Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6"

Transcriptie

1 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat 9, 2550 Kontich (hieronder tevens Veritas en/of organisator genoemd). De deelname is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. De wedstrijd begint op 1 september 2015 om 10u30 en wordt afgesloten op 18 december 2015 om 24:00u. Artikel 2 Er kan enkel deelgenomen worden in klasverband. De inzender, in de meeste gevallen de leerkracht, dient te beschikken over een geldig adres en geldig Belgisch telefoonnummer (klassiek telefoonnummer en/of gsm-nummer). Verder moeten de deelnemers in België wonen. Werknemers van Veritas en iedere andere persoon die heeft meegewerkt aan de uitwerking van deze wedstrijd zijn van deelname uitgesloten. Bovendien kan elke klas maximaal drie inzendingen opladen. Artikel 3 Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via Facebook, meer bepaald via volgende link: https://www.facebook.com/veritas/app_ Opgelet de pompon-app zal pas op deze link werken vanaf 1/09/2015. Artikel 4a De deelnemers moeten de opgegeven instructies volgen en de gevraagde gegevens correct en volledig invullen. De deelnemers garanderen dat de ingevulde gegevens juist zijn. De deelnemer is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan de organisator meedeelt. De organisator heeft het recht de correctheid van de gegevens na te gaan.

2 Artikel 4b Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internet, computer,...) zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van de organisatoren de kosten eisen voor hun deelname aan de wedstrijd. Artikel 5a Om deel te nemen moeten de deelnemers naar en de facebook-app gaan: https://www.facebook.com/veritas/app_ en daar hun foto opladen. Elk foto anders dan via de app ingestuurd, wordt niet als geldig beschouwd. Artikel 5b Er zullen 4 winnaars in totaal zijn die door de jury gekozen worden uit vier categorieën: Categorie 1: kleuteronderwijs Categorie 2: lager onderwijs Categorie 3: secundair onderwijs Categorie 4: hoger- en volwassenonderwijs De vier winnaars krijgen een waardebon van Veritas t.w.v De winnaars zullen gekozen worden door een vakkundige jury bestaande uit: Janneke Van Leemput CRM Manager Katrien Feyen Communication & Campaigning manager Vanessa Boel Manager styling & visual branding Inez De Wit Styliste Stefanie Arts - Communication & Campaigning directeur De organisator behoudt zich het recht voor om de opdracht en eventueel gestelde vragen op elk moment te wijzigen, zonder motivering, noch voorafgaande vermelding. De organisator kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld. Artikel 6 Elke deelname waarbij een ongeldig adres of onjuiste/onvolledige gegevens worden opgegeven, wordt nietig verklaard. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor o.a. het verkeerd of onvolledig invullen van de

3 gegevens of het slecht opschrijven hiervan, wat zou resulteren in een foutief of onbekend adres, of enig ander probleem teweeg zou brengen. De winnaars van de wedstrijd aanvaarden onbetwistbaar dat hun creatie, de naam van de school en gemeente alsook de voornaam van de juf/meester worden gepubliceerd. Bij elke inzending van een creatie geeft de inzender/deelnemer Veritas de toestemming deze te gebruiken voor andere doeleinden. Ze gaan eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage. De winnaars aanvaarden dat hieruit geen andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van de prijs. Artikel 7 Eenzelfde klas kan maximaal 1 prijs winnen. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Artikel 8 Elke fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik, verstoring van het goede verloop van de wedstrijd evenals elke nietnaleving van het reglement heeft de automatische uitsluiting van de deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande berichtgeving vereist is, zonder afbreuk te doen aan het recht van de organisator om juridische stappen te ondernemen. Meervoudige deelname van éénzelfde deelnemer door middel van verschillende elektronische adressen, of verschillende identiteiten of Facebook profielen, of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers, voor eventueel gepleegde fraude of misbruik. Artikel 9 De prijs is overdraagbaar maar moet gebruikt worden voor klassikale doeleinden. Hij kan op geen enkele manier worden omgewisseld, ook niet tegen zijn waarde in geld of andere goederen. De organisator behoudt zich daarentegen het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

4 Artikel 10 De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van hun prijs. Artikel 11 De inzender zal persoonlijk via elektronische post of telefoon verwittigd worden. De lijst met winnaars kan niet worden opgevraagd. De organisator behoudt zich het recht voor om de namen van de winnaars te publiceren. De datum en het adres van levering worden per of telefonisch afgesproken. De organisator is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of verlies bij afgifte of versturing. Artikel 12 De winnende creaties en algemene gegevens van de deelnemende klas zullen worden gepubliceerd op onze website en onze eigen social media platformen. Artikel 13 Deelnemers moeten zich naar het wedstrijdreglement voegen. Indien een winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend, blijft hij eigendom van Veritas en zal hij aan een andere deelnemer binnen dezelfde categorie worden toegekend. De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren, en te laten nagaan of hun adresgegevens overeenstemmen met die op hun identiteitskaart. Elke valse verklaring met betrekking tot identiteit, woonplaats of enige ander gevraagd gegeven, leidt tot een onmiddellijke schrapping van de deelnemer. Artikel 14 Veritas kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en/of de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Veritas garandeert op geen enkele manier de goede werking van software of websites die door derden werd ontwikkeld (Microsoft, Macromedia enzovoort). Veritas kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch, technologisch probleem of ingreep, of eender welk ander probleem dat niet toelaat desbetreffende website te bezoeken of deel te nemen via deze

5 website en de Facebook-app. Veritas kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische problemen, indirect of direct verbonden met haar website. Artikel 15 Als de wedstrijd in geval van overmacht en/of om enige andere gegronde reden zou moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. De organisator kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of te wijzigen en/of het wedstrijdreglement te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart, online of beëindigd is, zonder motivering, zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging. De organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van de organisator worden geëist. Door zijn deelname aan de wedstrijd wordt elke deelnemer geacht de wijziging te aanvaarden. Artikel 16 Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig aanvaardt. De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd moet per post worden opgestuurd naar het volgende adres: Veritas nv, De Villermontstraat 9, 2550 Kontich, uiterlijk binnen de 7 dagen na de beëindiging van de wedstrijd. De poststempel zal gelden als de verzenddatum. Elke klacht die na deze termijn, of niet per post verzonden wordt, zal als ongeldig worden beschouwd.

6 17a Persoonsgegevens De deelnemer aanvaardt dat bij zijn deelname aan de wedstrijd door de organisator persoonsgegevens die hem betreffen worden bewaard. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan Veritas meedeelt. De gegevens worden enkel aan Veritas meegedeeld en in geen geval worden deze gegevens aan Facebook doorgegeven. 17b Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Veritas De persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard door Veritas (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) kunnen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt door Veritas om de gebruiker te contacteren en informeren in het kader van haar wedstrijd en voor direct marketing doeleinden indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk instemde bij zijn inschrijving aan de wedstrijd. Indien Veritas de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt Veritas zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om de gebruiker de kans te bieden zich te verzetten. 17c Recht van toegang, verzet en verbetering Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan hij contact met Veritas opnemen: Veritas nv, De Villermontstraat 9, 2550 Kontich. Als de gebruiker vindt dat deze site niet in overeenstemming is met ons 'privacybeleid', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres. Artikel 18 Op het huidige reglement, alsook elke betwisting die direct of indirect daaruit kan voortvloeien, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bevoegd zijn.

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39

Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39 Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39 The Insiders Maart 2014 Deelnemen aan deze campagne is volledig gratis, maar vereist duidelijke actie van de Insider met betrekking tot: Het overdragen van zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen Versie Dec 2007 Artikel 1. Definities Licentienemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de onderliggende overeenkomst wordt gesloten. Registry: de rechtspersoon die het domein aan de top beheert

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie