Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie , OmniHisScipio e.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)"

Transcriptie

1 in OmniHisScipio (versie , OmniHisScipio e.v.) OmniHisScipio stelt u in staat de inschrijfgelden en verrichtingen te declareren.want elk contact met een patiënt legt u, behalve medisch, ook financieel vast. Het financieel vastleggen van een verrichting, die betaald moet gaan worden door de verzekeraar, de patiënt of een derde, noemen we boeken. Boeken van een verrichting kan plaatsvinden in verschillende schermen. Het aanmaken van inschrijfgelden vindt plaats in het menu Financiën. Het verwerken van betalingen kan plaats vinden via het menu Financiën, maar ook rechtstreeks via het menu Boekhouding. Voorbereiding Om de financiële verwerking goed te laten verlopen is het belangrijk: dat in de verrichtingentabellen de gegevens juist zijn ingevuld dat bij de zorgverzekeraars de juiste toeslagen staan aangegeven dat bij de zorgverzekeraars eventueel staat vermeld dat sprake is van een ketenzorgcontract dat bij de patiënten de juiste gegevens staan ingevuld op de patiëntenkaart dat de gegevens van de declarerende artsen goed zijn ingevuld dat de juiste AGB-codes staan vermeld dat bij gebruikers de juiste functie van de medewerker staat aangevinkt Wanneer boekingen en declaraties worden aangemaakt wordt gebruik gemaakt van deze gegevens. Gegevens verrichtingentabel In OmniHisScipio wordt gebruik gemaakt van twee verrichtingentabellen: Een generieke verrichtingentabel en de eigen verrichtingentabel. In de generieke verrichtingentabel zijn de standaard verrichtingen opgenomen met de bijbehorende tarieven die voor alle huisartsen gelden.u kunt deze verrichtingen zelf niet wijzigen. Er zijn echter verrichtingen die per verzekeraar of per arts kunnen verschillen, bijvoorbeeld een toeslag voor deelname aan een FTO of een seniorentoeslag. Daarom is er ook een eigen verrichtingentabel aanwezig waarin deze speciale verrichtingen met de bijbehorende tarieven kunnen worden opgeslagen. Voordat u begint met declareren dienen alle eigen verrichtingen te zijn ingevoerd. Invoeren van een eigen verrichtingen 1. Klik op Archief boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Tabellen. 3. Klik op het tabblad 9 Eigen Tarieven. 4. Klik op de invoerknop. 5. Vul bij Code de code van de nieuwe, eigen verrichting in. 6. Vul bij Naam de omschrijving van de verrichting in. 7. Vul de ingangsdatum van de nieuwe verrichting in. 8. Vul de bijbehorende Vektiscode in (kijk voor informatie op 9. Vul het tarief van de nieuwe, eigen verrichting in. 10. Geef met een vinkje aan of het tarief wordt gebruikt. 11. Geef met een vinkje aan of het tarief hoort bij het inschrijftarief. (versie ) - 1 -

2 12. Selecteer of het tarief een 'gewoon tarief' betreft, of dat het afzonderlijk gedeclareerd dient te worden. 13. Klik op de OK-knop. De eigen verrichting is nu opgeslagen in de Eigen Tarieven-tabel. Let op! Wanneer deze nieuwe verrichting een toeslag is die hoort bij hetinschrijftarief moet dit bij de verzekeraar(s) worden aangegeven in het derdenbestand. Wijzigen van een bestaande verrichting 1. Klik op Archief boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Tabellen. 3. Klik op het tabblad 8 Tarieven. 4. Open zo nodig de overzichtslijst door te klikken op de knop 5. Klik op de Tab Toon Alle. 6. Selecteer de gewenste verrichting. 7. Klik op de knop Maak duplicaat aan 8. Vul de juiste ingangsdatum en het juiste tarief in. 9. Klik op de OK-knop. De eigen verrichting is nu opgeslagen in de Eigen Tarieven-tabel. Aanmaken van een persoonlijke lijst met verrichtingen Het is mogelijk om een persoonlijke lijst (per praktijk) van de verrichtingen aan te maken. In het boekscherm worden dan in eerste instantie alleen de persoonlijke lijst van verrichtingen getoond. Via een knop toon alles kan alsnog de volledige lijst worden getoond. Het aanmaken van een persoonlijke lijst gaat als volgt: 1. Ga via Archief naar Tabellen 2. Klik op de Tab Tarieven (versie ) - 2 -

3 3. Klik in de linker balk op de button Open scherm voor beheer persoonlijke tarieven : 4. Het volgende scherm verschijnt: 5. De veel gebruikte tarieven kunnen worden aangevinkt. 6. Klik op de OK-knop Aangeven van eigen verrichtingen bij de verzekeraars Wanneer een nieuwe verrichting een toeslag is die hoort bij het inschrijftarief moet dit bij de verzekeraar(s) worden aangegeven. Om een toeslag te koppelen aan een verzekeraar handelt u als volgt. 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk 2. Klik in het rolmenu op Derden. Het derdenscherm verschijnt. 3. Klik op de zoekknop. 4. Vul naam, nummer of een van de andere gegevens in waarop u wilt zoeken.wanneer meerdere derden voldoen aan de zoekopdracht verschijnt in de overzichtskolom een lijst. Selecteer in dat geval met een klik de gewenste derde. 5. Klik op het tabblad 3 Instellingen Verzekeraars. 6. Klik op de wijzigknop. 7. Klik op de regel: 8. Er verschijnt een lijst van inschrijftarieven. 9. Selecteer met een dubbelklik het gewenste inschrijftarief. 10. Vink aan in welke kwartalen de module gedeclareerd mag worden. 11. Klik op de button 12. Herhaal de stappen 7 t/m 10 voor elke toeslag. 13. Eventueel kan een ketenzorgcontract hier worden aangevinkt. Dit kan echter ook voor meerdere verzekeraars in één keer worden geregeld via het onderdeel Beheer, tabblad Diabetesmodule. 14. Klik op de OK-knop. De verrichting wordt nu opgeslagen. (versie ) - 3 -

4 Koppelen van een module aan alle verzekeraars Wanneer u bij een verzekeraar in het derdenbestand een module hebt ingevoerd die eigenlijk aan alle verzekeraars gekoppeld moet worden, kunt u dit in één handeling bewerkstelligen. 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Derden. Het derdenscherm verschijnt. 3. Klik op de zoekknop. 4. Vul naam, nummer of een van de andere gegevens in waarop u wilt zoeken. Wanneer meerdere derden voldoen aan de zoekopdracht verschijnt in de overzichtskolom een lijst. Selecteer in dat geval met een klik de gewenste derde. 5. Klik op het tabblad 3 Instellingen Verzekeraars. 6. Selecteer met een muisklik de toeslag die gekoppeld moet worden aan alle verzekeraars. 7. Klik op de knop: 8. Klik op de OK-knop. Het programma koppelt de geselecteerde module aan alle verzekeraars. Vervangen van modules in een keer bij alle verzekeraars Wanneer voor alle verzekeraars dezelfde modules gedeclareerd worden, kunnen deze in een keer bij alle verzekeraars vervangen worden. 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. SKlik in het rolmenu op Derden. Het derdenscherm verschijnt. 3. Klik op de zoekknop. 4. Vul naam, nummer of een van de andere gegevens in van de de verzekeraar bij wie de juiste modules gekoppeld zijn. 5. Klik op het tabblad 3 Instellingen Verzekeraars. 6. Klik op de knop: 7. Klik op de OK-knop. Het programma vervangt de modules bij alle verzekeraars door de modules van deze geselecteerde derde. Toekennen van een ander tarief aan een of meer verrichtingen Met de preferente zorgverzekeraar worden afspraken gemaakt met betrekking tot de tarieven die voor bepaalde verrichtingen mogen worden gedeclareerd. In de meeste gevallen worden deze tarieven ook gehanteerd voor de zogenaamde 'verre' zorgverzekeraars. Het is echter mogelijk dat met één of meer zorgverzekeraars andere afspraken worden gemaakt. De afwijkende tarieven kunnen per zorgverzekeraar worden vastgelegd. Bij het boeken wordt in een dergelijk geval bij de desbetreffende zorgverzekeraar automatisch het afwijkende tarief gehanteerd. Dit kan als volgt worden ingesteld: 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk 2. Klik in het rolmenu op Derden. Het derdenscherm verschijnt. 3. Klik op de zoekknop. 4. Vul naam, nummer of een van de andere gegevens in waarop u wilt zoeken.wanneer meerdere derden voldoen aan de zoekopdracht verschijnt in de overzichtskolom een lijst. Selecteer in dat geval met een klik de gewenste derde. 5. Klik op het tabblad 3 Instellingen Verzekeraars. 6. Klik op de wijzigknop. 7. Klik op de regel: 8. Er verschijnt een lijst met verrichtingen: (versie ) - 4 -

5 9. Dubbelklik op de gewenste verrichting, danwel selecteer de verrichting en klik op. 10. De verrichting verschijnt in het volgende scherm: 11. Selecteer de verrichting en klik op de button 12. NB: Deze button is niet altijd direct zichtbaar. Vergroot zonodig het scherm. 13. Het volgende schermpje verschijnt: (versie ) - 5 -

6 14. Vul het afwijkende bedrag in en de juiste ingangsdatum en klik op. 15. Herhaal dit voor alle verrichtingen waarvoor bij deze zorgverzekering een afwijkend tarief geldt. 16. Klik als alle afwijkende verrichtingen zijn ingevuld links in de balk op. Gegevens patiënten Raadpleeg voor het invullen of wijzigen van de patiëntenkaart het desbetreffende helpscherm. Gegevens verzekeraars Raadpleeg voor het invullen of wijzigen van de gegevens van derden het desbetreffende helpscherm. Let er vooral op dat de velden Groepscode, IdentCode en AGB/Uzovi-code juist staan ingevuld. Gegevens van de declarerende artsen Per gebruiker, per werkplek en per praktijk kunnen voorkeursinstellingen aangegeven worden. Voor de declaraties is het nodig de instellingen aan te passen van de gebruikers en van de praktijken. Raadpleeg voor de instellingen per gebruiker, praktijk en werkplek de handleiding Aan de slag. Vastleggen lay-out en pagina-opmaak van de declaratie Het vastleggen van de lay-out, de pagina-opmaak en printer voor de verschillende rapporten is beschreven in de helpschermen instellen lay-out rapporten en vastleggen voorkeursinstellingen rapporten. Boeken Zoals al in de inleiding is gezegd, u kunt in diverse schermen in het programma boeken. In het menu Patiënt Administratie is dat mogelijk op de tabbladen 1 Patiënt, 2 Journaal, 6 Correspondentie en 8 Boekingen. U kunt ook boeken bij patiënten die in de agenda zijn ingevoerd. (versie ) - 6 -

7 Financiële boeking aanmaken in het journaal Meestal zal het boeken plaatsvinden in het journaalscherm bij het aanmaken van een journaalregel of een (herhaal)recept. 1. Vul de nodige journaalgegevens in en klik, om de journaalregel af te sluiten, in de knoppenbalk op de OK-knop 2. Maak met een muisklik een keuze in het rolmenu: Of, wanneer op de patiëntenkaart geen apotheek is ingevoerd, in het rolmenu: Hierna verschijnt het scherm Maak een nieuwe boeking... : 7. Als een gebruiker de functie heeft van POH worden in eerste instantie alleen de tarieven waarin het woord POH voorkomt getoond. Wanneer het woordje POH wordt gewist uit de regel Naam tarief bevat worden alle tarieven weer getoond. 8. Wanneer gewerkt wordt met een persoonlijke lijst kan het zijn dat niet alle tarieven verschijnen. Na het aanvinken van Toon alle tarieven worden alle tarieven getoond. 9. Selecteer met een muisklik in het boekscherm de juiste verrichting. NB: Het is ook mogelijk om via Naam tarief bevat: te zoeken op verrichtingen, bijvoorbeeld op Cyriax. 10. Met een dubbelklik op de verrichting wordt de boeking direct afgesloten en opgeslagen. 11. Pas eventueel de betaler aan: Wanneer een patiënt, wiens rekening normaal doorgestuurd wordt naar zijn verzekering, iets zelf moet betalen, of de rekening moet naar een andere derde verzonden worden, kan dit tijdens het boeken in het veld 'Betaler' aangegeven worden. Met een klik op het pijltje achter de betaler verschijnt een lijstje waaruit u ofwel de patiënt zelf als betaler kunt kiezen ofwel een derde. 12. Klik op de OK-knop. De boeking is opgeslagen. U vindt deze terug op tabblad Boekingen. (versie ) - 7 -

8 Losse financiële boeking aanmaken U kunt ook boeken zonder eerst een journaal- en/of receptregel aangemaakt te hebben. Wanneer een vergeten verrichting achteraf geboekt moet worden kan dit in de Patiënt Administratie op de tabbladen 1 Patiënt, 2 Journaal, 6 Correspondentie en 8 Boekingen. In deze schermen is in de knoppenbalk links de boekknop aanwezig. Deze boekknop is ook aanwezig in de agenda. 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Patiënt Administratie. 3. Selecteer een van de tabbladen waarop geboekt kan worden: tabblad 1 Patiënt, tabblad 2 Journaal, tabblad 6 Correspondentie of tabblad 8 Boekingen 4. Zoek de patiënt met zoekknop (Cmd-Z). 5. Klik op de boekknop. 6. Zie verder de aanwijzingen bij het maken van een boeking uit het journaal. Declareren Huisartsen mogen voor elke bij hen ingeschreven patiënt die een basisverzekering heeft afgesloten bij diens verzekeraar inschrijfgeld declareren. Deze inschrijfgelden of abonnementsgelden worden per kwartaal gedeclareerd en dit declareren vindt plaats in het begin van elk kwartaal. Begin januari worden dus de inschrijfgelden over januari, februari en maart gedeclareerd. De gewone verrichtingen, zoals consulten, visites en recepten etc., worden meestal per maand gedeclareerd. Declareren van de inschrijfgelden Dit vindt plaats direct aan het begin van een kwartaal. Allereerst worden bij alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen de boekingen aangemaakt. Daarna worden ze op een declaratie gezet en worden er HA304-bestanden van gemaakt. Aanmaak van de boekingen voor de inschrijfgelden 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Financiën. 3. Klik op het tabblad 2 Declareren. 4. Klik op het subtabblad Inschrijftarieven Verzekeraars. Een stappenplan verschijnt. Deze stappen zijn tegelijkertijd knoppen. Met de zwarte stappen worden alleen overzichtslijsten uitgedraaid. Met de rode stappen worden boekingen en declaraties aangemaakt in het patiëntenbestand. Wanneer u met de muis over de verschillende stappen beweegt verschijnt de bijbehorende informatie. (versie ) - 8 -

9 5. Controleer bij stap 1 of de juiste M&I toeslagen zijn geselecteerd. Is dit niet het geval dan dient dit eerst gecorrigeerd te worden via het onderdeel Derden. (zie boven) 6. Klik op 7. Geef in het volgende scherm de periode en eventueel het jaar aan: 8. Zet een vink wanneer evt. nog recht op de toeslag voor elektronisch delcareren bestaat. 9. Klik op de OK-knop. 10. Het programma gaat nu boekingen aanmaken bij alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Wanneer het programma niet correcte gegevens aantreft kunt u deze na afloop laten verschijnen. Aanmaak declaraties van inschrijfgelden De boekingen zijn nu aangemaakt. Deze boekingen moeten nu op een declaratie gezet worden. 1. Klik op de knop 2. Met een vink bij Met keuze verzekeraar verschijnt tijdens de aanmaakprocedure een overzichtslijst van verzekeraars waarin een selectie kan worden gemaakt. 3. Geef in het volgende scherm de periode en eventueel het jaar aan. 4. Als er gedeclareerd wordt mét artskeuze kan nu worden aangegeven voor welke arts de declaraties aangemaakt dienen te worden: (versie ) - 9 -

10 5. Vink in dit geval de gewenste artsen aan en klik op. 6. Wanneer u gekozen heeft om een keuze te maken voor bepaalde verzekeraars dan verschijnt het volgende scherm: 7. Met een klik op worden alle maatschappijen geselecteerd. Met een klik op wordt de selectie opgeheven. 8. Selecteer de gewenste verzekeringsmaatschappij(en) en klik op de OK-knop. 9. Nu verschijnen de boekingen die op deze declaratie(s) kunnen worden gezet: (versie )

11 10. U kunt een selectie maken. U kunt ook kiezen voor cmd A (Selecteer Alles). 11. Klik vervolgens op. De declaraties worden aangemaakt en weggeschreven bij verzekeraars en patiënten. Na afloop verschijnt een melding waarin te lezen valt hoeveel declaraties zijn aangemaakt en hoeveel boekingen hierop zijn gezet: 12. Klik op. Aanmaak HA304-bestanden van inschrijfgelden De declaraties met inschrijftarieven zijn nu aangemaakt. Om deze declaraties te kunnen aanbieden aan de verzekeraars worden door het programma digitale bestanden aangemaakt. Deze digitale ofwel HA304-bestanden kunnen elektronisch worden verzonden naar Vecozo, LHVDD of Famed. Wordt gekozen voor Vecozo dan worden losse declaratiefiles aangemaakt. Wordt gekozen voor LHVDD of Famed dan wordt één declaratiefile aangemaakt. 1. Klik op de knop 2. Het programma vraagt of u de patiëntengegevens wilt controleren om afwijzing door de verzekeraars te voorkomen. Wanneer daar bevestigend op wordt geantwoord verschijnt een lijst met patiënten waarvan de naw-gegevens mogelijk een probleem zouden kunnen opleveren. Controleer deze gegevens en corrigeer ze voordat de HA304-bestanden worden uitgedraaid. 3. Vervolgens verschijnt het volgende scherm: (versie )

12 4. Maak een keuze voor de record-indeling van Vecozo, LHVDD of Famed. 5. Geef aan of de declaraties per arts of in één bestand uitgedraaid moeten worden. 6. Kies bij keuze voor LHVDD of Famed voor nota s met of zonder de particuliere declaraties. 7. Maak een keuze voor een apart bestand per verzekeraar of voor declaraties van alle verzekeraars in één bestand. 8. Geef aan dat het om de inschrijftarieven gaat. 9. Geef aan met welke code gedeclareerd wordt. 10. Klik op de OK-knop. De lijst met de verzekeringsmaatschappijen uit het derdenbestand verschijnt: (versie )

13 11. Met een klik op worden alle maatschappijen geselecteerd. Met een klik op wordt de selectie opgeheven. 12. Selecteer de gewenste verzekeringsmaatschappij(en) en klik op de OK-knop. 13. Er verschijnt nu (evt. per arts) een lijst met declaraties die in aanmerking komen om in een HA304 declaratie te worden opgenomen: 14. Selecteer de gewenste declaraties (eventueel kan de lijst worden gesorteerd door op de titel boven de kolommen te klikken) en klik op. De HA304-bestanden worden nu aangemaakt. 15. De volgende melding verschijnt: 16. Klik op. 17. Geef een naam aan het HA304-bestand, maak zonodig een nieuwe map aan, selecteer de bestemming en klik op OK. Het bestand wordt op de aangegeven bestemming weggeschreven. (versie )

14 Controleren van een HA304-bestand Raadpleeg voor het controleren van een HA304-bestand het helpscherm HA304-bestand controleren/inzien. Declareren van verrichtingen voor verzekeraars Naast de inschrijftarieven zijn er de gewone verrichtingen, de consulten, de visites, de recepten etc., die dagelijks geboekt worden bij patiënten. Deze boekingen vindt u terug in een overzichtsscherm, tabblad 8 Boekingen, dat elke patiënt heeft. Deze boekingen hebben dan nog geen declaratienummer. Aanmaken van de declaraties van de verrichtingen 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Financiën. Het scherm Registratie betalingen verschijnt. 3. Klik op het tabblad 2 Declareren. 4. Klik op het subtabblad Verrichtingen Verzekeraars. Het stappenplan verschijnt: 5. Met de knop is het mogelijk een bepaaldeverrichting bij een geselecteerde groep patiënten te boeken. Deze groep selecteert u met behulp van een zoekopdracht. De overige stappen werken op precies dezelfde wijze als bij aanmaken van de declaraties van de inschrijftarieven, al is de periode in dit geval een maand in plaats van een kwartaal. Let op! Wanneer in voorafgaande periode van dit jaar boekingen staan die nog niet op een declaratie zijn verschenen, u heeft bijvoorbeeld iets gecorrigeerd in een eerdere periode, dan worden deze boekingen meegenomen op deze verrichtingendeclaratie. Dit geldt ook voor inschrijftarieven (uit vorige periodes) die nog niet op een declaratie staan. (versie )

15 Declareren van bijzondere verrichtingen Een aantal gebruikers kan toeslagen declareren met een aparte AGB-code. Om te voorkomen dat dergelijke toeslagen per ongeluk tegelijk met de gewone inschrijftarieven/verrichtingen gedeclareerd kunnen worden kan bij een dergelijk tarief worden aangegeven dat het separaat gedeclareerd dient te worden. Verrichtingen waarbij deze optie staat aangevinkt kunnen uitsluitend via het tabblad Bijzonder Verrichtingen Verzekeraars worden gedeclareerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor boekingen voor Diabetes ketenzorg in bepaalde gezondheidscentra. Declareren verrichtingen van particulieren en derden Een klein gedeelte van de patiënten is particulier. Het declareren van de verrichtingen van deze patiënten gebeurt meestal op papier. Ook verrichtingen als keuringen en schriftelijke verzoeken om informatie worden meestal op papier gedeclareerd. De boekingen van deze verrichtingen vindt u terug in een overzichtsscherm, tabblad 8 Boekingen, dat elke patiënt heeft. Deze boekingen hebben dan nog geen declaratienummer. Om declaraties van deze boekingen aan te maken handelt u als volgt. Aanmaken en printen declaraties van particulieren en derden 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Financiën. Het scherm Registratie betalingen verschijnt. 3. Klik op tabblad 2 Declareren 4. Klik op het subtabblad Particulier en Derden. Het stappenplan verschijnt. Deze stappen zijn tegelijkertijd knoppen. (versie )

16 5. Klik op. 6. De declaratienummers worden aangemaakt. 7. Klik op 8. De declaraties worden geprint. Na afloop wordt gevraagd of de declaraties moeten worden verwerkt, met andere woorden, of deze declaraties de status 1 (geprint) mogen krijgen. Wanneer u deze vraag negatief beantwoordt houden zij de status 0 (niet geprint). 9. Klik op Yes. De declaraties worden bijgewerkt. Ad-hocdeclaraties aanmaken en printen Op het tabblad 8 Boekingen kunnen ad-hocdeclaraties aangemaakt worden van geselecteerde boekingen van een patiënt. Het is hier ook mogelijk om een verrichting aan een al bestaande declaratie toe te voegen. Dit is alleen mogelijk voor boekingen waarvan de betaalsoort niet L of D is. 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Patiënt Administratie. 3. Klik op het tabblad 8 Boekingen. 4. Zoek de patiënt met de zoekknop (Cmd-Z). 5. Selecteer met een muisklik in het veld rechts de gewenste boeking(en). 6. Klik rechts onderin op de knop 7. De declaratie wordt nu aangemaakt. Wanneer er aan een al bestaande declaratie een regel toegevoegd moest worden wordt de al bestaande declaratie aangepast. 8. De volgende melding verschijnt: Klik op. 11. Na afloop wordt gevraagd of de declaratie moet worden verwerkt, met andere woorden, mag deze declaratie de status 1 (geprint) krijgen. Wanneer u deze vraag negatief beantwoordt houdt de declaratie de status 0 (niet geprint). 12. Klik op Yes. Verwerken van de betalingen Wanneer een verzekeraar, een particulier of een derde een declaratie heeft betaald, worden deze betalingen verwerkt in het programma zelf of in het boekhoudprogramma. Echter niet voordat eventuele correcties verwerkt zijn. (versie )

17 Corrigeren van digitale declaraties ofwel HA304-declaraties Gedeclareerde verrichtingen in een HA304-bestand kunnen worden gewist, geherdeclareerd, worden gewijzigd in een andere verrichting of de betaler voor een verrichting kan worden aangepast. 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Financiën. Het scherm Registratie betalingen verschijnt 3. Klik op tabblad 3 Maak correcties op HA Het volgende scherm verschijnt: 5. Klik op de button 6. Een scherm met nog niet (volledig) betaalde declaraties verschijnt: (versie )

18 7. Selecteer de gewenste declaratie. Eventueel kan (een deel van) het declaratienummer worden ingetypt. De declaratie verschijnt links in het scherm met een declaratienummer, datum, betaler en bedrag. Rechts in het scherm verschijnen de boekingen die bij deze declaratie horen. (zie volgende bladzijde) Corrigeren van boekingen Klik de declaratie aan. Rechts verschijnen in het veld Boekingen gevonden in deze declaratie... de verschillende verrichtingen waaruit deze declaratie bestaat met nummer, naam en geboortedatum van de patiënt, vektiscode, bedrag en boekdatum van de verrichting. Selecteer rechts de verrichting die gewijzigd moet worden. Er zijn nu drie mogelijkheden: 1. ofwel de verrichting wordt gewijzigd in een andere verrichting 2. de verrichting wordt in z n geheel verwijderd en de boeking wordt gewist ofwel de verrichting wordt in deze declaratie gewist, maar opnieuw geboekt, waarbij evt. de betaler wordt aangepast. In dit laatste geval kunt u een COV laten uitvoeren. Ad 1 de verrichting wordt gewijzigd in een andere verrichting 1. Klik, om de ene verrichting te wijzigen in een andere verrichting op de knop. 2. Er verschijnt een waarschuwing dat door het wijzigen van de boeking het reeds verzonden HA34-bestand niet gewijzigd wordt. 3. Klik op. Het verrichtingenscherm verschijnt. 4. Selecteer met een dubbelklik de juiste verrichting. 5. Klik op. De boeking wordt gewijzigd en het totaal bedrag van de boekingen wordt zonodig aangepast. (versie )

19 Ad 2 de verrichting wordt in z n geheel verwijderd en de boeking wordt gewist 1. Sleep, om de boeking(en) in z n geheel te verwijderen, de verrichtingenregel(s) naar het veld Afgewezen boekingen onderin het scherm. 2. Klik op de knop Ad 3 de verrichting wordt in deze declaratie gewist, maar opnieuw geboekt 1. Sleep, om de betaler van de boeking te veranderen, de declaratieregel naar het veld Afgewezen boekingen onderin het scherm. 2. Voer desgewenst een COV uit met een klik op de knop:. 3. Klik op de knop. 4. Zet zonodig een vink bij: 5. De boekingen worden in deze declaratie gewist en opnieuw aangemaakt, waarbij de betaler zo nodig wordt aangepast. Betalingsverwerkingen ongedaan maken Soms worden nadat een declaratie is voldaan toch nog correcties doorgegeven. Om een reeds betaalde declaratie te kunnen corrigeren dient de verwerking van de betaling ongedaan gemaakt te worden. 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Financiën. Het scherm Registratie betalingen verschijnt. 3. Klik op tabblad 3 Maak correcties op HA Klik op de knop. Het volgende scherm verschijnt: 5. Selecteer de juiste instantie en typ het gewenste declaratienummer in. Geef ook aan of de betaling al dan niet via de boekhouding is geregistreerd. 6. Klik op de OK-knop. De declaratie verschijnt. 7. Dubbelklik op de declaratieregel. De verwerking van de declaratie is hiermee ongedaan gemaakt. NB: Noteer wel de datum van betaling, want deze gaat verloren!! (versie )

20 Verwijderen van een HA304-bestand Soms is het nodig een declaratie in z n geheel te verwijderen om deze opnieuw te kunnen aanleveren. 1. Klik op de afvoerknop. 2. Er verschijnt een waarschuwing dat een bestand alleen gewist mag worden wanneer het nog niet digitaal is aangeleverd aan de verzekeringsmaatschappij. 3. Klik op Yes. De declaratie wordt gewist, maar de onderliggende boekingen blijven wel bewaard. Wissen van meerdere boekingen Het wissen van meerdere boekingen bij verschillende patiënten, mits deze boekingen nog niet een declaratie gezet zijn, gaat als volgt: 1. Klik op OmniHisScipio boven in de menubalk. 2. Klik in het rolmenu op Financiën. Het scherm Registratie betalingen verschijnt: (versie )

21 3. Klik op tabblad 4 Alle Boekingen. 4. Klik op de prullenmand in de knoppenbalk. Een overzichtslijst verschijnt van alle boekingen die nog niet op een declaratie staan. 5. Maak met de muis een selectie van de boekingen die u wilt verwijderen. 6. Het is mogelijk in de overzichtslijst een selectie te maken. Wanneer u klikt op een kolomtitel, bijvoorbeeld Betaler en u typt in het zoekveld CZ verschijnen alleen de boekingen bij CZ. 7. Klik op. Na den laatste waarschuwing zullen de boekingen worden verwijderd. (versie )

Handleiding om rapporten en printers in te stellen

Handleiding om rapporten en printers in te stellen Handleiding om rapporten en printers in te stellen (versie 2009-12) Het instellen en gebruik van rapporten Om te kunnen printen vanuit OmniHisScipio is het nodig om: a. een printer aan te wijzen b. een

Nadere informatie

Aan de slag met OmniHisScipio (versie 2010-07)

Aan de slag met OmniHisScipio (versie 2010-07) Aan de slag met OmniHisScipio (versie 2010-07) Uw eerste handeling is een verbinding tot stand brengen met de server waar het patiëntenbestand staat. Dubbelklik daarvoor op de Scipio.lbs. U krijgt daarna

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Retourinformatie via de website van Vecozo Wanneer declaraties zijn ingediend bij de

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Handleiding om rapporten en printers in te stellen

Handleiding om rapporten en printers in te stellen Handleiding om rapporten en printers in te stellen (versie april-2012, auteur JL/PtK, revisie PtK) Het instellen en gebruik van rapporten Om te kunnen printen vanuit OmniHisScipio is het nodig om: 1. een

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

OmniHis Scipio. Demo

OmniHis Scipio. Demo Demo - OmniHis - Scipio OmniHis Scipio Demo April 2010 Over OmniHis Start scherm Indien gewenst: Elke dag een andere spreuk of gezegde na het opstarten. Op te roepen patiënten direct zichtbaar bij het

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Beweegprogramma's declareren

Beweegprogramma's declareren Beweegprogramma's declareren Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de verrichtingscodes ingevoerd te worden in het systeem. Stap 1: Verrichtingscodes invoeren Maak

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

avineas 1 / 21 Gebruikershandleiding administratie website v1.0

avineas 1 / 21 Gebruikershandleiding administratie website v1.0 Inleiding Dit document beschrijft het gebruik van de avineas administratie website. Het document is opgedeeld in een aantal onderdelen: Deel 1 beschrijft het algemene opzet van de applicatie. Deel 2 beschrijft

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Wijzigingen OmniHisScipio 2.7

Wijzigingen OmniHisScipio 2.7 Wijzigingen OmniHisScipio 2.7 Installeer deze versie gelijk met uw collega's als u voor elkaar waarneemt Het is na opstarten van versie 2.7 niet mogelijk te werken met versie 2.6 of ouder of in te loggen

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Handleiding edeclaratie

Handleiding edeclaratie Inhoudsopgave 1. Hoofdscherm edeclaratie... 2 2. Openstaande declaraties... 4 7. Retourinformatie... 6 8. Sepa... 7 9. Factuur Betalingen... 8 10. Instellingen edeclaratie... 9 1 1. Hoofdscherm edeclaratie

Nadere informatie

Een nieuwe betaling invoeren

Een nieuwe betaling invoeren Een nieuwe betaling invoeren Zodra een declaratie of nota door de debiteur is betaald (of aan een crediteur is betaald in het geval van een creditnota), kunt u deze als 'nieuwe betaling' in Kleos invoeren.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

LSP-gebruik in Scipio

LSP-gebruik in Scipio LSP-gebruik in Scipio (Tekst: Helma van der Linden) Gebruik UZI-pas Om de LSP-acties uit te voeren, moet de gebruiker ingelogd zijn met zijn/haar UZI-pas. De UZI-pasgegevens moeten daarvoor eerst in Scipio

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering

Declareren via VECOZO voor podotherapie (Aanv.verz.) v3. Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Hoofdstuk 1 Codelijsten en verrichtingcodes t.b.v. aanvullende verzekering Vanaf 1 januari 2015 moeten podotherapeuten elektronisch declareren voor de Basis verzekering. Vanaf die datum is het nog niet

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Logopedie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste codes

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot Korte ENV Handleiding Indienen declaratie. 1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot 2. Selecteer vervolgens de facturen die gedeclareerd

Nadere informatie

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik Evry voor Diëtheek Handleiding eerste gebruik 1 Introductie Maak verbinding met het bureaublad-op-afstand van Diëtheek op de gebruikelijke manier. Start hier Evry met het icoon op het bureaublad. De gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013

HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013 HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013 Cervixmodule Omnihis 2013 Inhoudsopgave Pagina: Voorbereiding 2 a. Controle van aanwezige literatuurscherm b. Controleren ruiters c. Aanmaken derden-bestand Het aanmaken

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Vooraf... 2. Hoe werkt het... 2. Werkwijze... 2. Vastleggen instellingen... 3. Vrije dagen... 4. Meerdere licenties... 4. Diversen...

Vooraf... 2. Hoe werkt het... 2. Werkwijze... 2. Vastleggen instellingen... 3. Vrije dagen... 4. Meerdere licenties... 4. Diversen... Handleiding PNS Fin Vooraf... 2 Hoe werkt het... 2 Werkwijze... 2 Vastleggen instellingen... 3 Vrije dagen... 4 Meerdere licenties... 4 Diversen... 4 Selectie verrichtingen... 5 Scherm Bewerken selectie

Nadere informatie

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen:

Als u een abonnement heeft bij D-Pay, en de declaratiebestanden via Intramed wilt versturen, moet u eerst een aantal instellingen doen: Hoofdstuk 1 D-Pay instellen en gebruiken D-Pay is een declaratiesysteem voor paramedici die gebruik maken van Intramed. D-Pay is eenvoudig te koppelen aan Intramed en neemt het complete declaratieproces

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 2.0 Augustus 2012 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Het tabblad Oproepschema... 1 Oproepschema

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten Promedico-VDF Handleiding Projecten Inhoud Projecten... 2 Project starten... 2 Peildatum... 3 Selectiecriterium zoeken... 5 Selectiecriteria bewerken... 6 Selecteren door uitsluiten... 7 Opslaan selectieset...

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 1 Selecteren cervix oproep Met behulp van de functie Selecteren cervix oproep kunt u de selectiemethode ten behoeve van de cervixoproep aangeven. Hierbij staan u drie

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Antigone zaalverhuur Aanpassingen versie 12.04

Antigone zaalverhuur Aanpassingen versie 12.04 Inhoud Inhoud... 1 Zaalverhuur : Dupliceren van een reservatie... 2 Zaalverhuur : Dagoverzicht met horizontale lay-out... 3 Zaalverhuur : Weekoverzicht met horizontale lay-out... 5 Zaalverhuur : Historiek

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid Modulehandleiding VivianCMS Meertaligheid Versie: 1.0 Startdatum: 03-03-2006 Datum laatste wijziging: 04-09-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule Promedico-VDF Handleiding Cervixmodule Inhoud Cervixmodule... 2 Voorbereiding cervixproject... 3 Controleren benodigde gegevens... 3 1. Ruiter 'UE'... 3 2. Verrichtingcodes... 3 3. Afwijkende debiteur...

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

POVO-module Rotterdam Handleiding VO

POVO-module Rotterdam Handleiding VO POVO-module Rotterdam Handleiding VO Direct naar (muisklik) Stappenplan Brugklastype beheren Leerling aanmelden Aanmelding verwerken Toelaatbare lln verwerken Gegeven exporteren Eindtoets Overzichten Uitschrijfbewijzen

Nadere informatie

Declareren naar Portaal DMVoetzorg vanuit PodoFile. (vanaf PodoFile versie 4.6.4)

Declareren naar Portaal DMVoetzorg vanuit PodoFile. (vanaf PodoFile versie 4.6.4) Declareren naar Portaal DMVoetzorg vanuit PodoFile (vanaf PodoFile versie 4.6.4) 1 INHOUD 2 Declaratieportaal DMVoetzorg... 3 3 Voorbereiding... 4 3.1 Debiteur toevoegen... 4 3.2 Map aanmaken... 4 3.2

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

Instructie Omnihis Scipio

Instructie Omnihis Scipio Instructie Omnihis Scipio Deze instructie omvat de volgende onderdelen: 1. Eigen protocol aanmaken 2. Metingen uit een protocol verwijderen 3. De volgorde van metingen in een protocol aanpassen 4. Snelkeuzelijst

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns)

Handleiding. Curasoft. Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Handleiding Declareren en retourinformatie (eerstelijns) - 1 / 12 - Declareren en retourinformatie (eerstelijns) Met de declaratiemodule binnen kunt u de volledige declaratie van uw praktijk uitvoeren.

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Last minute verzekeringen

Last minute verzekeringen Last minute verzekeringen Inleiding. De verzekeringsmaatschappijen in Jack/Vera worden boekhoudkundig als elke andere touroperator behandeld. De last minute verzekeringen dienen op een andere manier ingebracht

Nadere informatie