figuur 4.1: Impressie van de huidige rotonde Van Heemstraweg Wilhelminalaan (bron: Cyclomedia) 4.1 Voorgestelde aanpassing aansluiting Van Heemstraweg Om het verkeer op een goede manier af te kunnen wikkelen is een andere inrichting van de aansluiting noodzakelijk. Dit kan door middel van het aanleggen van bijvoorbeeld een rotonde of het toepassen van verkeerslichten. In beginsel zijn beide oplossingen mogelijk. In deze specifieke situatie geven wij echter de voorkeur aan de toepassing van een rotonde. Daarvoor geven wij de volgende argumenten: Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 13

18 Een rotonde biedt een vlottere afwikkeling van het verkeer. Wachttijden en wachtrijen zijn bij een rotonde korter dan bij verkeerslichten. Met name op het terrein van Van Cranenbroek zelf kunnen wachtrijen conflicteren met parkeerbewegingen. Indien verkeerslichten toegepast zouden worden, dienen op het terrein van Van Cranenbroek twee voorsorteervakken gemaakt te worden (voor linksaf- en rechtsafslaand verkeer) die beide goed bereikbaar moeten zijn. Ook dit vergt meer ruimte op het terrein van Van Cranenbroek. Een rotonde is verkeersveiliger dan verkeerslichten. Ook de oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid van het fietsverkeer verbetert door de lagere rijsnelheid van het autoverkeer. Bij verkeerslichten bestaat het risico op roodlichtnegatie. Dit risico is groter in een situatie waarbij de hoeveelheid conflicterend verkeer sterk fluctueert (zoals hier het geval is). Een rotonde sluit beter aan bij de kruispuntvormen die in de nabijheid op de Van Heemstraweg zijn toegepast (bij de kruispunten met de Schoenaker en de Wilhelminalaan). Een herkenbaar wegprofiel met vergelijkbare kruispuntoplossingen leidt tot zekerder en daardoor verkeersveiliger weggedrag. Daarnaast is er bij het realiseren van een rotonde ook een goede mogelijkheid om de zuidelijk gelegen woonwijk via De Balmerd aan te sluiten op de Van Heemstraweg. In de huidige situatie is er nu alleen een doorsteek voor het fietsverkeer aanwezig. In paragraaf 4.2 wordt hier nader op ingegaan. De realisatiekosten voor een rotonde worden ingeschat tussen de ,- en ,- 4. De daadwerkelijke kosten hangen echter af van het uiteindelijke ontwerp, de beschikbaarheid van gronden en de aanwezigheid van kabels en leidingen. 4.2 Mogelijke aansluiting De Balmerd op rotonde Bij toepassing van een rotonde bij de aansluiting van Van Cranenbroek op de Van Heemstraweg ontstaat een goede mogelijkheid om aan de zuidkant van de rotonde een extra tak te maken ter ontsluiting van de woonwijk aldaar. Er ontstaat dan een kortsluiting tussen De Balmerd en de Van Heemstraweg. De rotonde heeft ruimschoots voldoende capaciteit om ook een functie te vervullen ter ontsluiting van de woonwijk. Aandachtspunt daarbij is wel dat de verkeersstromen door de wijk gaan wijzigen. Het gaat hierbij echter niet om doorgaand verkeer. Door de inrichting als 30 km/h gebied is de verwachting dat alleen bestemmingsverkeer gebruik zal gaan maken van deze verbinding en dat het geen route voor doorgaand verkeer zal worden. Daarvoor zijn goede alternatieven aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld de Wilhelminalaan. Binnen de woonwijk zullen geringe verschuivingen in routes ontstaan waardoor het ene deel van De Balmerd wat drukker en het andere juist wat rustiger zal worden (zie ook figuur 4.2): 4 Bron factsheet rotondes SWOV. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 14

19 Verkeer vanuit de straten Oerdonk, Veendonk, Zaveldonk, Kleidonk en Leemdonk dat in westelijke richting wil rijden (naar Van Heemstraweg west), zal minder vaak via Leigraaf en Schoenaker rijden en vaker via de nieuwe aansluiting op de Van Heemstraweg. Daardoor wordt het zuidwestelijke deel van de Balmerd iets rustiger, terwijl het in de nabijheid van de nieuwe aansluiting iets drukker wordt op De Balmerd. In het weggedeelte daartussen blijft de verkeersintensiteit ongeveer gelijk. Op het wegvak ten (zuid)oosten van de eventuele nieuwe aansluiting op de Van Heemstraweg blijft de verkeersintensiteit ook ongeveer gelijk: er is weliswaar minder verkeer dat vanuit de hiervoor genoemde woonbuurt naar de Wilhelminalaan rijdt, maar er komt wat verkeer vanaf de Tempelstraat bij. Per saldo zullen deze effecten elkaar opheffen. Op het meest oostelijke deel van De Balmerd (tussen de Tempelstraat en de Wilhelminalaan) is wel sprake van een afname van verkeer. Figuur 4.2: Verkeersverschuivingen op De Balmerd bij nieuwe aansluiting op Van Heemstraweg (groen is afname, oranje is toename) Bij deze analyse moet wel worden opgemerkt dat de verschillen klein zullen zijn. De verkeersintensiteit op de Balmerd ligt volgens de modelprognoses tussen de 500 en motorvoertuigen per etmaal. Deze intensiteit past goed bij het karakter als woonstraat. Ook bij een eventuele nieuwe aansluiting op de Van Heestraweg blijven de verkeersintensiteiten in deze orde van grootte. Alleen nabij de aansluitingen op de Leigraaf en de Wilhelminlaan (ten zuiden van Aalsterveld en ten oosten van de Templestraat) ligt de verkeersintensiteit wat hoger. Op deze wegvakken zal de verkeersintensiteit bij een extra aansluiting op de Van Heemstraweg echter afnemen. Samengevat heeft een extra aansluiting van De Balmerd op de Van Heemstraweg geringe gevolgen voor de verkeersintensiteiten in de woonwijk. Wij zien daarom geen bezwaren tegen deze maatregel. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het bovendien positief om het verkeer sneller naar wegen van hogere orde te leiden. Bij een nieuwe weg of aanpassing van een weg (aanleg van een rotonde) dient nog wel akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden, zoals omschreven in de Wet geluidhinder. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 15

20 5 Resumé Van Cranenbroek heeft in Nederland momenteel vier vestigingen en heeft het voornemen om in Beuningen een vijfde vestiging te openen. De winkels van Van Cranenbroek hebben een breed assortiment (naast tuin- en bouwmarktartikelen ook kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen e.d.). Vanwege het specifieke karakter van de winkels van Van Cranenbroek is ook een specifiek verkeerskundig onderzoek gewenst. De omvang van het huidige tuincentrum op de locatie bedraagt circa m 2 BVO. Het voornemen is om dit met een vestiging van Van Cranenbroek uit te breiden tot circa m 2 BVO. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verkeersafwikkeling met de bestaande vormgeving van de aansluiting ter hoogte van de vestiging van Van Cranenbroek onvoldoende is voor de maatgevende periode. In voorliggende situatie is de zaterdagmiddag maatgevend omdat dan het meeste verkeer van en naar de vestiging van Van Cranenbroek verwacht wordt. Er ontstaan dan onwenselijk lange verliestijden en wachtrijen op het terrein van Van Cranenbroek om de Van Heemstraweg op te rijden. Om het verkeer ook tijdens de piekmomenten goed af te kunnen wikkelen is een fysieke aanpassing van de aansluiting noodzakelijk. De voorkeur gaat uit naar de aanleg van een rotonde. Desgewenst kan op deze rotonde een vierde tak worden gerealiseerd waarmee verkeer vanuit de woonwijk ten zuiden van de Van Heemstraweg via een kortere route op de Van Heemstraweg kan komen. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen 16

21 Bijlage 1 Uitkomsten kruispuntberekeningen Van Heemstraweg aansluiting Van Cranenbroek plansituatie met huidige vormgeving Maatgevend uur zaterdagmiddag uur Maatgevend uur werkdag uur Van Cranenbroek Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen B1-1

22 Van Heemstraweg aansluiting Van Cranenbroek plansituatie met rotonde Maatgevend uur zaterdagmiddag uur Maatgevend uur werkdag uur Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen B1-2

23 Van Heemstraweg Schoenaker plansituatie met huidige vormgeving (rotonde) Maatgevend uur zaterdagmiddag uur Maatgevend uur werkdag uur Van Heemstraweg Tak 3 Tak 1 Schoenaker Tak 1 Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen B1-3

24 Van Heemstraweg Wilhelmernlaan plansituatie met huidige vormgeving (rotonde) Maatgevend uur zaterdagmiddag uur Maatgevend uur werkdag uur Aansluiting Kloosterstraat betreft 30 km/u weg met voornamelijk bestemmingsverkeer. Deze aantakking heeft een beperkte invloed op de verkeersafwikkeling Van Heemstraweg Tak 3 Tak 1 Wilhelminalaan Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen B1-4

25 Vestiging Deventer Snipperlingsdijk BJ Deventer T +31 (0570) F +31 (0570) Postbus AD Deventer

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Verkeerskundige effecten vestiging Apeldoorn

Verkeerskundige effecten vestiging Apeldoorn Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Van Der Valk Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Datum 23 september 2016 SPA004/Wrd/0004 Kenmerk

Van Der Valk Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Datum 23 september 2016 SPA004/Wrd/0004 Kenmerk Van Der Valk Definitieve rapportage Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Van Der Valk Verkeersonderzoek Van Der Valk hotel Best Datum 23 september 2016 SPA004/Wrd/0004 Kenmerk www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Verplaatsing en uitbreiding Albert Heijn supermarkt Bennebroek

Verplaatsing en uitbreiding Albert Heijn supermarkt Bennebroek Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015

memo Datum: 26 februari 2015 / aanpassingen 15 oktober 2015 / aanpassingen 9 december 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Smallingerland Mobiliteitstoets nieuwe vestiging Aldi Drachten Datum:

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Memo Aan: Dhr. W. Wullaert Van: Anneke Merkx Datum: 1 januari 201 Kopie: - Ons kenmerk: N002_T&P_BA5-102-101 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp: Verkeersgeneratie

Nadere informatie

Herontwikkeling Milieustraat Deventer

Herontwikkeling Milieustraat Deventer Gemeente Deventer Herontwikkeling Milieustraat Deventer Verkeer en parkeren Gemeente Deventer Herontwikkeling Milieustraat Deventer Verkeer en parkeren Datum 15 november 2012 Kenmerk DVT438/Nbc/1765 Eerste

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Memo Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Deze memo Voor het bestemmingsplan Heereweg 89 te

Nadere informatie

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan Markthof Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen MEMO Aan Gemeente Landerd Van Advin vestiging Oss Onderwerp Verkeersaspecten centrumplan Schaijk Datum 15 april 2016 Projectnummer INF1423700 Versie D Aanleiding De gemeente Landerd heeft het Centrumplan

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving:

Colofon. Projectgroep bestaande uit: M.O.A. Scheepers L.A.J. Bouwens R. Huizenga W. Moerland. Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving: Colofon Toelichting op revisie 02: In juli 2013 is een rapportage opgesteld met projectnummer 0258984 op basis van het destijds voor handen zijnde stedenbouwkundig plan. In november 2013 is gevraagd om

Nadere informatie

Ontwikkeling De Driehoek en Struikakkers te Ermelo

Ontwikkeling De Driehoek en Struikakkers te Ermelo Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 Aan : Gemeente Katwijk Van : Dolf Vermeer Betreft : Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Datum : 30-07-2017 Kenmerk : 5815 De gemeente

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

ZWOLLE Perifere detailhandel Katwolderweg

ZWOLLE Perifere detailhandel Katwolderweg ZWOLLE Perifere detailhandel Katwolderweg Mobiliteitstoets Zwolle Perifere detailhandel Katwolderweg Mobiliteitstoets identificatie Planstatus projectnummer: datum: 008.8086.00 30-09-203 projectleider:

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Verkeersanalyse De Zanderij Hillegom

Verkeersanalyse De Zanderij Hillegom Kennemerland Beheer BV Rapportage Verkeersanalyse De Zanderij Hillegom Kennemerland Beheer BV Rapportage Verkeersanalyse De Zanderij Hillegom Datum 14 april 2017 KLB001/Btm/0007.02 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie verkeer en parkeren MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen

BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen BIJLAGE: Verkeerskundige berekeningen A. Uitgangspunten planlocatie ligt in het buitengebied; uitbreiding bestaande Stoeterij met toeristische-recreatieve functies; berekeningen verkeersgeneratie o.b.v.

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Datum : 15 februari 2012 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x0759 Opgesteld door : L. van Oort 1. Uitgangspunten De kern Woerden is

Nadere informatie

Verkeerseffecten bestemmingsplan Middengebied

Verkeerseffecten bestemmingsplan Middengebied Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Gemeente Waterland Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Datum 18 januari 2010 WTL019/Adr/0172 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding W3 architecten heeft voor de locatie Roomeinde 17 in Broek in Waterland

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard

Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard Born, 6 december 2011 Status: Kenmerk: Auteur(s): concept 11.099.R002 ing. P.J. van Schie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1. Aanleiding 2 1.2. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB1 322734 Aan Pieter Buis, Wherestad Kopie aan Edward van Schoten, gemeente Purmerend Van Hisse Brouwer Betreft Effecten ontwikkeling

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Nieuweroord

Verkeersonderzoek Nieuweroord Gemeente Leiden Verkeersonderzoek Nieuweroord Verkeerseffecten van nieuwe ontwikkeling Gemeente Leiden Verkeersonderzoek Nieuweroord Verkeerseffecten van nieuwe ontwikkeling Datum 17 april 2015 Kenmerk

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014 VERKEERSONDERZOEK Op Gen Hek, Voerendaal Datum : 6 augustus 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r D Heule 25 4306 EA Nieuwerkerk T: 06-15020662 E: robvermeer@zeelandnet.nl Bunderhof 1 en 2 Verkeersonderzoek inleiding Ten behoeve van de ontsluiting van het woningbouwplan

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: Mirjam van der Veen. Ons kenmerk: :B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Mobiliteitstoets Eemlandhoeve Arnhem, 22 januari 2014 Van: Mirjam van

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016 Kantoorcomplex Paris Noordzeelaan 38-A 8017 JW Zwolle postbus 40089 8004 DB Zwolle T (038) 460 6747 bva@bvaverkeer.nl www.bvaverkeer.nl AAN VAN DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Documentnummer: Status en datum: Definitief/02 2 augustus 2016 Auteur: Ir. N. Rolink Opdrachtgever: Van Wijk Ontwikkeling Postbus 1393 3440 BJ Nieuwegein

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersonderzoek

Bijlage 1: Verkeersonderzoek Bijlage 1: Verkeersonderzoek Bijlage 1A: Dynamische verkeersstudie Presikhaaf Bijlage 1B: Ontwikkeling winkelcentrum Presikhaaf Arnhem; Verkeer, parkeren en expeditie Bijlage 1C: Ontwerp aansluiting Lange

Nadere informatie

Autonoom 2020 Huidig BP

Autonoom 2020 Huidig BP Verkeersonderzoek Poldervlak In verband met de herziening van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Poldervlak in Almere Buiten is door Verkeer & Vervoer een verkeersonderzoek uitgevoerd met het

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie