S K I K A N T E N LIGHT. N I E U W S B U L L E T I N van de Nederlandse Vereniging van Ski- en Sneeuwsportleraren NVVS # 54, juli/aug 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S K I K A N T E N LIGHT. N I E U W S B U L L E T I N van de Nederlandse Vereniging van Ski- en Sneeuwsportleraren NVVS # 54, juli/aug 2009"

Transcriptie

1 S K I K A N T E N LIGHT N I E U W S B U L L E T I N van de Nederlandse Vereniging van Ski- en Sneeuwsportleraren NVVS # 54, juli/aug 2009 ALV 22 aug - NVVS nieuwe stijl Applicaties Selectie DSPT Zoetermeer Interski 2011

2 S P O N S O R P A G I N A Sinds een aantal jaren werken we tot grote tevredenheid met deze partijen samen in het kader van het Test Event in de Dutch Week (eind april begin mei) in Val Thorens. Zodoende zien wij de importeurs van deze merken eigenlijk liever als partners. Als je op de website van de NVVS klikt op een van deze logo s, kom je op de website van onze partners terecht. In het kader van dit partnerschap doen sommigen ook speciale aanbiedingen voor NVVS leden. Bezoek ook daarvoor de website. Wij hopen op een langdurige en vruchtbare samenwerking. Bestuur NVVS

3 Inhoud blz Voorpagina Sponsorpagina 1 Inhoud 2 Aanbieding Atomic 2 Voorwoord voorzitter 3 Agenda ALV 4 Notulen ALV Beleidsplan 9 Applicaties 2009 / Foto s Meiweek Val Thorens 12 Verslag Meiweek 13 Foto; s Test Event 15 Selectie Interski 2011, St. Anton 16 Reis St. Anton Reuzenslalom voor skileraren 19 Synchro Challenge 19 Best of Benelux 20 Jaarstukken Colofon 26 Achterpagina Aanbieding Atomic Graag bieden we jullie leden een extra voordeel op een aantal Atomic accessoires zoals hieronder beschreven. Wij zullen ervoor zorgen dat deze spullen de 22 e augustus bij jullie aanwezig zijn ter bezichtiging, zodat men weet wat men bestelt. Jullie leden betalen dus de inkoopprijs in plaats van de winkelverkoopprijs, daarnaast krijgen ze een extra korting van 20% als ze drie of meer artikelen bestellen. Model Lengtes Kleur Prijs voor Prijs in de Maten NVVS leden winkel Race Carry on wheelie black/red/white 44,00 79,95 Race Sportbag black/red/white 22,00 39,95 Race Backpack black/red/white 22,00 39,95 Race Bootbag black/red/white 17,00 29,95 Race Skibag 1 Pair 165,175,185cm black/red/white 25,00 44,95 Race Skibag 2 Pairs 165,175,185cm black/red/white 28,00 49,95 Bestellen op de ALV van 22 augustus in Zoetermeer, of per aan Betaling en aflevering in het najaar. Goede en praktische spullen, dus grijp je kans!!! 2

4 Voorwoord voorzitter Voordat ik met de nieuwtjes voor 2010 kom, wil ik graag eerst even terugkijken naar de sluiting van het sneeuwseizoen 2009 in Val Thorens. Voor de 5 e keer organiseerden wij het Test Event in samenwerking met de belangrijkste Nederlandse importeurs van wintersporthardware. Bij het opmaken van de balans bleken alle betrokken partijen zeer tevreden met het resultaat en werd besloten in mei 2010 op dezelfde manier te werk te gaan. Daarnaast zullen we de skilerarenborrel op dinsdagavond er zeker inhouden; het is een uitgelezen gelegenheid om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Ook de Synchro Challenge is een blijvertje. Het geeft skischolen de mogelijkheid in wedstrijdvorm te demonstreren waarmee ze in Nederland actief zijn. Voor het eerst werd het NK reuzenslalom gehouden. Winnaar was Othmar Hofmann. Zeker gezien de internationale druk vanuit de diverse skikoepels zullen we de komende jaren het wedstrijdskiën blijven benadrukken. Dus ook in 2010 organiseren we zeker weer een NK Reuzenslalom. Het komend jaar zullen er enkele belangrijke veranderingen gaan plaatsvinden. Zo is het de bedoeling om tijdens de komende ALV van 22 augustus een voorstel te presenteren voor een naamswijziging van de NVVS tezamen met een bijbehorend nieuw logo. Zo n wijziging heeft ook gevolgen voor de restyling van onze huisstijl (briefpapier, Skikanten en website.) Een ingrijpend voorstel, maar uiteraard hebben onze leden het laatste woord. Maar niet alleen qua uiterlijk, ook qua innerlijk willen we wat gaan sleutelen. Vandaar dat er een bijgestelde versie van het beleidsplan op de agenda van de ALV staat. Zen zals jullie al kunnen zien, hebben we ook een begin gemaakt met het commercieel plaatsen van banners en advertenties op de website. Naast het primaire verzekeringspakket voor onze leden: - Aansprakelijkheid als skileraar - Ongevallenverzekering - Reisverzekering uitbreiding NSkiV zullen we in september ook komen met het skileraar-ondernemerspakket. In dit pakket hebben we met de assuradeur speciale premie- en voorwaardenafspraken gemaakt die toegespitst zijn op de ondernemer/skischoolhouder. Denk daarbij aan o.a. Bedrijfsaansprakelijkheid inclusief skischool, horeca, clubreizen en AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering). Al met al dus voldoende leven in de brouwerij. Ik hoop jullie te zien op 22 augustus tijdens de openingsapplicatie 2009/2010, slalomtraining van Wim de Rue, en de ALV. Hans Hochsteger voorzitter NVVS Golftoernooi Op vrijdag 10 juli vond het jaarlijkse NVVS Golftoernooi weer plaats, en wel op de prachtige baan 't Zelle in de Achterhoek. Ondanks de forse regenbuien, die het spel van velen ietwat (nadelig) beïnvloedden, was het toch een geslaagde en gezellige dag. Winnaar die was T. Paijmans, tweede was Hilde Bax, derde Ferry Terpstra. Er was ook nog een clinic, waaraan ook oud-bestuurslid Anita Hoogland aan meedeed. Leuk ook haar weer eens te zien. De dag werd besloten met een gezellig en uitstekend diner. Complimenten voor de kok. Volgend jaar op de baan van Zeegersloot (Alphen a/d Rijn, de club van Hilde)? 3

5 Nederlandse Vereniging Van Ski- en sneeuwsportleraren Niederländischer Ski- und Schneesportlehrerverband Société hollandaise des Moniteurs de Ski et sports d hiver Dutch Association of Ski- and snow sports instructors Aan: leden NVVS Weesp, Betreft : Convocatie algemene ledenvergadering ALV 2009 Beste leden, Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van NVVS. Deze zal gehouden worden op zaterdag 22 augustus a.s. tussen en uur bij Snow World in Zoetermeer. AGENDA 1. Opening van de vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen vorige ledenvergadering d.d Mededelingen Verslag door de voorzitter over het afgelopen verenigingsjaar. Meiweek Val Thorens Skilerarenborrel Dinsdagavond - Test Event - NVVS NK Reuzenslalom - Synchro Challenge Applicaties en licenties. Materiaalsponsoring. Golftoernooi. Verzekeringen. Ontwikkelingen Eurotest, ISIA. 5. Financieel verslag over het jaar Verslag kascommissie; décharge penningmeester. 6. Begroting Verkiezing van het bestuur. Volgens het rooster van aftreden zijn Hans Hochsteger en Rob Beukers aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Kandidaten kunnen worden voorgedragen conform artikel 6c van het Huishoudelijk Reglement dat luidt: Vijf of meer leden hebben het recht om (tegen)kandidaten voor te dragen. Zij dienen het bestuur hier tenminste vijf volle dagen voor de ledenvergadering schriftelijk van op de hoogte te stellen en tevens een bewijs van bereidheid van de betreffende kandidaat te overleggen. 4

6 8. (Her)benoeming commissies : Commissie Applicaties: Rob Beukers, Niels Hogenhout, Frank Luiten Commissie Demoteam: Ontbonden; vacant tot opstarten voorbereidingen vlg Interski. Commissie Communicatie: Nancy Krijnen (website), Nol van Oss (Skikanten), Frank Luiten Verkiezing leden kascommissie 9. NVVS nieuwe stijl + Beleidsplan Presentatie door Nancy Krijnen en Linda Ravestein van de voorstellen van het bestuur voor nieuwe naam, logo s en huisstijl (website en bulletin) en het herziene beleidsplan van de NVVS. 10. INTERSKI 2011 Mededeling over selectie, planning en procedures. 11. Rondvraag; wat verder ter tafel komt. Met vriendelijke groeten, namens bestuur NVVS, Hans Hochsteger voorzitter Frank Luiten secretaris Nota Bene De diverse bijlagen - Notulen vorige ledenvergadering d.d Jaarstukken Begroting Overzicht Applicaties Beleidsplan 2010 zullen jullie eind juli, begin augustus separaat worden toegezonden in de vorm van een uitgave van ons verenigingsbulletin Skikanten. Sla die dag twee vliegen in één klap en combineer de ALV met de indoor sneeuwapplicatie op die zondag in dezelfde accommodatie. Of beter nog, drie vliegen: blijf na afloop van de applicatie even hangen voor een drankje en de BBQ. (Maak er desnoods een reünietje van.) NVVS, St, Annastraat 4, 1381 XR Weesp, Tel Website 5

7 NOTULEN LEDENVERGADERING NVVS te Zoetermeer Aanwezig : Afw. m. k.: Inclusief vier leden van het bestuur zijn er 48 leden aanwezig. Presentielijst op secretariaat ter inzage. Rob Braun, Toni Heidegger, Cor en Do Witteman, Guus en Jasper Bosveld Heinsius, Mathieu van Loon, Anton Baayen, Peter Paul van Minnen, Nol van Oss. 1. Opening van de vergadering. Voorzitter Hans Hochsteger opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Bart Oort, een van de oprichters van de NVVS. 2. Ingekomen stukken. Secretaris Frank Luiten deelt mede dat er ter zake van de ALV behalve de afmeldingen (zie boven) per een aantal vragen zijn binnengekomen van Guus en Jasper Bosveld Heinsius. Hierop komen we later nog terug. 3. Notulen vorige ledenvergadering d.d De notulen van bovengenoemde vergadering worden akkoord bevonden. 4. Mededelingen Verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Hans Hochsteger, Frank Luiten en Rob Beukers doen kort verslag van de volgende zaken m.b.t. de voornaamste activiteiten van de NVVS sinds de laatste ALV van 26 augustus # Hans: Per 1 januari j.l. zijn we uit NLcoach gestapt aangezien we vonden dat deze organisatie ons te weinig te bieden had. Sinds de overgang van de oude NFWS naar NLcoach was het dienstenpakket t.b.v. de lidorganisaties nog verder afgekalfd. De voornaamste reden waarom we er nog bij zaten was de verzekering. Die hebben we inmiddels zelf beter geregeld direct met assuradeuren. We hebben nu voor hetzelfde geld niet alleen een beroeps-w.a en ongevallenverzekering op dezelfde condities als voorheen, maar daarbij nog een rechtsbijstandverzekering voor arbeidsgeschillen, alsmede een W.A.verzekering voor de NVVS als organisatie. Binnenkort volgt daarover meer nieuws via de website. # Frank: De afgelopen meiweeek in Val Thorens was weer meer dan geslaagd, al was het alleen maar door het fantastisch mooie weer en de super sneeuwcondities. We hebben de volgende zaken weer met succes georganiseerd: - een sneeuwapplicatie, dit keer voorafgaand aan de meiweek zelf, zodat ieder zich echt optimaal op de applicatie kon conscentreren; - i.p.v. de vaste theorieavond (dinsdagavond) in het forum hebben we een gezellige en goed bezochte skilerarenborrel georganiseerd in Bar Pub l Eclipse, maar wel met een power point info m.b.t. de applicaties 2008/2009 en de Euro Test (dat doen we volgend jaar weer zo); - het Test Event, ook dit jaar weer geslaagd en gezellig met Atomic, Blizzard, Elan, Fischer, Nitro, Nordica, Rossignol, Venom, Volant, SNS Repair; - de Synchro Challenge, dit keer op een andere (en betere) piste. E.e.a. werd ter vergadering toegelicht met behulp van wat foto s. De meiweek in Val Thorens is trouwens ook voor de NVVS en haar leden een goede traditie aan het worden: er is geen gelegenheid waar je zoveel Nederlandse skileraren (NVVS leden en potentiële leden) tegenkomt op een en dezelfde locatie in de sneeuw. De diverse activiteiten zorgen voor een goede mix, de sneeuw is eigenlijk altijd goed, evenals de après ski. En het reüniegehalte is hoog; het is altijd leuk om oude bekenden te ontmoeten (of nieuwe ). Kortom ook dit keer weer een topweek, die we van harte aanbevelen voor volgend jaar. # Rob deelt mee dat hij de portefeuille applicaties destijds heeft overgenomen van Tjeerd Terpstra. We willen meer gaan variëren wat betreft locaties, vandaar dat we nu hier in Snow World zijn. 40 à 50 man/vrouw is niet gek, maar we willen natuurlijk nog meer deelnemers. I.v.m. het vastleggen van docenten en het reserveren van accommodaties is het belangrijk dat jullie je vroeger aanmelden. Omdat Tjeerd met zijn skitraining.nl toch diverse sneeuwtrainingen

8 organiseert hebben we besloten de sneeuwapplicaties bij Tjeerd onder te brengen; deze applicaties zijn automatisch geldig voor licentie. # Rob: Wat we ook belangrijk vinden en graag willen is een wedstrijdcircuitje voor skileraren met diverse slalomtrainingen en wedstrijden. Ons verbaast, nee verbijstert, eigenlijk de terughoudendheid van onze leden voor wat betreft het skiën van een slalom, cq het deelnemen aan een wedstrijd. Frank: We scoren daar zonder meer slecht, vooral ook internationaal. En het is hoog tijd dat we daar met zijn allen wat aan gaan doen. In het volgende nummer van Skikanten zal aandacht besteed worden aan de Eurotest, en aan de recente ontwikkelingen op dat gebied en binnen ISIA. # Rob: Van de materiaalsponsoring wordt slechts zeer weinig gebruik gemaakt. De meeste mensen hebben blijkbaar zo hun eigen kanalen. Wie dat toch wil kan contact opnemen met Rob Beukers, die kan dan e.e.a. regelen bij de volgend merken: Head, Elan, Dynastar en Tecnica. We hebben enkele importeurs bereid gevonden clubartikelen tegen een sterk gereduceerd tarief ter beschikbaar te stellen voor onze leden. Fischer komt met een skischoenentas met verwarmingselement, aan te sluiten zowel op zowel een stopcontact als op de sigaettenaansteker in de auto; dus altijd warme voeten voor 37,50. Kubus Sport (van o.a.elan) biedt een speciale skistok aan, grafiet, met afneembare teller en polslus, voor 45,-. Als je wat wilt bestellen neem dan vooral tijdig contact op!!! # Frank: Recentelijk is de website van de NVVS vernieuwd. Bezoek hem regelmatig, en zorg zodoende dat je op de hoogte blijft. 5. Financieel verslag over het jaar Hans deelt mee dat penningmeester Rob Braun op vakantie is. Ter zake van de jaarstukken van 2007 verwijst hij naar de toegezonden stukken en de daarbij gevoegde toelichting. Aangezien er geen vragen zijn worden de jaarstukken goedgekeurd. Kascommissielid Louis Zadelaar verklaart mede namens Edwin Stort dat de boekhouding transparant en in orde is bevonden, en stelt de vergadering voor penninigmeester en bestuur hierbij décharge te verlenen; hetgeen geschiedt bij acclamatie. M.b.t. de vierjaarlijkse projectfinanciering van Interski doet Louis het bestuur de aanbeveling ook per 31 december van de tussenliggende jaren de tussenstanden in de jaarstukken tot uiting te brengen. 6. Begroting Vervolgens stelt Hans de begroting 2008 aan de orde. Aangezien er geen vragen zijn vraagt hij de vergadering om goedkeuring van de begroting, welke wordt verleend. 7. Verkiezing van het bestuur. Zoals vermeld in de convocatie voor deze ALV zijn Rob Braun en Anita Hoogland aftredend. Rob stelt zich herkiesbaar, Anita stapt op. Hans bedankt Anita uitvoerig voor haar inzet, en overhandigt haar een kleine blijk van (overigens grote) waardering. Voorts deelt Hans mede dat Bepje van der Burg, die vorig jaar in principe bereid was zitting te nemen in het bestuur, daar wegens (werk)omstandigheden toch van afziet. Gelukkig hebben we een nieuwe vrouwelijk kandidaat, en wel Nancy Krijnen. Nancy introduceert zichzelf; ze is docent media aan HvA, studierichting MIM. Ze heeft skiles gegeven bij Ski Inn te Amsterdam, en gaat dit het komende seizoen doen bij Skicentrum Heemskerk. Nancy wordt bij acclamatie in het bestuur gekozen. 8. (Her)benoeming commissies : De samenstelling van de diverse commissies wordt door de vergadering als volgt goedgekeurd: Commissie Applicaties : Rob Beukers, Niels Hogenhout, Frank Luiten Commissie Demoteam : vacant tot volgende rit demoteam richting St. Anton Commissie Communicatie: Frank Luiten, Nol van Oss, Nancy Krijnen

9 Commissie Leerplanontwikkeling : Frank Luiten(vz), Nol van Oss, John de Vilder, Jack v.d. Varst, René Rijsdijk, Tjeerd Terpstra, Alijd Vervoorn (namens Ned. Ski Ver.) Verkiezing leden kascommissie: Louis Zadelaar en Trudie Maas stellen zich beschikbaar als leden van de kascommissie; zij worden bij acclamatie gekozen. 9. Demoteam DSPT Frank deelt mee dat de eerste bestuursvergadering die speciaal gewijd zal zijn aan het demoteam op weg naar S. Anton 2001 morgenavond 1 september plaats zal vinden. Dat is ook de reden waarom nu (nog) niet op de vragen van Guus en Jasper kan worden ingegaan. Rob Beukers maakt de vergadering erop attent dat 2011 een mooie gelegenheid is om eens een Interski Congres mee te maken als deelnemer, want St. Anton is lekker dichtbij en niet zo duur als Korea, terwijl het een fanatastisch evenement is om een keer mee te maken. 11. Rondvraag; wat verder ter tafel komt. Trudie Maas heeft de skilararenborrel in Val Thorens gemist. Frank: Dat komt omdat we in Nederland nog niet wisten waar we hem gingen houden. We hebben dat in Val Tho pas bekend kunnen maken op de NVVS stand. Vlg jaar in de meiweek houden we hem daar weer: dinsdagavond in Bar Pub l Eclipse, in de winkelgalerij, vlak bij le Galoubet. Bart Oort: Als mede-oprichter van de NVVS, en terugkijkend, is hij trots op wat de NVVS in de loop der tijd voor elkaar heeft gebracht. Menno Aukema: Hoe moet ik de informatieverplichting zien waar op de website over gesproken wordt? Frank: We kunnen natuurlijk niet echt zo n verplichting opleggen. Je moet het zien als een heel serieuze aansporing om jezef geïnformeerd te houden. Evert Gijsberts vraagt wie er mee gaan naar de docentendag voor agepast skiën. Evert besteed daar in zijn skischool veel aandacht aan. Evert vraagt ook naar de factor toegevoegde waarde bij de selectie voor het Interski demoteam. Frank: Een goede eigen vaardigheid is zeker niet het enige waarop geselecteerd wordt. Er wordt wel degelijk ook naar andere factoren gekeken, zoals ervaring en visie, presentatievaardigheden, teamplayer, enz. Rob Beukers: Vraagt applaus voor de docenten van vandaag: Michael, Henk, Rudi en Tjeerd. 12. Sluiting van de vergadering. De voorzitter dankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij sluit de vergadering en wenst iedereen een goed middagdeel van de applicatie, na afloop een gezellige barbeque en daarna wel thuis. 8

10 BELEIDSPLAN De laatste keer dat we het opeen ALV over een beleidsplan hebben gehad dateert al weer van een aantal jaren geleden (om precies te zijn 14 sept 2002). Hoog tijd dus om weer eens kritisch te kijken waar we staan en waar we heen willen. Tot tevredenheid stemmen zaken als het verzekeringspakket, contact met onze achterban, financiële rapportage, nieuwe lidmaatschapspadjes, demoteam, nationale en internationale contacten, en last but not least de activiteiten tijdens de meiweek in Val Thorens (Test Event, Synchro Challenge, Skilerarenborrel, en NK RS). Bij de volgende punten is er nog voldoende werk aan de winkel: verhoging kwaliteit en daarmee deelname applicaties, uitbreiden contacten skischolen, en vooral imagoverbetering van de NVVS, iets wat direct samenhangt met de werving van nieuwe leden. Zie bij speerpunten. Kernactiviteiten van de NVVS zijn: - Applicaties - Demoteam - Verzekeringspakket - Info en contact platform voor leden (Skikanten, website, bijeenkomsten) - Meiweek Zie ook bijlage. Ondersteuning daarvoor komt van: - Secretariaat - Financiën - Bestuur - Commissies (applicaties, demoteam) Zie ook bijlage. SPEERPUNTEN voor de komende periode zijn: - Imagoverbetering (NVVS nieuwe stijl) - Platform voor contacten en informatie-uitwisseling voor leden - Ledenwerving - Contacten skischolen - Verjonging bestuur - Interski 2011 en 2015 (continuïteit na 2011) Wensen voor de toekomst zijn: - Erkenningsregeling van skischolen//kunstbanen. - Uitbreiding van de NVVS: bundeling van skitechnisch kader (BIS, sneeuwfitters, kader van touroperators); een grotere NVVS is ook een (financieel) sterkere NVVS. - D.m.v. bovenstaande activiteiten het imago van de NVVS in positieve zin beïnvloeden. 9

11 Bijlage bij Beleidsplan Applicaties In het kader van kwaliteitsverbetering applicaties (en NVVS presentaties) : - Gebruik power point en beamer inmiddels aardig ingeburgerd - Idem voor video-analyse bij praktijk - Logboekjes moeten worden vervangen door Internet based administratie voor deelname aan applicaties - Ondanks afschaffing van de vroegere NFWS subsidies worden de huidige applicaties vrijwel budgetneutraal gerealiseerd. - Sneeuwapplicaties ski door skitraining.nl, voor snowboard door snowboardtraining.nl Demoteam / Interski Als doelstelling/taken voor het demoteam ziet het bestuur - Uithangbord, promotie-instrument voor NVVS - Kenniscentrum: pool voor training van docenten voor opleidingen en applicaties. We staan aan het begin van een nieuw traject: Interski 2011 in S. Anton. Uitdaging is om gelijk de link te leggen naar Interski 2015 (continuïteit!!) Meiweek Val Thorens Vaste activiteiten door middel waarvan de NVVS zich daar met succes profileert zijn Test Event, Skilerarenborrel (+ voorlichtingsavond), Synchro Challenge en sinds dit jaar ook de NK Reuzenslalom; dit laatste om het wedstrijdskiën onder skileraren te promoten. Secretariaat en financieel De centrale ledenadministratie is internet based, en toegankelijk voor bestuursleden. In Weesp, bij secretaris: secretariaat; contactadres voor binnen- en buitenwereld. In Uden, bij penningmeester: financiën, boekhouding, betalingen, debiteurenadministratie, financiële verslaglegging, uitgifte lidmaatschapspasjes. Interne communicatie Ofwel de contacten met onze achterban (leden en skischolen): - Door middel van mailings, bulletins, Skikanten en website - Representatie NVVS: bestuurleden bij applicaties en opleidingen NSkiV (in combinatie met voorlichting rol en functie NVVS, informele contacten, werving nieuwe leden) - Representatie NVVS bij meiweek in Val Thorens: presentaties, info (: algemene update, nieuwe leerplan, demoteam en Interski, nieuwe leerplan, EU ontwikkelingen, e.d.), contacten, nvvs-skilerarenborrel - Jaarlijkse BBQ op gecombineerde dag voor applicaties en ALV. Externe communicatie In het kader van contacten met externe relaties (nationaal en internationaal) - Regulier overleg met NSkiV - Deelname aan jaarvergaderingen en congressen van internationale koepels - Voortzetting van bezoeken aan skischolen Ledenservice : - verkrijgen van kortingsregelingen (bijv. zie YES banner op website)) - gunstige fiscaal-juridische faciliteiten via verzekeringspakket - opstellen en aanbieden van modelcontracten - honoreringsrichtlijnen - arbeidsvoorwaarden (o.a. cao sport voor opleiders) 10

12 OVERZICHT APPLICATIES Aanmelden voor de applicaties Meld je aan via een tje naar het NVVS secretariaat: NB Onderstaand schema is nog niet helemaal compleet, maar voorlopig kun je er al wel mee aan de slag voor de planning van je deelname aan de verschillende applicaties. De snowboardapplicaties zullen voortaan waarschijnlijk gegeven gaan worden door Joey de Jong en Mike Pong, opererend onder snowboardtrining.nl Ook zal er nog een PMTS clinic georganiseerd worden in Ridderkerk. Zodra de nog ontbrekende gegevens bekend zijn, plaatsen we die natuurlijk op de site. Check dus af en toe hoe het ermee staat. Inschrijvingstermijn: In Nederland tot 14 dagen voor applicatie. In het buitenland tot 1 maand voor applicatie Datum Accom Tijd Disc. Thema Docent Aug Zat 22/08/09 Zoetermeer Buckels? Applicatie Sk Freeride Othmar Hofmann Sk Slalom Wim de Rue Pauze Vergadering Sk Ned skileerplan Rudi Kalsbeek Applicatie Sn Dyn + radius Joey de Jong Mile Moi thuk shung Sept Zat 05/09/09 Ermelo Sk Sten Kerklaan Othmar Hofmann Zat 12/09/09 Leidschendam Sk Sten Kerklaan Othmar Hofmann Zat 19/09/09 Bergen op zoom Sk+sn Lesopbouw gev. Eigen Vaard. Foutanalyse Jeroen Jobse Gosse Bijlinga Okt Zat 03/10/09 Huizen Sk Slalom Rudi Kalsbeek 17 t/m 21 Kaprun Sk B Voorbereiding Inschrijven bij 21 t/m 25 Kaprun Sk NVVS Camp Idem Nov 21 t/m 25 Kaprun Sk Camp I/ Situatief Inschrijven bij 25 t/m 29 Kaprun Sk Camp II/ Situatief Idem Feb Sneeuw Langlauf Apr Zat 04/04/10 Zoetermeer Sk Slalomwedstrijd Wim de Rue Apr/ mei Vrijdag Val Thorens Sk+sn Sychro challenge 11

13 Nieuwe sponsor: YES TELECOM Yes Telecom begrijpt dat u als zakelijke en sportieve klant hoge eisen stelt aan uw mobiele abonnement. Dat u persoonlijke en meer service verwacht en dat allemaal voor de beste prijs. Wanneer u inzicht wilt houden in de mobiele kosten, dan is de Yes Business Bundel van Yes Telecom iets voor u. Voor een vast maandbedrag heeft u standaard alle mobiele voice diensten uit één bundel, dus ook de kosten die u maakt in het buitenland. Voor u als wintersporter ideaal. Uniek aan de Yes Business Bundel is dat u in Nederland buiten de bundel voor hetzelfde vaste lage tarief belt. Speciaal voor haar klanten biedt Eye Connection de Yes Business Bundel nu tijdelijk aan in combinatie met de Gratis Samsung B2100 (mobiele telefoon die tegen sneeuw, ijs, water en een stootje kan) en Gratis Bluetooth Skinner skihelm! Eye Connection is exclusief Business Partner van Yes Telecom. Ga naar en klik op het logo voor meer info Testcentrum Sneeuwruimen 12

14 Meiweek in Val Thorens maakt alle verwachtingen waar! Een halve meter verse sneeuw, een prima sfeer en een hoop geslaagde evenementen. De Dutch Week blijft voor herhaling vatbaar. Na een, weertechnisch, wat minder begin (alleen de gondel in het dorp was open op zondag), is er 3 dagen lang sneeuw gevallen en hebben we de week af mogen sluiten met 2 dagen een strakblauwe lucht en bijbehorend temperatuurtje. Naast een nieuwe, grotere, tent bij de Galoubet met spetterende live optredens van Tour de Funk & The Recipe en goede DJ s bij Mes & Vork, kan de NVVS ook tevreden terugkijken op een aantal evenementen. Het Test Event Samen met Atomic, Blizzard, Elan, Fischer, Nitro, Nordica, Rossignol en Salomon hebben we honderden mensen de nieuwste ski s en snowboards laten testen. Hoofdsponsor De Erkend Wintersportspecialist heeft de nodige evaluatieformulieren ontvangen die de importeurs als input van hun (kritische) doelgroep goed kunnen gebruiken. De Skilerarenborrel op dinsdagavond Op 28 april verzamelden zo n 50 ski- en snowboardleraren zich in loungebar L Eclipse. Na presentaties over de Euro Test en het applicatieprogramma voor volgend seizoen, waren we als bestuur benieuwd naar de reacties van onze leden. Dit leidde onder andere tot het verzetten van de slalomwedstrijd naar vrijdag 1 mei. Mocht je er niet bij zijn geweest, maar wel vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten via We ontvangen graag feedback van onze leden.

15 13 De Synchro Challenge Op vrijdagmorgen was er de strijd tussen de skischolen in de categorieën kids, recreational en pro s. Een vakkundige jury maakte s middags de winnaars bekend (zie ander nieuwsbericht). De NK reuzenslalom voor ski- en snowboardleraren Op vrijdag vond, na de Synchro Challenge, het 2 e NK reuzenslalom voor ski- en snowboardleraren plaats. Bij zo n 60 deelnemers begonnen de zenuwen bij de start toch wel toe te nemen en bleek het lange tijd moeilijk de tijd van voorloper Lizzy te verslaan. Uiteindelijk gingen Margot, Jurjen, Melanie en Othmar er met de prijzen vandoor. Alle tijden volgen later deze week als nieuwsbericht op deze site. Een geslaagde week. Dus wat ons betreft, volgend jaar weer! 14

16 Een Dutch Snow Pro Event De Jury bij de Synchro Challenge 15 Deelnemers (Roy en Louis) aan het NVVS NK Reuzenslalom

17 SELECTIE INTERSKI 2011 Het is weer zo ver: we gaan de aanloop naar het INTERSKI congres 2011 in St. Anton opstarten. Deze aanloop is deze keer gecomprimeerd in een periode van anderhalf jaar. Drie jaar zoals we vorige keer deden bleek voor een deel van de teamleden gewoon te lang. De selectie bestaat uit twee delen: 1. Je aanmelding (zeg maar sollicitatie ) Je aanmelding moet per aan Daarin moet staan waarom je mee wilt doen en lid wilt worden van het Dutch Snow Pro Team (DSPT) dat Nederland zal vertegenwoordigen op het INTERSKI congres Bij die moet een bijlage zitten met je ski- of snowboard c.v.. Aan de hand van hoeveelheid en kwaliteit van de binnengekomen aanmeldingen bepalen we wie er uitgenodigd worden voor de selectie. We kijken daarbij naar zaken als: - welke diploma s heb je (tenminste B, Landes 2 of vergelijkbaar) - wat voor ervaring heb je (in de sneeuw en op Nederlandse ondergronden) - ben je bekend met het NSkiV-leerplan - hoeveel jaar ben je werkzaam in de skisport - heb je een professionele instelling (full timers, opleiders, specialisten) - ben je internationaal lid van de NVVS; (mocht je nog geen NVVS lid zijn, dan moet je dat wel worden) 2. De praktijkselectie op de sneeuw van Snow World in Zoetermeer. Voor die selectie moet je uitgenodigd worden. Zie hierboven. (De datum is nog niet definitief bekend, maar we streven naar zaterdagmorgen op 3 oktober, maar het kan ook een avond worden in de week daarop. Dat is op dit moment helaas nog niet bekend, maar sturen de definitieve datum als het kan nog mee met die nummer van Skikanten.) Bij de praktijkselectie gaan we uiteraard kijken naar eigen vaardigheid (individueel en synchro) en je vermogen om dingen snel op te pikken. Tot slot is er ook nog een persoonlijk gesprek. Tijdens dat gesprek proberen we ook nog te kijken naar een aantal andere zaken, die van belang zijn, zoals: - ben je een team player - ben je in staat tot kennisoverdracht (dat wordt in een later stadium ook nog nader bekeken) - heb je toegevoegde waarde voor het team (een specialisatie of andere competenties kunnen ook toegevoegde waarde zijn) - ben je beschikbaar voor trainingen, clinics, congres, e.d. - ben je ook bereid tot kennisoverdracht na het congres (o.a. d.m.v. applicaties, clinics) Verdere achtergrond informatie We gaan deze keer werken met een A-kader, een B-kader en een C-kader. A-kader: Dit is een kleine harde kern van snow pro s die al eerder met een INTERSKI congres hebben meegedaan. Zij zullen zorgen voor de noodzakelijke continuïteit en fungeren als trainers/coaches van de nieuwe DSPT leden (B-kader). Leden van het A-kader gaan in principe mee naar St. Anton op kosten van het project. B-kader: Dit wordt geselecteerd uit deel 1 en deel 2 van de selectie. Zij vormen de nieuwe leden van het DSPT, dus ook van de know how pool, waaruit NVVS en NSKiV hun opleiders/docenten kiezen voor opleidingen en applicaties. Leden van het B-kader betalen hun eigen reis- en verblijfkosten voor de trainingen en de trainers. Indien mogelijk (d.w.z. afhankelijk van het beschikbare budget) gaan leden van het B-kader deels op kosten van het project, deels op eigen kosten mee naar St.Anton. 16

18 C-kader: Dit is nieuw. Mede met het oog op de periode ná het congres in 2011 en de aanloop naar het congres ven 2015 willen we hiermee proberen talent en/of belangstelling en betrokkenheid te genereren voor het Dutch Snow Pro Team en de INTERSKI congressen, als kenniscentrum voor ontwikkelingen op het gebied van snow sports, ten behoeve van opleidingen, applicaties en de Nederlandse skischolen. Leden van het C-kader kunnen op eigen kosten mee naar St. Anton als congresdeelnemer. Zij maken ook deel uit van de Nederlandse delegatie. Trainingen (wijzigingen voorbehouden) Najaar 2009: Selectieweekend (en/of clinic) 3 oktober - 1 dag selectie, 1 dag kennismaken - 1 dag kennismaken en voorbespreken 1 november Voorjaar 2010: Weekend sneeuw za + zo na meiweek Val Thorens - 1 dagdeel kennismaken, - 1 dag thema s, presentaties - dag skiën/boarden Najaar 2010: Midweek sneeuw oktober - 5 dagen sneeuw (demo s, workshops) - 1 dag en 3 avonden theorie (thema s, presentaties, clinics) (Weekend Landgraaf en week sneeuw kunnen ook omgewisseld worden) Winter 2011 (voorafgaand aan congres) Midweek sneeuw januari - 3 dagen sneeuw (demo s, workshops) - 2 avonden bijschaven theorie (thema s, presentaties, clinics) januari 2011: INTERSKI Congres Aanmelden / solliciteren Ben je een goede ski/snowboardleraar, ben je geïnteresseerd en gemotiveerd om toe te treden tot het DSPT en wil je mee naar Sankt Anton in januari 2011? Stuur dan een met je motivatie naar vergezeld van je ski- of snowboard c.v. Je moet dat doen voor 15 september. Als je door de eerste papieren selectie komt, dan wordt je eveneens per uitgenodigd voor de selectie van 3 oktober in Zoetermeer. 17

19 Mee naar het INTERSKI congres van 15 tot 22 januari 2011? Zo n INTERSKI congres is een happening van jewelste. Vraag willekeurig wie van de demoteamleden die wel eens mee geweest is, en je krijgt gegarandeerd enthousiaste verhalen. Wil je daar ook een keer mee naar toe? Dan is Sankt Anton 2011 je kans. Dichterbij (dus goedkoper) komt het nooit. Je kunt mee als deelnemer aan het congres. Je betaalt dan de volle mep, maar dan kan je ook deelnemen aan het hele programma, incl. lezingen, workshops en partys. Kongress-Pauschale 7 Tage Unterkunft mit Frühstück oder Halbpension im Doppelzimmer/DU od. Bad/WC 6-Tages-Skipass für das Skigebiet Arlberg (86 Bahnen und Lifte) Kongresskosten für 1 Person In den Kongresskosten enthalten sind: Kongressgebühr, Kongressorganisation, Kongressabzeichen, Kongressunterlagen, Eintritt zu allen offiziellen Kongressveranstaltungen, Kongressbericht sowie die Benützung des Liftes am Demohang. Package vom: Frühstückspension*: Hotel garni 4 Sterne*: Hotel/Gasthof 3 Sterne*: Hotel 4 Sterne*: Hotel 4 Sterne de Luxe*: Hotel 5 Sterne*: Appartment/Ferienwohnung*: 687,- 901, , , , ,- 589,- (* Preise sind ohne Gewähr) Tourismusverband St. Anton, Abteilung Kongresse & Events Katrin Fahrner/Simone Thurner Dorfstraße 8, A-6580 St. Anton am Arlberg Tel od. -55 Fax: Boek nu alvast zelf Het kan ook voor een (financieel) tandje minder. Als je dat wilt en je bent slim, dan probeer je nu al zelf een pension of hotel te boeken voor die periode in Sankt Anton of in een naburig dorp (bijv. Pettneu). Je kunt dan wel kijken naar alle openbare demo s en shows, maar niet deelnemen aan de lezingen, workshops en partys. Maar je bent wel goedkoper uit. Als je dat van plan bent, laat het ons dan weten, want we willen proberen om alle Nederlanders (ski- en snowboardleraren) te verzamelen, en voor de hele groep ook uniforme kleding te regelen (uiteraard voor een gunstige prijs). Info over INTERSKI 2011 vind je op 18

20 NK NVVS Reuzenslalom Ski en Snowboard voor Dames en Heren Aan het eind van de meiweek in Val Thorens 2009 vond voor de tweede keer na zeer lange tijd eindelijk weer eens het Nederlands Kampioenschap Reuzenslalom voor ski- en snowboardleraren plaats. Na de drie voorlopers was het de beurt aan zo n 60 deelnemers om de door Tjeerd gestoken palen zo snel mogelijk te passeren. Op een paar tijdwaarnemingen na, die door een enthousiaste Rob en zijn draadloze microfoon iets verstoord werden, kunnen we terugkijken op een prima verlopen NK. Een goede stap dus in het promoten van het wedstrijdskiën, dat in de Nederlandse skilerarenwereld ten onrechte nog steeds een ondergeschoven kindje is. We danken Ruud, Bas, Wim, John en Tjeerd voor de fantastische organisatie. Voorlopers: Timo Lizzy Alex Richard NK NVVS Reuzenslalom Snowboard Dames 1 1 Margot Peeters ISS Breda Christianne Schets ISS Breda Sylina Rijnders Alpine Sports NK NVVS Reuzenslalom Snowboard Heren 13 1 Jurjen Tegelaar ISD George Onderdelinde ISS Breda Danny van Dort ISS Breda NK NVVS Reuzenslalom Ski Dames 22 1 Melanie Meyer Breda Kristy v. Lieshout Breda Krista v.d. Vaart Alpine Sports NK NVVS Reuzenslalom Ski Heren 97 1 Othmar Hofmann ISD Niels Nijhof ISD Michael Gortz Breda Synchro Challenge 2009 Val Thorens Op vrijdag 1 mei vond op een zonovergoten piste weer de Synchro Challenge plaats. Na overleg tussen Karin, Ward, Henk en Ab, onze vakkundige jury, werden s middags door Rob de volgende winnaars bekend gemaakt: KIDS 1 BASE KIDS - BREDA 2 DE PEETIES - ALPINE SPORTS 3 DE CARAMELLERS - BREDA JEUGD 1 KINGS & QUEENS ALPINE SPORTS 2 CRASY LOOKS ALPINE SPORTS 3 DISCO DEUX - DISCOVERY RECREATIONAL 1 DISCOVERY I 2 GEORGES ANGELS PRO S 1 SKITEAM ALPINE SPORTS 2 SNOWBOARDTEAM ALPINE SPORTS 3 SKITEAM - BREDA En eerlijk gezegd, de kids teams deden zeker niet onder voor de pro s! Daar ligt wat ons betreft een uitdaging voor volgend jaar 19

21 Best of Benelux Terneuzen, 5 juni 2009 Geachte Heer/Mevrouw, Vol trots willen wij u mededelen dat wij, SNOWBASE de skihal in Terneuzen, in September een groot ski en snowboard evenement zullen organiseren. Dit zal zijn voor alle ski- en snowboardleraren van de Benelux. We noemen het dan ook Best of Benelux wedstrijd. Deze dagen zullen bij ons de beste ski- en snowboardleraren van de Benelux over de vloer komen. We willen, samen met u, hiermee de aandacht van de nationale alsook de internationale media trekken. De wedstrijd heeft ook als doel iedereen te laten zien dat de talentvolle leraren van de Benelux meer kunnen dan alleen les geven. Bij deze willen we jullie leraren en uw organisatie ook uitnodigen voor deze wedstrijd. Er zijn verschillende disciplines waarover de leraren moeten beschikken. De drie personen waarbij de totaal score over alle drie de disciplines het hoogst is winnen een prijs in de vorm van een geldbedrag. We hebben een onderscheid gemaakt tussen ski en snowboard. Voor het skiën zijn de volgende disciplines gekozen: - Mogulsskiën (bückelpiste) - Slalom - Freestyle op ons nieuwe beginnerpark Voor het snowboarden zijn de volgende disciplines gekozen: - Piste tricks - Slalom - Freestyle op ons unieke NIKE park (First indoor park with natural elements) Voor deelname wordt 30,- gerekend. Dit is inclusief de toegang van de piste tijdens de wedstrijd en een diner s avonds na de wedstrijd. Te betalen bij aanmelding voor de wedstrijd. Wij hopen dat we de interesse bij u en uw ski- en snowboardleraren hebben gewekt om deel te nemen aan dit groots evenement bij SNOWBASE. Heeft u vragen of ideeën om dit evenement tot een succes te maken kunt u contact op nemen met Tom van Poucke. Hij is een van de organisatoren van de Best of Benelux wedstrijd. Hij kan met u de mogelijkheden en voorwaarden van deelname aan het evenement doorspreken. Samen met u wil SNOWBASE van de Best of Benelux wedstrijd een groot succes maken! Met vriendelijke groet, Tom van Poucke Coördinator Sneeuw SNOWBASE Zeelandlaan CA Terneuzen Nederland 0(031) Wil je meedoen? VUL HET BIJGESLOTEN FORMULIER IN EN STUUR HET OP 20

22 Financiële stukken t.b.v. ALV 2009 Balans per Rekening courant Fortis 205,18 Eigen vermogen ,50 Spaarrekening Fortis ,05 Reservering leerplan 420,50 Rek. courant demoteam Rabo 21,55 Reservering externe contacten - Rekening courant Rabobank ,08 Reservering demoteam 9.199,43 Spaarrekening Rabobank ,64 Reservering beleidsplan - Spaarrek. Rabo Demoteam Borg 1.908,80 Reservering applicaties 8.000,00 Spaarrek. Rabo Demoteam 7.657,42 Reservering Test Event 3.107,93 Deposito Rabobank ,00 Nog te ontvangen bedragen 3.500,00 Nog te betalen bedragen 4.470,46 Vooruitbetaalde bedragen 0,00 Vooruitontvangen bedragen ,50 Resultaat ,40 Totaal balans ,72 Totaal balans ,72 Verlies en winst NVVS 2008 A. Afschrijvingen - AA. Contributies ,90 B. Promotiekosten 1.835,15 AB. Winst verkopen - C. Administratiekosten 2.241,51 AC. Rente spaarrekening 1.732,40 D. Vergaderkosten bestuur 3.661,96 E. Vergaderkosten BCO - F. Kosten ALV 1.366,83 G. Commisie Leerplan - H. Kosten secretariaat 6.096,00 I. Kosten financiële admin ,41 J. Waarnemers opleidingen - K. Beleidsplan 1.915,00 L. Lidmaatschappen 2.153,64 M. Skikanten 4.434,49 N. Materiaalsponsoring 419,65 AD. Materiaalsponsoring 182,45 O. Externe contacten 4.052,49 P. Kosten demoteam 118,72 AA Inkomsten Demoteam - Q. Kosten bijscholingen 7.149,60 AE. Opbrengsten bijscholingen 5.979,50 R. Maatbijscholingen - S. Snowjobservice - T. Kosten Meiweek ,34 AF. Inkomsten Meiweek ,94 Z. Buitengewone lasten - AZ. Buitengewone baten 600,00 Resultaat ,40 Totaal V&W ,19 Totaal V&W ,19 21

23 Begroting inkomsten Begroting inkomsten 2010 Begroting inkomsten 2009 Begroting inkomsten 2008 V&W 2008 Materiaalsponsoring ,45 Contributies , , , ,90 Winst verkopen Rente spaarrekening 2.000, , , ,40 Buitengewone baten ,00 Maatbijscholingen Opbrengsten bijscholingen , , , ,50 Skikanten Uit eigen vermogen 1.500, Inkomsten Meiweek , , , ,94 Totaal V&W , , , ,19 Begroting uitgaven Begroting uitgaven 2010 Begroting uitgaven 2009 Begroting uitgaven 2008 V&W 2008 Afschrijvingen - 500,00 500,00 - Promotiekosten 2.000, , , ,15 Administratiekosten 2.000, , , ,51 Vergaderkosten bestuur 3.500, , , ,96 Vergaderkosten BCO - 500,00 500,00 - Kosten ALV 1.500, , , ,83 Commisie Leerplan Kosten secretariaat 6.500, , , ,00 Kosten financiële admin , , , ,41 Waarnemers opleidingen - 500,00 500,00 - Beleidsplan 2.500, , , ,00 Lidmaatschappen 8.000, , , ,64 Skikanten 4.500, , , ,49 Materiaalsponsoring ,65 Externe contacten 3.000, , , ,49 Kosten demoteam 2.500, , ,00 118,72 Kosten bijscholingen , , , ,60 Maatbijscholingen Buitengewone lasten Uitgaven Meiweek , , , ,34 Totaal V&W , , , ,79 22

24 Toelichting V&W 2008 Uitgaven Inkomsten Saldo A. Afschrijvingen B. Promotiekosten NVVS op internet 1.040,98 - Representatie 226,15 - Promotiemateriaal Val Thorens 568, ,15 C. Administratiekosten Computer supplies - - Bellen, faxen, porti 765,01 - Drukwerk 769,72 Kilometervergoeding 706,78 - D. Vergaderkosten bestuur Reiskosten 2.809,71 - Verbruik 852,25 - E. Vergaderkosten BCO F. Kosten ALV Reiskosten 169,46 - BBQ 979,95 - Convocatie 217,42 - G. Commisie Leerplan H. Kosten secretariaat Huur secretariaat 6.096,00 - I. Kosten financiële admin. Reiskosten 775,44 - Telefoon en porti 980,12 - Office supplies 160,73 - Versturen post 537, , , , , ,41 J. Waarnemers opleidingen Reiskostenvergoedingen K. Beleidsplan Golfdag 87,50 - Skilerarenborrel 340,00 Aanpassing website 1.487,50 - L. Lidmaatschappen Kamer van Koophandel 29,98 - Interski 300,00 - IVSI 250,00 - ISIA 966,93 - Verzekeringen 261, ,00

25 Abbonementen 345,72 - M. Skikanten Versturen 1.303,99 - Productiekosten 3.130,50 - N. Materiaalsponsoring Materiaalsponsoring 419,65 - O. Externe contacten ISIA Congressen 3.402,49 IVSI Congres 650,00 P. Kosten demoteam Reiskosten 118,72 - Q. Kosten bijscholingen Binnenland 4.299,06 - Buitenland 2.850,54 - R. Maatbijscholingen S. Snowjobservice T. Uitgaven Meiweek Organisatie o.a. reiskosten 3.083,54 - Drukwerk en promotiemateriaal 28,28 - Skipassen + Verblijf 1.912,83 - Restitutie 4.825,76 - Website - - Reservering 1.107,93 - Z. Buitengewone lasten ,10 - AA. Contributies Aspirant leden ,60 Nationale leden ,00 Internationale leden ,30 Entreegeld - 390,00 AB. Winst verkopen AC. Rente spaarrekening Fortis spaarrekening - 347,59 Rabobank spaarrekening ,81 AD. Materiaalsponsoring Diversen - 182,45 AE. Opbrengsten bijscholingen 2.153, ,49 419, ,49 118, , ,34 809, , ,40 182,45

26 Eigen bijdrage: binnenland ,50 Eigen bijdrage: buitenland ,00 AF. Inkomsten Meiweek Sponsoring ,00 Dag- en weekpassen ,94 AZ. Buitengewone baten Sponsoring Snowtime - 200,00 Sponsoring Atomic - 200,00 Sponsoring Kubus - 200, , ,94 600,00 Opmerkingen uitgaven Opmerkingen over 2008: Promotiekosten - Zuinig mee geweest Beleidsplan - Nieuwe website Lidmaatschappen - Geen contributie NL Coach hoeven betalen vanwegen opzeggen contract Skikanten - Regelmatig verstuurd, deel in kleur Externe contacten - Bezoek aan meer congressen dan gepland. Opmerkingen begroting inkomsten Opmerkingen over 2010: Contributie - Er wordt dit jaar opnieuw rekening gehouden met een gelijkblijvend aantal leden. Rente - Meer inkomsten vanwege hoger eigenvermogen + reserves Bijscholingen - Inschatting: inkomsten en uitgaven van bijscholingen samen NUL Opmerkingen begroting uitgaven Opmerkingen over 2010: Secretariaat - Begroting in lijn gebracht met de uitgaven van 2008, rekening houdend met een lichte stijging van de kosten t.g.v. de inflatie. Financiele administratie - Begroting in lijn gebracht met de uitgaven van 2008, rekening houdend met een lichte stijging van de kosten t.g.v. de inflatie. Skikanten - Begroting in lijn gebracht met de uitgaven van 2008, rekening houdend met een lichte stijging van de kosten t.g.v. de inflatie. Bijscholingen - De applicaties lopen al jaren erg goed en zijn vrijwel kostendekkend.

27 Colofon Jaargang 2009 Nummer 54 Juli/aug 2009 Het NVVS-bulletin is een uitgave van de Ned. Ver. van Ski- en sneeuwsportleraren. Het informeert de aangesloten skileraren over de activiteiten van de vereniging en haar leden, en verwijst voor technische bijdragen uit eigen gelederen en uit toonaangevende buitenlandse skibladen naar de website REDACTIE ADRES St. Annastraat XR Weesp Abonnementen Leden gratis. Niet-leden 22,50. Overmaken op rek.nr t.n.v.penningmeester NVVS te Uden, o.v.v. NVVS-bulletin. Kopij Copyright Aanmelden/opzeggen Altijd welkom; kan gestuurd worden naar het redactieadres. Overname van artikelen of gedeelten daarvan is alleen toegestaan na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Schriftelijk of per aan het NVVS-secretariaat vóór 1 november. (Voor adres secretariaat zie elders in dit blad.) Ontvangst van de opzegging wordt binnen 1 maand bevestigd. Je vindt de NVVS en Skikanten op het INTERNET op: Advertentietarieven (in uro s) Achterpagina per keer per jaar (= 3 nrs.) 1/1 pag. Kleur 450, ,- 1/1 pag. z/w 200,- 500,- ½ pag. z/w 100,- 159,- Binnenpagina per keer per jaar (= 3 nrs.) 1/1 pag. z/w 100,- 250,- ½ pag. z/w 75,- 200,- ¼ pag. z/w/ 50,- 125,- Voor andere advertentiewensen naar maat en idee kunt u contact opnemen met Frank Luiten of ). Skikanten LIGHT verschijnt 3 à 4 x per jaar in een oplage van 750 stuks, en wordt verzonden aan leden van de NVVS, Nederlandse skischolen (kunstbanen) en relaties waarmee de NVVS betrekkingen onderhoudt. 26

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 BMW CLUB NEDERLAND foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 JAARGANG NR. 7 Januari 2006 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 22 januari 2006 3. Jaarverslag 2005 zoals voorgelezen tijdens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering Colofon Eindredactie Annemarie Gijzelaar Vormgeving Nisvan van Sijl www.nisvan.com VROEGOP Vroegop wordt verspreid in een oplage van 8.500 exemplaren onder de leden en aspiranten van de Bond van Volkstuinders

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie