Kepner-Tregoe. Registreer online op Vaardigheden waarvan u nu en de rest van uw carrière van profiteert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kepner-Tregoe. Registreer online op www.kepner-tregoe.nl. Vaardigheden waarvan u nu en de rest van uw carrière van profiteert"

Transcriptie

1 Vaardigheden waarvan u nu en de rest van uw carrière van profiteert PROBLEEMANALYSE & BESLUITVORMING ANALYTIC TROUBLE SHOOTING INCIDENT MAPPING INCIDENT & PROBLEM MANAGEMENT PROJECTMANAGEMENT KT Proces Facilitator TRAIN-DE-TRAINER Kepner-Tregoe Registreer online op

2 2 Onze Workshops problemen oplossen & vaardigheden in kritisch denken Probleemanalyse & Besluitvorming (PSDM)...3 De gouden standaard voor vaardigheden in kritisch denken Analytic Trouble Shooting (ATS)...5 Root Cause-Analyse en Risicomanagement voor de productieomgevingen Incident Mapping (IM)...6 De visuele manier voor het doorgronden van complexe problemen PROJECTMANAGEMENT Projectmanagement (PM)...8 Stapsgewijze methoden voor projectsucces Borging in uw organisatie KT Proces Facilitator...10 Succesvolle facilitatie door een systematische benadering Train-de-trainer...11 Certificeer medewerkers die KT programma s kunnen verzorgen Incident & Problem Management (ITSM PIM)...7 Het hoe voor ITIL Problem en Incident Management in IT Service Operations Clear Thinking for a Complex World Het inspireren en verstevigen van onze toekomstige leiders is een nooit eindigende uitdaging. Bij Kepner-Tregoe (KT) gaan we deze uitdaging al vele jaren met succes aan. We zetten Helder Denken (Clear Thinking) voorop in alles wat we doen: wij bieden managers en leiders met hun teams structuur, duidelijkheid en een gemeenschappelijk doel om de meest complexe en urgente organisatorische uitdagingen aan te pakken. Onze methoden worden steeds vaker door de industrie herkend als de norm voor root cause analyse en probleem oplossing. Hierdoor stellen we onze klanten, zowel in de productie- als dienstensector in staat uitstekende prestaties te blijven leveren. Als er problemen opgelost dienen te worden en een doeltreffend optreden is vereist, dan kan Kepner-Tregoe er snel voor zorgen dat, samen met u, de problemen op een efficiënte en effectieve wijze worden aangepakt. Maar naast het dagelijks oplossen van problemen, is het essentieel dat bedrijven ook strategische veranderingen doorvoeren om zo hun concurrentievoordeel te behouden. Projecten zijn de dragers voor verandering binnen uw organisatie en zijn daarom gebaat bij een juiste uitvoering. KT levert gestructureerde en bewezen oplossingen die richting, structuur, balans en helder denken bieden aan projectteams. Een project voltooien binnen het tijdsbestek, budget waarbij de doelen worden bereikt, is bij ons niet een optie, het is de verwachting. De huidige Europese economische omstandigheden hebben geleid tot een omgeving vol onzekerheden. Om te overleven en te gedijen in deze nieuwe wereld, zijn wij van mening dat alleen uitstekend functioneren van uw mensen het verschil kan maken tussen falen en succes. Wij zijn ervan overtuigd dat je dit niet aan het toeval kunt overlaten. Kepner-Tregoe levert diensten en ondersteuning om u te helpen bouwen aan een Thinking Organisation die de meest belangrijke en urgente problemen oplost in onderlinge samenwerking en met duidelijkheid en vertrouwen. Of u nou al wel of geen ervaring heeft met het gebruik van de KT methoden, neemt gerust contact met ons op. Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om u kennis te laten maken met een aantal gelijkgestemde mensen die KT Clear Thinking omarmd hebben, zodat succes ervaringen gedeeld kunnen worden als inspiratie voor toekomstig succes. Ik vertrouw erop dat u iets van belang en waarde weet te vinden, hetzij binnen de pagina s van deze brochure of op onze website: Ik wens u veel leesplezier toe. Met vriendelijke groet, Martin Wing Regional Managing Director Europe registreer online op

3 Probleemanalyse & Besluitvorming (PSDM) 3 De gouden standaard voor vaardigheden in kritisch denken Implementeer een stapsgewijze aanpak voor het toepassen van kritisch denken op problemen, beslissingen en plannen Probleem Analyse Besluitvormings Analyse Potentiële Probleem (Opportuniteiten) Analyse Situatie Beoordeling Vind de hoofdoorzaak van een probleem en corrigeer deze ProbleemAnalyse (PA) is een proces voor het verzamelen en analyseren van relevante informatie die nodig is om achter de juiste oorzaak van een probleem te komen en deze te corrigeren. Beschrijf het probleem Formuleer mogelijke oorzaken Evalueer mogelijke oorzaken Bewijs de juiste oorzaak Snel reageren op een probleem en paniek en overbodige maatregelen voorkomen Informatie verzamelen die cruciaal is om het probleem op te lossen en tegelijkertijd irrelevante gegevens negeren Systematisch mogelijke oorzaken evalueren om de meest waarschijnlijke oorzaak te bepalen Bewijzen dat de juiste oorzaak is gevonden Een correctieve maatregel gebruiken voor andere gebieden, die misschien hetzelfde probleem hebben Het nemen van een weloverwogen besluit dat volledig wordt ondersteund en uitgevoerd BesluitvormingsAnalyse (BA) biedt een combinatie van logica, expertise, creativiteit en feitelijke informatie, die individuen en groepen helpt bij het maken van gedegen keuzes. Bepaal doelstellingen Evalueer alternatieven Overweeg risico s Neem besluit De doelstellingen van een besluit bepalen alvorens een keuze te maken die mogelijk niet de juiste is Het relatieve belang bepalen van de factoren die een besluit beïnvloeden Op een constructieve manier creativiteit aanwenden om de beste alternatieven te ontwikkelen Alternatieven op een objectieve en eerlijke manier evalueren Acceptabele risico s van een keuze bepalen en evalueren Aanbevelingen presenteren en evalueren, en betrokkenheid creëren voor een keuze Betere keuzes maken onder tijdsdruk Reageren en zich voorbereiden op toekomstige bedreigingen en opportuniteiten Bij Potentiële Probleem (Opportuniteiten)Analyse (PPA/POA) wordt ervaring en creativiteit benut om potentiële toekomstige risico s en opportuniteiten te verzamelen en zich hierop voor te bereiden. Identificeer potentiële problemen en opportuniteiten Identificeer waarschijnlijke oorzaken Kies preventieve (stimulerende) maatregelen Kies gevolgbestrijdende (gevolgbevorderende) maatregelen en bepaal triggers Kritieke punten van een plan identificeren Het relatieve belang van bedreigingen en opportuniteiten evalueren Op een constructieve manier creativiteit aanwenden om te plannen hoe toekomstige problemen te voorkomen en te profiteren van toekomstige opportuniteiten Anderen betrekken om de planning om te zetten in maatregelen Snel reageren en tegelijkertijd dure fouten voorkomen Het opdelen van complexe situaties in beheersbare componenten met prioriteiten, zodat de juiste dingen door de juiste mensen op de juiste manier gedaan worden. Bij SituatieBeoordeling (SB) worden alle aspecten van een situatie en de relatieve prioriteit ervan verduidelijkt. Vervolgens wordt bepaald hoe de situatie aangepakt moet worden en wie betrokken moet worden voor een effectieve oplossing. Identificeer aandachtspunten Stel prioriteiten Bepaal de volgende stappen Plan betrokkenheid De juiste vragen stellen om projectinformatie te verzamelen, te verduidelijken en te bevestigen Technieken gebruiken om te zorgen dat projectinformatie wordt verspreid Verwachtingen definiëren en anderen coachen om topprestaties te bereiken Goed presterende projectteams op elkaar afstemmen en ondersteunen Bijeenkomsten optimaal benutten Ook in-company workshops beschikbaar. BEL NAAR +31 (0)

4 4 KT s methoden voor probleemanalyse en besluit vorming zijn systematische technieken voor het toepassen van kritisch denken om daarmee expertise en informatie effectief te gebruiken. Door KT s aanpak te implementeren benutten mensen kritisch denken en hun ervaring om de meest dringende problemen op te lossen. KT s methoden worden over de hele wereld gebruikt om miljarden dollars te besparen en verbeteringen te realiseren op het gebied van kwaliteit, productiviteit, winstgevendheid, marktaandeel, klanttevredenheid en andere belangrijke gebieden. Inhoud van de workshop Probleemanalyse & Besluitvorming De vierdaagse workshop in het kort Voorbereiding De deelnemers ontvangen vooraf literatuur die hen helpt te bepalen aan welke onderwerpen ze willen werken tijdens de toepassingen van de workshop. Tijdens de workshop Individuele aandacht van de trainer zorgt dat de deelnemers alle belangrijke vaardigheden voor probleemanalyse en besluitvorming beheersen. Er is tijd voor individuele vragen en opmerkingen. Dag vier vindt enkele weken later plaats en biedt de gelegenheid om de geboekte vooruitgang en resultaten te delen, vragen te stellen aan KT consultants en de toepassing in de werkpraktijk te demonstreren. De certificering gebeurt op basis van succesvolle afronding van praktijktoepassingen. Na de workshop KT professionals zijn beschikbaar voor follow up van de toepassing van de geleerde vaardigheden. Deelnemers met specifieke vragen of opmerkingen kunnen contact opnemen via +31 (0) Workshopmateriaal Alle deelnemers ontvangen een handleiding (Sheets en Toelichtingen) en het boek De Nieuwe Rationele Manager. Zo kunt u zich concentreren op de workshop en hoeft u zelf geen notities te maken. Resultaten met processen van KT De ruimte. Dankzij het snelle gebruik van het proces ProbleemAnalyse van KT aan boord van de Apollo XIII konden de technici van NASA gevolgbestrijdende maatregelen nemen om de bemanning veilig thuis te brengen. Hiermee spaarden zij levens en ondersteunden zij een team dat honderdduizenden kilometers ver weg was. Selectieprocedure. Nadat een grote wereldwijde onderneming het proces BesluitvormingsAnalyse van KT ging toepassen op de ontwikkeling van functieomschrijvingen en het wervingsproces, daalde het aantal omstreden aanstellingsbesluiten tot een fractie van het eerdere niveau. Klantrelatie. Tokyo Electron voorkwam door het gebruik van de KT Probleemanalyse een potentieel verlies aan inkomsten van ,-. De relatie met de klant is verbeterd en de continuïteit van de organisatie is gewaarborgd. Doelgroep De workshop wordt aanbevolen voor managers op elk niveau, van supervisors en het middenkader tot de directie, maar ook voor medewerkers en ondersteunend personeel die meedenken bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. De workshop biedt allesomvattende krachtige concepten die onmiddellijk kunnen worden toegepast. PSDM heeft mijn afdeling geholpen om feiten helder te krijgen rondom een lastig probleem, mensen te overtuigen en de benodigde acties uit te zetten. Een leermoment voor het hele bedrijf en voor de toekomst biedt PSDM zeker nog meer waarde. Supervisor Quality & Control, Tremco Illbruck Zeer gedegen methodiek voor Probleem Analyse, die praktisch zeer goed toepasbaar is Servicemanager, Ministerie van LNV registreer online op

5 Analytic Trouble Shooting (ATS) 5 Root Cause-Analyse en Risicomanagement voor de productieomgevingen Inhoud van de workshop Analytic Trouble Shooting Vaardigheden in het oplossen van problemen zijn cruciaal in de moderne, op gegevens gerichte omgeving die aan zeer snelle veranderingen onderhevig is. Nu kunt u een specialist in het oplossen van problemen worden, door de in de praktijk beproefde aanpak te leren die wordt gebruikt in productieomgevingen overal ter wereld. BESCHRIJVING WORKSHOP Tijdens deze vierdaagse workshop leert u onderscheid te maken tussen typen problemen, gerichte, specifieke vragen te stellen en de ware oorzaak te vinden, te testen en te bevestigen voordat dure oplossingen worden geïmplementeerd. Andere kernconcepten zijn het afwegen van de risico s bij het oplossen van een probleem, het onderzoeken van andere gebieden die op vergelijkbare wijze getroffen zouden kunnen worden, het plannen van de implementatie van acties en het rekening houden met het onverwachte. De benadering van KT met betrekking tot Root Cause -analyse biedt een logisch kader dat statistische procesbeheersing, Lean-productie, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM), zelfsturende groepen en andere programma s ondersteunt. Meer dan 70% van de workshop wordt besteed aan de toepassing van concepten en het oefenen met case studies om er zeker van te zijn dat u uw nieuwe vaardigheden ook in uw werk kunt toepassen. WIE ZOU ER MOETEN DEELNEMEN? Ledereen die werkzaam is in een productieomgeving zal baat hebben bij deze workshop. WAT LEERT U? Dit programma focust zich op twee fundamentele vaardigheidsgebieden: het zoeken van de oorzaak en het ondernemen van actie. Elke vaardigheid is onderverdeeld in afzonderlijke processen die u kunt gebruiken tijdens uw werk: De kracht van de training is de wijze van het bewust structureren van een onbewust denkproces. KT helpt je op een indrukwekkende manier dit proces je eigen te maken. Engineer, Gasunie KIEZEN VAN DE MAATREGEL Maak keuzes om problemen op te lossen wanneer de oorzaak bekend is. Weeg daarna de doelstellingen, risico s en de aternatieven af om een maatregel te kiezen of aan te bevelen. VERDER DENKEN DAN DE OORZAAK De beste troubleshooters denken verder dan het onmiddellijke probleem. Troubleshooters leren andere gebieden te onderzoeken die misschien hetzelfde probleem hebben en stellen zich vragen als Welke andere problemen los ik op met dezelfde maatregel? en Tot welke andere problemen kan deze maatregel leiden?. TOEKOMSTIGE PROBLEMEN VOORKOMEN Denk vooruit alvorens een maatregel te implementeren. Anticipeer op potentiële problemen en waarschijnlijke oorzaken. Beveel preventieve maatregelen aan en plan gevolgbestrijdende maatregelen. EEN PROBLEEM HERKENNEN Ontleed complexe situaties, maak een onderscheid tussen problemen enerzijds en beslissingen of maatregelen anderzijds, stel prioriteiten om de behandelingsvolgorde vast te stellen en plan de volgende stappen. JUISTE OORZAAK VINDEN Los problemen op door deze eerst in detail te beschrijven. Identificeer oorzaken en toets deze aan de beschrijving van het probleem. Bewijs de juiste oorzaak van een probleem alvorens dure maatregelen te nemen. Gebruik technieken om meervoudige, opstart- en terugkerende problemen aan te pakken. Ook in-company workshops beschikbaar. BEL NAAR +31 (0)

6 6 Incident Mapping (IM) De visuele manier voor het doorgronden van complexe problemen Met KT Incident Mapping werd ons Major Incident Review rapport een stuk waardevoller. Daardoor werden de juiste acties bepaald voor zowel de inhoudelijke als procesmatige keuzes! Telecom bedrijf Incident Mapping ondersteunt een teamgerichte aanpak om overzicht te krijgen in een incident en de juiste maatregelen te nemen. Bereid Incident Mapping voor WAAROM GING HET ZO VRESELIJK MIS? Risico s op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en betrouwbaarheid dwingen organisaties om voortdurend alert te blijven en proactief te handelen. Ondanks de beste inspanningen om problemen te voorkomen, kunnen er nog steeds dingen misgaan. Als er preventieve maatregelen zijn getroffen als bescherming tegen problemen, dan blijken incidenten vaak complex van aard te zijn en is er veelal niet een enkelvoudige oorzaak aan te wijzen. Als dergelijke problemen, incidenten of rampen zich voordoen, neemt de druk toe om snel en effectief te handelen zelfs als het incident nog volop aan de gang is. KT Incident Mapping verschaft de helderheid van denken die noodzakelijk is voor het onder controle krijgen (tijdens en vooral na het incident) van dergelijke situaties, door het verkrijgen van overzicht wat nodig is voor het nemen van actuele en toekomstige maatregelen. Complexe problemen die ondoorgrondelijk lijken, kunnen met Incident Mapping visueel inzichtelijk worden gemaakt door deze op te splitsen in verschillende nauw aan elkaar gerelateerde componenten. Incident Mapping is een dynamische en systematische aanpak om tot een holistisch overzicht te komen door de volgende elementen in beeld te brengen: Problemen, hun oorzaken en gevolgen Omstandigheden, die bijdragen aan de omvang van de situatie Doorbroken barrières, (die niet effectief bleken) Gekozen of geplande acties Plan Betrokkenheid Omschrijf het Incident Maak Oorzaak - Gevolg Keten Identificeer Omstandigheden Identificeer Doorbroken Barrières Identificeer Eigenaren DOELGROEP Deze resultaatgerichte workshop wordt aanbevolen voor: Escalatie managers, Incident managers, Problem managers, Health & Safefy engineers & managers, Quality engineers/managers, Auditors. Kortom: iedereen die inzicht moet kunnen geven in ongewenste situaties, die in de toekomst niet opnieuw mogen optreden. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden Vind Juiste Oorzaken Ontwikkel en Kies Maatregelen WORKSHOP IN HET KORT In twee dagen leert u de vaardigheden voor het maken van een overzichtelijke incident map. Middels oefeningen en uw eigen praktijk situaties, werkt u al tijdens de workshop aan effectieve vaardigheden die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Bepaal Risico s en Presenteer Aanbevelingen registreer online op

7 Problem & Incident Management (ITSM PIM) 7 Het hoe voor ITIL Problem en Incident Management in IT Service Organisaties DE SLEUTEL VOOR SUCCESVOL KLANTSUPPORT De sleutel tot succes voor verbetering van support naar klanten ligt in het verhogen van de kwaliteit en consistentie van troubleshooting. Deze twee componenten zorgen voor een juiste effectiviteit en efficiëntie in het afhandelen van incidenten en problemen. Waar ITIL kijkt naar wat en wanneer er gedaan moet worden, levert Kepner-Tregoe de tools voor het hoe. Incident en Problem management vormen het kloppende hart van support organisaties en zijn essentieel voor organisaties die ITIL best practices gebruiken. Onze systematische benadering wordt gebruikt binnen het IT Service Management voor het realiseren de volgende doelen: Verminderen van de tijd om het incident op te lossen Verhogen van de First-Time-Fix ratio Verminderen van het aantal gevallen No Trouble Found Verhogen van de klantentevredenheid Verlagen van de kosten voor service dienstverlening DOELGROEP Deze workshop voorziet in extra vaardigheden voor IT professionals die in uitvoerende en leidinggevende rollen betrokken zijn bij Incident Management, Problem Management, Event Management of Service Desk functies en processen. WORKSHOP IN HET KORT Ik vind ITIL na deze cursus veel leuker om mee te werken Probleembeheer, Belastingdienst Deze vierdaagse workshop spitst zich toe op het toepassen van de KT kritische in een IT Service Management omgeving. Het bereidt deelnemers uitstekend voor op het ISEB (Information Systems Examinations Board) Foudation Examen in KT ITSM Problem & Incident Management. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan tools en methodieken (Service Desk analyse, Performance Systeem) voor het effectief en succesvol implementeren en borgen van deze methodes in de praktijk. Situatie Beoordeling Incident Management Incident Problem Management Problem Customer Besluitvormings Analyse Fix/Work- Around Select the best Fix/Work-Around Known Error Diagnose Problem Probleem Analyse Potentiële Probleem Analyse Implementation Incident Resolution Trigger Request for Change RFC Ook in-company workshops beschikbaar. BEL NAAR +31 (0)

8 8 Projectmanagement (PM) Mensen, denkprocessen en maatregelen organiseren Implementeer een stapsgewijze aanpak die projectsucces garandeert Project Project Project Project definitie planning implementatie Communicatie Definiëren van projecten die betrokkenheid genereren en succes garanderen Projectdefinitie wordt gebruikt om de noodzaak voor het project te evalueren en tijd, kosten en prestatieparameters te verduidelijken, alvorens een begin te maken met de planning. Maak projectomschrijving Ontwikkel doelstellingen Ontwikkel Work Breakdown Structure Bepaal benodigde middelen Een projectomschrijving maken die de parameters voor resultaten, tijd en kosten vastlegt Criteria ontwikkelen die bijna alle beslissingen tijdens het project zullen ondersteunen De projectresultaten definiëren, alsmede de beste manier om het werk te managen De benodigde middelen voor het project bepalen, alsmede het projectbudget Betrokkenheid plannen van sponsors, teamleden en klanten om het project te laten slagen Organiseren van werk en mensen om het project te laten slagen Plannen kunnen wijzigen, maar planning is onmisbaar. Projectplanning wordt gebruikt om duidelijk te bepalen wie wat en wanneer gaat doen. Alle stakeholders moeten zich hierin kunnen vinden. Wijs verantwoordelijkheden toe Bepaal volgorde Maak tijdschema Plan middelen Bescherm het plan Een eenvoudige, duidelijke communicatietool gebruiken om te zorgen dat iedereen weet wat zijn of haar rol is in het project Via klassieke technieken de logische volgorde bepalen van de op te leveren componenten en een tijdschema maken om haalbare deadlines te stellen Betrokkenheid genereren om middelen veilig te stellen tijdens het hele project De beschikbare middelen optimaal gebruiken Zich voorbereiden op risico s en opportuniteiten om verrassingen te voorkomen Projecten controleren, reageren op het onverwachte, budgetten en tijdschema s onder controle houden, en tegelijkertijd zorgen dat de projectdoelstellingen gerealiseerd worden Actief beheer van een projectplan is cruciaal om de beoogde toegevoegde waarde te creëren. Start implementatie Monitor project Wijzig project Afsluiting en evaluatie De bekende valkuilen bij de start van projecten omzeilen Op een effectieve manier rapporteren om de projectvoortgang te vergelijken met de verwachtingen Reageren op het onverwachte, en tegelijkertijd het tijdschema, het budget en de doelstellingen van het project onder controle houden Projecten op een grondige en transparante manier controleren op compleetheid en effectiviteit Ervaring gebruiken om nieuwe capaciteiten te ontwikkelen en nieuwe kansen te identificeren Relaties onderhouden, teamwerk tot stand brengen, en prestaties managen tijdens het hele project Projectcommunicatie zorgt voor een goede samenwerking om de klus geklaard te krijgen. Zijn vaardigheden afgestemd op de taak? Is alles duidelijk over het tijdschema en de volgorde? Is iedereen voldoende gemotiveerd? Welke coaching en feedback zult u uw team bieden om het op de rails te houden? Hoe effectief communiceert u met klanten en stakeholders om het enthousiasme optimaal te houden? De juiste vragen stellen om projectinformatie te verzamelen, te verduidelijken en te bevestigen Technieken gebruiken om te zorgen dat de juiste projectinformatie wordt verspreid Verwachtingen definiëren en anderen coachen om topprestaties te bereiken Met behulp van een aanpak op basis van processen goed presterende projectteams op elkaar afstemmen en ondersteunen Bijeenkomsten optimaal benutten registreer online op

9 9 Projecten zijn de gangbare wijze van werken in organisaties. Effectief projectmanagement kan een wereld van verschil maken. Met KT s methodologie voor projectmanagement implementeert uw organisatie een gemeenschappelijke taal en aanpak voor het organiseren, plannen en uitvoeren van projecten. De aanpak zorgt dat vaardigheden worden opgebouwd, omstandigheden worden gecreëerd die projectteams motiveren, en betrokkenheid wordt gegenereerd voor projectsucces. Klanten van KT ontwikkelen projectportfolio s die het gebruik van middelen maximaliseren om tijd en geld te besparen en tegelijkertijd de beoogde toegevoegde waarde te creëren. Inhoud van de workshop Projectmanagement De vierdaagse workshop in het kort KT s aanpak voor projectmanagement is gekoppeld aan het Project Management Body of Knowledge (PMBoK) van het Project Management Institute. PMI Project Management Professionals kunnen Professional Development Units (PDU s) verkrijgen door deel te nemen aan onze workshops. Voorbereiding De deelnemers ontvangen vooraf literatuur die hen helpt te bepalen aan welke onderwerpen ze willen werken tijdens de toepassingen van de workshop. Tijdens de workshop Meer dan 60 procent van de workshop wordt besteed aan case oefeningen en individuele praktijktoepassingen. Individuele aandacht van de trainer zorgt dat de deelnemers alle belangrijke vaardigheden voor projectmanagement beheersen. Er is tijd voor individuele vragen en opmerkingen. Dag vier vindt enkele weken later plaats en biedt de gelegenheid om de geboekte vooruitgang en resultaten te delen, vragen te stellen aan KT consultants en succesvolle toepassing in de werkpraktijk te demonstreren. De certificering gebeurt op basis van de succesvolle afronding van praktijktoepassingen. Na de workshop Kepner-Tregoe professionals zijn beschikbaar voor follow-up van de toepassing van de geleerde vaardigheden. Deelnemers met specifieke vragen of opmerkingen kunnen contact opnemen via +31 (0) Studiepunten en andere credits voor KT s workshops Kepner-Tregoe wordt erkend door PMI, het Project Management Institute, als een Global Registered Education Provider (nummer #1163). Vele Kepner-Tregoe workshops bieden Professional Development Units (PDU s) aan. Eén PDU staat gelijk aan één contactuur. De PMI Registered Education Provider logo is een geregistreerd merk van het Project Management Institute, Inc. Workshopmateriaal Alle deelnemers ontvangen een handleiding (Sheets en Toelichtingen) en het boek The Rational Project Manager. Zo kunt u zich concentreren op de workshop en hoeft u zelf geen notities te maken. Resultaten met processen van KT Portfolio Manager. Forbo Movement Systems gebruikt voor 40 projecten KT s 4-fase Project Management model. Daarnaast hebben ze in de organisatie de Portfolio Manager geimplementeerd, dit is het on-line project management platform van KT. Met een zichtbare rapportagestructuur kon er snel ingespeeld worden op kansen en onverwachte wendingen. Hierdoor werden alle projecten volgens de begroting en binnen het geplande tijdspad afgerond. Groei. Een fabrikant maakte gebruik van KT s aanpak voor projectmanagement om een projectmanagementbureau op te zetten. Na twee jaar geen producten ontwikkeld te hebben, introduceren zij nu vijf tot tien producten per jaar. Beurs. KT s projectmanagement aanpak werd gebruikt door een onderneming in luxegoederen om een spraakmakend verkoopevenement te plannen en uit te voeren. Hierdoor kon de voorbereidingstijd met vijf weken worden verkort, wat resulteerde in een omzetverhoging van 50%. Doelgroep Deze praktijkgerichte aanpak kan worden geleerd en toegepast door al wie ervoor moet zorgen dat projecten slagen. De workshop is ideaal voor projectmanagers en teamleden die werken met projecten, variërend van verhuizingen tot productlanceringen en shutdowns van fabrieken. De workshop biedt allesomvattende krachtige concepten die onmiddellijk kunnen worden toegepast. Ook in-company workshops beschikbaar. BEL NAAR +31 (0)

10 10 KT Proces Facilitator Bereik het volgende niveau als KT professional door je te bekwamen in het leiden van groepen en verdere verdieping van je proceskennis VOORDELEN Het behalen van concrete resultaten door een gestructureerde aanpak van faciliteren. Versnelt en verbetert de implementatie van KT processen in de organisatie. Bereik het volgende niveau in de aanpak van business issues. Bouwt voort op PSDM, ATS of Resolve/ITSM PIM. MASTER THE PROCESS De KT Proces Facilitator Workshop ontwikkelt experts in het leiden van dagelijkse, operationele meetings en in crisis management. Of het nu gaat om project bijeenkomsten, overdrachtsmeetings, troubleshooting sessies, of besluitvorming, zodra er in een groep of team gepresteerd dient te worden, zijn facilitator vaardigheden van onschatbare waarde. LEERDOELEN In de workshop ligt de nadruk op drie ontwikkelingsgebieden: MASTER THE PROCESS: Ontwikkel diepgaand begrip van de KT processen, doorgrond de enorme mogelijkheden en wordt bedreven in toepassing ervan. Leer het proces van faciliteren: een sessie voorbereiden, uitvoeren en afronden. LEAD THE GROUP: Leer de groepsdynamiek te managen, omgaan met weerstand, technieken voor interventie, de juiste vragen stellen, het stimuleren van creatief denken en het begeleiden van een groep naar resultaat. BE SELF AWARE: Groei in de rol van facilitator, word je bewust van je eigen stijl en leer deze aan te passen aan de behoefte van de groep. DOELGROEP Deze intensieve vijfdaagse workshop is ontwikkeld voor personen met leiderschaps kwaliteiten die vanuit hun rol in de organisatie reeds optreden als facilitator of leidinggeven aan een team, zoals: Afdelingsmanagers, projectleiders, continuous improvement professionals, supervisors, procesengineers, escalatie managers, incident en problem managers, service en support professionals. LEAD THE GROUP PROCESS FACILITATOR BE SELF AWARE Dag ÉÉN Dag twee Dag DRIE Dag VIER DaG VIJF KT Process Mastery KT Process Mastery KT Process Mastery KT Process Mastery KT Process Mastery MASTER THE PROCESS FACILITATIE Bereid Voor FACILITATIE Faciliteer FACILITATIE Faciliteer FACILITATIE Leid de Groep FACILITATIE Geef Opvolging LEAD THE GROUP PROCESS FACILITATOR BE SELF AWARE FACILITATOR CERTIFICERING Na de workshop dienen deelnemers hun vaardigheden te demonstreren om een gecertificeerde facilitator te worden. Deze workshop heeft - naast het verdiepen van mijn kennis van de KT processen - een duidelijke bijdrage geleverd aan mijn facilitatievaardigheden en persoonlijke ontwikkeling Dedicated Six Sigma Black Belt, DAF Trucks N.V. VOORWAARDEN PSDM, ATS of Resolve/ITSM PIM workshop succesvol afgerond. registreer online op

11 Train-de-trainer 11 Certificeer medewerkers die KT programma s kunnen verzorgen De rationele aanpak van KT heeft overheidsinstanties meer vertrouwen gegeven in ons vermogen om de werkelijke oorzaak van geconstateerde problemen te identificeren en heeft het beheer van de fabriek en regelgevende instanties geholpen effectiever samen te werken. Senior Mechanisch-Technisch Ontwerper Als je beschikt over duidelijk gedefinieerde processen en goed opgeleid personeel, is supervisie een belemmering, geen hulp... Als KT processen gebruikt worden, heeft de directie niet zoveel gedetailleerde informatie nodig. Het is vaak genoeg om te weten dat een proces gebruikt werd. Een van de meest effectieve methoden om vaardigheden van KT te verankeren in een organisatie is het Leader Development Institute programma, dat gewoonlijk LDI wordt genoemd. Dit programma leidt zorgvuldig uitgekozen medewerkers van een organisatie op tot Program Leaders binnen die organisatie. De LDI s bieden medewerkers van bedrijven een kans om samen te trainen en gecerti fi ceerd te worden tot instructeur voor KT s aanpak voor Probleemanalyse & Besluitvorming, de Analytic Trouble Shooting aanpak of KT s aanpak voor projectmanagement. Doelgroep Deelnemers worden uitgekozen in overleg met KT en belangrijke leidinggevenden in hun organisatie. Een voorwaarde is dat ze eerst een KT workshop in hun gekozen programma afronden. Bespreek wat er mogelijk is binnen uw organisatie. Na de succesvolle afronding van de workshopsessie wordt de kandidaat gecertificeerd als KT Program Leader. Neem contact op met KT voor meer informatie over dit programma of om onze LDI brochure aan te vragen. Vice-President Marketing OVER KT Al meer dan 50 jaar, werkt KT samen met wereld toonaangevende bedrijven om bedrijfsresultaten te verbeteren. Wij werken samen met uw organisatie bij het diagnosticeren van uw grootste behoeften en het ontwerpen van effectieve oplossingen. Door exact de juiste resources van KT en uw organisatie te gebruiken, leveren wij de snelle resultaten die u nodig hebt. Omdat het werk samen met u wordt gedaan, en niet voor u, helpen wij u duurzame veranderingen te integreren die blijvende toegevoegde waarde bieden. KT helpt klanten hun doelstelllingen te bereiken met systematische processen voor het realiseren van meetbare bedrijfsresultaten. Via onze wereldwijde resources, profiteren klanten van KT van een aanpak met een gemeenschappelijke logica en een gemeenschappelijk proces waarmee uitdagingen op zowel lokaal als internationaal niveau kunnen worden aangepakt. Volgens onze klanten heeft KT hen geholpen om hun bedrijf te transformeren, miljoenen dollars te besparen en de manier waarop het werk ingrijpend te verbeteren. Ook in-company workshops beschikbaar. BEL NAAR +31 (0)

12 12 Clear thinking for a complex world Kepner-Tregoe Nederland LLC Tel + 31 (0) Fax+ 31 (0) Copyright Kepner-Tregoe, Inc. All Rights Reserved P WILt U MEER INFORMATIE, BEL DAN + 31 (0) of NAAR

Kepner-Tregoe. Essentiële vaardigheden voor uitdagende tijden. Registreer online op www.kepner-tregoe.nl. PROBLEEMANALYSE & BESLUITVORMING p.

Kepner-Tregoe. Essentiële vaardigheden voor uitdagende tijden. Registreer online op www.kepner-tregoe.nl. PROBLEEMANALYSE & BESLUITVORMING p. Kepner-Tregoe Essentiële vaardigheden voor uitdagende tijden PROBLEEMANALYSE & BESLUITVORMING p. 3 PROJECTMANAGEMENT p. 5 INCIDENT MAPPING... p. 7 KT Facilitor Workshop... p. 8 ANALYTIC TROUBLE SHOOTING

Nadere informatie

beslissingen nemen problemen oplossen kansen grijpen opmerkelijke resultaten behalen vooruit plannen risico s beheren projecten managen

beslissingen nemen problemen oplossen kansen grijpen opmerkelijke resultaten behalen vooruit plannen risico s beheren projecten managen beslissingen nemen problemen oplossen kansen grijpen opmerkelijke resultaten behalen risico s beheren vooruit plannen projecten managen Inhoud 3 Over Kepner-Tregoe 4 Probleemanalyse& Besluitvorming 6 Projectmanagement

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Inhoudsopgave Introductie... 5 Doel van de handleiding... 5 Opzet van de handleiding.... 5 Onderwijskwaliteit... 8 Over Kwaliteit

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Industrial excellence. Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie Maintenance

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

Inleiding waarde ROI

Inleiding waarde ROI Inleiding Duizenden euro s, nee miljoenen worden jaarlijks uitgegeven aan evenementen in alle soorten en maten over de hele wereld. Maar weten we eigenlijk wel of deze bestedingen leiden tot het gewenste

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

For Portfolio, Programme, Project, Risk and Service Management. PRINCE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA

For Portfolio, Programme, Project, Risk and Service Management. PRINCE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA For Portfolio, Programme, Project, Risk and Service Management PRINCE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA White paper Januari 2010 PRINCE2 Business benefits Sectie 1 Introductie Naarmate de snelheid,

Nadere informatie

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010

PrincE2 Business Benefits. Dr. Ian Clarkson, QA. axelos.com. The Stationery Office 2010 PrincE2 Business Benefits Dr. Ian Clarkson, QA axelos.com White Paper Januari 2010 Inhoud 1 Introductie 3 2 Wat is PRINCE2? 3 3 PRINCE2 Business Benefit een toelichting 5 4 Waarom is dit zo belangrijk?

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie