WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT DE BESTE BELGETARISCHE STOEMP BIJ CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour market, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO ), organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting, die loopt van 1 t.e.m. 29 februari Deze wedstrijd vindt enkel plaats op het Belgische grondgebied. ARTIKEL 2 Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deze wedstrijd. ARTIKEL 3 Deelnemen aan de wedstrijd is voorbehouden voor natuurlijke personen die dit reglement aanvaarden. ARTIKEL 4 CARREFOUR BELGIUM kan op elk moment een persoon van de wedstrijd van CARREFOUR BELGIUM uitsluiten na een inbreuk tegen de deelnamevoorwaarden, bij misbruik, bedrog of onbetrouwbare wedstrijddeelname of als de deelnemer Carrefour niet de vereiste toestemming verleent. ARTIKEL 5 De deelname is enkel geldig als de deelnemer schriftelijk zijn persoonlijk Belgetarisch stoemprecept, de ingrediënten (hoofdzakelijk Belgische producten) en verschillende stappen van het recept (= foto facultatief) op de daarvoor voorziene website: De bedenkers van de 6 beste recepten worden uitgenodigd om aan de wedstrijdfinale deel te nemen, waaruit de hoofdwinnaar wordt gekozen. Deze finale wordt gefilmd. De beelden worden gepubliceerd op al onze onlinekanalen, waaronder op Facebook, en offlinekanalen (winkels...). Wie deelneemt aan de wedstrijd op de website aanvaardt volledig en zonder voorbehoud dit reglement en alle beslissingen van de organisator volledig en zonder voorbehoud. De deelnemer moet zichzelf registreren (x, naam, voornaam, gsm- of telefoonnummer en e- mailadres). De deelname moet ten laatste op de laatste dag van de wedstrijd geregistreerd worden, en dat om u. (zie de precieze datum hierboven). Enkel correct geregistreerde deelnames zijn geldig. Enkel deelnames met vermelding van naam, voornaam, gsm- of telefoonnummer en e- mailadres en die het complete reglement aanvaarden, zijn geldig. Elke onvolledige deelname of deelname die de deelnemer anders verzendt dan via de site, of die bij ons aankomt na de einddatum van de wedstrijdperiode (zie details hierboven), om u., is ongeldig en zonder gevolg.

2 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM en elke andere vennootschap of persoon die optreedt als tussenpersoon zijn niet aansprakelijk bij verlies of vertraging veroorzaakt door de internetserviceproviders. Kosten bij de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetaansluiting enz.) zijn volledig ten laste van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen geval de kosten voor de deelname terugeisen van de organisator. Georganiseerde en/of collectieve deelnames worden beschouwd als misbruik en leiden automatisch tot de uitsluiting van deze deelnames. De organisator is niet aansprakelijk voor technische problemen van de website en/of het mailsysteem. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologie voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Deelname aan de wedstrijd met behulp van een ander programma dan het programma op de website en elke wijziging/aanpassing van de website zijn verboden en leiden tot uitsluiting van de wedstrijd en tot juridische vervolging voor de schending van de auteursrechten. De deelname is strikt persoonlijk. De deelnemer mag in geen geval deelnemen onder verschillende pseudoniemen of namens andere deelnemers. In geval van meervoudige deelname door gebruik van verschillende e- mailadressen (of gebruik van verschillende identiteiten of op gelijk welke andere manier die toelaat om zich meermaals te kunnen inschrijven), worden alle deelnames geweigerd en ongeldig beschouwd. De deelnemers kunnen meermaals deelnemen maar hebben recht op één enkele prijs per Bonus Card- nummer en per deelnemer. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor om op alle mogelijke manieren, zowel bij het aanduiden van de winnaar als daarna, te controleren of die regel werd gerespecteerd door de deelnemers. ARTIKEL 6 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM of elke andere tussenkomende partij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als door overmacht bepaalde modaliteiten van de wedstrijd moeten worden gewijzigd. ARTIKEL 8 Onze jury selecteert de 6 beste recepten op basis van de volgende kenmerken: - De Belgische herkomst van de gebruikte ingrediënten, inspiratie, en smaak. De jury bestaat uit twee medewerkers van het merchandising- /marketingteam van Carrefour Belgium, 2 categorymanagers van Carrefour Belgium, 1 kwaliteitsverantwoordelijke van Carrefour Belgium en 1 chef. De 6 finalisten worden ten laatste op 7 maart 2016 op de hoogte gebracht. Ze worden dan uitgenodigd om deel te nemen aan de finale van de wedstrijd waar de hoofdwinnaar gekozen wordt. De finalisten bevestigen hun deelname ten laatste op 10 maart 2016 via e- mail. Zonder een bevestiging op 10 maart 2016 om u. beschouwen we de uitnodiging als geweigerd. Voor elke

3 geweigerde uitnodiging, of als een of meerdere finalisten niet aanwezig kunnen zijn tijdens de finale, behoudt de jury zich het recht voor om andere kandidaten te selecteren. Tijdens de finale moeten de finalisten hun recept klaarmaken binnen een bepaalde tijd. Daarna leggen ze hun gerecht voor aan de aanwezige leden van de jury. De jury bestaat uit 6 personen (3 Carrefour- vertegenwoordigers, 1 kok, 1 Carrefour- leverancier en 2 voedingsexperts). De finale vindt plaats in België op 17 maart 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen). Ze wordt gefilmd. De beelden worden gepubliceerd zonder tijdslimiet en zonder beperking van kanalen. De winnaar wordt gekozen tijdens de finale, aan het einde van de proeverij door de jury. ARTIKEL 9 Alle deelnemers geven Carrefour Belgium gratis de toestemming om hun recept te reproduceren, te wijzigen, aan te passen (inclusief vertaling), te verzenden, te verspreiden en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Die toestemming geldt zonder tijdslimiet vanaf het verzenden van het recept via de website, voor de hele wereld en voor elk medium (audiovisueel, pers, internet enz.), zonder financiële of andere tegenprestatie nu of in de toekomst. Als de deelnemer in het kader van de wedstrijd creatieve werken heeft gemaakt, geeft hij gratis toestemming om die te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te verzenden, te verspreiden en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Die toestemming geldt zonder tijdslimiet vanaf het verzenden van het creatieve werk via de website, voor de hele wereld en voor elk medium (audiovisueel, pers, internet enz.), zonder financiële of andere tegenprestatie nu of in de toekomst. Elke deelnemer garandeert dat het recept en/of het verzonden werk op geen enkele manier een recht van derden schaadt, inclusief intellectuele eigendomsrechten. De deelnemers vrijwaren Carrefour Belgium hiervoor volledig, zowel in de rechtbank als buiten de rechtbank. Carrefour Belgium filmt de deelnemers tijdens de finale en die beelden worden gepubliceerd op alle communicatiedragers van Carrefour Belgium nv, Facebook inbegrepen. De deelnemers worden daarvan op de hoogte gehouden en geven Carrefour Belgium daarvoor de toestemming. Op die toestemming rust geen tijds- of plaatslimiet en geldt er geen financiële of andere tegenprestatie, nu of in de toekomst. ARTIKEL 10 De 6 finalisten aanwezig op de finale ontvangen een Carrefour- cadeaukaart ter waarde van 150, te gebruiken volgens de voorwaarden op de kaart. De winnaar van de finale wint 1 jaar gratis boodschappen bij Carrefour (met een grensbedrag van 5000 in de vorm van Carrefour- cadeaukaarten. De winnaar wordt aangekondigd op het

4 einde van de wedstrijd op onze website belgetarier.be. Enkel de voornaam, de eerste letter van de achternaam en de woonplaats worden vermeld. Hij wordt ook gepubliceerd op onze communicatiemedia met foto, voornaam, de eerste letter van de achternaam en de woonplaats. Op basis van zijn recept behoudt Carrefour zich het recht voor om een product te ontwikkelen dat gedurende een proefperiode verkocht wordt in enkele Carrefour- winkels en bij succes daarna op bredere basis verdeeld wordt, en dat zonder de winnaar daarvoor eender welke financiële of andere tegenprestatie, op dat moment of in de toekomst, verschuldigd te moeten zijn. Carrefour behoudt zich op elk moment het recht voor om het product uit de verkoop te halen, zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging. Carrefour Belgium gebruikt de voornaam en de foto van de hoofdwinnaar op de verpakking van het product (als Carrefour dat nuttig acht). Hij wordt daarvan op de hoogte gebracht en geeft Carrefour Belgium daarvoor de toestemming. Op die toestemming rust geen tijds- of plaatslimiet en geldt er geen financiële of andere tegenprestatie, nu of in de toekomst. Als de winnaar de prijs weigert, of als de prijs om een andere reden niet uitgereikt werd, trekt Carrefour de prijs in en verliest de winnaar het recht op een vergoeding. Deze prijzen kunnen niet overgedragen, omgewisseld en in cash ingeruild worden. ARTIKEL 11 De wedstrijdorganisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd, het verloop en de prijzen te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil dat rechtvaardigen. Ze zijn niet aansprakelijk als de wedstrijd door omstandigheden buiten hun wil om onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden. ARTIKEL 13 Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de deelnemers kunnen het niet betwisten. Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd moet binnen 7 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk aan de maatschappelijke zetel van CARREFOUR BELGIUM worden verzonden. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die buiten de termijn vallen en niet- schriftelijke klachten worden niet behandeld. Dit contract is onderhevig aan het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. ARTIKEL 14 Carrefour Belgium nv kan door onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar wil om, of als de omstandigheden voor het goed verloop van de wedstrijd dat vereisen, de organisatie volledig of gedeeltelijk inkorten, uitstellen of wijzigen, overdragen, verlengen, annuleren of delegeren. Carrefour Belgium nv is in geen geval aansprakelijk voor zulke wijzigingen. Deelnemers aanvaarden automatisch en zonder beperking het wedstrijdreglement. ARTIKEL 15 De gegevens van de deelnemers kunnen in een databank worden opgenomen die enkel dient voor het beheer van deze wedstrijd. Mits voorafgaande toestemming van de deelnemer kunnen zijn gegevens voor commerciële en reclamedoeleinden worden gebruikt door de naamloze

5 vennootschap Carrefour Belgium. Verantwoordelijke voor het bestand: de naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO ) De deelnemers hebben het recht om deze gegevens te raadplegen en te wijzigen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de deelnemer het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te vragen. De organisator neemt alle voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden. Door op de verzendknop van persoonlijke gegevens te drukken, erkent de gebruiker niettemin dat het versturen van gegevens via internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door externe personen aan de dienst of de persoonlijke gegevens van de deelnemer kunnen niet verhaald worden op de organisator. CARREFOUR BELGIUM organiseert deze wedstrijd en beheert zijn website met de grootste zorgvuldigheid. Niettemin zou het kunnen dat de weergegeven informatie of de gegevens niet volledig of fout zijn. Eventuele onjuistheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van CARREFOUR BELGIUM of op ander (promotie)materiaal dat openbaar werd gemaakt door CARREFOUR BELGIUM, van welke aard ook, kunnen niet tegen CARREFOUR BELGIUM worden gebruikt of leiden tot een verplichting voor CARREFOUR BELGIUM. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking van CARREFOUR BELGIUM is ook van toepassing op het personeel en derden die tussenkomen voor CARREFOUR BELGIUM in de organisatie. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en is niet aansprakelijk voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de organisator de prijs voor levering aan de post heeft overhandigd, wordt de prijs geacht te zijn geleverd en wordt geen enkele andere prijs aan de winnaar geleverd. De deelname aan de wedstrijd via internet impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De organisator is in geen geval aansprakelijk als bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD 'Slim kopen'

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD 'Slim kopen' REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD 'Slim kopen' ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour Market, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD

REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD REGLEMENT LENTEWEDSTRIJD ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour Hypermarkten, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET KWALITEITSKETEN CARREFOUR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE PASEN» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART

WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART WEDSTRIJDREGLEMENT SPAARKAART ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer 0448.826.918),

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock

WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock WEDSTRIJDREGLEMENT BlokBlock ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot

WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot WEDSTRIJDREGLEMENT Pimp Your Kot ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mobistar, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Bourgetlaan, 3, met KBO-nummer 0456.810.810, organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WIJNBEURS CODORNIU

WEDSTRIJDREGLEMENT WIJNBEURS CODORNIU WEDSTRIJDREGLEMENT WIJNBEURS CODORNIU ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM Carrefour Hypermarkten, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918),

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE»

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR MARKET «I LOVE» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM-Carrefour market, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR

CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR CARREFOURREGLEMENT VAN END OF YEAR ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen:

Om geldig deel te nemen dient de deelnemer onderstaande stappen te doorlopen: SPAWAKEUP WEDSTRIJDREGLEMENT ================================== ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap SPADEL, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1030 SCHAARBEEK, Kolonel Bourgstraat 103, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR BIO-KRANT ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel

WEDSTRIJD Het Cécémel Spel WEDSTRIJD Het Cécémel Spel ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap FrieslandCampina Belgium, hierna genaamd de Organisator, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9880 Aalter, Venecolaan 17, organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD

REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD REGLEMENT CARREFOUR «ik pak mijn geschenken uit» WEDSTRIJD ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 (ondernemingsnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen

WEDSTRIJD Win een.vlaanderen WEDSTRIJD Win een.vlaanderen ARTIKEL 1 De VZW DNS BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 3001 Leuven, Ubicenter Philipssite, 5/13, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

"Site": website toegankelijk op het volgende internetadres:

Site: website toegankelijk op het volgende internetadres: Officieel reglement van de online Wedstrijd «Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Leve Voetbal win een shirt getekend door de Rode Duivels

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Goe Gefietst

Wedstrijdreglement Goe Gefietst Wedstrijdreglement Goe Gefietst ARTIKEL 1 De VZW Bond van trein, tram en busgebruikers (TreinTramBus) (hierna genaamd de organisator ), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0430 410 873, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT «20 JAAR EXPRESS»

WEDSTRIJDREGLEMENT «20 JAAR EXPRESS» WEDSTRIJDREGLEMENT «20 JAAR EXPRESS» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere (KBO 0448.826.918), organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

"Wedstrijd": de huidige online wedstrijd «Carrefour market Sint- Valentijn»

Wedstrijd: de huidige online wedstrijd «Carrefour market Sint- Valentijn» Officieel reglement van de online Wedstrijd «Carrefour market Sint-Valentijn» (hierna het Reglement genoemd) De wedstrijd Carrefour market - Sint- Valentijn wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd)

Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) Officieel online spelreglement Power of Brows (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR Belgetarische recepten

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR Belgetarische recepten WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR Belgetarische recepten Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Belgetarische recepten is een wedstrijd zonder aankoopverplichting en wordt georganiseerd

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT WORD TESTER / EUCERIN DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070 Brussel,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand

WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand WEDSTRIJDREGLEMENT De Straffe Maand ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank

Nadere informatie

Reglement G.H.$Mumm$Dare/Win/Celebrate

Reglement G.H.$Mumm$Dare/Win/Celebrate Reglement G.H.$Mumm$Dare/Win/Celebrate ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM, met maatschappelijke zetel op de Charleroise Steenweg 112, 1060 Sint-Gillis organiseert een wedstrijd zonder

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

REGLEMENT CARREFOUR WEDSTRIJD SPEELGOEDCATALOGUS «WIN 1 IPAD AIR 2, WI-FI, 64 GB, SILVER»

REGLEMENT CARREFOUR WEDSTRIJD SPEELGOEDCATALOGUS «WIN 1 IPAD AIR 2, WI-FI, 64 GB, SILVER» REGLEMENT CARREFOUR WEDSTRIJD SPEELGOEDCATALOGUS «WIN 1 IPAD AIR 2, WI-FI, 64 GB, SILVER» ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1140 Evere,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR #PimpMyDevil Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Leve Voetbal is een fotowedstrijd met aankoopverplichting van minstens één van de officiële miniduivels

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Extensa Naming the streets 2018" - Algemeen Persoonsgegevens

Wedstrijdreglement Extensa Naming the streets 2018 - Algemeen Persoonsgegevens Wedstrijdreglement Extensa Naming the streets 2018" - Algemeen Persoonsgegevens Artikel 1 Onderwerp van het reglement 1.1. Dit reglement bepaalt alle modaliteiten van de wedstrijd Extensa (hierna de Wedstrijd

Nadere informatie

Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels

Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels Reglement Facebook Wedstrijd Martin s Hotels Elke Wedstrijd die door Martin s Hotels S.A. wordt georganiseerd en op de Facebook-account van Martin s Hotels wordt gepost, is onderworpen aan deze algemene

Nadere informatie

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive

Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive Officieel reglement van de online Wedstrijd «100 Elsève Low Shampoos» van L Oréal Paris Exclusive (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Consumentenproducten (hierna de

Nadere informatie

Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium

Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium Actie Scratch & Win Makro Cash & Carry Belgium ARTIKEL 1 ONDERWERP 1.1. Makro Cash & Carry Belgium NV (Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem, België met ondernemingsnummer BE 0406.952.018 ) organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Creëer het origineelste vegetarische recept

Wedstrijdreglement Creëer het origineelste vegetarische recept Wedstrijdreglement Creëer het origineelste vegetarische recept ARTIKEL 1: Organisator IKEA Belgium NV/SA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging

WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging WEDSTRIJDREGLEMENT Win 1 jaar gratis mondverzorging ARTIKEL 1: ORGANISATIE Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV-SA Avenue Pascal 2-4-6 1300 Wavre - Belgium (hierna

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Reglement wedstrijd - Auto 5

Reglement wedstrijd - Auto 5 Reglement wedstrijd - Auto 5 Elke Wedstrijd die door Auto 5 wordt georganiseerd en op de Facebook-pagina Auto 5 (https://www.facebook.com/auto5be) en op www.enjoywithauto5.be wordt gepost, is onderworpen

Nadere informatie

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA Artikel 1 De wedstrijd COMME CHEZ BADOIT wordt georganiseerd door NV Danone Waters Benelux SA met zetel te Jules

Nadere informatie

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme

Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Reglement van de actie: Wedstrijd AG Insurance Memorial Van Damme Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor Disney Sand Magic 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Granini50years wedstrijd (hierna te noemen Actie ) van Eckes Granini (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert

Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert 13 Artikel 1 De wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert ( Game ) wordt

Nadere informatie

4. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavig Reglement.

4. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavig Reglement. Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende in 1060 Brussel aan

Nadere informatie

De actie loopt van 06 april 2016 tot en met de sluitingstijd van de winkels op 28 juni 2016.

De actie loopt van 06 april 2016 tot en met de sluitingstijd van de winkels op 28 juni 2016. Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De spaaractie Panini/KBVB/Carrefour #SAMENNAARFRANKRIJK loopt van 06 april 2016 tot en met 28 juni 2016 (hierna 'actie'). De wedstrijd #SAMENNAARFRANKRIJK

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN

WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN WEDSTRIJDREGLEMENT CARREFOUR CHECK-IN & WIN Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd Check-in & Win zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Commercial Vehicles Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon 2017 Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: Weekend in the City Ford Vignale

WEDSTRIJDREGLEMENT: Weekend in the City Ford Vignale WEDSTRIJDREGLEMENT: Weekend in the City Ford Vignale ARTIKEL 1 ORGANISERENDE ONDERNEMING De naamloze vennootschap FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM), later FORD of de Organiserende Onderneming genoemd, waarvan

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie

WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie WEDSTRIJD Hollywood Cashback actie ARTIKEL 1 De vennootschap Samsung Electronics Benelux BV (verder Samsung), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, organiseert een

Nadere informatie

SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections

SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections REGLEMENT SALESACTIE - Vakantie-actie reischeques Connections ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap MAKRO Cash & Carry Belgium (hierna METRO), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nr 0406.952.018,

Nadere informatie

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014

Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 Reglement Lotus wedstrijd Music Hall Sinterklaas Theatershow 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Reglement betreffende online promotieacties KERSTCAMPAGNE VIKTOR & ROLF

Reglement betreffende online promotieacties KERSTCAMPAGNE VIKTOR & ROLF Reglement betreffende online promotieacties KERSTCAMPAGNE VIKTOR & ROLF De onderneming L Oréal Belgilux nv, Luxe Divisie, gevestigd te Keizer Karellaan 584 te 1082 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win twee voetbalabonnementen Prik&Tik 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT Win twee voetbalabonnementen Prik&Tik 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT Win twee voetbalabonnementen Prik&Tik 2016 Artikel 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online wedstrijd Win twee voetbalabonnementen, hierna genoemd de wedstrijd, die georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon

WEDSTRIJDREGLEMENT. Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon WEDSTRIJDREGLEMENT Volkswagen Win 2 toegangskaarten voor het Autosalon Artikel 1: Voorwerp Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting werd georganiseerd door de naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv,

Nadere informatie

Tijdens de finale (deel 2) stellen ze hun uitgewerkte idee voor aan een jury en de overige finalisten.

Tijdens de finale (deel 2) stellen ze hun uitgewerkte idee voor aan een jury en de overige finalisten. Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende in 1060 Brussel aan

Nadere informatie

Officieel reglement van de test «MyBeauty» van L Oréal Paris (hierna het Reglement genoemd)

Officieel reglement van de test «MyBeauty» van L Oréal Paris (hierna het Reglement genoemd) Officieel reglement van de test «MyBeauty» van L Oréal Paris (hierna het Reglement genoemd) De firma L Oréal Belgilux N.V., Divisie Producten Grote Publiek (hierna de Organisator genoemd) met maatschappelijke

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau"

Reglement van de wedstrijd krasjecadeau Reglement van de wedstrijd "krasjecadeau" Artikel 1: Algemene informatie 1.1. De NV bpost, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum, 1000 Brussel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 214.596.464

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator

Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: de Organisator Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op The Smartest TrainBrain, de ingenieurswedstrijd van HR Rail (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende in 1060 Brussel aan

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

Reglement Wedstrijd BEL Mini Maxi Avontuur

Reglement Wedstrijd BEL Mini Maxi Avontuur Reglement Wedstrijd BEL Mini Maxi Avontuur LEES AANDACHTIG HET REGLEMENT VAN DEZE WEDSTRIJD. HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DEZE WEDSTRIJD VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD

REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD REGLEMENT Unilever Food Solutions WEDSTRIJD Artikel 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Waste zoek de 7 verschillen" hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door Unilever Belgium

Nadere informatie

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014

Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 Reglement kleurwedstrijd Sinterklaas 2014 ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009

Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Mobistar Wedstrijdreglement Abonneer je gratis op Hello Get More Lente 2009 Het reglement van de Abonneer je gratis op Hello -wedstrijd beschrijft de regels en de voorwaarden die gelden voor enerzijds

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT GRATIS VZW WEBSITE

WEDSTRIJDREGLEMENT GRATIS VZW WEBSITE WEDSTRIJDREGLEMENT GRATIS VZW WEBSITE 06/07/2017 INLEIDING Dit wedstrijdreglement bepaalt de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die Vulpo organiseert via haar website, andere onlinekanalen (zoals

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD Vrolijk Pasen bij Dacia ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland

WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland WEDSTRIJDREGLEMENT Stimorol Tomorrowland 1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V. Postbus 409 4900 AK Oosterhout hierna genoemd de organisator.

Nadere informatie

REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA

REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA Artikel 1 De wedstrijd DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid wordt georganiseerd door NV Danone SA met zetel te Jules Cockxstraat

Nadere informatie

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]"

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. [Win een weekend in Toscane met Carapelli] TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]" Artikel 1: Algemeen 1.1 De BVBA Carapelli België, met maatschappelijke zetel te Carapelli Belgium Diamantstraat 8/210 B-2200

Nadere informatie

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben.

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig  adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben. ARTIKEL 1: HET ORGANISEREND BEDRIJF Het bedrijf Brown-Forman Arrow Continental Europe LLC, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 482 832 532 en met maatschappelijke zetel te 43/47

Nadere informatie

Wedstrijd Balade Smeer BIO

Wedstrijd Balade Smeer BIO WEDSTRIJDREGLEMENT Wedstrijd Balade Smeer BIO Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Balade Smeer BIO (hierna de wedstrijd genoemd) is een gratis onlinewedstrijd georganiseerd door Corman NV (hierna

Nadere informatie

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London»

WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» WEDSTRIJD «SENSEO Weekend Shopping in London» ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De wedstrijd «SENSEO Weekend Shopping in London» is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna de wedstrijd genoemd), georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ZONDER AANKOOPVERPLICHTING

WEDSTRIJDREGLEMENT ZONDER AANKOOPVERPLICHTING WEDSTRIJDREGLEMENT ZONDER AANKOOPVERPLICHTING «Memory» Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden van de «Memory»-wedstrijd (hierna «Wedstrijd» genoemd) zijn van toepassing op de Wedstrijd georganiseerd door

Nadere informatie

WEDSTRIJD. Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1

WEDSTRIJD. Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1 WEDSTRIJD Casa di Mama 10 years ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Dr. Oetker, met maatschappelijke zetel in 1831, De Kleetlaan 7b, Bus 1, organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting. De Casa di

Nadere informatie