Provincieraad van Antwerpen. Bulletin van vragen en antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincieraad van Antwerpen. Bulletin van vragen en antwoorden"

Transcriptie

1 Provincieraad van Antwerpen Bulletin van vragen en antwoorden Juni 2014

2 De deputatie van de provincie Antwerpen Voorzitter: Leden: Provinciegriffier: Cathy Berx, gouverneur Luk Lemmens Ludwig Caluwé Inga Verhaert Bruno Peeters Peter Bellens Rik Röttger Danny Toelen D/2014/0180/4-33 V.U.: Danny Toelen, Provinciegriffier, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

3 INHOUDSTAFEL SCHRIFTELIJKE VRAGEN Schriftelijke vraag van 27 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de besteding van 0,7% van het provinciaal budget aan ontwikkelingssamenwerking Schriftelijke vraag van 29 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de geplande fiets- en wandelbrug (parkverbinding) aan het Rivierenhof Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over een audit over de samenwerking tussen het APB De Warande en de vzw Aktua Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over oninbare facturen Schriftelijke vraag van 8 februari 2014 van mevrouw Greet BOCKX, provincieraadslid (Groen) over het crossterrein Hondapark te Balen Schriftelijke vraag van 27 februari 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over de kap van sparren op het domein De Averegten te Heist-op-den-Berg Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het gevoerde beleid met betrekking tot overuren Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over leegstandsheffing op provinciaal patrimonium Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de leerlingenaantallen in het provinciaal onderwijs Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het verstrekken van zogenaamde "vrijkaarten" voor Tomorrowland Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de deputatie Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de departementshoofden en griffier Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de directeurs van de provinciale musea Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het zogenaamde "luxeverzuim" in het provinciaal onderwijs

4 Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de verhuis van de provinciale kunstcollectie Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het gunnen van opdrachten aan I.O.K Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de bezoekersaantallen in de provinciale musea Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de ontbossingsproblematiek Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de Tolk- en Vertaaldienst van de Provincie Antwerpen (T.O.P.A.) Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de erkenning van de moskee Mehmet Akif Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de verkoop van waardevolle materialen uit het gewezen provinciehuis Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de verkoop van provinciaal patrimonium Schriftelijke vraag van 7 maart 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over de realisatiegraad van de fietsostrade Antwerpen-Lier (Aarschot) Schriftelijke vraag van 10 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over een tweetalige uitnodiging voor een vernissage in het MoMu Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over arbeidsongevallen Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het detacheren van provinciepersoneel Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over studieopdrachten door derden voor de griffier Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over studieopdrachten door derden voor de gouverneur Schriftelijke vraag van 13 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de lezingenreeks 'Less is More' Schriftelijke vraag van 13 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de afbraak van het provinciehuis

5 Schriftelijke vraag van 13 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de toekomst van het Vrieselhof Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de brand op het domein Zilvermeer Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de onmogelijkheid om bepaalde archivalia terug te vinden op de Provant-webstek Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de deelname van de provincie in bepaalde verenigingen, stichtingen en vennootschappen Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de Antwerpse provinciale 'Chinadesk' in Shaanxi Schriftelijke vraag van 18 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het invorderen van uitstaande schulden Schriftelijke vraag van 18 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het afschaffen van wateringen Schriftelijke vraag van 18 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het Bulletin van Vragen en Antwoorden Schriftelijke vraag van 24 maart 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de stand van zaken in verband met de speeltuigen in het Rivierenhof Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over sociale onrust in het Vrijbroekpark te Mechelen Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de collectiedagen WOI Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de online-databank 'Wegwijzer WO I' Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de tentoonstelling 'De Groote Oorlog in grote lijnen' Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het verdelen van hout Schriftelijke vraag van 8 april 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het stopzetten van 'Crossing Border' Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over een groepsaankoop van zonnepanelen

6 Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over omgevingswerken rond de Warande Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de stormschade aan De Studio Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de opening van het zogenaamde Antwerpse rep office van CEIC Schriftelijke vraag van 17 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over oninbaar verklaarde vorderingen

7 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2014 Schriftelijke vraag van 27 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de besteding van 0,7% van het provinciaal budget aan ontwikkelingssamenwerking. In het bestuursakkoord lezen we dat ook deze deputatie zich engageert om minimaal netto 0,7% van de gewone begroting te besteden aan het Noord-Zuidbeleid van de provincie. - Ik had graag een overzicht van alle begrote uitgaven die door de deputatie meegeteld worden om de netto 0,7% van de gewone begroting norm te halen. - Hoeveel % van de gewone begroting valt onder het Noord-Zuidbeleid? Halen we de 0,7% norm, zitten we eronder of gaan we erboven? - Welke criteria worden gehanteerd waarmee bepaald wordt of een bepaalde uitgave binnen het Noord-Zuidbeleid mag vallen? Antwoord van de deputatie (13 februari 2014): In antwoord op uw vraag van 27 januari 2014 betreffende de berekening van de 0,7% norm kunnen wij u het volgende meedelen: Tot en met 2013 werd de 0.7% berekend door totale uitgaven van de gewone dienst te nemen waarvan de schuld (intresten en aflossingen) werd afgetrokken. Voor het budget 2014 en conform de nieuwe BBC principes wordt dezelfde berekeningswijze gehanteerd. Binnen budget 2014 geeft dit volgende berekening: Exploitatie uitgaven de schuld (=intresten + aflossingen) = euro. 0.7% van dit bedrag betekent een totaal bedrag van euro voor het Noord-Zuidbeleid van de provincie. Aangezien de Noord-Zuiddienst van de provincie instaat voor het provinciaal Noord- Zuidbeleid worden alle uitgaven voor subsidies, werking en personeel van deze dienst meegeteld binnen de 0.7% norm, verminderd met de inkomsten, in casu de federale subsidie voor de uitvoering van het educatieprogramma Kleur Bekennen. Gezien de noodzaak van definitieve cijfers om een percentage berekening op toe te passen besliste de deputatie in zitting van 17 oktober 2013 om de budgetten van de dienst Noord-Zuidbeleid pas definitief te maken na de goedkeuring van het budget 2014 door de provincieraad van december In zitting van 13 februari 2014 bevestigde de deputatie het behoud van de 0.7% norm en werd ze geïnformeerd dat er een bijkomend bedrag moet worden voorzien om aan de 0.7% norm te voldoen. Deze budgetwijziging zal worden voorgelegd aan de provincieraad bij de eerstkomende budgetwijzigingsmogelijkheid in maart Onderstaand overzicht toont de berekeningswijze van de 0.7%: 1485

8 Budgetcijfers dienst Noord-Zuidbeleid: B2011 B2012 B2013 B2014 Ontvangsten Personeel Werking Subsidies Extra budget voor 0,7% Saldo netto-uitgaven DNZ Totale uitgaven provincie Waarvan schulduitgaven Totale uitgaven minus schuld % voor Noord-Zuid beleid 0,90% 0,91% 0,76% 0,70% Uitgaven nodig voor 0,7% Schriftelijke vraag van 29 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de geplande fiets- en wandelbrug (parkverbinding) aan het Rivierenhof. Op zes november stelden de Vlaamse regering en de Stad Antwerpen de 33 maatregelen voor die de files rond Antwerpen moeten verlichten. Dit in afwachting tot een structurele oplossing voor de Antwerpse Ring. Maatregel 29 handelt over de verkorting van het Ringfietspad op de Turnhoutsebaan. Wat betekent deze maatregel concreet voor het wandel-fietsbrugproject van de provincie Antwerpen dat door de vorige deputatie in samenwerking met AG Stadsplanning (Stad Antwerpen) werd uitgetekend? Kunt u mij de meest recente plannen ivm deze parkverbinding bezorgen? Antwoord van de deputatie (13 februari 2014): Impact maatregel 29 op wandel-/fietsproject aan Rivierenhof: Maatregel 29 kadert in de marges van het project Groene Singel en van het project Oosterweelverbinding. De fietspaden langs de Ring volgen een ladderstructuur, met het Ringfietspad aan de buitenzijde van de Ring en de singelfietspaden aan de binnenzijde van de Ring als ladderbomen. De sporten van de ladder zijn de verschillende bruggen over de Ring. De ladderboom ter hoogte van de E313 toont een grote omrij voor het Ringfietspad (zie groene lijn op figuur 1). Een kortere verbinding (brug over de op- en afritten E313) bleek moeilijk realiseerbaar. Maatregel 29 bestaat erin om het Ringfietspad ter hoogte van de Stenenbrug even naar de binnenzijde van de Ring te brengen, onder de op-/afrit Borgerhout te leiden en via de Turnhoutsebaanbrug terug te laten aansluiten op het Ringfietspad aan het fietstunneltje 1486

9 onder de Turnhoutsebaan (blauwe lijn op figuur 1). De omrij wordt zo ingekort. ( m ipv m). figuur 1: groene lijn: huidige verbinding - lange omrijroute blauwe lijn: voorgestelde kortere route in maatregel 29 Deze maatregel kan ingepast worden in een ontwerp voor de parkverbinding Rivierenhof. Voorlopig zal ze wellicht over de bestaande Turnhoutsebaanbrug lopen. Wat zijn de meest recente plannen voor de parkverbinding: Door de provincie en de stad Antwerpen is in 2012 een wedstrijd uitgeschreven voor het opmaken van een landschapsplan voor de westelijke kop en de relatie tussen Rivierenhof en district Borgerhout. In het kader hiervan wordt onder andere een masterplan opgemaakt voor de brug over de Turnhoutsebaan en de inrichting van de westelijke kop van het Rivierenhof. In overleg tussen de stad Antwerpen en de provincie focust het masterplan in eerste fase op de parking en de zone daarrond. Het masterplan voor de brug zelf is nog in ontwerpfase. Deze fase zal worden opgevolgd door de stad en DVT. Van zodra de ontwerpen binnen zijn worden deze overgemaakt. Voor de concrete invulling van de westelijke kop ondernam de provincie reeds een aantal effectieve stappen. De nieuwe parking ( parking Rivierenhof West ) is grotendeels aangelegd en zal dit voorjaar voltooid worden. Naast de parking is een speelzone in aanleg en komt er een recreatieve zone met bomen. Daarnaast werd een verhuisscenario en programma voor de invulling van de sportzone in de westelijke kop gekozen in samenwerking met de betrokken sportclubs en hierover werd een engagementsverklaring ondertekend door provincie, stad, district en alle betrokken sportclubs. Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 over een audit over de samenwerking tussen het APB De Warande en de vzw Aktua. Op 14 november besliste de bestendige deputatie om de evaluatie van de samenwerking tussen het APB De Warande en de VZW Aktua als een van de prioriteiten naar voor te schuiven voor het auditjaarprogramma 2014 van het Antwerpse provinciebestuur. Een aantal vragen in dit verband: 1487

10 Was er een rechtstreekse aanleiding om hiervan een prioriteit te maken? Wat gaat er precies onderzocht worden en welke methodiek zal worden gehanteerd? Wie voert deze audit uit? Hoe komt het dat deze audit niet eerst werd aangekaart binnen de schoot van de Raad van Bestuur van het APB De Warande? Antwoord van de deputatie (25 februari 2014): Er was geen rechtstreekse aanleiding om dit in het auditprogramma op te nemen, behalve het feit dat in de andere APB s van de provincie geen gebruik gemaakt wordt van een gelijkaardige samenwerking met een vzw. Zowel de administratieve, juridische als zakelijke aspecten van de samenwerking zullen onderzocht worden. De methodiek die daarbij zal worden gehanteerd werd vastgelegd in het Auditcharter. Deze audit wordt uitgevoerd door de Interne Auditor van ons bestuur. Deze aangelegenheid werd besproken met de voorzitters van het APB De Warande en van de vzw Aktuwa. Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 over oninbare facturen. In de deputatiezitting van 7 november werden twee van de provincie uitgaande facturen oninbaar verklaard. Concreet gaat het om volgende: DLOG Vlaamse overheid euro saldo 2.518,32 euro DLOG Vlaamse overheid ,92 euro Een andere uitgaande factuur werd gedeeltelijk oninbaar verklaard: DLOG Vlaamse overheid euro saldo , 18 euro voor een bedrag van , 18 euro Waarop hadden deze facturen betrekking en waarom werden ze oninbaar verklaard? Antwoord van de deputatie (25 februari 2014): De verklaringen voor deze oninbare facturen kan u terugvinden in het deputatiebesluit "Inning vastgestelde rechten oninbaarheid" d.d. 7 november Het deputatiebesluit bevindt zich in bijlage bij deze brief. 1488

11 Schriftelijke vraag van 8 februari 2014 van mevrouw Greet BOCKX, provincieraadslid (Groen) over het crossterrein Hondapark te Balen. Graag had ik antwoorden op de volgende vragen over het Hondapark in Balen: Welk studiebureau is er nu aangesteld en bezig op het terrein? Welke opdracht heeft dit bureau : geluidsmetingen,...? Hoeveel kost de studie? Wanneer is deze studie klaar? Antwoord van de deputatie (3 maart 2014): Op 19 september 2013 gunde de deputatie de opdracht opmaak kaderplan, zoektocht naar locaties voor geluidsproducerende sporten aan het studiebureau Grontmij voor een bedrag van ,05 euro (incl. btw). Het kaderplan zoektocht naar locaties voor geluidsproducerende sporten heeft als doel te onderzoeken waar er binnen de provincie Antwerpen locaties mogelijke zijn voor geluidsproducerende sporten. Een onderzoek van het Hondapark maakt deel uit van deze opdracht. Dit onderzoek zal gevoerd worden op 2 sporen: Spoor 1: onderzoek van een aantal concrete cases: Havengebied Antwerpen Motorcrossterrein Breugelheide te Lille Militair domein depot te Ravels Hondapark te Balen Spoor 2: screening van de ganse provincie Antwerpen op basis van een aantal afwegingscriteria. Momenteel zijn de onderzoeken nog lopende. De onderzoekstermijn is geraamd op 1 jaar en is gestart begin Schriftelijke vraag van 27 februari 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over de kap van sparren op het domein De Averegten te Heist-op-den-Berg. Vanaf 24 februari 2014 werd gestart met de kap van alle sparren op het domein Averegten te Heist op den Berg. Graag had ik antwoord gekregen op volgende vragen: 1. Hoeveel procent van de sparren was werkelijk aangetast? 2. Waar komt al het hout na de kap terecht? Bedoeld wordt of het hout in een of andere circuit terechtkomt. Wordt het verkocht? Komt het in het circuit van biomassa? Zijn er contracten daaromtrent? 3. Wanneer gebeurt de heraanplant? 1489

12 4. Gebeurt de heraanplant op dezelfde oppervlakte? Met andere woorden wil ik exact weten of er bosoppervlakte verdwijnt? Indien dit het geval is wil ik weten waar en wanneer dat zal gecompenseerd worden. 5. Met welke soorten zal de heraanplant gerealiseerd worden? Antwoord van de deputatie (14 maart 2014): In antwoord op uw schriftelijke vraag van 27 februari 2014 met betrekking tot de kap van het sparrenbestand in De Averegten, kan u het volgende meegedeeld worden: 1. Hoeveel procent van de sparren was werkelijk aangetast? We beschikken over precieze gegevens wat betreft dood of levend: 182 m³ dode bomen 238 m³ levende sparrenbomen Dus circa 45% was al dood. Over het percentage aangetaste bomen zijn geen exacte cijfers. Wel kan gesteld worden dat de aantasting zich snel verder aan het zetten was. Men kon het voortschrijden visueel waarnemen, en concluderen dat quasi alle bomen in minder of meerdere mate al aangetast waren. Aangezien de functie van het sparrenbos speelbos is, kon geen enkel risico genomen worden. 2. Waar komt al het hout na de kap terecht? Bedoeld wordt of het hout in een of andere circuit terechtkomt. Wordt het verkocht? Komt het in het circuit van biomassa? Zijn er contracten daaromtrent? Het hout werd via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verkocht aan de firma M. Goossens uit Westerlo. De dode bomen worden vermoedelijk gechipt voor biobrandstof. Het goede hout wordt verwerkt tot planken. Er zijn geen vaste bepalingen omtrent de afname van hout voor biomassa, het is op dit moment eerder aan de koper om deze in het circuit te brengen. 3. Wanneer gebeurt de heraanplant? Dit najaar zal de aanplanting al gebeuren. De bedoeling is om hierbij de scholen uit Heist-op-den-Berg en omgeving te betrekken. 4. Gebeurt de heraanplant op dezelfde oppervlakte? Met andere woorden wil ik exact weten of er bosoppervlakte verdwijnt? Indien dit het geval is wil ik weten waar en wanneer dat zal gecompenseerd worden. Er verdwijnt geen bos op dit perceel, boscompensatie is hier dus niet aan de orde. In het uitgebreide bosbeheerplan dat nu in Openbaar Onderzoek is, werd reeds voorzien om een eindkap in dit perceel te realiseren, weliswaar verder in de toekomst. We voeren 1490

13 deze maatregel dus versneld uit, en volgen ook de voorgestelde heraanplant zoals voorzien in dit bosbeheerplan. 5. Met welke soorten zal de heraanplant gerealiseerd worden? Wij zullen inheemse en standplaatsgeschikte bomen aanplanten. De juiste soortenkeuze bepalen we in de loop van maart-april in overleg met ANB en de milieuambtenaar van de gemeente. Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 over het gevoerde beleid met betrekking tot overuren. In het verleden heb ik al geregeld de nodige vragen gesteld m.b.t. de problematiek van de overuren in de provinciale diensten en ook nu wil ik dit dossier blijven opvolgen. Daarom had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen: Hoeveel bedroegen de gepresteerde overuren per dienst op en ? Welk algemeen beleid wordt er momenteel gevoerd in verband met gepresteerde overuren? Hoe worden deze afgebouwd? Werden er specifieke maatregelen genomen om het aantal overuren voor bepaalde diensten / personen in te perken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Antwoord van de deputatie (28 maart 2014): Vraag 1 : Hoeveel bedroegen de gepresteerde overuren per dienst op en ? Antwoord : Gelieve desbetreffend overzicht te willen terugvinden als bijlage met als titel : overuren van het provinciepersoneel De opgave voor het jaar 2013 is evenwel onvolledig omdat de betaling van de maanden november en december 2013 voor bepaalde diensten nog in behandeling is. Vraag 2 : Welk algemeen beleid wordt er momenteel gevoerd in verband met gepresteerde overuren? Hoe worden deze afgebouwd? Vraag 3 :Werden er specifieke maatregelen genomen om het aantal overuren voor bepaalde diensten/personen in te perken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Antwoord : Wij verwijzen naar uw identieke vraag van 22 januari 2013, waarop wij met brief van 18 februari 2013 hebben geantwoord. Ons beleid hieromtrent is niet gewijzigd. 1491

14 Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 over leegstandsheffing op provinciaal patrimonium. Sinds 1 januari 2010 is de gewestelijke heffing op leegstaande gebouwen en woningen vervallen. Gemeentelijke heffingen bleven echter bestaan, mits ze werden afgestemd op het decreet grond- en pandenbeleid. In het verleden telde het provinciale patrimonium leegstand, ik denk onder meer aan. 3 woningen in Booischot en het klooster aan de Ploegstraat in Antwerpen. Kan u mij in dit verband, een antwoord bezorgen op volgende vragen: Hoeveel leegstaande en/of onbewoonbare panden telt het patrimonium van de provincie momenteel en op welke panden wordt een leegstandsheffing geheven? Welke bedragen aan leegstandsheffing betaalde de provincie in de jaren 2010 tot en met 2013? Antwoord van de deputatie (14 maart 2014): In zitting van 13 maart 2014 heeft de deputatie kennis genomen van uw schriftelijke vraag van 28 februari betreffende leegstandsheffing op provinciaal patrimonium. Het is momenteel niet mogelijk een volledige lijst aan te leveren daar een aantal gegevens verspreid zitten en nog gecentraliseerd dienen te worden. Wel kan opgegeven worden dat de hiernavolgende panden leeg staan : - het klooster in de Ploegstraat te Antwerpen : dit zal in de loop van 2014 verkocht worden. - het pand Waalse Kaai 45 te Antwerpen : een verkoopdossier wordt opgestart. - de panden Turnhoutsebaan 192, 218, 226 en 228 te Antwerpen : deze werden gekocht voor uitbreiding van het domein Rivierenhof en zullen een bestemming krijgen via het masterplan dat voor het Rivierenhof in opmaak is. Er zijn momenteel geen onbewoonbaar verklaarde panden. Er werd in de periode 2010 t/m 2013 geen heffing wegens leegstand betaald. Voor de panden Turnhoutsebaan 218, , 226 en 228 werd een bedrag betaald van 6.364,00 EUR wegens verwaarlozing. Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 over de leerlingenaantallen in het provinciaal onderwijs. Op 1 februari vindt in alle scholen de officiële leerlingentelling plaats. Graag had ik de leerlingencijfers per provinciale onderwijsinstelling gekregen op volgende data: en en

15 en ? Antwoord van de deputatie (27 maart 2014): De gevraagde gegevens vindt u hieronder in tabelvorm. Dagonderwijs Secundair - Aantal leerlingen Volwassenenonderwijs LUC Datum Naam instelling STABR STABR M PIVA PISTG PISTG M PTS PTS M Totaal CVO PA De cijfers van PTS en PTSM van het schooljaar zijn niet volledig vergelijkbaar met de latere jaren. Vanaf het schooljaar werd het vroegere PITO Mechelen immers gefusioneerd met de PTS en werd de fusieschool gesplitst in een middenschool (PTSM) en een bovenbouw (PTS), beide met een campus zowel in Boom als in Mechelen. Voor het CVO is het niet relevant om het aantal cursisten in september en februari op te geven, vermits door het modulaire systeem het ganse jaar door kan worden ingeschreven, ook voor meerdere modules tegelijk. Bovendien omvatten niet alle modules eenzelfde aantal lesuren. Daarom worden voor het CVO de gegevens verstrekt op basis van het aantal lesurencursist (LUC). Het aantal LUC is de vermenigvuldiging van het door de verificateur aanvaarde aantal inschrijvingen vermenigvuldigd met het aantal lestijden dat elk van hen individueel gevolgd heeft. Deze gegevens zijn voor het lopende schooljaar pas bekend in mei of juni, na de controle van de verificateur, en kunnen daarom nog niet worden aangeleverd. Wel wordt nog een lichte vooruitgang of minstens een status quo verwacht. Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 over het verstrekken van zogenaamde "vrijkaarten" voor Tomorrowland. Gisteren mocht ik vanuit het kabinet van bestendig afgevaardigde B. Peeters een aanbod ontvangen om twee dagkaarten aan te vragen voor Tomorrowland. Bij dit in mijn ogen uitermate onzindelijke voorstel heb ik toch wel wat vragen. In het aan mij gerichte schrijven staat onder meer te lezen dat als onderdeel van het contract tussen APB De Schorre en ID&T de provincie Antwerpen vrijkaarten ter beschikking krijgt. Wat staat er precies in dit contract m. b.t. vrijkaarten voor de provincie? 1493

16 Sinds wanneer kan de provincie over dergelijke vrijkaarten beschikken en hoe komt dat er nu pas voor de eerste maal officieel aan de raadsleden wordt voorgesteld om deze aan te vragen? Wie kregen deze vrijkaarten in het verleden? Over hoeveel vrijkaarten gaat het precies? In het bewuste schrijven wordt ook gevraagd om de persoonlijke gegevens van de mogelijke tweede persoon/gebruiker door te geven (inclusief GSM-nummer en E-postadres). Los van de bedenking dat mogelijk niet iedere burger zo geconditioneerd is dat hij/zij over een GSM of E-postadres beschikt, vind ik deze gang van zaken bevreemdend. In mijn behoorlijk lange loopbaan als provincieraadslid heb ik al honderden uitnodigingen voor van alles en nog wat van de hand gewezen, maar ik kan mij niet herinneren dat ooit dergelijke gegevens m.b.t. derden werden opgevraagd. Hoe rijmt men dit met de privacywetgeving? Op wiens vraag worden deze gegevens verzameld en wat gebeurt er met deze gegevens? Ik kan mij met de beste van de wereld niet voorstellen dat ook maar een raadslid we zijn hopelijk toch nog allemaal op de eerste plaats begaan met onze integriteit, nietwaar? deze kaarten zal aanvragen. Wat gaat er dan gebeuren met dit overschot? Hoe worden ze verdeeld en op basis van welke criteria? Antwoord van de deputatie (28 maart 2014): De verwijzing als onderdeel van het contract tussen APB De Schorre en ID&T in het eerder aan u gerichte schrijven staat in de gebruiksovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en ID&T bvba omschreven onder artikel 6.3: Naast de gebruiksvergoeding dient de gebruiker (ID&T bvba) per editie van het evenement tickets te bezorgen aan de gebruikgever (Provincie Antwerpen) ten bedrage van Euro en voor de lustrumjaren (2014, 2019 en 2024) ten bedrage van Euro. Het toekennen van gratis kaarten is een bevoegdheid van de deputatie de gedeputeerden. In het verleden voor de huidige gebruiksovereenkomst - bestond ook de mogelijkheid om gratis kaarten ter beschikking te stellen maar hierover waren nog geen sluitende afspraken met de organisatoren. Met de huidige gebruiksovereenkomst is dit nu wel gestipuleerd. De deputatie wenst vanaf nu de raadsleden de mogelijkheid te bieden om het festival mee te maken. De bedoeling van het aanwenden van deze gratis kaarten door de deputatie is om een stuk promotie en marketing te kunnen verzorgen voor de provincie Antwerpen. Het opvragen van persoonlijke gegevens van de mogelijke tweede persoon/gebruiker is een werkwijze van het huidig festivalbeleid om fraude te voorkomen. Dit is een gebruikelijke procedure die ook door andere festivalorganisatoren wordt gehanteerd. Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de deputatie. Kan u mij, per lid van de deputatie (inclusief gouverneur) een overzicht bezorgen van de buitenlandse dienstreizen, buitenlandse werkbezoeken e.d. die in 2013 werden verricht. Graag bij elk item ook een korte beschrijving van waaruit deze reis precies bestond, de duur en de kostprijs 1494

17 Antwoord van de deputatie (9 april 2014): Cathy Berx : Voor haar provinciale opdrachten ondernam de gouverneur in 2013 geen enkele buitenlandse dienstreis. Inga Verhaert : Groningen : opvolgen van het UNESCO traject Kostprijs : kosten gedragen door het Kempens Landschap Periode : 28 februari tot en met 1 maart Landau : werkbezoek aan Geothermiecentrale Kostprijs : 543,77 euro Periode : 6 tot en met 7 juli Rik Röttger : Bonn : deelname congres Resilient Cities 2013 Kostprijs : 617,00 euro Periode : 30 mei tot en met 2 juni Ludwig Caluwé : China : deelname missie Flanders Investment en Trade onder leiding van minister Kris Peeters Kostprijs : 3.535,00 euro Periode : 7 tot en met 14 september Bruno Peeters : Hamburg : deelname jaarlijkse VIR-studiereis Kostprijs : 190,00 euro Periode : 16 tot en met 17 september Luk Lemmens : Er werden in 2013 geen buitenlandse dienstreizen door de heer Luk Lemmens gemaakt. Peter Bellens : Er werden in 2013 geen buitenlandse dienstreizen door de heer Peter Bellens gemaakt. Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de departementshoofden en griffier. Kan u mij een overzicht bezorgen van de buitenlandse dienstreizen, buitenlandse werkbezoeken e.d. die in 2013 werden verricht door de departementshoofden en griffier. 1495

18 Graag bij elk item ook een korte beschrijving van waaruit deze reis precies bestond, de duur en de kostprijs Antwoord van de deputatie (9 april 2014): Danny Toelen : Er werden in 2013 geen buitenlandse dienstreizen door de provinciegriffier gemaakt. Departementshoofden Winand De Smet : Noorwegen : Deelname aan een programma Een leven lang leren Kostprijs : kosten gedragen door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Periode : 12 tot en met 15 maart Kurt Gorris : Londen : Deelname aan de Adobe Digital Marketing Summit Kostprijs : 446,49 euro Periode : 24 tot en met 25 april Wilfried Van Gorp : Venetië : Deelname aan het jaarlijkse seminarie Dexia Asset Management Kostprijs : 405,70 euro Periode : 12 tot en met 15 juni Walter Rycquart : Denemarken : Bezoek aan twee erfgoeddepots gebouwd naar het zogenaamde Kopenhagenmodel Kostprijs : 1.416,00 euro Periode : 14 tot en met 20 juli Peter Sommen : Bilbao : Deelname aan The Peopleshere Great Escape Kostprijs : 2.250,00 euro Periode : 11 tot en met 13 september Maarten Puls : China : Deelname missie Flanders Investment en Trade onder leiding van minister Kris Peeters Kostprijs : 3.535,00 euro Periode : 7 tot en met 14 september 2013 Jef Mertens : Hamburg : Deelname jaarlijkse VIR-studiereis Kostprijs : 190,00 euro Periode : 16 tot en met 17 september

19 Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de directeurs van de provinciale musea. Kan u mij een overzicht bezorgen van de buitenlandse dienstreizen, buitenlandse werkbezoeken e.d. die in 2013 door de directeurs van de provinciale musea werden verricht. Graag bij elk item ook een korte beschrijving van waaruit deze reis precies bestond, de duur en de kostprijs Antwoord van de deputatie (9 april 2014): Modemuseum Kaat Debo : Parijs : het bezoeken van verschillende expo s, alsook het mannendefilé bijwonen van Raf Simons en Walter Van Beirendonck Kostprijs : 603,44 euro Periode : 16 tot en met 17 januari Torun : deelname aan panelgesprekken en presentaties op uitnodiging van het Centre of Contemporary Art Kostprijs: kosten gedragen door Centre of Contemporary Art Periode : 16 tot en met 18 mei Oxford : lezing geven op uitnodiging van de Director of the Ertegun Programme in the Humanities Kostprijs : kosten gedragen door de universiteit van Oxford Periode : 15 tot en met 17 juni Melbourne : opening reizende tentoonstelling Walter Van Beirendonck Kostprijs : kosten gedragen door The Royal Institute of Technology Periode : 13 tot en met 18 juli Parijs : bijwonen van verschillende defilés, tentoonstellingen en de opening van het Parijse Modemuseum Kostprijs : 759,25 euro Periode : 25 tot en met 26 september en op 28 september Zilvermuseum Jeroen Martens : Londen : bezoek Victoria en Albert museum om het registratiesysteem te bestuderen, prospektie van enkele tentoonstellingen Kostprijs : 507,50 euro. Periode : 30 juni tot en met 1 juli Londen : presentatie geven op uitnodiging van het Victoria en Albert museum Kostprijs : 173,00 euro. Periode : 9 oktober Lübeck : bijwonen opening van de overzichtstentoonstelling Werner Oehlschlaeger op uitnodiging van het Stedelijk Museum van Lübeck Kostprijs : 533,57 euro. 1497

20 Periode : 13 tot en met 14 oktober Taxco : bijwonen van de zilverfeesten. Kostprijs :1.603,00 euro. Periode : 3 tot en met 8 december BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over het zogenaamde "luxeverzuim" in het provinciaal onderwijs. Uit gewestelijk cijfermateriaal blijkt dat het verschijnsel van het zgn. luxeverzuim op school zich niet enkel en alleen manifesteert op het einde van het schooljaar, maar in principe ook voor elke schoolvakantie. Om een beter inzicht in deze problematiek te krijgen, volgende vragen: Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de kerstvakantie 2011? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de kerstvakantie 2012? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de kerstvakantie 2013? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de krokusvakantie 2012? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de krokusvakantie 2013? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de krokusvakantie 2014? Welke maatregelen worden er momenteel genomen om dit probleem aan te pakken en met welke resultaten? Antwoord van de deputatie (27 maart 2014): De gevraagde gegevens vindt u hieronder in tabelvorm. PROVINCIAAL ONDERWIJS Aantal van leerlingen ongewettigd afwezig Onderwijsvorm Dagonderwijs Secundair Naam instelling STABR M STABR PIVA PISG PISG M PTS PTS M kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie krokusvakantie krokusvakantie krokusvakantie Voor de kerstvakantie 2011 kunnen de gegevens niet meer verstrekt worden omdat sindsdien op een ander informaticasysteem voor het verwerken van de leerlingenadministratie werd overgestapt. Ook kunnen voor PIVA niet alle gegevens 1498

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/5 Fietsostrades Lier-Aarschot en Lier-Herentals.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/21 Studie BFF 2.0: uitwerking netwerk - provinciale

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden maart 2017 Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 9.01.2017 Sarah Sneyers Directie ruimte dienst mobiliteit i.v.m. fietspadensubsidies naar aanleiding van het persbericht

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

hier komt de voettekst 1

hier komt de voettekst 1 Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen Chris Brouwers diensthoofd Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 962 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 1 Gewone Provinciebedrijven opheffing GPB Arenbergschouwburg en overdracht eindbalans naar beginbalans APB Arenbergschouwburg.

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding De Tolk- en Vertaaldienst Provincie Antwerpen (hierna genoemd TOPA) biedt twee vormen van dienstverlening

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 115 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Hofkens. Opvolging. 2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Hilde De

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen'

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' 935 JEUGD Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' Gelet op het provinciedecreet; De provincieraad van Antwerpen, Overwegende

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden

Hoofdstuk 2: Toekenningsvoorwaarden REGLEMENT BETREFFENDE DE COFINANCIERING VAN EUROPESE PROJECTEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Inleiding Binnen de perken van de dotatie, die op de goedgekeurde begroting van de provincie Antwerpen voorzien

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Vlaamse Regering!j Kïf ^"

Vlaamse Regering!j Kïf ^ TH"WWW"W Vlaamse Regering!j Kïf ^" Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Toekomstplan nieuwe fietsostrades

Toekomstplan nieuwe fietsostrades Persbericht Provincie Antwerpen 26 11 2015 Toekomstplan nieuwe fietsostrades Nieuwe engagementen en prioriteiten voor ontwikkeling van fietsostrades De provincie Antwerpen actualiseerde het bovenlokaal

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Wijziging van de wet op de buurtwegen

Wijziging van de wet op de buurtwegen Wijziging van de wet op de buurtwegen Vernieuwde procedure voor wijzigingen aan de Atlas van de Buurtwegen De wet op de buurtwegen De wet op de buurtwegen - 10 april 1841 - Doel: betere bescherming van

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren

Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Subsidiereglement Tijdelijke jeugdcultuurprojecten voor en door jongeren Goedgekeurd door de provincieraad op 27/10/2016 Artikel 1. - Doel Met dit reglement wil het provinciebestuur actoren uit het lokaal

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

2017: het laatste jaaractieplan van het APB Sport

2017: het laatste jaaractieplan van het APB Sport 2017: het laatste jaaractieplan van het APB Sport Bruno Peeters, gedeputeerde voor sport Schepentreffen 14 februari 2017 Drie centrale thema s 1. Continuering én uitbreiding G-sportdienstverlening 2. Investeren

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie