Financieel Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 2012 Versie 1: Versie 2: bestemd voor ALV Gastvrijheidsgilde Postbus BJ Ede

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Budget Budget Toelichting bij budget Werkelijk Werkelijk Budget vs Werkelijk Budget vs Werkelijk Toelichting bij budget vs werkelijk Samenvatting 7 Vooruitblik 7 Financieel Jaarverslag 2012 i

3 Voorwoord Zoals elk jaar gebruikelijk is, is er ook over 2012 een financieel jaarverslag opgemaakt. In dit verslag hoop ik namens het bestuur inzicht te geven in de gang van zaken met betrekking tot de financiën over Ik heb ook dit jaar mijn best gedaan alles zo duidelijk en inzichtelijk mogelijk te maken voor u als lezer. Mijn persoonlijke analyse, bevindingen en vooruitzichten kunt u lezen in de samenvatting op pagina 7. Op het moment van schrijven heeft de kascontrole door omstandigheden nog niet kunnen plaatsvinden. We hopen voor de ALV deze controle alsnog gedaan te hebben om zodoende het bestuur alsnog decharge te verlenen over het boekjaar van Mocht u na het lezen van dit verslag nog vragen hebben dan verzoek ik u vriendelijk om contact met mij op te nemen. Jelmer Tick Penningmeester Gastvrijheidsgilde Financieel Jaarverslag /7

4 Budget 2012 Budget 2012 Hieronder treft u het budget aan voor 2012 zoals deze definitief vastgesteld in de algemene leden vergadering van 30 mei Baten Grootbknr Omschrijving Budget '12 Lasten Grootbknr Omschrijving Budget ' Contributie Leden Reiskosten (Bestuur) Bijdragen Derden Verblijfskosten (Bestuur) Ledenbijdrage Jaarfeest Vergaderkosten (Bestuur) Bijdragen Jaarfeest derden Representatiekosten (Bestuur) Opbrengsten Muurschild Overige Kosten (Bestuur) Overige Inkomsten Totaal Bestuurkosten Inkomsten Bemiddeling Rente - Saldo spaarrekening Diensten extern secretariaat Onkosten extern secretariaat Totaal Extern secretariaat Reiskosten Derden Beurs en Standkosten Wedstrijdkosten Werving en Selectie/Bemiddeling Drukwerk en Briefpapier Jaarfeest Overige Activiteiten Abonnementen Vakbladen Overige Kosten Totaal diverse/activiteiten kosten Totaal Baten Totaal Lasten Financieel Jaarverslag /7

5 Toelichting bij budget Op basis van een lichte groei, zou het leden aantal in 2012 op 860 uitkomen 2 Verwachte bijdrage derden is minder dan in 2011 gezien een aantal afzeggingen 3 In 2012 wordt er geen jaarfeest georganiseerd 4 In 2012 wordt er geen jaarfeest georganiseerd 5 Opbrengsten van verkoop muurschild 6 Verwachte inkomsten uit overige bronnen. 7 Geschatte inkomsten voor bemiddeling met de Unie tbv Jeannine Sok 8 Schatting opbrengsten rentebaten over 2012, gelijk aan Stelpost - Reiskosten voor bestuur 10 Stelpost 11 Betreft hoofdzakelijk lunch- en vergaderkosten voor bestuursvergaderingen. 12 Betreft kosten voor b.v. gesprekken met sponsors, afscheidscadeaus, attenties e.d. Is een stelpost. 13 Stelpost voor onvoorziene zaken 14 Betreft de financiële vergoeding voor het externe secretariaat incl. BTW. 15 Betreft o.a. kilometervergoeding, papierkosten, kopieerkosten, porti secretariaat. 16 Betreft kilometervergoeding voor personen buiten bestuur EUR 0.19 ct per kilometer 17 Betreft kosten voor beurspresentaties i.s.m. Koksgilde, nl. Horecava, BBB/EFFF. 18 Kosten wedstrijden HORECAVA inclusief prijzengeld 19 Betreft werving, selectie en bemiddelingskosten: stelpost 20 Het drukwerk (briefpapier, enveloppen, uitnodigingen, posters, handboek) is grotendeels gesponsord 21 Kosten Netwerkborrels en Overige, nog niet gedefineerde activiteiten 22 vakbladen tbv leden 23 stelpost onvoorziene zaken Financieel Jaarverslag /7

6 Werkelijk 2012 Werkelijk 2012 Hieronder treft u de werkelijke inkomsten en uitgave aan over Balans / Winst- en verliesrekening Gastvrijheidsgilde 2012 Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit) Balans Onverdeeld resultaat ABN AMRO Betaalrekening ABN AMRO Spaarrekening Debiteuren 12 Resultaat Resultaat (Te verwerken) Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) Totaal: Resultaat Totaal: Balans Winst & Verlies Reiskosten Bestuur Vergaderkosten Bestuur Overige Kosten Bestuur Diensten Extern Secretariaat Onkosten Extern Secretariaat Beurs- en Standkosten Wedstrijdkosten Werving en Selectiekosten/Bemiddelingskosten Overige Activiteiten Abonnementen Vakbladen Overige kosten/saldo Contributie Leden Bijdragen Derden Opbrengst Muurschilden Inkomsten Bemiddeling Rentebaten 325 Resultaat Totaal: Winst & Verlies Financieel Jaarverslag /7

7 Budget vs Werkelijk 2012 Budget vs Werkelijk 2012 Hieronder treft u zowel het budget als de werkelijk uitgave over 2012 naast elkaar aan. Om het leesgemak te vergroten, zijn er een aantal posten samengevoegd op onderstaande vergelijking. Op de volgende pagina zijn alle punten toegelicht. Groot -bknr Omschrijving Baten Budget '12 Werkelijk '12 Groot -bknr Omschrijving Lasten Budget '12 Werkelijk ' Contributie Leden Reiskosten (Bestuur) Bijdragen Derden Verblijfskosten (Bestuur) Ledenbijdrage Jaarfeest Vergaderkosten (Bestuur) Bijdragen Jaarfeest derden Representatiekosten (Bestuur) Opbrengsten Muurschild Overige Kosten (Bestuur) Overige Inkomsten Totaal Bestuurkosten Inkomsten Bemiddeling Rentebaten Diensten extern secretariaat Verschil ivm afronden Onkosten extern secretariaat Totaal Extern secretariaat Reiskosten Derden Beurs en Standkosten Wedstrijdkosten Werving en Selectie/Bemiddeling Drukwerk en Briefpapier Jaarfeest Overige Activiteiten Abonnementen Vakbladen Overige Kosten Totaal diverse/activiteiten kosten Positief saldo over Totaal Baten Totaal Lasten Financieel Jaarverslag /7

8 Toelichting bij budget vs werkelijk De in 2011 ingezette leden-daling heeft zich in 2012 doorgezet. Waar wij het jaar begonnen met 768 leden hebben zich in nieuwe leden aangemeld en 148 leden afgemeld. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de geïncasseerde gelden. 2. Ook de bijdragen van derde is in 2012 gedaald ten opzichte van Dit heeft vooral te maken met het verlies van enkele sponsoren (bv. Womitex). 3. In verband met het annuleren van het jaarfeest in 2012, zijn er geen inkomsten op deze post. 4. In verband met het annuleren van het jaarfeest in 2012, zijn er geen inkomsten op deze post. 5. Opbrengsten van verkoop muurschild. 6. Er waren geen overige inkomsten in 2012 die niet vielen onder sponsoring. 7. Inkomsten betreffen de voorgeschoten facturen voor de Unie ivm het project Check je Bijbaan (icm J. Sok). 8. Netto ontvangen rentebaten in Reiskosten gemaakt door het bestuur voor onder andere vergaderingen en andere evenementen in functie van het Gilde. 10. Er zijn geen verblijfskosten gedeclareerd in Betreft hoofdzakelijk lunch- en vergaderkosten voor bestuursvergaderingen. 12. Betreft kosten voor b.v. gesprekken met sponsors, afscheidscadeaus, attenties e.d. 13. Betreft voor een klein deel de aanschaf van uniforme kledingstukken voor het bestuur. Het gaat hier om shawls en stropdassen voor officiële gelegenheden om zo de herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast een bedankje voor het bestuur voor hun inzet doormiddel van een diner. 14. Betreft de financiële vergoeding voor het externe secretariaat incl. BTW. Waarbij 2011 als basisjaar is gebruikt + inflatiecorrectie. 15. Betreft o.a. kilometervergoeding, papierkosten, kopieerkosten, porti secretariaat. 16. Betreft kilometervergoeding voor personen buiten bestuur EUR 0.19 ct per kilometer. 17. Betreft kosten voor de beurspresentaties in Kosten wedstrijden NK Horeca inclusief prijzengeld. 19. Betreft kosten ter bevordering naamsbekendheid Gilde en de voorgeschoten facturen van J. Sok voor het project met de Unie (Feitelijke kosten zijn 50,-). 20. Ook dit jaar geen kosten op deze post 21. In verband met het annuleren van het jaarfeest in 2012, zijn er geen uitgaven op deze post 22. Betreft hier de kosten voor de ALV 2012, vriendendag en diverse kosten GildenEvent Vakbladen t.b.v. leden; deze post is lager uitgevallen omdat niet alle nota s ten tijde van het afsluiten van het boekjaar beschikbaar waren. Deze zullen dus in 2013 verschijnen in de boeken. 24. Kosten voor overige zaken. Voorbeelden zijn de kosten betaalrekening, kosten online boekhoudprogramma en de kosten voor begeleiding toekomstvisie Gastvrijheidsgilde. 25. Positief resultaat over 2012; hierbij moet nog een bedrag van 7.388,- opgeteld worden. Dit is het positieve saldo van het jaar 2011 welke door boekhoud-technische reden nog niet actief op de balans staan, dit zal spoedig opgelost zijn. Feitelijk positief saldo over 2012 is dus ,- zonder rekening gehouden te hebben met rekeningen die nog binnen moeten komen ten tijde van het afsluiten van In verband met het afronden van de getallen op de balans is een klein verschil ( 1,-) ontstaan. Deze is hier gecorrigeerd. Financieel Jaarverslag /7

9 Samenvatting In 2011 is het Gastvrijheidsgilde, financieel gezien, een nieuwe richting in gegaan. Waar het voor die tijd te maken heeft gehad met tekorten, hebben we nu voor het tweede jaar achtereen te maken met een overschot. De overzichten tekenen een wat positiever beeld dan dat daadwerkelijk het geval is, dit in verband met de nog te betalen rekeningen over 2012 in Ook na aftrek van deze rekeningen zal het Gilde over 2012 een positief resultaat boeken. Het behalen van dit positieve saldo heeft te maken met een aantal factoren. Ten eerste zijn dat de kosten van het bestuur welke lager zijn uitgevallen dan gebudgetteerd. Het bestuur is zich ervan bewust dat er enerzijds bezuinigd zal moeten en anderzijds geïnvesteerd zal moeten worden in een gezonde toekomst van het Gastvrijheidsgilde. Daarnaast heeft het bestuur besloten om een aantal activiteiten niet door te laten gaan die in het verleden niet rendabel zijn gebleken (bijvoorbeeld het Gildejaarfeest). Gelukkig zijn er in 2012 ook een aantal investeringen gedaan in de toekomst van het Gilde. Een voorbeeld hiervan is het traject met Brompton Road (onder leiding van Jurgen Mohr) welke als doel heeft het Gilde toekomst-proof te maken. Een concreet product uit dit traject is het plan Het nieuwe Gastvrijheidsgilde. Vooruitblik Ook 2013 zal zoals elk jaar weer nieuwe uitdagingen bieden. Het zal nu zaak worden om te ruimte die gecreëerd is het verleden te gebruiken om het Gastvrijheidsgilde weer opnieuw te laten groeien zal in deze plannen een belangrijk jaar zijn, meer informatie hieromtrent zal tijdens de ledenvergadering besproken worden. Tevens zal het Gastvrijheidsgilde zich presenteren om meerdere beurzen in de vorm van de Village Gastronomique. Op financieel gebied zal het Gilde wederom slim moeten investeren in de toekomst en moeten bezuinigen op de posten die niet rendabel genoeg zijn. Kortom nieuwe ronde, nieuwe kansen! Financieel Jaarverslag /7

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015

BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015 BELEIDSPLAN van Stichting Help Flores! jaar 2013 2015 Stichting Help Flores! De Morgen 22 8252 JP Dronten The Netherlands (Negeri Belanda) Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 internet: www.helpflores.com www.stichtinghelpflores.nl

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen =

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen = Balans lezen 1. Inleiding Alvorens het balans lezen onder de loep te nemen, is het interessant eerst eens vast te stellen waarom we überhaupt een jaarrekening opstellen. Een ondernemer zal willen weten

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken... 2 1.1. Afgeronde onderzoeken 2006...2 1.2.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Activiteiten Het organiseren van activiteiten heeft in 2012 helaas een beetje stilgelegen. Hiervoor zijn twee redenen aan te

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken 2009... 3 1.1. Afgeronde onderzoeken... 3 1.2.

Nadere informatie