REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA"

Transcriptie

1 REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel gevestigd in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Brussel (België) (KBO ). De deelname aan de wedstrijd impliceert een volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement. De wedstrijd wordt in geen geval ondersteund, gesponsord of beheerd door Facebook. Artikel 2 - de wedstrijd De winnaars zijn diegenen die juist hebben geantwoord op zowel de wedstrijdals de schiftingsvraag. Indien niemand juist heeft geantwoord op de schiftingsvraag is de winnaar diegene die het juiste antwoord geeft op de wedstrijdvraag en het dichtstbijzijnde bij het antwoord op de schiftingsvraag zit. In geval van een ex-aequo zal de winnaar die als eerste antwoordde de prijs ontvangen. 5 Franstalige winnaars en 5 Nederlandstalige winnaars winnen elk een I Love Mama -Wonderbox. Deze wedstrijd is enkel geldig in de België in de Carrefour market winkels en in Carrefour market by Mestdagh. Artikel 3 - deelnemers De wedstrijd loopt van 13/04/2015 t.e.m. 30/04/2015 om 23u59. De deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die minstens 18 jaar zijn, in België gedomicilieerd zijn. Medewerkers en personeelsleden van Carrefour Belgium nv en van de betrokken communicatiebureaus evenals hun familieleden (leden van eenzelfde gezin of personen die onder hetzelfde dak wonen) kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen. Hetzelfde geldt voor alle personen die organisatorisch meewerken of die op grond van een juridische of feitelijke samenwerking of op iedere andere wijze hun kansen op succes proberen te vergroten. Artikel 4 - voorwaarden voor inschrijving Om online deel te nemen aan de I Love Mama -wedstrijd, moeten deelnemers fan worden van de Facebook-pagina van Carrefour Market België en de I Love

2 Mama -applicatie aanvaarden of door klikken op de banner I Love Mama op de website Daarna kan aan de wedstrijd worden deelgenomen. Artikel 5 - verloop van de wedstrijd Deelnemen aan de wedstrijd moet via Facebook verlopen. Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen gedurende de hele periode van de wedstrijd. De wedstrijd verloopt in 3 stappen: 1. De deelnemer meldt zich aan op Facebook en surft naar de pagina 2. De deelnemer moet de beveiligde applicatie aanvaarden. Vervolgens vult hij zijn gegevens in (zijn naam en voornaam moeten op dezelfde manier verschijnen als op je identiteitskaart) en gaat hij akkoord met het reglement. 3. De deelnemer beantwoordt vervolgens de 2 vragen. Article 6 bepaling van de winnaar en prijsuitreiking Na afloop van de wedstrijd worden de 10 winnaars als volgt gekozen: 5 Franstalige winnaars en 5 Nederlandstalige winnaars winnen elk een I Love Mama -Wonderbox. De winnaars zijn diegenen die juist hebben geantwoord op zowel de wedstrijdals de schiftingsvraag. Indien niemand juist heeft geantwoord op de schiftingsvraag is de winnaar diegene die het juiste antwoord geeft op de wedstrijdvraag en het dichtstbijzijnde bij het antwoord op de schiftingsvraag zit. In geval van een ex-aequo zal de winnaar die als eerste antwoordde de prijs ontvangen. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht om de namen van de winnaars, hun profielfoto s en foto s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen onbeperkt te gebruiken zonder tijds- of plaatsenlimiet en zonder dat het aan de winnaars recht op een of andere bezoldiging geeft. De winnaars worden verwittigd op het adres dat ze bij hun inschrijving opgaven. Er wordt hen ook gevraagd om hun adres op te geven om de levering van de prijzen te regelen.

3 Geen enkele prijs zal kunnen worden ingeruild tegen de contante waarde ervan of tegen om het even welk ander voorwerp, om het even welke andere dienst of om het even welk ander voordeel van welke aard ook. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen of verkocht aan derden. Carrefour Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle feiten die niet toe te schrijven zijn aan het bedrijf, met name fouten met betrekking tot de verzending van de prijzen, het verlies ervan tijdens de verzending, de nietontvangst of de beschadiging ervan, de laattijdige levering ervan... De keuze van de winnaars door Carrefour Belgium nv is definitief. Carrefour Belgium nv is in geen geval aansprakelijk als een verkeerd adres, een onjuist e- mailadres of onjuiste gegevens werden opgegeven, die leiden tot een verkeerd of ongekend adres van de deelnemer. Indien nodig, behoudt Carrefour Belgium nv zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van ongeveer dezelfde waarde. De prijzen kunnen in geen enkel geval worden ingeruild tegen contanten of tegen enig ander voorwerp, dienst of voordeel van welke aard ook. Over het reglement, de vragen, de uitvoering, het verloop en de verwerking van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch. De keuze van de winnaars kan niet worden betwist. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om de organisatie van deze wedstrijd gedeeltelijk of volledig te verkorten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, te verlengen, te annuleren of uit te besteden, indien onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten haar wil om dit zouden rechtvaardigen of indien de omstandigheden dat vereisen met het oog op de goede werking van de wedstrijd. Carrefour Belgium nv is niet aansprakelijk voor een dergelijke wijziging. De deelname aan de wedstrijd impliceert automatisch de absolute aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer. Artikel 7 - aansprakelijkheid Carrefour Belgium nv is niet aansprakelijk voor alle feiten die onmogelijk aan haar kunnen worden toegeschreven, onder meer als de telefoonlijnen niet goed werken, indien de Facebook-applicatie I Love Mama niet beschikbaar is, indien er een technisch probleem is waardoor de wedstrijd niet kan worden voortgezet, indien telefoongesprekken worden onderbroken, indien het internet slecht werkt waardoor het goede verloop van de wedstrijd wordt verhinderd, bij onderbrekingen, vertraging in de overdracht van gegevens, defecten aan de computer of gsm van de deelnemer, of bij ieder ander probleem met communicatienetwerken, servers, internetproviders, gsm-netwerken, informaticamateriaal of software, het verlies van alle mogelijke gegevens, gevolgen van alle mogelijke virussen, onregelmatigheden, technische gebreken of iedere technische tekortkoming, materieel of logistiek, die de mogelijkheid tot deelname aan de wedstrijd verhindert of beperkt of die het systeem van een deelnemer beschadigt, een fout in het afhandelen van de prijzen, het verlies ervan bij de verzending, de niet- ontvangst of de beschadiging, of nog, levering met vertraging.

4 Deelnemers moeten alle passende maatregelen treffen om hun eigen gegevens en/of software, opgeslagen op hun informaticamateriaal, te beschermen tegen alle mogelijke aanvallen van buitenaf. De verbinding van iedere persoon met de website en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige aansprakelijkheid van de deelnemers. Het is ten stelligste verboden om, op welke manier dan ook, het spelsysteem te wijzigen of trachten te wijzigen, onder meer met de bedoeling de resultaten of ieder ander element te wijzigen dat bepalend is voor het spel en de winnaars. Bij meervoudige deelname door het aanmaken van verschillende accounts of e- mailadressen worden alle deelnames geannuleerd en als ongeldig beschouwd. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om de gelijkheid van kansen tussen alle deelnemers te garanderen, onder meer via het gerecht of via elk ander middel dat zij daartoe geschikt acht. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten indien zij een foto indienen die beledigend is of de openbare orde of de goede zeden schaadt. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien zij het goede verloop van de wedstrijd schaden of op constatatie van verdacht gedrag. Carrefour Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door overmacht, gebeurtenissen buiten haar wil, of in gerechtvaardigde noodzaak, zij op welk ogenblik dan ook en indien de omstandigheden dat vereisen, de wedstrijd zou moeten inkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren. Carrefour Belgium nv is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de prijs. Artikel 8 - informatica en vrijheden De deelnemers worden ervan op de hoogte gebracht dat hun namen en gegevens het voorwerp uitmaken van een elektronische verwerking, nodig om de wedstrijd tot een goed einde te kunnen brengen. De verwerking van die gegevens gebeurt uitsluitend via het gebruik van cookies. Op deze website worden 'cookies' gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door ons uw taalkeuze mee te delen en om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens. De meeste browsers aanvaarden het gebruik van cookies automatisch. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser, maar hierdoor zal deze website grotendeels onbruikbaar worden.

5 In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de privégegevens verwerkt in een informaticabestand dat exclusief wordt gebruikt door Carrefour Belgium nv voor de organisatie en de goede werking van de huidige actie. Mits voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer kan het deze gegevens gebruiken worden door Carrefour Belgium nv om de nieuwsbrieven van Carrefour te versturen. Alle deelnemers hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens op eenvoudig verzoek aan Carrefour Belgium nv, Olympiadenlaan 20 in 1140 Brussel. Artikel 9 - toestemming De deelnemers staan alle controles toe met betrekking tot hun identiteit en hun gegevens. Iedere foutieve vermelding van identiteit, ieder vals of foutief adres betekent automatisch dat de deelname wordt geschrapt. Artikel 10 - reglement Er zal geen enkele communicatie worden uitgewisseld over deze actie, waarvan het volledige reglement beschikbaar is op Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van geschil.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis 1. Voorwerp Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (hierna BIVV vzw genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Winbackshop.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Best69.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie