INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS"

Transcriptie

1 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd door Veritas NV, De Villermontstraat 9, 2550 Kontich (hieronder tevens Veritas en/of organisator genoemd). De deelname is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. De wedstrijd begint op 6 mei 2015 om 10u30 en wordt afgesloten op 17 mei 2015 om 24:00u. Artikel 2 Alle meerderjarige natuurlijke personen kunnen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij buiten elke professionele doeleinden optreden. Zij dienen ook over een adres, en een Belgisch telefoonnummer (klassiek telefoonnummer en/of gsm-nummer) te beschikken. Telefoonnummers van bedrijven zijn niet toegelaten. Verder moeten de deelnemers in België wonen. Werknemers van Veritas en iedere andere persoon die heeft meegewerkt aan de uitwerking van deze wedstrijd, evenals hun familieleden in de eerste en de tweede graad, zijn van deelname uitgesloten. Bovendien kan elke natuurlijke persoon slechts eenmaal aan deze wedstrijd meedoen. Artikel 3 Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via het internet, meer bepaald via volgend adres: Artikel 4a De deelnemers moeten de opgegeven instructies volgen en zich registreren door het deelnemingsformulier op correct en volledig in te vullen. De deelnemers garanderen dat de ingevulde gegevens juist zijn. De deelnemer is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan de organisator meedeelt.

2 De organisator heeft het recht de correctheid van de gegevens na te gaan. Artikel 4bis Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internet, computer,...) zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers van de organisatoren de kosten eisen voor hun deelname aan de wedstrijd. Artikel 5a Om deel te nemen moeten de deelnemers naar gaan en de kennisvraag en de schiftingsvraag beantwoorden. Elk antwoord dat anders dan via de internetsite wordt meegedeeld, wordt niet als geldig beschouwd. Artikel 5b Er zullen 4 winnaars in totaal zijn: Winnaar 1: 1 overnachting voor 2 pers. met ontbijt in Novotel Brugge Centrum Winnaar 2: 1 overnachting voor 2 pers. met ontbijt in ibis Styles Zeebrugge Winnaar 3: 1 overnachting voor 2 pers. met ontbijt in ibis De Panne Winnaar 4: 1 overnachting voor 2 pers. met ontbijt in ibis Brugge Centrum In geval van ex aequo van verschillende deelnemers, gaat de organisator over tot een lottrekking om de winnaar aan te duiden. De organisator behoudt zich het recht voor om de gestelde vragen op elk moment te wijzigen, zonder motivering, noch voorafgaande vermelding. De organisator kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld. Artikel 6 Elke deelname waarbij een ongeldig adres of onjuiste/onvolledige gegevens wordt nietig verklaard. De organisator kan in geen geval

3 verantwoordelijk gesteld worden voor o.a. het verkeerd of onvolledig invullen van het deelnemingsformulier of het slecht opschrijven van het adres op het deelnemingsformulier, wat zou resulteren in een foutief of onbekend adres, of enig ander probleem teweeg zou brengen. De winnaars van de wedstrijd aanvaarden onbetwistbaar dat hun naam, hun voornaam en hun woonplaats worden gepubliceerd. Ze gaan eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage. De winnaars aanvaarden dat hieruit geen andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van de prijs. Artikel 7 Eenzelfde natuurlijke persoon kan maximaal 1 prijs winnen. Bovendien kan slechts 1 prijs worden toegekend per gezin dat op hetzelfde adres woont. Meervoudige deelname van éénzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Artikel 8 Elke fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik, verstoring van het goede verloop van de wedstrijd evenals elke nietnaleving van het reglement heeft de automatische uitsluiting van de deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande berichtgeving vereist is, zonder afbreuk te doen aan het recht van de organisator om juridische stappen te ondernemen. Meervoudige deelname van éénzelfde deelnemer door middel van verschillende elektronische adressen, of verschillende identiteiten of Facebook profielen, of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden eveneens verboden. Worden als georganiseerde of collectieve deelnames beschouwd: deelname vanaf 1 computer met meerdere deelnemers, systematisch gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere deelnemers, publieke mededeling van de antwoorden gegeven door de deelnemer...

4 De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers, voor eventueel gepleegde fraude of misbruik. Artikel 9 De prijs is overdraagbaar. Hij kan op geen enkele manier worden omgewisseld, ook niet tegen zijn waarde in geld of andere goederen. De organisator behoudt zich daarentegen het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs. Artikel 10 De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van hun prijs De winnaars dienen hun hotelreservatie zelf te maken, rechtstreeks met het betreffende hotel, en volgens de voorwaarden zoals aangeduid in de geschenk-voucher van Accorhotels.com. Veritas kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid of andere reservatie-ongemakken. Artikel 11 De winnaars zullen via elektronische post verwittigd worden. De lijst met winnaars kan niet worden opgevraagd. De organisator behoudt zich het recht voor om de namen van de winnaars te publiceren. De datum en het adres van levering worden per afgesproken. De organisator is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of verlies bij versturing. Artikel 12 Geen enkele andere vorm van communicatie zal gevoerd worden betreffende deze wedstrijd, noch per telefoon, noch schriftelijk, noch mondeling, noch op enige andere wijze. Artikel 13 Deelnemers moeten zich naar het wedstrijdreglement voegen. Indien een winnaar niet aan de criteria van dit reglement voldoet, zal de prijs niet worden toegekend, blijft hij eigendom van Veritas en zal hij aan de deelnemer die, in geval van ex aequo, niet werd

5 gekozen of die op de kennisvraag correct heeft geantwoord én de schiftingsvraag het beste heeft beantwoord, worden toegekend. De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit te laten controleren, en te laten nagaan of hun adresgegevens overeenstemmen met die op hun identiteitskaart. Elke valse verklaring met betrekking tot identiteit, woonplaats of enige ander gevraagd gegeven, leidt tot een onmiddellijke schrapping van de deelnemer. Artikel 14 Veritas kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en/of de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Veritas garandeert op geen enkele manier de goede werking van software of websites die door derden werd ontwikkeld (Microsoft, Macromedia enzovoort). Veritas kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch, technologisch probleem of ingreep, of eender welk ander probleem dat niet toelaat desbetreffende website te bezoeken of deel te nemen via deze website. Veritas kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische problemen, indirect of direct verbonden met haar website. Artikel 15 Als de wedstrijd in geval van overmacht en/of om enige andere gegronde reden zou moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. De organisator kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of te wijzigen en/of het wedstrijdreglement te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart, online of beëindigd is, zonder motivering, zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging. De organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van de organisator worden

6 geëist. Door zijn deelname aan de wedstrijd wordt elke deelnemer geacht de wijziging te aanvaarden. Artikel 16 Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig aanvaardt. De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd moet per post worden opgestuurd naar het volgende adres: Veritas, De Villermontstraat 9, 2550 Kontich, uiterlijk binnen de 7 dagen na de beëindiging van de wedstrijd. De poststempel zal gelden als de verzenddatum. Elke klacht die na deze termijn, of niet per post verzonden wordt, zal als ongeldig worden beschouwd. 17. Persoonsgegevens De deelnemer aanvaardt dat bij zijn deelname aan de wedstrijd door de organisator persoonsgegevens die hem betreffen worden bewaard De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan Veritas meedeelt. De gegevens worden enkel aan Veritas meegedeeld en in geen geval doorgegeven Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Veritas De persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard door Veritas (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) kunnen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt door Veritas om de gebruiker te contacteren en informeren in het kader van haar wedstrijd en voor direct

7 marketing doeleinden indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk instemde bij zijn inschrijving aan de wedstrijd. Indien Veritas de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt Veritas zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om de gebruiker de kans te bieden zich te verzetten Recht van toegang, verzet en verbetering Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Indien de gebruiker gebruik wil maken van deze rechten kan hij contact met Veritas opnemen: Veritas, De Villermontstraat 9, 2550 Kontich. Als de gebruiker vindt dat deze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres. Artikel 18 Op het huidige reglement, alsook elke betwisting die direct of indirect daaruit kan voortvloeien, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bevoegd zijn.

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

OCTA+ LED OFFLINE. Artikel 3 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO 0466.634.138 (hierna de organisator

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015- ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari 2015- De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN

GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van de Diensten aanvaardt u aan onderstaande

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance DD. 17.01.2011 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 1 Assistance... 1-2 Art. 1 Aanvaarding... 3 Art. 2 Offerte en overeenkomst... 3 Art. 3 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie