Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen: is de vrouw. een man. Trimestrieel - december nr. 2-1e jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen: is de vrouw. een man. Trimestrieel - december 2006 - nr. 2-1e jaar"

Transcriptie

1 Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen: is de vrouw een man ander? als een Trimestrieel - december nr. 2-1e jaar

2 event verzekerden voor gezondheidszorg! Meer en meer werkgevers zijn bezorgd om de lichamelijke gezondheid van hun medewerkers. En hoe beter werknemers zich beschermd voelen, hoe meer ze zich betrokken voelen met hun professionele activiteit en met de verwezenlijking van de doelstellingen van het bedrijf. Onlangs ontving de e Swiss Life-verzekerde zijn contract. En dat hebben we gevierd! Proficiat Daniel! Zijn naam is Daniel Van Lerberge en hij is zaakvoerder van een Carpet Right-winkel. Met de medewerking van de humanresourcesverantwoordelijke konden we, tijdens een maandelijkse vergadering van de zaakvoerders en het management, een verrassingsbuffet organiseren. De gelukkige werd verrast met een gastronomisch weekend in de Moezel, de overige zaakvoerders ontvingen een Swiss Lifereiszak en een strandlaken. Swiss Life MasterCare Plan, een zeer volledige dekking voor u Deze verzekering wordt afgesloten door de werkgever 2 Goed bekeken, goed plan Swiss Life MasterCare Plan: een zeer volledige basisdekking Swiss Life Mastercare Plan dekt de kosten van iedere opname die het gevolg is van een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling, los van de terugbetalingen van het ziekenfonds. Dat betekent dat de verblijfkosten, de diagnose- en behandelingskosten, de voorbehandeling en nazorg, de erelonen, de prothesen en orthopedische apparaten niet langer ten laste zijn van de verzekerde. En dat is niet alles. Swiss Life MasterCare Plan dekt ook de verblijfkosten van de verzekerde wanneer die in het ziekenhuis logeert bij een ziek kind of partner, de kosten voor paramedische of alternatieve geneeskundige behandelingen en de repatriëring en bijstand in het buitenland. Hoe dan ook, dankzij het derdebetalerssysteem betaalt de verzekerde steeds het minimum. En wat bij een ernstige ziekte? Bij 27 zeer ernstige aandoeningen beperkt Swiss Life MasterCare Plan zich niet tot de terugbetaling van de ambulante zorgen of medicijnen. Het contract neemt ook de huurgelden voor medisch materiaal op zich. Bovendien zijn de kosten voor conventionele of alternatieve behandelingen in grote mate gedekt. Het magazine dat nu al aan morgen denkt

3 en beschermt zijn medewerkers en hun familie. Zo hebben ze toegang tot de beste medische zorgen, zonder angstvallig de dokters- of ziekenhuisrekening te hoeven afwachten. Kortom, een formule die maximaal comfort biedt aan wie deze dekking geniet. Vandaag zijn ze met en stuk voor stuk slapen ze op beide oren. n Edito Het diepste van ons hart Verantwoordelijk uitgever: Tanguy Polet Hoofdredacteur: Aurore De Winter Werkten aan dit nummer mee: Philippe Brack, Eric Jaumet, Nadine Lints, Freddy Mattens, Michel Moreau, Kathleen Muylaert, Marc Theunis, Marianne Van Biesbroeck Foto s: Van Parijs Media, Corbis, Getty Images Ontwerp: Reacties - Vragen: Swiss Life Aurore De Winter Fonsnylaan Brussel Frequentie verschijning: september - december - maart - juni Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie, alsook alle BOARtakken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB BS ) - RPR : Beste lezer Een nieuw magazine op de markt brengen is altijd een avontuur... meer nog, een heel boeiend avontuur. Te meer daar Swiss Life Magazine aandacht schenkt aan een onderwerp dat ons allemaal bijzonder na aan het hart ligt: ons pensioen. Een belangrijk en zelfs verontrustend onderwerp dat ons allemaal aangaat. De komende jaren zullen er steeds minder werkenden zijn om steeds meer rustpensioenen te financieren. Wij moeten dus, net zoals alle landen, andere oplossingen zien te vinden. Dat was trouwens het centrale thema van de Swiss Life Pensioendag, die dit jaar plaatsvond op 9 november en die een enorm succes kende (zie pagina 8 van dit nummer). Ook Swiss Life blijft niet achter en werkt verschillende verzekeringsformules uit om iedereen de kans te bieden voor een betere financiële toekomst te zorgen. Het eerste nummer van Swiss Life Magazine heeft de voordelen van een aantal formules in de verf gezet. U was enthousiast en dat was te merken aan uw reacties. Wij zijn u daar dan ook zeer dankbaar voor. Dit nummer kaart de andere formules aan en wij hopen dan ook dat het inspeelt op uw bekommernissen. Dat wensen wij uit het diepste van ons hart. De komende jaren zullen er steeds minder werkenden zijn om steeds meer rustpensioenen te financieren. 3 Tanguy Polet, Chief Market Officer

4 Pensioen: is de vrouw een man als een ander? In principe: ja. Een loontrekkende vrouw betaalt bijdragen (ingehouden van haar loon) die de pensioenen financieren van de huidige gepensioneerden. Net als een man. En zo zullen ook de pensioenen van de vrouwen betaald worden door wie op dat moment actief is op de arbeidsmarkt. Dat is het repartitiestelsel dat van toepassing is in België. Maar er is een niet te onderschatten verschil: vrouwen en mannen leggen immers niet noodzakelijkerwijs hetzelfde professionele parcours af. 4 Een volledige loopbaan, wat is dat? In 2006 bedraagt dat voor een vrouw 44 jaar. Vanaf 2009 zal dat 45 jaar zijn, net als bij een man. Evenzo is tot 2009 de wettelijke pensioenleeftijd voor een vrouw vastgelegd op 64 jaar, daarna op 65 jaar. Toch zal het mogelijk zijn om, mits te voldoen aan enkele voorwaarden, vervroegd met pensioen te gaan. Een loopbaanjaar telt 285 dagen van (minstens) 6 uur. Dit gezegd zijnde wordt toch rekening gehouden met bepaalde periodes van non-activiteit (net als bij mannen, trouwens). Het magazine dat nu al aan morgen denkt

5 actualiteit Voor een man is een loopbaan dikwijls eenvoudiger Een stereotiepe man heeft het niet makkelijk! Hij neemt deel aan het actieve leven, stuurt zijn loopbaan in functie van zijn ambities, van de opportuniteiten die zich aanbieden en van zijn professionele bekwaamheden. En ja, hij heeft een privéleven. Maar dat vormt, op een uitzondering na, zelden een obstakel voor zijn professionele parcours. Vrouwen leggen echter de prioriteiten dikwijls elders en kiezen dan ook een ander parcours. Ik ben zwanger, ik moet wel stoppen met werken Absoluut. Als bediende hebt u recht op 15 weken verlof: 6 weken voor de bevalling en 9 weken erna. En bevalt u van een tweeling, een drieling, een vierling of meer, dan hebt u recht op 19 weken. Adopteert u een kindje jonger dan 3 jaar, dan hebt u recht op 6 weken. Tijdens uw zwangerschapsverlof behoudt u al uw rechten inzake sociale zekerheid en pensioen. Ik wil meer tijd besteden aan mijn kindje en minder aan mijn job Geen probleem. U hebt verschillende mogelijkheden: volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof of tijdskrediet. Maar opgelet, bepaalde opties beïnvloeden uw pensioenrechten. Deeltijds werken Deeltijds werken is niet de meest interessante formule wanneer het uw toekomstige pensioen aanbelangt. Het contract met uw werkgever verandert, uw pensioenrechten ook. Zo worden die rechten berekend in functie van uw inkomen dat, onvermijdelijk, lager zal liggen wanneer u deeltijds werkt. Stopt u volledig met werken dan zijn de gevolgen nog groter. Door uw job uit eigen wil vaarwel te zeggen, hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering en verliest u tijdens uw periode van nonactiviteit al uw pensioenrechten. Ouderschapsverlof U hebt de keuze: 3 maanden voltijds, 6 maanden halftime, 15 maanden 4/5. Op voorwaarde dat u voordien voltijds werkte. Uw ouderschapsverlof wordt volledig in rekening genomen voor de berekening van uw pensioen, in functie van het voordien genoten loon welteverstaan. Tijdskrediet Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een volledige of gedeeltelijke opschorting van uw arbeidscontract. De modaliteiten zijn te bespreken met uw werkgever, maar er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet. Voltijds of deeltijds: u stopt volledig met werken of u werkt de helft van de normale tijdsduur. Deze formule geldt minstens 3 maanden en hoogstens 1 jaar en heeft geen invloed op de berekening van uw pensioen. Bij sommige bedrijven kan de maximumlooptijd 5 jaar bedragen. Informeer u bij uw humanresourcesafdeling. 1/5: u werkt 4/5 van de normale tijdsduur. U moet dit tijdskrediet minstens 6 maanden opnemen, met een maximum van 5 jaar. Deze formule vrijwaart ook al uw pensioenrechten. Anders Niet iedereen heeft dezelfde loopbaan. Niet iedereen heeft dezelfde pensioenuitkering. De pensioenrechten worden opgebouwd tijdens uw professionele leven. Situeert het uwe zich buiten de standaard, dan geldt hetzelfde voor uw pensioen. Daarom is het belangrijk om uw keuzes inzake loopbaanplanning af te wegen tegen de gevolgen voor uw pensioen. gezegd, het jaar in kwestie is voor 100% inbegrepen in uw loopbaan van 45 jaar, maar voor de berekening van uw pensioen wordt er geen rekening gehouden met het niet-ontvangen loon. En ondanks alles Vrouwen mogen voor het pensioen dan wel wat bevoordeeld zijn bij de gelijkstelling van bepaalde periodes van nonactiviteit, ze mogen niet uit het oog verliezen dat, net zoals voor mannen, het pensioen een aanzienlijke daling van het inkomen betekent. Daarom doen ook zij er goed aan zich te informeren over de verschillende bijkomende pensioenformules die tot hun beschikking staan. Bruno Tobback, onze minister van Leefmilieu en Pensioenen, besteedt een groot deel van zijn website aan dit thema. U ontdekt er alles over op: n 5

6 onder EIGENAAR worden dankzij de groepsverzekering? Met een groepsverzekering spaart u tegen voordelige voorwaarden en ontvangt u een (dikwijls aanzienlijk) kapitaal op het moment dat u met pensioen gaat. Maar wat indien u een voorschot nodig hebt om een woning te kopen...? Ook dat is bepaalde voorwaarden mogelijk. 6 Onder welke voorwaarden? Als werknemer kunt u steeds een voorschot ontvangen op uw groepsverzekering voor het aankopen, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van vastgoed in België dat belastbare inkomsten opbrengt. Verkoopt u het goed in kwestie, dan moet u het voorschot terugbetalen. Zo luidt de wet. In theorie gaat het om onroerende goederen in eender welke lidstaat van de Europese Unie, maar de praktijk is ingewikkelder. Daarom gaan we hier uit van een Belgische context. Tot 65% voorschot Laten we een voorbeeld nemen. Stel dat uw reserve euro bedraagt, waarvan u euro kunt opnemen. Het spreekt vanzelf dat u dit bedrag niet zult ontvangen na afloop van uw contract (op het moment dat u met pensioen gaat). Maar u zult wel de gegarandeerde interestvoet van 3,25% 1 op die euro en de betreffende winstdelingen ontvangen. Daar is Swiss Life als verzekeraar contractueel aan gebonden. Het magazine dat nu al aan morgen denkt

7 zoom En de rente? U kunt kiezen tussen een vaste rentevoet van 7,5% of een variabele van 6%, wat hoog kan lijken vergeleken met de kredieten tegen 4% die de banken aanbieden. Maar de variabele rente van 6% omvat de gegarandeerde interestvoet van 3,25% en de winstdeling (van 1% bijvoorbeeld) die na afloop van het contract worden terugbetaald. Kortom: 6% min 3,25% min 1% is gelijk aan slechts 1,75%. En dat is aanzienlijk minder dan 4%. Het voorschot op de groepsverzekering is dan ook een vrij interessante oplossing. Bovendien is die rente fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. n Het nec plus ultra: Swiss Life TopPerformance Plan Bent u aangesloten bij Swiss Life Top- keuze tussen twee formules om uw Performance Plan, dan wordt de interest die u betaalt op het voorschot wel na afloop van het contract. In het interesten te betalen: ofwel jaarlijks of- jaarlijks berekend en beperkt tot de eerste geval betaalt u jaarlijks de gegarandeerde interestvoet, verhoogd met gegarandeerde interestvoet van 3,25% 1, die wordt terugbetaald na afloop van de winstdeling en de vergoeding. In het contract, verhoogd met de winstdelingen van het jaar voordien (bijvoor- gekapitaliseerd en betaalt u niets tot het tweede geval worden de interesten beeld 1%) en een vergoeding van 0,4% u met pensioen gaat. Zowel de interesten, de winstdelingen en de hierop voor de verzekeraar. In ons voorbeeld geeft dat een totale jaarlijkse interest verschuldigde vergoedingen worden van 4,65% (3,25% + 1% + 0,4%). Een voorschot via Swiss Life TopPerformance op eindtermijn. afgetrokken van uw pensioenkapitaal Plan is dan ook duidelijk interessanter dan via een klassieke groepsverzekering. Bijkomend voordeel: u hebt de Gegarandeerde interestvoet op 1 december Tot wie richt het voorschot op de groepsverzekering zich? Deze formule is bijzonder interessant wanneer u onmiddellijk bijkomende middelen nodig hebt om vorm te geven aan uw aankoopof bouwprojecten. Uw pensioenkapitaal op het einde van uw loopbaan wordt dan wel verminderd, rekening houdend met het voorschot, ondertussen bent u wel eigenaar geworden. Wat zonder voorschot misschien niet mogelijk was geweest. Dit gezegd zijnde, moet er ook rekening gehouden worden met andere parameters, zoals de resterende looptijd van het contract of het totaalbedrag van uw reserve. Voorwaarde: de premies leveren enkel fiscaal voordeel op als de voorschotten op prestaties of de inpandgevingen van contracten gebruikt worden voor het aankopen, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van vastgoed in België dat belastbare inkomsten opbrengt. Swiss Life TopPerformancePlan Klassieke groepsverzekeringen De interest op het voorschot = + de gegarandeerde interestvoet (3,25% 1 ) + de winstdeling van het jaar voordien (die bijvoorbeeld 1% bedraagt) + de vergoeding betaald aan de verzekeraar (0,4%) U kunt voor de interesten op het voorschot kiezen voor: n een jaarlijkse betaling n of een enkele betaling afgehouden op het nettokapitaal na afloop van het contract De interest op het voorschot bedraagt: n vast (7,5%) n of variabel (momenteel 6%) U betaalt de interesten op het voorschot jaarlijks 7

8 2e Swiss Life Pensioendag In 1900 bedroeg de levensverwachting in onze regio 47 jaar. In 2050 zal het aantal honderdjarigen vernegenvoudigd zijn. Waar we vandaag 2 actieve personen tellen voor 1 niet-actieve persoon, zal dat tegen 2050 naar schatting 1,1 actieve persoon per 1 niet-actieve persoon worden. De vraag die zich dan ook opdringt: hoe gaan we de pensioenen de komende jaren financieren? 8 Aangezien Swiss Life vooral actief is op de pensioenmarkt en zich ontfermt over de toekomst van zijn verzekerden, is het logisch dat deze onderneming nauw betrokken is bij het debat over de pensioenproblematiek. Daarom organiseerde Swiss Life op 9 november in Brussel voor het tweede opeenvolgende jaar de Pensioendag. Economische groei van vandaag voor pensioen van morgen? Kan de economische groei een duurzame oplossing bieden? Een invalshoek die door verschillende specialisten wordt onderzocht. Maar het probleem Het magazine dat nu al aan morgen denkt

9 event de vergrijzing van zijn bevolking, de gevolgen van het eenkindbeleid en een toenemende verstedelijking: de Chinese context is dan ook heel specifiek. Hoe door economische groei gegenereerde winst benutten, beleggingen in pensioenfondsen aanzwengelen en pensioenstelsels aanpassen aan de economische groei met het oog op duurzame ontwikkeling De heer Chen Liang 1 en professor Yansui Yang 2 toonden aan in welke mate de economische groei een meevaller is voor de hele Chinese bevolking in een land waar slechts een kwart van de burgers een overheidspensioen ontvangt. De dag werd afgesloten met een geanimeerd en boeiend debat tussen de deelnemers, met o.a. de heer Bruno Tobback, minister van Pensioenen, doctor Zhuang Hang, onderzoeker gespecialiseerd in Azië aan het Centre National de la Recherche Scientifique Juriscope in Frankrijk, en de heer Geert Langenus, afdelingshoofd bij de groep Overheidsfinanciën van het departement Studiën van de Nationale Bank van België. Tot volgend jaar! n verschilt van regio tot regio. Daarom bood Swiss Life nationale en internationale experts de gelegenheid om hun visie hierover toe te lichten. Het standpunt van China Een land met een indrukwekkende - bijna buitensporige - economische groei. Toch ontsnapt het niet aan Europa op de barricaden Met het oog op de vertraging van de economische groei introduceerde Europa een richtlijn die het beheer van pensioenplannen in pan-europese ondernemingen moet vereenvoudigen. Het Europees Parlement buigt zich momenteel ook over een andere richtlijn in verband met de overdraagbaarheid van pensioenrechten. Bovendien is vooral de harmonisering van de nationale wetgevingen en een globale aanpak van deze problematiek door de Europese instellingen noodzakelijk. De heer Karel Van Hulle 3 bracht de Europese belangen in kaart. 1 Director-General, Department of Social Insurance Fund Supervision, Ministry of Labor and Social Security of China. 2 Tshingua University Beijing. 3 Head of Unit Pensions and Insurance bij de Europese Commissie, DG Interne Markt. 4 Professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KULeuven). 2e Swiss Life Pensioendag Economische groei van vandaag voor pensioen van morgen? M. Karel Van Hulle België en vergrijzing Ook België ontsnapt niet aan deze algemene tendens. Stilaan wordt de Belg zich bewust van dit probleem. De gematigde economische groei van vandaag is echter niet dé oplossing. Professor Berghman 4 gaf hierover zijn visie: misschien moeten we ons socialezekerheidsmodel vanuit een andere hoek bekijken... 9

10 Bedankt voor uw deelname! Velen onder u hebben deelgenomen aan onze enquête Belgen en hun pensioenplanning en maken daardoor nu deel uit van de Swiss Life Internet Community. Uw inbreng is voor ons heel waardevol. In totaal vulden immers maar liefst 5902 personen de volledige vragenlijst in, wat meer dan voldoende is om conclusies te trekken op nationaal niveau. Uitgeven of oppotten? We vertellen u niets nieuws door te stellen dat de Belg voorzichtig is. En inderdaad, niet minder dan 95% van de ondervraagden spaart! Wat opvalt, is dat 47% spaart in het kader van een bijkomend pensioenkapitaal, verdeeld als volgt: n 22% van de jarigen, n 43% van de jarigen, n 57% van de jarigen, n 59% van de en de jarigen, n 34% van de 70-plussers. Daarnaast spaart 36% onder u voor een appeltje voor de dorst, zonder specifiek doel. 27% spaart wel met een bepaald streefdoel voor ogen, het pensioen buiten beschouwing gelaten. U begint vroeger te sparen U wordt er zich steeds jonger van bewust dat het pensioen moet worden voorbereid. En de cijfers tonen dit duidelijk aan: 34% van de 20- tot 30-jarigen, 34% van de 30- tot 40-jarigen en 14% van de 40- tot 45-jarigen is spaarbewust met het oog op zijn of haar pensioen. 10 Het magazine dat nu al aan morgen denkt

11 pensioenpeiling Samengevat beseft 82% van de Belgen dat ze er goed aan doen om minstens 20 jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd te beginnen sparen. Boodschap begrepen Uw pensioen voorbereiden door regelmatig te sparen, is iets waar we al jaren aandacht aan schenken. De enquêteresultaten tonen aan dat onze boodschap steeds beter overkomt. En daar kunnen we enkel verheugd om zijn. Wenst u hierover meer te weten, aarzel dan niet om ons te contacteren. U kunt alle resultaten en de bijbehorende analyse raadplegen op PensioenPeiling. n My Workplace wint de Levensverzekeringstrofee in de categorie innovatie De trofee werd overhandigd aan Charles Relecom, CEO van Swiss Life Belgium, tijdens de officiële ceremonie op 18 oktober. Ook Didier Reynders, vicepremier en minister van Financiën, was van de partij. De Verzekeringstrofeeën, een jaarlijks initiatief van Enjeu Decavi, belonen de beste levensverzekeringsproducten van het jaar en omvatten 15 categorieën. Perso In deze rubriek beantwoorden onze specialisten al uw vragen (volledig anoniem) over groepsverzekeringen, pensioen, fiscaliteit, beleggingen... Aarzel dan ook niet om uw vragen te versturen naar Wat is het verschil tussen een individuele levensverzekering en een groepsverzekering? Het principe is hetzelfde: het gaat om een belegging die, al dan niet regelmatig aangevuld, toelaat een kapitaal op te bouwen waarover u op een contractueel vastgelegde datum kunt beschikken. Meestal is dat op de leeftijd van 65 jaar. Overlijdt u voor de vervaldatum, dan gaat het kapitaal naar de bij inschrijving vermelde begunstigde (partner, kinderen ). Het verschil is dat u op een individuele verzekering zelf inschrijft, terwijl dat voor een groepsverzekering door uw werkgever gebeurt. Interessant om te weten: een groepsverzekering heeft in het algemeen interessantere tariefvoorwaarden. Bovendien neemt de onderneming ook dikwijls de gedeeltelijke of volledige betaling van de premies op zich. Swiss Life was ook genomineerd in de volgende categorieën: - Spaarproducten met zuivere kapitalisatie (tak 26) met Swiss Life CapVision - Aandelenfonds van het type high risk (tak 23) met Swiss Life EuroSmallCaps Fund (rendement van meer dan 105% in de laatste 3 jaar) De meest recente levensverzekeringstrofeeën die Swiss Life in de wacht sleepte, waren: : in de categorie innovatie met Swiss Life Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, in het kader van de wet op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen : voor de beste reclamecampagne met onze grote pensioenenquête in februari 2005 en de Pensioendag. Wist u dat...? My Workplace, het dienstenplatform via extranet voor groepsverzekeringen, is uniek op de markt. Het is exclusief bestemd voor Swiss Life-klanten en hun makelaar en laat hen toe hun contracten te beheren (toetreding, inschrijving ) en te raadplegen. 11

12 Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167. De beste beleggingsfondsen zijn beschikbaar vanaf 50 e per maand. Welkom bij de club. 50 per maand! Ofwel het minimumbedrag om toegang te krijgen tot Swiss Life PrivateLeader Fund, een levensverzekering gekoppeld aan 16 beleggingsfondsen met uiterst interessante mogelijkheden. Vanzelfsprekend kunt u naargelang van de conjunctuur uw geld in alle vrijheid van het ene fonds naar het andere overbrengen. Kwestie van uw kansen op een hoger rendement te optimaliseren. Kortom, de mogelijkheden zijn legio! Bij deze veelbelovende fondsen vindt u ook het EuroSmallCaps Fund, een fonds dat door de jury van DECAVI 2006, professionals uit de verzekerings- en zakenwereld, beschouwd wordt als een van de meest interessante op de markt. Geïnteresseerd? Surf snel naar en treed toe tot de club van beleggers. Fonsnylaan Brussel -

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen : ga voor winst op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar event 150 jaar Swiss Life: reden tot feest! Het begon allemaal ergens in Zwitserland,

Nadere informatie

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Verlicht uw belastingen! Trimestrieel - juni 2007 - nr. 4-2e jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Verlicht uw belastingen! Trimestrieel - juni 2007 - nr. 4-2e jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Verlicht uw belastingen! Trimestrieel - juni 2007 - nr. 4-2e jaar pensioen De start van een nieuw leven Voor de meesten van ons is pensioen nog verre toekomstmuziek.

Nadere informatie

Vind ons. op lifemagazine.be. Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Bent u. vrek of verkwister? Trimestrieel - maart 2008 nr.

Vind ons. op lifemagazine.be. Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Bent u. vrek of verkwister? Trimestrieel - maart 2008 nr. Vind ons op lifemagazine.be Het magazine dat nu al aan morgen denkt Bent u vrek of verkwister? Trimestrieel - maart 2008 nr. 6-3 e jaar www.lifemagazine.be 2 EEn website voor uw magazine! Een magazine

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid

F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid Sectoraal aanvullend pensioenplan Bedienden voedingsnijverheid F2P PC220 Vanaf 1 januari 2013 ging het sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden in de voedingsindustrie van start. Dit betekent

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Met pensioen gaan. goed geïnformeerd

Met pensioen gaan. goed geïnformeerd Met pensioen gaan goed geïnformeerd Met pensioen gaan Inhoud Met pensioen gaan 3 Drie pensioenstelsels 4 Vaak gestelde vragen Het pensioen bij echtscheiding 7 Van wettelijk pensioen naar netto-inkomen

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Het wettelijk rustpensioen voor zelfstandigen 3

Woord vooraf 2. Het wettelijk rustpensioen voor zelfstandigen 3 Driemaandelijkse Nieuwsbrief van KBC Bank & Verzekering Driemaandelijkse Jaargang 4 Nummer 3 mei 2007 In deze nieuwsbrief van KBC Employee Benefits: Woord vooraf 2 Het wettelijk rustpensioen voor zelfstandigen

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming

Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming we hebben het voor u Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Het Aanvullend Pensioen staat meer dan ooit

Nadere informatie

Wet op de aanvullende pensioenen

Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. Voorwoord

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect PROTECT BULLETIN Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect JAARGANG 8 NUMMER 31 2004 31 DE ACHTERGRONDEN BIJ DE WET OP DE AAN- VULLENDE PENSIOENEN VAN 23 APRIL 2003 VOORWOORD De overheid

Nadere informatie

Waar haalt u uw financiële kennis vandaan?

Waar haalt u uw financiële kennis vandaan? over bewust omgaan met spaargeld Waar haalt u uw financiële kennis vandaan? KRISTEL DODION CONTENT COORDINATOR Via onze vernieuwde website houden we u up-to-date. P. 8-9 Zorgen voor financiële opvoeding

Nadere informatie

Verkiezingsprogamma s en pensioenen. Een vergelijking van de standpunten van de Vlaamse politieke partijen.

Verkiezingsprogamma s en pensioenen. Een vergelijking van de standpunten van de Vlaamse politieke partijen. Verkiezingsprogamma s en pensioenen Een vergelijking van de standpunten van de Vlaamse politieke partijen. Rudi Goris Lector/onderzoeker KHLeuven Departement Economisch Hoger Onderwijs - KHLeuven 15-5-2014

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Een financiële kijk op langer leven Ontdek de online mogelijkheden van AXA

Een financiële kijk op langer leven Ontdek de online mogelijkheden van AXA uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Nr. 2 juni 2014 Een financiële kijk op langer leven Ontdek de online mogelijkheden van AXA Voorkom financiële problemen bij kankerdiagnose met think2protect

Nadere informatie

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2 3 Het einde van de zelfstandige loopbaan deel 2 Inhoud 1. Algemeen 5 1.1. De vier pensioenpijlers 5 1.2. Wie betaalt uw pensioen? 7 1.3. Wie komt in aanmerking? 7 1.4. Soorten pensioen 7 2. Berekening

Nadere informatie

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen maart 2013 U wordt arts: wat nu? Bij Bank J.Van Breda & C zijn we gespecialiseerd in uw sector en staan we klaar om u zowel professioneel als privé

Nadere informatie

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek Nr. 41 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Mei - Juni 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen Jonge artsen

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren. Nr. 40. Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving

Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren. Nr. 40. Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving Nr. 40 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Maart - April 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie