Hecht WCM-netwerk brengt onderhoud op hoger peil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hecht WCM-netwerk brengt onderhoud op hoger peil"

Transcriptie

1 Eerste projecten Wat begon als een cross-sectoraal maintenance platform om samen nieuwe marktkansen voor Nederland te creëren, groeide uit tot een grootschalig consortium om onderhoudskosten te verlagen. Daarmee verbeterden de bedrijfsprestaties en steeg de beschikbaarheid van assets. In een derde stap werd de gezamenlijke kunde en professionaliteit op het gebied van maintenance, repair en overhaul nog verder vergroot. Hoe? Door samen, cross-sectoraal, een groot aantal projecten en werkpakketten op te pakken. Hecht WCM-netwerk brengt onderhoud op hoger peil Onderhoud raakt vele sectoren en heeft een multidisciplinair karakter. Als onderhoud op hoog niveau moet worden uitgevoerd, kan dat alleen door nauwe samenwerking van alle spelers over de hele waardeketen. Dus de eigenaren van kapitaalgoederen zullen moeten samenwerken met de leveranciers van die kapitaalgoederen. En bij die samenwerking moeten ook de leveranciers van onderhoudsdiensten betrokken zijn, en de onderwijs- en kennisinstellingen op onderhoudsgebied. Met die gedachte werd in maart 2007 onder andere het World Class Maintenance Consortium (WCMC) opgericht, s werelds eerste cross-sectorale maintenance platform. Belangrijke initiatiefnemers en drijvende krachten in die tijd waren BOM (Michel Weeda) en Rewin (Stefan van Seters), die onder de vlag van Pieken in de Delta Zuidwest actief waren in de kapitaalintensieve industrie en onderhoudssector. De proces- en energie-industrie werden in het WCMC betrokken, maar ook infra, maritiem en luchtvaart. Doel van het consortium was het ontwikkelen van hoogwaardige onderhoudskennis, cross-sectorale innovatie en strategieontwikkeling. Vruchtbaar proces WCMC ging voortvarend aan de slag. Ten eerste werd het consortium na een jaar opgeschaald van vijf naar tien partijen (WCMC-2) en werd een structurele samenwerking opgezet met twee andere pijlers van het World Class Maintenance programma, namelijk het Maintenance Competence Center en het Maintenance Education Consortium. Ten tweede pakte het consortium ook meerdere projecten op. Zo hield een team zich bezig met keteninnovatie. Het team organiseerde workshops en sneed per keer een onderwerp aan waarover kon worden gediscussieerd. Het bleek een bijzonder vruchtbaar proces te zijn om tot keteninnovatie te komen. Belangrijk resultaat van de workshops was het optimaal leren beheersen van het krachtenveld in de keten. Een voorbeeld: als een OEM (Original Equipment Manufacturer) dominant in de keten aanwezig is, kan er een onbalans ontstaan tussen de verschillende marktpartijen. Dat staat ketenoptimalisatie in de weg, want daarvoor is het nodig dat de belangen van de verschillende partijen in de keten helder zijn, er vertrouwen wordt gecreëerd en informatie wordt uitgewisseld. Als de keten in onbalans is, zal deze nooit optimaal kunnen functioneren. De workshops gaven inzicht in de mogelijkheden om die onbalans te corrigeren. Inzicht Een ander projectteam werkte aan het ontwikkelen van methodieken om bij het ontwerpen van kapitaalintensieve complexe systemen rekening te kunnen houden met instandhouding. Daarvoor keek het team allereerst naar het ontwerpproces zelf. Alle rollen in de keten werden onder de loep genomen; die van de eindgebruiker, de OEM, de system integrator. Per gebruiker werden de verschillende informatiestromen gedocumenteerd en de rollen die elke Maintenance mei 15 7

2 speler in de keten vervult, bediscussieerd. Daardoor kreeg het team inzicht in de manier waarop elke partij naar het proces kijkt en welke informatiebehoefte er per rol is. Gevolg was dat alle betrokken partijen beter op elkaar kunnen inspelen. Een derde projectteam onderzocht hoe in de hele levenscyclus-keten van een asset de informatiestroom uniform kon worden gemaakt om het onderhoud eraan zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het team bracht de informatiestroom in kaart en onderzocht welke informatiebehoefte er bij de verschillende spelers in de keten is. En om het risico op het verlies van die informatie zo laag mogelijk te houden werkte het team aan een functionele beschrijving van een gemeenschappelijk documentatiesysteem. Naast deze concrete resultaten bleek het voor de deelnemende partijen in dit project zeer waardevol te zijn om met bedrijven te praten waarmee ze normaal gesproken niet praatten. Het was bijzonder stimulerend om kennis te maken met andere methoden van andere sectoren. Hetzelfde wiel Dit succes smaakte naar meer en daarom gingen nieuwe projectteams wederom aan de slag met projecten die de Nederlandse onderhoudssector in de internationale voorhoede konden houden en de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie verbeteren. Zo leidde het werkpakket Condition Based Monitoring en Usage Driven Maintenance tot het ontwerp en de ontwikkeling van een condition monitoringsysteem. Dit systeem werd vervolgens getest bij Wärtsilä door het remote monitoren Door de samenwerking is de aandacht, erkenning en waardering voor onderhoud in Nederland op een hoger peil gekomen. van voortstuwingssystemen op schepen. Een ander projectteam pakte het faalgedrag van componenten op. Het team ontwikkelde een procedure om kennis over het gedrag van componenten die op de werkvloer ontstaan, beschikbaar te maken voor engineers. En de Universiteit Twente trok een project om onderzoek en onderwijs op het gebied van maintenance in kaart Werkpakketten WCM-IP te brengen. Juist omdat onderhoud een toepassingsgebied met veel disciplines is, bestond immers het gevaar dat meerdere keren hetzelfde wiel zou worden uitgevonden omdat het overzicht en de toegang tot kennis niet optimaal was. Om dit te voorkomen, inventariseerde het team onder leiding van de Universiteit Twente ten eerste alles wat er gebeurde op dit gebied. Ook werd het onderzoeksen onderwijsaanbod vergeleken met de behoeften vanuit de industrie. Op welke gebieden zou de industrie graag onderzoek bij kennis- en onderwijsinstellingen willen zien? Het project bood vooral overzicht en gaf daarnaast ook richting. Die richting kwam tot uitdrukking in een roadmap voor maintenanceonderzoek en -onderwijs. Daarin werden zes thema s centraal Essent is penvoerder van het WCM-IP project. Daarnaast is een groot aantal andere organisaties aangesloten bij het consortium, waaronder de Nederlandse Defensie Academie, Bosch Rexroth, Dow Chemical, Shell Moerdijk, AkzoNobel, DSM, Gasunie, NedTrain, Stork Technical Services, Universiteit Twente, Koninklijke Marine en Wärtsilä. De werkpakketten waar zij aan hebben gewerkt zijn: Uitvoering onderhoud en personeel verhoging van de hands on tool time met tien procent, vijftien procent kostenreductie en vijftien procent hogere beschikbaarheid. Monitoring based maintenance toename van de beschikbaarheid van installaties via conditiemonitoring. Onderhoudsbewust ontwerpen aanbieden van nieuwe diensten op het gebied van onderhoudsbewust ontwerpen aan asset owners. Fysische verschijnselen voorkomen van te vroeg onderhoud door de opbouw van kennis over faalmechanismen. Groot onderhoud optimalisering van besluitvorming rond onderhoudsstops. 8 Maintenance mei 15

3 Eerste projecten gesteld: groot onderhoud en stopmanagement, uitvoering onderhoud en personeel, onderhoudssystemen, fysische verschijnselen, monitoring based maintenance en onderhoudsbewust ontwerpen. Hands on tool time De roadmap vormde de basis voor het Masterplan World Class Maintenance en tegelijkertijd deel drie van de opschaling van het WCMC in 2010: het World Class Maintenance innovatieproject (WCM-IP). Doel van dit innovatieproject was de gezamenlijke kunde en professionaliteit van de projectpartners op het gebied van maintenance, repair en overhaul (MRO) te vergroten. Daarmee zouden zij nog beter kunnen sturen op een optimale beschikbaarheid van kapitaalgoederen, bij de laagste levensduurkosten. Ongeveer dertig bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstituten werkten onder de vlag van WCM-IP samen aan de realisatie van vijf werkpakketten. De PDM Group werd trekker van het eerste werkpakket met het doel de hands on tool time bij de deelnemende partijen te verhogen met tien procent, de kosten met vijftien procent omlaag te brengen en de beschikbaarheid te verhogen met vijftien procent. Samen met experts van Dow, DSM, Essent, Gasunie, NedTrain, Sabic, Shell, Sitech en Tata werden herkenbare knelpunten geïnventariseerd en werden verbetertrajecten en aanbevelingen geformuleerd. Het resultaat is een handboek om de Effectief monitoren de sleutel is om effectief installatieprestaties te kunnen voorspellen. hands on tool time bij onderhoudsprojecten te verhogen (HoTT). We hebben met dit project de hands on tool time breed op de kaart gezet en daardoor een betere efficiency in de onderhoudsprocessen gerealiseerd, stelt Walter Mesterom van PDM. De hands on tool time is door het gebruik van de beschreven methoden in het HoTT-boek bij alle deelnemende organisaties gestegen, stelt ook Cheyenne Dix, eveneens van PDM. Het laaghangende fruit is geplukt en daarmee is de werkefficiëntie al zo n twintig procent verhoogd. Daarmee is de eerste stap gezet. Om de volgende stap te maken naar een hoger HoTT-percentage is er een gedragsverandering bij zowel leidinggevende als medewerkers nodig. Nog slimmer in plaats van harder werken. Verbeterpotentieel Het tweede werkpakket was gericht op het beschikbaar komen van nieuwe onderhoudstechnologieën, onder meer voor het monitoren van de conditie van assets. Doel was om met die nieuwe technologieën de onderhoudsprocessen beter in te richten. Het was daarom belangrijk om te weten welke mogelijkheden er al waren op het gebied van condition en monitoring based maintenance, en wat er op dat vlak al gebeurde in Nederland. Geert Henk Wijnants van Stork Asset Management Consultancy was betrokken bij het project en heeft er nog steeds voordeel van. Het heeft me inzicht gegeven in het bij bedrijven aanwezige verbeterpotentieel. Het onderwerp is voor heel veel bedrijven relevant omdat effectief monitoren de sleutel is om effectief installatieprestaties te kunnen voorspellen. Omdat dit raakvlak groot is, ligt er een behoorlijk potentieel. Daar hebben vooralsnog vooral bedrijven en instellingen binnen de kringen rond WCM van kunnen leren en voordeel uit kunnen halen. Hij maakt nog steeds met enige regelmaat gebruik van het binnen WCM bij elkaar gebrachte gedachtegoed. Datgene wat voorafgaand aan WCM is ontwikkeld is daar natuurlijk in meegenomen. Het op rationele basis inrichten van condition monitoring speelt in op de groeiende vraag naar meer betrouwbare prestaties van installaties en infrastructuur. Fysische faalmechanismen Onderhoudsbewust ontwerpen was de insteek van het derde werkpakket. Dit betekent dat bij het ontwerp al moet worden nagedacht over het totale leven van een product, en dan met name de gebruiksfase waarvan onderhoud een essentieel onderdeel is. Kleine ingrepen aan het Maintenance mei 15 9

4 De Nederlandse maakindustrie kan niet alleen miljoenen euro s besparen op onderhoud, maar kan ook veiliger en duurzamer worden met slimme innovaties. Denk aan het inzetten van onbemande vliegtuigjes, sensoren en simulaties. Om deze vernieuwingen daadwerkelijk te laten werken, focust World Class Maintenance op innovatieprojecten waarin open en gelijkwaardig wordt samengewerkt en over sectoren heen wordt gekeken. Inmiddels hebben ruim twintig partners zich aangemeld bij WCM. Even voorstellen: de partners van WCM Onderhoud is geen doel op zich. Het gaat om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van kapitaalgoederen: procesinstallaties, windturbines, zeeschepen, vliegtuigen en bijvoorbeeld onze infrastructuur. Die moeten allemaal zo lang mogelijk, zo veilig mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten blijven werken. Femke de Jager, VP Asset Management Consultancy, Stork zegt daarover: Het zijn de kapitaalgoederen die optimaal moeten presteren. Door innovatieve maintenance kunnen we samen veel verbeteren. Eugène de Roodt, Divisie Directeur SPIE- Industry, vult aan: Technologische en economische voorsprong in het onderhoud kunnen we behouden als we koploper blijven in de innovatierace. We zullen geëigende paden moeten verlaten en samenwerkingen moeten aangaan om onze innovatiedoelstellingen te verwezenlijken. Kennis uitwisselen Wij zijn partner geworden van World Class Maintenance om kennis effectief uit te wisselen en gezamenlijk te verdiepen en te verbreden. We hebben als industriepartners allemaal specifi eke kennis, gezamenlijk weten we veel meer dan alleen, aldus Henk Veldink van Momentive. En ook Ronald ten Broeke van Sabic is het daarmee eens: Wij vinden het belangrijk om ervaringen en kennis binnen de industrie met elkaar te delen zodat we elkaar triggeren op best practices, opportunities en nieuwe ontwikkelingen. Dit kan bijdragen aan veiliger werken, iets wat voor ons allen van groot belang is. Werken aan veiligheid draagt direct bij aan betrouwbare en kosteneffi ciënte plants en een dito uitvoering van onderhoud en projecten. Ik zie het WCM-netwerk als een uitstekend platform om daaraan samen met industry peers invulling te geven. Aanhaken is nu belangrijk The time is now In WCM moeten we samen nieuwe kennis ontwikkelen, samen verbeterpotentieel zoeken en samen structureel betere resultaten halen, zegt Walter Mesterom van PDM. Aanhaken is nu belangrijk. Dat hebben we geleerd van onze mechatronicaactiviteiten in Brainport. Je neemt deel aan een open innovatieomgeving en je krijgt er een plek in. Voor de traditionele industrie geldt dat je een hogere schakelsnelheid krijgt. Brainport is ook veel co-makership. Dat is mijn oproep: meer kennis delen en het gezamenlijk belang boven het individuele stellen. Het gezamenlijke belang heeft een hogere waarde dan het individuele. Samen kun je meer. En daarvoor is het nu tijd. Verbetering in de gehele keten Onderhoudsinnovaties maken het productieproces betrouwbaarder, veiliger, effi ciënter en duurzamer, waardoor de concurrentiepositie van de bedrijven maar ook van Nederland als geheel wordt versterkt. Bedrijven moeten dan wel bereid zijn in de keten te willen samenwerken. Geen enkel bedrijf kan de concurrentiestrijd nog alleen aan. Niet meer concurreren op uurtarief, maar op kwaliteit en innovatie, aldus Leo van Dongen, directeur NedTrain Fleet Services en voorzitter van de Werkgroep WCM. Door verbeterde prestaties in de gehele keten, verbeteren de individuele schakels mee, zegt Femke de Jager, hierover. Lex Besselink, directeur DI-WCM vult aan: Als WCM ontsluiten wij een volledig cross-sectoraal innovatienetwerk waar ondernemingen en onderwijs aan kunnen deelnemen. Innovatie staat of valt bij een goede samenwerking. 36 Maintenance mei 15

5 Partners Samenwerking met onderwijs Meer samenwerken is cruciaal voor het bereiken van resultaat. Daarbij werken we ook samen met kennisinstellingen, onderwijs en wetenschap, aldus Van Dongen. Jan Hoenselaar, maintenance en asset manager Tata Steel, vult aan: Voorwaarde voor deze ontwikkelingen is kennis, niet alleen technische kennis, maar juist ook kennis over hoe voorhanden zijnde techniek te implementeren. Hier kan WCM een rol spelen en ligt een belangrijke relatie met het onderwijs. Innovatie staat of valt bij een goede samenwerking En die relatie is wederkerig, meent Paul Rüpp, voorzitter Avans Hogeschool. Wij hebben de bedrijven veel te bieden in toegepast onderzoek vanuit de lectoraten, maar de samen opgedane kennis en praktijkervaring vloeit ook terug naar de opleidingen en dus de studenten. Die zijn daarmee nog beter voorbereid op een toekomst in de maintenance. Alle partners op een rij Founding partners NedTrain, Sitech, SPIE, Stork, Tata Steel Partners Albeda College, Avans Hogeschool, Eneco, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland, Leeuwenborgh Opleidingen, Liander, Mainnovation, Momentive, PDM, ROC Tilburg, ROC West-Brabant, Sabic, Scalda, Shell Moerdijk, Zadkine Maintenance mei 15 37

Afsluiting van World Class Maintenance Innovatie-Projecten Louis Grubben Essent (penvoerder) 3 december 2012, Tilburg

Afsluiting van World Class Maintenance Innovatie-Projecten Louis Grubben Essent (penvoerder) 3 december 2012, Tilburg Afsluiting van World Class Maintenance Innovatie-Projecten Louis Grubben Essent (penvoerder) 3 december 2012, Tilburg AFSLUITENDE PRESENTATIE WCM Innovatieprojecten 1. Historie 2. Het project WCM-IP 3.

Nadere informatie

System availability up; life cycle cost down

System availability up; life cycle cost down Symposium IOP-IPCR project, Breda, 2 dec. 2010 System availability up; life cycle cost down Ideeën voor vervolg Jürgen Donders, Gordian Logistic Experts B.V. Geert-Jan van Houtum, TU/e INHOUD Kennisnetwerk

Nadere informatie

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Maintenance Oktober 2016 World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com

Nadere informatie

CAMPIONE C A M P I O N E. Process Industry Field Lab Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment 20 mei2015

CAMPIONE C A M P I O N E. Process Industry Field Lab Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment 20 mei2015 C A M P I O N E Process Industry Field Lab Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment 20 mei2015 Agenda Introductie Partners Status Regionale component Roadmap Monitoring

Nadere informatie

HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN?

HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN? HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN? Brainstorm sessie KIVI event Tiedo Tinga, Richard Loendersloot, Rahim Mouatamir 2-2-2017 KIVI Brainstormsessie 1 CONTEXT Condition

Nadere informatie

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services Rolling Stock Life-Cycle Logistics AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services NedTrain: Wie zijn we? Onderdeel van NS Concern Onderhoudsbedrijf van rollend materieel

Nadere informatie

World Class Maintenance: dynamisch, innovatief, duurzaam.

World Class Maintenance: dynamisch, innovatief, duurzaam. World Class : dynamisch, innovatief, duurzaam. Wil Nederland met haar (maak)industrie excelleren en zich ontwikkelen als kennisland dan zal een aantal randvoorwaarden anders moeten worden ingevuld. op

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

Aanleiding. Aandachtspunten:

Aanleiding. Aandachtspunten: Aanleiding Voor een succesvolle opstart van het Maintenance Competence Center (MCC) en voor het industrieconsortium World Class Maintenance Consortium (WCMC) zijn een (gezamenlijk) visiedocument en businessplannen

Nadere informatie

World Class Maintenance: dynamisch, innovatief, duurzaam.

World Class Maintenance: dynamisch, innovatief, duurzaam. World Class : dynamisch, innovatief, duurzaam. Wil Nederland met haar (maak)industrie excelleren en zich ontwikkelen als kennisland dan zal een aantal randvoorwaarden anders moeten worden ingevuld. op

Nadere informatie

Masterplan 2010-2014

Masterplan 2010-2014 Masterplan 2010-2014 Creating sustainable business together! 15% betere beschikbaarheid tegen lagere kosten voor asset owners 15% meer omzet via serviceconcepten voor OEM/asset leveranciers 15% meer maintenance

Nadere informatie

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020 Gerard Blom & Patrick Essers Contents Koepelvisie Strategic Board Delta Region Strategische Innovatie Agenda Innovatiethema

Nadere informatie

Agenda. Hands On Tools 2010. Introductie & aanleiding Benchmark HoTT 2008 Resultaten 2010 Vergelijk 2008 2010 Sharing best practices Conclusies

Agenda. Hands On Tools 2010. Introductie & aanleiding Benchmark HoTT 2008 Resultaten 2010 Vergelijk 2008 2010 Sharing best practices Conclusies Hands On Tools 2010 Joost van den Brekel Ronald de Roos PDM www.pdm-group.com Ydo organisatie-adviseurs www.ydo.eu Agenda Introductie & aanleiding Benchmark HoTT 2008 Resultaten 2010 Vergelijk 2008 2010

Nadere informatie

Eindrapportage vooronderzoek van Servicelogistics in de WoZ markt

Eindrapportage vooronderzoek van Servicelogistics in de WoZ markt Eindrapportage vooronderzoek van Servicelogistics in de WoZ markt Onderzoek uitgevoerd door J. Donders/ Gordian Logistic Experts 1 oktober 2015 Dit rapport is in opdracht van het TKI Wind op Zee samengesteld

Nadere informatie

Masterplan 2010-20142014

Masterplan 2010-20142014 Masterplan 2010-20142014 Creating sustainable business together! 15% betere beschikbaarheid tegen lagere kosten voor asset owners 15% meer omzet via serviceconcepten voor OEM/asset leveranciers 15% meer

Nadere informatie

AANVRAAG: BUSINESS PLAN - MAINTENANCE VALUEPARK

AANVRAAG: BUSINESS PLAN - MAINTENANCE VALUEPARK AANVRAAG: BUSINESS PLAN - MAINTENANCE VALUEPARK Deze aanvraag informeert een aantal geschikte kandidaten over de doelstellingen van het Maintenance Valuepark (MV), alsmede de uitgangspunten en de eisen

Nadere informatie

Vergadering: 14 april 2016 Agendapunt: Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat,

Vergadering: 14 april 2016 Agendapunt: Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat, Vergadering: 14 april 2016 Agendapunt: Onderwerp: Bijdrageregeling Fieldlab Smart Maintenance of Ships (SMASH) Van: Cees Stoppelenburg MSc. Bc. Datum: 7 april 2016 Contactpersoon: Cees Stoppelenburg Telefoonnummer:

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020

New Control Room seminar. Eindgebruikers Visie 2020 New Control Room seminar Eindgebruikers Visie 2020 Sprekers Rob Everink Robert Teunissen Corporate manufacturing Process control Central Engineering Process Control Solutions www.wib.nl Process Automation

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Cloud Economics in Education

Cloud Economics in Education Cloud Economics in Education SURFnet Cloud Vendor Dag 21 september 2011 Verdonck, Klooster & Associates (VKA) Sander van Geest Sander.vangeest@vka.nl +31 6 14929834 Wie van u kent (hand omhoog als ja)

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

AANVRAAG: PILOT EXPLOITATIE TBV OPRICHTING MAINTENANCE COMPETENCE CENTER

AANVRAAG: PILOT EXPLOITATIE TBV OPRICHTING MAINTENANCE COMPETENCE CENTER AANVRAAG: PILOT EXPLOITATIE TBV OPRICHTING MAINTENANCE COMPETENCE CENTER Deze aanvraag informeert een aantal geschikte kandidaten over de doelstellingen van het project Maintenance Competence Center (MCC)

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Kapitaalgoederen Beheer

Kapitaalgoederen Beheer Kapitaalgoederen Beheer Mensenwerk in de Keten System availability up; life cycle cost down Dinalog Breda, 2 december 2010 Prof.Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen NedTrain Fleet Services Universiteit Twente Kapitaalgoederen

Nadere informatie

Innovatieve Instandhouding

Innovatieve Instandhouding Innovatieve Instandhouding Kennis delen en kennis ontwikkelen bij Defensie Dr. ir. T. Tinga Kennisteam Onderhoudstechnologie Defensie Technologisch hoogwaardige platformen en systemen Sterk variabele en

Nadere informatie

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Wat heeft u vandaag ervaren?

Wat heeft u vandaag ervaren? SMC 2012 Wat heeft u vandaag ervaren? Mijn conclusie: om eventueel gebruik te maken van enige mate van voorspelbaarheid, heeft u behoefte aan goede informatie, onderbouwde aannames, controle mechanismen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Wie de norm heeft, heeft de hub

Wie de norm heeft, heeft de hub Wie de norm heeft, heeft de hub Ing. Emiel Verhoeff Consultant Business Development NEN Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Emiel.verhoeff@nen.nl, (015) 26 90 334, http://www.nen.nl Dr.ir. Henk J.

Nadere informatie

Innovatieprogramma Maintenance & Services Brabant UITVOERINGSPROGRAMMA

Innovatieprogramma Maintenance & Services Brabant UITVOERINGSPROGRAMMA Innovatieprogramma Maintenance & Services Brabant UITVOERINGSPROGRAMMA 2017-2020 MANAGEMENT SAMENVATTING Maintenance, een sector waar we niet omheen kunnen De ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatieve

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep 60 Slimme dijken Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoefte Maintenance Enabling Technologies Onderzoek & Opleiding Kennismobilisatie Ir. J. Blok

Nadere informatie

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Uw business, onze uitdagende wereld BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Wat speelt er in de markt? Nieuwe diensten vergen steeds meer bandbreedte. Films en muziek downloaden, on demand TV kijken,

Nadere informatie

Biomethanol. Resultaten en bevindingen van project. Datum September 2010 Status Definitief. BioMCN, e.a. in opdracht van Agentschap NL

Biomethanol. Resultaten en bevindingen van project. Datum September 2010 Status Definitief. BioMCN, e.a. in opdracht van Agentschap NL Resultaten en bevindingen van project Biomethanol Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen 2005 en 2011 kregen ruim 1000 innovatieve onderzoeks- en praktijkprojecten

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

AANVRAAG: MAINTENANCE BUSINESS AWARENESS & PILOT EXPLOITATIE FASE - MAINTENANCE COMPETENCE CENTER

AANVRAAG: MAINTENANCE BUSINESS AWARENESS & PILOT EXPLOITATIE FASE - MAINTENANCE COMPETENCE CENTER AANVRAAG: MAINTENANCE BUSINESS AWARENESS & PILOT EXPLOITATIE FASE - MAINTENANCE COMPETENCE CENTER Deze aanvraag informeert een aantal geschikte kandidaten over de doelstellingen van het Maintenance Competence

Nadere informatie

Bijlage A: Projectplan & Samenvatting. Bijlage A.1. Projectplan. Titel. Maintenance Competence Center (MCC)

Bijlage A: Projectplan & Samenvatting. Bijlage A.1. Projectplan. Titel. Maintenance Competence Center (MCC) Bijlage A: Projectplan & Samenvatting Bijlage A.1. Projectplan. Titel. Maintenance Competence Center (MCC) Een crossindustrieel en multipartijen platform van asset owners, toeleveranciers, kennis- en onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel Waarom het Zorgpact? In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren,

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Historie maritieme sector

Historie maritieme sector 09-02-2010 1 Historie maritieme sector Sanering maritieme sector in 80 er jaren: lage kosten strategie, Maritieme sector daarna pieken en dalen Huidig streven: excelleren in hoogwaardige niches met acceptabel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

De weg naar vernieuwing in de bouw

De weg naar vernieuwing in de bouw De weg naar vernieuwing in de bouw De gebruiker centraal Ruimte voor innovatie Efficiënter bouwproces Toekomstbestendige gebouwen Flexibele huisvesting Bijdrage aan duurzame leefomgeving Meer rendement

Nadere informatie

Denk mee over standaardisatie in Smart Industry

Denk mee over standaardisatie in Smart Industry Denk mee over standaardisatie in Smart Industry D U T C H I N D U S T RY F I T F O R T H E F U T U R E www.smartindustry.nl PROFITEER VAN DE KANSEN DIE SMART INDUSTRY UW BEDRIJF BIEDT DENKT U MEE OVER

Nadere informatie

Overzicht Project Management NT R&O. Auteur: Kees van Oostenrijk Datum: 3 oktober 2012

Overzicht Project Management NT R&O. Auteur: Kees van Oostenrijk Datum: 3 oktober 2012 Overzicht Project Management NT R&O Auteur: Kees van Oostenrijk Datum: 3 oktober 2012 Reizen met de trein op tijd rijden goede informatie en service bijdragen aan sociale veiligheid beschikbare treinen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

De Economische Impact van Onderhoud Wat kunnen we leren van de MORE4CORE benchmarkstudie?

De Economische Impact van Onderhoud Wat kunnen we leren van de MORE4CORE benchmarkstudie? De Economische Impact van Onderhoud Wat kunnen we leren van de MORE4CORE benchmarkstudie? Rob van Dongen Executive Consultant, Mainnovation 1 Agenda 1: Introductie More4Core benchmark studie 2: Voorlopige

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

Winst behalen met PPSconstructies

Winst behalen met PPSconstructies Winst behalen met PPSconstructies Er valt veel winst te behalen met PPS-constructies. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerken. Daar komt wel wat bij kijken. Het denken in PPS is

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

Seminar Langetermijnonderhoud concessievloten op 13 november 2012

Seminar Langetermijnonderhoud concessievloten op 13 november 2012 Seminar Langetermijnonderhoud concessievloten op 13 november 2012 Alleen ga je harder, samen kom je verder Samenwerking Concessievloten Vakmanschap Techniek Samenwerken in de vervoersketen is een voorwaarde

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University Strategie Summit Industrie 5 maart 2015 DISRUPTIEVE http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s TECHNOLOGIE Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Carla Andela National Aerospace Laboratory NLR Collaborative Engineering Systems department Aerospace Vehicles Division AMC seminar

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Fleet Services. NS-Leveranciersdag Eindhoven - 7 november 2013. Kennis in actie! Martijn Lanenga Manager System Engineering

Fleet Services. NS-Leveranciersdag Eindhoven - 7 november 2013. Kennis in actie! Martijn Lanenga Manager System Engineering Fleet Services Kennis in actie! NS-Leveranciersdag Eindhoven - 7 november 2013 Martijn Lanenga Manager System Engineering Doel van de presentatie Wat doet NedTrain Fleetservices? In het kader van recruitment:

Nadere informatie

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model ONDERHOUDSDOCUMENT Datum ID Nummer 11 december 2012 12012 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz) Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz)

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing Ervaringen DBO Praktijkseminar Nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders 11 oktober 2011 Ronald van Nattem Hoofd B&O Vastgoed DH Aart de

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

FME: de bindende kracht. 31 mei 2010 - Geert Huizinga

FME: de bindende kracht. 31 mei 2010 - Geert Huizinga FME: de bindende kracht 31 mei 2010 - Geert Huizinga Vereniging FME-CWM Opgericht door en voor ondernemers in de technologische-industriële sector Nederlands grootste werkgeversorganisatie in de technologisch-industriële

Nadere informatie

Smart Delta Resources Platform

Smart Delta Resources Platform Platform Slimme Energie & Grondstof uitwisselingen in de Delta Regio Het resultaat van gezamenlijke inzet is groter dan de som van de individuele inspanningen 3 September 2015 Ger Spork, Program Manager

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Herman Meijer 19 mei 2016 Mini-seminar Systems Enginering, Asset Management en Gebiedsmodellen 1 2 3 4 Haven van Rotterdam Uitdagingen Asset management als

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard...

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard... Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Delivering An expert open mind knowledge comes is our standard... Burdock biedt project management, recruitment en consultancy in

Nadere informatie

UITNODIGING SEMINAR PHYSICS-OF-FAILURE HIGH TECH MEETS HIGH TECH

UITNODIGING SEMINAR PHYSICS-OF-FAILURE HIGH TECH MEETS HIGH TECH UITNODIGING SEMINAR PHYSICS-OF-FAILURE HIGH TECH MEETS HIGH TECH 14 Maart 2013 INLEIDING Resultaten User Groups Trainingen en Seminars Project Management Product- en Procesontwikkeling Reliability Executive

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking maakt industrie veiliger Thema: Onderhoud

Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking maakt industrie veiliger Thema: Onderhoud Nr. 02 2013 www.petrochem.nl losse verkoopprijs 20,00 Managementblad voor de olie- en chemische industrie Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking

Nadere informatie

Het Veiligheidscluster in Twente

Het Veiligheidscluster in Twente Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Juni 2016 Colofon: Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Versie 1.1 Samenstelling: H. Seker & E. van de Wiel Uitgave: Kennispunt Twente, Mei 2016 2016, Kennispunt

Nadere informatie

Programma. Ronde 1 11/02/2015 ZORG VOOR DE TOEKOMST!

Programma. Ronde 1 11/02/2015 ZORG VOOR DE TOEKOMST! Programma Ronde 1 11/02/2015 ZORG VOOR DE TOEKOMST! Georganiseerd door Mede mogelijk gemaakt door 2 VOORWOORD Beste deelnemer, Vandaag ga jij de hele dag aan de slag om de beste zorginnovatie van 2015

Nadere informatie

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software

To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software To cloud or not to cloud Afgewogen keuzes maken met DYA Software Robert Deckers Engineering World 2011 v1 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar

Nadere informatie

KICK-OFF PROJECTDEELNEMERS

KICK-OFF PROJECTDEELNEMERS KICK-OFF PROJECTDEELNEMERS Procesverbeteringen op maat voor middelgrote en kleinere MRO s Arjan Stander 1 februari 2013 1 OPBOUW PRESENTATIE 1. Project doelstelling: Onderhoud je marktpositie Verbeterd

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie