Aan de slag met OmniHisScipio (versie )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met OmniHisScipio (versie 2010-07)"

Transcriptie

1 Aan de slag met OmniHisScipio (versie ) Uw eerste handeling is een verbinding tot stand brengen met de server waar het patiëntenbestand staat. Dubbelklik daarvoor op de Scipio.lbs. U krijgt daarna de keuze om in te loggen met ofwel een wachtwoord ofwel een UZI-pas (zie hiervoor de Handleiding instellen UZI-pas ivm LSP). Wanneer u inlogt in het patiëntenbestand via wachtwoord, verschijnt dit scherm: Na het aanklikken van de juiste gebruikersnaam en invoeren van het juiste wachtwoord verschijnt het welkomsscherm: Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 1van 9

2 Met een klik op de tab ScipioInfo verschijnt het scherm dat u informatie geeft over: de gebruikte Omnis-versie het Omnis-serienummer het besturingssysteem de schermresolutie het adres en de naam van de Persoonlijke - en de Generieke database het pad naar de Scipio-library de wijzigingen die in de huidige versie zijn aangebracht Met een klik op de tab OmniHisInfo verschijnt het scherm dat u informatie geeft over: contactgegevens OmniHis en de HelpDesk, en enkele linkjes om een vraag te deponeren of een wens te uiten. Helpteksten In OmniHisScipio is een helpfunctie gebouwd. Vanuit ieder scherm zijn met één klik op de knop de bijbehorende helpteksten (en handleidingen) direct beschikbaar. Deze helpteksten geven uitleg over het scherm waarin u op dat moment werkt. Deze teksten verschijnen: met een klik in het Archiefmenu op Help. met het toetsenbordcommando Alt-Cmd-U (Mac) of Ctrl-shift-U (Windows). met een klik op de helpknop linksboven in de knoppenbalk als u een scherm geopend hebt. Wanneer bij een scherm meerdere helpteksten horen, verschijnt een overzichtslijst. Met een klik op de gewenste helptekst links in de lijst verschijnt deze rechts in het scherm. Helpteksten zoeken 1. Start het helpscherm met een klik in het Archiefmenu op Help. Het helpscherm verschijnt met een rolmenu dat standaard het criterium alles toont. 2. Klik met de muis in het rolmenu 3. Selecteer een van de criteria waarop u wilt zoeken. 4. Typ de tekst waarop u wilt zoeken in het lege veldje naast het rolmenu: 5. Klik op de tab- of entertoets. Indien aanwezig, verschijnt de helptekst die voldoet aan het gekozen criterium. Alle helpteksten oproepen Het is mogelijk alle aanwezige helpteksten op te roepen. 1. Start het helpscherm zoals hierboven beschreven. Het rolmenu verschijnt met standaard het criterium alles. 2. Klik met de muis in het lege veldje naast het rolmenu alles : Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 2van 9

3 3. Klik op de tab- of entertoets. Alle helpteksten verschijnen in de overzichtskolom. Helpteksten printen Met behulp van het printertje geselecteerde helpteksten printen. linksboven in het scherm kunt u een of meerdere Met behulp van de knop kunt u een of meerdere geselecteerde helpteksten exporteren, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit verschillende bestandsformaten. De lettergrootte van de helpteksten aanpassen Het is mogelijk de lettergrootte en daarmee de leesbaarheid van de helpteksten aan te passen met behulp van het rolmenu Schaal onder in het scherm. Boven iedere helptekst wordt, ter oriëntatie, de route aangegeven naar het desbetreffende onderdeel van het programma. In de helpteksten zelf wordt deze route niet beschreven, behalve in de handleidingen die ook als helptekst aanwezig zijn. Deze zijn te herkennen aan het handje: Stappenplan Instellingen invoeren Controleren van de praktijkgegevens Aanmaken van profielen Gebruikers invoeren Invoeren van de instellingen per praktijk Invoeren van de instellingen per werkplek Invoeren van gegevens in de eigen tabellen Instellen van de rapporten Hieronder worden de stappen in volgorde uitgelegd: Controleren van de praktijkgegevens 1. Klik op Archief boven in de menubalk. 2. Klik op Gebruikers. Het tabblad 2 Instellingen Gebruikers verschijnt. 3. Klik op het tabblad 1 Praktijken. De gegevens van de praktijk worden zichtbaar. 4. Klik op de wijzigknop als u iets wilt wijzigen in een reeds ingevoerde praktijk. 5. Wijzig de gegevens en klik op de OK-knop. De gewijzigde gegevens worden opgeslagen. Aanmaken profielen Met behulp van een profiel kunt u aangeven tot welke schermen een gebruiker toegang krijgt en Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 3van 9

4 welke handelingen hij of zij mag verrichten in uw bestand. Voor bv. een arts, een assistente en een waarnemer kunnen verschillende profielen worden aangemaakt. 1. Klik op Archief boven in de menubalk. 2. Klik op Gebruikers. Het tabblad 2 Instellingen Gebruikers verschijnt. 3. Klik op het tabblad 3 Profielen. Het scherm 3 Profielen verschijnt. 4. Klik op de invoerknop 5. Geef het nieuwe profiel een herkenbare naam, bijvoorbeeld medewerker, POH of waarnemer. 6. Vink de gewenste privileges aan op de verschillende tabbladen Patiëntgegevens, Financiële gegevens en Algemeen voor dit profiel. Let op! Links naast het scherm staan twee knoppen, en, met behulp waarvan u in één keer alle privileges kunt aanvinken of alle vinkjes in één keer kunt verwijderen. 7. Klik op de OK-knop.. De ingevulde gegevens worden opgeslagen. Invoeren van een gebruiker 1. Klik op Archief boven in de menubalk. 2. Klik op Gebruikers. Het tabblad 2 Instellingen Gebruikers verschijnt. 3. Klik op de invoerknop 4. Vul naam, wachtwoord en code in. Let op! Met een klik op verschijnt het derdenscherm met de gegevens van deze gebruiker. Is deze gebruiker nog niet ingevoerd in het derdenbestand dan wordt dat vermeld, waarna alsnog de mogelijkheid geboden wordt de gegevens van deze gebruiker in te voeren. Keer na afloop daarvan terug naar het scherm 2 Instellingen Gebruikers. 5. Geef met een vinkje aan welke functie de nieuwe gebruiker heeft 6. Vink eventueel aan dat de nieuwe gebruiker wordt beschouwd als waarnemer. NB: Waarnemers worden NIET getoond tijdens het normale inloggen, maar kunnen uitsluitend via de optie inloggen op waarneembestand inloggen. Wanneer een gebruiker op 'vertrokken' wordt gezet, wordt deze ook niet meer getoond in het inlogscherm. 7. Pas eventueel de vergrotingsfactor aan. Het scherm dient hiervoor echter wel minimaal 17 inch groot te zijn. 8. Selecteer in het veld Privilege profiel het juiste profiel voor de nieuwe medewerker. 9. Klik onderin op het tabblad Communicatie en vul, indien gewenst, een of meerdere mailadressen en de gegevens voor Zorgdomein in. 10. Klik op de tab Diversen: Vul desgewenst AGB-code in (de Famedcode is alleen van belang voor gebruikers die declareren via Famed) Vink, indien gewenst, de meerdere weergave van één standaardscherm aan; N.B.: dit is verplicht bij gebruik van de waarneemmodule. Selecteer in het veld Voorkeurstab op journaalscherm na opzoeken patiënt welke gegevens altijd zichtbaar moeten zijn wanneer deze medewerker een patiënt opzoekt: episodes, actieve medicatie, historie, problemen of diagnostisch archief. Selecteer in het veld Voorkeurstab op journaalscherm tijdens invoer welke gegevens altijd zichtbaar moeten zijn wanneer deze medewerker een journaalregel aan het invoeren is: episodes, actieve medicatie, historie, problemen of diagnostisch archief. Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 4van 9

5 Geef desgewenst met een vinkje aan dat de gebruiker meedoet met LINH en/of peilstation is voor NIVEL. 11. Klik, wanneer deze medewerker in gaat loggen met een Uzi-pas, op de tab Uzi-pas info en vul de gegevens in. Zie hiervoor het aparte helpscherm 'handleiding UZI-pas'. 12. Klik op de OK-knop. De ingevulde gegevens zijn opgeslagen. 13. Wanneer de (nieuwe) gebruiker een arts is kan ook zijn eigen systeemcertificaat van Vecozo worden geïmporteerd, ofwel het certificaat dat in deze praktijk wordt gebruikt. (Zie Handleiding Certificaat Vecozo) 14. Klik op de Wijzig knop 15. Klik op de button en wijs uw certificaat aan (dat bijvoorbeeld is opgeslagen in de OmniHisWerkplekmap). 16. Vul het juiste wachtwoord in en u krijgt een accoordmelding met de datum waarop het certificaat verloopt. Klik op groene vinkje voor accoord. Zie evt. het helpscherm 'importeren Vecozocertificaat'. 17. Een maand voor deze datum zal OmniHisScipio bij het opstarten een melding geven dat het certificaat zal gaan verlopen. Invoeren van de instellingen per praktijk Klik op Archief boven in de menubalk. 1. Klik op Instellingen. Een scherm verschijnt met 2 tabbladen en bijbehorende subtabbladen. 2. Klik op tabblad 2 Algemene Instellingen 3. Klik op tabblaadje 4. Klik op de wijzigknop 5. Vul de velden met de financiële gegevens in: Aantal dagen tussen de verschillende declaraties het drempelbedrag voor een papieren declaratie of herinnering de tekst op declaraties en herinneringsdeclaraties 6. Kopieer, indien gewenst, een grafisch briefhoofd en plak het in het daarvoor bestemde veld. De afbeelding die in dit veld geplakt wordt, wordt gebruikt op brieven en declaraties. 7. Vink, indien gewenst, aan: dat u per arts gescheiden declaraties en lijsten gaat aanmaken voor particulieren en verzekeraars dat de inschrijftarieven ook voor particulieren aangemaakt moeten worden. Wanneer u deze laatste optie aangevinkt heeft dient in het derdenbestand een verzekeraar ingevoerd te zijn met naamcode PART0000 (dit zijn vier nullen). Als AGBcode van deze fictieve verzekeraar kan 9999 ingevuld worden. 8. Voer, indien relevant, de Vektiscode in die gebruikt wordt voor leeftijds-toeslag. 9. Geef, indien gewenst, aan dat de tijdsduur van het consult getoond wordt. 10. Vul de speciale AGB-praktijkcode in tbv de declaraties van ketenzorg. 11. Vink desgewenst aan dat het boekscherm niet verschijnt, wanneer de contactvorm een (herhaal-)recept is. 12. Vink desgewenst aan dat een eigen voorloopcode en doornummering wordt gebruikt voor de externe HA304-declaraties. 13. Klik op 14. Vink, indien gewenst, aan: dat u altijd episodegericht registreert. Dit betekent dat u altijd een episode moet kiezen Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 5van 9

6 of een episode moet aanmaken bij het invoeren van een journaalregel. dat bij herhalen van medicatie alleen die medicatie getoond wordt die voorzien is van een episodenummer en een ICPC-code. Dit is om te voorkomen dat retourmedicatie die nog niet is voorzien van een juiste koppeling aan een episode wordt herhaald. dat bij het zoeken van medicatie op memocode alleen de unieke GPK s getoond worden. Hiermee voorkomt u bij het zoeken op medicatie dat er lange lijsten verschijnen met dezelfde medicatie, maar afkomstig van een andere fabrikant. dat er een waarschuwing komt wanneer een medicatie voor de eerste keer wordt voorgeschreven. dat er, vóór het verstrijken van de einddatum van een medicament zonder waarschuwing, een herhaalrecept mag worden afgegeven binnen een door u gekozen aantal dagen. dat u bij invoer in het journaal de planvakjes wenst te coderen. Dit betekent dat bepaalde woorden, zoals bijvoorbeeld lab, automatisch in ICPC-codes worden omgezet. dat de retourrecepten in de receptlijst in het journaal rood gekleurd worden. Dat de faxlijst landschap (liggend) of portret (staand) geprint dient te worden. 15. Wanneer geklikt wordt op de button verschijnt het schermpje 'Beheer extra Risicofactoren. 16. Klik op 'wijzig' om een nieuwe risicofactor te kunnen invullen/wijzigen of een bestaande te kunnen wissen. 17. Klik op de tab Boekhouding. Vink, indien gewenst, aan dat u het boekhoudprogramma gebruikt. 18. Klik op Selecteer, geef aan of vul in: gebruik in de agenda een kleur voor patiënten die zijn gezien de kleur van de tijdsbalk in de agenda de kleur van de verstreken tijd in de agenda de voorkeur in de tekstverwerker voor de eigen lay-out of de vaste lay-out de voorkeurstab in het labscherm het toestaan van wijzigen van gegevens van al uitgeschreven patiënten het tonen van de overzichtslijst MailBinnen zonder vraag om artsenkeuze het accepteren van niet-nederlandse postcodes het aanmaken in de correspondentie van een historieveld wanneer de patiënt dit nog niet heeft. gebruik bij etiketten en labels Dhr. en Mw. ipv De Heer en Mevrouw. 19. Typ onder in het scherm de verschillende locaties waar de patiënt zich kan bevinden, Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 6van 9

7 gescheiden door een komma. In de agenda kan deze informatie worden gebruikt. 20. Vul verschillende etniciteiten gescheiden door een komma in. Op het patientenscherm wordt dit getoond als lijst, waaruit kan worden gekozen. 21. Klik op de knop om uw eigen toetsenbordcommando s in te stellen. Hier kunt u ook toetscombinaties toekennen voor commando's die via het menu Extra te bereiken zijn. Bijvoorbeeld cmd J om direct naar het journaal te gaan. 22. Klik op de knop om het vóórkomen, de volgorde en de breedte van de journaalkolommen vast te leggen. 23. Klik op de tab en vul in voor een automatische download* van een nieuwe Scipio-library): Klik op de wijzigknop en vul in: Bij FTP server naam: Directory op FTP server: / FTP gebruikersnaam: ScipioUpdateRun FTP wachtwoord: a2d0d7d9a0afbbd5a6e1 FTP poort: 21 Klik op de OK-knop: *de library wordt opgeslagen in de werkplekmap; om er mee te kunnen werken dient het bestand eerst uitgepakt te worden, waarbij de reeds aanwezige library Scipio.lbs overschreven dient te worden. 24. Klik op de tab en vul hier evt. gegevens voor LSP, Prescriptor en SBV-Z in. Invoeren van de instellingen per werkplek 1. Klik op Archief boven in de menubalk. 2. Klik op Instellingen. 3. Klik op 4. Klik op 5. Klik op de wijzigknop Klik op Pad naar foto/bestanden-map (voorheen TIFF-map) en wijs de plaats aan waar deze map staat. Toelichting: deze fotomap is de, door uzelf aangemaakte, map waarin bestanden of foto s staan die u bij patiënten hebt opgeslagen. Klik op Pad naar de Prullenmand-map en selecteer met behulp van het zoekscherm deze map. Toelichting: deze prullenmand-map is de, door uzelf aangemaakte, map waarin bestanden en foto s na verwijdering bij de patiënt terechtkomen. Klik op Pad naar db2mdw.exe (Welch Allyn) en geef met behulp van het zoekscherm het pad aan naar het bijbehorende programma. NB: dit is alleen van toepassing op PC's met een windows-platform. 6. Klik op Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 7van 9

8 Op dit tabblad vult u in, voor zover dat al niet is gedaan: de gegevens over het Session-type de AGB-code van de praktijk het precieze adres, naam en wachtwoord van de Eigen DataBase en de Generieke DataBase de interval waarmee de database gepingd wordt de gegevens van de SSL-verbinding, indien van toepassing. NB: Deze gegevens worden door uw hostingpartij verstrekt. 7. Klik op Hier kunnen desgewenst gegevens van certificaten worden ingevuld van Vecozo en Lifeline. 8. Klik op en daarna op Zet eventueel een vinkje om recepten direct naar de printer te sturen. Klik op de wijzigknop: Een vinkje bij 'Ik wil geen 'Printer en Pagina-opmaak instellen' betekent dat u geen printer en pagina-opmaak wilt instellen op deze werkplek. Dit is nodig als u verschillende printers gebruikt en/of faxt vanaf deze werkplek vanuit de computer. Geen vinkje bij 'Ik wil geen 'Printer en Pagina-opmaak instellen' betekent dat u per rapporttype de printer en pagina-opmaak kunt vastleggen. Dit betekent wel dat vanaf deze werkplek niet meer een andere printer kan worden aangestuurd dan de gekozen, ondanks dat dit wel lijkt te kunnen. Klik op het rapporttype dat u wilt vastleggen, bijv. 'Recepten' Klik op Vul de juiste printer en instellingen in en klik op OK 9. Klik op A. Geen vinkje bij 'Maak eigen opmaak, door alleen parameters in te stellen (..)' Wanneer geklikt wordt op opent het scherm waarin rapporten voor diverse rapporttypen kunnen worden aangemaakt en opgeslagen in de ReportsFolder: Kies een rapport en klik evt. op 'bewaar als' en bewaar het onder een andere naam om te voorkomen dat u gemaakte instellingen per ongeluk overschrijft. Pas de instellingen aan, pas toe en bewaar. Herhaal dit voor alle te gebruiken rapporten. B. Wanneer er wel een vinkje wordt gezet bij 'Maak eigen opmaak, door alleen parameters in te stellen (..)', kunt u in het scherm dat verschijnt nadat u op de knop hebt gedrukt voor 4 rapporttypen enkele parameters aangeven en opslaan in de database. Deze instellingen gelden alleen voor deze werkplek. 10. Klik op Als er van een bepaald rapporttype meer dan één versie is, kan hier voor 1 ervan gekozen worden door het betreffende rapport te selecteren. Wanneer er niets is geselecteerd, wordt de keus alsnog voorgelegd bij het printen van het rapport. Wanneer er niets is geselecteerd en er is ook niets te kiezen, dan wordt het hoofd-rapport Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 8van 9

9 gebruikt. Wanneer de rapporten met parameters zijn ingesteld, dan worden de namen van de parameter-records ter keuze voorgelegd. 11. Klik op Met een vinkje kan hier aangeven worden dat er grote iconen verschijnen op de toolbars. Het scherm dient hiervoor echter wel minimaal 17 inch groot te zijn. Bij kleinere schermen kan alleen gewerkt worden met kleine iconen. Met een vinkje kan hier aangegeven worden of er al dan niet een pasfoto in het patiëntenscherm getoond moet worden. Met een klik op de knop verschijnt het scherm waarin het maken van een automatische back-up van de eigen database en de generieke database kan worden gemaakt. Hiervoor is echter nog wel een installatie van de MySQL-software nodig. Met een vinkje kan de spellingscontrole worden aangezet in de tekstverwerker. Met een vinkje kan het databaseverkeer worden vastgelegd per werkplek (en via Beheer worden bekeken). 12. Klik op de OK-knop De ingevulde gegevens worden opgeslagen. Declareren Hiervoor kunt u de handleiding declareren in OmnihisScipio downloaden van FAQ Veel gestelde vragen vindt u op de site Handleiding Aan de Slag met OmniHisScipio blz. 9van 9

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) OmniHisScipio stelt u in staat de inschrijfgelden en verrichtingen te declareren.want elk contact met een patiënt legt u, behalve medisch, ook

Nadere informatie

Handleiding om rapporten en printers in te stellen

Handleiding om rapporten en printers in te stellen Handleiding om rapporten en printers in te stellen (versie 2009-12) Het instellen en gebruik van rapporten Om te kunnen printen vanuit OmniHisScipio is het nodig om: a. een printer aan te wijzen b. een

Nadere informatie

Handleiding om rapporten en printers in te stellen

Handleiding om rapporten en printers in te stellen Handleiding om rapporten en printers in te stellen (versie april-2012, auteur JL/PtK, revisie PtK) Het instellen en gebruik van rapporten Om te kunnen printen vanuit OmniHisScipio is het nodig om: 1. een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Wijzigingen OmniHisScipio 2.7

Wijzigingen OmniHisScipio 2.7 Wijzigingen OmniHisScipio 2.7 Installeer deze versie gelijk met uw collega's als u voor elkaar waarneemt Het is na opstarten van versie 2.7 niet mogelijk te werken met versie 2.6 of ouder of in te loggen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

OmniHis Scipio. Demo

OmniHis Scipio. Demo Demo - OmniHis - Scipio OmniHis Scipio Demo April 2010 Over OmniHis Start scherm Indien gewenst: Elke dag een andere spreuk of gezegde na het opstarten. Op te roepen patiënten direct zichtbaar bij het

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken Introductie Deze instructie legt uit hoe een extra emailadres gebruikt kan worden om te emailen vanuit Scipio. Deze informatie is ook beschikbaar in de helpteksten onder de titel 'Zorgmail Postbus instellen

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Retourinformatie via de website van Vecozo Wanneer declaraties zijn ingediend bij de

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

LSP-gebruik in Scipio

LSP-gebruik in Scipio LSP-gebruik in Scipio (Tekst: Helma van der Linden) Gebruik UZI-pas Om de LSP-acties uit te voeren, moet de gebruiker ingelogd zijn met zijn/haar UZI-pas. De UZI-pasgegevens moeten daarvoor eerst in Scipio

Nadere informatie

Startershandleiding leerkracht

Startershandleiding leerkracht Startershandleiding leerkracht Deze handleiding omschrijft alle basisfunctionaliteiten en hoe deze te gebruiken. Wanneer u voor het eerst Plannex gaat gebruiken, is het verstandig onderstaande punten in

Nadere informatie

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding handleiding voor het Management Drives systeem Management Drives systeem Handleiding Met het Management Drives systeem kunt u onder andere Management Drives vragenlijsten versturen, ontvangen en deze zowel

Nadere informatie

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Inleiding 1. Nieuwe extractie maken in Medicom 1.1 Nieuwe extractie maken Patiënten 1.2 Nieuwe extractie maken Medicatie 1.3 Nieuwe extractie maken Journaal

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken

GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken GGZ praktijkdashboard instellen en gebruiken In samenwerking met de Praktijk Index heeft Intramed een benchmark applicatie ontwikkeld: het GGZ praktijkdashboard. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Promedico-ASP. Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0. Inhoud

Promedico-ASP. Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0. Inhoud Promedico-ASP Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0 Inhoud EPD Overdrachtbericht... 2 EPD Overdrachtbericht aanmaken... 3 EPD Overdrachtbericht importeren... 5 15 juni 2016 Pagina 1 van 7 EPD Overdrachtbericht

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Inhoud Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.... 1 Inleiding.... 2 Verbindingsscherm.... 3 Inloggen.... 3 Ik heb nog geen account.... 3 Wachtwoord vergeten....

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten Promedico-VDF Handleiding Projecten Inhoud Projecten... 2 Project starten... 2 Peildatum... 3 Selectiecriterium zoeken... 5 Selectiecriteria bewerken... 6 Selecteren door uitsluiten... 7 Opslaan selectieset...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. MINIMALE VEREISTEN... 3 1.1 Software vereisten... 3 1.2 Inloggegevens... 3 2. DE VRAGENLIJSTEN... 4 2.1 Voorbereiding... 4 2.2

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding De Biedwedstrijd

Handleiding De Biedwedstrijd Handleiding De Biedwedstrijd Auteur: Marcel Hofstede Versie: 2.1 Handleiding Biedwedstrijd (V2.1) Blz. 1 van 11 INHOUDSOPGAVE Programma Biedwedstrijd...3 1. Installatie en opstarten van het programma...3

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Directe Toegang Logopedie

Directe Toegang Logopedie Handleiding LogoBase Directe Toegang Logopedie 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Een DTL-Zitting aanmaken in de agenda... 3 2. De DTL-Screening... 6 3. Declareren van een DTL-Screening...

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio 10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio Tip 1 Selecteer handig de patiëntgegevens in Omnihis Scipio In Omnihis Scipio bestaan 3 manieren om naar ZorgDomein te gaan. a. Zonder patiëntinformatie.

Nadere informatie

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Met behulp van deze handleiding kunt u een verbinding tot stand brengen met de FTP server van Centix. Indien

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

HANDLEIDING Sms-module

HANDLEIDING Sms-module HANDLEIDING Sms-module INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. ACCOUNT AANMAKEN BIJ SKYPE (gratis)... 5 2. BELKREDIET AANKOPEN...10 3. SMS VERSTUREN...12 3.1. Een SMS naar de actieve patiënt versturen...13

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Plaats de koppeling op de juiste locatie (zie 3.2) Activeer de outlook koppeling (zie 3.3)

Nadere informatie

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen

Inloggegevens combinatie HWO / AfsprakenApp instellen v2. Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Hoofdstuk 1 Inloggegevens Huiswerkoefeningen.nl / AfsprakenApp instellen Als (een deel van) je praktijk gebruik wil maken van Huiswerkoefeningen.nl (HWO) / AfsprakenApp combinatie, ontvang je als contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g S O P

H a n d l e i d i n g S O P Handleiding SOP Deel 1: Het Logo Hoe maak ik van een.jpg of ander bestandsformaat een pdf? In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een logo kan plaatsen op de voorkant van het schoolondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Installatie Today s Pro

Installatie Today s Pro Installatie Today s Pro Ga je voor de eerste keer met Today s Pro aan de slag, heb je een nieuwe computer aangeschaft, of wil je Today s Pro gewoon opnieuw installeren? In deze instructie lees je hoe je

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie