Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen: is de vrouw. een man. Trimestrieel - december nr. 2-1e jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen: is de vrouw. een man. Trimestrieel - december 2006 - nr. 2-1e jaar"

Transcriptie

1 Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen: is de vrouw een man ander? als een Trimestrieel - december nr. 2-1e jaar

2 event verzekerden voor gezondheidszorg! Meer en meer werkgevers zijn bezorgd om de lichamelijke gezondheid van hun medewerkers. En hoe beter werknemers zich beschermd voelen, hoe meer ze zich betrokken voelen met hun professionele activiteit en met de verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf. Onlangs ontving de e Swiss Life-verzekerde zijn contract. En dat hebben we gevierd! Proficiat Daniel! Zijn naam is Daniel Van Lerberge en hij is zaakvoerder van een Carpet Right-winkel. Met de medewerking van de humanresourcesverantwoordelijke konden we, tijdens een maandelijkse vergadering van de zaakvoerders en het management, een verrassingsbuffet organiseren. De gelukkige werd verrast met een gastronomisch weekend in de Moezel, de overige zaakvoerders ontvingen een Swiss Lifereiszak en een strandlaken. Swiss Life MasterCare Plan, een zeer volledige dekking voor u Deze verzekering wordt afgesloten door de werkgever 2 Goed bekeken, goed plan Swiss Life MasterCare Plan: een zeer volledige basisdekking Swiss Life Mastercare Plan dekt de kosten van iedere opname die het gevolg is van een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling, los van de terugbetalingen van het ziekenfonds. Dat betekent dat de verblijfkosten, de diagnose- en behandelingskosten, de voorbehandeling en nazorg, de erelonen, de prothesen en orthopedische apparaten niet langer ten laste zijn van de verzekerde. En dat is niet alles. Swiss Life MasterCare Plan dekt ook de verblijfkosten van de verzekerde wanneer die in het ziekenhuis logeert bij een ziek kind of partner, de kosten voor paramedische of alternatieve geneeskundige behandelingen en de repatriëring en bijstand in het buitenland. Hoe dan ook, dankzij het derdebetalerssysteem betaalt de verzekerde steeds het minimum. En wat bij een ernstige ziekte? Bij 27 zeer ernstige aandoeningen beperkt Swiss Life MasterCare Plan zich niet tot de terugbetaling van de ambulante zorgen of medicijnen. Het contract neemt ook de huurgelden voor medisch materiaal op zich. Bovendien zijn de kosten voor conventionele of alternatieve behandelingen in grote mate gedekt. Het magazine dat nu al aan morgen denkt

3 en beschermt zijn medewerkers en hun familie. Zo hebben ze toegang tot de beste medische zorgen, zonder angstvallig de dokters- of ziekenhuisrekening te hoeven afwachten. Kortom, een formule die maximaal comfort biedt aan wie deze dekking geniet. Vandaag zijn ze met en stuk voor stuk slapen ze op beide oren. n Edito Het diepste van ons hart Verantwoordelijk uitgever: Tanguy Polet Hoofdredacteur: Aurore De Winter Werkten aan dit nummer mee: Philippe Brack, Eric Jaumet, Nadine Lints, Freddy Mattens, Michel Moreau, Kathleen Muylaert, Marc Theunis, Marianne Van Biesbroeck Foto s: Van Parijs Media, Corbis, Getty Images Ontwerp: Reacties - Vragen: Swiss Life Aurore De Winter Fonsnylaan Brussel Frequentie verschijning: september - december - maart - juni Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie, alsook alle BOARtakken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB BS ) - RPR : Beste lezer Een nieuw magazine op de markt brengen is altijd een avontuur... meer nog, een heel boeiend avontuur. Te meer daar Swiss Life Magazine aandacht schenkt aan een onderwerp dat ons allemaal bijzonder na aan het hart ligt: ons pensioen. Een belangrijk en zelfs verontrustend onderwerp dat ons allemaal aangaat. De komende jaren zullen er steeds minder werkenden zijn om steeds meer rustpensioenen te financieren. Wij moeten dus, net zoals alle landen, andere oplossingen zien te vinden. Dat was trouwens het centrale thema van de Swiss Life Pensioendag, die dit jaar plaatsvond op 9 november en die een enorm succes kende (zie pagina 8 van dit nummer). Ook Swiss Life blijft niet achter en werkt verschillende verzekeringsformules uit om iedereen de kans te bieden voor een betere financiële toekomst te zorgen. Het eerste nummer van Swiss Life Magazine heeft de voordelen van een aantal formules in de verf gezet. U was enthousiast en dat was te merken aan uw reacties. Wij zijn u daar dan ook zeer dankbaar voor. Dit nummer kaart de andere formules aan en wij hopen dan ook dat het inspeelt op uw bekommernissen. Dat wensen wij uit het diepste van ons hart. De komende jaren zullen er steeds minder werkenden zijn om steeds meer rustpensioenen te financieren. 3 Tanguy Polet, Chief Market Officer

4 Pensioen: is de vrouw een man als een ander? In principe: ja. Een loontrekkende vrouw betaalt bijdragen (ingehouden van haar loon) die de pensioenen financieren van de huidige gepensioneerden. Net als een man. En zo zullen ook de pensioenen van de vrouwen betaald worden door wie op dat moment actief is op de arbeidsmarkt. Dat is het repartitiestelsel dat van toepassing is in België. Maar er is een niet te onderschatten verschil: vrouwen en mannen leggen immers niet noodzakelijkerwijs hetzelfde professionele parcours af. 4 Een volledige loopbaan, wat is dat? In 2006 bedraagt dat voor een vrouw 44 jaar. Vanaf 2009 zal dat 45 jaar zijn, net als bij een man. Evenzo is tot 2009 de wettelijke pensioenleeftijd voor een vrouw vastgelegd op 64 jaar, daarna op 65 jaar. Toch zal het mogelijk zijn om, mits te voldoen aan enkele voorwaarden, vervroegd met pensioen te gaan. Een loopbaanjaar telt 285 dagen van (minstens) 6 uur. Dit gezegd zijnde wordt toch rekening gehouden met bepaalde periodes van non-activiteit (net als bij mannen, trouwens). Het magazine dat nu al aan morgen denkt

5 actualiteit Voor een man is een loopbaan dikwijls eenvoudiger Een stereotiepe man heeft het niet makkelijk! Hij neemt deel aan het actieve leven, stuurt zijn loopbaan in functie van zijn ambities, van de opportuniteiten die zich aanbieden en van zijn professionele bekwaamheden. En ja, hij heeft een privéleven. Maar dat vormt, op een uitzondering na, zelden een obstakel voor zijn professionele parcours. Vrouwen leggen echter de prioriteiten dikwijls elders en kiezen dan ook een ander parcours. Ik ben zwanger, ik moet wel stoppen met werken Absoluut. Als bediende hebt u recht op 15 weken verlof: 6 weken voor de bevalling en 9 weken erna. En bevalt u van een tweeling, een drieling, een vierling of meer, dan hebt u recht op 19 weken. Adopteert u een kindje jonger dan 3 jaar, dan hebt u recht op 6 weken. Tijdens uw zwangerschapsverlof behoudt u al uw rechten inzake sociale zekerheid en pensioen. Ik wil meer tijd besteden aan mijn kindje en minder aan mijn job Geen probleem. U hebt verschillende mogelijkheden: volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof of tijdskrediet. Maar opgelet, bepaalde opties beïnvloeden uw pensioenrechten. Deeltijds werken Deeltijds werken is niet de meest interessante formule wanneer het uw toekomstige pensioen aanbelangt. Het contract met uw werkgever verandert, uw pensioenrechten ook. Zo worden die rechten berekend in functie van uw inkomen dat, onvermijdelijk, lager zal liggen wanneer u deeltijds werkt. Stopt u volledig met werken dan zijn de gevolgen nog groter. Door uw job uit eigen wil vaarwel te zeggen, hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering en verliest u tijdens uw periode van nonactiviteit al uw pensioenrechten. Ouderschapsverlof U hebt de keuze: 3 maanden voltijds, 6 maanden halftime, 15 maanden 4/5. Op voorwaarde dat u voordien voltijds werkte. Uw ouderschapsverlof wordt volledig in rekening genomen voor de berekening van uw pensioen, in functie van het voordien genoten loon welteverstaan. Tijdskrediet Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een volledige of gedeeltelijke opschorting van uw arbeidscontract. De modaliteiten zijn te bespreken met uw werkgever, maar er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet. Voltijds of deeltijds: u stopt volledig met werken of u werkt de helft van de normale tijdsduur. Deze formule geldt minstens 3 maanden en hoogstens 1 jaar en heeft geen invloed op de berekening van uw pensioen. Bij sommige bedrijven kan de maximumlooptijd 5 jaar bedragen. Informeer u bij uw humanresourcesafdeling. 1/5: u werkt 4/5 van de normale tijdsduur. U moet dit tijdskrediet minstens 6 maanden opnemen, met een maximum van 5 jaar. Deze formule vrijwaart ook al uw pensioenrechten. Anders Niet iedereen heeft dezelfde loopbaan. Niet iedereen heeft dezelfde pensioenuitkering. De pensioenrechten worden opgebouwd tijdens uw professionele leven. Situeert het uwe zich buiten de standaard, dan geldt hetzelfde voor uw pensioen. Daarom is het belangrijk om uw keuzes inzake loopbaanplanning af te wegen tegen de gevolgen voor uw pensioen. gezegd, het jaar in kwestie is voor 100% inbegrepen in uw loopbaan van 45 jaar, maar voor de berekening van uw pensioen wordt er geen rekening gehouden met het niet-ontvangen loon. En ondanks alles Vrouwen mogen voor het pensioen dan wel wat bevoordeeld zijn bij de gelijkstelling van bepaalde periodes van nonactiviteit, ze mogen niet uit het oog verliezen dat, net zoals voor mannen, het pensioen een aanzienlijke daling van het inkomen betekent. Daarom doen ook zij er goed aan zich te informeren over de verschillende bijkomende pensioenformules die tot hun beschikking staan. Bruno Tobback, onze minister van Leefmilieu en Pensioenen, besteedt een groot deel van zijn website aan dit thema. U ontdekt er alles over op: n 5

6 onder EIGENAAR worden dankzij de groepsverzekering? Met een groepsverzekering spaart u tegen voordelige voorwaarden en ontvangt u een (dikwijls aanzienlijk) kapitaal op het moment dat u met pensioen gaat. Maar wat indien u een voorschot nodig hebt om een woning te kopen...? Ook dat is bepaalde voorwaarden mogelijk. 6 Onder welke voorwaarden? Als werknemer kunt u steeds een voorschot ontvangen op uw groepsverzekering voor het aankopen, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van vastgoed in België dat belastbare inkomsten opbrengt. Verkoopt u het goed in kwestie, dan moet u het voorschot terugbetalen. Zo luidt de wet. In theorie gaat het om onroerende goederen in eender welke lidstaat van de Europese Unie, maar de praktijk is ingewikkelder. Daarom gaan we hier uit van een Belgische context. Tot 65% voorschot Laten we een voorbeeld nemen. Stel dat uw reserve euro bedraagt, waarvan u euro kunt opnemen. Het spreekt vanzelf dat u dit bedrag niet zult ontvangen na afloop van uw contract (op het moment dat u met pensioen gaat). Maar u zult wel de gegarandeerde interestvoet van 3,25% 1 op die euro en de betreffende winstdelingen ontvangen. Daar is Swiss Life als verzekeraar contractueel aan gebonden. Het magazine dat nu al aan morgen denkt

7 zoom En de rente? U kunt kiezen tussen een vaste rentevoet van 7,5% of een variabele van 6%, wat hoog kan lijken vergeleken met de kredieten tegen 4% die de banken aanbieden. Maar de variabele rente van 6% omvat de gegarandeerde interestvoet van 3,25% en de winstdeling (van 1% bijvoorbeeld) die na afloop van het contract worden terugbetaald. Kortom: 6% min 3,25% min 1% is gelijk aan slechts 1,75%. En dat is aanzienlijk minder dan 4%. Het voorschot op de groepsverzekering is dan ook een vrij interessante oplossing. Bovendien is die rente fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. n Het nec plus ultra: Swiss Life TopPerformance Plan Bent u aangesloten bij Swiss Life Top- keuze tussen twee formules om uw Performance Plan, dan wordt de interest die u betaalt op het voorschot wel na afloop van het contract. In het interesten te betalen: ofwel jaarlijks of- jaarlijks berekend en beperkt tot de eerste geval betaalt u jaarlijks de gegarandeerde interestvoet, verhoogd met gegarandeerde interestvoet van 3,25% 1, die wordt terugbetaald na afloop van de winstdeling en de vergoeding. In het contract, verhoogd met de winstdelingen van het jaar voordien (bijvoor- gekapitaliseerd en betaalt u niets tot het tweede geval worden de interesten beeld 1%) en een vergoeding van 0,4% u met pensioen gaat. Zowel de interesten, de winstdelingen en de hierop voor de verzekeraar. In ons voorbeeld geeft dat een totale jaarlijkse interest verschuldigde vergoedingen worden van 4,65% (3,25% + 1% + 0,4%). Een voorschot via Swiss Life TopPerformance op eindtermijn. afgetrokken van uw pensioenkapitaal Plan is dan ook duidelijk interessanter dan via een klassieke groepsverzekering. Bijkomend voordeel: u hebt de Gegarandeerde interestvoet op 1 december Tot wie richt het voorschot op de groepsverzekering zich? Deze formule is bijzonder interessant wanneer u onmiddellijk bijkomende middelen nodig hebt om vorm te geven aan uw aankoopof bouwprojecten. Uw pensioenkapitaal op het einde van uw loopbaan wordt dan wel verminderd, rekening houdend met het voorschot, ondertussen bent u wel eigenaar geworden. Wat zonder voorschot misschien niet mogelijk was geweest. Dit gezegd zijnde, moet er ook rekening gehouden worden met andere parameters, zoals de resterende looptijd van het contract of het totaalbedrag van uw reserve. Voorwaarde: de premies leveren enkel fiscaal voordeel op als de voorschotten op prestaties of de inpandgevingen van contracten gebruikt worden voor het aankopen, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van vastgoed in België dat belastbare inkomsten opbrengt. Swiss Life TopPerformancePlan Klassieke groepsverzekeringen De interest op het voorschot = + de gegarandeerde interestvoet (3,25% 1 ) + de winstdeling van het jaar voordien (die bijvoorbeeld 1% bedraagt) + de vergoeding betaald aan de verzekeraar (0,4%) U kunt voor de interesten op het voorschot kiezen voor: n een jaarlijkse betaling n of een enkele betaling afgehouden op het nettokapitaal na afloop van het contract De interest op het voorschot bedraagt: n vast (7,5%) n of variabel (momenteel 6%) U betaalt de interesten op het voorschot jaarlijks 7

8 2e Swiss Life Pensioendag In 1900 bedroeg de levensverwachting in onze regio 47 jaar. In 2050 zal het aantal honderdjarigen vernegenvoudigd zijn. Waar we vandaag 2 actieve personen tellen voor 1 niet-actieve persoon, zal dat tegen 2050 naar schatting 1,1 actieve persoon per 1 niet-actieve persoon worden. De vraag die zich dan ook opdringt: hoe gaan we de pensioenen de komende jaren financieren? 8 Aangezien Swiss Life vooral actief is op de pensioenmarkt en zich ontfermt over de toekomst van zijn verzekerden, is het logisch dat deze onderneming nauw betrokken is bij het debat over de pensioenproblematiek. Daarom organiseerde Swiss Life op 9 november in Brussel voor het tweede opeenvolgende jaar de Pensioendag. Economische groei van vandaag voor pensioen van morgen? Kan de economische groei een duurzame oplossing bieden? Een invalshoek die door verschillende specialisten wordt onderzocht. Maar het probleem Het magazine dat nu al aan morgen denkt

9 event de vergrijzing van zijn bevolking, de gevolgen van het eenkindbeleid en een toenemende verstedelijking: de Chinese context is dan ook heel specifiek. Hoe door economische groei gegenereerde winst benutten, beleggingen in pensioenfondsen aanzwengelen en pensioenstelsels aanpassen aan de economische groei met het oog op duurzame ontwikkeling De heer Chen Liang 1 en professor Yansui Yang 2 toonden aan in welke mate de economische groei een meevaller is voor de hele Chinese bevolking in een land waar slechts een kwart van de burgers een overheidspensioen ontvangt. De dag werd afgesloten met een geanimeerd en boeiend debat tussen de deelnemers, met o.a. de heer Bruno Tobback, minister van Pensioenen, doctor Zhuang Hang, onderzoeker gespecialiseerd in Azië aan het Centre National de la Recherche Scientifique Juriscope in Frankrijk, en de heer Geert Langenus, afdelingshoofd bij de groep Overheidsfinanciën van het departement Studiën van de Nationale Bank van België. Tot volgend jaar! n verschilt van regio tot regio. Daarom bood Swiss Life nationale en internationale experts de gelegenheid om hun visie hierover toe te lichten. Het standpunt van China Een land met een indrukwekkende - bijna buitensporige - economische groei. Toch ontsnapt het niet aan Europa op de barricaden Met het oog op de vertraging van de economische groei introduceerde Europa een richtlijn die het beheer van pensioenplannen in pan-europese ondernemingen moet vereenvoudigen. Het Europees Parlement buigt zich momenteel ook over een andere richtlijn in verband met de overdraagbaarheid van pensioenrechten. Bovendien is vooral de harmonisering van de nationale wetgevingen en een globale aanpak van deze problematiek door de Europese instellingen noodzakelijk. De heer Karel Van Hulle 3 bracht de Europese belangen in kaart. 1 Director-General, Department of Social Insurance Fund Supervision, Ministry of Labor and Social Security of China. 2 Tshingua University Beijing. 3 Head of Unit Pensions and Insurance bij de Europese Commissie, DG Interne Markt. 4 Professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KULeuven). 2e Swiss Life Pensioendag Economische groei van vandaag voor pensioen van morgen? M. Karel Van Hulle België en vergrijzing Ook België ontsnapt niet aan deze algemene tendens. Stilaan wordt de Belg zich bewust van dit probleem. De gematigde economische groei van vandaag is echter niet dé oplossing. Professor Berghman 4 gaf hierover zijn visie: misschien moeten we ons socialezekerheidsmodel vanuit een andere hoek bekijken... 9

10 Bedankt voor uw deelname! Velen onder u hebben deelgenomen aan onze enquête Belgen en hun pensioenplanning en maken daardoor nu deel uit van de Swiss Life Internet Community. Uw inbreng is voor ons heel waardevol. In totaal vulden immers maar liefst 5902 personen de volledige vragenlijst in, wat meer dan voldoende is om conclusies te trekken op nationaal niveau. Uitgeven of oppotten? We vertellen u niets nieuws door te stellen dat de Belg voorzichtig is. En inderdaad, niet minder dan 95% van de ondervraagden spaart! Wat opvalt, is dat 47% spaart in het kader van een bijkomend pensioenkapitaal, verdeeld als volgt: n 22% van de jarigen, n 43% van de jarigen, n 57% van de jarigen, n 59% van de en de jarigen, n 34% van de 70-plussers. Daarnaast spaart 36% onder u voor een appeltje voor de dorst, zonder specifiek doel. 27% spaart wel met een bepaald streefdoel voor ogen, het pensioen buiten beschouwing gelaten. U begint vroeger te sparen U wordt er zich steeds jonger van bewust dat het pensioen moet worden voorbereid. En de cijfers tonen dit duidelijk aan: 34% van de 20- tot 30-jarigen, 34% van de 30- tot 40-jarigen en 14% van de 40- tot 45-jarigen is spaarbewust met het oog op zijn of haar pensioen. 10 Het magazine dat nu al aan morgen denkt

11 pensioenpeiling Samengevat beseft 82% van de Belgen dat ze er goed aan doen om minstens 20 jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd te beginnen sparen. Boodschap begrepen Uw pensioen voorbereiden door regelmatig te sparen, is iets waar we al jaren aandacht aan schenken. De enquêteresultaten tonen aan dat onze boodschap steeds beter overkomt. En daar kunnen we enkel verheugd om zijn. Wenst u hierover meer te weten, aarzel dan niet om ons te contacteren. U kunt alle resultaten en de bijbehorende analyse raadplegen op PensioenPeiling. n My Workplace wint de Levensverzekeringstrofee in de categorie innovatie De trofee werd overhandigd aan Charles Relecom, CEO van Swiss Life Belgium, tijdens de officiële ceremonie op 18 oktober. Ook Didier Reynders, vicepremier en minister van Financiën, was van de partij. De Verzekeringstrofeeën, een jaarlijks initiatief van Enjeu Decavi, belonen de beste levensverzekeringsproducten van het jaar en omvatten 15 categorieën. Perso In deze rubriek beantwoorden onze specialisten al uw vragen (volledig anoniem) over groepsverzekeringen, pensioen, fiscaliteit, beleggingen... Aarzel dan ook niet om uw vragen te versturen naar Wat is het verschil tussen een individuele levensverzekering en een groepsverzekering? Het principe is hetzelfde: het gaat om een belegging die, al dan niet regelmatig aangevuld, toelaat een kapitaal op te bouwen waarover u op een contractueel vastgelegde datum kunt beschikken. Meestal is dat op de leeftijd van 65 jaar. Overlijdt u voor de vervaldatum, dan gaat het kapitaal naar de bij inschrijving vermelde begunstigde (partner, kinderen ). Het verschil is dat u op een individuele verzekering zelf inschrijft, terwijl dat voor een groepsverzekering door uw werkgever gebeurt. Interessant om te weten: een groepsverzekering heeft in het algemeen interessantere tariefvoorwaarden. Bovendien neemt de onderneming ook dikwijls de gedeeltelijke of volledige betaling van de premies op zich. Swiss Life was ook genomineerd in de volgende categorieën: - Spaarproducten met zuivere kapitalisatie (tak 26) met Swiss Life CapVision - Aandelenfonds van het type high risk (tak 23) met Swiss Life EuroSmallCaps Fund (rendement van meer dan 105% in de laatste 3 jaar) De meest recente levensverzekeringstrofeeën die Swiss Life in de wacht sleepte, waren: : in de categorie innovatie met Swiss Life Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, in het kader van de wet op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen : voor de beste reclamecampagne met onze grote pensioenenquête in februari 2005 en de Pensioendag. Wist u dat...? My Workplace, het dienstenplatform via extranet voor groepsverzekeringen, is uniek op de markt. Het is exclusief bestemd voor Swiss Life-klanten en hun makelaar en laat hen toe hun contracten te beheren (toetreding, inschrijving ) en te raadplegen. 11

12 Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167. De beste beleggingsfondsen zijn beschikbaar vanaf 50 e per maand. Welkom bij de club. 50 per maand! Ofwel het minimumbedrag om toegang te krijgen tot Swiss Life PrivateLeader Fund, een levensverzekering gekoppeld aan 16 beleggingsfondsen met uiterst interessante mogelijkheden. Vanzelfsprekend kunt u naargelang van de conjunctuur uw geld in alle vrijheid van het ene fonds naar het andere overbrengen. Kwestie van uw kansen op een hoger rendement te optimaliseren. Kortom, de mogelijkheden zijn legio! Bij deze veelbelovende fondsen vindt u ook het EuroSmallCaps Fund, een fonds dat door de jury van DECAVI 2006, professionals uit de verzekerings- en zakenwereld, beschouwd wordt als een van de meest interessante op de markt. Geïnteresseerd? Surf snel naar en treed toe tot de club van beleggers. Fonsnylaan Brussel -

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Hoe zou u leven met. slechts de helft. van uw inkomen. Trimestrieel - september 2006 - n 1-1ste jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Hoe zou u leven met. slechts de helft. van uw inkomen. Trimestrieel - september 2006 - n 1-1ste jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Hoe zou u leven met slechts de helft? van uw inkomen Trimestrieel - september 2006 - n 1-1ste jaar event Swiss Life De Pensioendag 2006 2 De eerste Swiss Life Pensioendag

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen : ga voor winst op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar event 150 jaar Swiss Life: reden tot feest! Het begon allemaal ergens in Zwitserland,

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

CREDO. Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! bon VERZEKERINGSBON. 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten

CREDO. Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! bon VERZEKERINGSBON. 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten Kus de ROERENDE VOORHEFFING vaarwel! 1 Credimo 2 Zekerheid 3 Vrij van R.V. 4 Som bij overlijden 5 Geen kosten Credimo groeit. Credimo, de grootste hypotheeken kapitalisatiemaatschappij van België, is nu

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank 550-3117000-92 Page 1 of 8 Wat is de RIZIV-toelage precies? Het Rijksinstituut

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT?

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! OPTIMALISEER UW STATUUT ALS ZELFSTANDIGE MET PARTENA COMPASS Uw recht op sociale bescherming Het sociaal

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! Globaal bruto rendement van 3% in 2013 op de premies For Kids 1 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 2 + eventuele

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! 3,00% in 2012 1! For Kids 2 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 3 + eventuele winstdeling 4 Hoe kunt u de toekomst

Nadere informatie