AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable."

Transcriptie

1 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Maart 2013

2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de inhoud van dit prospectus, dient u uw bankdirecteur, effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of een andere financieel adviseur te raadplegen. Vooraleer te beleggen dient dit prospectus te worden gelezen en begrepen. De verspreiding van dit prospectus (het 'prospectus') en/of het aanvraagformulier en de aanbieding van aandelen zijn wettelijk toegestaan in die rechtsgebieden waar Amundi Funds voor verkoop aan het publiek is goedgekeurd. Personen die in het bezit van dit prospectus en/of het aanvraagformulier zijn en die op grond van dit prospectus wensen in te schrijven op aandelen, zijn ertoe gehouden zich te informeren over en zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in alle relevante rechtsgebieden, met inbegrip van alle toepasselijke deviezenbeperkingen of reglementen voor wisselcontrole, en mogelijke fiscale gevolgen in de landen waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij hun wettelijke woonplaats hebben. (Zie ook eventuele bijlagen bij dit prospectus, waarin aanvullende informatie voor beleggers in de relevante rechtsgebieden is opgenomen.) Dit prospectus vormt geen aanbod of uitnodiging door enige persoon in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig is of waar de persoon die het aanbod of de uitnodiging doet, daartoe niet bevoegd is, noch aan enig persoon aan wie het wettelijk niet geoorloofd is een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen. De aandelen zijn met name niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd) noch geregistreerd bij de Securities & Exchange Commission of een andere beurscommissie van een Amerikaanse staat. Ook is het fonds niet geregistreerd in het kader van de Investment Company Act van 1940 (zoals gewijzigd). Derhalve mogen de aandelen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, de Amerikaanse gebiedsdelen of bezittingen of gebieden die onder de jurisdictie van de VS vallen, of aan of voor rekening van een US Person, tenzij naar genoegen van het fonds wordt aangetoond dat aandelen mogen worden toegewezen zonder dat daardoor de effectenwetgeving van de Verenigde Staten wordt overtreden. (Zie 'Inschrijving op aandelen: Inschrijvingsbeperkingen', voor de definitie van US Person.) De in dit prospectus vermelde aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit prospectus en in de verslagen waarnaar in dit prospectus wordt verwezen. Niemand mag in verband met dit aanbod enige informatie verstrekken of enige verklaring afleggen die niet in dit prospectus is opgenomen. Personen die kopen op basis van verklaringen of beweringen die niet in dit prospectus zijn opgenomen of niet met de informatie in dit prospectus overeenstemmen, doen dat geheel voor risico van de koper. De raad van bestuur kan naar goeddunken besluiten aandelen in de thans aangeboden subfondsen op de beurs van Luxemburg te laten noteren en in het geval van notering op de Luxemburgse beurs zal voor de aandelen in alle toekomstige subfondsen een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van hun lancering. Het fonds wijst de beleggers op het feit dat elke belegger zijn rechten als belegger met betrekking tot het fonds alleen volledig en rechtstreeks kan uitoefenen, in het bijzonder deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders, indien de belegger in eigen naam is ingeschreven in het register van aandeelhouders van het fonds. Wanneer een belegger in het fonds belegt via een tussenpersoon die in eigen naam maar namens de Belegger in het fonds belegt (zie in het bijzonder Hoofdstuk XIII. G. Nominee), is het niet altijd mogelijk voor de belegger om bepaalde rechten als aandeelhouder rechtstreeks ten opzichte van het fonds uit te oefenen. Het is aanbevolen voor beleggers om advies in te winnen over hun rechten. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de kapitaalwaarde van en de inkomsten uit hun aandelenbelegging kunnen fluctueren en dat de waarde van hun beleggingen ook kan dalen of stijgen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Bijgevolg kunnen beleggers bij de terugkoop van hun aandelen een hoger of lager bedrag terugkrijgen dan zij oorspronkelijk hebben belegd. De beleggers worden ervan op de hoogte gesteld dat hun persoonlijke gegevens of de inlichtingen die in het aanvraagformulier zijn opgegeven of anderszins verstrekt aan of verkregen door het fonds bij de inschrijvingsaanvraag of op een ander tijdstip, alsook de details over hun aandelenparticipatie, in digitale of andere vorm worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Luxemburgse wet op de gegevensbescherming van 2 augustus Voor zover het fonds daartoe informatie moet meedelen aan verschillende serviceproviders, hetzij in hetzij buiten de ondernemingengroep Amundi, staan de beleggers ook dit gebruik van de informatie toe. Het is echter mogelijk dat de normen voor gegevensbescherming minder strikt zijn bij bepaalde serviceproviders die

3 3 buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Geoorloofd gebruik van informatie omvat eventueel: boeken en archiveren, orders verwerken, uw vragen beantwoorden en beleggers informatie over andere producten en diensten verstrekken. Noch het fonds noch de beheermaatschappij zal enige vertrouwelijke informatie over beleggers bekendmaken, tenzij dit door de wet of de reglementen wordt vereist.

4 4 Onder voorbehoud van het bovenstaande zijn extra exemplaren van dit prospectus, de belangrijke informatie voor beleggers voor elke aandelenklasse en het aanvraagformulier verkrijgbaar bij: AMUNDI FUNDS p/a Amundi Luxembourg S.A ('Amundi Luxembourg') 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Telefoon: (352) (Engels) (352) (Frans) (352) (Spaans) (352) (Duits) (352) (Italiaans) (352) (Nederlands) Bepaalde maatschappijen van de groep Amundi en andere door het fonds daartoe gemachtigde agenten (de 'gemachtigde agenten'). Aanvragen moeten op het actuele prospectus gebaseerd zijn, vergezeld van het recentste gecontroleerde jaarverslag en het laatst gepubliceerde halfjaarverslag indien dat recenter is.

5 5 WOORDENLIJST Deze verklarende woordenlijst geeft een overzicht van de in dit prospectus gebruikte termen en de bijbehorende Prospectus: Aan aandelen gelieerde instrumenten Aandeel Aanvulling Associatie van Zuidoost- Aziatische Naties (ASEAN) Beheermaatschappij Bewaarder Boekjaar CSSF Distributeur Effect Emerging Europe EU-lidstaat Effecten of instrumenten die een aandeel kopiëren of die op een aandeel zijn gebaseerd, inclusief aandelenwarrants, inschrijvingsrechten, verwervings- of kooprechten, geïntegreerde derivaten op basis van aandelen of aandelenindices, die economisch beschouwd een exclusieve blootstelling aan aandelen opleveren, en certificaten van aandelen zoals ADR's en GDR's. Participatory Notes ('P-Notes') zijn geïntegreerde derivaten die niet onder deze definitie vallen. Als het de bedoeling is om P-Notes te gebruiken in bepaalde subfondsen, zal dat specifiek worden vermeld in hun beleggingsbeleid. Een aandeel zonder nominale waarde van om het even welke klasse in het kapitaal van het fonds. Tot 49% van het nettovermogen van het subfonds. Een organisatie van landen in Zuidoost-Azië ter bevordering van de culturele, economische en politieke ontwikkeling van de regio, in 1967 opgericht door de ondertekening van de Bangkok Declaration. De volgende landen zijn lid van de ASEAN: Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand (bij de oprichting) en Brunei Darussalam, Cambodja, de Democratische Volksrepubliek Laos, Myanmar en Vietnam (later aangesloten). De beheermaatschappij van het fonds, Amundi Luxembourg S.A. (afgekort 'Amundi Luxembourg'). De bewaarder van het fonds, CACEIS Bank Luxembourg. Het boekjaar van het fonds eindigt op 30 juni van elk jaar. Commission de Surveillance du Secteur Financier De regelgevende en toezichthoudende instantie van het fonds in Luxemburg. De persoon of instelling die officieel is aangesteld om aandelen te verkopen of de verkoop ervan te regelen, zoals door de beheermaatschappij van tijd tot tijd bepaald. Aandelen en andere, aan aandelen gelijkwaardige effecten, obligaties en andere schuldinstrumenten, alsook alle andere verhandelbare waarden die het recht inhouden om dergelijke effecten door inschrijving of door omruiling te verwerven. Albanië, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kazachstan, Kroatië, Letland, de Republiek Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), Servië, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Turkije. Een lidstaat van de Europese Unie: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

6 6 Europa Europees land dat naar convergentie met de streeft Eurozone G4-valuta's G5-valuta's G7-valuta's Geldmarktinstrumenten Hoogrentend ICB ICBE In aanmerking komend land Investment grade ISDA Korea Latijns-Amerikaanse landen Albanië, Andorra, Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken en afhankelijke gebieden, Estland, Europese Unie, Finland, Frankrijk en afhankelijke gebieden, Duitsland, Griekenland, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland en afhankelijke gebieden, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk en afhankelijke gebieden. Een EU-lidstaat waarvan de officiële valuta niet de is. Alle lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU), die op datum van dit prospectus de volgende landen omvat: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje. Euro (), Amerikaanse dollar (), Japanse yen (JPY), Britse pond (GBP) Euro (), Amerikaanse dollar (), Japanse yen (JPY), Britse pond (GBP), Zwitserse frank (CHF). België, Frankrijk, Nederland, Italië en Duitsland (), Canada (CAD), Japan (JPY), Zweden (SEK), Zwitserland (CHF), het Verenigd Koninkrijk (GBP) en de Verenigde Staten (), Instrumenten die normaal op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde op elk ogenblik nauwkeurig kan worden bepaald. Een rating onder BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) drukt trapsgewijs een hoger risico uit en stemt overeen met de risicoklasse hoogrentend. Een instelling voor collectieve belegging. Een instelling voor collectieve belegging in effecten, volgens de gewijzigde Richtlijn 2009/65/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten. Een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en elk land van West- of Oost-Europa, Afrika, Azië, Oceanië of de Amerikaanse continenten. Risicobeoordeling, uitgedrukt als een door een ratingbureau toegekende rating: een rating van BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) of hoger drukt trapsgewijs een lager risico uit en stemt overeen met de risicoklasse investment grade. De International Swaps & Derivatives Association is de internationale handelsvereniging die de deelnemers in de markt voor onderhands verhandelde derivaten vertegenwoordigt. Noord- en Zuid-Korea. Argentinië, Chili, Costa Rica, Mexico, Uruguay, Brazilië, Colombia,

7 7 Panama, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia, Haïti. MENA Niet vrij converteerbare valuta's Obligaties van hoge kwaliteit OESO Ontwikkelingslanden/opkomende landen Regio Azië en Stille Zuidzee Registerhouder en transferagent RMB Schuldinstrumenten Statuten Subfonds Het Midden-Oosten en Noord-Afrika: Egypte, Jordanië, Libanon, Oman, Qatar, Koeweit, Bahrein, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Tunesië, Marokko Chileense peso (CLP), Colombiaanse peso (COP), Ecuadoraanse sucre (ECS), Indonesische roepia (IDR), Sri Lankaanse roepie (LKR), Maleisische ringgit (MYR), Nigeriaanse naira (NGN), Peruviaanse nieuwe sol (PEN), Paraguayaanse guarani (PYG), Sudanese dinar (SDD), Venezolaanse bolivar (VEB). Obligaties met rating investment grade. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESOlanden zijn Australië, Oostenrijk, België, Canada, Chili, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Israël, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Alle landen behalve, op datum van dit prospectus, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, San Marino, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Vaticaanstad. Lidstaten van de Asia-Pacific Economic Cooperation (Australië, Brunei Darussalam, Canada, Chili, China, Hongkong, Indonesië, Japan, Zuid- Korea, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, de Filippijnen, Rusland, Singapore, Taiwan, Thailand, de Verenigde Staten, Vietnam). De uitgifte, terugkoop, overdracht en conversie van aandelen zal worden verwerkt door CACEIS Bank Luxembourg. De renminbi is de officiële valuta van de Volksrepubliek China. Vastrentende en variabelrentende obligaties en geldmarktinstrumenten. De statuten van het fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Een specifieke portefeuille van activa en passiva binnen het fonds, met een eigen netto-inventariswaarde en vertegenwoordigd door een aparte aandelenklasse of aandelenklassen (de 'Aandelenklasse' of 'Aandelenklassen'), die zich hoofdzakelijk van elkaar onderscheiden door hun specifieke beleggingsbeleid en -doelstelling en/of door de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Toegestane markt Een markt in de zin van artikel 41 (1) a), b) en c) van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. Transactiedag Elke werkdag waarop de banken geopend zijn in Luxemburg en/of in andere landen die zijn beschreven onder D. 'Handelstijden' in punt VI. De organisatie van de aandelen'.

8 8 Valuta-handelsdag VaR Waarderingsdag Werkdag Berekeningsdag Dag waarop markten open zijn voor handel in de desbetreffende valuta VaR is een statistische maatstaf die een nauwkeurige risicomonitoring mogelijk maakt, maar in geen geval een minimumperformance garandeert. Een werkdag waarop, met betrekking tot de beleggingen van een subfonds, geen enkele beurs of markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van dat subfonds wordt verhandeld, gesloten is, en waarop de handel op geen enkele van die beurzen of markten beperkt of opgeschort is. Iedere volledige werkdag in Luxemburg waarop de banken open zijn. Een dag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn.

9 9 Inhoudsopgave PAGINA BEWAARDER... 5 I. BEHEER EN ADMINISTRATIE II. RECHTSVORM III. STRUCTUUR IV. LIJST VAN SUBFONDSEN V. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID A. AANDELENSUBFONDSEN B. OBLIGATIESUBFONDSEN D. GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN F. TOTAL RETURN- SUBFONDSEN G. GELDMARKTSUBFONDSEN VI. ORGANISATIE VAN DE AANDELEN A. SUBFONDSEN EN AANDELENKLASSEN B. AANDELENCATEGORIEËN C. AANDELENTYPES D. TRANSACTIETIJDEN E. VERBOD OP MARKTTIMING F. ANTIWITWASPROCEDURES VII. INSCHRIJVING OP AANDELEN A. PROCEDURE B. BETALINGSWIJZEN C. INSCHRIJVINGSBEPERKINGEN VIII. OMZETTING VAN AANDELEN A. PROCEDURE B. ALGEMEEN IX. INKOOP VAN AANDELEN A. PROCEDURE B. ALGEMEEN X. AANDELENPRIJZEN A. PRIJZEN B. PRIJSINFORMATIE XI. DIVIDENDBELEID XII. KOSTEN EN UITGAVEN A. TRANSACTIEKOSTEN B. JAARLIJKSE KOSTEN XIII. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE ADMINISTRATIE A. DE BEHEERMAATSCHAPPIJ B. DE BEWAARDER C. DE ADMINISTRAT D. DE REGISTERHOUDER, TRANSFERAGENT EN BETAALKANTOOR E. DE VERMOGENSBEHEERDERS F. DE ONDER-VERMOGENSBEHEERDERS G. NOMINEE H. VERTEGENWOORDIGER VAN HET FONDS XIV. BOEKJAAR EN AUDIT XV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING XVI. VERSLAGEN... 86

10 10 XVII. LOOPTIJD, LIQUIDATIE EN FUSIE VAN HET FONDS A. LOOPTIJD VAN HET FONDS XVIII. BELASTING A. BELASTING VAN HET FONDS IN LUXEMBURG B. BELASTING VAN DE AANDEELHOUDERS IN LUXEMBURG XIX. AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE DISTRIBUTIE VAN HET FONDS IN ITALIË XX. MEER INFORMATIE A. BELEGGINGSBEVOEGDHEDEN EN -BEPERKINGEN B. AANVULLENDE BELEGGINGSBEPERKINGEN C. SUBFONDSEN EN AANDELEN D. WAARDERINGEN E. ALGEMEEN XXI. DOCUMENTEN TER INZAGE BIJLAGE I: AANDELENKLASSEN BIJLAGE II: PRESTATIEVERGOEDING BIJLAGE III: VERMOGENSBEHEERDERS EN -ONDERBEHEERDERS BIJLAGE IV: RISICOMETING EN -BEHEER

11 11 I. BEHEER EN ADMINISTRATIE Statutaire zetel 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Beheermaatschappij Amundi Luxembourg S.A. ('Amundi Luxembourg') 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Raad van bestuur Voorzitter Dhr. Jean-Paul Mazoyer General Management Committee Member in charge of Development Amundi, Parijs Bestuurders Dhr. Etienne Clement Deputy Chief Executive Officer, Strategic Marketing Manager Amundi, Parijs Dhr. Jean-François Pinçon, Hoofd International Business Development Amundi, Parijs Dhr. Guillaume Abel Hoofd Marketing & Business Development of Institutional & Third party Distribution Amundi, Parijs Dhr. Laurent Bertiau Deputy Head of Institutional & Third party Distribution Amundi, Parijs Algemeen directeurs Dhr. Guillaume Abel Hoofd Marketing & Business Development of Institutional & Third party Distribution Amundi, Parijs Dhr. Giorgio Gretter Algemeen directeur Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg Bewaarder CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Registerhouder, transferagent en betaalkantoor CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Administrateur Société Générale Securities Services Luxembourg 16, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg

12 12 Vermogensbeheerders (zie bijlage III voor een lijst van de subfondsen die door elke vermogensbeheerder worden beheerd) Amundi Hoofdkantoor 90, boulevard Pasteur, F Paris, Frankrijk Kantoor in Londen 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Verenigd Koninkrijk Amundi Hong Kong Ltd , One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hong Kong Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokyo Japan CPR Asset Management 90, boulevard Pasteur CS PARIS CEDEX 15 Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokyo , Japan TCW Investment Management Company, Inc. ( TCW ) 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, United States of America TOBAM S.A.S. 20, rue Quentin Bauchart, Paris, BFT Gestion S.A. 90, Bd Pasteur, Paris. Ondervermogensbeheerders (zie bijlage III voor een lijst van de subfondsen die door elke ondervermogensbeheerder worden beheerd) Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapore NH-CA Asset Management Co., Ltd vanaf 1 september F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokyo Japan Accountant van het fonds PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 400, route d'esch, L-1471 Luxembourg

13 II. RECHTSVORM 13 AMUNDI FUNDS (het 'Fonds') is opgericht in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('SICAV') naar Luxemburgs recht. Het Fonds, oorspronkelijk Groupe Indosuez Funds FCP ('Fonds Commun de Placement'), een fonds voor investering in risicokapitaal dat was opgericht op 18 juli 1985, werd op 15 maart 1999, in overeenstemming met artikel 110(2) van de wet van 30 maart 1988 betreffende instellingen voor collectieve belegging ('Organismes de placement collectif'), getransformeerd en ombenoemd in GIF SICAV II. De akte van conversie en de statuten (de 'Statuten') zijn op 28 april 1999 gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. De naam van het fonds werd daarna op 1 december 1999 gewijzigd in GIF SICAV, op 8 december 2000 in CREDIT AGRICOLE FUNDS, op 1 juli 2007 in CAAM FUNDS en op 2 maart 2010 in AMUNDI Funds. De statutenwijzigingen voor de eerste drie naamswijzigingen zijn gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, respectievelijk op 14 januari 2000, op 17 januari 2001 en op 13 juni 2007, en voor de laatste wijziging op 3 april De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 14 maart Sinds 1 juli 2011 is het fonds onderworpen aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de 'wet van 2010'). Het fonds is onder nummer B ingeschreven in het handelsregister bij de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar de statuten ter inzage liggen en waar op verzoek een kopie verkrijgbaar is. Het kapitaal van het fonds wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder nominale waarde en is op elk ogenblik gelijk aan het totale nettovermogen van het fonds. III. STRUCTUUR Het fonds richt zich niet op één specifieke beleggingsdoelstelling, maar heeft het vermogen over verschillende subfondsen verdeeld (elk een 'subfonds'). Elk subfonds belegt in een welbepaalde markt, groep markten of sector en elk subfonds stemt overeen met een aparte activagroep in het fonds. Dankzij deze structuur kunnen beleggers of hun adviseurs een persoonlijke beleggingsstrategie samenstellen via beleggingen in een selectie van de binnen het fonds beschikbare subfondsen. Als de omstandigheden veranderen kunnen beleggers vlot en tegen minimale kosten hun beleggingen herschikken door de selectie van subfondsen waarin zij beleggen, te wijzigen. Het huidige aanbod van subfondsen, zoals nader beschreven in 'Doelstelling en Beleggingsbeleid', is onderverdeeld in zeven hoofdgroepen, namelijk aandelensubfondsen, obligatiesubfondsen, subfondsen met meerdere activa, geïndexeerde subfondsen, absolute return-subfondsen, total return-subfondsen en geldmarktsubfondsen, zoals op de volgende bladzijde wordt weergegeven. Voor elk subfonds wordt de netto-inventariswaarde ('NIW') berekend in de basisvaluta van het subfonds. Bovendien wordt de NIW, voor sommige aandelenklassen, ook weergegeven in andere valuta, zoals beschreven in de tabel 'Uitgegeven aandelenklassen, per subfonds'. De NIW in een andere valuta is gelijk aan het equivalent van de NIW in de referentievaluta van de desbetreffende aandelenklasse, omgerekend tegen de geldende wisselkoers.

14 14 IV. LIJST VAN SUBFONDSEN AMUNDI FUNDS AANDELENSUBFONDSEN Wereldwijd/regio's/landen Equity Euroland Value Equity Global Alpha Equity Japan Target Equity US Concentrated Core Equity US Growth Equity US Relative Value Equity Global Select Equity Japan Value Equity Euro Select Equity Europe Select Equity Global Opportunities 1 Kleinere ondernemingen/thematisch Equity Euroland Small Cap Equity Global Gold Mines Equity Global Luxury and Lifestyle Equity Global Agriculture Equity Global Resources Equity Europe Restructuring Azië/opkomende markten Equity ASEAN Equity Asia ex Japan Equity Brazil Equity Emerging Europe Equity Emerging Internal Demand Equity Emerging World Equity MENA Equity Greater China Equity India Equity India Select Equity India Infrastructure Equity Korea Equity Latin America Equity Thailand Maatschappelijk verantwoorde beleggingen Equity Global Aqua Volgende generatie aandelensubfondsen Equity Europe Minimum Variance Equity Global Minimum Variance Equity World Anti-Benchmark 2 OBLIGATIESUBFONDSEN 1 De lancering van het subfonds is voorzien op een latere datum. 2 Het subfonds wordt gelanceerd op 28 maart 2013.

15 15 Converteerbare obligaties Convertible Europe Convertible Global Obligaties in Bond Euro Aggregate Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro Inflation Hoogrentende obligaties Bond Euro High Yield Bond Euro High Yield Short Term 3 Internationale obligaties en schuldinstrumenten Bond Global Corporate Bond US Opportunistic Core Plus Bond Europe Bond Global Aggregate Bond Global Bond Global Inflation Bond Global Emerging Hard Currency 4 Bond Enhanced RMB 5 Schuldinstrumenten van opkomende markten Bond Emerging Inflation Bond Global Emerging Bond Global Emerging Corporate SUBFONDSEN MET MEERDERE ACTIVA Multi Asset Emerging Markets 3 Het subfonds wordt gelanceerd op 2 april De lancering van het subfonds is voorzien op een latere datum. 5 Het subfonds wordt op een latere datum gelanceerd door de fusie tussen Amundi SIF en het RMB Enhanced Bond Fund, waarover de Raad van Bestuur een besluit zal nemen na goedkeuring van de fusie door de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

16 GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN 16 Geïndexeerde aandelensubfondsen Index Equity Euro Index Equity Europe Index Equity North America Index Equity Pacific Geïndexeerd obligatiesubfonds Index Global Bond () Hedged ABSOLUTE RETURN-SUBFONDSEN Absolute Forex-subfonds Absolute Forex Absolute VaR 2-subfonds 6 Absolute VaR 2() 7 Absolute VaR 4-subfonds 8 Absolute VaR 4() 9 Absolute Equity Statistical Arbitrage-subfondsen Absolute Statistical Arbitrage Absolute Equity Statistical Arbitrage 10 Absolute High Yield-subfondsen Absolute High Yield Absolute Volatility Arbitrage-subfondsen Absolute Volatility Arbitrage Absolute Volatility Arbitrage Plus Absolute Volatility Equities-subfondsen Absolute Volatility Euro Equities Absolute Volatility World Equities Absolute Dividend-subfondsen Absolute Global Dividend 11 TOTAL RETURN-SUBFONDSEN Flexi Patrimoine 13 GELDMARKTSUBFONDSEN Cash 6 De naam van de subfondsenfamilie wordt vanaf 13 mei 2013 gewijzigd in Absolute Global Macro 2-subfondsen. 7 De naam van het subfonds wordt vanaf 13 mei 2013 gewijzigd in Absolute Global Macro 2. 8 De naam van de subfondsenfamilie wordt vanaf 13 mei 2013 gewijzigd in Absolute Global Macro 4-subfondsen. 9 De naam van het subfonds wordt vanaf 13 mei 2013 gewijzigd in Absolute Global Macro Absolute Equity Statistical Arbitrage wordt op een latere datum gelanceerd. 11 Het subfonds wordt gelanceerd op 15 april Flexi wordt op een latere datum gelanceerd. 13 De lancering van het subfonds is voorzien op een latere datum. Het subfonds geeft geen performance- of kapitaalgarantie.

17 Cash 17

18 V. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID 18 De doelstelling van het fonds is beleggers toegang te verlenen tot een wereldwijde selectie van markten via een reeks gediversifieerde en internationaal belegde subfondsen. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt door de raad van bestuur van het fonds (de 'raad' of 'de raad van bestuur') bepaald, rekening houdend met de heersende politieke, economische, financiële of monetaire omstandigheden in de in aanmerking komende markten (zie 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen') en waarin de subfondsen kunnen beleggen. Het risico is breed gespreid doordat er, afgezien van de beperkingen in 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen', voor de selectie van effecten, geldmarktinstrumenten en andere toegestane activa geen geografische of economische beperkingen gelden. Ook zijn er geen beperkingen op de keuze van het type beleggingen. De subfondsen zijn uitgedrukt ofwel in de valuta van het land waarin ze beleggen, ofwel in de valuta die het best de valutasamenstelling van de subfondsen weergeeft. Het fonds zal het wisselkoersrisico in de subfondsen met internationale beleggingen zoveel mogelijk proberen te beperken door middel van toegestane hedging-instrumenten. Het fonds kan ook in deelnemingsrechten van beleggingsfondsen en in bankdeposito's beleggen binnen de voorwaarden en de begrenzingen in deel I van de wet van 2010 en in het hoofdstuk 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen'. Binnen de voorwaarden en de begrenzingen van de wet van 2010, de reglementen en administratieve gebruiken, kan het fonds gebruikmaken van technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten, mits die technieken en instrumenten enkel gebruikt worden ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer of, indien vermeld in het beleggingsbeleid van een bepaald subfonds, als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het fonds kan ook in financiële afgeleide instrumenten ('derivaten') beleggen binnen de begrenzingen van de wet van 2010, de toepasselijke CSSF-rondzendbrieven en de relevante Luxemburgse regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Door het hefboomeffect van bepaalde financiële derivaten en de koersvolatiliteit van futures is het risico in verband met een belegging in de aandelen van het fonds normaal hoger dan bij een traditioneel beleggingsbeleid. Zie Bijlage IV voor meer informatie over het risicobeheerproces voor elk subfonds. Globaal genomen kan de belegger door de aankoop van de aandelen, afhankelijk van het gekozen beleggingsuniversum en het type beheer, aan een aantal van de volgende risico's worden blootgesteld: Wisselkoersrisico Binnen verschillende proporties en begrenzingen kan elk subfonds beleggen in waarden en instrumenten die in een andere valuta dan de basisvaluta van het subfonds uitgedrukt zijn, en daardoor aan wisselkoersschommelingen blootgesteld zijn. Subfondsen die systematisch hedgen, kunnen als gevolg van onvolmaaktheden in de hedgingtechnieken toch een resterend valutarisico lopen. Kredietrisico Dit verwijst naar het risico dat een emittent van vastrentende effecten in het subfonds zijn verplichtingen niet nakomt en dat het subfonds zijn belegging niet terugkrijgt. Risico's in verband met het beheer en de beleggingsstrategie Sommige subfondsen streven naar rendement door via arbitragestrategieën te anticiperen op de ontwikkeling van bepaalde markten ten opzichte van andere. Die anticipaties kunnen echter foutief zijn en daardoor een lagere prestatie dan de beheerdoelstelling veroorzaken. Liquiditeitsrisico Meer bepaald als gevolg van bijzondere marktomstandigheden of van een buitengewoon groot aantal inkoopaanvragen kan het subfonds problemen hebben om inkoopopbrengsten binnen de in het prospectus bepaalde termijn uit te betalen. Marktrisico De beleggingen van de subfondsen kunnen in waarde dalen ten gevolge van schommelingen op de financiële markten.

19 19 Risico's in verband met kleine en middelgrote ondernemingen Beleggingen in kleinere en middelgrote ondernemingen kunnen een hoger rendement opleveren, maar ook een hoger risiconiveau inhouden, wegens een hoger risico op wanbetaling of faillissement en wegens een beperkter beursvolume en de daarmee samenhangende sterkere schommelingen. Risico in verband met ontwikkelingslanden Aan beleggingen in effecten van emittenten in ontwikkelingslanden zijn bijzondere overwegingen en risico's gekoppeld, onder meer de algemene risico's in verband met internationale beleggingen, zoals wisselkoersschommelingen, en de beleggingsrisico's in landen met een kleinere kapitaalmarkt, beperkte liquiditeit, koersvolatiliteit, afwijkende voorwaarden voor transacties en controle, en beperkingen op buitenlandse beleggingen. Daarnaast zijn er de risico's in verband met de economieën van ontwikkelingslanden, zoals hoge inflatie en hoge rentevoeten, zware buitenlandse schuldenlast en politieke en maatschappelijke onzekerheid. Renterisico De netto-inventariswaarde van de subfondsen wordt door renteschommelingen beïnvloed. Als de rente daalt, stijgt de marktwaarde van vastrentende effecten, en omgekeerd. Een stijging van de rente zou een waardedaling van de beleggingen in het subfonds tot gevolg hebben. Risico's in verband met derivatentransacties De subfondsen kunnen diverse strategieën toepassen om bepaalde risico's te verminderen en/of om het rendement te verhogen. Bij deze strategieën kunnen derivaten worden gebruikt, bijvoorbeeld opties, warrants, swaps en/of futures. Als gevolg van de marktomstandigheden kunnen dergelijke strategieën onsuccesvol zijn en verliezen voor het betrokken subfonds veroorzaken. Derivaten houden ook bijkomende specifieke risico's in, zoals het risico op verkeerde prijsbepalingen of onjuiste waarderingen en het risico dat derivaten niet perfect correleren met de onderliggende activa, rentevoeten en indices. Volatiliteitsrisico Bepaalde subfondsen zijn aan het risico van volatiliteit op de markten blootgesteld en kunnen bijgevolg binnen de begrenzing van de beoogde Value at Risk sterk fluctueren. Afhankelijk van de beleggingsdoelstelling van een subfonds kunnen sterke volatiliteitsschommelingen in de markten een negatieve invloed op de prestatie hebben. Volatiliteit iseen statistische maatstaf voor de spreiding van het rendement van een effect of instrument. In de praktijk wordt de volatiliteit gemeten door de standaardafwijking van de dagelijkse koerswijziging op jaarbasis te berekenen. Hoe hoger de volatiliteit, des te risicovoller het effect of instrument. Vooruitbetalingsrisico In verband met beleggingen in obligaties en/of schuldinstrumenten bestaat het risico dat debiteuren of hypotheekgevers hun schulden afbetalen als de rente daalt (door herfinanciering tegen de lagere tarieven van dat moment), zodat het subfonds tegen lagere tarieven moet herbeleggen. Landenconcentratierisico Dit verwijst naar het risico dat ontstaat wanneer een subfonds belegt in een beperkt aantal landen, vanwege het geringe aantal landen in de referentie-indicator van het subfonds. Het fonds geeft aandelen uit in de volgende subfondsen.

20 20 A. AANDELENSUBFONDSEN De doelstelling van deze subfondsen is kapitaalgroei op lange termijn na te streven, in overeenstemming met de respectieve index of indices van de markten waarin een subfonds belegt. De groei wordt gerealiseerd door een actief beheer van portefeuilles die hoofdzakelijk bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten en andere toegestane activa, die op een effectenbeurs zijn genoteerd of op andere gereglementeerde markten ('toegestane markten') worden verhandeld (zie 'Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen'). Tenzij anders vermeld in de beschrijving van een bepaald subfonds, en altijd binnen alle toepasselijke beleggingsbeperkingen (zie 'Meer informatie: Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen'), zijn de volgende principes van toepassing op de subfondsen: - In de doelstelling en het beleggingsbeleid van elk subfonds, zoals hieronder beschreven, verwijst de vermelding van een geografisch gebied of de nationaliteit van een effect naar het geografische gebied of het land: o o waar de onderneming of de emittent gevestigd is; en/of waar een onderneming of een emittent een belangrijk deel van zijn activiteiten uitoefent. - In het beleggingsbeleid van elk subfonds wordt systematisch beschreven welk beleggingsuniversum voor minimaal twee derde van de activa van het subfonds is vastgelegd. Als er geen (andere) aanwijzingen zijn voor de toewijzing van het overige gedeelte van het vermogen, mag elk subfonds beleggen in: o o o o o o andere aandelen en aan aandelen gelieerde instrumenten dan de in het beleggingsbeleid vermelde; schuldinstrumenten; converteerbare obligaties; deelnemingsrechten/aandelen van ICBE's en/of andere ICB's, tot 10% van het nettovermogen; deposito's andere effecten en geldmarktinstrumenten, zoals beschreven in 1.1 en 1.2 van hoofdstuk XX 'Meer informatie', punt A, 'Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen'. - Elk subfonds kan in financiële derivaten beleggen ter afdekking van risico's en voor een efficiënt portefeuillebeheer, op voorwaarde dat daarbij, op het niveau van de onderliggende waarden, rekening wordt gehouden met de beleggingsbeperking(en) die in het beleggingsbeleid van elk subfonds zijn vastgelegd. - Elk subfonds mag ook gebruikmaken van technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten, binnen de voorwaarden en de begrenzingen in hoofdstuk XX, 'Meer informatie', B, 'Bijkomende beleggingsbeperkingen', punten 1.3 tot Subfondsen die van plan zijn Asset Backed Securities en/of Mortgage Backed Securities te gebruiken, zullen dit specifiek in hun beleggingsbeleid vermelden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het volgende: - De in het beleggingsbeleid van een subfonds vermelde basisvaluta stemt niet noodzakelijk overeen met de valuta's waarin wordt belegd. - Beleggingen in open of gesloten beleggingsfondsen kunnen een verdubbeling van vergoedingen en kosten veroorzaken, behalve voor de inschrijvings-, conversie- en terugkoopkosten, die niet mogen worden verdubbeld bij beleggingen in fondsen waarvoor de groep Amundi promotor is. - Beleggingen in gesloten beleggingsfondsen die in hun land van herkomst niet onder een permanent wettelijk toezicht van een toezichthoudende instantie ter bescherming van beleggers staan, stellen het fonds mogelijk aan grotere risico's bloot (bijvoorbeeld minder frequente mogelijkheid tot verkoop, vertraagde betaling of nietbetaling bij de vereffening en minder solide juridische beschermingsstructuren). - Het fonds kan de activa van een subfonds ook beleggen via een 100% dochtermaatschappij, als dat de enige manier is om toegang tot gesloten markten te krijgen, mits die dochtermaatschappij onder feitelijk zeggenschap van het fonds staat en beantwoordt aan het beleggingsbeleid en de beleggingsbeperkingen die op dat ogenblik voor het fonds en het betreffende subfonds gelden.

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS Betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Oktober 2012 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Govies

AMUNDI FUNDS Euro Govies AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie