BUSINESS BRIEFING. Het gebrek aan talent: Wat het is, Hoe het komt en Waarom u er iets aan moet doen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS BRIEFING. Het gebrek aan talent: Wat het is, Hoe het komt en Waarom u er iets aan moet doen."

Transcriptie

1 BUSINESS BRIEFING Het gebrek aan talent: Wat het is, Hoe het komt en Waarom u er iets aan moet doen.

2 Het gebrek aan talent: Wat het is, Hoe het komt en Waarom u er iets aan moet doen. Stel u een drone voor, tegen een blauwe hemel; een onbemand luchtvaartuig, om de militaire term te gebruiken, dat stil tegen de rand van de stratosfeer aan zweeft op vleugels met een spanwijdte van 33 meter. Altijd oplettend en actief, en geheel zonder personeel lijkt het symbool te staan voor de overwinning van de technologie over de mens met al zijn zwaktes. En toch weten we allemaal dat de drone niet kan functioneren zonder de mens. Hij komt niet eens van de grond zonder mensen. Alles is alleen anders omdat de technologie en de werkwijze nieuw zijn. En net als in het internationale bedrijfsleven gaan de veranderingen heel erg snel. Er is een nieuwe en veeleisende combinatie van menselijk talent nodig om een onbemand vliegtuigje optimaal te laten presteren: strategen, deskundigen op het gebied van satellietcommunicatie, technici, logistiekspecialisten, lokale inlichtingendiensten, ervaren piloten en experts op het gebied van de nieuwste technologieën. Net als in elke organisatie die te maken krijgt met nieuwe technologie, is het werven van werknemers met het juiste talent, het ontwikkelen van bestaand talent en het creëren van de juiste mix van grote invloed op militaire planning, personeelswerving, personeelsbehoud en de ontwikkeling van vaardigheden. In 2008 kwam men er in het Amerikaanse leger achter hoe lastig dit kan zijn i. Ze ontdekten (tot hun verbazing) dat dronepiloten die op afstand vanuit Nevada en New Mexico werkten, het meest vermoeid raakten van het hele pilotenkorps. De reden daarvan bleek te zijn dat er sprake was van een piek in de vraag naar droneactiviteit, in combinatie met een gebrek aan ervaren piloten. Daardoor maakten de salonpiloten de meeste uren en hadden ze de minste vrije tijd tussen missies. Er moesten snel nieuwe procedures en een nieuw wervingsbeleid worden ontwikkeld om de drones in de lucht te houden. Het wervingsbeleid voor nieuwe piloten werd aangepast en bestaande, ervaren piloten werden omgeschoold tot dronepiloten. i Hundreds of reaper, predator pilots needed Air Force Times, 29 sep new s/2008/09/airforce_uav_pilots_092908w/ 2

3 Van het leger naar de onderneming De behoefte om vraag naar nieuwe en oude vaardigheden en competenties te kunnen voorspellen en de noodzaak om nieuw met bestaand personeel te combineren zijn niet de enige parallellen met het bedrijfsleven. Een ander gemeenschappelijk punt is dat er uiterst belangrijke HR-beslissingen moeten worden genomen in een wereld die snel verandert en moeilijk te voorspellen is. Bedrijven zien zich meer dan ooit geconfronteerd met allerlei krachten waarover ze geen controle hebben: snelle technologische ontwikkeling, sociaal gedrag in reactie op technologie (bijvoorbeeld de wijd verspreide sociale media), de ontwikkeling van het demografische landschap, de geografische verschuiving van de economische macht, wereldwijde economische onzekerheid en geografisch gevarieerde economische cycli. De verborgen uitkomst van deze komende en gaande krachten is dat het steeds moeilijker wordt personeel met de juiste vaardigheden te vinden. Wat weer betekent dat dit personeel steeds duurder wordt. En slimme bedrijven investeren nu om maximaal te profiteren van het talent dat ze al in huis hebben, en waar nodig maken ze plannen om de juiste mensen onder de neuzen van de concurrentie weg te kapen. Niet alleen het tempo waarmee de veranderingen optreden en de veelheid aan factoren die een rol spelen, zijn verbijsterend. Hetzelfde geldt voor het perverse feit dat het tekort aan vaardigheden begint uit te groeien tot een talentcrisis terwijl grote delen van de ontwikkelde wereld net, of nog net niet, uit een ernstige recessie aan het kruipen zijn. Toch zijn dat de feiten. Er zit een groot tekort aan vaardigheden aan te komen. Voor veel bedrijven is het al zo ver. In 2011 waren er in Duitsland bijvoorbeeld banen voor hoog gekwalificeerde technici waar geen kandidaten voor konden worden gevonden omdat er een gebrek was aan talent ii. Tegelijkertijd stelde het Britse Chartered Management Institute vast dat 43% van de managers van mening was dat de organisatie niet de juiste mensen in dienst had om de bedrijfsdoelstellingen te halen in 2012 iii. In deze korte briefing kijken we hoe dit tekort is ontstaan en welke problemen leidinggevenden in bedrijven zouden moeten oplossen. Eerst kijken we naar de redenen voor deze talentcrisis. We zouden de militaire analogie nog wat verder door kunnen trekken door te stellen dat er sprake is van een Veldslag om het talent! ii VDI-/IW-Ingenieurmonitor, maart 2012 iii Future Forecast: Expectations for Chartered Management Institute, dec

4 Factoren achter de strijd om talent: 1. De pensionering van de babyboomers Een halve eeuw lang hebben bedrijven in het Westen aan hun behoefte aan personeel kunnen voldoen dankzij de babyboomers. Bedrijven profiteerden van dit enorme overschot aan arbeidskrachten zoals een python een groot schaap naar binnen werkt. En naarmate de jaren verstreken profiteerden ze ook van de schat aan ervaring die dit personeel had opgedaan. De babyboomers gaan nu echter veel sneller met pensioen dan er nieuwe arbeidskrachten bijkomen. In de VS is in de periode van het aantal werknemers dat ouder is dan 55 met 60% toegenomen. In diezelfde periode is het aantal werknemers in de leeftijd van 16 tot 24 echter slechts gegroeid met 3,5% iv. De mediaanleeftijd van de Duitse werkende populatie nadert de 47 v en in Frankrijk gaan elk jaar werknemers met pensioen, waarbij ze al hun ervaring en vaardigheden meenemen vi. Er is niet alleen sprake van een gebrek aan werknemers. Er is ook een tekort aan ervaring, een competentie waar bedrijven niet te licht over moeten denken. Van het schaap zijn nog slechts de botten over en de python moet bijtanken. 2. Technologische veranderingen Bedrijven die willen overleven, zullen net zoals het drone-eskader van luchtbasis Creech in de Mojavewoestijn in Nevada, nieuwe technologieën moeten accepteren en zelfs omarmen. Dat vereist nieuwe vaardigheden, nieuwe strategieën en nieuwe knowhow. Die mensen moeten worden gevonden... of anders indien mogelijk worden gemaakt binnen de organisatie. 3. Veranderingen in de sector Het komen en gaan van sectoren leidt tot pieken in de vraag naar bepaalde vaardigheden. Sectoren die het snelst groeien, zoals computing en engineering, zullen ook het snelst te maken krijgen met een tekort aan vaardigheden. Zo verwacht 36% van de IT-bedrijven en 28% van de energiebedrijven de komende drie jaar een grote personeelstoename. Die verwachting wordt slechts gedeeld door 10% van de productiebedrijven en 6% van de biowetenschappelijke bedrijven vii. Het gevolg is dat het niet zozeer gaat om het totale aanbod van werknemers, maar om het aanbod van talent in een bepaalde sector en dat leidt natuurlijk tot concurrentie en drijft dus de prijs van talent op. 4. De malaise in de eurozone Als u gebruik wilt kunnen maken van zakelijke kansen en wilt kunnen inspelen op commerciële gevaren, hebt u een dynamische personeelsstrategie nodig. Door de slechte economische situatie waarin bedrijven en personen in de eurozone verkeren zijn zowel personeelswerving als vrijwillige afvloeiing statische aangelegenheden geworden. iv Congressional Research Service report for Congress Retiring baby boomers - A Labour Shortage? januari 2008 v Stimulating Economics through fostering talent, World Economic Forum in samenwerking met BCG, 2010 vi Le Centre d Analyse Strategique (CAS) en de DARES) vii Economist Intelligence Unit, onderzoek, maart

5 5. Verkeerde opleiding Universiteiten in het Westen produceren afgestudeerden in vakken waar bedrijven, die schreeuwen om technici, ingenieurs, wiskundigen en wetenschappers, niet op zitten te wachten. Ondertussen verhult het enorme aantal afgestudeerden aan de nieuwe universiteiten in het Oosten het feit dat het onderwijs er wereldwijd niet in slaagt de kwalificaties te leveren waar bedrijven behoefte aan hebben. De economische reuzen uit het Oosten produceren wel grote aantallen afgestudeerden, maar slechts 10% van de afgestudeerde Chinezen en Indiërs voldoet aan internationale normen viii. 6. Wereldwijde strijd om talent Uw concurrentie zit overal. In april 2012 kondigde de Australische Skills Minister plannen aan om s lands eerste banenbeurs in de VS te organiseren om hoog opgeleide Amerikaanse werknemers aan te trekken voor de sectoren natuurlijke rijkdommen, energie en infrastructuur ix. In 2010 bedroegen de opbrengsten van de Indiase IT Business Process Outsourcing-sector 12 miljard Amerikaanse dollar. Het is de verwachting dat deze opbrengsten in 2020 gestegen zullen zijn tot USD 225 miljard, een stijging van 1.775% in tien jaar x. De onderstaande zes punten schetsen de achtergrond waartegen de strijd om talent zich afspeelt. Het is een enorme uitdaging. En het komt hierop neer. Als er niet genoeg werknemers zijn met de vaardigheden en de ervaring waar bedrijven behoefte aan hebben, dan is het onvermijdelijk dat er winnaars en verliezers komen. De juiste vragen stellen Naarmate bedrijven zich dit realiseren en nadenken over hun eigen antwoord op deze uitdaging, dienen zich verschillende vragen aan voor wie een vooruitziende blik heeft: 1. Hoe goed presteren uw bestaande werknemers? En zijn die prestaties in overeenstemming met de bedrijfsstrategie? 2. Hebt u een goed begrip van de vaardigheden waaraan u in de toekomst behoefte hebt? Hoe moet uw personeelsbestand er vandaag en morgen uitzien en wat gaat het kosten om dat te bereiken en te behouden? 3. In hoeverre kunt u in de toekomst in deze vaardigheden voorzien door uw eigen mensen op te leiden? 4. Als u eenmaal weet wat de vereisten in de toekomst zullen zijn, kunt u onderzoeken wat het gaat kosten om aan die vereisten te voldoen door middel van personeelswerving. Vervolgens kunt u, als alternatief, kijken aan welk deel van de behoefte kan worden voldaan door uw bestaande werknemers op te leiden. Als u naar talent op zoek moet gaan, welke tools gaat u dan gebruiken om de meest getalenteerde werknemers te vinden en aan te nemen? Hoe gaat u dat doen? Wat gaat het kosten? 5. Generatie Y, die binnenkort het merendeel van de beroepsbevolking uitmaakt, maakt veel meer gebruik van sociale netwerken dan van en is via sociale netwerken ook beter te benaderen. Uw organisatie zal sociale tools niet alleen gebruiken voor opleidingsdoeleinden, maar ook voor personeelswerving. Beschikt u hiervoor over de knowhow? viii Economist Intelligence Unit, Plugging the Skills Gap: Shortages Among the Plenty, 2012 ix Minister for Immigration and Citizenship, Chris Bowen MP (3 april 2012) Skilled American workers to fill labor shortages, persbericht. x Tiwari D. & Kaushnik P. (2011) Aligning industry needs with skill development at educational institutions. The Business review, Cambridge 17(2),

6 6. Zijn uw eigen toppresteerders een gemakkelijke prooi voor concurrentie die op zoek is naar talent? Wat doet u om ze te behouden? Is uw beloningsstrategie geavanceerd genoeg? Krijgen toppresteerders naast hun financiële vergoeding ook de intrinsieke beloningen die ze verlangen? Onderzoek toont aan dat de meeste organisaties op dit gebied ernstig tekortschieten en daardoor moeten vrezen dat werknemers overlopen. Recent onderzoek door SuccessFactors heeft aangetoond dat maar liefst 58% van de ondervraagde werknemers aangaf te zullen vertrekken als de organisatie ze niet de kans gaf zich te ontwikkelen xi. Het is tijd voor introspectie Deze lijst is bij lange na niet volledig. U zult zich ongetwijfeld meer zaken afvragen als u de situatie van uw eigen bedrijf in ogenschouw neemt. Toch geldt voor alle organisaties dat een slim managementteam tijdens dit gevecht om talent de blik naar binnen keert. Door aandacht te besteden aan het bestaande talent en door gebruik te maken van de juiste tools kan het management van een bedrijf veel meer controle krijgen over het gebrek aan talent. Waar staan bedrijven op het moment? In hoeverre zijn ze voorbereid op de Veldslag om het talent? Ons onderzoek heeft helaas aangetoond dat vanwege een gebrek aan een strategische visie, een ontbrekend begrip van het belang van HR en de afwezigheid van enige vorm van talentbeheer, de resources die zich al binnen het bedrijf bevinden, worden verwaarloosd en soms zelfs op schrikbarende wijze. Neem een recent onderzoek van SuccessFactors waaruit bleek dat werknemers een grote behoefte hadden aan ontwikkeling en opleiding. Het bleek dat 87% van de werknemers vond dat ze met meer ontwikkeling en opleiding hun werk productiever zou kunnen doen xi Dat geeft aan dat werknemers zich er zelf bewust van zijn dat ze beter zouden kunnen presteren. Het wekt dan geen verbazing meer dat 90% van de werknemers vindt dat persoonlijke ontwikkeling of opleiding een verbetering zou betekenen xi. Vergelijk deze behoefte aan zelfontwikkeling met de manier waarop werknemers zeggen te worden behandeld door hun bedrijven: 68% van de medewerkers zegt niet te worden aangemoedigd om actief op zoek te gaan naar ontwikkeling of opleiding. Als die mate van ontevredenheid ertoe leidt dat talent en ervaring voor de laatste keer de deur van het bedrijf achter zich sluiten, dan is de onontkoombare conclusie dat het talentprobleem zeer binnenkort zal zijn uitgegroeid tot een talentcrisis. Met de juiste strategieën, processen en systemen voor talentbeheer zou iets aan deze onbeantwoorde behoefte aan zelfontplooiing, aan deze ontevredenheid, kunnen worden gedaan. U krijgt dan beter opgeleid personeel dat beter presteert en minder snel zal vertrekken. Met andere woorden: iedereen wint. xi The SuccessFactors Employee Perspectives Snapshot 2012 gehouden door Vanson Bourne 6

7 Deze verbijsterende verwaarlozing van talent doet zich ook voor bij de best presterende werknemers van een organisatie. Een onderzoek door SuccessFactors uit 2009 toonde aan dat men in 83% van de organisaties niet eens weet wie de best presterende werknemers zijn xii. In dat geval komt u daar pas achter als ze al een tijdje zijn vertrokken en voor iemand anders zijn gaan werken, en de prestatieniveaus bij u omlaaggaan. Wat nu? De complexiteit van de Veldslag om het talent is verhevigd als gevolg van technologie en door technologie veroorzaakte veranderingen op het gebied van sociaal gedrag, maar daar zit ook de sleutel tot de oplossing. Recent onderzoek van SuccessFactors heeft aangetoond dat 61% van de organisaties die samenwerkende technologie gebruikt, zegt dat werknemers goed of heel goed zijn afgestemd op bedrijfsstrategieën en -doelstellingen xii. 82% van de ondernemingen die een stijgende productiviteit vertoont, heeft waarschijnlijk een centrale ruimte waar werknemers kunnen overleggen, kunnen samenwerken en ervaringen kunnen uitwisselen. 37% van de bedrijven waar de productiviteit de afgelopen vijf jaar is verbeterd, gebruikt een oplossing voor talentbeheer. Net als bij de onbemande drone zijn er allerlei mogelijkheden om de prestaties aanzienlijk te verbeteren, maar daarvoor moet wel in mensen worden geïnvesteerd. En dat vereist weer dat het HR-management aan personeelswerving, onboarding, personeelsbehoud en carrièreplanning doet op een manier die alleen mogelijk is als ze sterk betrokken zijn bij strategische planning en besluitvorming en de juiste tools tot hun beschikking hebben. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Zes vragen om uzelf te stellen: Hoe goed presteren uw bestaande werknemers? Zijn die prestaties in overeenstemming met de bedrijfsstrategie? Hebt u een goed begrip van de vaardigheden waaraan u in de toekomst behoefte hebt? Beschikt u over de knowhow om uw medewerkers zich verder te laten ontwikkelen zodat u in de toekomst aan deze behoefte aan vaardigheden kunt beantwoorden? Weet u wat de kosten zijn van uw huidige plan voor de werving van extern personeel en weet u zeker dat de juiste mensen zich niet al in uw organisatie bevinden? Beschikt u over de tools om het grootste talent te herkennen, te zoeken en in dienst te nemen, met name op het gebied van social media, en kent u de bijbehorende kosten? Hoe gemakkelijk is het voor uw concurrenten om uw toppresteerders binnen te halen? Wij zijn erin gespecialiseerd u te helpen bepalen wat uw toekomstige behoefte aan vaardigheden zal zijn, hoe uw personeelsbestand er vandaag en morgen uit moet zien en wat het zal kosten om dat personeelsbestand op te bouwen en te behouden. Ga voor een online beoordeling en andere resources naar xii What Next: Wie zijn de winnaars in de Next Economy? Een whitepaper uit 2009 van SuccessFactors en Accenture waarin het verband wordt onderzocht tussen strategische afstemming en personeelsproductiviteit in de Next Economy. 7

8 BUSINESS BRIEFING Over SuccessFactors, een SAP-bedrijf SuccessFactors, een SAP-bedrijf, is een wereldwijde aanbieder van op cloud gebaseerde Business Execution Software,dat organisaties oplossingen biedt op het gebied van business alignment, people performance en learning management in meer dan 60 industrieën.met wereldwijd ongeveer 15 miljoen abonnees streven we ernaar onze klanten succesvol te maken door het leveren van innovatieve oplossingen, inhoud en analyses, procesexpertise en inzichten in best practices die we hebben verkregen door het bedienen van ons brede en diverse klantenbestand. Momenteel hebben we meer dan 3500 klanten in meer dan 168 landen die gebruik maken van ons suite in 35 talen. SuccessFactors Global Headquarters 1500 Fashion Island Blvd. Suite 300 San Mateo, CA 94404, USA AMERICAS EMEA APAC SuccessFactors and the SuccessFactors logo are trademarks of SuccessFactors, Inc 2012 SuccessFactors, Inc. All rights reserved successfactors.com San Mateo, California Boston, Massachusetts Bentonville, Arkansas Arlington, Virginia San Antonio, Texas Minneapolis, Minnesota Copenhagen, Denmark Paris, France Munich, Germany Zürich, Switzerland London, United Kingdom Beijing, China Hong Kong, China Tokyo, Japan Singapore Pasig City, Philippines Seoul, South Korea Shanghai, China Bangalore, India Brisbane, Australia Sydney, Australia Melbourne, Australia Sao Paulo, Brazil Mexico City, Mexico

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

100 belangrijke vragen over menselijk kapitaal Hoe goed kent u uw organisatie echt?

100 belangrijke vragen over menselijk kapitaal Hoe goed kent u uw organisatie echt? 100 belangrijke vragen over menselijk kapitaal Hoe goed kent u uw organisatie echt? 100 belangrijke vragen over menselijk kapitaal Hoe goed kent u uw organisatie echt HR-leiders en directieleden weten

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND www.robertwalters.nl ROBERT WALTERS EMPLOYEE INSIGHTS 2015 In dit document vindt u de resultaten van een onderzoek dat Robert Walters dit jaar heeft uitgevoerd onder professionals

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

6 manieren waarop social collaboration werknemers betrokkener maakt

6 manieren waarop social collaboration werknemers betrokkener maakt 6 manieren waarop social collaboration werknemers betrokkener maakt 6 manieren waarop social collaboration werknemers betrokkener maakt Het huidige werkklimaat vraagt veel van bedrijven en hun werknemers.

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Visie & Strategie Aad van Schetsen Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Agenda Visie Strategie Technologie Kennis Marketing Organisatie Uniface in de Crisis Investeringen worden

Nadere informatie

WERELDREIZEN ROND DE WERELD WORLD TICKET CENTER

WERELDREIZEN ROND DE WERELD WORLD TICKET CENTER ROND DE WERELD Geachte heer/mevrouw, Om U te helpen bij het plannen van uw wereldreis, hebben wij voor U een folder samengesteld waarbij U de keuze heeft uit verschillende soorten rond de wereld tickets.

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van Nederland en de rol van World Trade Centers Drs. Nicolaas Waaning MBA Senior Adviseur Amsterdam, 5 juni 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Welkom in een wereld zonder grenzen

Welkom in een wereld zonder grenzen Welkom in een wereld zonder grenzen Truphone is het eerste bedrijf dat daadwerkelijk één wereldwijd communicatiesysteem aanbiedt. Daarnaast bespaart het ons meer kosten dan welk ander bedrijf ook zou kunnen.

Nadere informatie

35 JAAR VOCAP Providers met korte samenvatting

35 JAAR VOCAP Providers met korte samenvatting 35 JAAR VOCAP Providers met korte samenvatting SHL is de marktleider in oplossingen voor het meten van talent, met als doel de bedrijfsresultaten van zijn klanten te verbeteren via superieure People Intelligence

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Digital agenda Deel IV. juli 2015

Digital agenda Deel IV. juli 2015 Digital agenda Deel IV juli 2015 Inhoudstafel Deel IV - Digitalisering van de ondernemingen... 1 IV.1 Algemene context... 1 IV.2 Digitaliseren van de interacties met klanten... 3 IV.3 Digitalisering van

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010 0 Sourcing een keuze met vele mogelijkheden Han Wijns Groningen 09-06-2010 1 IT NL Global Sourcing Model Strategie, besturing en activiteiten Uitgangspunten IT NL in 2007 Transformatie IT op het vlak van

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014

Mitel User Group. Gijs Borsboom, VP Sales Benelux. 21 mei, 2014 Mitel User Group Gijs Borsboom, VP Sales Benelux 21 mei, 2014 Van harte welkom op uw eigen meeting! Agenda van vandaag: Update Mitel & Aastra Gijs Borsboom Update Gebruikersgroep Voorstel en installatie

Nadere informatie

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015

EPLAN User group. Siemens in Nederland. Unrestricted Siemens Nederland N.V. 2015 EPLAN User group Siemens in Nederland siemens.nl Wereldwijde aanwezigheid Dicht bij de klant overal ter wereld 10,9 115.000 69 Omzet (in miljard ) 2 15% van wereldwijd totaal Werknemers 3 33 % van wereldwijd

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

ICT Talent Management bij grote bedrijven. Author: Tim Roovers

ICT Talent Management bij grote bedrijven. Author: Tim Roovers ICT Talent Management bij grote bedrijven Author: Tim Roovers i Introductie Dit whitepaper wordt u aangeboden door EVG Start. EVG Start biedt jonge talenten een vliegende start van hun ICT management carrière

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts Ready Finance Tech Guide Retail Banken Vodafone Power to you BANK SALDO 2.315 Overschrijven Status Accounts 2 Inhoud Hoofdstuk 1 De kansen samengevat Hoofdstuk 2 De kansen samengevat Hoofdstuk 3 De kansen

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Agenda Introductie Talent Management Stellingen Afsluiting Luciano D Agnolo

Nadere informatie

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Vision research briefing

Vision research briefing Vision research briefing < Matrixorganisaties 2006 > < Samenvatting > De matrixstructuur volgens sommigen een innerlijke tegenspraak werd in de jaren 60 voor het eerst in organisaties geïmplementeerd.

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Global Sourcing. Universiteit Twente. Michiel Boreel. 15 december directeur strategie Sogeti Nederland VP strategy Sogeti Global

Global Sourcing. Universiteit Twente. Michiel Boreel. 15 december directeur strategie Sogeti Nederland VP strategy Sogeti Global Global Sourcing Universiteit Twente 15 december 2004 Michiel Boreel directeur strategie Sogeti Nederland VP strategy Sogeti Global Global Sourcing Angst, Mythen en Wishfull Thinking Universiteit Twente

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Persbericht Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Hoewel de Europese mid-market in 2014 slechts

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

International Technical Services Eén dienstverlener. Voor alle liften.

International Technical Services Eén dienstverlener. Voor alle liften. International Technical Services Eén dienstverlener. Voor alle liften. ONDERSTEUNING International Technical Services ThyssenKrupp Liften 2 WELKOM IN DE Next Level is onze belofte om u perfecte oplossingen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief

De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief Robbert Dijkgraaf Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte

Nadere informatie

Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008

Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008 Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008 Inhoud Productontwikkelingomgeving Waar zijn we goed in? Producten pakket en product beleid. Strategische opties Innovatie? Product innoveren Synthem Philips

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.be T: + 32 (0)2 5035 364 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

MEDEWERKERS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIE OP ELKAAR AFSTEMMEN IS CRUCIAAL VOOR EEN GESLAAGDE KLANTERVARING

MEDEWERKERS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIE OP ELKAAR AFSTEMMEN IS CRUCIAAL VOOR EEN GESLAAGDE KLANTERVARING Executive Briefing MEDEWERKERS, PROCESSEN EN TECHNOLOGIE OP ELKAAR AFSTEMMEN IS CRUCIAAL VOOR EEN GESLAAGDE KLANTERVARING Medewerkers, processen en technologie moeten op elkaar worden afgestemd om een

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

De GTCI biedt een praktische tool voor overheden, bedrijven en professionals om hun talentbeheercapaciteiten te verbeteren.

De GTCI biedt een praktische tool voor overheden, bedrijven en professionals om hun talentbeheercapaciteiten te verbeteren. De Global Talent Competitiveness Index (GTCI) Talent Aantrekken en Internationale Mobiliteit 2015-16 Adecco richtlijnen voor HR-professionals & managers GTCI - INLEIDING De GTCI is een jaarlijkse benchmarkingstudie

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Wat doen ingenieurs en wat verdienen ze ermee?

Wat doen ingenieurs en wat verdienen ze ermee? 8 Wat doen ingenieurs en wat verdienen ze ermee? 80 8 Wat doen ingenieurs en wat verdienen ze ermee? Arnaud Dupuy en Philip Marey Na hun afstuderen kunnen ingenieurs in verschillende soorten functies aan

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 Het Rotterdamse haven en industriecomplex Container hub: #1 in Europa, #11 in de wereld Chemisch

Nadere informatie

Scenarioplanning voor pensioenfondsen

Scenarioplanning voor pensioenfondsen Scenarioplanning voor pensioenfondsen Expected Returns 2013-2017 Pensioenbestuurders.nl Erasmus Universiteit Rotterdam, 14 mei 2013 Ronald Doeswijk, Chief Strategist Roderick Molenaar, Portfolio Strategist

Nadere informatie

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART

CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART CORPORATIEBESTUURDER: EEN VAK APART Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties 2010-2014 KPMG branchegroep Woningcorporaties op verzoek van Nederlandse Vereniging van Bestuurders

Nadere informatie

LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW

LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW JAAP WIEDENHOFF/14-3-2010 INHOUD 1. ARUP EN DUURZAAMHEID 2. ARUP EN KINGSPAN LIGHTHOUSE Concept Leermomenten Vooruitblik NATIONALE PROJECTEN Building Design - Economics

Nadere informatie

Veerkracht en betrokkenheid aan het werk

Veerkracht en betrokkenheid aan het werk Veerkracht en betrokkenheid aan het werk 1st Nederlandse conferentie positieve psychologie Jan Auke Walburg Linda Bolier www.trimbos.nl VERMOGEN VAN NEDERLAND 2013 Mentale stoornissen Geen gezondheidsprobleem

Nadere informatie

Programmeurs van Nederlandse verzekeringsmaatschappij verhogen productiviteit met nieuw monitoringsysteem

Programmeurs van Nederlandse verzekeringsmaatschappij verhogen productiviteit met nieuw monitoringsysteem AVANADE CASE STUDY Programmeurs van Nederlandse verzekeringsmaatschappij verhogen productiviteit met nieuw monitoringsysteem Achmea heeft 22.000 werknemers en een paar miljoen klanten. Het is de grootste

Nadere informatie

e-leren in een KMO, kan dat?

e-leren in een KMO, kan dat? e-leren in een KMO, kan dat? Mathy Vanbuel ATiT mathy.vanvuel@atit.be Overzicht Kennismaking Wat is e-leren, Waar komt e-leren vandaan en waar gaan we naartoe? e-leren in de praktijk voorbeelden De 9 geboden

Nadere informatie

Wat Chinese studenten willen

Wat Chinese studenten willen Wat Chinese studenten willen Kansen en uitdagingen voor het Nederlandse HO in China Charles Hoedt Robert van Kan Kees Kouwenaar 2 Openingsvraag: Bent u tevreden over de bestaande relatie van uw instelling

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Hedendaagse bedrijfsomgevingen bieden naast kansen ook bedreigingen. Meer dan ooit tevoren is dit onderwerp van gesprek in de wereld van IT en in

Hedendaagse bedrijfsomgevingen bieden naast kansen ook bedreigingen. Meer dan ooit tevoren is dit onderwerp van gesprek in de wereld van IT en in Hedendaagse bedrijfsomgevingen bieden naast kansen ook bedreigingen. Meer dan ooit tevoren is dit onderwerp van gesprek in de wereld van IT en in directiekamers over de hele wereld. Omdat er steeds meer

Nadere informatie