WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023"

Transcriptie

1 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity onder 10 Human Resources Management studenten en 5 Young Professionals, onderdeel uitmakend van generatie Y, is gebleken dat organisaties er over 10 jaar niet meer hetzelfde uitzien. Deze whitepaper geeft inzicht in de organisatie en (HR-)afdeling van de toekomst en gaat in op de vraag welke rol e-hrm hierin kan spelen.

2 HOE ZIEN ORGANISATIES ER OVER 10 JAAR UIT? Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, stellen we dat generatie Y de organisatie van de toekomst als een platte organisatie ziet die wordt gekenmerkt door korte communicatielijnen en weinig hiërarchie, tenzij deze hiërarchie functioneel is. Verrassend is dat het merendeel van de ondervraagden ongeveer twee dagen per week of zelfs minder thuis wil werken. Contact met collega s, fysieke ontmoetingen en een inspirerende werkomgeving zijn hierbij belangrijke factoren. Daarnaast ervaren de ondervraagden de huidige mogelijkheden en tools voor communicatie op afstand nog niet als optimaal, waardoor samenwerken op afstand als minder efficiënt wordt ervaren. Een interessante ontwikkeling die studenten en Young Professionals voor ogen hebben, is dat de organisaties waarbij dit mogelijk is steeds meer op projectbasis gaan werken. Dit hangt samen met de grote opkomst van ZZP ers die gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied. Deze specialisten komen in de toekomst steeds meer samen en vormen gezamenlijk projectteams of kleine netwerkorganisaties. Ook zijn er generalisten die ervoor zorgen dat de juiste specialisten bij elkaar komen. Als organisaties steeds meer op projectbasis gaan werken zoals de geïnterviewde Y generatie verwacht, heeft dat mogelijk als consequentie dat ook de HR afdeling op projectbasis werkt. Dit betekent dat HR specialisten ingehuurd worden op de momenten dat ze nodig zijn. Daarnaast kunnen HR taken overgenomen worden door de lijn of door (shared) service centers. Tot slot verwachten we dat door de vergrijzing en het aantrekken van de economie de vraag naar werknemers op de arbeidsmarkt over 10 jaar groter is, waardoor sollicitanten meer keuze hebben en hierdoor kieskeuriger worden. Volgens generatie Y moeten organisaties zich daarom meer onderscheiden en profileren, met name door gebruik te maken van Social Media. DE Y GENERATIE IS¹ geboren tussen 1978 en 1994 hoog opgeleid gek op 24/7 informatie sociaal: ze leven, leren en werken in netwerken gericht op ontwikkeling veeleisend authentiek ¹Boschma, J. & Groen, I. (2007). Generatie Einstijn. Amsterdam: Pearson Education. 2

3 WAAR LIGT HET ZWAARTEPUNT VAN HR OVER 10 JAAR? Uit het onderzoek blijkt dat generatie Y verschillende visies heeft op de HR afdeling van de toekomst. Zoals eerder beschreven, is het mogelijk dat de HR afdeling zoals we die nu kennen verdwijnt en dat organisaties HR specialisten inhuren op de momenten dat ze nodig zijn. De administratieve taken zullen volgens generatie Y ofwel geautomatiseerd ofwel uitbesteed worden. Een andere visie die uit het onderzoek naar voren komt, is dat de HR afdeling blijft bestaan, maar dat de taken en verantwoordelijkheden van HR veranderen. HR zal hierbij de rol van businesspartner vervullen en het lijnmanagement ondersteunen en adviseren. Wanneer organisaties meer op projectbasis gaan werken, kunnen medewerkers zelf hun projectteams samenstellen door zelf de werving en selectie op zich te nemen. Door de opkomst van Social Media kunnen medewerkers hun eigen netwerk benutten om kandidaten te vinden die goed binnen het team passen. Op deze manier kunnen organisaties het netwerk van de medewerkers gebruiken. Daarnaast geeft generatie Y aan dat ook de beoordelingscyclus aangepast moet worden aan het projectmatig werken en dat gedurende en na afloop van elk project feedback moet worden gegeven door collega s en leidinggevenden. De studenten en Young Professionals hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en verwachten dat HR hierin over 10 jaar een proactieve houding heeft: HR zorgt voor het opleidings- en trainingsaanbod en weet welke opleidingen/ trainingen medewerkers nodig hebben om hun doelstellingen te behalen. Van HR wordt dus verwacht te anticiperen op vragen van medewerkers voordat de vraag daadwerkelijk is ontstaan. Volgens de ondervraagden moeten organisaties investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dit hangt samen met het in kaart brengen en behouden van talent binnen de organisatie: talentmanagement. HR IS OVER 10 JAAR een coach bij ontwikkeling: HR faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van medewerkers een verbindingsofficier: HR houdt verschillende projecten/teams bij elkaar en zorgt voor inzicht en cohesie in de organisatie een externe specialist 3

4 HOE KAN E-HRM DE BUSINESS ONDERSTEUNEN? Eerder gestelde conclusies hebben invloed op de organisatiestructuur- en cultuur en stellen eisen aan de technologie die gebruik wordt om de organisatie te ondersteunen. Wanneer organisaties in de toekomst steeds meer projectmatig gaan werken en horizontaal georganiseerd zijn met weinig hiërarchische lagen, betekent dit dat er minder tussenpersonen tussen teams zijn waardoor teams niet altijd van elkaar op de hoogte zijn. Kennis en ervaringen blijven binnen het team en worden niet gemakkelijk met andere teams gedeeld. Hierdoor lopen organisaties kansen en productiviteit mis. Om hierop in te spelen kan een e- HRM overzichtstool samenhang en overeenkomsten tussen verschillende afdelingen en teams inzichtelijk maken. Deze tool biedt de mogelijkheid om op een simpele manier de opgedane kennis te delen. Een tool voor kennisdeling bestaat al, maar op deze manier kan ook kennis gevonden worden waar men niet direct naar opzoek is. Bijvoorbeeld door bij aanvang van een project de tool te raadplegen. Organisaties doen in de toekomst vaker een beroep op ZZP ers in de rol van specialist. Zij verlaten op den duur de organisatie en nemen de opgedane kennis over de organisatie mee. Door een tool te ontwikkelen die inzicht biedt in de ZZP ers die ingehuurd zijn, kan in de toekomst weer een beroep op hen gedaan worden. In deze tool zijn de expertises, skills en ervaringen van de desbetreffende specialist opgenomen, waardoor snel de juiste persoon voor een opdracht benaderd kan worden. Deze tool kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan LinkedIn. Generatie Y geeft aan dat zij hun eigen netwerk willen benutten om nieuwe collega s te vinden. Voordeel hiervan is dat de kwaliteit van de kandidaten omhoog gaat en dat het wervingsproces goedkoper wordt. Softwareleveranciers kunnen hierop inspelen door een e-hrm tool te ontwikkelen waarmee het netwerk van medewerkers doorzocht en benaderd kan worden. WAT IS E-HRM? E-HRM staat voor elektronisch Human Resources Management, waar in dit onderzoek Employee Self Service (ESS), Manager Self Service (MSS), Enterprise Social Media Platforms en de digitale ondersteuning van HR-onderwerpen en - taken onder vallen. Denk bij deze HR-onderwerpen/ -taken aan werving & selectie, beoordeling, beloning, kennismanagement, loopbaanontwikkeling, verzuim en salarisadministratie. 4

5 E-HRM speelt volgens generatie Y in de toekomst een nog belangrijkere rol bij de kennisdeling tussen medewerkers. Voor organisaties zorgt kennisdeling tussen medewerkers voor gebruik van alle kennis die beschikbaar is, wat resulteert in betere producten en minder tijdverlies. Een tool waarin medewerkers de onderwerpen waar zij kennis over hebben kort kunnen benoemen en beschrijven én die de mogelijkheid biedt om direct contact op te nemen met deze medewerkers, sluit hier goed bij aan. E-HRM verlaagt ook hiermee de drempels tot contact. Doordat persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers erg belangrijk wordt en er minder vaste contactmomenten zijn met de manager, ziet generatie Y de beoordelingscyclus graag veranderen. In plaats van twee of drie vaste momenten per jaar, zal beoordeling een continu proces worden. Ook hier kan e-hrm drempels verlagen door te faciliteren dat collega s en leidinggevenden elkaar regelmatig en kort feedback geven, gedurende en na afloop van een project. Door hier een digitale tool voor te gebruiken is de documentatie voor HR meteen op orde en wordt tijd bespaard op beoordelingsgesprekken. Deze tools bestaan al en zullen steeds belangrijker worden. Een gekoppelde tool kan het voor teams zelfs mogelijk maken om op basis van onderlinge beoordeling ook de beloning te verdelen. Als generatie Y het voor het zeggen heeft, zal de manier van leidinggeven in de toekomst veranderen. Managers zien werknemers minder op de werkvloer en op een vaste werkplek, wat gevolgen heeft voor de beoordeling van medewerkers: van direct toezicht op het gedrag op de werkvloer naar het maken van resultaatgerichte prestatieafspraken. Een tool waarin de resultaatafspraken terug te vinden zijn kan managers en medewerkers ondersteuning bieden bij de planning van taken die worden afgesproken en op die manier overzicht bewaren. De Y generatie hoopt dat al deze tools over 10 jaar in één pakket te vinden zijn. Dit pakket ziet er bijvoorbeeld uit als de Windows Metro interface: simpel, strak en professioneel, maar niet saai. Zo sluit de software aan bij de cultuur waarin de Y generatie wil werken en draagt hij bij aan het verlagen van drempels voor o.a. communicatie. Tot slot geven Young professionals aan dat op dit moment samenwerken op afstand nog niet even efficiënt is als samenwerken op locatie. Dit kan ten koste gaan van de productiviteit en kwaliteit. Het is aan te raden om aanvullend onderzoek te doen naar hoe de bestaande software aangepast kan worden om op deze constatering in te spelen. 5

6 Copyright? CONCLUSIE WAT BETEKENT DIT VOOR DE BUSINESS? De informatie die door de verschillende tools beschikbaar komt kan de organisatie diepte-inzicht verschaffen in het personeelsbestand. Er ontstaat een overzicht van welke kennis er in huis is en waar die zich in de organisatie bevindt. Met behulp van dit overzicht kan multidisciplinariteit meer benut worden waardoor de juiste persoon snel op de juiste plaats zit en er een wendbare organisatie ontstaat. Enterprise Social Media tools zorgen voor meer cohesie en verstevigen in- en externe verbindingen. Wanneer de klant ook (beperkt) toegang heeft en via de tool contact kan houden en bestanden/informatie kan delen, wordt de communicatie korter en efficiënter. Op deze manier kan de klant medeeigenaar van het project zijn. De geadviseerde social referral tool faciliteert dat experts zelf in hun netwerk kunnen werven en dat de organisatie het netwerk van haar experts kan benutten. Dit zorgt voor veel adequatere werving en selectie waardoor op organisatieniveau het aantal fouten in selectie omlaag gaat. Een selectiefout kost op veel fronten veel geld, naast recruitment- en salariskosten ook door zaken als productiviteit van het team, kwaliteit en klanttevredenheid. OVER DE AUTEURS Als vierdejaars studenten HRM maken Geert Boon en Suzanne van de Schraaf onderdeel uit van HR consultancy bureau Peperclip: een team van young professionals die in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam creatieve en op maat gemaakte oplossingen en ideeën bieden voor HR-vraagstukken. OVER AFAS SOFTWARE EN HRCOMMUNITY Het Nederlandse familiebedrijf AFAS Software ontwikkelt softwareproducten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt op een maatschappelijk verantwoorde manier waarbij klanten, medewerkers en het milieu centraal staat. AFAS automatiseert bedrijven en organisaties uit alle branches met complete en moderne (online) bedrijfssoftware. HRcommunity is het knooppunt voor HR & change in Nederland. Het is een broedplaats voor iedereen, binnen en buiten het vakgebied, die vindt dat mensen de cruciale sleutel vormen voor het succes van organisaties. Doel is het HR & change vakgebied community based te innoveren, door kennis en ervaringen te delen en transparantie te bevorderen. Inspiratie en co-creatie, door verbinding. Meer dan leden bouwen al mee. HRcommunity verbindt, vernieuwt en verbetert en draagt bij aan wendbaarheid! 6

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Eerste druk, maart 2012 2012 Piet Aarts isbn: 978-90-484-2335-4 nur: 801 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

De Intercedent heeft de toekomst!

De Intercedent heeft de toekomst! De Intercedent heeft de toekomst! Een branchebrede verkenning naar de ontwikkeling van de spil in de uitzendorganisatie. Eindrapport HFM In opdracht van ABU en NBBU 2012 1 Samenvatting Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software 7 effecten van AFAS Software HRM/Payroll Software inhoud De 7 effecten van AFAS software Eén softwarepakket voor uw hele organisatie! Inhoud Als u nieuwe software aanschaft voor de personeels- en salarisadministratie,

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht White paper Yacht Grip op inhuur van professionals Peter Bargon Jos Vlecken Yacht Grip op inhuur 1 1. Inleiding Organisaties zijn steeds afhankelijker van externe professionals. Deze professionals zijn

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie