α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND"

Transcriptie

1 α MULTI αlpha FUND α EMERGING αlpha EUR-ASIA FUND T&E inmaxxa (T) AltaicaCapital is the commercial name for the (E) Alternative Investment Strategy activities of T&E Effecten BV (I) Registered by the Chamber of Commerce, Utrecht nr The Altaica Capital funds are subfunds of the Alpha High Performance Fund

2 α Altaica Tigris, name of the mighty Siberian Tigre. Altaica Capital supports the Tiger preservation initiatives of WWF; α Joint Venture of T&E inmaxxa Wealth Management & Elite Fund Management, owner of the umbrella fund Alpha High Performance; α Ambition: accessibility of the best high profitable alternative strategies to a wide audience; 2

3 T&E inmaxxa* Wealth Management - Investment advisor Altaica Funds Elite Fund Management Owner licensed The Altaica Funds, are subfunds of the Alpha High Performance Umbrella Fund structure. The investment strategies of the Altaica funds are managed by T&E inmaxxa. AlphaHigh Performance Umbrella Fund** Altaica Funds * Wealth Manager, licensed by Authorities Financial Markets and Dutch Central Bank. ** Alternative Investment Fund with full license of Authority Financial Markets and Dutch Central Bank. 3

4 Organisation Harry Geels, Director EFM - Compliance & Control Arent Thijsen, CEO T&E inmaxxa - Fund Manager Multi Alpha Strategy Fund & Emerging Alpha Eur-Asia Fund Frans Schreiber, Director EFM -Trading & Fund Management, Co-Fund Manager Emerging Alpha Eur-Asia Fund Hendrik Jan Davids, Chief Investment Research at T&E inmaxxa Jeroen Bijleveld, trade support at T&E inmaxxa 4

5 αlpha FUNDS α MULTI αlpha, well diversified Fund of Hedge Funds. Aiming +10% annual performance; α EMERGING αlpha EUR-ASIA, long / short equity fund invested in Turkey, Russia, India, China and surrounding countries. Goal is to enjoy the full upside potential of this developing area with a significant lower volatility as a stock investment in developed markets. 5

6 MULTI αlpha FUND GOALS: α Access to the best alternative hedge funds available; α Higher customer returns due to lower costs; α Well diversified Alternative Portfolio available for every investor; α Professional and active managed alternative portfolio; α CTA and rule based strategies heavily weighted in this Fund of Fund, most FoHFare mainly invested in Macro strategies and Long / Short Equity strategies. 6

7 MULTI αlpha FUND GOALS: α Access to the best alternative hedge funds available; α Higher customer returns due to lower costs; α Well diversified Alternative Portfolio available for every investor; α Professional and active managed alternative portfolio; α CTA and rule based strategies heavily weighted in this Fund of Fund, most FoHFare mainly invested in Macro strategies and Long / Short Equity strategies. 7

8 MULTI αlpha DIVERSIFICATION & PERFORMANCE(simulated track record): Strategy YTD (2) Annualized Performance Sharpe Ratio (RfR= 0.25%) Annualized Volatility Maximum Drawdown Managed Futures 17,10% 43,74% 65,88% -13,86% 19,62% -6,66% -6,48% 3,78% 47,16% 14,22% 30,87% 2,93 24,44% -20,10% Global Macro 25,38% 89,28% 9,90% 5,04% 25,20% 6,30% 42,84% 8,28% 22,14% 3,96% 23,58% 1,21 9,20% -7,00% CTA 16,56% 4,86% 3,42% 18,36% 69,12% 70,56% 10,26% 7,38% 32,58% 8,10% 29,34% 2,81 12,53% -8,67% Global Macro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,02% 60,30% 65,16% 24,12% 25,56% 47,11% 1,70 14,10% -11,10% CTA 14,04% 29,88% 59,40% -12,60% 36,36% -1,08% -9,54% 20,16% 64,44% 21,78% 29,88% 3,11 16,47% -12,00% CTA 14,58% 79,74% 30,78% 32,40% -5,76% 7,20% 16,02% -2,70% -22,32% 1,08% 25,81% -1,39 13,86% -20,00% Global Macro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 35,64% 53,64% 42,48% 32,04% 41,69% 3,89 13,82% -12,20% Global Macro 58,86% 33,12% 40,68% 12,24% 12,78% 14,58% -10,26% 8,10% 40,32% 13,32% 26,14% 2,51 8,97% -7,50% CTA - Multi Strat 19,26% 17,42% -6,03% 13,73% 28,11% 53,45% 4,95% 34,99% 31,98% 7,55% 20,30% 1,39 13,90% -17,00% L/S Equity 96,05% 32,56% -8,74% 13,13% 7,43% 3,73% 32,56% 18,52% 1,01 18,17% -28,91% Multi-Strategy 44,20% -0,32% 11,02% 23,20% -0,29% 12,63% 13,56% 8,77% 4,97% 16,08% 1,76 9,00% -11,75% Event Driven & Risk Arb. 16,35% 7,54% -23,67% 23,88% 8,41% -2,16% 23,16% 20,24% 3,51% 1,31% 12,91% 1,20 10,53% -28,86% L/S Credit Arbitrage 12,36% 4,38% 3,60% 59,19% 6,64% -6,57% 11,43% 5,90% 1,38% 1,00% 10,94% 1,70 6,29% -9,34% Event Driven & Risk Arb. 15,72% 48,44% 7,43% 5,37% 5,69% -13,68% 3,38% 18,37% -2,90% 7,25% 11,91% 1,28 9,10% -19,05% L/S Equity 8,94% 49,14% -7,57% 6,39% 18,51% 9,03% 5,53% 9,28% 6,67% -1,39% 11,67% 1,06 10,76% -16,90% +31 (0) CTAs 12,65% 22,13% 36,42% -17,56% 17,06% -13,21% 1,38% -0,71% 16,09% -0,07% 12,93% 0,87 14,63% -22,13% CTAs 28,72% 39,60% 5,17% -6,31% 10,59% 5,94% 8,92% 16,86% 0,10% 13,71% 1,45 9,27% -11,61% TOTAL PERFORMACNE 21,07% 35,90% 18,54% 17,49% 20,80% 8,02% 12,96% 16,58% 19,82% 10,20% 22,55% 12,65% -15,54% 8

9 MULTI αlpha α Access to the best alternative hedge funds available; α Higher customer returns due to lower costs; α Well diversified Alternative Portfolio available for every investor; α Professional and active managed alternative portfolio; α CTA and rule based strategies heavily weighted in this Fund of Fund, most FoHFare mainly invested in Macro strategies and Long / Short Equity strategies. 9

10 MULTI αlpha PERFORMANCE DIFFERENCE BETWEEN INSTITUTIONAL & RETAIL CLASSES: 2.75% performance difference! 10

11 EMERGING αlpha EUR-ASIA INVEST IN THE EMERGING SUPER POWERS α High Performance potential α Undervalued Assets, Fear Arbitrage 11

12 EMERGING αlpha EUR-ASIA UNDERVALUED ASSETS, FEAR ARBITRAGE α Relative Low P/E ratio s for Russia, March 2014, PE 4,4 α Undervalued Currencies α TRIC economies, low level of leverage 12

13 EMERGING αlpha EUR-ASIA UNDERVALUED ASSETS, CURRENCIES: 13

14 EMERGING αlpha EUR-ASIA Source: McKinsey Institute 14

15 EMERGING αlpha EUR-ASIA Source: McKinsey Institute 15

16 EMERGING αlpha EUR-ASIA INVEST IN THE EMERGING SUPER POWERS FUND CORE VALUES: αgrowth α Protection α Diversification 16

17 EMERGING αlpha EUR-ASIA INVEST IN THE EMERGING SUPER POWERS, TRIC: α TURKEY α RUSSIA α INDIA α CHINA 17

18 EMERGING αlpha EUR-ASIA INVEST IN THE EMERGING SUPER POWERS FUND CORE VALUE GROWTH: α Investment in the growth potential of the region; α Unlocking undervaluation of assets (Fear Arbitrage). 18

19 EMERGING αlpha EUR-ASIA INVEST IN THE EMERGING SUPER POWERS FUND CORE VALUE PROTECTION: α Knowledge, making use of best local investment teams; α Active Long/Short management, based on quantitative rule based and scientific proven model. 19

20 EMERGING αlpha EUR-ASIA INVEST IN THE EMERGING SUPER POWERS FUND CORE VALUE, DIVERSIFICATION: α Combining the different TRIC markets improves the sector diversification; α TRIC markets does have a low correlation. The combination of the markets results in a significant lower volatility; α The combined TRIC countries are also a great diversification in a global equity portfolio. 20

21 FUNDS SUBFONDSEN VAN HET ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND Disclaimer: Elite Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierdoor vallen de door haar aangeboden beleggingsinstellingen, zoals het paraplufonds AlphaHigh Performance Fund (en haar subfondsen), onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Elite Fund Management B.V. is tevens geregistreerd als deelnemende instelling bij het Dutch SecuritiesInstitute (DSI). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze nieuwsbrief vormt geen aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in één van de door Elite Fund Management B.V. beheerde beleggingsfondsen. Er is een financiële bijsluiter en prospectus verkrijgbaar voor al onze beleggingsfondsen, hierin staat informatie over de kosten en risico s van het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, essentiële beleggingsinformatie (EBI s), jaarverslagen en brochures kunt u gratis verkrijgen door contact met ons op te nemen of door de betreffende stukken te downloaden van onze website. Elite Fund Management B.V. heeft deze nieuwsbrief uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie in deze nieuwsbrief is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor ingezetenen in Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen, ook van derden, en is, voor zover wij dit kunnen nagaan accuraat. Elite Fund Management B.V. kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door, of een offerte van, Elite Fund Management B.V. of het AlphaHigh Performance Fund of één van haar subfondsen. Elite Fund Management B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken van de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie en gegevens. 21

Participantenvergadering AHPF

Participantenvergadering AHPF Participantenvergadering AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 26 juni 2015 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed

Nadere informatie

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien.

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien. Titans Fund i.l.: -0,38% in maart 2012 Algemene marktontwikkelingen in maart 2012 De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke)

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012 Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012 Algemene marktontwikkelingen in september 2012 In september lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien, al waren er ook uitzonderingen. De andere

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012 Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 De opmars van de aandelenbeurzen ging in januari onverstoorbaar door. Ook de andere beleggingscategorieën lieten een

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011 Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 In oktober vormden de aandelenbeurzen een bodem om vervolgens een flinke stijging te laten zien. Vastgoed liet een redelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Actief, Passief of Factor Beleggen? Dr. David Blitz

Actief, Passief of Factor Beleggen? Dr. David Blitz Actief, Passief of Factor Beleggen? Dr. David Blitz For professional investors 1 May-14 Robeco Factor Investing Solutions Quiringh Gerritsz. Brekelenkam gedateerd ca. 1660 2 Beslissingen baseren op feiten

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

LJN: BV0422, Rechtbank Amsterdam, 474956 / HA ZA 10-3617. Datum uitspraak: Datum publicatie: 21-12-2011 09-01-2012

LJN: BV0422, Rechtbank Amsterdam, 474956 / HA ZA 10-3617. Datum uitspraak: Datum publicatie: 21-12-2011 09-01-2012 LJN: BV0422, Rechtbank Amsterdam, 474956 / HA ZA 10-3617 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 21-12-2011 09-01-2012 Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie

VOORWOORD. Arjan de Boer

VOORWOORD. Arjan de Boer VOORWOORD Arjan de Boer De laatste jaren is er veel te doen geweest over hedge funds. Maar wat zijn hedge funds eigenlijk? De klassieke definitie van een hedge funds is: a privately organized, pooled investment

Nadere informatie

22 July 2013 managers active in or into the Netherlands This newsletter is sent by NautaDutilh

22 July 2013 managers active in or into the Netherlands This newsletter is sent by NautaDutilh AIFMD regime comes into effect: things to know for fund 22 July 2013 managers active in or into the Netherlands This newsletter is sent by NautaDutilh AIFMD regime comes into effect: things to know for

Nadere informatie

Overzicht en toekomst van de hedge fund-sector

Overzicht en toekomst van de hedge fund-sector Overzicht en toekomst van de hedge fund-sector Jeroen Broers Congres Alternatieve Beleggingen Rotterdam, 13 november 2012 Uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de bijeenkomst Belangrijke informatie Dit

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Zoals u allen weet, bestaat onze Vereniging inmiddels ruim 40 jaar. In 1961 kwam een

Zoals u allen weet, bestaat onze Vereniging inmiddels ruim 40 jaar. In 1961 kwam een Van de voorzitter Zoals u allen weet, bestaat onze Vereniging inmiddels ruim 40 jaar. In 1961 kwam een select gezelschap professionals uit de beleggingswereld bijeen om de VBA op te richten. Een van de

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam T: 020-53 53 480 E: klanten@hiqinvest.nl W: www.hiqinvest.nl

Market Neutral Fund. Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam T: 020-53 53 480 E: klanten@hiqinvest.nl W: www.hiqinvest.nl Market Neutral Fund Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam T: 020-53 53 480 E: klanten@hiqinvest.nl W: www.hiqinvest.nl Herengracht te Amsterdam Introductie Het HiQ Invest Market Neutral Fund (Market Neutral

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Utrecht, 25 april 2014 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ONZE TROEF EEN ONBETWISTE LEIDER IN GEREGULEERDE ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE?

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE? Mei 2011 AANDACHT VOOR...Het Finles Lotus Fonds (FLF)! Het FLF is voor velen van u een oude bekende. In 1996 zijn wij het FLF gestart en sinds die tijd heeft het fonds roerige periodes gekend. In de afgelopen

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie