AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable"

Transcriptie

1 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014

2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de inhoud van dit prospectus, dient u uw bankdirecteur, effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of een andere financieel adviseur te raadplegen. Vooraleer te beleggen dient dit prospectus te worden gelezen en begrepen. De verspreiding van dit prospectus (het "prospectus") en/of het aanvraagformulier en de aanbieding van aandelen zijn wettelijk toegestaan in die rechtsgebieden waar Amundi Funds voor verkoop aan het publiek is goedgekeurd. Personen die in het bezit van dit prospectus en/of het aanvraagformulier zijn en die op grond van dit prospectus wensen in te schrijven op aandelen, zijn ertoe gehouden zich te informeren over en zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in alle relevante rechtsgebieden, met inbegrip van alle toepasselijke deviezenbeperkingen of reglementen voor wisselcontrole, en mogelijke fiscale gevolgen in de landen waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij hun wettelijke woonplaats hebben. (Zie ook eventuele bijlagen bij dit prospectus, waarin aanvullende informatie voor beleggers in de relevante rechtsgebieden is opgenomen.) Dit prospectus vormt geen aanbod of uitnodiging door enige persoon in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig is of waar de persoon die het aanbod of de uitnodiging doet, daartoe niet bevoegd is, noch aan enig persoon aan wie het wettelijk niet geoorloofd is een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen. De aandelen zijn met name niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd) noch geregistreerd bij de Securities & Exchange Commission of een andere beurscommissie van een Amerikaanse staat. Ook is het fonds niet geregistreerd in het kader van de Investment Company Act van 1940 (zoals gewijzigd). Derhalve mogen de aandelen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, de Amerikaanse gebiedsdelen of bezittingen of gebieden die onder de jurisdictie van de VS vallen, of aan of voor rekening van een US Person, tenzij naar genoegen van het fonds wordt aangetoond dat aandelen mogen worden toegewezen zonder dat daardoor de effectenwetgeving van de Verenigde Staten wordt overtreden. (Zie "Inschrijving op aandelen: Inschrijvingsbeperkingen", voor de definitie van US Person.) De in dit prospectus vermelde aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit prospectus en in de verslagen waarnaar in dit prospectus wordt verwezen. Niemand mag in verband met dit aanbod enige informatie verstrekken of enige verklaring afleggen die niet in dit prospectus is opgenomen. Personen die kopen op basis van verklaringen of beweringen die niet in dit prospectus zijn opgenomen of niet met de informatie in dit prospectus overeenstemmen, doen dat geheel voor risico van de koper. De raad van bestuur kan naar goeddunken besluiten aandelen in de thans aangeboden subfondsen op de beurs van Luxemburg te laten noteren en in het geval van notering op de Luxemburgse beurs zal voor de aandelen in alle toekomstige subfondsen een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van hun lancering. Het fonds wijst de beleggers op het feit dat elke belegger zijn rechten als belegger met betrekking tot het fonds alleen volledig en rechtstreeks kan uitoefenen, in het bijzonder deelname aan de algemene aandeelhoudersvergadering, indien de belegger in eigen naam is ingeschreven in het register van aandeelhouders van het fonds. Wanneer een belegger in het fonds belegt via een tussenpersoon die in eigen naam maar namens de Belegger in het fonds belegt (zie in het bijzonder Hoofdstuk XIII. G. Nominee), is het niet altijd mogelijk voor de belegger om bepaalde rechten als aandeelhouder rechtstreeks ten opzichte van het fonds uit te oefenen. Het is aanbevolen voor beleggers om advies in te winnen over hun rechten. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de kapitaalwaarde van en de inkomsten uit hun aandelenbelegging kunnen fluctueren en dat de waarde van hun beleggingen ook kan dalen of stijgen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Bijgevolg kunnen beleggers bij de terugkoop van hun aandelen een hoger of lager bedrag terugkrijgen dan zij oorspronkelijk hebben belegd. De beleggers worden ervan op de hoogte gesteld dat hun persoonlijke gegevens of de inlichtingen die in het aanvraagformulier zijn opgegeven of anderszins verstrekt aan of verkregen door het fonds bij de inschrijvingsaanvraag of op een ander tijdstip, alsook de details over hun aandelenparticipatie, in digitale of andere vorm worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Luxemburgse wet op de gegevensbescherming van 2 augustus Voor zover het fonds daartoe informatie moet meedelen aan verschillende serviceproviders, hetzij in hetzij buiten de ondernemingengroep Amundi, staan de beleggers ook dit gebruik van de informatie toe. Het is echter mogelijk dat de normen voor gegevensbescherming minder strikt zijn bij bepaalde serviceproviders die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Geoorloofd gebruik van informatie omvat eventueel: boeken en archiveren, orders verwerken, uw vragen beantwoorden en beleggers informatie over andere producten en diensten verstrekken. Noch het fonds noch de beheersmaatschappij zal enige vertrouwelijke informatie over beleggers bekendmaken, tenzij dit door de wet of de reglementen wordt vereist.

3 3 Onder voorbehoud van het bovenstaande zijn extra exemplaren van dit prospectus, de belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse en het aanvraagformulier verkrijgbaar bij: AMUNDI FUNDS p/a Amundi Luxembourg S.A ("Amundi Luxembourg") 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Telefoon: (352) (Engels) (352) (Frans) (352) (Spaans) (352) (Duits) (352) (Italiaans) (352) (Nederlands) Bepaalde maatschappijen van de groep Amundi en andere door het fonds daartoe gemachtigde agenten (de "gemachtigde agenten''). Aanvragen moeten op het actuele prospectus gebaseerd zijn, vergezeld van het recentste gecontroleerde jaarverslag en het laatst gepubliceerde halfjaarverslag indien dat recenter is.

4 4 WOORDENLIJST Deze verklarende woordenlijst geeft een overzicht van de in dit prospectus gebruikte termen en de bijbehorende definities: Aan aandelen gekoppelde instrumenten Aandeel Aanvulling Asset-Backed Securities (ABS) Associatie van Zuidoost- Aziatische Naties (ASEAN) Beheersmaatschappij Berekeningsdag Bewaarder Boekjaar CSSF Distributeur Effect effecten of instrumenten die een aandeel kopiëren of die op een aandeel zijn gebaseerd, inclusief aandelenwarrants, inschrijvingsrechten, verwervings- of kooprechten, geïntegreerde derivaten op basis van aandelen of aandelenindices, die economisch beschouwd een exclusieve blootstelling aan aandelen opleveren, en certificaten van aandelen zoals ADR's en GDR's. Participatory Notes ("P-Notes") zijn geïntegreerde derivaten die niet onder deze definitie vallen. Als het de bedoeling is om P-Notes te gebruiken in bepaalde subfondsen, zal dat specifiek worden vermeld in hun beleggingsbeleid. Een aandeel zonder nominale waarde van om het even welke klasse in het kapitaal van het fonds. Tot 49% van het nettovermogen van het subfonds. poolleningen die worden samengevoegd en verkocht als effecten (dit proces wordt securitisatie genoemd). Dit soort verschuldigde leningen zijn creditcardvorderingen, autoleningen, leningen op de overwaarde van woningen, studieleningen... Een organisatie van landen in Zuidoost-Azië ter bevordering van de culturele, economische en politieke ontwikkeling van de regio, in 1967 opgericht door de ondertekening van de Bangkok Declaration. De volgende landen zijn lid van de ASEAN: Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand (bij de oprichting) en Brunei Darussalam, Cambodja, de Democratische Volksrepubliek Laos, Myanmar en Vietnam (later aangesloten). De beheersmaatschappij van het fonds, Amundi Luxembourg S.A. (afgekort ''Amundi Luxembourg''). Een dag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn. De bewaarder van het fonds, CACEIS Bank Luxembourg. Het boekjaar van het fonds eindigt op 30 juni van elk jaar. Commission de Surveillance du Secteur Financier De regelgevende en toezichthoudende instantie van het fonds in Luxemburg. De persoon of instelling die officieel is aangesteld om aandelen te verkopen of de verkoop ervan te regelen, zoals door de beheersmaatschappij van tijd tot tijd bepaald. Aandelen en andere, aan aandelen gelijkwaardige effecten, obligaties en andere schuldinstrumenten, alsook alle andere verhandelbare waarden die het recht inhouden om dergelijke effecten door inschrijving of door omruiling te verwerven. Emerging Europe Albanië, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kazachstan, Kroatië, Letland, de Republiek Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), Servië, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Turkije. EU-lidstaat Een lidstaat van de Europese Unie: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

5 Europa Europees land dat naar convergentie met de euro streeft Eurozone G4-valuta's G5-valuta's G7-valuta's Geldmarktinstrumenten Handelsdag Hoogrentend ICB ICBE 5 Albanië, Andorra, Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken en afhankelijke gebieden, Estland, Europese Unie, Finland, Frankrijk en afhankelijke gebieden, Duitsland, Griekenland, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland en afhankelijke gebieden, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk en afhankelijke gebieden. Een EU-lidstaat waarvan de officiële valuta niet de euro is. Alle lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU), die op datum van dit prospectus de volgende landen omvat: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje. Euro (), Amerikaanse dollar (), Japanse yen (JPY), Britse pond (GBP) Euro (), Amerikaanse dollar (), Japanse yen (JPY), Britse pond (GBP), Zwitserse frank (CHF). België, Frankrijk, Nederland, Italië en Duitsland (), Canada (CAD), Japan (JPY), Zweden (SEK), Zwitserland (CHF), het Verenigd Koninkrijk (GBP) en de Verenigde Staten (), Instrumenten die normaal op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde op elk ogenblik nauwkeurig kan worden bepaald. Elke werkdag waarop de banken geopend zijn in Luxemburg en/of in andere landen die zijn beschreven onder D. "Handelstijden" in punt VI. De organisatie van de aandelen''. een rating onder BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) en/of BBB- (volgens Fitch) drukt trapsgewijs een hoger risico uit en stemt overeen met de High Yield -risicoklasse. een instelling voor collectieve belegging. een instelling voor collectieve belegging in effecten, volgens gewijzigde Richtlijn 2009/65/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten. In aanmerking komend land Institutionele beleggers Investment grade ISDA Korea Latijns-Amerikaanse landen Een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en elk land van West- of Oost-Europa, Afrika, Azië, Oceanië of de Amerikaanse continenten. Bij de overweging of een inschrijver of een begunstigde in aanmerking komt als institutionele belegger, neemt de raad van bestuur de aanbevelingen van de Luxemburgse toezichtautoriteit zorgvuldig in overweging. Risicobeoordeling, uitgedrukt als een door een ratingbureau toegekende rating: een rating van BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) en/of BBB- (volgens Fitch) of hoger drukt trapsgewijs een lager risico uit en stemt overeen met de risicoklasse investment grade. De International Swaps & Derivatives Association is de internationale handelsvereniging die de deelnemers in de markt voor onderhands verhandelde derivaten vertegenwoordigt. Noord- en Zuid-Korea. Argentinië, Chili, Costa Rica, Mexico, Uruguay, Brazilië, Colombia, Panama, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia, Haïti.

6 MENA Mortgage-Backed Securities (MBS) Niet vrij converteerbare valuta's Obligaties van hoge kwaliteit OESO Ontwikkelingslanden/opkomende landen Regio Azië en Stille Zuidzee Registerhouder en transferagent RMB Schuldinstrumenten Statuten Subfonds Toegestane markt 6 Het Midden-Oosten en Noord-Afrika: Egypte, Jordanië, Libanon, Oman, Qatar, Koeweit, Bahrein, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Tunesië, Marokko hypothecaire leningen die worden samengevoegd en verkocht als effecten (dit proces wordt securitisatie genoemd). Dit type leningen wordt gewaarborgd door een specifiek onroerend goed als onderpand. Chileense peso (CLP), Colombiaanse peso (COP), Ecuatoriaanse sucre (ECS), Indonesische roepie (IDR), Sri Lankaanse roepie (LKR), Maleisische ringgit (MYR), Nigeriaanse naira (NGN), Peruviaanse nieuwe sol (PEN), Paraguayaanse guarani (PYG), Sudanese dinar (SDD), Venezolaanse bolivar (VEB). Obligaties met rating investment grade. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESOlanden zijn Australië, Oostenrijk, België, Canada, Chili, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Israël, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Alle landen behalve, op datum van dit prospectus, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, San Marino, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vaticaanstad. Lidstaten van de Asia-Pacific Economic Cooperation (Australië, Brunei Darussalam, Canada, Chili, China, Hongkong, Indonesië, Japan, Zuid-Korea, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, de Filippijnen, Rusland, Singapore, Taiwan, Thailand, de Verenigde Staten, Vietnam). De uitgifte, terugkoop, overdracht en conversie van aandelen zal worden verwerkt door CACEIS Bank Luxembourg. De renminbi is de officiële valuta van de Volksrepubliek China. Vastrentende en variabelrentende obligaties en geldmarktinstrumenten. De statuten van het fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Een specifieke portefeuille van activa en passiva binnen het fonds, met een eigen netto-inventariswaarde en vertegenwoordigd door een aparte aandelenklasse of aandelenklassen (de ''Aandelenklasse'' of ''Aandelenklassen''), die zich hoofdzakelijk van elkaar onderscheiden door hun specifieke beleggingsbeleid en -doelstelling en/of door de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Een markt in de zin van artikel 41 (1) a), b) en c) van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. U.S. Tax Person (i) een staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika (VS) of een ingezetene van de VS; (ii) (iii) een partnerschap of bedrijf dat is georganiseerd in de VS of volgens de wetgeving van de VS of een van de staten van de VS; of elke trust wanneer een of meerdere U.S. Tax Persons gemachtigd zijn om alle inhoudelijke beslissingen over het trust te controleren en een rechtbank in de VS volgens de toepasselijke wetgeving bevoegd

7 7 zou zijn om beschikkingen of vonnissen uit te spreken over nagenoeg alle kwesties die verband houden met het beheer van de trust, of een vermogen van een overledene die staatsburger of ingezetene is van de VS. US Person (i) Ieder natuurlijk persoon die een ingezetene van de Verenigde Staten is; (ii) een partnerschap of bedrijf dat is georganiseerd of opgericht volgens de wetgeving van de Verenigde Staten; (iii) elke nalatenschap waarvan een curator of administrateur een US Person is; (iv) elke trust waarvan een trustee US Person is; (v) een in de Verenigde Staten gevestigd agentschap of filiaal van een buitenlandse entiteit; (vi) een non-discretionaire rekening of gelijksoortige rekening (die geen nalatenschap of trust is) die wordt gevoerd door een makelaar of andere zaakwaarnemer ten voordele of voor rekening van een US Person; (vii) een discretionaire rekening of gelijksoortige rekening (die geen nalatenschap of trust is) die wordt gevoerd door een makelaar of andere zaakwaarnemer die is opgericht in of (voor natuurlijke personen) ingezetene is van de Verenigde Staten; en (viii) elk partnerschap of bedrijf indien: (A) dit georganiseerd of opgericht is volgens de wetgeving van een buitenlands rechtsgebied; en (B) gevormd is door een U.S. Person met als voornaamste doel te beleggen in niet onder de 1933 Act geregistreerde effecten, tenzij deze georganiseerd en opgericht is door, en in bezit is van geaccrediteerde beleggers die geen natuurlijke personen, nalatenschappen of trusts zijn. Valuta-handelsdag Dag waarop markten open zijn voor handel in de desbetreffende valuta VaR Waarderingsdag Werkdag VaR is een statistische maatstaf die een nauwkeurige risicomonitoring mogelijk maakt, maar in geen geval een minimumperformance garandeert. Een werkdag waarop, met betrekking tot de beleggingen van een subfonds, geen enkele beurs of markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van dat subfonds wordt verhandeld, gesloten is, en waarop de handel op geen enkele van die beurzen of markten beperkt of opgeschort is. iedere volledige werkdag in Luxemburg waarop de banken open zijn.

8 8 Inhoudsopgave PAGINA BEWAARDER... 4 I. BEHEER EN ADMINISTRATIE II. RECHTSVORM III. STRUCTUUR IV. LIJST VAN SUBFONDSEN V. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID A. AANDELENSUBFONDSEN B. OBLIGATIESUBFONDSEN C. SUBFONDSEN MET MEERDERE ACTIVA D. GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN E. ABSOLUTE RETURN-SUBFONDSEN F. GELDMARKTSUBFONDSEN VI. ORGANISATIE VAN DE AANDELEN A. SUBFONDSEN EN AANDELENKLASSEN B. AANDELENCATEGORIEËN C. AANDELENTYPES D. HANDELSDAG E. VERBOD OP MARKTTIMING F. ANTIWITWASPROCEDURES VII. INSCHRIJVING OP AANDELEN A. PROCEDURE B. BETALINGSWIJZEN C. INSCHRIJVINGSBEPERKINGEN VIII. OMZETTING VAN AANDELEN A. PROCEDURE B. ALGEMEEN IX. INKOOP VAN AANDELEN A. PROCEDURE B. ALGEMEEN X. AANDELENPRIJZEN A. PRIJZEN B. PRIJSINFORMATIE XI. DIVIDENDBELEID XII. KOSTEN EN UITGAVEN A. TRANSACTIEKOSTEN B. JAARLIJKSE KOSTEN XIII. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE ADMINISTRATIE A. DE BEHEERSMAATSCHAPPIJ B. DE BEWAARDER C. DE ADMINISTRAT D. DE REGISTERHOUDER, TRANSFERAGENT EN BETAALKANTOOR E. DE VERMOGENSBEHEERDERS F. DE ONDER-VERMOGENSBEHEERDERS G. NOMINEE H. VERTEGENWOORDIGER VAN HET FONDS XIV. BOEKJAAR EN AUDIT... 88

9 9 XV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING XVI. VERSLAGEN XVII. LOOPTIJD, LIQUIDATIE EN FUSIE VAN HET FONDS A. LOOPTIJD VAN HET FONDS B. LIQUIDATIE VAN HET FONDS C. FUSIE VAN HET FONDS XVIII. BELASTING A. BELASTING VAN HET FONDS IN LUXEMBURG B. FISCAAL RECHT VAN TOEPASSING OP AANDEELHOUDERS C. TOELATING TOT HET FRANSE "PLAN D EPARGNE EN ACTIONS" XIX. AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE DISTRIBUTIE VAN HET FONDS IN ITALIË XX. MEER INFORMATIE A. BELEGGINGSBEVOEGDHEDEN EN -BEPERKINGEN B. AANVULLENDE BELEGGINGSBEPERKINGEN C. SPECIFIEKE REGELS VAN TOEPASSING OP EEN FEEDER-SUBFONDS D. SUBFONDSEN EN AANDELEN E. WAARDERINGEN F. ALGEMEEN XXI. DOCUMENTEN TER INZAGE BIJLAGE I: AANDELENKLASSEN BIJLAGE II: PRESTATIEVERGOEDING BIJLAGE III: VERMOGENSBEHEERDERS EN -ONDERBEHEERDERS APPENDIX IV: RISICOMETING EN -BEHEER

10 10 I. BEHEER EN ADMINISTRATIE Statutaire zetel 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Raad van bestuur Bestuurders Dhr. Etienne Clement Deputy Chief Executive Officer, Strategic Marketing Manager Amundi, Parijs Dhr. Jean-François Pinçon, Deputy Global Head of Sales, Amundi, Parijs Dhr. Laurent Bertiau Deputy Head of Institutional & Third party Distribution Amundi, Parijs Dhr. Christian Pellis Global Head of External Distribution Amundi, Parijs Algemeen directeurs Dhr. Julien Faucher Directeur Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg Dhr. Philippe Chossonnery Plaatsvervangend algemeen directeur Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg Beheersmaatschappij Amundi Luxembourg S.A. (''Amundi Luxembourg'') 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Bewaarder CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Registerhouder, transferagent en betaalkantoor CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Administrateur Société Générale Bank & Trust S.A , place de la Gare L 1616 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Operationeel hoofdkantoor 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

11 11 Vermogensbeheerders (zie bijlage III voor een lijst van de subfondsen die door elke vermogensbeheerder worden beheerd) Amundi Hoofdkantoor 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Kantoor in Londen 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Verenigd Koninkrijk Amundi Hong Kong Ltd , One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hong Kong Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokyo Japan Amundi Smith Breeden 280 South Mangum Street, Suite 301 Durham, NC Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokyo , Japan Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapore TCW Investment Management Company, Inc. (''TCW'') 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, United States of America TOBAM S.A.S. 20, rue Quentin Bauchart, Paris, BFT Gestion S.A. 90, Bd Pasteur, Paris. Ondervermogensbeheerders (zie bijlage III voor een lijst van de subfondsen die door elke ondervermogensbeheerder worden beheerd) Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapore NH-CA Asset Management Co., Ltd vanaf 1 september F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokyo Japan Accountant van het fonds PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 400, route d'esch, L-1471 Luxembourg

12 II. RECHTSVORM 12 AMUNDI FUNDS (het ''Fonds'') is opgericht in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (''bevek'') naar Luxemburgs recht. Het Fonds, oorspronkelijk Groupe Indosuez Funds FCP (''Fonds Commun de Placement''), een fonds voor investering in risicokapitaal dat was opgericht op 18 juli 1985, werd op 15 maart 1999, in overeenstemming met artikel 110(2) van de wet van 30 maart 1988 betreffende instellingen voor collectieve belegging (''Organismes de placement collectif''), getransformeerd en hernoemd tot GIF SICAV II. De akte van conversie en de statuten (de ''Statuten'') zijn op 28 april 1999 gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. De naam van het fonds werd daarna op 1 december 1999 gewijzigd in GIF SICAV, op 8 december 2000 in CREDIT AGRICOLE FUNDS, op 1 juli 2007 in CAAM FUNDS en op 2 maart 2010 in AMUNDI Funds. De statutenwijzigingen voor de eerste drie naamswijzigingen zijn gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, respectievelijk op 14 januari 2000, op 17 januari 2001 en op 13 juni 2007, en voor de laatste wijziging op 3 april De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 14 maart Sinds 1 juli 2011 is het fonds onderworpen aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de ''wet van 2010''). Het fonds is onder nummer B ingeschreven in het handelsregister bij de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar de statuten ter inzage liggen en waar op verzoek een kopie verkrijgbaar is. Het kapitaal van het fonds wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde en is op elk ogenblik gelijk aan het totale nettovermogen van het fonds. III. STRUCTUUR Het fonds richt zich niet op één specifieke beleggingsdoelstelling, maar heeft het vermogen over verschillende subfondsen verdeeld (elk een ''subfonds''). Elk subfonds belegt in een welbepaalde markt, groep markten of sector en elk subfonds stemt overeen met een aparte activagroep in het fonds. Dankzij deze structuur kunnen beleggers of hun adviseurs een persoonlijke beleggingsstrategie samenstellen via beleggingen in een selectie van de binnen het fonds beschikbare subfondsen. Als de omstandigheden veranderen kunnen beleggers vlot en tegen minimale kosten hun beleggingen herschikken door de selectie van subfondsen waarin zij beleggen, te wijzigen. Het huidige aanbod van subfondsen, zoals nader beschreven in ''Doelstelling en Beleggingsbeleid'', is onderverdeeld in zes hoofdgroepen, namelijk aandelensubfondsen, obligatiesubfondsen, subfondsen met meerdere activa, geïndexeerde subfondsen, absolute return-subfondsen, en geldmarktsubfondsen, zoals op de volgende bladzijde wordt weergegeven. Voor elk subfonds wordt de netto-inventariswaarde (''NIW'') berekend in de basisvaluta van het subfonds. Bovendien wordt de NIW, voor sommige aandelenklassen, ook weergegeven in andere valuta, zoals beschreven in de tabel ''Uitgegeven aandelenklassen, per subfonds''. De NIW in een andere valuta is gelijk aan het equivalent van de NIW in de referentievaluta van de desbetreffende aandelenklasse, omgerekend tegen de geldende wisselkoers.

13 13 IV. LIJST VAN SUBFONDSEN AMUNDI FUNDS AANDELENSUBFONDSEN Wereldwijd/regio's/landen Equity Global Equity Japan Target Equity US Concentrated Core Equity US Relative Value Equity Global Select 1 Equity Japan Value Equity Euro Equity Europe Kleinere ondernemingen/thematisch Equity Euroland Small Cap Equity Europe Small Cap Equity Global Gold Mines Equity Global Luxury and Lifestyle Equity Global Agriculture Equity Global Resources Azië/opkomende markten Equity ASEAN Equity Asia ex Japan Equity Brazil Equity Emerging Europe Equity Emerging Internal Demand Equity Emerging World Equity MENA Equity Greater China Equity India Equity India Select Equity India Infrastructure Equity Korea Equity Latin America Equity Thailand Maatschappelijk verantwoorde beleggingen Equity Global Aqua 2 Volgende generatie aandelensubfondsen Equity Emerging Anti-Benchmark Equity Emerging Minimum Variance Equity Europe Minimum Variance Equity Global Minimum Variance Equity World Anti-Benchmark OBLIGATIESUBFONDSEN Converteerbare obligaties Convertible Credit 1 Dit subfonds zal op 24 april 2015 opgaan in Equity Global op basis van de NIW van 23 april Dit subfonds zal op 17 april 2015 opgaan in Equity Global op basis van de NIW van 16 april 2015.

14 Convertible Europe Convertible Global 14 Obligaties in euro Bond Euro Aggregate Bond Euro Corporate Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro Inflation Hoogrentende obligaties Bond Euro High Yield 4 Bond Euro High Yield Short Term Internationale obligaties en schuldinstrumenten Bond Global Corporate Bond US Opportunistic Core Plus Bond US Aggregate Bond US Corporate 5 Bond Europe Bond Global Aggregate Bond Global Bond Global Inflation Bond Global High Yield 6 Bond Enhanced RMB Schuldinstrumenten van opkomende markten Bond Asian Local Debt Bond Emerging Inflation Bond Global Emerging Blended 7 Bond Global Emerging to be renamed Bond Global Emerging Local Currency as from March 13 th, 2015 Bond Global Emerging Corporate Bond Global Emerging Hard Currency SUBFONDSEN MET MEERDERE ACTIVA Multi Asset Emerging Markets Patrimoine 3 Het subfonds werd gelanceerd op 7 november Het subfonds werd de master van Amundi Credit 1-3 Euro, het Franse feedersubfonds, op 7 november De Franse bevek Amundi Oblig Haut Rendement is op 12 december 2014 opgegaan in het subfonds op basis van de NIW van 11december Dit subfonds wordt gelanceerd op 22 januari Dit subfonds wordt gelanceerd op 10 februari De lancering van dit subfonds is voorzien op een latere datum.

15 GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN 15 Geïndexeerde aandelensubfondsen Index Equity Emerging Markets Index Equity Euro Index Equity Europe Index Equity Japan Index Equity North America Index Equity Pacific ex Japan Index Equity USA Index Equity World Geïndexeerd obligatiesubfonds Index Global Bond () Hedged 8 Index Bond Euro Corporate 9 Index Bond Euro Govies 10 ABSOLUTE RETURN-SUBFONDSEN Global Macro-subfondsen Global Macro Forex Global Macro Forex Strategic 11 Global Macro Bonds & Currencies 12 Global Macro Bonds & Currencies Low Vol Absolute Corporate Sub Funds vanaf 30 januari 2015 Absolute US Corporate 13 Absolute High Yield-subfondsen Absolute High Yield Absolute Volatility Arbitrage-subfondsen Absolute Volatility Arbitrage Absolute Volatility Arbitrage Plus Absolute Volatility Equities-subfondsen Absolute Volatility Euro Equities Absolute Volatility World Equities Absolute Dividend-subfondsen Absolute Global Dividend GELDMARKTSUBFONDSEN Cash Cash 8 Dit subfonds is niet een index-volgend subfonds in de zin van artikel 44 van de wet van 17 December Dit subfonds is niet een index-volgend subfonds in de zin van artikel 44 van de wet van 17 December Dit subfonds is niet een index-volgend subfonds in de zin van artikel 44 van de wet van 17 December De Franse bevek Amundi Absolute Strategic Forex is op 14 november 2014 opgegaan in het subfonds op basis van de NIW van 13 november Het Franse FCP Amundi Global Macro 4 is 21 november 2014 opgegaan in het subfonds op basis van de NIW van 20 november Dit subfonds wordt gelanceerd op 3 februari 2015.

16 V. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID 16 De doelstelling van het fonds is beleggers toegang te verlenen tot een wereldwijde selectie van markten via een reeks gediversifieerde en internationaal belegde subfondsen. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt door de raad van bestuur van het fonds (de ''raad'' of ''de raad van bestuur'') bepaald, rekening houdend met de heersende politieke, economische, financiële of monetaire omstandigheden in de in aanmerking komende markten (zie ''Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen'') en waarin de subfondsen kunnen beleggen. Het risico is breed gespreid doordat er, afgezien van de beperkingen in ''Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen'', voor de selectie van effecten, geldmarktinstrumenten en andere toegestane activa geen geografische of economische beperkingen gelden. Ook zijn er geen beperkingen op de keuze van het type beleggingen. De subfondsen zijn uitgedrukt ofwel in de valuta van het land waarin ze beleggen, ofwel in de valuta die het best de valutasamenstelling van de subfondsen weergeeft. Het fonds zal het wisselkoersrisico in de subfondsen met internationale beleggingen zoveel mogelijk proberen te beperken door middel van toegestane hedging-instrumenten. Het fonds kan ook in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen en in bankdeposito's beleggen binnen de voorwaarden en de begrenzingen in deel I van de wet van 2010 en in het hoofdstuk "Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen''. Binnen de voorwaarden en de begrenzingen van de wet van 2010, de reglementen en administratieve gebruiken, kan het fonds gebruikmaken van technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten, mits die technieken en instrumenten enkel gebruikt worden ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer of, indien vermeld in het beleggingsbeleid van een bepaald subfonds, als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het fonds kan ook in financiële afgeleide instrumenten ("derivaten") beleggen binnen de begrenzingen van de wet van 2010, de toepasselijke CSSF-rondzendbrieven en de relevante Luxemburgse regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Door het hefboomeffect van bepaalde financiële derivaten en de koersvolatiliteit van futures is het risico in verband met een belegging in de aandelen van het fonds normaal hoger dan bij een traditioneel beleggingsbeleid. Zie Bijlage IV voor meer informatie over het risicobeheerproces voor elk subfonds. Globaal genomen kan de belegger door de aankoop van de aandelen, afhankelijk van het gekozen beleggingsuniversum en het type beheer, aan een aantal van de volgende risico's worden blootgesteld: Wisselkoersrisico Binnen verschillende proporties en begrenzingen kan elk subfonds beleggen in waarden en instrumenten die in een andere valuta dan de basisvaluta van het subfonds uitgedrukt zijn, en daardoor aan wisselkoersschommelingen blootgesteld zijn. Subfondsen die systematisch hedgen, kunnen als gevolg van onvolmaaktheden in de hedgingtechnieken toch een resterend valutarisico lopen. Kredietrisico Dit verwijst naar het risico dat een emittent van vastrentende effecten in het subfonds zijn verplichtingen niet nakomt en dat het subfonds zijn belegging niet terugkrijgt. Tegenpartijrisico Een tegenpartijrisico bestaat wanneer deze tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen en/of een contract is stopgezet ten gevolge van, bijvoorbeeld faillissement, illegale activiteiten of een wijziging in de fiscale of financiële verslagleggingsregels die van toepassing waren op deze instrumenten ten tijde van het opstellen van het contract. Risico's in verband met het beheer en de beleggingsstrategie Sommige subfondsen streven naar rendement door via arbitragestrategieën te anticiperen op de ontwikkeling van bepaalde markten ten opzichte van andere. Die anticipaties kunnen echter foutief zijn en daardoor een lagere prestatie dan de beheerdoelstelling veroorzaken. Liquiditeitsrisico Meer bepaald als gevolg van bijzondere marktomstandigheden of van een buitengewoon groot aantal inkoopaanvragen kan het subfonds problemen hebben om inkoopopbrengsten binnen de in het prospectus bepaalde termijn uit te betalen.

17 17 Marktrisico De beleggingen van de subfondsen kunnen in waarde dalen ten gevolge van schommelingen op de financiële markten. Risico's in verband met kleine en middelgrote ondernemingen Beleggingen in kleinere en middelgrote ondernemingen kunnen een hoger rendement opleveren, maar ook een hoger risiconiveau inhouden, wegens een hoger risico op wanbetaling of faillissement en wegens een beperkter beursvolume en de daarmee samenhangende sterkere schommelingen. Risico in verband met ontwikkelingslanden Aan beleggingen in effecten van emittenten in ontwikkelingslanden zijn bijzondere overwegingen en risico's gekoppeld, onder meer de algemene risico's in verband met internationale beleggingen, zoals wisselkoersschommelingen, en de beleggingsrisico's in landen met een kleinere kapitaalmarkt, beperkte liquiditeit, koersvolatiliteit, afwijkende voorwaarden voor transacties en controle, en beperkingen op buitenlandse beleggingen. Daarnaast zijn er de risico's in verband met de economieën van ontwikkelingslanden, zoals hoge inflatie en hoge rentevoeten, zware buitenlandse schuldenlast en politieke en maatschappelijke onzekerheid. Renterisico De netto-inventariswaarde van de subfondsen wordt door renteschommelingen beïnvloed. Als de rente daalt, stijgt de marktwaarde van vastrentende effecten, en omgekeerd. Een stijging van de rente zou een waardedaling van de beleggingen in het subfonds tot gevolg hebben. Risico's in verband met derivatentransacties De subfondsen kunnen diverse strategieën toepassen om bepaalde risico's te verminderen en/of om het rendement te verhogen. Bij deze strategieën kunnen derivaten worden gebruikt, bijvoorbeeld opties, warrants, swaps en/of futures. Als gevolg van de marktomstandigheden kunnen dergelijke strategieën onsuccesvol zijn en verliezen voor het betrokken subfonds veroorzaken. Derivaten houden ook bijkomende specifieke risico's in, zoals het risico op verkeerde prijsbepalingen of onjuiste waarderingen en het risico dat derivaten niet perfect correleren met de onderliggende activa, rentevoeten en indices. Volatiliteitsrisico Bepaalde subfondsen zijn aan het risico van volatiliteit op de markten blootgesteld en kunnen bijgevolg binnen de begrenzing van de beoogde Value at Risk sterk fluctueren. Afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van een subfonds kunnen sterke volatiliteitsschommelingen in de markten een negatieve invloed op de prestatie hebben. Volatiliteit iseen statistische maatstaf voor de spreiding van het rendement van een effect of instrument. In de praktijk wordt de volatiliteit gemeten door de standaardafwijking van de dagelijkse koerswijziging op jaarbasis te berekenen. Hoe hoger de volatiliteit, des te risicovoller het effect of instrument. Vooruitbetalingsrisico In verband met beleggingen in obligaties en/of schuldinstrumenten bestaat het risico dat debiteuren of hypotheekgevers hun schulden afbetalen als de rente daalt (door herfinanciering tegen de lagere tarieven van dat moment), zodat het subfonds tegen lagere tarieven moet herbeleggen. Landenconcentratierisico Dit verwijst naar het risico dat ontstaat wanneer een subfonds belegt in een beperkt aantal landen, vanwege het geringe aantal landen in de referentie-indicator van het subfonds. Risico's die zijn verbonden aan het gebruik van technieken en instrumenten met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten: Het gebruik van technieken en instrumenten met betrekking tot overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten, zoals effectenuitleen, repotransacties en omgekeerde repotransacties, en vooral met betrekking tot de kwaliteit van de ontvangen / herbelegde zekerheden, kan diverse risico's met zich meebrengen zoals liquiditeitsrisico's, tegenpartijrisico's, emittentrisico's, waarderingsrisico's en vereffeningsrisico's, die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het desbetreffende subfonds. Het tegenpartijrisico kan echter worden beperkt dankzij de zekerheid die wordt ontvangen in overeenstemming met circulaire 08/356 van de CSSF. Omdat deze transacties kunnen worden uitgevoerd door ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als de beheersmaatschappij, de beleggingsbeheerder of de subbeleggingsbeheerder, kunnen deze transacties het risico van belangenconflicten met zich meebrengen. Op de website van Amundi is een beleid voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten te vinden (http://www.amundi.com/documents/doc_download&file= _ ). Beleggingsrisico's van Asset-Backed Securities: Het risico dat waardevermindering van de onderliggende zekerheid van het effect, bijvoorbeeld als gevolg van nietaflossing van leningen, leidt tot een waardevermindering van het effect.

18 18 Extensierisico van Asset-Backed en Mortgage-Backed Securities: Het risico dat in tijden van stijgende rentevoeten het tempo van de aflossingen zal vertragen, waardoor effecten die als kort- of langerlopende effecten worden beschouwd feitelijk langlopende effecten zijn, waarvan de waarde sterker reageert op veranderingen in de rentevoeten en derhalve sterker kan fluctueren dan die van korterlopende effecten. Risico van vervroegde aflossing van Asset-Backed en Mortgage-Backed Securities: Het risico dat in tijden van dalende rentevoeten de hoger renderende effecten van het subfonds vervroegd zullen worden afgelost en dat het subfonds deze moet vervangen door effecten met een lager rendement. Beleggingsrisico van TBA's: De aankoop van een TBA ("To-Be-Announced"-effect) brengt het risico van verlies met zich mee als de waarde van het te verwerven effect daalt voorafgaand aan de vereffeningsdatum. Aandelenklasse met durationhedging (DH). Risicofactor gerelateerd aan rente: Renterisico betekent het risico dat wanneer rentes langs de rentecurve toenemen, de marktwaarde van vastrentende effecten daalt waardoor de netto-inventariswaarde van standaardaandelen afneemt. Omgekeerd zal bij het dalen van de rentes langs de rentecurve, de marktwaarde van vastrentende effecten toenemen en zal de netto-inventariswaarde van de standaardaandelen ook toenemen. Vastrentende langetermijneffecten zullen vanwege dit risico normaalgesproken meer prijsvolatiel zijn dan kortetermijneffecten. Het doel van de genoemde derivaten-overlaystrategie die wordt toegepast op het niveau van DH-aandelenklasse is om de blootstelling aan parallelle renteverschuivingen langs de rentecurve te verminderen. De invloed van parallelle renteverschuivingen op de netto-inventariswaarde van het DH-aandeel is daarom beperkt in vergelijking met de invloed van een dergelijke beweging op de standaardaandelen. Als rentes oplopen en de marktwaarde van vastrentende aandelen afneemt, wordt de marktwaarde van de overlaystrategie groter en bijgevolg zal de invloed van de renteverhoging op de waarde van de DHaandelen beperkter zijn. Omgekeerd zal, wanneer de rentes afnemen, de marktwaarde van de vastrentende effecten oplopen en zal de marktwaarde van de overlaystrategie afnemen. Bijgevolg zal de invloed van de renteverlaging op de waarde van de DH-aandelen beperkter zijn. Het fonds geeft aandelen uit in de volgende subfondsen. A. AANDELENSUBFONDSEN De doelstelling van deze subfondsen is kapitaalgroei op lange termijn na te streven, in overeenstemming met de respectieve index of indices van de markten waarin een subfonds belegt. De groei wordt gerealiseerd door een actief beheer van portefeuilles die hoofdzakelijk bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten en andere toegestane activa, die op een effectenbeurs zijn genoteerd of op andere gereglementeerde markten ("toegestane markten") worden verhandeld (zie "Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen"). Tenzij anders vermeld in de beschrijving van een bepaald subfonds, en altijd binnen alle toepasselijke beleggingsbeperkingen (zie 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen"), zijn de volgende principes van toepassing op de subfondsen: - In de doelstelling en het beleggingsbeleid van elk subfonds, zoals hieronder beschreven, verwijst de vermelding van een geografisch gebied of de nationaliteit van een effect naar het geografische gebied of het land: o o waar de onderneming of de emittent gevestigd is; en/of waar een onderneming of een emittent een belangrijk deel van zijn activiteiten uitoefent. - In het beleggingsbeleid van elk subfonds wordt systematisch beschreven welk beleggingsuniversum voor minimaal twee derde van de activa van het subfonds is vastgelegd. Als er geen (andere) aanwijzingen zijn voor de toewijzing van het overige gedeelte van het vermogen, mag elk subfonds beleggen in: o o o o o o andere aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten dan de in het beleggingsbeleid vermelde; schuldinstrumenten; converteerbare obligaties; deelnemingsrechten/aandelen van ICBE's en/of andere ICB's, tot 10% van het nettovermogen; deposito's andere effecten en geldmarktinstrumenten, zoals beschreven in 1.1 en 1.2 van hoofdstuk XX "Meer informatie", punt A, "Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen".

19 19 - Elk subfonds kan in financiële derivaten beleggen ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer, op voorwaarde dat daarbij, op het niveau van de onderliggende waarden, rekening wordt gehouden met de beleggingsbeperking(en) die in het beleggingsbeleid van elk subfonds zijn vastgelegd. - Elk subfonds mag ook gebruikmaken van technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten, binnen de voorwaarden en de begrenzingen als beschreven in hoofdstuk XX, "Meer informatie", B, "Bijkomende beleggingsbeperkingen", punten 1.3 tot Subfondsen die van plan zijn Asset-Backed Securities en/of Mortgage-Backed Securities te gebruiken, zullen dit specifiek in hun beleggingsbeleid vermelden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het volgende: - De in het beleggingsbeleid van een subfonds vermelde basisvaluta stemt niet noodzakelijk overeen met de valuta's waarin wordt belegd. - Beleggingen in open of gesloten beleggingsfondsen kunnen een verdubbeling van vergoedingen en kosten veroorzaken, behalve voor de inschrijvings-, conversie- en terugkoopkosten, die niet mogen worden verdubbeld bij beleggingen in fondsen waarvoor de groep Amundi promotor is. - Beleggingen in gesloten beleggingsfondsen die in hun land van herkomst niet onder een permanent wettelijk toezicht van een toezichthoudende instantie ter bescherming van beleggers staan, stellen het fonds mogelijk aan grotere risico's bloot (bijvoorbeeld minder frequente mogelijkheid tot verkoop, vertraagde betaling of nietbetaling bij de vereffening en minder solide juridische beschermingsstructuren). - Het fonds kan de activa van een subfonds ook beleggen via een 100% dochtermaatschappij, als dat de enige manier is om toegang tot gesloten markten te krijgen, mits die dochtermaatschappij onder feitelijk zeggenschap van het fonds staat en beantwoordt aan het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen die op dat ogenblik voor het fonds en het betreffende subfonds gelden. 1. Aandelensubfondsen: Wereldwijd/regio's/landen Risicowaarschuwingen Globaal genomen kunnen de wereldwijde, regionale en landensubfondsen blootstelling aan marktrisico en volatiliteitsrisico geven. Bepaalde subfondsen maken gebruik van derivaten als onderdeel van hun beleggingsmethode en van specifieke beleggingsstrategieën. Dat kan leiden tot blootstelling aan de risico's in verband met het beheer en de beleggingsstrategie, alsook aan de risico's in verband met derivatentransacties. Voorts kan de aankoop van aandelen van een subfonds leiden tot een blootstelling aan wisselkoersrisico, omdat bepaalde subfondsen in andere valuta's dan de basisvaluta kunnen beleggen of hedgen. Risicoprofiel Beleggen in deze subfondsen gaat met bepaalde risico's gepaard, zoals hoger beschreven onder "Risicowaarschuwingen". Afhankelijk van de marktomstandigheden dienen beleggers erop voorbereid te zijn gedurende zekere tijd niet-gerealiseerde verliezen op hun oorspronkelijke beleggingen te ondergaan, of een feitelijk verlies te lijden als zij beslissen hun beleggingen in een ongunstig marktklimaat te verkopen. Er wordt op gewezen dat de aandelen niet gegarandeerd of in hoofdsom beschermd zijn en dat niet kan worden verzekerd dat aandelen zullen worden teruggekocht tegen de prijs waartegen erop is ingeschreven. Beleggersprofiel Gezien de beleggingsdoelstellingen en -strategieën van deze subfondsen zijn ze enkel geschikt voor beleggers die: - waardevermeerdering van hun kapitaal op lange termijn nastreven; - geen regelmatige beleggingsinkomsten verlangen (behalve beleggers die op uitkeringsaandelen inschrijven); - bereid zijn het verhoogde risico in verband met beleggingen in buitenlandse effecten te aanvaarden; en - volatiliteit kunnen doorstaan.

20 Equity Global 20 De doelstelling van dit subfonds is om over een beleggingshorizon van 5 jaar te streven naar kapitaalgroei op de lange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in aandelen die worden uitgegeven door multinationals die zijn genoteerd op een gereguleerde markt met een marktkapitalisatie van meer dan 500 miljoen op het moment van acquisitie. Om de beleggingsdoelstelling te halen past de beleggingsbeheerder een beleggingsmethode toe die is gericht op de selectie van de meest aantrekkelijke aandelen op basis van groeipotentieel en waarderingscriteria binnen een geconcentreerde portefeuille. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden en instrumenten die worden beschreven in de inleiding tot "A. Aandelensubfondsen". Derivaten zullen uitsluitend worden gebruikt ter afdekking van risico's. De index "MSCI World All Countries (ACWI) TR" is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar. Equity Japan Target Dit subfonds streeft een langetermijn-kapitaalgroei na door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van Japanse ondernemingen die ondergewaardeerde activa of een ondergewaardeerd groeipotentieel hebben of een succesvolle ommezwaai doormaken en die ter beurze genoteerd zijn in een erkende Japanse gereguleerde markt. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden en instrumenten die worden beschreven in de inleiding tot "A. Aandelensubfondsen". De index 'Topix (RI)' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de Japanse yen. Equity US Concentrated Core Dit subfonds streeft langetermijn-vermogenswinst na door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van ondernemingen in de VS met een minimaal marktkapitalisatieniveau van 1 miljard ten tijde van de verkrijging, waarbij deze limiet te allen tijde wordt geacht behouden te blijven en die ter beurze genoteerd zijn in een gereguleerde markt in de Verenigde Staten of een OESO-land. Deze ondernemingen vertegenwoordigen doorgaans in hun branche een substantieel marktaandeel, en worden verondersteld te beschikken over solide en duurzame businessmodellen en daaruit voortvloeiende concurrentievoordelen. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden en instrumenten die worden beschreven in de inleiding tot "A. Aandelensubfondsen". De index 'Russell 1000 Growth (Total Return Index)' is de referentie-indicator van het subfonds. De referentievaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar. Equity US Relative Value Dit subfonds streeft kapitaalgroei op lange termijn na via belegging van ten minste 67% van het totale vermogen in aandelen van ondergewaardeerde Amerikaanse ondernemingen (d.w.z. ondernemingen waarvan de aandelen een prijs hebben die op het moment van aankoop onder de gepercipieerde waarde ligt, waarbij wordt verwacht dat te allen tijde aan deze voorwaarde wordt voldaan) die genoteerd staan op een gereglementeerde markt in de Verenigde Staten of in willekeurig welk OESO-land, om op die manier een portefeuille op de bouwen met een sterk groeipotentieel en een beperkt risico op koersverlies. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden en instrumenten die worden beschreven in de inleiding tot "A. Aandelensubfondsen". De index 'S&P 500 (Total Return Index)' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar.

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie