Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Boerderijnummer15 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari december 2012 Boerderijnummer: 1734 Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Voorwoord Voor u ligt het eerste arverslag van Boerderijnummer15 van de periode nuari december Het doel van dit verslag is om u als lezer inzicht te geven in wat er 2012 zich heeft afgespeeld op Boerderijnummer15, en om u te informeren over onze procedures. Het verslag geeft de medewerkers inzicht in positieve- en verbeterpunten, en reikt handvaten voor het komende ar. U kunt hier onder andere algemene informatie over Boerderijnummer15 vinden, maar ook informatie over richtlijnen, procedures en kwaliteit. Het verslag wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen om van het ar 2013 een succes te maken. arverslag boerderijnummer Pagina 1

3 Inhoudsopgave Sbloon Over Boerderijnummer15 9 Interne organisatie 10 Financiën 11 Publiciteit 12 In/uitstroom deelnemers 13 Externe contacten Functiebeschrijvingen Intakeformulier Samenwerkingsovereenkomst zorgboerderij/deelnemer Begeleidingsplan Evaluatieformulier Vragenlijst tevredenheid cliënten/betrokkenen Procedure eigen toegang cliëntgegevens deelnemer Algemene afspraken machinegebruik Algemene huisregels Procedures agressie en ongewenste intimiteiten Klachtenprocedure Noodplan FOBO 55 Conclusies en aanbevelingen 56 Bijlagen Doorstroom/uitstroom deelnemers Risico inventarisatie 59 arverslag boerderijnummer Pagina 2

4 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Adres: Postcode: Woonplaats Provincie: Land: Website: adres: Boerderijnummer15 Nummer XD Nijhuizum Friesland Nederland Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Wilfried Gengler Adres: Nummer 15 Postcode: 8775 XD Woonplaats Nijhuizum Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Judith van der Laan Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Wilfried Gengler arverslag boerderijnummer Pagina 3

5 Het algemene beeld van het afgelopen ar Boerderijnummer15 heeft een bewogen ar gehad, er is wisseling in de begeleiding geweest en er zijn cliënten weg gegaan en bijgekomen. Er zijn activiteiten afgerond en er zijn volop plannen voor uit te voeren activiteiten voor het komende ar. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen ar Aantal Deelnemers 8 Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee Scholing en ontwikkeling BHV diploma s zijn behaald arverslag boerderijnummer Pagina 4

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? J/N J/N J/N J/N Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? J/N J/N J/N J/N Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? J/N J/N J/N J/N Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Evaluatiegesprek functioneren cliënten Nieuwe doelen opgesteld voor komende periode Ja/N J/N J/N J/N Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Conclusies zie pagina 51 arverslag arverslag boerderijnummer Pagina 5

7 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig ar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functioneringsgesprekken Actualisatie BHV Ja Ja Ja Actie n.a.v. de RI&E Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Overige acties van vorig ar Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Het kwaliteitsplan zal in 2013 worden bijgewerkt. Er zal een wederom een tevredenheidonderzoek en oefening met calamiteitenplan plaatsvinden. arverslag boerderijnummer Pagina 6

8 Doelstellingen voor het komende ar Bijwerken van kwaliteitsplan Werven van meer/ nieuwe cliënten Verder ontwikkelen van zorgdossiers Verbeteren buiten terrein m.b.v. bestrating arverslag boerderijnummer Pagina 7

9 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : Boerderijnummer15 Datum (mm-jjjj): Boerderijnummer: 1734 Jaar: van tot Acties Planning Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Wilfried Gengler 2013 Oefening calamiteitenplan Judith van der Laan 2013 Evaluatie gesprekken met deelnemers Judith van der Laan 2013 Tevredenheidonderzoek Judith van der Laan 2013 Functioneringsgesprekken Wilfried Gengler 2013 Actualisatie BHV Judith van der Laan / Wiebe Westra Okt 2013 Opstellen arverslag Judith van der Laan Januari 2013 Acties n.a.v. de RI&E Wilfried Gengler 2013 Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Judith van der Laan 2013 Overige acties 8

10 Over Boerderijnummer15 Wij kunnen iets betekenen voor mensen: met een afstand tot de arbeidsmarkt met sociale problematiek met psychische problematiek met een verstandelijke beperking met autisme met een burn-out met niet-aangeboren hersenletsel die langdurig werkloos zijn jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden leerlingen uit het speciaal onderwijs Een dag werken geeft je een voldaan gevoel. Je voelt je fitter, sterker en energieker. Het plezier in werk, het feit dat de dagen en je activiteiten een doel hebben, dat je resultaat ziet van je handelen, dat iets je goed gelukt is, geeft in het algemeen een gevoel van zinvol bezig zijn. Dat bevordert je zelfrespect en je gevoel van eigenwaarde. Daar groei je van! Het helpt ook weer een ritme op te bouwen en aan een regelmatiger leven te wennen. Doelstellingen voor de cliënt kunnen zijn: Het opbouwen van zelfvertrouwen Het ontdekken van eigenschappen en vaardigheden Het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden Bevorderen van zelfstandigheid en zelfontplooiing Het opdoen van werkervaring Het opbouwen van (werk-) relaties met andere mensen Het krijgen van controle over eigen leven Genieten van het werken in, aan en met de natuur. Een zinvolle dagbesteding, iets leren, er achter komen wat je leuk vindt Wij bieden een plezierige werkomgeving waarbij de specifieke wensen van de deelnemers centraal staan. Hierbij gaan we uit van individuele mogelijkheden. Door het brede aanbod van werkzaamheden biedt Boerderijnummer15 aan een ieder een passende werkplek waar voldoende ruimte is voor ontwikkeling en werken aan de toekomst. 9

11 Interne organisatie Huisvesting Boerderijnummer15 bevind zich op een ruim terrein tussen de weilanden van Nijhuizum, vlakbij Workum. De boerderij beschikt over een technische werkplaats, een ruime kas- en groentetuin, een dierenverblijfplaats in een relaxte omgeving. Verder is er een ruime, verwarmde kantine aanwezig waar ruimte is voor binnenactiviteiten. Bedrijfsgegevens Rechtsvorm: Eenmanszaak Adres: Nummer 15 Postcode: 8775XD Woonplaats: Nijhuizum Provincie: Friesland Land: Nederland Website: adres: Bestuur Als volgt het profiel van de medewerkers van Boerderijnummer15: Wilfried Gengler: eigenaar Opleidingen: Academie Mens Arbeid, Nima-A marketing, voortgezette opleiding leidinggeven en management, gecertificeerd Jobcoach. Taken: acquisitie, management, intakes, kwaliteitsbewaking, eindverantwoordelijke. Wiebe Westra: Pedagogisch Medewerker (in opleiding) Opleidingen: Motorvoertuigentechniek, Sociaal Pedagogisch Werk, BHV. Taken: begeleiden cliënten, begeleiden technische klussen, rapporteren. Judith van der Laan: Therapeutisch begeleidster Opleidingen: Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, BHV. Taken: begeleiden cliënten, begeleiden bij dierverzorging en tuinactiviteiten, rapporteren, begeleiden stagiaires en collega, gesprekken voeren met betrokkenen/derden. Annemiek van Dijk: Administratief medewerkster Opleidingen: Taken: alle financiële taken wat betreft de cliënten en medewerkers. HAVO, PDboekhouden, MBA en SPD certificaten Stagiaires Boerderijnummer15 is een erkend leefbedrijf (Calibris) en heeft in 2012 twee stagiaires voor een maatschappelijke stage begeleid. 10

12 Financiën Financiën werknemers De inkomsten van de werknemers lopen via een arbeidscontract en een stageovereenkomst, er zijn vooraf afspraken gemaakt over de uurlonen en reis- en onkostenvergoecingen. Er is ook gewerkt met een ZZPer. Financiën cliënten - PGB Afgelopen ar hebben er vijf cliënten door middel van een PGB op Boerderijnummer15 aan dagbesteding deel kunnen nemen. - UWV voor 1 klant liep de financiering via een reintegratietraject van het UWV - IRO Eén van de cliënten heeft door middel van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)deel kunnen nemen aan de dagbesteding. Dit heeft met toestemming van het UWV plaats kunnen vinden. - Vrijwilligers De overige cliënten komen op vrijwillige/ no pay basis op Boerdernummer15. Voor één van hen zal komend ar PGB worden aangevraagd. - Uitstroom Twee clienten hebben afgelopen ar Boerderijnummer15 verlaten. Eén vrijwilliger heeft vanwege zijn leeftijd-gezondheid de keuze gemaakt om aan een andere vorm van dagbesteding deel te nemen (via een verpleeginstelling). De ander heeft een andere (individuele) dagbesteding gevonden. Financiën materiaal Wanneer er materiaal wordt aangeschaft, gaat dit in overleg met de eigenaar. Er wordt met de cliënten besproken wat er nodig is en waarom. Als de eigenaar akkoord gaat, kan het materiaal worden aangeschaft. Dit wordt betaald vanuit de PGB s van de cliënten en vanuit de verdiensten van de groentetuin van afgelopen ar. Kwaliteit De kwaliteit die door de medewerkers wordt geboden is aan de tonen door de opleidingen en diploma s die zij hebben behaald. Er wordt hierdoor kwaliteit op maat geleverd. Er worden de nodige cursussen gevolgd en er is casusbespreking tijdens werkoverleg. De medewerkers ontvangen supervisie van de eigenaar en overleggen met regelmaat met hulpverleners, begeleiders en jobcoaches. Boerdernummer15 heeft het certificaat zoönosen. Dit betekend dat Boerderijnummer15 maatregelen neemt om te voorkomen dat dier- en mens ziek worden. 11

13 Komend ar willen we het kwaliteitskeurmerk kwaliteit laat je zien behalen. Er is daarvoor een kwaliteitssysteem nodig. Deze is op dit moment in ontwikkeling. Als de officiële registratie van het kwaliteitssysteem is vastgesteld, wordt de audit uitgenodigd en wordt de kwaliteit getoetst. Boerderijnummer15 is een door Calibris erkende praktijkopleider. Publiciteit In 2012 heeft op de volgende manieren publiciteit plaatsgevonden: Boerderijnummer15 heeft een website waar in het kort alles over de werkwijze en de doelgroepen beschreven staat. Boerderijnummer15 is ieder ar aanwezig op de Markt Van Mogelijkheden, waar met een stand reclame wordt gemaakt en waar de doelgroep wordt aangesproken. Boerderijnummer15 is bekend bij het UWV en Gemeentelijks Sociale Dienst. Er is op de boerderij plaats voor werkervaringsplaatsen voor Wajong geïndiceerden en deze heeft afgelopen half ar met toestemming van het UWV plaatsgevonden. Boerderijnummer15 is lid van BEZINN en is aangesloten bij zorgboeren.nl Verder beschikt Boerderijnummer15 over folders en visitekaartjes, die bij afspraken bij instellingen worden verspreid. 12

14 In en uitstroom In 2012 hebben er twee cliënten en een medewerker afscheid genomen op Boerderijnummer15. Er zijn twee nieuwe cliënten en één nieuwe collega bijgekomen. Een ZZP/er heeft afscheid genomen. Cliënten Een van hen is de basis- werknemersvaardigheden aangeleerd en is uitgestroomd naar een betaalde baan (juni 2012). De ander heeft i.v.m. niet aansluitende interesses op Boerderijnummer15 in goed overleg een andere passende dagbestedingplaats gevonden (september 2012). Medewerkers In 2012 is er één collega vertrokken (juni 2012) en één collega bijgekomen (februari 2012). Voor in- en uitstroomprocedure, zie bijlage op pagina

15 Externe contacten In 2012 is met de volgende organisaties contact geweest IederZijnWerk Arbeidcoaching BV Er vind samenwerking plaats met IederZijnWerk Arbeidcoaching over cliënten die nog niet klaar zijn voor werk, maar om werkervaring op te doen, deel kunnen nemen aan de dagbesteding van Boerderijnummer15. Gemeente Er heeft contact plaatsgevonden met de gemeente Sûd-west Fryslan over mogelijkheden van participatietrajecten GGZ Er vind regelmatig overleg en overdracht plaats over een cliënt die woont bij MindUp en dagbesteding volgt op Boerderijnummer15. Philadelphia Zorg Er vind regelmatig overleg en overdracht plaats over een cliënt die woont bij Philadelphia Zorg en dagbesteding volgt op Boerderijnummer15. Hulpsaam Er vind regelmatig overleg plaats tussen Boerderijnummer15 en Hulpsaam over cliënten met PGB. Hulpsaam beheert de PGB s van een aantal cliënten die dagbesteding krijgen op Boerderijnummer15. Bezinn en andere Zorgboerderijen in de omgeving: Boerderijnummer15 is aangesloten bij Bezinn en draait mee in intervisie bijeenkomsten met andere zorgboeren. 14

16 2.1.1 Functieomschrijvingen Functiebeschrijving trajectbegeleider (eigenaar van B15) / vervanger van de trajectbegeleider Plaats in de organisatie De trajectbegeleider is te allen tijde eindverantwoordelijk, maar kan de eindverantwoording overdragen aan iemand die de trajectbegeleider kan vervangen. Doel van de functie De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het totale begeleidingsproces van de deelnemers die de leerwerkboerderij bezoeken. De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de leer- werkboerderij. Hierna worden trajectbegeleider en vervanger van de trajectbegeleider genoemd als F. tenzij anders bedoeld. Werkzaamheden F. neemt gegevens van de cliënt voor de opname door. F. voert zelfstandig een intake en bepaald, in overleg met de cliënt en / of zijn vertegenwoordiger of er tot plaatsing kan worden overgegaan. F. stelt in overleg met cliënt het doelenplan op en vullen de benaderingswijze van de cliënt in. F. is contactpersoon voor de organisatie en zorg op de boerderij. F. is verantwoordelijk voor de dagelijkse rapportage. F. is dossierhouder. F. ziet er op toe dat stagiaires en vrijwilligers de zorg uitvoeren zoals deze in het doelenplan is afgesproken. F. is mede verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. F. signaleert probleemgedrag en overlegt met cliënt en / of vertegenwoordiger van cliënt zoals geschreven in de benaderingswijze. F. is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de zorgboerderij en de omgeving. F. houdt contact met vertegenwoordiger van de cliënt. F. nodigt arlijks de cliënt en naastbetrokkenen en een stagiaire uit voor een grootoverleg. Van dit groot overleg wordt een verslag gemaakt. F. is verantwoordelijk voor een goede afsluiting van de begeleiding na overplaatsing of overlijden. F. begeleid stagiaires. F. zorgt voor een goede PR F. zet beleid en ontwikkeling van de zorgboerderij uit. F. plant werkoverleg met collega s en stagiaires. 15

17 Functiebeschrijving Groepsbegeleiding Doelgroep. Begeleiden van cliënten bij dagbesteding. In de leeftijd van ± 18 ar en ouder. - Volwassenen met een psychische/ psychiatrische hulpvraag; - Volwassenen met een verslavingsachtergrond; - Volwassenen met een burn-out; - Volwassenen met een stoornis in autistisch spectrum; - Mensen die ouder zijn dan 55 ar en ondersteuning nodig hebben bij een zinvolle daginvulling; - Mensen die langdurig werkloos zijn; - Sociale hulpvraag/ activering: Mensen die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te gaan en/of die ondersteuning nodig hebben om te voorkomen dat ze in een maatschappelijk isolement terechtkomen. Dit in een gestructureerde werkomgeving welke gericht is op de doelstellingen van Boerderij nummer 15. Plaats in de organisatie. Ontvangt leiding van de trajectbegeleider. Werkt direct samen met medebegeleiders, stagiaires en vrijwilligers. Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen. - Begeleiding van de cliënten in hun dagelijkse werkzaamheden op de zorgboerderij. - Gericht op ondersteuning, activering en toezicht op eventueel medicijngebruik. - Is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het begeleidingsplan - Heeft een signaleringsfunctie m.b.t. de haalbaarheid en de voortgang en stagnatie van het begeleidingsplan. - Onderhouden van contacten met de zorginkopers en andere belanghebbenden. Dit kan variëren tot ouders/verzorgers van de cliënten als de begeleidende instanties. - Zorg dragen voor rapportage en overleg. - Verrichten van huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. Uitwerking in activiteiten. Begeleiden, ondersteunend en/of activerend, van de cliënten. - Draagt zorg voor een ondersteunende en/of activerende begeleiding van de cliënt in de dagelijks terugkerende werkzaamheden op de zorgboerderij. Gericht op sociale activering; middels creatieve uitingen, dierenverzorging, land- en tuinbouwwerkzaamheden. - Begeleidt en stimuleert de cliënt bij het op gepaste wijze doorbrengen van de tijd binnen de zorgboerderij. Onder andere door het bedenken en uitvoeren van activiteiten cq werkzaamheden die gericht zijn op de competenties van de cliënt. - Aanmoedigen en complimenteren van de cliënt. - Bemiddeling bij meningsverschillen, corrigeert normoverschrijdingen en draagt zorg voor een prettige sfeer. - Sluit zich aan bij de capaciteit en kwaliteit van de cliënt. Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het eventueel op te stellen begeleidingsplan. - Observeert de cliënt en let daarbij op lichamelijke, psychische en sociale aspecten. - Bouwt een professionele relatie op met de cliënt met als doel bij te dragen aan het welbevinden, de bevordering van eigenwaarde en zelfvertrouwen en stimuleren van de functionele ontwikkeling van de cliënt. - Helpt bij voorkomende problemen door begrip te tonen en in gesprekken oplossingmogelijkheden aan te geven, probeert de cliënt over angsten heen te helpen en een gevoel van veiligheid te geven. - Schept en bevordert een klimaat binnen het team cliënten dat optimaal is voor de begeleiding van de cliënten. 16

18 Zorg dragen voor rapportage en overleg. - Maakt rapporten over de ontwikkeling van de cliënten wanneer daar een verzoek om is. Gericht op de wensen en richtlijnen die de zorginkopers vooraf hebben opgesteld. - Neemt deel aan verschillende overlegsituatie en besprekingen. Zowel met collega`s als met de belanghebbende van de cliënt. Levert daarbij een bijdrage aan de oplossing van eventueel ontstane problemen als de ontwikkeling van de zorgboerderij en haar beleid. - Kan taken vervullen in het kader van introductie van nieuwe cliënten als collega begeleiders. Verrichten van huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. - Draagt zorg voor het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van de EHBO-doos. - Zorgt voor een ongevallenregistratie. - Draagt zorg voor een ordelijke, gezellige en hygiënische werkruimte. Signaleert gebreken aan gebouwen en inventaris en meldt dit aan de zorgboer. - Zorgt voor huishoudelijke- en voedingsmiddelen. - Houdt de registratie bij van ; eenvoudige administratie van de cliënten; reiskosten, werkroosters. - Kan worden belast met andere werkzaamheden in het belang van de cliënt of de organisatie van het werk. Functie eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden. Kennis: - Kennis van verzorging, behandeling en begeleiding op SPW/SPH- niveau is een vereiste, aangevuld met globale kennis van de implicaties van de in het team cliënten voorkomende sociale en gedragsproblemen. - Kennis ten aanzien van nieuwe werkwijzen en technieken wordt op peil gehouden. Bij de communicatie en informatie overdracht wordt gebruik gemaakt van een PC als hulpmiddel. - Inzicht in de werkwijzen en procedures van andere zorginstellingen die belanghebbende zijn van de cliënt is nodig voor het uitvoeren of afstemmen van de werkzaamheden. Zelfstandigheid: - De functie vereist het oplossen van niet alledaagse problemen, waarbij meerdere gegevens uit verschillende invalshoeken in onderlinge samenhang moeten worden bezien en een praktische vindingrijk nodig is. - Binnen het kader van vooropgestelde afspraken omtrent de begeleiding van de cliënt wordt bepaald welke begeleiding de cliënt op de boerderij geboden krijgt, dit in overleg met andere collega`s begeleiders en de zorgboer. Sociale vaardigheden: - Sociale vaardigheden, zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren en corrigeren zijn van belang bij de contacten met en de bejegening van de cliënten. 17

19 Taak omschrijving vrijwilligers en stagiaires Taakomschrijving vrijwilligers In de begin fase is het belangrijk dat je contact probeert te leggen met de deelnemers. Op deze manier leer je de verschillende deelnemers kennen. Zo ontdek je de mogelijkheden van de deelnemers en aan welke activiteiten zij graag willen werken. Je leert de andere begeleiders, vrijwilligers en stagiaires kennen *Je leert de andere vrijwilligers, stagiaires en begeleiders kennen het is hierbij belangrijk dat je van elkaar leert en ervaringen met elkaar deelt. *Je begeleid de deelnemers bij de activiteiten. *Je bent alert op de veiligheidsregels en kijkt of deze worden gehandhaafd. *Neemt de tijd om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt, zodat ook op psychosociale verpleegbehoeftes ingespeeld kan worden, en de zorg gepland kan worden op een manier die voor de cliënt belangrijk is. *Is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. Taakomschrijving mbo stagiaires niveau 2,3,4 Eerste fase van de stage *Je probeert contact te leggen met de deelnemers. Op deze manier leer je de verschillende deelnemers kennen. Zo ontdek je de mogelijkheden van de deelnemers en aan welke activiteiten zij graag willen werken. *Je leert de andere vrijwilligers, stagiaires en begeleiders kennen het is hierbij belangrijk dat je van elkaar leert en ervaringen met elkaar deelt. *Je begeleidt de deelnemers bij de activiteiten. *Je neemt belangrijke informatie door die van belang zijn voor de zorgboerderij, huisregels en benaderingswijzen van de deelnemers. *Neemt de tijd om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt, zodat ook op psychosociale verpleegbehoeftes ingespeeld kan worden, en de zorg gepland kan worden op een manier die voor de cliënt belangrijk is. *Is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. (Niveau 2 gaat uit van de eerst fase van de stage de verdere ontwikkelingen gelden alleen voor niveau 3 en 4) Tweede fase van de stage voor niveau 3 en 4 * Je begeleidt zelfstandig deelnemers en activeert hen bij de activiteiten. *Je neemt de doelenplannen van de deelnemers door. *Je maakt dagrapportages. *Je observeert de deelnemers, kan problemen signaleren en deze bespreekbaar maken aan de praktijkbegeleider. *Je bent alert op de veiligheidsregels en kijkt of deze worden gehandhaafd. *Je voert zelfstandig intake gesprekken uit en bepaalt, in overleg met de hoofd leider of er tot plaatsing kan worden overgegaan. *Is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. *Is mede verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de zorgboerderij en de omgeving. *Is verantwoordelijke voor het bijhouden en bijwerken van alle afspraken rondom de aan hem/haar toegewezen deelnemer. *Neemt de tijd om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de cliënt, zodat ook op psychosociale verpleegbehoeftes ingespeeld kan worden, en de zorg gepland kan worden op een manier die voor de cliënt belangrijk is. Taakomschrijving hbo stagiaires Eerste fase van de stage *Je maakt contact met de deelnemers. Op deze manier leer je de verschillende deelnemers kennen. Zo ontdek je de mogelijkheden van de deelnemers en aan welke activiteiten zij graag willen werken. *Je leert de andere vrijwilligers, stagiaires en begeleiders kennen het is hierbij belangrijk dat je van elkaar leert en ervaringen met elkaar deelt. *Je begeleidt de deelnemers bij de activiteiten. 18

20 *Je neemt belangrijke informatie door die van belang zijn voor de zorgboerderij, doelenplannen en benaderingswijzen van deelnemers, Rie (risico inventarisatie), rapportages, huisregels en andere belangrijke informatie. * Je observeert de deelnemers, kan problemen signaleren en deze bespreekbaar maken aan de praktijkbegeleider. Tweede fase van de stage *Je begeleidt zelfstandig deelnemers en activeert hen bij de activiteiten. *Je begeleidt zelfstandig de dagbesteding. *Je begeleidt deelnemers bij de doelenplannen. *Je maakt dagrapportages en persoonlijke rapportages van de cliënten. *Je helpt bij de voorbereidingen van vergaderingen. *Je zorgt dat de vertrekken in de rijhal netjes zijn of begeleid dit volgens schema. *Je bent bij intake gesprekken van nieuwe deelnemers en contacten met andere instanties. *Je werkt mee aan presentaties die gegeven worden op de zorgboerderij of bij andere instanties. *Je gaat mee naar eventuele informatiebijeenkomsten of workshops die belangrijk zijn. *Je begeleidt een stagiaire waarin je gesprekken hebt volgens planning en ondersteunt hen bij het stageproces. *Je bent alert op de veiligheidsregels en kijkt of deze worden gehandhaafd. Derde fase van de stage *Er wordt verwacht dat je zelfstandig kan werken met een bedrijfshulpverlener en een preventiemedewerker op de achtergrond van het terrein. *Je toont initiatief en bespreekt eigen visies en eventuele ideeën die van belang kunnen zijn voor de zorgboerderij. *Je geeft rondleidingen. *Je doet zelfstandig intakegesprekken met nieuwe deelnemers *Je voert gesprekken met deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en instanties. *Je voert belangrijke administratieve taken uit die je in opdracht van de praktijkbegeleider krijgt zoals maand of arverslagen, planningen, evaluaties, protocollen enz. *Je bespreekt persoonlijke rapportages van deelnemers en schrijft deze uit. Werkoverleg Dhr. W. Gengler heeft maandelijks werkoverleg op de maandag met de stagiaire aan de hand van een agenda. Stagiaire van welzijn- en zorgopleidingen en stagebegeleider gaan om de beurt notuleren en voorzitten. Er wordt gevraagd om voor dit overleg terug te komen. Elders mag je de uren weer compenseren. Stagiaires Wie Welke dagen MBO SPW stagiaire Wiebe Ma t/m do s ochtends 19

21 3.1.1 INTAKEFORMULIER Boerderijnummer 15 In het geval dat de deelnemer het moeilijk vindt om duidelijk te maken wat zijn wensen en mogelijkheden zijn, kunnen ouders/persoonlijke begeleiders betrokken worden om aanvullende informatie te geven. Deelnemer is niet verplicht alles in te vullen, vanwege de privacy Ingevuld door: Aanwezig: Datum: Algemene gegevens Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoonnummer: In geval van nood bellen naar: Alleen wonend: / nee Kinderen: Zorggegevens Verwijzende instantie: Contactpersoon: Uitkeringsinstantie: Indicatie: Datum her-indicatie: Ziektebeeld: Benaderen bij calamiteiten: Motivatie van de deelnemer 20

22 1. Waarom wil je naar Boerderijnummer 15? 2. Wat voor werk wil je hier doen? 3. Wat wil je leren? Welke competenties wil je ontwikkelen? 4. Wat verwacht je van de begeleiding? 5. Met welk doel kom je op Boerderij 15? Wanneer wil je dit doel bereikt hebben? 6. Kun je zelfstandig naar Boerderij 15 komen? Zo, hoe? Begeleiding 1. Hoe is je verdere begeleiding buiten B15? Wie is je contactpersoon? 2. Is er een zorgplan beschikbaar? Mag begeleiding van B15 deze inzien? 3. Zijn er gedragsproblemen? 4. Heb je een ziekte waarvan wij op de hoogte moeten zijn (bijv. astma, suikerziekte)? Hoe ga je daar zelf mee om? 5. Hoe kunnen wij als begeleiding het beste omgaan met deze ziekte? 6. Gebruik je medicijnen? Zo, welke? Wat is het effect hiervan op jouw functioneren? 21

23 7. Heb je lichamelijk beperkingen of klachten die het moeilijk maken om bepaalde werkzaamheden uit te voeren (bijv. zwakke rug, snel moe)? 8. Gebruik je drugs of heb je in het verleden drugs gebruikt? En alcohol? 9. Zijn er andere bijzonderheden/belemmeringen waarvan de begeleiding van Boerderij 15 op de hoogte moet zijn, en rekening moet houden? Werken 1. Kun je omgaan met gereedschap? Zo, met welk gereedschap? Elektrisch gereedschap? 2. Kun je goed concentreren, of ben je snel afgeleid? 3. Hoe is jou motoriek? 4. Hoe zijn jou sociale vaardigheden? (evt. n.a.v. gesprek of in overleg met begeleider of ouders)? 5. Heb je problemen met horen of zien? 6. Leer je makkelijk nieuwe dingen aan? 7. Hoe is jou werktempo? 8. In hoeverre kun je zelfstandig aan het werk en waar heb je begeleiding bij nodig? 22

24 9. Wat zijn de dingen die je goed kunt? Wat zijn jouw sterke kanten? Wat zijn de dingen die je minder goed kunt? Wat zijn jouw zwakke kanten? Hoe kunnen wij aan jou merken dat je ergens tegen aan loopt en welke hulp heb je dan nodig? Profiel van de deelnemer 1. Hoe ziet je huidige dagbesteding eruit? 2. Wat is je huidige leefsituatie? 3. Wat zijn je hobby s? 4. Welke opleidingen heb je gevolgd? Diploma s? 5. Wat voor werkervaring heb je? 6. Hoe is jouw sociale netwerk? 7. Welke mensen zijn belangrijk voor u? Op wie kun je terugvallen? 8. Wat zijn jouw hobby s? 23

25 9. Ben je gelovig? 10. Wat voor inkomen heb je nu? 11. Zijn er nog zaken die van belang zijn die we van jou moeten weten? 12. Bijzonderheden, vragen of opmerkingen? Naar waarheid ingevuld Datum: Naam deelnemer: Naam begeleiding Boerderij 15 Handtekening deelnemer: Handtekening: 24

26 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DEELNEMER / BOERDERIJNUMMER15 Openingstijden Boerderijnummer 15 is open op: Maandag : van 8:30 uur t/m 16:00 uur; Dinsdag : van 8:30 uur t/m 16:00 uur; Woensdag : van 8:30 uur t/m uur; Donderdag : van 8:30 uur t/m uur; Boerderijnummer 15 is tijdens de bouwvakvakantie, feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw gesloten. Koffie/thee pauze van +/- 10:00 tot 10:15 en 15:00 tot 15:15 uur. Lunchpauze van 12:15 tot 12:45 uur. Vakanties en vrije dagen in overleg. Vervoer (halen/ brengen) Deelnemer regelt zelf vervoer of er wordt gezocht naar een passende oplossing. Met vervoer wordt hier het vervoer van de deelnemer van zijn/ haar woning naar Boerderij nummer 15 bedoeld. Halen en brengen naar en van het treinstation of een bushalte in Workum wordt door boerderijnummer15 verzorgd. Afspraken omtrent het vervoer:

27 Vervoer vanuit Boerderijnummer 15 naar activiteiten/ dagje uit, georganiseerd door boerderijnummer15 wordt geregeld. Bekostiging hiervan gaat in overleg met deelnemer. Verzekeringen De deelnemer dient W.A. verzekerd te zijn. Boerderijnummer15 heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ziekte, calamiteiten en afmelding Bij (kortdurende) ziekte van de begeleiding op de boerderij draagt boerderijnummer15 zorg voor continuïteit. In geval van verhindering dient de deelnemer zich een week van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurd worden de kosten voor opvang in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer ziek wordt tijdens het verblijf op de zorgboerderij wordt er in overleg met de verantwoordelijke begeleider besloten of de deelnemer naar huis kan en/of er wordt contact opgenomen met het thuisfront. De kosten van gemiste dagdelen worden wel in rekening gebracht; Indien de deelnemer eerder dan afgesproken in het contract Boerderijnummer 15 verlaat, zullen de kosten van de afgesproken periode wel in rekening worden gebracht. Overige afspraken omtrent ziekte/ calamiteiten/ afmelding: Ziekte dient altijd telefonisch worden gemeld bij Wiebe Westra tel: Medicijngebruik De deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar medicijnverbruik. Neemt de deelnemer de medicatie in tijdens het verblijf op boerderijnummer15 dan is er een plaats beschikbaar waar de deelnemer zijn/haar medicatie voor die dag op kan bergen zonder dat anderen daarbij kunnen. Planning/ deelname 26

28 Om iedereen duidelijkheid en continuïteit te bieden, wordt verwacht dat deelnemers de dagdelen die zijn afgesproken ook daadwerkelijk aanwezig zijn. In geval van vakantie wordt dit minimaal een maand van te voren gemeld. Persoonlijke gegevens deelnemer Naam : Adres : Woonplaats : Tel : Mobiel : Geb.datum : BSN : Deelnemer is op de volgende dagdelen aanwezig: Maandag ochtend middag Dinsdag ochtend middag Woensdag ochtend middag Donderdag ochtend middag Vrijdag ochtend middag Klachten De klachtenprocedure verloopt als volgt: via klachtenprocedure Boerderijnummer15, zie bijlage Deze vindt u in het informatiepakket die u bij binnenkomst ontvangen heeft. Ook kunt u de klachtenprocedure opvragen bij de trajectbegeleider of uw persoonlijke begeleider. Huishoudelijke mededelingen Boerderijnummer 15 is niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen die de deelnemer meebrengt naar de boerderij. Alle spullen, kleding en persoonlijke bezittingen mogen gelabeld worden. Bijlage huisregels wordt meegegeven. Proeftermijn/ opzegtermijn Bij aanvang wordt de periode van deelname door beide partijen in overleg vastgesteld. Voor zowel de deelnemers als boerderijnummer 15 geldt er een opzegtermijn van een maand. In geval van beëindiging van een PGB geldt er geen opzegtermijn. Er geldt een proefperiode in overleg met de deelnemer. 27

29 Wanneer het verblijf op de boerderij volgens beide partijen niet naar wens verloopt, kan de samenwerking op korte termijn opgezegd worden. Dit verloopt in overleg met eventuele vertegenwoordigers of opdrachtgevers. contact Bij het verzenden van een bericht, bestaat het gevaar dat het bericht niet correct aankomt. Vraag in verband met privacy altijd een leesbevestiging aan. De eigenaar W. Gengler van Boerderijnummer15 leest en beantwoord alle berichten op werkdagen binnen 24 uur. adres: Informatie De informatie die over de deelnemer wordt vastgelegd heeft enkel betrekking op de uitvoering begeleiding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de volgende procedures en regels, de bijlagen 3.2.4, 4.2.1, 4.5.1, en te hebben ontvangen. Ondertekening Datum: Plaats: Naam deelnemer: Namens boerderijnummer 15 Naam : Handtekening Handtekening 28

30 BEGELEIDINGSPLAN Naam deelnemer: Naam begeleider: Datum: Ingevuld door: Leer/ werkdoelen Wat zijn je leer/ werkdoelen voor de aankomende periode? Hoe denk je de gestelde doelen te bereiken? Welke concrete werkzaamheden/activiteiten pak je aan om je leer/ werkdoelen te verbeteren / realiseren? Wanneer denk je de gestelde doelen bereikt te hebben? 29

31 Begeleiding Op welke manier zal je worden begeleid? Evaluatie Datum evaluatie begeleidingsplan: 30

32 Evaluatieformulier Naam deelnemer: Datum: Ingevuld door: Aanwezig bij het gesprek: Evaluatie 1 e gesprek over het doel: Wat is mijn leerdoel? Welke taken heb je uitgevoerd in de afgelopen periode? Welke taken ga je in de komende periode nog uitvoeren? Is het doel nog realistisch of moet het worden aangepast? Verloopt de begeleiding naar wens of moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt? Evt. nieuwe afspraken 31

33 Evaluatie 2 e gesprek van het doel: Aanwezig bij het gesprek: Welke vorderingen zijn gemaakt betreffende dit leerdoel in de afgelopen periode? Is het doel behaald of wordt het verlengt? Zo, voor hoelang? Is de begeleiding naar wens verlopen? Bijzonderheden: Idee voor een nieuw leerdoel? Doel behaald op: Handtekening deelnemer: Handtekening begeleider: 32

34 Vragenlijst Tevredenheid deelnemers Boerderijnummer 15 Toelichting bij het invullen van de vragenlijst Met de vragenlijst willen we erachter komen wat jij en andere deelnemers vinden van bijv. het werk en de begeleiding op de zorgboerderij. Omcirkel het juiste cijfer. Een 10 is zeer goed, een 6 is voldoende en een 1 is zeer slecht. Het gaat om je eigen mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Graag alle antwoorden invullen. Als je hulp wilt bij het invullen vraag dan iemand die jou kan helpen, liever niet iemand van boerderijnummer 15. Deze vragenlijst is anoniem. Je hoeft je naam er niet op te zetten Succes met het invullen! 1. Heb je, voordat je op de boerderij ging werken, voldoende informatie gekregen? Zijn de begeleiders voldoende deskundig? Hebben de begeleiders voldoende respect voor je? Word je gewaardeerd door de begeleiding? Overleg je regelmatig met je begeleiders over je werk? Wordt er voldoende rekening gehouden met wat je wilt leren op de boerderij? Krijg je voldoende begeleiding? Ben je door de begeleiding vooruit gegaan? 33

35 Is het aanbod van activiteiten voldoende? Is er voldoende gereedschap/materiaal aanwezig? Ben je tevreden over de afwisseling in je werkzaamheden? Vind je het werk wel eens lichamelijk zwaar? Vind je het werk wel eens psychisch zwaar? Is de boerderij goed bereikbaar? Vind je voldoende rust op de boerderij? Vind je de boerderij/ de werkplek voldoende schoon? Vind je de werkomstandigheden op de boerderij voldoende veilig? Voel je op je gemak bij de andere deelnemers op de boerderij? Ben je tevreden over het contact met andere deelnemers? Is de sfeer goed op de boerderij? 34

36 Voel je je thuis op de boerderij? Staan de begeleiders voldoende open voor kritiek? Staan de begeleiders voldoende open voor nieuwe ideeën? Zijn er voldoende overlegmomenten met de begeleiders? Zijn er voldoende overlegmomenten met andere deelnemers? Welk rapportcijfer geef je aan het werk op de boerderij? Hoe kan de boerderij dit rapportcijfer verbeteren? Welk rapportcijfer geef je aan de begeleiding op de boerderij? Hoe kan de begeleiding dit rapportcijfer verbeteren? 35

37 .. Hoe vind je de vragenlijst? Heb je vragen gemist, zo welke?.. Ruimte voor opmerkingen.. Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Je mag de vragenlijst in de envelop doen en op het bureau leggen Als alle vragenlijsten ingeleverd zijn, hoor je wat de resultaten zijn. De resultaten worden vertrouwelijk behandeld. 36

38 4.1.3 Toestemming formulier ter inzage van het dossier van deelnemer: Naam.. Alle achtergrondinformatie over de deelnemer is opgenomen in een persoonlijk dossier. Om onze begeleiding zo goed mogelijk op de deelnemer af te kunnen afstemmen, is het van belang dat de begeleiding/stagiaire op de hoogte is van deze achtergrondinformatie. Wij vragen daarom uw toestemming om het dossier in te mogen. Uiteraard heeft iedereen die toestemming heeft gekregen om het dossier in te mogen kijken, een geheimhoudingsplicht. Datum:.. Plaats: Naam begeleider / stagiaire: Handtekening begeleider / stagiaire geheimhoudingsplicht: Ik (naam deelnemer ).... geef toestemming aan (naam begeleider / stagiaire)... om het dossier van.. in te mogen laten kijken. Handtekening deelnemer.. 37

39 4.2.1 Werkplaatsvoorschriften Deelnemers werken NIET zonder toezicht in de werkplaats met alle aanwezige gereedschappen. Bovenstaande voorschrift geldt voor zowel hand- als elektrische gereedschappen. Bij het verlaten van de werkplaats, al is het maar voor één moment, sluit je de stroom af. Voordat je Boerderijnummer 15 verlaat hang/leg je alle gereedschappen terug op zijn plaats. 38

40 4.5.1 Algemene Huisregels - We zijn op de afgesproken tijd aanwezig - Op tijd afmelden bij Wiebe, Maria of Wilma - We verlaten de boerderij niet zonder het te melden - Roken moet buiten en de peuken in de asbak gooien, bij slecht weer mag je in de open schuur roken - Problemen en/of klachten bespreek je eerst met je persoonlijk begeleider - Iedereen ruimt zijn/haar eigen spullen op - Handen wassen na toiletgebruik en voor het eten - Jassen aan de kapstok en vieze schoenen buiten de kantine uittrekken - Niet zonder toestemming in de privéruimtes van de eigenaar komen - We eten gezamenlijk, we nemen ons eigen lunchpakket mee - Drinken wordt door de boerderij verzorgd - Diefstal, (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten zijn verboden - Het gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan - Bij brand of ongelukken je begeleiders direct inlichten Omgang met elkaar: - We gebruiken geen grof taalgebruik en vloeken niet - Niet aan elkaar zitten of vechten - Niet ongevraagd aan andermans spullen zitten - Help elkaar als dat nodig is - Heb respect voor mens, dier en plant in woord en daad - Wanneer er iets is voorgevallen, kun je dit bespreken met je begeleiders. - Maak geen overlast met harde muziek of luid geschreeuw 39

41 Op de werkvloer - Als er problemen zijn kun je dit bij je begeleider melden - Ga voorzichtig met alle spullen om. - Eigendommen die niet van je zelf zijn, mag je zonder toestemming niet meenemen - Niet zonder toestemming aan machines komen - Wees voorzichtig met gereedschap (denk om je eigen veiligheid) - Til geen zware voorwerpen - Gebruik werkhandschoenen bij het klussen - Gebruik oordoppen bij werkzaamheden met veel kabaal Wanneer je iets niet weet gewoon vragen, domme vragen zijn er niet! 40

42 4.6.1 PROCEDURE OMTRENT AGRESSIE, ONGEWENSTE INITIMITEITEN EN STRAFBARE HANDELINGEN In de huisregels staat dat diefstal, (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten verboden zijn. Indien één van deze overtredingen toch plaatsvindt dan: 1. Krijgt de deelnemer een waarschuwing en er volgt een gesprek al dan niet met een familielid of begeleider. Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe de deelnemer iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat. 2. Wanneer de deelnemer nogmaals in de fout gaat krijgt hij/ zij een gele kaart. Op deze gele kaart staat de datum en het gepleegde feit vermeld. De familie en/of begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de aard van de overtreding bepaald hoe de deelnemer iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat. 3. Als de deelnemer nu nogmaals in de fout gaat, krijgt hij/ zij per direct een rode kaart, en wordt per direct de zorgovereenkomst verbroken. Wanneer het gaat om een zeer zwaar voorval en wanneer een andere persoon zich niet meer veilig voelt in de buurt van de betreffende deelnemer kunnen stappen 1 t/m 3 overgeslagen worden en wordt de zorgovereenkomst direct verbroken. 41

43 4.7.1a Klachtenprocedure deelnemer Boerderijnummer15 Heb je een klacht? Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Wat te doen bij een klacht? 1. Bespreek de klacht met een persoon waarover je een klacht hebt. Helpt dit niet, dan bespreek je de klacht met je persoonlijk begeleider/ een collega op een rustig tijstip. Helpt dit niet? 2. Maak met de eigenaar/trajectbegeleider van B15 Wilfried Gengler een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel iemand mee ter ondersteuning. Helpt dit niet? 3. Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Boerderijnummer15. De vertrouwenspersoon is Judith van der Laan. Tel: Helpt dit niet? Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief: - je naam, adres telefoonnummer en van diegene die je helpt bij het maken van de brief; - de naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht hebt ingediend; - een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt; - de reden waarom je hier een klacht over hebt; - een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen; - stuur je brief naar: Klachtencommissie landbouw en zorg p/a Federatie landbouw en zorg Postbus BB Voorthuizen De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langs komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren. Desgewenst kan je een stap overslaan. Wil je meer informatie? Op staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt. Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Zie ook website: Er liggen ook een aantal exemplaren in de kantine van Boerderijnummer15. Vraag er gerust na! 42

44 Nood en calamiteitenplan Boerderijnummer 15 Nijhuizum Noodplan Voor het laatst bijgewerkt op: Juli 2011 Jan 2012 Okt feb 2012 Inhoud Actielijst... 8 Doelgroep Plaats in de organisatie Begeleiden, ondersteunend en/of activerend, van de cliënten Nood en calamiteitenplan Boerderijnummer Belangrijke bedrijfsgegevens Belangrijke telefoonnummers Noodkaart Verzamelpunt BHV Verantwoordelijkheden Ontruiming bij brand Bij een ongeval Melding van (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties Ontruiming na sirene Bijlagen: - Risico inventarisatie - Doorstroom/uitstroom deelnemers Risico inventarisatie 1.1 Werken en begeleiden van deelnemers Dierverzorging Gewasverzorging

45 1.4 Gevaarlijke stoffen Opslag gevaarlijke stoffen Werken met gevaarlijke stoffen Biologische agentia Kantoorwerk Het bedrijf Het gebouw Huisvesting deelnemers/stagiaires Voedselveiligheid Veilig werken / Gereedschappen / machines / transportmiddelen/werken op hoogte In geval van nood Werk- en rusttijden Werkinhoud en werkbeleving (Ongewenst) gedrag van medewerkers Voorlichting Afspraken over verzuim Ongevallen Arbobeleid Belangrijke bedrijfsgegevens Boerderijnummer 15 Nummer XD Nijhuizum Gemeente Sud West Fryslân in Friesland Eigenaar: Wilfried Gengler Mobiel: De begeleiders bij problemen bereikbaar: Wiebe Westra Judith van der Laan Belangrijke telefoonnummers Algemeen alarmnummer

46 Eigenaar Huisarts J. de Weerd te Workum Huisarts W. Engelenburg te Workum Ambulance 112 Politie (geen spoed) Anthonius Ziekenhuis Sneek Brandweer Telefoonnummers voor de contacten van de deelnemers zitten in hun dossiers. Ook zit in de telefoonmap op het bureau van alle deelnemers de telefoonnummers. In de gsm van de chauffeur liggen ook de telefoongegevens van de cliënten die gehaald en gebracht worden. Noodkaart Bij nood wordt als eerste 112 gebeld. - Daarna wordt de aanwezige begeleider ingelicht - Daarna wordt dhr. Gengler ingelicht. Deze persoon heeft de gegevens van de contactpersonen van de deelnemers in zijn gsm en kan zo altijd snel contact opnemen met deze personen indien nodig. - Daarna worden de andere begeleiders ingelicht. Bel je 112? Bedenk dan: Zeg je naam en leg uit wie je bent (medewerker, gast, eigenares) Zeg waar je bent, plaats, straat, huisnummer (Boerderijnummer 15 in Nijhuizum, gemeente Sud West Fryslân in Friesland ) Zeg wat er aan de hand is Zijn er slachtoffers? Hoeveel? Is er al hulp? Wie? Blijf aan de lijn, ook als er even niets gezegd wordt 45

47 WAT TE DOEN BIJ BRAND? Wat te doen bij brand? ER IS BRAND!! WAT NU??? 46

48 1. ROEP EEN MEDEWERKER 2.GA NAAR BUITEN 3. VERZAMEL BUITEN naast de plantenkas 47

49 Plattegrond nooduitgangen en brandblussers en EHBO doos Verzamelpunt 48

50 In geval van calamiteiten wordt er verzameld op het erf naast de plantenkas Een situatietekening: plantenkas Boerderij schuur = het verzamelpunt 49

51 BHV De Bedrijfshulpverlener is Wiebe Westra. In geval van nood neemt hij de leiding en volgt iedere aanwezige op het bedrijf zijn aanwijzingen op. Hij zorgt ook dat gecontroleerd wordt dat iedereen uit het gebouw is. Daartoe weet hij altijd hoeveel personen er in en om de boerderij aanwezig zijn. Bij afwezigheid van Wiebe neemt Wilma deze taak over. Wilma volgt begin 2012 de BHV cursus. Naast het begeleiden van het ontruimen, kunnen alle medewerkers ook bij simpele wonden en bij kleine branden goed actie ondernemen. Op de vluchtplattegronden, verderop in dit plan, staat aangegeven waar blusmiddelen en EHBO artikelen aanwezig zijn binnen het bedrijf. Verantwoordelijkheden Dhr. Gengler is als eigenaar en als eerst de verantwoordelijke voor zowel alarmering als ontruiming. Indien Dhr. Gengler afwezig is, neemt Wiebe Westra de verantwoordelijkheid over. Hij weet te allen tijde waar de deelnemers en medewerkers zich bevinden. Zijn mobiel is altijd bereikbaar. Andere aanwezige medewerkers, stagiaires etc., helpen altijd de deelnemers in noodsituaties met de ontruiming. Wiebe Westra heeft een geldig BHV diploma en geen EHBO-diploma. Wilma Elshof heeft zich opgegeven voor de eerstvolgende cursus BHV op maandag 27 februari 2012 Er zijn geen medewerkers die verpleegkundige handelingen mogen uitvoeren. Wanneer Wiebe niet aanwezig is, is er altijd een andere begeleider die dit noodplan kent en kan uitvoeren. Daarnaast heeft deze medewerker de kennis van kleine ongevallen en ontruimingen. 50

52 Ontruiming bij brand Bij het zien van brand neemt men de volgende stappen: 1 Waarschuw de mensen die gevaar lopen, de BHV en de eigenaar. 2 Waarschuw direct de brandweer 112 noem je naam meld het telefoonnummer waar je mee belt ( B15: ) meld de aard van de brand meld de plaats / adres ( Nijhuizum, nummer 15) 3 Probeer de brand te blussen met de beschikbare middelen maar: - zorg voor uw eigen veiligheid - stel u niet bloot aan het vuur. - gebruik geen water in de buurt van elektrische installaties en voorzieningen - probeer ontplofbare stoffen (indien mogelijk) te verwijderen - sluit, (in zoverre dit mogelijk is) de elektriciteit af. 4 Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de BHV of andere hulp verleners op. - De veiligheid van mensen staat voorop - Volg de instructies ter plaatse op (vluchtroute, waar verzamelen) - Ga na ontruiming nooit weg zonder uw afgemeld te hebben 51

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Achter de bos Boerderijnummer: 1889

Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 Achter de bos Boerderijnummer: 1889 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195

'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 arverslag nuari 2015 - december 2015 'Klein Arfman' Boerderijnummer: 195 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zorgboerderij de Lachende Geit

Zorgboerderij de Lachende Geit Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Lachende Geit Boerderijnummer: 1858 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof vof

Zorgboerderij De Maashof vof Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Maashof vof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399

Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kattewaard Boerderijnummer: 399 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 SONNEVANCK Berderijnummer: 1502 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Doe-boerderij An t Hoag

Doe-boerderij An t Hoag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Doe-boerderij An t Hoag Boerderijnummer: 839 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 arverslag nuari 2015 - december 2015 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Meentboerderij Boerderijnummer: 1835 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 arverslag nuari 2014 - december 2014 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Midden Boerderijnummer: 2062

het Midden Boerderijnummer: 2062 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Midden Boerderijnummer: 2062 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Wasven Boerderijnummer: 2109

Wasven Boerderijnummer: 2109 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Wasven Boerderijnummer: 2109 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Lindelaar Boerderijnummer: 319 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december Kooilust. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Kooilust Boerderijnummer: 1867 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817

Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderij Hooghei Boerderijnummer: 1817 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Humanimal Boerderijnummer: 1503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549

Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie