ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE"

Transcriptie

1 ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE Alle eenheden hebben een aantal algemene administratieve taken die ze zo goed mogelijk moeten opvolgen. Om iedere eenheid hierin te ondersteunen heeft het Landelijk Secretariaat enkele van deze taken uitgeschreven. Laatste herziening: 1 augustus 2015 Contactpersoon FOS4U: Yannick Delvaux:

2 N o 1 Ledenadministratie Dit gedeelte van de Admibundel verduidelijkt de werking van de ledenadministratie van FOS Open Scouting vzw. De ledenadministratie wordt gevoerd via een voortdurende wisselwerking tussen de eenheidssecretarissen en het Landelijk Secretariaat. Door deze wisselwerking wordt nauwgezet toegezien op de lidgelden van de leden. De verzekering is een onderdeel van het lidgeld en bijgevolg is het van groot belang dat iedereen zijn lidgeld betaalt. VERGEET NIET Het Landelijk Secretariaat is er om jou te helpen via: mail: telefoon: 09/ (vraag naar Yannick) fax: 09/ (vraag naar Yannick) Ons digitaal platform ledenadministratie ofte Keeo Voor zij die niet thuis zijn in de Beverwerking: Keeo is de bever in het beververhaal die voor de communicatie zorgt tussen mensen en bevers. Keeo is in de digitale wereld van FOS Open Scouting daarom de tool waarmee de eenheden met de nationale koepel communiceren in het kader van de ledenadministratie. Keeo werkt volledig online (keeo.fos.be). Je kan in dit platform zelf jouw leden toevoegen en verwijderen, er verzekeringen voor aanvragen, hun functies bijwerken en ze inschrijven voor je kampen en andere (nationale) activiteiten. De Stafmedewerker Ledenadministratie In Keeo houden de eenheidssecretarissen zelf het ledenbestand van hun eenheid up-to-date door dit online aan te passen. Ter ondersteuning kunnen ze communiceren met één persoon op het Landelijk Secretariaat: de Stafmedewerker Ledenadministratie Op dit moment is Yannick diegene die deze taak op zich neemt. Hij ontvangt online de betalingsenveloppes om leden te kunnen verzekeren, controleert of de correcte som aan lidgelden werd gestort en als alles in orde is zorgt hij er voor dat je leden het broodnodige groene vlagje krijgen. Heb je uitleg nodig over de werking van Keeo? Hij helpt waar nodig. Met heel veel plezier maakt hij tijd voor je vrij.

3 Handleiding? Keeo werd zodanig opgebouwd dat het eenvoudig te gebruiken is. Hierdoor vereist het onlineledenplatform geen handleiding. We hebben er wel voor gezorgd dat je gemakkelijk kan starten door gebruik van filmpjes over de belangrijkste functies in Keeo. Deze kan je terugvinden via keeo.fos.be (na inloggen -> Help ). Heb je het gevoel dat tussen die filmpjes de nodige uitleg ontbreekt, stuur gerust een mail naar of neem een kijkje op facebook.com/keeo.fos. Hou ook steeds de tips op het Keeo-dashboard in het oog! Heb je nog vragen over Keeo, mail gerust naar Yannick via Keeo-login & -profiel Eenheid - Admibundel - Administratie - 3 Om toegang te krijgen tot Keeo heb je een login en profiel nodig. Deze kunnen door ieder lid met eenheid-schrijfrechten aan andere leden van de eenheid worden toegekend. Om een login toe te kennen zoek je de persoon op en gaat naar de personenfiche. Vul er tweemaal een wachtwoord in en vink de optie aan om een mail te sturen met de logingegevens. Zorg er eerst voor dat het adres is ingevuld! Een gebruiker kan op dezelfde manier ook zijn eigen paswoord wijzigen. Vervolgens dien je nog een Keeo-profiel toe te kennen. Hiertoe klik je aan de rechterzijde van de personenfiche op profiel toevoegen. Kies voor eenheidschrijfrechten als je wil dat de persoon aanpassingen aan je ledenbestand kan doorvoeren. Kies voor eenheid-leesrechten als de persoon enkel mag lezen. Alle Gebruikers zonder KEEO-profiel kunnen enkel hun eigen gegevens zien en aanpassen. Om een profiel te verwijderen klik je op het rode bolletje met de witte X. Nieuwe leidingploeg? Contacteer de vorige leiding en vraag deze je een Keeo-login en - profiel toe te kennen. Vervolgens kan de nieuwe eenheidsleiding de oude profielen verwijderen. Raak je er niet wijs uit? Mail naar Yannick via

4 Werkwijze Leden toevoegen / bewerken / archiveren Log in via keeo.fos.be en ga naar het tabje Personen. Wil je een nieuw lid toevoegen kies je voor de optie Nieuwe persoon toevoegen. Via het rechter tabje Filters of de zoekmogelijkheid op het dashboard kan je een persoon zoeken. Eens hij/zij in de overzichtslijst staat aangeduid, kan je op het potloodje rechts onder Acties klikken om zijn/haar profiel te bewerken. Wil je een lid archiveren klik je op het rode bolletje met de witte X. Je kan volgende gegevens ingeven via de persoonlijke fiche van een lid:

5 De belangrijkste gegevens voor het Landelijk Secretariaat zijn: naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum en functie (tak). Het opgeven van de nationale functie is vereist om een verzekering toe te kunnen kennen aan een lid! Voor leid(st)ers en andere belangrijke personen (vb. vzw-voorzitters, penningmeesters, ) verwachten we ook minstens een telefoonnummer (bij voorkeur GSM) én een mailadres. Alle andere gegevens zijn optioneel. Met het oog op een vlottere communicatie hebben we wel graag ook van alle leden een adres. Aan de rechterzijde bevinden zich de adresgegevens. Vergeet zeker niet minstens de gegevens van één ouder of voogd in te vullen. In geval van nood weet je wie te contacteren. Bij het aanmaken van een nieuw lid moet je na het invullen van de basisgegevens eerst de persoon opslaan via de knop Opslaan helemaal onderaan. Daarna kan je door deze persoon terug te bewerken extra informatie opgeven zoals een functie of een verzekering, zoals hieronder beschreven staat. Eenheid - Admibundel - Administratie - 5 Functies toekennen Zoek een persoon op en kies om zijn/haar profiel te bewerken. Op de personenfiche zie je rechts de mogelijkheid om een functie: toe te voegen, de historiek ervan te bekijken, of te archiveren. Je archiveert de huidige functie door op het rode bolletje met de witte X te klikken. Waarna je op Functie toevoegen klikt en de nieuwe functie hierop aanduid. Je kan dit ook voor een groep mensen in 1 keer te doen door onder het tabje Personen de gewenste leden links aan te vinken en bij opties op Functie toevoegen te klikken. De oude functie kan je bij x-aantal personen tegelijk archiveren door in dezelfde lijst voor Functie verwijderen te kiezen. Zolang je de oude functie niet hebt gearchiveerd is deze van tel bij bvb. het ophalen van een ledenlijst van een specifieke tak. Verzekeringen toekennen Zoek een persoon op en kies om zijn/haar profiel te bewerken. Op de personenfiche zie je rechts de mogelijkheid om een verzekering toe te voegen (basisverzekering , SOM-verzekering of proefverzekering). Door leden te koppelen aan een verzekering komen ze in een betalingsenveloppe terecht. Deze komt pas op het Landelijk Secretariaat wanneer je ze onder het blad betalingen via het icoon sluit.

6 Eens de betaling werd ontvangen wordt deze op het Landelijk Secretariaat goedgekeurd en zijn deze leden verzekerd. Wat moet je bij de betaling onthouden: Rekeningnummer: BE GEBABEBB Bedrag: 27 Mededeling: Nummer van betalingsenveloppe (zie mail/keeo-betalingsenveloppe) Betalingen die toekomen op het Landelijk Secretariaat met een onvolledige of foutieve mededeling, worden teruggestort naar de eenheid. Die betaling zal daarna dus opnieuw en correct moeten gebeuren. Ledenlijsten Indien je lees- of schrijfrechten hebt kan je via Keeo steeds lijsten opvragen door gebruik te maken van filters en deze dan te exporteren. Bij het starten van een nieuw scoutsjaar op 1 september worden alle leden automatisch door Keeo als lopend lid aangeduid (oranje vlaggetje). Dit betekent dat ze vorig jaar lid waren en dat we een betaling voor het komende jaar verwachten. In afwachting blijven deze leden uiteraard verzekerd tot 31 december van het huidige jaar. Is tegen 15 december de betaling van het lidgeld voor het komende jaar niet doorgegeven krijgen ze vanaf 1 januari een rood vlaggetje. Ontvangen we het lidgeld wel tijdig dan krijgen ze na verwerking een groen vlaggetje. Let dus wel op. Zijn er leden die mee gaan op activiteit maar een rood vlaggetje hebben, zijn die op dat moment niet meer verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De lidkaart Elk lid van FOS Open Scouting heeft recht op een lidkaart. Met deze lidkaart kan je aantonen dat je lid bent van FOS Open Scouting, maar kan je ook korting krijgen in enkele winkels van andere jeugdbewegingen (De Banier, Hopper). Op de Infovoormiddag eenheidsondersteuning in 2014 ontving elke eenheid een pakket lidkaarten die meteen geldig waren tot Eenheden die niet vertegenwoordigd waren op de infovoormiddag kregen later een pakket in de bus. Er worden dit jaar dus geen nieuwe pakketten lidkaarten uitgedeeld. Echter zullen in het voorjaar van 2016 wel nog eens lidkaarten worden bijgedrukt en verdeeld onder de eenheden, op basis van de ledengegevens die op dat moment actueel zijn in KEEO. Op die manier beschikken nieuwe leden ook meteen over lidkaart die dan nog 2 jaar geldig is.

7 No 2 Bankrekening voor eenheden De banken willen/moeten hun klanten beter (leren) kennen. Wanneer jouw eenheid een nieuwe rekening opent of jullie de volmachten veranderen, dan kan het bankkantoor vragen naar de statuten van jouw eenheid. FOS-eenheden zijn feitelijke verenigingen en hebben dus in principe geen statuten. Wanneer jouw eenheid ondersteund wordt door een steunvzw, dan beschikt deze laatste wél over eigen statuten. Toch raden we aan ook een aparte rekening te houden op naam van de eenheid zelf. Omdat banken deze feitelijke verenigingen ook goed willen kunnen identificeren (leiding komt en gaat, maar de rekening en het geld blijven wel bestaan) geven banken zelf formulieren mee waarop je allerlei gegevens moet invullen. Die formulieren zijn echter niet altijd even duidelijk of zijn soms erg omvangrijk (sommige banken geven een document van liefst 7 pagina s mee). Daarom geven we jou een eenvoudiger formulier. Dit wordt ook door de meeste banken aanvaard. We stelden namelijk het formulier op in overleg met de banksector, De Ambrassade en de jeugdwerksector. Indien nodig kan het Landelijk Secretariaat je ook een document bezorgen dat je erkenning als eenheid van FOS Open Scouting staaft. Vergeet hierbij niet te vermelden dat het financieel beleid door de eenheid gebeurt en niet door FOS Open Scouting vzw. Eenheid - Admibundel - Administratie - 7 BIJLAGE Formulier bankrekening voor eenheden

8 N o 3 Belastingvrije giften Verbouwingen aan je lokaal, de aankoop van nieuwe tenten of een nieuwe boot daar zijn veel centjes voor nodig! Heb je er ooit al eens aan gedacht om aan de ouders van je leden een gift te vragen? Via het systeem belastingvrije giften kan je je ouders en andere sympathisanten warm maken om je project te helpen financieren. Iedere gift vanaf 40 die geschonken werd zonder return kan van de belastingen worden afgetrokken. Het verlenen van een belastingvermindering is immers alleen geldig voor schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde. De schenker mag er dus geen enkel voordeel aan over houden. Hieronder krijg je kort wat uitleg over de te nemen stappen. Meer info kan je vinden op fosopenscouting.be > administratie. Wie kan project aanvragen? Enkel eenheden van FOS Open Scouting als feitelijke vereniging mogen een project aanvragen. FOS Open Scouting vzw heeft immers een erkenning voor het ontvangen van belastingvrije giften, onze eenheden maken net als al onze leden deel uit van deze vereniging zonder winstoogmerk. Dit houdt dus ook in dat steunvzw van eenheden geen project kunnen aanvragen bij FOS Open Scouting vzw om fiscaal aftrekbare giften te kunnen innen. Als erkende vzw mogen wij immers enkel zelf giften ontvangen en deze niet doorsturen naar andere (niet-erkende) vzw's. Kortom vzw s die voortvloeien uit de eenheden komen niet in aanmerking om een project aan te vragen, enkel de eenheid die als feitelijke vereniging aangesloten is bij FOS Open Scouting vzw kan dit. Waarvoor kan je een project aanvragen? Voor alle initiatieven die in het voordeel zijn van de eenheid en die buiten de gewone werking vallen, zoals: de bouw van een lokaal de aanleg van het terrein renovaties en onderhoudswerken het aankopen van keukenmaterieel een promo- of ledenwervingscampagne het aankopen van nieuwe tenten etc. Hoe vraag je een project aan? Je gaat naar onze website of neemt er deze Admibundel bij. Hier vind je het aanvraagdossier belastingsvrije giften terug dat je volledig dient in te vullen. Vergeet niet: de naam en het rekeningnummer moeten van de eenheid zelf zijn! Dus niet van de ondersteunende comités (die mogelijks een vzw zijn), want dat is niet wettelijk. Je ondertekent waar gevraagd en stuurt het terug naar het Landelijk Secretariaat. Het aanvraagdossier komt op het Landelijk Secretariaat toe en wordt dan ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het Federaal Bestuur. Eens het project is goedgekeurd krijg je hiervan een brief met de vermelding van het projectnummer en de naam die het project heeft gekregen.

9 Waarom wordt een project afgekeurd? Een project kan om verschillende redenen afgekeurd worden, maar de volgende zijn de meest voorkomende: Het doel van het project past niet binnen de voorwaarden. Kampgelden, lidgelden e.d. laten subsidiëren via de belastingvrije giften gaat bijvoorbeeld niet. Het rekeningnummer is niet dit van de eenheid, maar van het ondersteunende comité of de ondersteunende vzw. Verloop na goedkeuring van het project De schenkers storten hun gift op het rekeningnummer: BE GEBABEBB met vermelding van het gekregen projectnummer. Geef dit ook duidelijk door aan de mogelijke schenkers! Twee à drie maal per jaar zal een overzicht worden verstuurd waarop informatie te vinden is over de individuele schenkers en giften, maar ook een financieel overzicht waarin je kan terugvinden hoeveel er reeds aan het project werd geschonken en wat hiervan aan de eenheid werd doorgestort. Eenheid - Admibundel - Administratie - 9 Terwijl de schenkers hun giften storten op de rekening van FOS Open Scouting moet de eenheid minstens één factuur indienen voordat er een doorstorting kan gebeuren aan de eenheid. Het bedrag van de doorstorting zal nooit hoger liggen dan het bedrag van de factuur en/of de reeds ontvangen giften. De factuur moet steeds een duidelijk verband hebben met het project! De schenkingen moeten steeds via FOS Open Scouting vzw gebeuren. Dus wanneer iemand rechtstreeks aan de eenheid een gift stort komt deze gift niet in aanmerking als een belastingvrije gift. Ook niet als de eenheid dit door stort aan FOS. Wanneer een gift binnenkomt, worden de naam en het adres van het bankuittreksel gebruikt om een attest op te maken. Dus de schenkers moeten steeds rechtstreeks en op BE GEBABEBB storten. Communiceer dit duidelijk aan de potentiële schenkers! BIJLAGE Aanvraagdossier project belastingvrije giften Meer info kan je ook vinden via fosopenscouting.be/nl/administratie/belastingvrije-giften Colofon Een realisatie van FOS4U. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap Verantwoordelijke uitgever: FOS Open Scouting vzw Pieter Monsart Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent FOS Open Scouting

10

11 BANKREKENINGEN VOOR EENHEDEN Feitelijke vereniging:. FOS... (eenheidsnr. + naam) ADRES VAN DE FEITELIJKE VERENIGING: CORRESPONDENTIEADRES: DOEL VAN DE VERENIGING: Jeugdwerk VERTEGENWOORDIGERS VAN DE FEITELIJKE VERENIGINGEN (MIN 2): Naam en voornaam: Functie: Geboorteplaats en datum: kopie identiteitskaart bijvoegen Naam en voornaam: Functie: Geboorteplaats en datum: kopie identiteitskaart bijvoegen Naam en voornaam: Functie: Geboorteplaats en datum: kopie identiteitskaart bijvoegen WIJZE VAN BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE VERTEGENWOORDIGERS: De eenheidsraad (ER) benoemt en ontslaat de vertegenwoordigers. Dit wordt opgenomen in het verslag van de ER. De entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, is opgericht op vrijwillige en duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordelen van de leden (maar wel voor zichzelf als vereniging) en waarin de leden geen recht hebben op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng, weze het in geval van uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit. OPGEMAAKT TE., OP HANDTEKENING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS:

12 AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Laatste herziening juli 2015 Contactpersonen FOS4U Aanvraag: Opvolging Dossier: Woordje vooraf PROJECTEN DIE IN AANMERKING KOMEN - verbouwingen aan het lokaal, - aankoop van tenten voor de eenheid, - aankoop van kookmaterieel voor de eenheid, - idem voor spelmateriaal, - financiering van een reclamecampagne,. PROJECTEN DIE IN GEEN GEVAL IN AANMERKING KOMEN - lidgelden, - betalingen voor deelname aan kampen of weekends, - betalingen voor deelname aan Jamboree, - betalingen voor deelname aan federale of provinciale activiteiten. HOE VERLOOPT DE ADMINISTRATIE? Wanneer giften binnenkomen via het rekeningnummer BE GEBABEBB, kan FOS jou voorschotten verlenen, na het voorleggen van facturen en betalingsbewijzen. De volledige lijst van personen die een gift deden, wordt door FOS doorgestuurd naar de Administratie van Financiën. Enkel giften vanaf 40 euro die zijn afgestaan zonder tegenwaarde zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscale attest verkrijgen de schenkers in het begin van het jaar dat volgt op de datum van de gift, dus ruimschoots op tijd voor hun belastingaangifte. Aanvraagdossier tot subsidiëring van een project door middel van belastingvrije giften ALGEMENE GEGEVENS Gelieve alle formulieren duidelijk en nauwkeurig in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar het Landelijk Secretariaat: KORTRIJKSESTEENWEG 639, te 9000 GENT. Dit aanvraagdossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van FOS Open Scouting. Na goedkeuring wordt de eenheidsleider op de hoogte gebracht van het projectnummer en het rekeningnummer waarop alle giften dienen gestort. Alle giften moeten bestemd zijn voor FOS Open Scouting vzw. Giften gericht aan een eenheid, provincie of steuncomité worden niet aanvaard. Eenheden en provincies kunnen wel projecten indienen, die in aanmerking komen om door FOS gesubsidieerd te worden. Meer info kan je vinden via FOS Open Scouting vzw Belastingsvrije giften Kortrijksesteenweg Gent Laatste herziening juli 2015 BE GEBABEBB //1/

13 AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Eenheidsnaam & nr: Rekeningnr. waarop de giften mogen doorgestort worden MOET van de eenheid zijn, die deel uit maakt van FOS Open Scouting vzw. Naam ondertekenende eenheidsleider: Tel. ondertekenende eenheidsleider: Benaming van het project: De voorwaarden Ondergetekende vraagt voor dit project een subsidie aan vanwege FOS Open Scouting vzw. Hij/zij verbindt er zich toe deze subsidie volledig aan te wenden voor bedoeld project en op elk moment en op eenvoudige vraag alle bewijsmateriaal hiervoor op te sturen naar FOS Open Scouting vzw. Hij/zij is ervan op de hoogte dat het Algemeen Reglement van FOS de Federaal Verantwoordelijke controlerecht geeft op de boekhouding van de eenheid, en dat geen aankopen mogen geschieden die de eenheid in financiële moeilijkheden zouden kunnen brengen. Hij/zij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord de volledige boekhouding ter controle voor te leggen aan de Administratie der Directe Belastingen en verbindt er zich toe deze subsidie terug te storten, mocht uit de belastingcontrole blijken dat niet aan de voorschriften werd voldaan. Hij/zij verbindt bij deze de eenheid ertoe, indien de eenheid of diens rechtsopvolgers feitelijk en/of rechtens de FOS Open Scouting - werking zouden verlaten en/of daden zouden stellen, die manifest onverenigbaar zijn met de FOS-doelstellingen, de ter beschikking gestelde gelden na eenvoudig schriftelijk verzoek van FOS Open Scouting vzw binnen de gestelde termijn terug te betalen aan FOS Open Scouting vzw. Datum: Handtekening*: *Bij de handtekening met de hand schrijven gelezen en goedgekeurd FOS Open Scouting vzw verbindt er zich toe om: 1. Tot het dekken van kosten van algemeen beheer geen hoger bedrag te zullen besteden dan 20% van haar bestaansmiddelen van alle aard, vooraf verminderd met die welke voortkomen van andere erkende instellingen. 2. De diensten van de Administratie der Directe Belastingen toe te staan haar boekhouding te controleren telkens zij dat nuttig achten. FOS Open Scouting vzw Belastingsvrije giften Kortrijksesteenweg Gent Laatste herziening juli 2015 BE GEBABEBB //2/

14 AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN BEGROTING EN KOSTENRAMING PROJECT Voorziene uitgaven Bedrag in euro TOTAAL BEDRAG IN EURO Datum: Handtekening: FOS Open Scouting vzw Belastingsvrije giften Kortrijksesteenweg Gent Laatste herziening juli 2015 BE GEBABEBB //3/

15 AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Motivatie van het project Doel van het project: Concrete omschrijving: Datum: Handtekening FOS Open Scouting vzw Belastingsvrije giften Kortrijksesteenweg Gent Laatste herziening juli 2015 BE GEBABEBB //4/

16 AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Verklaring op eer Voor de eenheid (naam) van de vzw FOS Open Scouting, verklaart Naam & adres EL op eer dat de gegevens doorgegeven via het projectdossier, waar zijn. Gedaan te Op Handtekening EL FOS Open Scouting vzw Belastingsvrije giften Kortrijksesteenweg Gent Laatste herziening juli 2015 BE GEBABEBB //5/

Ledenadministratie. Ons digitaal platform ledenadministratie ofte Keeo

Ledenadministratie. Ons digitaal platform ledenadministratie ofte Keeo N o 1 Ledenadministratie Woord vooraf Dit gedeelte van de admibundel verduidelijkt de werking van de ledenadministratie van FOS Open Scouting vzw. De ledenadministratie wordt gevoerd via een voortdurende

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN

AANVRAAGDOSSIER BELASTINGSVRIJE GIFTEN Laatste herziening juli 2015 Contactpersonen FOS4U Aanvraag: rik@fos.be Opvolging Dossier: yannick@fos.be Woordje vooraf PROJECTEN DIE IN AANMERKING KOMEN - verbouwingen aan het lokaal, - aankoop van tenten

Nadere informatie

ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE

ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE ADMIBUNDEL ALGEMENE ADMINISTRATIE Alle eenheden hebben een aantal algemene administratieve taken die ze zo goed mogelijk moeten opvolgen. Om iedere eenheid hierin te ondersteunen heeft het Landelijk Secretariaat

Nadere informatie

ADMIBUNDEL 2015-2016. Colofon. Een realisatie van FOS4U. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap

ADMIBUNDEL 2015-2016. Colofon. Een realisatie van FOS4U. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap ADMIBUNDEL 2015-2016 Colofon Een realisatie van FOS4U. Met steun van de Vlaamse Gemeenschap Verantwoordelijke uitgever: FOS Open Scouting vzw Pieter Monsart Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent www.fosopenscouting.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND 1-1-2016 HANDBOOGLIGA HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND Handleiding voor clubs Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanmelden als clubadministrator... 2 inloggen... 2 Beheer clubgegevens... 3 zoekfunctie... 4 Lijsten

Nadere informatie

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE Hoe kan je een attest Animator Hoofdanimator Instructeur uitgereikt door de Vlaamse overheid behalen? Hoe zit dat nu met terugbetaling van cursusgeld? Met subsidies voor geattesteerde

Nadere informatie

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be

Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be http://olaf.fros.be Secretariaat FROS-LZV Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo 016/296.378 secretariaat@froslzv.be Verantwoordelijke uitgever: Pierre Janssens; Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem Inhoudstafel 1. Algemene info

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 I. De aansluiting van de club... 4 II. Nieuwe leden/hernieuwingen... 5 Voorbeeld: Opmaakbon...6 Voorbeeld: Verzekerings/aansluitingsformulier...7 III. Het lidboekje...

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

nieuw! nieuw! nieuw! ONLINE INSCHRIJVEN nieuw! nieuw! nieuw!

nieuw! nieuw! nieuw! ONLINE INSCHRIJVEN nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! ONLINE INSCHRIJVEN nieuw! nieuw! nieuw! Gym-harop v.z.w. gaat mee met z n tijd! We gaan vanaf dit turnjaar gebruik maken van de online tool van Gymfed voor de inschrijvingen. M.a.w.

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE

Vak 1: AANVRAAG DOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING OF ORGANISATIE AANVRAAG LIDMAATSCHAP VOOR DE CULTUURRAAD TIENEN Deze aanvraag betreft een socio-culturele vereniging of organisatie die werkt met vrijwilligers of professionele beroepskrachten: vul vak 1 tot en met 7

Nadere informatie

Wall-e, jouw KLJ-assistent online!

Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Handleiding 1. Algemene voorwaarden Door gebruik te maken van Wall-e ga je als bestuurslid akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vind je terug op de KLJ-website

Nadere informatie

aanvraagformulier ondersteuning fonds op maat

aanvraagformulier ondersteuning fonds op maat aanvraagformulier ondersteuning fonds op maat Versie 12/03/2008 Groepsgegevens Groepsnaam Groepsnummer Adres Gemeente en postnummer Naam aanvrager Adres Aanvrager Gemeente en Postnummer Telefoonnummer

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

HANDLEIDING KAVO-TOOL

HANDLEIDING KAVO-TOOL Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersonen: Julie Bouttiau Anne De Ridder T 02 553 69 73 E-mail: kadervorming@cjsm.vlaanderen.be ///// HANDLEIDING KAVO-TOOL Handleiding voor verenigingen

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inloggen Elke secretaris heeft de login gegevens ontvangen om zich aan te melden bij het ledenbeheer.

Nadere informatie

ADMIBUNDEL SOM- FONDS

ADMIBUNDEL SOM- FONDS ADMIBUNDEL SOM- FONDS Kan niet iedereen het lidgeld betalen? Lig je wakker van de kostprijs van kampen of activiteiten? Bereiken jullie voornamelijk blanke middenklasse en maakt dat je zorgen? Wat met

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 19 april 2016 Versie 3.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Databank verenigingen: handleiding

Databank verenigingen: handleiding Databank verenigingen: handleiding 15.04.2013 HOE MELD IK MIJN VERENIGING AAN? Wat is de databank verenigingen? Beheer je eigen account en die van je vereniging online. Wijzig zelf je gegevens en die van

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen.

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE NAAM VERENIGING : ERKENNING...... A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be ERKENNING BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 265

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

FAQ s module online inschrijven

FAQ s module online inschrijven Ledenbeheer - ClubDESK FAQ s module online inschrijven Gent l 16 juli 2015 Hieronder kunnen jullie een antwoord vinden op de meest gestelde vragen die gesteld worden over de module online inschrijven.

Nadere informatie

BEA (Budget voor Economisch Advies)

BEA (Budget voor Economisch Advies) BEA (Budget voor Economisch Advies) OFTEWEL HET ONDERNEMERSCHAPSPORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat

Nadere informatie

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Lieve Gastouder, Opvang bieden is fantastisch. Je doet je werk met plezier en krijgt knuffels van je gastkinderen en complimenten van de ouders.

Nadere informatie

Voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille

Voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille HANDLEIDING KMO-PORTEFEUILLE Vanaf 01/12/2017 hebben wij, Eye Contact / Lazuli Training, een KMO-Portefuille met erkenningsnummer DV.O XXXXXX (de O is een letter is en niet het cijfer nul!) A. WAT IS EEN

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR UITVOERDERS INHOUD 1. Wat doe je bij de eerste keer inloggen op my.tentoo?... 1 2. Wat moet je doen voor je begint te werken?... 2 4. Een werkbriefje invoeren... 4 5. Werkbriefjes

Nadere informatie

Een uur voor mijn buur. http://genk.elas.letsplaza.net/ Handleiding elas 2.0

Een uur voor mijn buur. http://genk.elas.letsplaza.net/ Handleiding elas 2.0 Een uur voor mijn buur http://genk.elas.letsplaza.net/ Handleiding elas 2.0 0 Inhoud Wat vooraf gaat 2 Wat is elas? 3 Werking elas 3 Loginscherm 3 Paswoord aanpassen 4 Paswoord vergeten 4 Het hoofdscherm

Nadere informatie

Handleiding: inschrijven voor de Missiodag

Handleiding: inschrijven voor de Missiodag Ik probeer mijn parochie/federatie in te schrijven, maar het lukt niet. Wat moet ik doen? Volg deze handleiding! Het inschrijven voor de Missiodag gebeurt via de administratieve site van IJD: 'Regi' (www.regi.ijd.be).

Nadere informatie

Handleiding Octopusverantwoordelijke:

Handleiding Octopusverantwoordelijke: Handleiding Octopusverantwoordelijke: Digitaal leerplatform www.octopusverkeersland.be Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw Verkeerspedagogisch Instituut vzw) Generaal Capiaumontstraat 11b1 2600 Antwerpen-Berchem

Nadere informatie

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Inleiding Om betalingen via PayPal in uw webshop te ontvangen dient u een zakelijk PayPal account te openen. Middels een zakelijk account kunnen namelijk

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

BEA (Budget voor Economisch Advies)

BEA (Budget voor Economisch Advies) BEA (Budget voor Economisch Advies) OFTEWEL HET ONDERNEMERSCHAPSPORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

Handleiding profielbeheerder

Handleiding profielbeheerder Handleiding profielbeheerder Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Toegang tot het webportaal... 1 3. Profiel vervolledigen... 2 4. Nieuwe gebruikers aanmaken... 3 5. Gebruikers beheren... 4 6. Opvolgen van je mobiliteitsaankopen...

Nadere informatie

Handleiding ONLI. Inhoudstafel

Handleiding ONLI. Inhoudstafel Handleiding ONLI Versiebeheer: Versie Datum wijzigingen 1.0 19/01/2015 Eerste versie 1.1 30/01/2015 Blz. 9 : antwoorden op een bericht in je mailbox die verstuurd werd uit ONLI. Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven U kunt dit formulier ook online invullen. Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven tel.: 09 269

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor werkgevers Inhoudstafel Account aanmaken Organisatiegegevens ingeven Een job posten Post uw job op Facebook Een job kopiëren Collega s uitnodigen Job onzichtbaar maken

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Greet Jansen 03/ Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN

Greet Jansen 03/ Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Greet Jansen greet@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inhoudsopgave Inloggen in het ledenbeheer... 3 Clubgegevens raadplegen en wijzigen... 3 De gegevens

Nadere informatie

Akela handleiding basis Starthandleiding voor het eerste begin

Akela handleiding basis Starthandleiding voor het eerste begin Akela handleiding basis Starthandleiding voor het eerste begin Inhoudsopgave 1 Inleiding:...3 2 Account aanmaken: (éénmalig per lid)...4 2.1 Inlog-account aanvragen:...4 2.2 E-mail kwijt of niet ontvangen:...6

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden van

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES Met dit formulier vraag je werkingssubsidie aan verenigingen voor steun

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN

HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN HANDLEIDING WERKPLEKDUAAL.BE VOOR ONDERNEMINGEN VERSIE: 7 februari 2017 Opgelet: werkplekduaal.be wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd. Het is dan ook mogelijk dat er af en toe iets wijzigt aan de

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerkrachten

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerkrachten Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor leerkrachten Inhoudstafel Account aanmaken School inschrijven Collega s uitnodigen Leerlingen opvolgen Tips voor opvolging leerlingen Om de school in te schrijven,

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Handleiding nieuwe website Cozycar voor gebruikers

Handleiding nieuwe website Cozycar voor gebruikers 1 Handleiding nieuwe website Cozycar voor gebruikers Inhoudstafel 1. Registreren en inloggen... 2 1.1 Heb je nog geen autodeel-account?... 2 1.2 Heb je al een autodeel-account aangemaakt of had je al een

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen...

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen... 1 Inhoud 1. Balie applicatie... 2 2. UiTPAS inlezen... 3 3. UiTPAS registreren... 4 4. Pashouder zoeken... 6 5. Gegevens aanpassen... 7 6. UiTPAS blokkeren en vervangen... 11 7. Punt toekennen... 12 8.

Nadere informatie

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven.

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Opvangdossier 1 Voorwoord In opdracht van de stad Leuven is de stedelijke vzw Kinderopvang Leuven

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding aanvragen account verenigingendatabank

Handleiding aanvragen account verenigingendatabank Handleiding aanvragen account verenigingendatabank Om gebruik te maken van de verschillende subsidiemogelijkheden binnen het district en de stad, moet je je als vereniging eerst laten opnemen in de verenigingendatabank.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Aanmelden op webshop.boerekreek.be

Aanmelden op webshop.boerekreek.be Aanmelden op webshop.boerekreek.be Om gebruik te maken van de webshop dient u zich eenmalig te registreren. Als dit gebeurd is kan u zich altijd aanmelden met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 Alle onderstaande antwoorden hebben uitsluitend betrekking tot de volgende sportvereniging: Naam (*):.. Adres maatschappelijke zetel (*): Om lid te worden

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Handleiding inloggen www.ro-bisdommen.be

Handleiding inloggen www.ro-bisdommen.be Inhoud Inloggen als instelling... 1 OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.... 3 OPTIE 2. U bent reeds geregistreerd... 4 Gebruik van de website... 4 Uw gegevens beheren... 4 Wijzigen wachtwoord... 4 Contracten...

Nadere informatie

NIEUWE BESTELMETHODE WEBSITE MARSIVAL

NIEUWE BESTELMETHODE WEBSITE MARSIVAL NIEUWE BESTELMETHODE WEBSITE MARSIVAL Inloggen Log in met uw emailadres en uw wachtwoord. Elke gebruiker dient ingelogd te zijn om te bestellen of offertes op te maken. Nog geen klant? Klik op Nog niet

Nadere informatie

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven.

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Opvangdossier 1 Voorwoord In opdracht van de stad Leuven is de stedelijke vzw Kinderopvang Leuven

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie CC De Herbakker Eeklo Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, We raden u aan om gebruik te maken

Nadere informatie

HET OPENEN VAN EEN REKENING BIJ TRIODOS (stap voor stap) De te downloaden documenten zitten ook in het mapje voor de financieel verantwoordelijke.

HET OPENEN VAN EEN REKENING BIJ TRIODOS (stap voor stap) De te downloaden documenten zitten ook in het mapje voor de financieel verantwoordelijke. HET OPENEN VAN EEN REKENING BIJ TRIODOS (stap voor stap) www.triodos.be De te downloaden documenten zitten ook in het mapje voor de financieel verantwoordelijke. Social profit groene balk: Zichtrekeningen

Nadere informatie

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17)

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) - Ondergetekende,, voorzitter/ secretaris/ groepsleider* van eerdergenoemde

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Handleiding VWB extra.net

Handleiding VWB extra.net Handleiding VWB extra.net Deze handleiding is bedoeld voor zowel individuele leden (t.e.m. punt 6) als voor de verantwoordelijken van de clubs (punt 7 t.e.m. 18). Dit zijn de personen die de club kunnen

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 17 februari 2016 Versie 2.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie