Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig onderhandse aanbesteding 6. Inkoop-/ aanbestedingsformulier openbare aanbesteding 7. Meervoudig onderhands aanbesteden werken (= conform ARW2005) 8. Meervoudig onderhands aanbesteden leveringen en diensten 9. Nationaal openbaar aanbesteden werken (= conform ARW2005) 10. Nationaal niet-openbaar aanbesteden werken (= conform ARW2005) 11. Europees openbaar aanbesteden werken, leveringen en diensten 12. Europees niet-openbaar aanbesteden werken, leveringen en diensten 13. Procesverbaal van aanbesteding 14. Checklist aanbestedingsdossier

2 Werken Vanaf en/of wanneer afgeweken wordt van het beleid moet voorafgaand aan de aanbesteding een aanbestedingsformulier aangemaakt worden. Waarde Procedure Betrokkenen 1 Publicaties Opmerkingen (excl. BTW) Enkelvoudige uitnodiging Budgethouder Geen Indien mogelijk plaatsen bij plaatselijke bedrijven < Meervoudig onderhands conform ARW2005 Budgethouder Geen Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven. Meervoudig onderhands Budgethouder 3 Met een royale invitatie van het plaatselijke conform ARW2005 bedrijfsleven. = Nationaal openbaar Budgethouder De op de aanbestedingskalender aangemaakte < (evt. met voorselectie) aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website conform ARW2005 geplaatst. Nationaal openbaar Budgethouder De op de aanbestedingskalender aangemaakte = (evt. met voorselectie) Inkoopcoördinator aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website < conform ARW2005 geplaatst. Nationaal openbaar Budgethouder De op de aanbestedingskalender aangemaakte = (evt. met voorselectie) Inkoopcoördinator aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website < conform ARW2005 Algemeen directeur geplaatst. = Europees aanbesteden conform ARW2005 Budgethouder Inkoopcoördinator Algemeen directeur Het publicatieblad van de EG. De op de aanbestedingskalender aangemaakte aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website geplaatst. Ook kan via de aanbestedingskalender 1 Bij politiek gevoelige en/of innovatieve aanbestedingen moet de portefeuillehouder ingeschakeld worden. 2 Voor het plaatsen van opdrachten bij de NWG middels enkelvoudige uitnodiging geldt een afwijkend drempelbedrag van Deze aankondiging bevat naast een korte omschrijving van de opdracht naam en telefoonnummer van de contactpersoon bij de gemeente en de uiterste datum voor het indienen van offertes.

3 automatisch de aankondiging geplaatst worden in het publicatieblad van de EG. Leveringen Vanaf en/of wanneer afgeweken wordt van het beleid moet voorafgaand aan de aanbesteding een aanbestedingsformulier aangemaakt worden. Waarde Procedure Betrokkenen 1 Publicaties Opmerkingen (excl. BTW) Enkelvoudige uitnodiging Budgethouder Geen Indien mogelijk plaatsen bij plaatselijke bedrijven < Meervoudig onderhands Budgethouder Geen Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven. Meervoudig onderhands Budgethouder 3 Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven. = Nationaal openbaar Budgethouder De op de aanbestedingskalender aangemaakte < (evt. met voorselectie) aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website geplaatst. Nationaal openbaar Budgethouder De op de aanbestedingskalender aangemaakte = (evt. met voorselectie) Inkoopcoördinator aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website < geplaatst. Europees aanbesteden Budgethouder Inkoopcoördinator De op de aanbestedingskalender aangemaakte aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website = Algemeen directeur Het publicatieblad van de EG. geplaatst. Ook kan via de aanbestedingskalender automatisch de aankondiging geplaatst worden in het publicatieblad van de EG. 1 Bij politiek gevoelige en/of innovatieve aanbestedingen moet de portefeuillehouder ingeschakeld worden. 2 Voor het plaatsen van opdrachten bij de NWG middels enkelvoudige uitnodiging geldt een afwijkend drempelbedrag van Deze aankondiging bevat naast een korte omschrijving van de opdracht naam en telefoonnummer van de contactpersoon bij de gemeente en de uiterste datum voor het indienen van offertes.

4

5 Diensten Vanaf en/of wanneer afgeweken wordt van het beleid moet voorafgaand aan de aanbesteding een aanbestedingsformulier aangemaakt worden. Waarde Procedure Betrokkenen 1 Publicaties Opmerkingen (excl. BTW) Enkelvoudige uitnodiging Budgethouder Geen Indien mogelijk plaatsen bij plaatselijke bedrijven < Meervoudig onderhands Budgethouder Inkoopcoördinator Geen Met een royale invitatie van het plaatselijke bedrijfsleven. Meervoudig onderhands Budgethouder 3 Met een royale invitatie van het plaatselijke Inkoopcoördinator bedrijfsleven. = Nationaal openbaar Budgethouder De op de aanbestedingskalender aangemaakte < (evt. met voorselectie) Inkoopcoördinator aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website geplaatst. Nationaal openbaar Budgethouder De op de aanbestedingskalender aangemaakte = (evt. met voorselectie) Inkoopcoördinator aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website < geplaatst. Europees aanbesteden Budgethouder Inkoopcoördinator De op de aanbestedingskalender aangemaakte aankondiging wordt ook op de gemeentelijk website = Algemeen directeur Het publicatieblad van de EG. geplaatst. Ook kan via de aanbestedingskalender automatisch de aankondiging geplaatst worden in het publicatieblad van de EG. 1 Bij politiek gevoelige en/of bij innovatieve aanbestedingen moet de portefeuillehouder ingeschakeld worden. 2 Voor het plaatsen van opdrachten bij de NWG middels enkelvoudige uitnodiging geldt een afwijkend drempelbedrag van Deze aankondiging bevat naast een korte omschrijving van de opdracht naam en telefoonnummer van de contactpersoon bij de gemeente en de uiterste datum voor het indienen van offertes.

6 Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 1 Datum: Naam (deel)budgethouder: Omschrijving aan te beteden opdracht: Geraamde opdrachtwaarde (excl. BTW): Categorie Offerte aanvragen bij: Toelichting: Paraaf (deel)budgethouder: Werk / Levering / Dienst Naam afdelingshoofd of teamleider: Paraaf afdelingshoofd of teamleider: Paraaf inkoopcoördinator: Paraaf algemeen directeur: 2 Naam en paraaf portefeuillehouder: 3 1 In te vullen voorafgaand aan meervoudig onderhandse aanbestedingen met een geraamde waarde van de opdracht (excl. BTW) groter dan en/of wanneer wordt afgeweken van het beleid. 2 Bij Europese aanbestedingen voor leveringen of diensten, bij aanbestedingen voor werken met een geraamde waarde boven de en als wordt afgeweken van het inkoopbeleid en/of gekozen wordt voor een innovatieve aanbesteding. 3 Alleen als wordt afgeweken van het inkoopbeleid en/of gekozen wordt voor een innovatieve aanbesteding.

7 Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig onderhandse aanbesteding 1 Datum: Naam (deel)budgethouder: Omschrijving aan te beteden opdracht: Geraamde opdrachtwaarde (excl. BTW): Categorie Offertes aanvragen bij: Toelichting: Paraaf (deel)budgethouder: Werk / Levering / Dienst Naam afdelingshoofd of teamleider: Paraaf afdelingshoofd of teamleider: Paraaf inkoopcoördinator: Paraaf algemeen directeur: 2 Naam en paraaf portefeuillehouder: 3 1 In te vullen voorafgaand aan meervoudig onderhandse aanbestedingen met een geraamde waarde van de opdracht (excl. BTW) groter dan en/of wanneer wordt afgeweken van het beleid. 2 Bij Europese aanbestedingen voor leveringen of diensten, bij aanbestedingen voor werken met een geraamde waarde boven de en als wordt afgeweken van het inkoopbeleid en/of gekozen wordt voor een innovatieve aanbesteding. 3 Alleen als wordt afgeweken van het inkoopbeleid en/of gekozen wordt voor een innovatieve aanbesteding.

8 Inkoop-/ aanbestedingsformulier openbare aanbesteding 1 Datum: Naam (deel)budgethouder: Omschrijving aan te beteden opdracht: Geraamde opdrachtwaarde (excl. BTW): Categorie Europese aanbesteding: Voorselectie: Toelichting: Paraaf (deel)budgethouder: Werk / Levering / Dienst Ja / Nee Ja / Nee Naam afdelingshoofd of teamleider: Paraaf afdelingshoofd of teamleider: Paraaf inkoopcoördinator: Paraaf algemeen directeur: 2 Naam en paraaf portefeuillehouder: 3 1 In te vullen voorafgaand aan meervoudig onderhandse aanbestedingen met een geraamde waarde van de opdracht (excl. BTW) groter dan en/of wanneer wordt afgeweken van het beleid. 2 Bij Europese aanbestedingen voor leveringen of diensten, bij aanbestedingen voor werken met een geraamde waarde boven de en als wordt afgeweken van het inkoopbeleid en/of gekozen wordt voor een innovatieve aanbesteding. 3 Alleen als wordt afgeweken van het inkoopbeleid en/of gekozen wordt voor een innovatieve aanbesteding.

9 Meervoudig onderhands aanbesteden werken (conform ARW2005) Dit is een samenvatting van de in het ARW2005 opgenomen procedure. Raadpleeg het ARW2005 voor een gedetailleerde procesbeschrijving. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding volgens het ARW2005 moet Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht. rekening gehouden van met een doorlooptijd van minimaal 21 dagen. Verzenden bestek / PvE Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving moet bestek en/of de begeleidende brief beschreven worden hoe dit bepaald wordt. Pre-bid meeting / aanwijs (optioneel) Uit het oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bid meeting / aanwijs. Verzenden nota van inlichtingen Uiterlijk zes dagen voor het verstrijken van de uiterste termijn voor de (schriftelijk) gestelde vragen moeten mits tijdig gesteld beantwoord worden in een Nota van inlichtingen. ontvangst van inschrijvingen. Indienen inschrijvingen / offertes Minimaal 21 dagen na de datum waarop het bestek / PvE is verzonden. Inschrijvingen zonder een rechtsgeldig ondertekend Model K zijn ongeldig. Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden. Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop herkenbaar zijn.

10 Beoordelen inschrijvingen Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van het vooraf bekend gemaakte gunningscriterium als ook het beoordelen van de inschrijvers aan de hand van de vooraf beschreven geschiktheidseisen. Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium economisch meest voordelig inschrijving moet een beoordelingsdocument opgesteld worden. Bekend maken voornemen tot gunning (optioneel) Hoewel niet verplicht volgens het ARW 2005 wordt geadviseerd om ook bij een onderhandse procedure een voornemen tot gunnen bekend te maken indien de opdracht gegund wordt op basis van het gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrijving'. Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing, waaronder de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, en de naam van de begunstigde. Bekend maken gunningsbeslissing Minimaal 15 dagen na het bekend maken van het voornemen tot gunning (indien van toepassing)

11 Meervoudig onderhands aanbesteden leveringen en diensten Voor het meervoudig onderhands aanbesteden van leveringen en diensten bestaat momenteel nog geen wettelijk kader of nationaal aanbestedingsreglement. Ter indicatie zijn in het ARW2005 opgenomen termijnen vermeld. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding moet rekening gehouden van Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht. met een doorlooptijd van minimaal 21 dagen. Verzenden bestek / PvE Als gebruik gemaakt wordt v an het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving moet bestek en/of de begeleidende brief beschreven worden hoe dit bepaald wordt. Pre-bid meeting / aanwijs (optioneel) Uit het oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bid meeting / aanwijs. Verzenden nota van inlichtingen Uiterlijk zes dagen voor het verstrijken van de uiterste termijn voor de (schriftelijk) gestelde vragen moeten mits tijdig gesteld beantwoord worden in een Nota van inlichtingen. ontvangst van inschrijvingen. Indienen inschrijvingen / offertes Minimaal 21 dagen na de datum waarop het bestek / PvE is verzonden. Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden. Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop herkenbaar zijn. Beoordelen inschrijvingen Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van het vooraf bekend gemaakte gunningscriterium als ook het beoordelen van de inschrijvers aan de hand van de vooraf beschreven geschiktheidseisen. Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium economisch meest voordelig inschrijving moet een beoordelingsdocument opgesteld worden.

12 Bekend maken voornemen tot gunning (optioneel) Hoewel niet verplicht wordt geadviseerd om ook bij een onderhandse procedure een voornemen tot gunnen bekend te maken indien de opdracht gegund wordt op basis van het gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrij ving'. Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing, waaronder de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, en de naam van de begunstigde. Bekend maken gunningsbeslissing Minimaal 15 dagen na het bekend maken van het voornemen tot gunning (indien van toepassing) Opstellen en ondertekenen opdrachtbrief / overeenkomst. De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, opdrachtbrieven en overeenkomsten te ondertekenen.

13 Nationaal openbaar aanbesteden werken (conform ARW2005) Dit is een samenvatting van de in het ARW2005 opgenomen procedure. Raadpleeg het ARW2005 voor een gedetailleerde procesbeschrijving. Bij een nationale openbare aanbesteding dient rekening gehouden te worden Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht. met een doorlooptijd van minimaal 47 dagen. Publiceren 'Aankondiging van opdracht' Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender Aanvragen bestek / PvE door bedrijven Voor zover mogelijk zullen alle aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar gesteld worden via de aanbestedingskalender Toezending bestek / PvE aan aanvragers Binnen 6 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe, voor Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender. zover daar tijdig om is verzocht. Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel) Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting. Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen Uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen. (schriftelijk) gestelde vragen moeten mits tijdig gesteld beantwoord worden in een Nota van inlichtingen. Als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar zijn gesteld kan volstaan worden met het plaatsen van de Nota van inlichtingen op de aanbestedingskalender.

14 Indienen inschrijvingen / offertes Minimaal 32 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. Deze termijn kan eventueel nog verkort worden door het bestek / PvE digitaal beschikbaar te stellen Inschrijvingen zonder een rechtsgeldig ondertekend Model K zijn ongeldig. Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden. Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop herkenbaar zijn. Beoordeling inschrijvingen Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van het vooraf bekend gemaakte gunningscriterium als ook het beoordelen van de inschrijvers aan de hand van de vooraf beschreven geschiktheidseisen. Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium economisch meest voordelig inschrijving moet een beoordelingsdocument opgesteld worden. Bekend maken voornemen tot gunning Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing, waaronder de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, en de naam van de begunstigde. Deze mededeling moet zowel per post als ook per mail of fax verzonden worden Definitieve gunning Minimaal 15 dagen na bekendmaking voornemen tot gunning Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen. en afwijzen overige inschrijvers. Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen. Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht' (optioneel) Hoewel niet verplicht volgens het ARW2005 wordt i.v.m. het oog op de gewenste mate van transparantie geadviseerd om een 'Aankondiging van geplaatste opdracht te plaatsen op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender

15 Nationaal niet-openbaar (= openbaar met voorselectie) aanbesteden werken (conform ARW2005) Dit is een samenvatting van de in het ARW2005 opgenomen procedure. Raadpleeg het ARW2005 voor een gedetailleerde procesbeschrijving. Bij een nationale openbare aanbesteding dient rekening gehouden te worden Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht. met een doorlooptijd van minimaal 53 dagen. Publiceren 'Aankondiging van opdracht' Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender Aanvragen selectiedocument door bedrijven Toezending selectiedocumenten aan aanvragers Indienen selectiedocument(en) Selectie Bekend maken resultaat selectieprocedure Toezending bestek / PvE aan aanvragers Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel) Minimaal 17 dagen te Voor zover mogelijk zullen alle rekenen vanaf de aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar datum van verzending gesteld worden via de aanbestedingskalender van de aankondiging. Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender. Inschrijvingen die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen moet een procesverbaal opgemaakt worden. Selectie van inschrijvers op basis van de in het selectiedocument genoemde selectiecriteria. Hoewel (nog) niet verplicht is het verstandig om ook aan het eind van de selectiefase een bezwaar termijn op te nemen. Deze bezwaartermijn moet vermeld worden in het bestek / PvE. Einde selectiefase, start aanbestedingsfase Minimaal 15 dagen na Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om bekendmaking resultaat afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar selectieprocedure. aan te tekenen. Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting.

16 Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen Uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen. (schriftelijk) gestelde vragen moeten mits tijdig gesteld beantwoord worden in een Nota van inlichtingen. Als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar zijn gesteld kan volstaan worden met het plaatsen van de Nota van inlichtingen op de aanbestedingskalender. Indienen inschrijvingen / offertes Minimaal 21 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van het bestek / PvE Inschrijvingen zonder een rechtsgeldig ondertekend Model K zijn ongeldig. Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden. Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop herkenbaar zijn. Beoordeling inschrijvingen Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van het vooraf bekend gemaakte gunningscriterium als ook het beoordelen van de inschrijvers aan de hand van de vooraf beschreven geschiktheidseisen. Als gebruik gemaakt wordt van het gunningscriterium economisch meest voordelig inschrijving moet een beoordelingsdocument opgesteld worden. Bekend maken voornemen tot gunning Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing, waaronder de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, en de naam van de begunstigde. Deze mededeling moet zowel per post als ook per mail of fax verzonden worden Definitieve gunning Minimaal 15 dagen na bekendmaking voornemen tot gunning Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen. en afwijzen overige inschrijvers. Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen.

17 Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht' (optioneel) Hoewel niet verplicht volgens het ARW2005 wordt i.v.m. het oog op de gewenste mate van transparantie geadviseerd om een 'Aankondiging van geplaatste opdracht te plaatsen op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender

18 Europees openbaar aanbesteden werken, leveringen en diensten Dit is een samenvatting van in het BAO opgenomen procedure. Raadpleeg het BAO voor een gedetailleerde procesbeschrijving. Bij een openbare Europese aanbesteding dient rekening gehouden te worden Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht. met een doorlooptijd van minimaal 60 dagen. Publiceren vooraankondiging (optioneel) Indien een vooraankondiging wordt geplaatst mogen een aantal termijnen verkort worden Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender 3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch via de aanbestedingskalender Publiceren 'Aankondiging van opdracht' Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender 3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch via de aanbestedingskalender Aanvragen bestek / PvE door bedrijven Voor zover mogelijk zullen alle aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar gesteld worden via de aanbestedingskalender Toezending bestek / PvE aan aanvragers Binnen 6 dagen na ontvangst van een verzoek daartoe, voor Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender. zover daar tijdig om is verzocht. Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel) Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting. Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen Uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen. (schriftelijk) gestelde vragen moeten mits tijdig gesteld beantwoord worden in een Nota van inlichtingen. Als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar zijn gesteld kan volstaan worden met het plaatsen van de Nota van inlichtingen op de aanbestedingskalender.

19 Indienen inschrijvingen / offertes Minimaal 45 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging. beschikbaar te stellen. De termijn van 45 dagen geldt alleen wanneer de aankondiging langs elektronische weg (internet) wordt verzonden. Anders geldt er een termijn van 52 dagen. Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden. Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop herkenbaar zijn. Beoordeling inschrijvingen Dit betreft zowel het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van de vooraf beschreven gunningscriteria als ook het beoordelen van de inschrijver aan de hand van vooraf beschreven geschiktheidseisen. Bekend maken voornemen tot gunning Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing en wordt in ieder geval verzonden per fax of elektronische post. Definitieve gunning Minimaal 15 dagen na bekendmaking voornemen tot gunning Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar aan te tekenen. en afwijzen overige inschrijvers. Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen. Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht' Binnen 48 dagen na definitieve gunning. Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender 3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch via de aanbestedingskalender

20 Europees niet-openbaar (= openbaar met voorselectie) aanbesteden werken, leveringen en diensten Dit is een samenvatting van in het BAO opgenomen procedure. Raadpleeg het BAO voor een gedetailleerde procesbeschrijving. Bij een niet-openbare Europese aanbesteding dient rekening gehouden te worden Bij het vaststellen van termijnen dient - onverminderd de genoemde minimum termijnen - rekening gehouden te worden met de complexiteit van de opdracht. met een doorlooptijd van minimaal 85 dagen. Publiceren vooraankondiging (optioneel) Indien een vooraankondiging wordt geplaatst mogen een aantal termijnen verkort worden Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender 3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch via de aanbestedingskalender Publiceren 'Aankondiging van opdracht' Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender 3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch via de aanbestedingskalender Aanvragen selectiedocument door bedrijven Minimaal 30 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending Voor zover mogelijk zullen alle aanbestedingsdocumenten digitaal beschikbaar gesteld worden via de aanbestedingskalender van de aankondiging. Toezending selectiedocumenten aan aanvragers Deze stap vervalt als de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld zijn via de aanbestedingskalender. Indienen selectiedocument(en) Selectie Inschrijvingen die voor de uiterste datum ingediend worden mogen niet geopend worden voordat de uiterste termijn voor het indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen moet een procesverbaal opgemaakt worden. Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop herkenbaar zijn. Selectie van inschrijvers op basis van de in het selectiedocument genoemde selectiecriteria.

21 Bekend maken resultaat selectieprocedure Toezending bestek / PvE aan geselecteerde bedrijven Pre-bidmeeting / Inlichtingenbijeenkomst (optioneel) Beantwoorden vragen middels een nota van inlichtingen Indienen inschrijvingen / offertes Beoordeling inschrijvingen Bekend maken voornemen tot gunning Definitieve gunning Opstellen en tweezijdig ondertekenen overeenkomst Hoewel (nog) niet verplicht is het verstandig om ook aan het eind van de selectiefase een bezwaar termijn op te nemen. Deze bezwaartermijn moet vermeld worden in het bestek / PvE. Einde selectiefase, start aanbestedingsfase Minimaal 15 dagen na Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om bekendmaking resultaat afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar selectieprocedure. aan te tekenen. Uit oogpunt van verifieerbaarheid heeft schriftelijke communicatie de voorkeur, maar in bepaalde gevallen kan gekozen worden voor een pre-bidmeeting. Uiterlijk 6 dagen voor (schriftelijk) gestelde vragen moeten mits de uiterste datum voor tijdig gesteld beantwoord worden in een de ontvangst van Nota van inlichtingen.. inschrijvingen. Minimaal 40 dagen te Inschrijvingen / offertes die voor de uiterste rekenen vanaf de datum ingediend worden mogen niet geopend datum van verzending worden voordat de uiterste termijn voor het van het bestek / PvE indienen verstreken is. Van het openen van de inschrijvingen / offertes moet een procesverbaal opgemaakt worden. Om te voorkomen dat inschrijvingen / offertes door de postkamer worden geopend moeten deze door een duidelijke vermelding aan de buitenkant van de envelop herkenbaar zijn. Dit betreft het inhoudelijk beoordelen van de inschrijving op basis van de vooraf beschreven gunningscriteria. Deze mededeling bevat ten minste de gronden van de gunningsbeslissing en wordt in ieder geval verzonden per fax of elektronische post. Minimaal 15 dagen na Deze termijn (de Alcatel termijn) is bedoeld om bekendmaking afwezen inschrijvers in staat te stellen bezwaar voornemen tot gunning aan te tekenen. en afwijzen overige inschrijvers. De algemeen directeur, afdelingshoofden, teamleiders en seniormedewerkers zijn bevoegd om namens burgemeester en wethouders, overeenkomsten te ondertekenen.

22 Publiceren 'Aankondiging van geplaatste opdracht' Binnen 48 dagen na definitieve gunning. Minimaal publicatie op: 1) website Steenwijkerland 2) de aanbestedingskalender 3) Publicatieblad van de EG (kan automatisch via de aanbestedingskalender

23 PROCES-VERBAAL VAN AANBESTEDING Op <dag, datum> om <tijd> uur, is door mij <naam> in aanwezigheid van <naam / namen> - overgegaan tot het openen van de inschrijvingen voor de opdracht van: < omschrijving aanbesteding > Bij de gehouden <procedure> aanbesteding zijn binnengekomen <aantal> inschrijvingen, waarvan de onderstaande lijst is opgemaakt. Volg nr. Naam en adres inschrijvers Opmerkingen Opgemaakt te <plaats> d.d. <datum>, <naam> <naam> <functie> <functie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-08-2006 Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten. Conceptbesluit: Het plan van aanpak voor de aanbesteding van accountantsdiensten,

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland versie 2013

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland versie 2013 Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland versie 2013 1 Keuze aanbestedingsprocedure...2 1.1 Waarop te letten...2 1.2 Drempelbedragen...2 2 Toelichting procedures...4 2.1 Enkelvoudige uitnodiging...4

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken Publiceren Stap 1 Stap 2 Publiceren van de aankondiging over

Nadere informatie

Onderhands op z n Steenwijkerlands. Tiel, 1 juli 2014 Erik van der Kamp (inkoopcoördinator)

Onderhands op z n Steenwijkerlands. Tiel, 1 juli 2014 Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) Onderhands op z n Steenwijkerlands Tiel, 1 juli 2014 Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) De aanleiding: Steenwijkerland wil een MKB vriendelijke aanbestedende dienst zijn met oog voor de lokale economie

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:.

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:. Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum vastgesteld op:. gewijzigd op:. Inhoudsopgave 1 INLEIDING...5 1.1 Status en doel van het inkoophandboek...5 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Relevante websites...6

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol. 28 februari 2012

Aanbestedingsprotocol. 28 februari 2012 Aanbestedingsprotocol 28 februari 2012 1 Inhoudsopgave 1 WERKINGSBEREIK, UITGANGSPUNTEN & BEVOEGDHEDEN 5 ARTIKEL 1 WERKINGSBEREIK 5 ARTIKEL 2 UITGANGSPUNTEN 5 ARTIKEL 3 BEVOEGDHEDEN 6 2 Aanbesteden 7

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Onderwerp Gunning besteknummer SSH14-11 Aanleg fietsverbinding Zandsloot (tussen fietspad Van Alkemadelaan en fietspad A44) - Besluitvormend

Onderwerp Gunning besteknummer SSH14-11 Aanleg fietsverbinding Zandsloot (tussen fietspad Van Alkemadelaan en fietspad A44) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 juli 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00488 Onderwerp Gunning besteknummer SSH14-11 Aanleg fietsverbinding Zandsloot (tussen fietspad Van Alkemadelaan en fietspad A44) -

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Onderhands op z n Steenwijkerlands. Apeldoorn, 30 September 2013 Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) inkoop@steenwijkerland.nl

Onderhands op z n Steenwijkerlands. Apeldoorn, 30 September 2013 Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) inkoop@steenwijkerland.nl Onderhands op z n Steenwijkerlands Apeldoorn, 30 September 2013 Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) inkoop@steenwijkerland.nl Aanleiding Welke opdrachten Hoe werkt het Pilot past performance De aanleiding:

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol. 1 juli 2015

Aanbestedingsprotocol. 1 juli 2015 Aanbestedingsprotocol 1 juli 2015 1 Inhoud HOOFDSTUK 1 WERKINGSBEREIK, UITGANGSPUNTEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 HOOFDSTUK 2 AANBESTEDEN... 6 HOOFDSTUK 3 VERANTWOORDING... 11 HOOFDSTUK 4 EVALUATIE AANBESTEDINGSPROTOCOL...

Nadere informatie

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) II.1.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland Postbus 556 Marilyn Inge3000 AN

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant Offerteaanvraag Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant 1. Algemene informatie Door middel van deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd om een offerte in te dienen

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

De gemeente Leiderdorp streeft met haar inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen na:

De gemeente Leiderdorp streeft met haar inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen na: Kadernota inkopen en aanbesteden 2008 Gemeente Leiderdorp 1. Aanbestedingsbeleid gemeente Leiderdorp De gemeente Leiderdorp stelt zich met het vaststellen van een inkoop- en aanbestedingsbeleid ten doel

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 30277029 Postadres: Stadsplein 1

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Aanbestedingswet Jeroen Zegveld Desirée van Laerhoven Eric Zwitserloot Agenda Aanleiding Aanbestedingswet 2012 Gids Proportionaliteit ARW 2012 Richtsnoeren Leveringen en Diensten Klachtenregeling Vervolgacties

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2012 Datum : 23 november 2012 B&W datum : Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Inkoopbeleid 2012 gemeente Aalten Aanleiding Op 19 maart 2012 is aan de Agendacommissie

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2

Handleiding publiceren aanbesteding Fase 2, stap 2 September 2008 Dit is een uitgave van het Ministerie van OCW, Taskforce Gratis Schoolboeken 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Taskforce Gratis Schoolboeken. Auteursrecht voorbehouden.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst Gemeente Breda 20169706 Claudius Prinsenlaan 10 Breda NUTScode: 4811DJ Richard Brabers +31 765293939 Email:

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Marktmiddag Aanbesteden Workshop 8 Inschrijven in de praktijk. Hengelo Gld. 1 oktober 2015

Marktmiddag Aanbesteden Workshop 8 Inschrijven in de praktijk. Hengelo Gld. 1 oktober 2015 Marktmiddag Aanbesteden Workshop 8 Inschrijven in de praktijk Hengelo Gld. 1 oktober 2015 Wat kopen gemeenten in? Totaal Nederlandse gemeenten was 20 miljard euro Iets meer dan 1.200,- per inwoner Is nog

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Prijsvorming en aanbestedingsrecht

Prijsvorming en aanbestedingsrecht Prijsvorming en aanbestedingsrecht Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft March 17, 2008 1 March 17, 2008 2 1 Onderwerpen Gunningscriteria Wat zijn de overleg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht (NL). t.a.v.: dhr. B.M. Laarhoven. Tel.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Stichting Waternet Nationale identificatie: 41216593 Postadres: Korte

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Ingenieursbureau

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Stichting Waternet Nationale identificatie: 41216593 Postadres: Korte

Nadere informatie

NL-Heerenveen: Wegvervoersdiensten 2012/S Aankondiging van een opdracht Diensten

NL-Heerenveen: Wegvervoersdiensten 2012/S Aankondiging van een opdracht Diensten NL-Heerenveen: Wegvervoersdiensten 2012/S 46-075795 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerenveen

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center Collegenota BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center 2-4-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is overeenstemming KORTE INHOUD

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: G.A.F. van den Broek (wnmd. Hoofd Middelen) Behandelende afdeling: Directie Datum: 15-11-2011 NR. TITEL: procedure Handboek Inkoop en Aanbesteding KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN)

Europese Aanbesteding <OMSCHRIJVING PROJECT> voor <OMSCHRIJVING AANBESTEDENDE DIENST(EN) Organisatie project omschrijving aanbestedende dienst Organisatie Europese Aanbesteding voor

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht Richtlijn 2014/24/EU

Aankondiging van een opdracht Richtlijn 2014/24/EU 1 / 6 BE001 06/09/2017 - BDA nummer: 2017-527427 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis

Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis svoorstel Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Personeel, Juridische Zaken en Communicatie

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

ARN Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016

ARN Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 ARN 2016 Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 Considerans - speciale-sectorbedrijven zijn verplicht om opdrachten overeenkomstig de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 te plaatsen; - uit de Aanbestedingswet

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Gemeente Veere Nationale identificatie: 20165936 Postadres: Traverse

Nadere informatie

Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend

Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 april 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00252 Onderwerp Gunning aanbesteding herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei Warmond - Besluitvormend Beknopte samenvatting De gemeente

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

REGLEMENT voor de AANBESTEDING van DIENSTVERLENING RAD-1998

REGLEMENT voor de AANBESTEDING van DIENSTVERLENING RAD-1998 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT. RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de AANBESTEDING van DIENSTVERLENING Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 27/07/2017 - BDA nummer: 2017-524857 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team A.B.G.R., Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Nadere informatie

AANBESTEDINGSBELEID WERKEN DRENTHE 2013

AANBESTEDINGSBELEID WERKEN DRENTHE 2013 AANBESTEDINGSBELEID WERKEN DRENTHE 2013 2013-@ 1 AANBESTEDINGSBELEID WERKEN DRENTHE 2013 INHOUD 1 ALGEMENE INLEIDING 2 AANBESTEDINGEN ALGEMEEN 2.1 Beginselen 2.2 Fasen van de aanbesteding 2.2.1 Fase 1

Nadere informatie

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: -

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: - AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Project Assistentes

Nadere informatie

AANBESTEDINGSBELEID VOOR WERKEN 2010 INHOUD

AANBESTEDINGSBELEID VOOR WERKEN 2010 INHOUD AANBESTEDINGSBELEID VOOR WERKEN 2010 INHOUD 1. ALGEMENE INLEIDING 2. AANBESTEDINGEN; ALGEMEEN 2.1. Aanbestedingsbeginselen 2.2. Fasen van de aanbesteding 2.3. Geschillen en onregelmatigheden 3. AANBESTEDINGSASPECTEN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Gemeente Almere Nationale identificatie: 162046567 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv.

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv. InformatiE VOOR PROJECTEN AANBESTEDING van opdrachten in HET INTERREG V-ProgrammA Deutschland-nEderland Stand: 06-09-2016 Introductie In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd dat opdrachten boven

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

1/ 6 BE001 20/1/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL C Raamovereenkomst voor messing hulpstukken

1/ 6 BE001 20/1/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL C Raamovereenkomst voor messing hulpstukken 1/ 6 BE001 20/1/2016 - BDA nummer: 2016-501652 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER Uitnodiging tot Inschrijving Onderhoud dokdeur, schepenlift c.a Status: definitief Versienummer: 0.1 Ministerie van Defensie Divisie Vastgoed & Beveiliging Afdeling Verwerving Sectie Aanbesteden Datum

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Ref. Ares(2015)1912187-06/05/2015 EUROPESE COMMISSIE DG COMMUNICATIE Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Den Haag, 06/05/2015 Geachte mevrouw, geachte heer, Betreft: "Het verlenen van diensten

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

Mr. K. (Klaas) Molkenboer DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE IN DE GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET

Mr. K. (Klaas) Molkenboer DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE IN DE GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET Mr. K. (Klaas) Molkenboer DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE IN DE GEWIJZIGDE AANBESTEDINGSWET Inhoudsopgave Wettelijk kader Praktische uitwerking Aandachtspunten Conclusie 2 Wettelijk kader Aanbestedingswet

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Werken. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: ROC ID College Nationale identificatie: 571977528 Postadres: Groen van

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nationale identificatie:

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid. gemeente Barneveld

Aanbestedingsbeleid. gemeente Barneveld Aanbestedingsbeleid gemeente Barneveld Vastgesteld op 21 april 2009, laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2016 Aanbestedingsbeleid gemeente Barneveld 1/34 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De begrippen toegelicht

Nadere informatie