Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête"

Transcriptie

1 Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE , organiseert een wedstrijd genaamd AG Insurance Tevredenheidsenquête van 10 september :00u tot en met 31 oktober :59u inclusief. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt de aanvaarding in van dit reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment dit reglement te wijzigen, de wedstrijd uit te stellen of te annuleren indien zij zich daartoe genoodzaakt ziet ten gevolge overmacht. De deelnemer zullen in voorkomend geval, in de mate van het mogelijke, op de hoogte worden gebracht. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijzigingen, opschorting of annulering. Er zal geen vergoeding voor de deelnemers zijn. Artikel 2: Deelnemers Deze wedstrijd is uitsluitend voorbehouden voor fysieke personen die: woonachtig zijn in België, de leeftijd van meerderjarigheid bereikt hebben en rechtsbekwaam zijn, en een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête van AG Insurance ontvangen hebben. AG Insurance behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet hebben voldaan aan de voorwaarden beschreven in dit reglement of in het geval van misbruik, misleiding of frauduleuze manipulatie van het systeem uit te sluiten. Op elk moment moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs van identiteit en leeftijd voor te leggen. Winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen de toekenning van de prijs geweigerd worden. Artikel 3: Mogelijkheden tot deelname aan de wedstrijd Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige verplichting. Deelnemen aan de wedstrijd kan op 2 manieren: schriftelijk via het voorgedrukte formulier, naar behoren ingevuld en verstuurd via de gefrankeerde enveloppe naar het voorgedrukte adres (dat wil zeggen, CheckMarket bvba, Otterstraat 199, 2300 Turnhout, België); of online via de volgende links:

2 in het Nederlands: in het Frans: Om op schriftelijke wijze deel te nemen aan de wedstrijd, volstaat het om: - te antwoorden op de vragen van de tevredenheidsenquête; - correct te antwoorden op de multiple choice wedstrijdvraag evenals op de schiftingsvraag opgenomen in het wedstrijdformulier; - het persoonsgegeven ( adres) correct in te vullen in het betreffend veld; - en het formulier terug te zenden per post ten laatste op 31 oktober 2014, naar volgend adres: CheckMarket bvba; Otterstraat 199; 2300 Turnhout; België, de laatst mogelijke datum voor authentieke inzendingen. Om online deel te nemen, volstaat het om: - de unieke, persoonlijke code (login en wachtwoord), vermeld in de ontvangen brief, in te vullen of de QR code, ook vermeld op de ontvangen brief, te scannen; - te antwoorden op de vragen van de tevredenheidsenquête, - te antwoorden op de multiple choice wedstrijdvraag evenals op de schiftingsvraag opgenomen in het daarvoor voorziene veld; - zich volledig en correct te registreren op de website door het verstrekken van de persoonlijke informatie in het betreffende verplichte veld ( ); - inzendingen voor de wedstrijd moeten geregistreerd zijn op de server van de website van AG Insurance uiterlijk op 31 oktober 2014 om 23:59, zijnde de laatst mogelijke datum en tijdstip voor de ontvangst van authentieke inschrijvingen. De deelname wordt pas als valabel beschouwd wanneer AG Insurance een antwoord heeft ontvangen op alle enquête vragen evenals een antwoord op de wedstrijdvragen en wanneer de persoonlijke informatie van de deelnemer correct en volledig werden ingevuld. Alleen leesbare antwoorden, die correct en volledig werden ingevuld, die werden ontvangen via het internet of krachtens bijgevoegd formulier en zoals hierboven beschreven, zullen in rekening worden gebracht bij het bepalen van de winnaars. Alle kosten gemaakt in het kader van de deelname aan deze wedstrijd (postzegels, internet connectie, ) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deze kosten door de deelnemer verhaald worden op de organisator. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van de website en/of het mailingsysteem. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventueel niet compatibel zijn van technologieën die gebruikt worden voor deze wedstrijd en de hardware en/of de software die door de deelnemer wordt gebruikt. De deelname met behulp van software of enig ander hulpmiddel, andere dan de software van de website, evenals elke mogelijke wijziging of aanpassing van deze laatste door de deelnemer is verboden en leidt tot uitsluiting van de wedstrijd en eventueel juridische vervolging wegens het schenden van het auteursrecht. Artikel 4: Aantal deelnames Elke deelnemer (fysieke persoon) kan slechts 1 maal deelnemen aan de wedstrijd.

3 Indien uit de resultaten blijkt dat een deelnemer meerdere deelnames heeft ingezonden dan zal deze deelnemer uit de wedstrijd worden uitgesloten. Artikel 5: De winnaars Er zullen in totaal winnaars zijn die elk een duo ticket winnen voor een film in Kinepolis. De winnaars worden bekend gemaakt in de maand volgend op het einde van de wedstrijd (in november). De winnaars zullen die deelnemers zijn, die alle vragen in de enquête hebben ingevuld, alsook de wedstrijdvraag correct hebben beantwoord en bij het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het daadwerkelijke aantal deelnemers in de periode van deelname zaten. In geval van een gelijkspel tussen verschillende deelnemers, zal de winnaar worden bij toeval worden geloot door AG Insurance. Een deelnemer kan slechts 1 keer winnen op de maximale duur van de actie. Bovendien zal slechts 1 prijs zal worden toegekend per familie. In het kader van dit reglement wordt onder familie verstaan: alle personen wonende op hetzelfde adres. De beslissing van de organisator met betrekking tot de bepaling van de winnaars is definitief en onherroepelijk. Artikel 6: De prijs De aangeboden prijs bestaat uit 1000 duo-tickets voor een filmvoorstelling in een Kinepolis filiaal van hun keuze in België. De geldigheid van deze duo-tickets is 1 jaar vanaf de datum vermeldt op het ticket. De duo-tickets zijn alleen geldig voor 2D-films. De tickets kunnen gebruikt worden om 3Dfilms bij te wonen, mits vooraf een oplage van 2 euro per persoon te betalen aan de kassa. De duo-tickets zijn niet geldig voor speciale evenementen zoals ladies, avant-premières,... Prijzen kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld en zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via . In het geval dat het e mailadres dat werd doorgegeven onjuist blijkt of in het geval de deelnemer niet binnen de 7 kalenderdagen reageert op de , zal de prijs verbeurd worden verklaard, zonder mogelijkheid op beroep. In dit geval is er geen winnaar. De prijzen worden verzonden per of e-voucher waarin wij een persoonlijke code vermeld wordt. Met deze code kan de winnaar de duo-tickets laten afdrukken aan de kassa van een Kinepolis filiaal naar zijn keuze (in België). In geen enkel geval kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade(s) die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit deelname aan deze wedstrijd en/of de toekenning van prijzen.

4 AG Insurance is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen van welke aard dan ook met betrekking tot de organisator van het evenement: Kinepolis. Voor zover het bepalen van de winnaars uitsluitend plaatsvind op basis van een geautomatiseerd proces, beseffen en aanvaarden de deelnemers dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor netwerk storingen, verlies, vertragingen of technische storingen van het internet of bij de internet providers betrokken bij de toezending van de formulieren en/of de hosting van de website. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geheel of gedeeltelijk geschorst om redenen buiten de wil van de organisator, zal deze laatste hiervoor geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook dragen. Artikel 7: Toegang tot het reglement Informatie over de wedstrijd, evenals het reglement van de wedstrijd, is beschikbaar op de website van AG Insurance via deze url: in het Nederlands: in het Frans: of op aanvraag via Artikel 8: Klachten Elke klacht over deze wedstrijd dient schriftelijk verzonden te worden, niet later dan 7 werkdagen de poststempel zal dienen als bewijs hiervoor na het sluiten van de geldige deelname periode (31 oktober 2014) naar het volgende adres: AG Insurance Dienst klachtenbeheer Emile Jacqmainlaan Brussel Iedere klacht die na deze periode werd verzonden of niet schriftelijk geformuleerd, wordt niet aanvaard. Artikel 9: Persoonsgegevens De deelname aan deze wedstrijd impliceert het akkoord van de deelnemer over de verwerking van hun persoonsgegevens door de NV AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, voor het verloop van de wedstrijd. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de betrokken deelnemer het recht om zijn gegevens te controleren en te corrigeren ten aanzien van AG Insurance. Het persoonsgegeven van de deelnemers ( adres) wordt verzameld om toe te laten de winnaars te contacteren en met het oog op en binnen het kader van het verlenen en het beheren van verzekeringsdiensten in het algemeen, met inbegrip van het beheer van het cliëntenbestand en het opmaken van statistieken.

5 Voor wat de online deelname betreft, zullen de cookies geplaatst in het kader van deze wedstrijd als doel hebben een dubbele invoer door de deelnemer te voorkomen. Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze verordening is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis 1. Voorwerp Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (hierna BIVV vzw genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Slrp bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Winbackshop.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Best69.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie