WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer organiseert een wedstrijd Volg Club Brugge AA Gent vanuit de Lotus Suzy box zonder aankoopverplichting, die start op 25/03/2016 om 12 uur en eindigt op 3/04/2016 om middernacht. Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. De actie wordt niet geassocieerd met Facebook noch kan Facebook verantwoordelijk worden geacht voor de organisatie van deze actie. ARTIKEL 2 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd. ARTIKEL 3 Ouders of voogd zijn verantwoordelijk voor de deelname van minderjarigen. De deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor natuurlijke personen woonachtig in België die deelnemen voor privé-doeleinden. Zijn uitgesloten van het recht op deelname aan deze wedstrijd: de organisatoren en elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze wedstrijd, de familieleden in de eerste graad en samenwonenden (al dan niet partner) van voornoemde personen. ARTIKEL 4 Lotus behoudt zich het recht voor om de correcte naleving van dit reglement te controleren en om een persoon van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten in geval van inbreuk op één van de wedstrijdvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd. Lotus behoudt zich het recht voor om foto s en/of commentaren die schadelijk zijn voor haar imago of in strijd met de openbare orde en de goede zeden te verwijderen van haar Facebook pagina ( ARTIKEL 5 Via de Lotus Facebook pagina ( via de Lotus Vrienden website ( via de Facebook pagina van Club Brugge ( en via de website van Club Brugge ( worden Lotus Vrienden opgeroepen om deel te nemen aan de Volg Club Brugge AA Gent vanuit de Lotus Suzy box wedstrijd. Het doel van de wedstrijd is het promoten van het merk Lotus Suzy. De wedstrijd loopt van 25 maart 2016 om 12 uur tot en met 3 april 2016 om 24 uur. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan deze wedstrijd. 1

2 De opdracht luidt: Lotus Suzy nodigt 2 Club Brugge fans en hun partner uit om op 9/04/2016 de wedstrijd Club Brugge AA Gent vanop een unieke locatie te beleven! Beantwoord de 3 onderstaande vragen en wie weet ben jij 1 van de 2 winnaars die samen met zijn/haar partner de wedstrijd in de Lotus Suzy box mag volgen vlak naast het veld! Vraag 1: De Lotus Suzy Wafels bestaan in verschillende formaten en verschillende smaken, voor ieder wat wils! Hoe heet de grote broer van de Lotus Suzy Wafels? A. Super Lotus Suzy Wafel B. Mega Lotus Suzy Wafel C. Giga Lotus Suzy Wafel Tip: bekijk hier het Lotus Suzy assortiment: Vraag 2: Op 9/04/2016 speelt Club Brugge tegen AA Gent. Om hoe laat wordt de aftrap gegeven? A. 14u B. 18u C. 20u Vraag 3 Schiftingsvraag: Deze wedstrijd loopt van 25/03/2016 van 12 uur tot en met 3/04/2016 om 24 uur. Hoeveel personen hebben in totaal deelgenomen aan deze wedstrijd vóór 3/04/2016 om 24 uur? De 2 deelnemers die het juiste antwoord hebben gegeven op de eerste twee vragen én het dichtstbij het juiste antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag, mogen samen met zijn/haar partner de wedstrijd Club Brugge AA Gent, die doorgaat op 9/04/2016 in het Jan Breydelstadion te Brugge, volgen vanuit de Lotus Suzy box. De Lotus Suzy box ligt vlak naast het veld en hieruit wordt Club Live TV uitgezonden. Er zijn slechts twee winnaars. De winnaars zullen telefonisch worden verwittigd op 4/04/2016 tussen 9 uur en 18 uur door een Lotus medewerker en zullen op de hoogte worden gesteld van de praktische afspraken. De winnaars zullen zich op 9/04/2016 om 16u30 samen met zijn/haar partner moeten aanmelden aan de VIP balie in het Jan Breydelstadion, Olympialaan Brugge, (net naast de Club Brugge shop) met het oog op het in ontvangst nemen van de prijs. ARTIKEL 6 Lotus doet haar uiterste best om haar website en Facebook pagina online en veilig te houden en de diensten op deze websites gedurende de looptijd van de Volg Club Brugge AA Gent vanuit de Lotus Suzy box toegankelijk te houden, doch Lotus heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te 2

3 onderbreken. Lotus en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd, ingekort of geannuleeerd wegens overmacht of andere redenen buiten de wil om van Lotus. Lotus behoudt zich het recht voor om de wedstrijdtermijn te verlengen. ARTIKEL 7 Lotus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of enige vorm van schade die (on)rechtstreeks verband houdt met het gebruik van de wedstrijdapplicatie en/of een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. ARTIKEL 8 De prijs van deze wedstrijd is: 2 x 1 duoticket voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent die doorgaat in het Jan Breydelstadion te Brugge op 9 april 2016 met zitplaatsen in de Lotus Suzy box. ARTIKEL 9 Uitgezonderd het geval voorzien in de artikelen 5 en 14, zal er aan de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. ARTIKEL 10 De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Lotus elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. ARTIKEL 11 Lotus en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. ARTIKEL 12 Door het louter deelnemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer dit reglement gelezen te hebben en te aanvaarden zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van Lotus, binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd met vermelding van Volg Club Brugge AA Gent vanuit de Lotus Suzy box. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of 3

4 telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend die buiten de termijn vallen of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. ARTIKEL 13 Dit reglement is vrij consulteerbaar via een link op de Lotus website ( De deelnemers kunnen door een klik op de link wedstrijdreglement het reglement openen. Als de deelnemer een bijkomend exemplaar van dit reglement wil ontvangen, kan hij dit bij Lotus schriftelijk aanvragen via naar met vermelding van Volg Club Brugge AA Gent vanuit de Lotus Suzy box. In de aanvraag moet aangegeven worden of men het reglement elektronisch of op papier wil ontvangen. Als de deelnemer het elektronisch wil ontvangen, moet hij een e- mailadres verstrekken. Als hij het op papier wil ontvangen, moet hij bij zijn aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe voegen. ARTIKEL 14 Lotus hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers. De gegevens van de deelnemers zullen verwerkt worden voor de uitvoering van de wedstrijd en in een gegevensbank opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door Lotus. Beheerder van de gegevensbank: Lotus Bakeries Belgium, waarvan de zetel gevestigd is Gentstraat 52, 9971 Lembeke. Lotus kan deze gegevens doorgeven aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen van de Lotus-groep en aan business partners van vennootschappen van de Lotus-groep. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen het gebruik voor direct marketing doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken door een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking : Lotus Bakeries NV, Gentstraat 52, 9971 Lembeke, of per op ARTIKEL 15 De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding,..) zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. De prijzen kunnen niet ingeruild worden tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura. Lotus staat niet in voor de verplaatsing naar Brugge of de daaruit voortvloeiende kosten. ARTIKEL 16 Lotus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de websites, Facebook pagina s en/of het mailsysteem. Lotus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de 4

5 gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. ARTIKEL 17 Lotus kan deze overeenkomst of een recht of verplichting uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan enige derde zonder de toestemming van de deelnemer. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van dit reglement heeft geen invloed op de overige bepalingen van dit reglement die onverminderd geldig en van kracht blijven. Dit reglement wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van enige betwisting omtrent dit reglement en/of deelname aan deze wedstrijd zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent exclusief bevoegd hiervan kennis te nemen. 5

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub

WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub WEDSTRIJDREGLEMENT Lotus Suzy komt naar jouw sportclub ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections

SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections REGLEMENT SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap MAKRO Cash & Carry Belgium (hierna METRO), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nr 0406.952.018,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Goe Gefietst

Wedstrijdreglement Goe Gefietst Wedstrijdreglement Goe Gefietst ARTIKEL 1 De VZW Bond van trein, tram en busgebruikers (TreinTramBus) (hierna genaamd de organisator ), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0430 410 873, gevestigd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank

Nadere informatie

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen:

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen: SPAWAKEUP WEDSTRIJDREGLEMENT ================================== ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap SPADEL, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1030 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 103, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

REGLEMENT: «Vrienden van ColliShop»

REGLEMENT: «Vrienden van ColliShop» REGLEMENT: «Vrienden van ColliShop» ARTIKEL 1 Colruyt NV (hierna ColliShop) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, organiseert een vriendenactie die start

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie ARTIKEL 1 De vennootschap Samsung Electronics Benelux BV (verder Samsung), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, organiseert een

Nadere informatie

REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD

REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour Hypermarkten, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

REGLEMENT SALESACTIE - MAKRO WORKCENTER lente-actie!

REGLEMENT SALESACTIE - MAKRO WORKCENTER lente-actie! REGLEMENT SALESACTIE - MAKRO WORKCENTER lente-actie! ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap MAKRO Cash & Carry Belgium (hierna MAKRO), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nr 0406.952.018,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een Meet & Greet met Eden Hazard

Wedstrijdreglement Win een Meet & Greet met Eden Hazard Wedstrijdreglement Win een Meet & Greet met Eden Hazard 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Lotus Bakeries België, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 52, B-9971 Lembeke en ingeschreven

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Reglement Gulden Draak-Ambassadeur 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT Gulden Draak-Ambassadeur 2015 Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd Gulden Draak-Ambassadeur

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement advertentiebudget Digital Payment Day

Wedstrijdreglement advertentiebudget Digital Payment Day Wedstrijdreglement advertentiebudget Digital Payment Day Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna Reglement ) regelt de Wedstrijd advertentiebudget Digital Payment Day georganiseerd door Febelfin,

Nadere informatie

Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium

Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium ARTIKEL 1 ONDERWERP 1.1. Makro Cash & Carry Belgium NV (Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem, België met ondernemingsnummer BE 0406.952.018 ) organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE

WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE ARTIKEL 1 De vennootschap YIEHA NV (hierna YIEHA ), met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, biedt een promotie aan (hierna actie ) waarvan

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement THE BRIDGE Seizoen 3

Wedstrijdreglement THE BRIDGE Seizoen 3 Wedstrijdreglement THE BRIDGE Seizoen 3 Artikel 1: Organisator van de wedstrijd Lumière Publishing NV, met maatschappelijke zetel te Hof ter Mere 28, 9000 Gent (hierna Lumière genoemd) organiseert een

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 10/06/2016

Wedstrijdreglement 10/06/2016 Wedstrijdreglement 10/06/2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Win een gesigneerd T- shirt van de Rode Duivels (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V. Postbus 409 4900 AK Oosterhout hierna genoemd de organisator.

Nadere informatie

Actievoorwaarden Lotus Dinosaurus Mini 100% terugbetaald

Actievoorwaarden Lotus Dinosaurus Mini 100% terugbetaald Actievoorwaarden Lotus Dinosaurus Mini 100% terugbetaald Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Lotus Dinosaurus Mini 100% terugbetaald, hierna te noemen: Actie, die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Desobry & Simon Mignolet

WEDSTRIJDREGLEMENT Desobry & Simon Mignolet WEDSTRIJDREGLEMENT Desobry & Simon Mignolet 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Desobry SA Rue du vieux Colombier 1, 7500 TOURNAI, hierna genoemd de organisator 2.

Nadere informatie

WEDSTRIJD. Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1

WEDSTRIJD. Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1 WEDSTRIJD Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Dr. Oetker, met maatschappelijke zetel in 1831, De Kleetlaan 7b, Bus 1, organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting. De Casa di

Nadere informatie

Wedstrijdreglement JAZZ apple brengt je in beweging

Wedstrijdreglement JAZZ apple brengt je in beweging Wedstrijdreglement JAZZ apple brengt je in beweging Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd JAZZ apple brengt je in beweging (hierna: Wedstrijd ), georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/07/2015

Wedstrijdreglement 01/07/2015 Wedstrijdreglement 01/07/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Tijd om te Winnen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op www.graceandglory.be/lanceringsactie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur

ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur ACTIEVOORWAARDEN Car Class Chauffeursdiensten Quote 500 Maand Gratis Chauffeur WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid: Car Class Chauffeursdiensten,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OCBS- TOMBOLA Carlsberg Euro 2016 Win tickets voor EURO 2016

REGLEMENT VAN DE OCBS- TOMBOLA Carlsberg Euro 2016 Win tickets voor EURO 2016 REGLEMENT VAN DE OCBS- TOMBOLA Carlsberg Euro 2016 Win tickets voor EURO 2016 REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Carlsberg Fan- Selfie actie Win tickets voor Euro 2016 à Zie pagina 7 1. Dit reglement bepaalt de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Decoranda goes New York, New York (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.decoranda.be

Nadere informatie

REGLEMENT CARREFOUR WEDSTRIJD SPEELGOEDCATALOGUS «WIN 1 IPAD AIR 2, WI-FI, 64 GB, SILVER»

REGLEMENT CARREFOUR WEDSTRIJD SPEELGOEDCATALOGUS «WIN 1 IPAD AIR 2, WI-FI, 64 GB, SILVER» REGLEMENT CARREFOUR WEDSTRIJD SPEELGOEDCATALOGUS «WIN 1 IPAD AIR 2, WI-FI, 64 GB, SILVER» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging ARTIKEL 1: ORGANISATIE Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV-SA Avenue Pascal 2-4-6 1300 Wavre - Belgium (hierna

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

Bebat vzw-asbl 2018 Wedstrijdreglement Batterijker dan je denkt

Bebat vzw-asbl 2018 Wedstrijdreglement Batterijker dan je denkt Wedstrijdreglement Batterijker dan je denkt Art. 1 - Organisatie Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van Bebat Batterijker dan je denkt. De wedstrijd wordt georganiseerd

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau"

Reglement van de wedstrijd krasjecadeau Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau" Artikel 1: Algemene informatie 1.1. De NV bpost, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum, 1000 Brussel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 214.596.464

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/12/2015

Wedstrijdreglement 01/12/2015 Wedstrijdreglement 01/12/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Gin memory games (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.bierenwijnhuis.be (hierna:

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Wedstrijd Balade Smeer BIO

Wedstrijd Balade Smeer BIO WEDSTRIJDREGLEMENT Wedstrijd Balade Smeer BIO Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Balade Smeer BIO (hierna de wedstrijd genoemd) is een gratis onlinewedstrijd georganiseerd door Corman NV (hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Granini50years wedstrijd (hierna te noemen Actie ) van Eckes Granini (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT With OREO to New York

WEDSTRIJDREGLEMENT With OREO to New York WEDSTRIJDREGLEMENT With OREO to New York 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Belgium bvba Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, hierna genoemd de organisator

Nadere informatie

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT

NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT NISSAN REVERSE RUN REGLEMENT ARTIKEL 1 Onderwerp 1.1. De naamloze vennootschap NISSAN BELUX, gevestigd te BIST 12, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 403.433

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer 0448.826.918),

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 ARTIKEL 1 De vennootschap Famous Clothes NV (hierna CAMELEON ), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0466.064.511,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement Logeren in Vlaanderen Vakantieland - 2019 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna: Wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Wedstrijdreglement DE RENOVATIE CHEQUE FIMMO MAKELAARS BVBA

Wedstrijdreglement DE RENOVATIE CHEQUE FIMMO MAKELAARS BVBA Wedstrijdreglement DE RENOVATIE CHEQUE FIMMO MAKELAARS BVBA FIMMO MAKELAARS BVBA Dorpsstraat 11, 2940 Stabroek T: 03 210 17 17 info@fimmo-vastgoed.be BTW: BE 0830.105.610 Inhoudsopgave Reglement... 2 Artikel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GIN MARE ZOMERWEDSTRIJD 2017 WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT GIN MARE ZOMERWEDSTRIJD 2017 WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 WEDSTRIJDREGLEMENT GIN MARE ZOMERWEDSTRIJD 2017 WERKING, TOEPASSING ARTIKEL 1 1. De gewone commanditaire vennootschap Miraflor Spirits, gevestigd te Melsele en kantoorhoudende aan de Schaarbeekstraat 19/5,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

Reglement wedstrijden stad Antwerpen

Reglement wedstrijden stad Antwerpen Reglement wedstrijden stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Algemene voorwaarden Artikel 1 De wedstrijd wordt georganiseerd door stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de organisator). Artikel 2 Over het

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

WKB WEDSTRIJDREGLEMENT *WIN EEN PLOOIFIETS*

WKB WEDSTRIJDREGLEMENT *WIN EEN PLOOIFIETS* WKB WEDSTRIJDREGLEMENT *WIN EEN PLOOIFIETS* Artikel 1. De wedstrijd en het wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd *Win een plooifiets*, hierna genoemd de Wedstrijd.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules Trophy

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules Trophy Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules Trophy Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Lantmännen Unibake Win a breakfast Hercules

Nadere informatie

Wedstrijdreglement My Way Win 250 euro aan brandstof

Wedstrijdreglement My Way Win 250 euro aan brandstof Wedstrijdreglement My Way Win 250 euro aan brandstof Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd My Way Win 250 euro aan brandstof (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SMITHS WIN EEN SPELPAKKET t.w.v. 200

WEDSTRIJDREGLEMENT SMITHS WIN EEN SPELPAKKET t.w.v. 200 WEDSTRIJDREGLEMENT SMITHS WIN EEN SPELPAKKET t.w.v. 200 1. Dit reglement is van toepassing op de Smiths Win een spelpakket t.w.v. 200 wedstrijd van PepsiCo BELUX B.V.B.A. (verder te noemen de Organisator

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. betfirst- wedstrijd Trumpman

WEDSTRIJDREGLEMENT. betfirst- wedstrijd Trumpman WEDSTRIJDREGLEMENT betfirst- wedstrijd Trumpman Artikel 1: Organisatie 1.1. De betfirst- wedstrijd Trumpman (hierna de Wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door SAGEVAS NV (hierna de Organisator

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement My Colourful Resolutions

Wedstrijdreglement My Colourful Resolutions ARTIKEL 1: Organisator Wedstrijdreglement My Colourful Resolutions Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd #MyColourfulResolutions ( de Wedstrijd ) georganiseerd door Akzo Nobel Paints

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed

Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed Wedstrijdreglement Zalig Slapen Win een Tempur North bed Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Zalig Slapen - Win een Tempur North bed (hierna: Wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie