Provincieraad van Antwerpen. Bulletin van vragen en antwoorden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincieraad van Antwerpen. Bulletin van vragen en antwoorden"

Transcriptie

1 Provincieraad van Antwerpen Bulletin van vragen en antwoorden Juni 2014

2 De deputatie van de provincie Antwerpen Voorzitter: Leden: Provinciegriffier: Cathy Berx, gouverneur Luk Lemmens Ludwig Caluwé Inga Verhaert Bruno Peeters Peter Bellens Rik Röttger Danny Toelen D/2014/0180/4-33 V.U.: Danny Toelen, Provinciegriffier, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

3 INHOUDSTAFEL SCHRIFTELIJKE VRAGEN Schriftelijke vraag van 27 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de besteding van 0,7% van het provinciaal budget aan ontwikkelingssamenwerking Schriftelijke vraag van 29 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de geplande fiets- en wandelbrug (parkverbinding) aan het Rivierenhof Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over een audit over de samenwerking tussen het APB De Warande en de vzw Aktua Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over oninbare facturen Schriftelijke vraag van 8 februari 2014 van mevrouw Greet BOCKX, provincieraadslid (Groen) over het crossterrein Hondapark te Balen Schriftelijke vraag van 27 februari 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over de kap van sparren op het domein De Averegten te Heist-op-den-Berg Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het gevoerde beleid met betrekking tot overuren Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over leegstandsheffing op provinciaal patrimonium Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de leerlingenaantallen in het provinciaal onderwijs Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het verstrekken van zogenaamde "vrijkaarten" voor Tomorrowland Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de deputatie Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de departementshoofden en griffier Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de directeurs van de provinciale musea Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het zogenaamde "luxeverzuim" in het provinciaal onderwijs

4 Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de verhuis van de provinciale kunstcollectie Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het gunnen van opdrachten aan I.O.K Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de bezoekersaantallen in de provinciale musea Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de ontbossingsproblematiek Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de Tolk- en Vertaaldienst van de Provincie Antwerpen (T.O.P.A.) Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de erkenning van de moskee Mehmet Akif Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de verkoop van waardevolle materialen uit het gewezen provinciehuis Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de verkoop van provinciaal patrimonium Schriftelijke vraag van 7 maart 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over de realisatiegraad van de fietsostrade Antwerpen-Lier (Aarschot) Schriftelijke vraag van 10 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over een tweetalige uitnodiging voor een vernissage in het MoMu Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over arbeidsongevallen Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het detacheren van provinciepersoneel Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over studieopdrachten door derden voor de griffier Schriftelijke vraag van 11 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over studieopdrachten door derden voor de gouverneur Schriftelijke vraag van 13 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de lezingenreeks 'Less is More' Schriftelijke vraag van 13 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de afbraak van het provinciehuis

5 Schriftelijke vraag van 13 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de toekomst van het Vrieselhof Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de brand op het domein Zilvermeer Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de onmogelijkheid om bepaalde archivalia terug te vinden op de Provant-webstek Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de deelname van de provincie in bepaalde verenigingen, stichtingen en vennootschappen Schriftelijke vraag van 17 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de Antwerpse provinciale 'Chinadesk' in Shaanxi Schriftelijke vraag van 18 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het invorderen van uitstaande schulden Schriftelijke vraag van 18 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het afschaffen van wateringen Schriftelijke vraag van 18 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het Bulletin van Vragen en Antwoorden Schriftelijke vraag van 24 maart 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de stand van zaken in verband met de speeltuigen in het Rivierenhof Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over sociale onrust in het Vrijbroekpark te Mechelen Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de collectiedagen WOI Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de online-databank 'Wegwijzer WO I' Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de tentoonstelling 'De Groote Oorlog in grote lijnen' Schriftelijke vraag van 26 maart 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het verdelen van hout Schriftelijke vraag van 8 april 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over het stopzetten van 'Crossing Border' Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over een groepsaankoop van zonnepanelen

6 Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over omgevingswerken rond de Warande Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de stormschade aan De Studio Schriftelijke vraag van 10 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over de opening van het zogenaamde Antwerpse rep office van CEIC Schriftelijke vraag van 17 juni 2014 van de heer Jan HUIJBRECHTS, provincieraadslid (Vlaams Belang) over oninbaar verklaarde vorderingen

7 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2014 Schriftelijke vraag van 27 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de besteding van 0,7% van het provinciaal budget aan ontwikkelingssamenwerking. In het bestuursakkoord lezen we dat ook deze deputatie zich engageert om minimaal netto 0,7% van de gewone begroting te besteden aan het Noord-Zuidbeleid van de provincie. - Ik had graag een overzicht van alle begrote uitgaven die door de deputatie meegeteld worden om de netto 0,7% van de gewone begroting norm te halen. - Hoeveel % van de gewone begroting valt onder het Noord-Zuidbeleid? Halen we de 0,7% norm, zitten we eronder of gaan we erboven? - Welke criteria worden gehanteerd waarmee bepaald wordt of een bepaalde uitgave binnen het Noord-Zuidbeleid mag vallen? Antwoord van de deputatie (13 februari 2014): In antwoord op uw vraag van 27 januari 2014 betreffende de berekening van de 0,7% norm kunnen wij u het volgende meedelen: Tot en met 2013 werd de 0.7% berekend door totale uitgaven van de gewone dienst te nemen waarvan de schuld (intresten en aflossingen) werd afgetrokken. Voor het budget 2014 en conform de nieuwe BBC principes wordt dezelfde berekeningswijze gehanteerd. Binnen budget 2014 geeft dit volgende berekening: Exploitatie uitgaven de schuld (=intresten + aflossingen) = euro. 0.7% van dit bedrag betekent een totaal bedrag van euro voor het Noord-Zuidbeleid van de provincie. Aangezien de Noord-Zuiddienst van de provincie instaat voor het provinciaal Noord- Zuidbeleid worden alle uitgaven voor subsidies, werking en personeel van deze dienst meegeteld binnen de 0.7% norm, verminderd met de inkomsten, in casu de federale subsidie voor de uitvoering van het educatieprogramma Kleur Bekennen. Gezien de noodzaak van definitieve cijfers om een percentage berekening op toe te passen besliste de deputatie in zitting van 17 oktober 2013 om de budgetten van de dienst Noord-Zuidbeleid pas definitief te maken na de goedkeuring van het budget 2014 door de provincieraad van december In zitting van 13 februari 2014 bevestigde de deputatie het behoud van de 0.7% norm en werd ze geïnformeerd dat er een bijkomend bedrag moet worden voorzien om aan de 0.7% norm te voldoen. Deze budgetwijziging zal worden voorgelegd aan de provincieraad bij de eerstkomende budgetwijzigingsmogelijkheid in maart Onderstaand overzicht toont de berekeningswijze van de 0.7%: 1485

8 Budgetcijfers dienst Noord-Zuidbeleid: B2011 B2012 B2013 B2014 Ontvangsten Personeel Werking Subsidies Extra budget voor 0,7% Saldo netto-uitgaven DNZ Totale uitgaven provincie Waarvan schulduitgaven Totale uitgaven minus schuld % voor Noord-Zuid beleid 0,90% 0,91% 0,76% 0,70% Uitgaven nodig voor 0,7% Schriftelijke vraag van 29 januari 2014 van mevrouw Loes VAN CLEEMPUT, provincieraadslid (Groen) over de geplande fiets- en wandelbrug (parkverbinding) aan het Rivierenhof. Op zes november stelden de Vlaamse regering en de Stad Antwerpen de 33 maatregelen voor die de files rond Antwerpen moeten verlichten. Dit in afwachting tot een structurele oplossing voor de Antwerpse Ring. Maatregel 29 handelt over de verkorting van het Ringfietspad op de Turnhoutsebaan. Wat betekent deze maatregel concreet voor het wandel-fietsbrugproject van de provincie Antwerpen dat door de vorige deputatie in samenwerking met AG Stadsplanning (Stad Antwerpen) werd uitgetekend? Kunt u mij de meest recente plannen ivm deze parkverbinding bezorgen? Antwoord van de deputatie (13 februari 2014): Impact maatregel 29 op wandel-/fietsproject aan Rivierenhof: Maatregel 29 kadert in de marges van het project Groene Singel en van het project Oosterweelverbinding. De fietspaden langs de Ring volgen een ladderstructuur, met het Ringfietspad aan de buitenzijde van de Ring en de singelfietspaden aan de binnenzijde van de Ring als ladderbomen. De sporten van de ladder zijn de verschillende bruggen over de Ring. De ladderboom ter hoogte van de E313 toont een grote omrij voor het Ringfietspad (zie groene lijn op figuur 1). Een kortere verbinding (brug over de op- en afritten E313) bleek moeilijk realiseerbaar. Maatregel 29 bestaat erin om het Ringfietspad ter hoogte van de Stenenbrug even naar de binnenzijde van de Ring te brengen, onder de op-/afrit Borgerhout te leiden en via de Turnhoutsebaanbrug terug te laten aansluiten op het Ringfietspad aan het fietstunneltje 1486

9 onder de Turnhoutsebaan (blauwe lijn op figuur 1). De omrij wordt zo ingekort. ( m ipv m). figuur 1: groene lijn: huidige verbinding - lange omrijroute blauwe lijn: voorgestelde kortere route in maatregel 29 Deze maatregel kan ingepast worden in een ontwerp voor de parkverbinding Rivierenhof. Voorlopig zal ze wellicht over de bestaande Turnhoutsebaanbrug lopen. Wat zijn de meest recente plannen voor de parkverbinding: Door de provincie en de stad Antwerpen is in 2012 een wedstrijd uitgeschreven voor het opmaken van een landschapsplan voor de westelijke kop en de relatie tussen Rivierenhof en district Borgerhout. In het kader hiervan wordt onder andere een masterplan opgemaakt voor de brug over de Turnhoutsebaan en de inrichting van de westelijke kop van het Rivierenhof. In overleg tussen de stad Antwerpen en de provincie focust het masterplan in eerste fase op de parking en de zone daarrond. Het masterplan voor de brug zelf is nog in ontwerpfase. Deze fase zal worden opgevolgd door de stad en DVT. Van zodra de ontwerpen binnen zijn worden deze overgemaakt. Voor de concrete invulling van de westelijke kop ondernam de provincie reeds een aantal effectieve stappen. De nieuwe parking ( parking Rivierenhof West ) is grotendeels aangelegd en zal dit voorjaar voltooid worden. Naast de parking is een speelzone in aanleg en komt er een recreatieve zone met bomen. Daarnaast werd een verhuisscenario en programma voor de invulling van de sportzone in de westelijke kop gekozen in samenwerking met de betrokken sportclubs en hierover werd een engagementsverklaring ondertekend door provincie, stad, district en alle betrokken sportclubs. Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 over een audit over de samenwerking tussen het APB De Warande en de vzw Aktua. Op 14 november besliste de bestendige deputatie om de evaluatie van de samenwerking tussen het APB De Warande en de VZW Aktua als een van de prioriteiten naar voor te schuiven voor het auditjaarprogramma 2014 van het Antwerpse provinciebestuur. Een aantal vragen in dit verband: 1487

10 Was er een rechtstreekse aanleiding om hiervan een prioriteit te maken? Wat gaat er precies onderzocht worden en welke methodiek zal worden gehanteerd? Wie voert deze audit uit? Hoe komt het dat deze audit niet eerst werd aangekaart binnen de schoot van de Raad van Bestuur van het APB De Warande? Antwoord van de deputatie (25 februari 2014): Er was geen rechtstreekse aanleiding om dit in het auditprogramma op te nemen, behalve het feit dat in de andere APB s van de provincie geen gebruik gemaakt wordt van een gelijkaardige samenwerking met een vzw. Zowel de administratieve, juridische als zakelijke aspecten van de samenwerking zullen onderzocht worden. De methodiek die daarbij zal worden gehanteerd werd vastgelegd in het Auditcharter. Deze audit wordt uitgevoerd door de Interne Auditor van ons bestuur. Deze aangelegenheid werd besproken met de voorzitters van het APB De Warande en van de vzw Aktuwa. Schriftelijke vraag van 7 februari 2014 over oninbare facturen. In de deputatiezitting van 7 november werden twee van de provincie uitgaande facturen oninbaar verklaard. Concreet gaat het om volgende: DLOG Vlaamse overheid euro saldo 2.518,32 euro DLOG Vlaamse overheid ,92 euro Een andere uitgaande factuur werd gedeeltelijk oninbaar verklaard: DLOG Vlaamse overheid euro saldo , 18 euro voor een bedrag van , 18 euro Waarop hadden deze facturen betrekking en waarom werden ze oninbaar verklaard? Antwoord van de deputatie (25 februari 2014): De verklaringen voor deze oninbare facturen kan u terugvinden in het deputatiebesluit "Inning vastgestelde rechten oninbaarheid" d.d. 7 november Het deputatiebesluit bevindt zich in bijlage bij deze brief. 1488

11 Schriftelijke vraag van 8 februari 2014 van mevrouw Greet BOCKX, provincieraadslid (Groen) over het crossterrein Hondapark te Balen. Graag had ik antwoorden op de volgende vragen over het Hondapark in Balen: Welk studiebureau is er nu aangesteld en bezig op het terrein? Welke opdracht heeft dit bureau : geluidsmetingen,...? Hoeveel kost de studie? Wanneer is deze studie klaar? Antwoord van de deputatie (3 maart 2014): Op 19 september 2013 gunde de deputatie de opdracht opmaak kaderplan, zoektocht naar locaties voor geluidsproducerende sporten aan het studiebureau Grontmij voor een bedrag van ,05 euro (incl. btw). Het kaderplan zoektocht naar locaties voor geluidsproducerende sporten heeft als doel te onderzoeken waar er binnen de provincie Antwerpen locaties mogelijke zijn voor geluidsproducerende sporten. Een onderzoek van het Hondapark maakt deel uit van deze opdracht. Dit onderzoek zal gevoerd worden op 2 sporen: Spoor 1: onderzoek van een aantal concrete cases: Havengebied Antwerpen Motorcrossterrein Breugelheide te Lille Militair domein depot te Ravels Hondapark te Balen Spoor 2: screening van de ganse provincie Antwerpen op basis van een aantal afwegingscriteria. Momenteel zijn de onderzoeken nog lopende. De onderzoekstermijn is geraamd op 1 jaar en is gestart begin Schriftelijke vraag van 27 februari 2014 van de heer Koen KERREMANS, provincieraadslid (Groen) over de kap van sparren op het domein De Averegten te Heist-op-den-Berg. Vanaf 24 februari 2014 werd gestart met de kap van alle sparren op het domein Averegten te Heist op den Berg. Graag had ik antwoord gekregen op volgende vragen: 1. Hoeveel procent van de sparren was werkelijk aangetast? 2. Waar komt al het hout na de kap terecht? Bedoeld wordt of het hout in een of andere circuit terechtkomt. Wordt het verkocht? Komt het in het circuit van biomassa? Zijn er contracten daaromtrent? 3. Wanneer gebeurt de heraanplant? 1489

12 4. Gebeurt de heraanplant op dezelfde oppervlakte? Met andere woorden wil ik exact weten of er bosoppervlakte verdwijnt? Indien dit het geval is wil ik weten waar en wanneer dat zal gecompenseerd worden. 5. Met welke soorten zal de heraanplant gerealiseerd worden? Antwoord van de deputatie (14 maart 2014): In antwoord op uw schriftelijke vraag van 27 februari 2014 met betrekking tot de kap van het sparrenbestand in De Averegten, kan u het volgende meegedeeld worden: 1. Hoeveel procent van de sparren was werkelijk aangetast? We beschikken over precieze gegevens wat betreft dood of levend: 182 m³ dode bomen 238 m³ levende sparrenbomen Dus circa 45% was al dood. Over het percentage aangetaste bomen zijn geen exacte cijfers. Wel kan gesteld worden dat de aantasting zich snel verder aan het zetten was. Men kon het voortschrijden visueel waarnemen, en concluderen dat quasi alle bomen in minder of meerdere mate al aangetast waren. Aangezien de functie van het sparrenbos speelbos is, kon geen enkel risico genomen worden. 2. Waar komt al het hout na de kap terecht? Bedoeld wordt of het hout in een of andere circuit terechtkomt. Wordt het verkocht? Komt het in het circuit van biomassa? Zijn er contracten daaromtrent? Het hout werd via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verkocht aan de firma M. Goossens uit Westerlo. De dode bomen worden vermoedelijk gechipt voor biobrandstof. Het goede hout wordt verwerkt tot planken. Er zijn geen vaste bepalingen omtrent de afname van hout voor biomassa, het is op dit moment eerder aan de koper om deze in het circuit te brengen. 3. Wanneer gebeurt de heraanplant? Dit najaar zal de aanplanting al gebeuren. De bedoeling is om hierbij de scholen uit Heist-op-den-Berg en omgeving te betrekken. 4. Gebeurt de heraanplant op dezelfde oppervlakte? Met andere woorden wil ik exact weten of er bosoppervlakte verdwijnt? Indien dit het geval is wil ik weten waar en wanneer dat zal gecompenseerd worden. Er verdwijnt geen bos op dit perceel, boscompensatie is hier dus niet aan de orde. In het uitgebreide bosbeheerplan dat nu in Openbaar Onderzoek is, werd reeds voorzien om een eindkap in dit perceel te realiseren, weliswaar verder in de toekomst. We voeren 1490

13 deze maatregel dus versneld uit, en volgen ook de voorgestelde heraanplant zoals voorzien in dit bosbeheerplan. 5. Met welke soorten zal de heraanplant gerealiseerd worden? Wij zullen inheemse en standplaatsgeschikte bomen aanplanten. De juiste soortenkeuze bepalen we in de loop van maart-april in overleg met ANB en de milieuambtenaar van de gemeente. Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 over het gevoerde beleid met betrekking tot overuren. In het verleden heb ik al geregeld de nodige vragen gesteld m.b.t. de problematiek van de overuren in de provinciale diensten en ook nu wil ik dit dossier blijven opvolgen. Daarom had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen: Hoeveel bedroegen de gepresteerde overuren per dienst op en ? Welk algemeen beleid wordt er momenteel gevoerd in verband met gepresteerde overuren? Hoe worden deze afgebouwd? Werden er specifieke maatregelen genomen om het aantal overuren voor bepaalde diensten / personen in te perken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Antwoord van de deputatie (28 maart 2014): Vraag 1 : Hoeveel bedroegen de gepresteerde overuren per dienst op en ? Antwoord : Gelieve desbetreffend overzicht te willen terugvinden als bijlage met als titel : overuren van het provinciepersoneel De opgave voor het jaar 2013 is evenwel onvolledig omdat de betaling van de maanden november en december 2013 voor bepaalde diensten nog in behandeling is. Vraag 2 : Welk algemeen beleid wordt er momenteel gevoerd in verband met gepresteerde overuren? Hoe worden deze afgebouwd? Vraag 3 :Werden er specifieke maatregelen genomen om het aantal overuren voor bepaalde diensten/personen in te perken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Antwoord : Wij verwijzen naar uw identieke vraag van 22 januari 2013, waarop wij met brief van 18 februari 2013 hebben geantwoord. Ons beleid hieromtrent is niet gewijzigd. 1491

14 Schriftelijke vraag van 28 februari 2014 over leegstandsheffing op provinciaal patrimonium. Sinds 1 januari 2010 is de gewestelijke heffing op leegstaande gebouwen en woningen vervallen. Gemeentelijke heffingen bleven echter bestaan, mits ze werden afgestemd op het decreet grond- en pandenbeleid. In het verleden telde het provinciale patrimonium leegstand, ik denk onder meer aan. 3 woningen in Booischot en het klooster aan de Ploegstraat in Antwerpen. Kan u mij in dit verband, een antwoord bezorgen op volgende vragen: Hoeveel leegstaande en/of onbewoonbare panden telt het patrimonium van de provincie momenteel en op welke panden wordt een leegstandsheffing geheven? Welke bedragen aan leegstandsheffing betaalde de provincie in de jaren 2010 tot en met 2013? Antwoord van de deputatie (14 maart 2014): In zitting van 13 maart 2014 heeft de deputatie kennis genomen van uw schriftelijke vraag van 28 februari betreffende leegstandsheffing op provinciaal patrimonium. Het is momenteel niet mogelijk een volledige lijst aan te leveren daar een aantal gegevens verspreid zitten en nog gecentraliseerd dienen te worden. Wel kan opgegeven worden dat de hiernavolgende panden leeg staan : - het klooster in de Ploegstraat te Antwerpen : dit zal in de loop van 2014 verkocht worden. - het pand Waalse Kaai 45 te Antwerpen : een verkoopdossier wordt opgestart. - de panden Turnhoutsebaan 192, 218, 226 en 228 te Antwerpen : deze werden gekocht voor uitbreiding van het domein Rivierenhof en zullen een bestemming krijgen via het masterplan dat voor het Rivierenhof in opmaak is. Er zijn momenteel geen onbewoonbaar verklaarde panden. Er werd in de periode 2010 t/m 2013 geen heffing wegens leegstand betaald. Voor de panden Turnhoutsebaan 218, , 226 en 228 werd een bedrag betaald van 6.364,00 EUR wegens verwaarlozing. Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 over de leerlingenaantallen in het provinciaal onderwijs. Op 1 februari vindt in alle scholen de officiële leerlingentelling plaats. Graag had ik de leerlingencijfers per provinciale onderwijsinstelling gekregen op volgende data: en en

15 en ? Antwoord van de deputatie (27 maart 2014): De gevraagde gegevens vindt u hieronder in tabelvorm. Dagonderwijs Secundair - Aantal leerlingen Volwassenenonderwijs LUC Datum Naam instelling STABR STABR M PIVA PISTG PISTG M PTS PTS M Totaal CVO PA De cijfers van PTS en PTSM van het schooljaar zijn niet volledig vergelijkbaar met de latere jaren. Vanaf het schooljaar werd het vroegere PITO Mechelen immers gefusioneerd met de PTS en werd de fusieschool gesplitst in een middenschool (PTSM) en een bovenbouw (PTS), beide met een campus zowel in Boom als in Mechelen. Voor het CVO is het niet relevant om het aantal cursisten in september en februari op te geven, vermits door het modulaire systeem het ganse jaar door kan worden ingeschreven, ook voor meerdere modules tegelijk. Bovendien omvatten niet alle modules eenzelfde aantal lesuren. Daarom worden voor het CVO de gegevens verstrekt op basis van het aantal lesurencursist (LUC). Het aantal LUC is de vermenigvuldiging van het door de verificateur aanvaarde aantal inschrijvingen vermenigvuldigd met het aantal lestijden dat elk van hen individueel gevolgd heeft. Deze gegevens zijn voor het lopende schooljaar pas bekend in mei of juni, na de controle van de verificateur, en kunnen daarom nog niet worden aangeleverd. Wel wordt nog een lichte vooruitgang of minstens een status quo verwacht. Schriftelijke vraag van 4 maart 2014 over het verstrekken van zogenaamde "vrijkaarten" voor Tomorrowland. Gisteren mocht ik vanuit het kabinet van bestendig afgevaardigde B. Peeters een aanbod ontvangen om twee dagkaarten aan te vragen voor Tomorrowland. Bij dit in mijn ogen uitermate onzindelijke voorstel heb ik toch wel wat vragen. In het aan mij gerichte schrijven staat onder meer te lezen dat als onderdeel van het contract tussen APB De Schorre en ID&T de provincie Antwerpen vrijkaarten ter beschikking krijgt. Wat staat er precies in dit contract m. b.t. vrijkaarten voor de provincie? 1493

16 Sinds wanneer kan de provincie over dergelijke vrijkaarten beschikken en hoe komt dat er nu pas voor de eerste maal officieel aan de raadsleden wordt voorgesteld om deze aan te vragen? Wie kregen deze vrijkaarten in het verleden? Over hoeveel vrijkaarten gaat het precies? In het bewuste schrijven wordt ook gevraagd om de persoonlijke gegevens van de mogelijke tweede persoon/gebruiker door te geven (inclusief GSM-nummer en E-postadres). Los van de bedenking dat mogelijk niet iedere burger zo geconditioneerd is dat hij/zij over een GSM of E-postadres beschikt, vind ik deze gang van zaken bevreemdend. In mijn behoorlijk lange loopbaan als provincieraadslid heb ik al honderden uitnodigingen voor van alles en nog wat van de hand gewezen, maar ik kan mij niet herinneren dat ooit dergelijke gegevens m.b.t. derden werden opgevraagd. Hoe rijmt men dit met de privacywetgeving? Op wiens vraag worden deze gegevens verzameld en wat gebeurt er met deze gegevens? Ik kan mij met de beste van de wereld niet voorstellen dat ook maar een raadslid we zijn hopelijk toch nog allemaal op de eerste plaats begaan met onze integriteit, nietwaar? deze kaarten zal aanvragen. Wat gaat er dan gebeuren met dit overschot? Hoe worden ze verdeeld en op basis van welke criteria? Antwoord van de deputatie (28 maart 2014): De verwijzing als onderdeel van het contract tussen APB De Schorre en ID&T in het eerder aan u gerichte schrijven staat in de gebruiksovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en ID&T bvba omschreven onder artikel 6.3: Naast de gebruiksvergoeding dient de gebruiker (ID&T bvba) per editie van het evenement tickets te bezorgen aan de gebruikgever (Provincie Antwerpen) ten bedrage van Euro en voor de lustrumjaren (2014, 2019 en 2024) ten bedrage van Euro. Het toekennen van gratis kaarten is een bevoegdheid van de deputatie de gedeputeerden. In het verleden voor de huidige gebruiksovereenkomst - bestond ook de mogelijkheid om gratis kaarten ter beschikking te stellen maar hierover waren nog geen sluitende afspraken met de organisatoren. Met de huidige gebruiksovereenkomst is dit nu wel gestipuleerd. De deputatie wenst vanaf nu de raadsleden de mogelijkheid te bieden om het festival mee te maken. De bedoeling van het aanwenden van deze gratis kaarten door de deputatie is om een stuk promotie en marketing te kunnen verzorgen voor de provincie Antwerpen. Het opvragen van persoonlijke gegevens van de mogelijke tweede persoon/gebruiker is een werkwijze van het huidig festivalbeleid om fraude te voorkomen. Dit is een gebruikelijke procedure die ook door andere festivalorganisatoren wordt gehanteerd. Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de deputatie. Kan u mij, per lid van de deputatie (inclusief gouverneur) een overzicht bezorgen van de buitenlandse dienstreizen, buitenlandse werkbezoeken e.d. die in 2013 werden verricht. Graag bij elk item ook een korte beschrijving van waaruit deze reis precies bestond, de duur en de kostprijs 1494

17 Antwoord van de deputatie (9 april 2014): Cathy Berx : Voor haar provinciale opdrachten ondernam de gouverneur in 2013 geen enkele buitenlandse dienstreis. Inga Verhaert : Groningen : opvolgen van het UNESCO traject Kostprijs : kosten gedragen door het Kempens Landschap Periode : 28 februari tot en met 1 maart Landau : werkbezoek aan Geothermiecentrale Kostprijs : 543,77 euro Periode : 6 tot en met 7 juli Rik Röttger : Bonn : deelname congres Resilient Cities 2013 Kostprijs : 617,00 euro Periode : 30 mei tot en met 2 juni Ludwig Caluwé : China : deelname missie Flanders Investment en Trade onder leiding van minister Kris Peeters Kostprijs : 3.535,00 euro Periode : 7 tot en met 14 september Bruno Peeters : Hamburg : deelname jaarlijkse VIR-studiereis Kostprijs : 190,00 euro Periode : 16 tot en met 17 september Luk Lemmens : Er werden in 2013 geen buitenlandse dienstreizen door de heer Luk Lemmens gemaakt. Peter Bellens : Er werden in 2013 geen buitenlandse dienstreizen door de heer Peter Bellens gemaakt. Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de departementshoofden en griffier. Kan u mij een overzicht bezorgen van de buitenlandse dienstreizen, buitenlandse werkbezoeken e.d. die in 2013 werden verricht door de departementshoofden en griffier. 1495

18 Graag bij elk item ook een korte beschrijving van waaruit deze reis precies bestond, de duur en de kostprijs Antwoord van de deputatie (9 april 2014): Danny Toelen : Er werden in 2013 geen buitenlandse dienstreizen door de provinciegriffier gemaakt. Departementshoofden Winand De Smet : Noorwegen : Deelname aan een programma Een leven lang leren Kostprijs : kosten gedragen door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Periode : 12 tot en met 15 maart Kurt Gorris : Londen : Deelname aan de Adobe Digital Marketing Summit Kostprijs : 446,49 euro Periode : 24 tot en met 25 april Wilfried Van Gorp : Venetië : Deelname aan het jaarlijkse seminarie Dexia Asset Management Kostprijs : 405,70 euro Periode : 12 tot en met 15 juni Walter Rycquart : Denemarken : Bezoek aan twee erfgoeddepots gebouwd naar het zogenaamde Kopenhagenmodel Kostprijs : 1.416,00 euro Periode : 14 tot en met 20 juli Peter Sommen : Bilbao : Deelname aan The Peopleshere Great Escape Kostprijs : 2.250,00 euro Periode : 11 tot en met 13 september Maarten Puls : China : Deelname missie Flanders Investment en Trade onder leiding van minister Kris Peeters Kostprijs : 3.535,00 euro Periode : 7 tot en met 14 september 2013 Jef Mertens : Hamburg : Deelname jaarlijkse VIR-studiereis Kostprijs : 190,00 euro Periode : 16 tot en met 17 september

19 Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over de buitenlandse dienstreizen, werkbezoeken, e.d. van de directeurs van de provinciale musea. Kan u mij een overzicht bezorgen van de buitenlandse dienstreizen, buitenlandse werkbezoeken e.d. die in 2013 door de directeurs van de provinciale musea werden verricht. Graag bij elk item ook een korte beschrijving van waaruit deze reis precies bestond, de duur en de kostprijs Antwoord van de deputatie (9 april 2014): Modemuseum Kaat Debo : Parijs : het bezoeken van verschillende expo s, alsook het mannendefilé bijwonen van Raf Simons en Walter Van Beirendonck Kostprijs : 603,44 euro Periode : 16 tot en met 17 januari Torun : deelname aan panelgesprekken en presentaties op uitnodiging van het Centre of Contemporary Art Kostprijs: kosten gedragen door Centre of Contemporary Art Periode : 16 tot en met 18 mei Oxford : lezing geven op uitnodiging van de Director of the Ertegun Programme in the Humanities Kostprijs : kosten gedragen door de universiteit van Oxford Periode : 15 tot en met 17 juni Melbourne : opening reizende tentoonstelling Walter Van Beirendonck Kostprijs : kosten gedragen door The Royal Institute of Technology Periode : 13 tot en met 18 juli Parijs : bijwonen van verschillende defilés, tentoonstellingen en de opening van het Parijse Modemuseum Kostprijs : 759,25 euro Periode : 25 tot en met 26 september en op 28 september Zilvermuseum Jeroen Martens : Londen : bezoek Victoria en Albert museum om het registratiesysteem te bestuderen, prospektie van enkele tentoonstellingen Kostprijs : 507,50 euro. Periode : 30 juni tot en met 1 juli Londen : presentatie geven op uitnodiging van het Victoria en Albert museum Kostprijs : 173,00 euro. Periode : 9 oktober Lübeck : bijwonen opening van de overzichtstentoonstelling Werner Oehlschlaeger op uitnodiging van het Stedelijk Museum van Lübeck Kostprijs : 533,57 euro. 1497

20 Periode : 13 tot en met 14 oktober Taxco : bijwonen van de zilverfeesten. Kostprijs :1.603,00 euro. Periode : 3 tot en met 8 december BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Schriftelijke vraag van 5 maart 2014 over het zogenaamde "luxeverzuim" in het provinciaal onderwijs. Uit gewestelijk cijfermateriaal blijkt dat het verschijnsel van het zgn. luxeverzuim op school zich niet enkel en alleen manifesteert op het einde van het schooljaar, maar in principe ook voor elke schoolvakantie. Om een beter inzicht in deze problematiek te krijgen, volgende vragen: Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de kerstvakantie 2011? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de kerstvakantie 2012? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de kerstvakantie 2013? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de krokusvakantie 2012? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de krokusvakantie 2013? Hoeveel leerlingen waren er opgedeeld per school ongewettigd afwezig in de week voor de krokusvakantie 2014? Welke maatregelen worden er momenteel genomen om dit probleem aan te pakken en met welke resultaten? Antwoord van de deputatie (27 maart 2014): De gevraagde gegevens vindt u hieronder in tabelvorm. PROVINCIAAL ONDERWIJS Aantal van leerlingen ongewettigd afwezig Onderwijsvorm Dagonderwijs Secundair Naam instelling STABR M STABR PIVA PISG PISG M PTS PTS M kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie krokusvakantie krokusvakantie krokusvakantie Voor de kerstvakantie 2011 kunnen de gegevens niet meer verstrekt worden omdat sindsdien op een ander informaticasysteem voor het verwerken van de leerlingenadministratie werd overgestapt. Ook kunnen voor PIVA niet alle gegevens 1498

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 1 Beknopt verslag PR 23_05_13.doc PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Beknopt verslag. Vergadering van 23 mei 2013 Zitting 23 mei 2013 2 PB De vergadering wordt geopend te 14.35 uur. Mevrouw de Gouverneur en de

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 4 Zitting 2006-2007 Januari 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN DEEL II Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2007-475- MARINO KEULEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert.

Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert. Uitgepraat met t stad? De ombudsvrouw luistert. Rapport Eerste semester 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Cijfers 3 2.1.Geografische spreiding op basis van de woonplaats van verzoekers 3 2.2. Contactname

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 2 oktober 1997 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN STENOGRAFISCHE NOTULEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2014 De vergadering

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 FEBRUARI 1982 INHOUDSOPGAVE

VLAAMSE RAAD BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 FEBRUARI 1982 INHOUDSOPGAVE VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 Nr. 2 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 FEBRUARI 1982 INHOUDSOPGAVE 1. VRAGEN VAN DE LEDEN EN ANTWOORDEN VAN DE REGERING A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie