R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309"

Transcriptie

1 R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 juli 2010 te uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren F. van den Brink (InwonersPartij), R.T. Brouwer (Trots), D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), M. El Mhassani (PvdA), W.J. Erica (Bindend Lokaal), S.G.J. van Erk (VVD), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. Hers (VVD), J.M. van den Heuvel (SP), C.J.J. Homan (Bindend Lokaal) en J.L. Jonker (VVD), mevrouw E.C. van der Kleij (PvdA), de heren A. Kok (Christenunie) en H.P.M. van der Kolk (GroenLinks), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (GroenLinks), de heer E.H.G. Marseille (VVD), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), de heer W.L.G. Raijmakers (Trots), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heer H.P. Soomers (PvdA) (vanaf uur), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heren C. van Veluwen (Christenunie) en B.E. Visscher (InwonersPartij) en mevrouw E. van Wageningen (Christenunie), leden van de raad; alsmede mevrouw M. Jacobs-Haagen en de heren J.A. Fackeldey, W. Jansen, en R. Luchtenveld, wethouders; en de heren D.G.C. van der Spek, gemeentesecretaris, en J. Woltjer, griffier. Afwezig zijn: de heer E. van der Herberg (PvdA) en mevrouw F. Linde (SP), leden van de raad; alsmede de heer W. de Jager, wethouder.

2 2010 N 310 Agenda 1 Spreekrecht N Opening N Mondelinge vragen N Vaststelling agenda N Notulen raad van 25 mei en 15 juni 2010 N Ingekomen stukken N Mededelingen N Intrekken Verordening regelende de compensatie van de over het werkgeversaandeel van de ziektenkostenpremie betaalde AOW/ANW-premie voor weduwen,....enz. N Voorstel tot invoering BOB-model N Budgetaanvraag Hanzelijn N Kadernota Klimaatbeleid N Motie ingediend door D66, CDA en Bindend Lokaal inzake uitvoering beoogde burgerparticipatie N 342 Motie ingediend door Christenunie inzake aanbestedingsresultaat Stadhuis N Gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom en hartelijk dank voor het bijzondere tijdstip. We zullen daarop later in de vergadering nog wel terugkomen. Als inspreker heeft zich gemeld de heer Voigt. De heer Voigt: Goedenavond allemaal. Ik was een beetje in winterslaap. U hebt mij een tijdje gemist. Ik doe niet aan zomerslaap, dus ik heb de oren en ogen weer goed open. Het gaat over de hurkende man. Vanaf de zuil kijkt Lely telkens weer op zijn stad en kunst tevreden neer. Vanaf de Lelybaan heeft hij een goede kijk op de hurkende man in aanbouw op de dijk. Wat is er nu toch weer aan de hand in zijn mooie provincie Flevoland? De hurkende man uit Schotland is aan komen lopen zonder verblijfsvergunning, want die was op 27 mei verlopen. Een mooie plek vanwaar hij straks van een prachtig uitzicht geniet, een rechtsgeldige vergunning van Rijkswaterstaat was er echter niet. Tezamen met Lely constateer ik dus heden het uitvoeren op de dijk van illegale werkzaamheden. Dit wou ik even onder uw aandacht brengen. Ik heb dat al vorige week onder de aandacht gebracht van de wethouder. Die heeft actie ondernomen richting Rijkswaterstaat en Domeinen, en dergelijke. Ik heb ongeveer twee uur geleden van Rijkswaterstaat een verhelderend telefoontje gehad. Men heeft dus een verkeerd contract opgesteld, want de wet blijkt gewijzigd te zijn. Dit was het. De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de raad? De heer Erica: Ik wil de heer Voigt vragen of er sprake moet zijn, alvorens te kunnen beginnen, van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en Domeinen. Is dat een noodzaak? Zo ja, kan Domeinen dan ook nog overgaan tot het

3 2010 N 311 vragen van een soort pachtafdracht, omdat je daar iets bouwt op hun grondgebied? Ik ken uit mijn buitenreclameverleden dat wij voor objecten die wij ergens plaatsten op gemeentegrond, een soort pachtafdracht moesten betalen. Ik weet niet of daarvan sprake is. De heer Voigt: In het contract met Rijkswaterstaat staat: "Naast de vergunning heeft u voor het gebruiksrecht van de staats- en watergrond nog toestemming nodig van Domeinen. Ik wijs u erop dat een dergelijke privaatrechtelijke regeling met Domeinen nog nader moet worden overeengekomen, waaronder het betalen van een marktconforme gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen, mag u van Domeinen gebruikmaken van de staatseigendom. Mijn vraag is dan ook: is er zo n overeenkomst? Verder stond hier in artikel 9, lid 2 - dus niet van de Wet ruimtelijke ordening: "De vergunning treedt pas in werking na bekendmaking. Ik heb de Staatscourant en alle plaatselijke couranten nagekeken, de vergunning was dus niet gepubliceerd. Tot vanmorgen was Rijkswaterstaat hiervan niet op de hoogte, want men heeft actie ondernomen via juristen, juristen en juristen. De Waterwet is per 1 januari veranderd, waardoor dit vervalt, maar is er dus een verkeerde overeenkomst gesloten. De heer Erica: Ik heb nog een tweede vraag. Is het zo dat als er geen publicatie is geweest in landelijke en lokale dagbladen, mensen die belanghebbend zijn, bijvoorbeeld al die bewoners van de Saerdam, niet op deze nieuwe vergunning hun bezwaren kunnen indienen? Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Er is sprake van enige verwarring. Het gaat hier over een vergunning op grond van de Waterwet. Die is al twee keer eerder verleend en nu opnieuw verleend en verlengd. We hebben op 10 juni 2010 de rechtsgeldige vergunning gekregen. Of hij afgegeven had mogen worden, want dat is wat de heer Voigt in feite noemt, is natuurlijk afhankelijk van die Waterwet, maar Rijkswaterstaat heeft ons als gemeente een rechtsgeldige vergunning afgegeven. Op grond van die vergunning kunnen we simpelweg starten met het werk. Het tweede is dat er een beheersovereenkomst gesloten wordt met Rijkswaterstaat, waarvoor Rijkswaterstaat een nader voorstel doet. Van Domeinen is ook toestemming verkregen zonder dat er verder pacht voor gevraagd is, want dat was al veel eerder afgekaart. Daarmee is naar mijn oordeel sprake van rechtsgeldige werkzaamheden op grond van alle vergunningen, waarvan de vergunning op grond van de Waterwet er één is die actueel is. 2. Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Linde, de heer Van der Herberg en wethouder De Jager. 3. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen (art. 37 Reglement van Orde) Mevrouw Van Wageningen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag over het parkeren bij de Meent. Zoals u weet zijn de activiteiten van het stadhuis verplaatst naar de Meent, maar rond de Meent zitten ook veel andere bedrijven. Vooral als er activiteiten zijn op het plein op de Meent, is het parkeren voor de omliggende bedrijven zeer problematisch. Is daarover nagedacht, hoe is daarover nagedacht en is er ook een oplossing te bedenken voor de bedrijven die daaromheen zitten in de kantoren?

4 2010 N 312 Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. Zo lang ik de Meent ken, heeft er nog niet zo veel verandering plaatsgevonden sinds de bedrijven daar zitten en sinds de huidige situatie in het aantal bezoekers. Als u zegt dat het kennelijk tot problemen leidt, zal ik daar zeker naar laten kijken. Mevrouw d Arnaud: Mevrouw de voorzitter. Aan het Houtribhoekstrand is het met deze dagen goed vertoeven, denk ik. De scholen krijgen deze week vakantie, dus zal de drukte daar waarschijnlijk nog wel meer toenemen. Nu ligt er sinds enige tijd langs de waterlijn een groene wierlaag en daaronder ligt een zwarte sliklaag. Dat ziet er niet echt lekker uit. Ik heb jongeren met een skateboard naar het strand zien gaan, dus ik dacht: wat doe je nu met een skateboard aan het strand? Zij gaan langs de waterlijn, nemen een aanloop met de skateboard en zo over het water, omdat het zo glad is. Dat leek me niet helemaal de bedoeling van een strandje. Ik heb een vraag over de sliklaag en groene wier. Zijn er gevaren voor de volksgezondheid, hebt u enig idee waar de sliklaag vandaan komt en ziet u mogelijkheden om op korte termijn het groene wier te verwijderen? Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. Deze sliblaag is een geconcentreerd vuil en algengehalte, afkomstig vanuit het IJsselmeer. De algenschermen die jaarlijks worden geplaatst zijn vanwege werkzaamheden aan de strekdam nog niet geplaatst. Overigens afgelopen vrijdag wel. Daardoor kunnen vuil en algen vanuit het IJsselmeer makkelijk de Houtribhoek bereiken. De werkzaamheden van de Houtribhoek zijn nu beëindigd, het scherm is weer aangebracht en dat houdt in dat het is opgelost. Afgelopen vrijdag heeft men het opgeruimd, dus het strand is als het goed is nu schoon. Dit is de informatie die ik daarover heb gekregen. Dat houdt ook nog in dat Perspectief één keer in de week daar een schoonmaakbeurt laat plaatsvinden. Dus naar mijn informatie, die ik ambtelijk heb binnengekregen, zou het probleem nu opgelost moeten zijn. Mevrouw d Arnaud: Ik was daar maandagmiddag nog en ik heb er foto s van gemaakt, die heb ik getwitterd en daarop zie je echt een heel dikke wierlaag liggen langs de waterrand. Mijn specifieke vraag is: zou die wierlaag nog weggehaald kunnen worden, want als je één keer met grote scheppen langs de waterlijn gaat, ben je het kwijt en heb je de hele zomer een heel mooi strandje voor iedereen. Wethouder Jansen: Ik was van mening, zoals zojuist bleek, dat het al gebeurd was. Als dat niet het geval is, dan gaat dat alsnog gebeuren en met gezwinde spoed. De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Een van de maatregelen om ondernemers te helpen in deze economische crisis is het tijdig betalen van rekeningen. In het voorjaar van 2009 heeft het college aangegeven een kortere betaaltermijn voor het betalen van rekeningen door de gemeente Lelystad na te streven. Klopt het dat die doelstelling van destijds een termijn van 14 dagen is? Mijn vraag daaraan gekoppeld is: is deze termijn van betalen inmiddels gerealiseerd? Indien dat niet het geval is, wat is dan nu de gemiddelde betaaltermijn van rekeningen en welke stappen gaat het college zetten om alsnog een korte betaaltermijn te realiseren? Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. De afspraak die destijds met de raad is gemaakt, is een betaaltermijn van 30 dagen strikt na te leven. Dus niet 14 dagen, 30 dagen was de afspraak. De score die op dit moment gehaald wordt is 81%. 81% van de nota s wordt binnen 30 dagen betaald. De maatregel kan mede worden genomen door de digitalisering van het factuurproces en die geeft op zichzelf, door dat verder voort te zetten, nog de mogelijkheid om wel in de richting van de 14 dagen

5 2010 N 313 te gaan. Dus dat zou wel een streven zijn. De 19% die niet gehaald wordt, heeft ermee te maken dat het gaat om verzamelfacturen, die een langere doorlooptijd hebben, omdat je dan de verschillende facturen eerst moet analyseren voordat je tot betaling overgaat, of om betwiste facturen, dus waar we het niet eens zijn met datgene wat bij ons in rekening wordt gebracht. U begrijpt dat het dan ook langer duurt voordat er betaald gaat worden. Dan wordt er eerst een discussie gevoerd over de hoogte van het bedrag of over de claim die gelegd is met de factuur. De heer Bussink: Mag ik daar even kort op reageren? Hoor ik u nu zeggen dat de ambitie er wel is om naar de termijn van 14 dagen te gaan? Wethouder Luchtenveld: Met de verdere digitalisering is dat inderdaad haalbaar. De heer Bussink: Dank u wel. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Twee vragen, maar ik kan me voorstellen dat beide vragen, althans de onderwerpen, vanavond niet beantwoord kunnen worden. Dat kan dan ook na de zomer. De raad heeft besloten tot instelling van de Jongerenraad en daar ook financiën aan toegekend. De belangrijkste doelstelling uit dat raadsbesluit was het college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en niet zoals in de pers ook door de Jongerenraad wordt medegedeeld, aan de raad gevraagd en ongevraagd advies te geven. De vraag is dan ook aan het college: hoe vaak heeft het college om advies gevraagd en hoe vaak heeft het college ongevraagd advies gekregen van de Jongerenraad? Het gaat dus echt niet om de raad. Wethouder Jacobs: Mevrouw de voorzitter. Ik heb vorige week een uitgebreid gesprek gehad met het stichtingsbestuur van de Jongerenraad. Ik denk dat we daarmee moeten beginnen, want jongeren zelf moeten nog wennen aan hoe ze de publiciteit zoeken. Ik neem ze dan ook niet kwalijk hoe ze in de publiciteit zijn gekomen. Wij zijn tot de volgende conclusies gekomen, dat het op dit moment met de Jongerenraad qua bezetting niet zo goed gaat, ze zouden allerlei werkgroepen in het leven roepen en die zouden allerlei dingen aan ons vragen en wij zouden aan hen wat vragen. Zij hebben zelf aangegeven dat ze dat richting de raadsleden wilden en ze hebben zelf in dat gesprek aangegeven als stichtingsbestuur dat het niet het college betrof. We hebben nadere afspraken gemaakt om te kijken hoe het verder met de Jongerenraad moet. Evaluatie intern, in september komen we daarop terug en dan komt er een voorstel ja of nee wat nut en noodzaak is en of het op deze wijze wel kan doorgaan. Dus er zijn duidelijke interactieve afspraken geweest. De heer Baaten: Dank u wel. De tweede vraag. Als het gaat over de veiligheid rond de scholen heeft de raad een expliciete rol weggelegd voor Perspectief. Het gaat daarbij onder andere over het informeren, maar ook over het handhaven. Recent gehouden enquêtes, onder andere bij ouders, geven echter aan dat de veiligheid rondom scholen veelal te wensen overlaat. Uitspraken als: pak het egoïstische en asociale gedrag van ouders nu eens aan, maken deel uit van deze enquêtereacties. De vragen. Kunt u de raad na het zomerreces informeren als het gaat om Perspectief: 1. of de rol die de raad aan Perspectief heeft toebedeeld ook daadwerkelijk wordt ingevuld, maar ook wordt waargemaakt; 2. zou u het aantal processen-verbaal voor wat betreft de parkeerovertredingen opgemaakt door Perspectief in de periode 1 januari - 30 juni 2010 rondom de scholen bekend kunnen maken?

6 2010 N 314 Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. Bij veiligheid rondom scholen wordt het effect niet alleen bereikt door handhaven door Perspectief. Dat ligt veel breder. Een goed voorbeeld daarvan is de basisschool de Windroos. Dat is een heel goed voorbeeld overigens, want daar hebben we nog een prijs mogen uitreiken, omdat het rondom die school veilig is. Wie moeten er dan allemaal betrokken zijn? Dat zijn bijvoorbeeld een enthousiaste directie en onderwijzend personeel, enthousiaste verkeersouders, maar ook ouders zelf, ook de schoolbegeleidingsdienst heeft daarin een rol gespeeld en Veilig Verkeer Nederland, omwonenden, politie, gemeente én, inderdaad mijnheer Baaten, Perspectief speelt daarin een rol. De verantwoordelijkheid van Perspectief is informeren, adviseren, toezicht houden en inderdaad als het niet anders kan, verbaliseren. Om antwoord te geven op vraag 1, of Perspectief wel ordentelijk daarin te werk gaat. Daarop kan ik volmondig ja zeggen, bezien in het kader binnen dat netwerk. Daar vervullen ze hun taak voorbeeldig. Vraag 2 van u is moeilijker te beantwoorden. Ik denk dat er wel een uitdraai zou kunnen komen van het aantal processen-verbaal dat door Perspectief wordt uitgeschreven, maar het zal een stuk moeilijker worden als dat op adres c.q. locatie zou moeten. U weet, als ik daarvoor opdracht zal geven, dan zal daar capaciteit voor ingezet moeten worden en ik hoef u niet te vertellen hoeveel druk er op het ogenblik op de parkeerexploitatie staat. Ik wil het voor u uitzoeken hoeveel processen-verbaal er in totaliteit zijn, maar specifiek rondom scholen is denk ik een brug te ver. De heer Baaten: Mag ik een korte reactie geven? Het is misschien goed om de uitslag van de enquête van de verkeersveiligheid rondom de school de Tjotter op te vragen. Dan geeft dat een totaalbeeld, ook van de wijze waarop ouders tegen Perspectief aankijken. De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. Op 12 maart 2009 besluit B heeft de raad onder meer een aanvullend investeringsbudget van 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van Atolplaza. In het betreffende raadsvoorstel is aangegeven, dat de planning erop gericht was dat de oplevering in het tweede kwartaal 2010 zou kunnen plaatsvinden. Op basis daarvan zou immers de verhuizing van de scholen vóór het nieuwe schooljaar gerealiseerd kunnen worden. Voorts is in de kanttekening van het raadsvoorstel aangegeven, dat verdere vertraging tot hogere kosten zou leiden. Wij hebben inmiddels begrepen dat de geplande opleveringsdatum niet is of zal worden gehaald en dat de oplevering van het gebouw vermoedelijk pas in oktober 2010 zal plaatsvinden. In verband daarmee hebben we de volgende vragen aan het college. Kan aangegeven worden wat de oorzaak is van de vertraagde oplevering, of de vertraagde oplevering ook tot extra kosten heeft geleid of zal leiden en zo ja, in welke omvang en hoe het college daarvoor dekking denkt te vinden. Waarom is de raad door het college tussentijds niet specifiek geïnformeerd over de vertraagde oplevering van het gebouw, hetgeen ertoe leidt dat de verhuizing van de betreffende scholen niet eerder dan in de kerstvakantie zal kunnen plaatsvinden? Ik had hier graag een reactie op. Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. Het is zo dat de hele procedure van aanbesteding en gunning langer heeft geduurd. Al bij de aanbesteding is opdracht verleend met de oplevering van september/oktober als uitgangspunt. Dus bij de aanbesteding zat al het moment dat er werd gestreefd naar verhuizing in de herfstvakantie en dus niet meer in de zomervakantie. De kanttekening in het raadsvoorstel is destijds vooral bedoeld dat het maken van nieuwe plannen tot extra kosten zou leiden. Dit is in goed overleg gegaan, dus op zichzelf leidt dit niet tot meerkosten, behoudens de kosten mogelijk van huur van de huidige locatie waar de

7 2010 N 315 school is gevestigd. Die moet langer doorlopen omdat men later in het gebouw kan trekken. Om in te gaan op de vraag waarom de raad niet is geïnformeerd. Ik kan u nu meteen zeggen, om goed te maken als dat onvoldoende tijdig is gebeurd, dat ook de herfstvakantie niet wordt gehaald, dat het inderdaad de kerstvakantie gaat worden. Dat heeft te maken met de vertraging in de afgelopen strenge winter. Men probeert nog wel in te lopen, maar het is op dit moment reëel dat de verhuizing door de onderwijsinstelling niet in de herfstvakantie maar in de kerstvakantie zal plaatsvinden. Ook dat brengt alleen met zich mee de kosten van een langere huur op de huidige locatie. Het gaat allemaal in goed overleg, ook met de aannemer. We proberen het uiteraard zo snel mogelijk opgeleverd te krijgen, maar aan de vorstvertraging is weinig te doen. De aanbesteding heeft ook langer geduurd, omdat alles eraan gedaan is om binnen het budget te blijven. De heer Caniels: Mag ik een aanvullende vraag stellen over het feit dat nu langer gehuurd moet worden? Is daar voldoende dekking voor en is dat voor rekening van de gemeente of degene die de oorzaak van de vertraging is? Wethouder Luchtenveld: Daarover treden wij in overleg met de school. De school moet gehuisvest zijn en wij zijn verplicht die school te huisvesten. Als dat niet op de nieuwe locatie kan, dan moet het op de oude locatie. Daar moet een oplossing voor komen, dus daar zoeken we dekking voor. De heer Caniels: De vertraging is dus niet veroorzaakt door de aannemer? Dat is even wat ik helder wil hebben. Als dat wel zo is, ga ik ervan uit dat het bij de aannemer wordt neergelegd. Wethouder Luchtenveld: Het is niet vertraagd door de aannemer. Het past allemaal binnen hetgeen geregeld is in de aannemingsovereenkomst. Uiteraard is daarin geregeld dat als er vorstverlet is gedurende langere periode, en dat was deze winter het geval, er dan een uitloop is van de werkzaamheden die niet ten laste van de aannemer kan worden gebracht. 4. Vaststelling agenda Mevrouw Bergman: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag een motie indienen. Moet dat op dit moment of op een ander moment van de vergadering? De voorzitter: U meldt hem nu aan en hij komt achteraan op de agenda. Dat spreken we nu af. Is hij al verspreid? Mevrouw Bergman: Volgens mij nog niet. De voorzitter: Dan kan dat inmiddels plaatsvinden. De heer Van Veluwen: Mevrouw de voorzitter. Ik wou ook een motie indienen vreemd aan de orde van de dag. De voorzitter: Dan mag deze ook verspreid worden. Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

8 2010 N Notulen van de raadsvergaderingen van 25 mei en 15 juni 2010 De notulen van de op 25 mei en 15 juni 2010 gehouden openbare raadsvergaderingen worden conform ontwerp vastgesteld. 6. Ingekomen stukken (stuk nr. A ) -1 Voor kennisgeving aangenomen. -2 Voor kennisgeving aangenomen. -3 Voor kennisgeving aangenomen. -4 Voor kennisgeving aangenomen. -5 De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. Het gaat mij hierbij over het afdoeningsadvies. Het gaat over brieven die van de Raad van State zijn gekomen, waarin melding wordt gemaakt dat beroep is ingesteld door een aantal instanties tegen het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Eronder staat: "Ik stel u voor deze brieven voor kennisneming aan te nemen. Van het vervolg van de beroepsprocedure wordt u op de hoogte gehouden. Betekent dit dat wij op een bepaald moment de uitslag krijgen als de Raad van State heeft beschikt, of mogen wij als raad misschien ook nog discussiëren over het verweerschrift, dat een onderdeel zal uitmaken van de procedure? Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. Wij verdedigen in deze procedure de besluiten van de raad. Het is een vastgesteld bestemmingsplan, dus het standpunt van de raad is duidelijk. Namens de raad zullen wij in deze procedures het standpunt verdedigen. Wij hebben geen signalen dat er aanleiding zou bestaan om op dat standpunt terug te komen. De heer Caniels: Dat bedoel ik ook niet. Het gaat mij meer erom dat wij kennis kunnen krijgen van het verweerschrift dat het college zal zenden. Dat willen wij toch wel hebben en volgens mij lijkt mij daar geen bezwaar tegen. De voorzitter: Daar is geen bezwaar tegen, maar ik wijs u wel op een beperking daarin. Natuurlijk is het dagelijks bestuur verantwoordelijk dat de uitspraak van de raad goed plaatsvindt. Wij hebben dat nooit eerder gedaan. Er lopen natuurlijk wel meer zaken bij de Raad van State. We kunnen het ter inzage leggen bij de griffie, laten we dat afspreken, dan kunt u er kennis van nemen. Voor kennisgeving aangenomen. Het verweerschrift wordt voor de raad ter inzage gelegd. 7. Mededelingen Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. Ik wil de raad informeren over de tussenrapportage over de Begroting 2010, de zogenaamde burap. Wij hebben volgens de planning en controlcyclus per 31 mei het eerste half jaar afgesloten en beschikken nu over de eerste tellingen van die cijfers. Ik moet u mededelen dat dat geen gunstig beeld geeft. Er zijn een aantal structurele en een aantal incidentele tegenvallers. Met name de structurele tegenvallers springen in het oog. Dat betekent dat we ook in 2010 als er niets zou gebeuren, tegen een rekeningtekort zouden aanlopen. Dat betekent dat wij als college maatregelen voorbereiden om dat te voorkomen, in ieder geval te beperken. Ik zal u de omvang van een paar grote posten

9 2010 N 317 wel noemen op dit moment. Wij komen hierop uiteraard nader terug na het zomerreces bij de presentatie van alle financiële stukken. Er zit een forse tegenvaller in minder bouwleges die binnenkomen. Dat heeft uiteraard met de economische crisis te maken. Dat is in de orde van grootte van 1,8 miljoen. De parkeerexploitaties ruim 1,1 miljoen. Het WWB-inkomensdeel, door meer uitkeringen voor de bijstand 1 miljoen minder. Treasury 1,3 miljoen. Totaal een beeld met nog een aantal overloopposten van tussen de 5 en 6 miljoen tekort. Dat betekent dat er inderdaad een zorgelijke situatie is wat betreft de uitvoering Begroting 2010, dat wij dat in het totale financiële beeld na de zomer verder in beeld gaan brengen, ook in het kader van de begroting, najaarsnota en uitwerking collegeprogramma, en dat wij met dit beeld van 2010 hebben te werken. Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. De mededeling gaat over het zojuist door mijn collega genoemde 1,1 miljoen tekort op de parkeerexploitatie. Er is een motie door de raad aangenomen, waarin een opdracht is neergelegd aan het college. Die opdracht hebben wij overgenomen en wij zijn er onmiddellijk actief mee aan de gang gegaan. We hebben de kaders daarin geformuleerd in de opdracht naar een extern bureau. Die is daarmee al driftig aan de gang. Zoals het er nu naar uitziet, zal onmiddellijk na het zomerreces daarover al enige duidelijkheid bestaan. Dan hebben we in ieder geval een foto van het gebeuren vanaf de vaststelling van de parkeerexploitatie in 2005 tot heden. Op basis daarvan kunnen we mogelijke analyses en oplossingen het hoofd bieden om uiteindelijk tot een sluitende exploitatie te komen. Dit is dus in volle gang. Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Vorige week spraken wij over activiteiten in het Stadshart. Het college heeft uit het debat met de raad goed begrepen dat het bezwaar van de raad niet zozeer gericht was tegen de activiteiten als wel tegen de aangegeven dekkingsbron. Daarover hebben we dan ook toegezegd dat bij de najaarsnota deze voorstellen betrokken zullen worden. Het college heeft wel besloten om voor de activiteiten in 2010 uit het algemeen marketingdeel van het Antwoord van Lelystad middelen vrij te maken om nog in 2010 activiteiten te kunnen uitvoeren. Andere activiteiten zijn uiteraard afhankelijk van het oordeel van de raad in het kader van de komende begroting. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter, we zijn een beetje geschrokken door deze opmerking. Ik wilde graag een schorsing aanvragen, met een mededeling aan het college, want we praten over een tekort 5 tot 6 miljoen. Dat krijgen we nu voor de vakantie te horen. Ik wil graag een schorsing om daarover even met de fractie te praten. De voorzitter: U kunt wel een schorsing aanvragen, maar het is een mededeling. In het proces na het zomerreces, dat heeft de wethouder ook aangegeven, wordt het aan u voorgelegd. Dan is het moment dat u daarover goed kunt praten. Over een mededeling is geen schorsing aan te vragen. Ik kan me wel voorstellen dat u geschrokken bent, dat zijn we allemaal. Dit onderdeel maakt het lastig onder het hoofdstuk mededelingen. De heer Baaten: Ik hoop alleen dat ik niet de enige ben die geschrokken is. De voorzitter: Dat denk ik niet. De heer Marseille: Is het wel toegestaan om een vraag te stellen over de mededeling? De voorzitter: Voor deze keer wel. Gaat uw gang.

10 2010 N 318 De heer Marseille: Het college heeft zojuist bekendgemaakt dat er sprake is van een zeer aanzienlijk tekort in Daarover zullen we na het zomerreces uitgebreid gaan spreken. Ik zou het college willen vragen om na het zomerreces ook nog duidelijk te maken hoe het mogelijk is dat er tijdens de formatieperiode van de kant van het toen zittend college mededelingen zijn gedaan over een te verwachten tekort op basis van het Rekeningresultaat 2009 van ongeveer 1 miljoen, en dat nu precies twee maanden later het tekort al is opgelopen naar ongeveer 6 miljoen. Zou dat in de beschouwingen na de zomervakantie meegenomen kunnen worden? Omdat dat ook weer erop wijst dat er kennelijk grote moeite is om de juiste cijfers op tafel te krijgen. Wethouder Luchtenveld: Ik ben bereid om ook die vraag te beantwoorden bij de stukken die wij na de zomer aan u zullen doen toekomen. De heer Baaten: Mag ik nog een vraag stellen? Wij zouden dat graag ook in het licht willen zien van de mededelingen die tot nog niet zo lang geleden telkenmale werden gedaan door het oude college, met name door de ex-wethouder Financiën, dat we een gezonde financiële situatie hadden. Die verschillen worden nu met de dag groter, mogelijk kan dat meegenomen worden. De voorzitter: Het nieuwe college zit, zoals we dat noemen, zonder last of ruggespraak. Dat betekent dat je alles meeneemt. Het huidige college zal zich daarover inderdaad verantwoorden. De vraag van de heer Marseille om het inzichtelijk te maken geeft een beeld van hoe het is ontstaan, maar het debat en de verdediging van de stukken gebeurt door het huidige college. Zo werkt dat in ons instituut. Voor kennisgeving aangenomen. 8. Voorstel inzake intrekken Verordening regelende de compensatie van de over het werkgeversaandeel van de ziektekostenpremie betaalde AOW/ANW-premie voor weduwen, weduwnaren en gewezen ambtenaren jonger dan 65 jaar (stuk nr. B ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. 9. Voorstel tot invoering van het BOB-model in de vergaderwijze van de raad (stuk nr. A ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het presidium besloten. 10. Voorstel inzake budgetaanvraag Hanzelijn (stuk nr. B ) De heer Erica: Mevrouw de voorzitter. Onze fractie heeft met enige verbazing dit raadsvoorstel gelezen en geprobeerd om de bedragen die erin genoemd zijn te relateren aan de werkzaamheden die nog moeten worden gedaan. Met betrekking tot planbegeleiding staat in de argumentatie dat dat een noodzakelijkheid is. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar als wij lezen wat er gedaan moet worden voor de dan bekruipt ons de angst dat voor het betreffende bedrag deze

11 2010 N 319 activiteiten niet of nauwelijks kunnen worden uitgevoerd. Er staat duidelijk dat beoordeling van verkeerskundige voorstellen veel tijd en inzet van de gemeentelijke organisatie zal vragen. Er zal, dat vermoed ik tenminste, externe expertise moeten worden ingehuurd als het bijvoorbeeld gaat om het doen van geluidsmetingen voor de woningen langs de Hanzelijn, want die expertise hebben wij als gemeente dacht ik niet in huis. Het zou onze fractie meer geruststellen als het bedrag van zou zijn onderbouwd door die activiteiten die daaronder behoren een bedrag te geven, zodat je een totaalinzicht daarvan hebt. Met betrekking tot het werkbudget. Daarvoor is beschikbaar, want de andere gaat op aan marketing en dergelijke, maar daar moet een hele hoop voor gedaan worden. In de eerste plaats moet de sloot langs de spoorlijn weer helemaal in orde worden gebracht. Die was vroeger 15 m, is nu nog maar 5 m en moet terug naar 8,5 m. Er moeten twee dammen worden verwijderd en daarvoor in de plaats moeten twee bruggen komen. Er moet een geluidsscherm worden gemaakt bij de Herman Bekiusschool ter lengte van ongeveer 300 m. Ik wil niet veel zeggen, maar ga nu eens uit van een meterprijs van 200 de strekkende meter, dan praat je al over Dan heb ik al de helft van mijn bedrag gesoupeerd. Verder zijn er ook nog wat maatregelen die genomen moeten worden, de zogenaamde vangrailconstructies, bij de verkeerskundige oplossingen rondom de Binnenhavenweg en de Houtribweg. Die moeten nodig aangevuld worden, want zoals het er nu bijligt, is het zeer verkeersonveilig. Wij willen de aanleg van de Hanzelijn niet tegenhouden, maar de fractie van Bindend Lokaal zal dit voorstel niet steunen, omdat zij vindt dat er maar wat gestrooid wordt met bedragen die nauwelijks van enige onderbouwing zijn voorzien. Het is heel makkelijk om te zeggen: je hebt nodig om de civieltechnische werken uit te voeren, maar je weet wat je nog moet doen en hang daar dan een prijskaartje aan, zodat we daar meer inzicht in hebben. Wij vinden dit onvolledig. Met dit voorstel kunnen we er denk ik haast van uitgaan, dat we over een aantal maanden, misschien volgend jaar, weer geconfronteerd worden met een aanvullend kredietverzoek. Dat is al eens eerder gebeurd voor een bepaald project en daar heb ik niet zoveel zin in. Dus in dat opzicht gaan wij als Bindend Lokaal niet met dit voorstel akkoord. De heer Van Veluwen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben ongeveer dezelfde opmerkingen die de heer Erica gemaakt heeft. Alleen, wij gaan even de andere kant op. Wij weten absoluut niet wat er voor dit geld gedaan moet worden. Het merkwaardige is ook dat we van ProRail krijgen voor onroerend goed en grond en er wordt meteen een bedrag van afgeroomd voor projectkosten die wat ons betreft zeer onduidelijk zijn. De eerste reactie van onze kant was dan ook: zou je die projectkosten niet uit algemene middelen van het stadhuis kunnen doen. Een straat opbreken komt overal voor. Daar vragen we niet een extra krediet voor. Daar heb je waarschijnlijk wel middelen voor in de reguliere budgetten. Ons punt is: , wat gaat u daarvoor doen? Ik wil hierbij ook nog opmerken dat we in 2003 tot en met 2008 ook al dik 1 ton hebben vrijgegeven voor voorbereidend werk. Je mag toch in redelijkheid aannemen dat die voorbereidende werkzaamheden ordentelijk zijn afgerond. Onze kritische houding hierin is: we hebben zojuist de wethouders gehoord over de zorgelijke situatie met de financiën, we moeten scherp aan de wind varen. Wat mij betreft is dit geen bouwput maar een leegloopput als je niet oppast. Wij zijn dan ook bijzonder terughoudend, en wachten de reactie van het college af, met het instemmen met dit voorstel.

12 2010 N 320 De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. We hebben een amendement voorbereid op punt 4. De reden daarvan is dat we dit budget beschikbaar willen houden voor de te treffen maatregelen als het gaat om het verkeer, inbegrepen de fietsers in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder. Amendement De fractie van de InwonersPartij stelt het volgende amendement voor: "Te doen vervallen onder punt 4. "ten gunste van de algemene dienst te laten vallen. Deze tekst te vervangen door: "te storten in de ROS en te oormerken voor de maatregelen in het kader van de Groene Carré. De voorzitter: Het amendement maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. We hebben hier te maken met een langlopend meerjarig project, waarbij inderdaad al eerder een kredietaanvraag is gedaan. Van 2003 tot en met 2008 is geld beschikbaar gesteld. In 2009 niet volgens mijn informatie. Er is nu voor de afrondende periode, 2010 tot en met 2012, dit krediet gevraagd. Uiteraard is er kritisch gekeken naar de verschillende posten. Het is zo dat de heel grote ingrepen niet ten laste van dit budget worden gebracht, zoals enorme geluidswerende voorzieningen en dergelijke. Daar zijn andere dekkingsmiddelen voor. De post van is met name om een aantal dingen in de openbare ruimte te kunnen terugbrengen op de vervangende locatie, waarbij u moet denken aan hondenuitlaatplaatsen en dergelijk kleine maatregelen. U moet inderdaad niet denken aan grote civieltechnische werken. De plankostenbegeleiding is inderdaad met een normale raming van dit soort projecten geraamd. Daarvoor is het mogelijk gebleken en is ook ons signaal om het hiervoor te doen. Ik denk niet dat we daar tot een ophoging van budget zouden moeten overgaan. Wat betreft de oormerking van het geld; het ingediende amendement. Juist in het licht van de financiële situatie hebben wij dit gezien als een meevaller. Vandaar dat ervoor is gekozen om het toe te voegen aan de algemene middelen. Als je het nu weer gaat bestemmen voor extra uitgaven die op dit moment nog niet gepland zijn voor verkeer, dan beperk je jezelf weer in de mogelijkheden om financiële moeilijkheden op te lossen. Om die reden zou ik op voorhand niet positief daarover willen adviseren. In tweede termijn De heer Erica: Mevrouw de voorzitter. De wethouder prikkelt mijn nieuwsgierigheid als het gaat om de geluidswerende maatregelen die ten behoeve van de Herman Bekiusschool moeten worden genomen. Welke afdekkingspost hebt u daarvoor? Zou u ons dat kunnen meedelen of is dat teveel gevraagd? Wethouder Luchtenveld: Ik heb u gezegd dat het in ieder geval buiten dit voorstel zit. Ik kan schriftelijk antwoorden waar de dekking daarvoor wordt gevonden. Maar het zit niet in dit voorstel. De heer Erica: Akkoord. Dank u wel. De heer Van Veluwen: Mevrouw de voorzitter. Ik moet u zeggen, het is mij niet duidelijk geworden in die zin, dat grote werken vallen buiten dit budget, dan zou het dus gaan om reguliere projectwerken. De beleving van onze fractie is dat dat gefinancierd kan worden uit de lopende budgetten, zoals ook andere infrastructurele

13 2010 N 321 werken uit lopende budgetten begeleid en gefinancierd worden. Het gaat ons meer om het principe: we moeten scherp aan de wind varen, we hebben vandaag de eerste stap om te zetten en die willen we dan ook nemen. Wat betreft het amendement. Wij zullen nog integrale afwegingen maken, mijnheer Baaten, dan is het Groene Carré echt het laatste waar wij aan denken. Dat wou ik even meegeven. Mevrouw Kreuger: Mevrouw de voorzitter. Ik wil even reageren op het amendement van de InwonersPartij. Ongeveer 5 a 10 minuten geleden was de heer Baaten totaal geschokt door de tekorten van 5,2 miljoen die hier even werden gemeld en nu wil hij een bedrag van ruim 4 ton al weer onmiddellijk gaan bestemmen. Dat lijkt me onder de gegeven omstandigheden niet verstandig. De heer Baaten: Mag ik hierop reageren? Ik hoop dat wij geschokt waren daarstraks, maar het andere is, het is niet bestemd, het is geoormerkt. Dat betekent dat het niet is uitgegeven, maar dat het alleen gereserveerd wordt. Dat is een heel ander verhaal. Mogelijk dat u dat verschil wilt onderkennen. Mevrouw Kreuger: Een reservering, ik heb het liever voor dat hele grote gat dat boven ons hoofd hangt. De voorzitter: Dank u wel. De wethouder nog? Wethouder Luchtenveld: Ik heb op dat laatste punt al geantwoord en ook al eerder aangegeven dat ik schriftelijk terugkom op het punt van de geluidswering. Daar zou ik het op dit moment bij willen laten. Wij ontraden dus het amendement. De voorzitter: Ik ga over tot de stemming. De heer Van de Beek: Mevrouw de voorzitter, zou ik een stemverklaring mogen geven op het amendement? Wij zullen niet instemmen met het amendement omdat wij, en dat is al eerder gemeld, een integrale afweging willen maken bij de najaarsnota. En of wij geschokt zijn door de mededeling daarnet. Dus ik denk dat we het geld daar hard nodig hebben voor een integrale afweging. De heer Gerritzen: Ten aanzien van het amendement stellen wij ons tevreden met de uitleg die de wethouder daaraan heeft gegeven en kunnen wij ook de PvdA daarin volgen. Om die reden zullen wij het amendement niet steunen. De heer Caniels: Daar kan ik me namens onze fractie bij aansluiten. De fracties van VVD, PvdA, Bindend Lokaal, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, SP, Trots stemmen tegen het amendement. De fractie van de InwonersPartij stemt voor het amendement. Met 27 tegen en 5 stemmen voor wordt het amendement verworpen. De fracties van VVD, PvdA, InwonersPartij, CDA, D66, GroenLinks, SP, Trots stemmen voor het voorstel. De fracties van Bindend Lokaal en ChristenUnie stemmen tegen het voorstel. Met 26 stemmen voor en 6 stemmen tegen wordt het voorstel van het college aangenomen.

14 2010 N Voorstel inzake Kadernota Klimaatbeleid (stuk nr. B ) De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Aandacht voor het klimaat vindt het CDA belangrijk. Energiebesparing, meer duurzame energie zijn absoluut noodzakelijk. Dat Lelystad daaraan wil bijdragen is een goede zaak, maar een beetje meer ambitie zou mogen. We zijn verbaasd over het feit dat in dit voorstel het referentiejaar op 1990 ligt, want als je kijkt in de stukken over energieverbruik in Nederland: in 1990 lag het energieverbruik per inwoner 5% hoger dan in Het stroomverbruik is sindsdien wel toegenomen. Dus we hebben twijfels bij het jaartal Kijken we naar de broeikasgasemissie. Die was in % hoger dan nu. We kunnen dus met de armen over elkaar gaan zitten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, denken wij. Het CDA vindt dat het voorgesteld besluit daarop aangepast zou moeten worden. Het jaar 1990 zou geschrapt moeten worden en de doelstellingen zouden moeten veranderen in de kabinetsdoelstellingen: 2% energiebesparing per jaar, 20% duurzame energie in 2020 en 30% reductie broeikasgassen in Dat laatste is misschien wel een pijnpunt. Je kunt het allemaal makkelijk opschrijven, maar als je in de achtergrondstukken kijkt wat dat betekent, dan zouden om dat te bereiken bij 15% broeikasgasreductie voor Nederland al drie kerncentrales nodig zijn, 20% CO2-opslag ondergronds en 5,5 megawatt wind op zee. Het is inderdaad kabinetsbeleid, maar om even aan te geven dat dit een heel zware opgave is. Klimaatneutraal, wat bedoelen we daarmee? Zoveel mogelijk energie besparen, duurzame energie gebruiken en de resterende uitstoot compenseren? Ik denk dat we dat ermee bedoelen, maar dan moeten we dat ook als zodanig benoemen, want er is heel veel spraakverwarring rondom dat begrip. Het is een illusie dat klimaatneutraal zou kunnen betekenen dat je geen bijdrage meer levert aan het opwarmen van de aarde. Het CDA pleit ervoor om bij het onderzoek naar scenario klimaatneutraal vooral te kijken wat je kunt leren van de buren, andere gemeenten, in plaats van veel geld te steken in een onderzoek, opdat schaarse middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Helemaal in het licht van de mededeling van zojuist, dat we een tegenvaller van 5 a 6 miljoen hebben, wordt dat misschien wel extra actueel. Daarom hebben we een vraag richting de collega s. Graag horen wij van de collega s of zij bereid zijn extra middelen uit te trekken voor klimaatbeleid. Dat is ook de strekking van punt 3. Als we het daar gezamenlijk over eens zijn, dan heeft het ook zin om punt 3 op te pakken. Als we dat niet willen, dan kunnen we punt 3 meteen schrappen. De heer Hers: Mevrouw de voorzitter. De VVD wil heel graag uitspreken dat net zoals het CDA dat heeft aangegeven, wij van mening zijn dat Lelystad haar steentje moet bijdragen en is verheugd dat een aanzet wordt gegeven om te komen tot concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij zijn warm voorstander van concrete maatregelen die leiden tot vermindering van het energieverbruik en daardoor tot vermindering van de uitstoot. We hebben wel een aantal observaties en opmerkingen bij het voorliggende stuk. Deels sluiten die aan bij wat de heer Bussink zojuist heeft aangegeven, namelijk dat wij eveneens van mening zijn dat 1990 als referentiejaar gebruiken nu we 20 jaar verder zijn inmiddels, niet reëel is en het wat dat betreft mogelijk beter zou zijn om een heel duidelijk referentiepunt te kiezen, min of meer het huidige verbruik, en dat als uitgangspunt te hanteren. Waar het gaat om het basisprogramma ziet de VVD het liefst zoveel mogelijk middelen naar de realisatie gaan van projecten in plaats van onderzoekskosten en dergelijke. Voorts in aansluiting ook op wat de heer Bussink zojuist aangaf, er is

15 2010 N 323 reeds veel onderzoek gedaan bij de buren zoals hij dat noemde. De VVD is er dan ook voorstander van dat we met name proberen te trachten aan te sluiten bij initiatiefrijke projecten die elders worden ingezet, waarbij een maximaal milieurendement wordt gehaald. Uiteraard, het is duidelijk, we willen graag inzetten, maar er zijn toch beperkte middelen en we willen maximaal rendement in de uitvoering met name. Het berekenen van de extra kosten die nodig zijn om het scenario klimaatneutraal te bereiken, is een uiterst lastige kwestie. Klimaatneutraal heeft meer aspecten dan alleen zelf opwekken wat je zelf verbruikt. Dit vergt een breed onderzoek en veel inspanning en ergo kosten. Wij zijn daarom voor een heel pragmatische aanpak die vooral gericht is op vermindering van het verbruik. Dat overwegende geeft de VVD er de voorkeur aan om in de formulering van de ambitie aan te sluiten bij de doelstellingen op basis waarvan de SLOK-subsidie is toegekend, ofwel 2% energiebesparing per jaar, 2% toename van de duurzame energie per jaar, want het kabinetsvoornemen met de ambitie van 20% is door ons in dat verband al gehaald, we zitten op 30%, maar we willen dat toch graag uitgebreid zien met 2% per jaar. Daarnaast staan wij voor dat we streven naar een gemiddelde reductie van broeikasgassen over de hele breedte van 3% per jaar. Daarnaast zouden we heel graag willen zien dat er een heel doelgerichte inventarisatie wordt gemaakt van de plannen zoals die elders liggen en op basis daarvan naar de raad te komen met voor Lelystad uitvoerbare voorstellen met maximaal milieurendement met weergave van het budget dat daarvoor nodig zal zijn. Ten aanzien van de projectkosten de SLOK-subsidie en de bij de najaarsnota beschikbaar gestelde bedragen voor duurzaamheid en klimaatbeleid als budget ter beschikking te stellen. Dit gezegd hebbende zou ik willen aangeven dat de VVD graag een amendement ten aanzien van dit voorgenomen besluit zou willen inbrengen. Amendement 1 De fractie van de VVD stelt het volgende amendement voor: " In plaats van het voorgestelde besluit dit als volgt te lezen: "1. Uit te gaan voor de gemeente Lelystad van de doelstellingen van de rijksoverheid welke thans ten grondslag liggen aan de SLOK-subsidie, t.w.: A. gemiddeld 2% energiebesparing per jaar; B. gemiddeld 2% toename duurzame energie per jaar; C. gemiddeld 3% reductie van broeikasgassen per jaar. 2. Het college op te dragen te inventariseren welke voor Lelystad kansrijke initiatieven en plannen elders in het land op rijks-, provinciaal of gemeentelijk gebied zijn gelanceerd en hieruit de voor Lelystad praktisch uitvoerbare voorstellen met de daaraan verbonden financiële consequenties aan de raad voor te leggen; 3. Voor de projectkosten van de onder 1 en 2 genoemde doelstellingen - en zo veel als mogelijk voor de daadwerkelijke uitvoeringskosten daarvan - een budget beschikbaar te stellen, te dekken uit de van het ministerie in de algemene uitkering te ontvangen SLOK-subsidie en de bij de Najaarsnota 2009 beschikbaar gestelde bedragen voor duurzaamheidbeleid en klimaatbeleid. De voorzitter: Het amendement maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer Van Veluwen: Mag ik een vraag stellen aan de VVD-fractie? Begrijp ik goed uit uw amendement dat u zegt: het financiële kader is de limit, het college mag niet verder plannen uitwerken die misschien beter zijn. In feite aanvullend op de vraag van de heer Bussink: hoe ver willen we gaan met het onderzoek. Veronderstel dat we

16 2010 N miljoen nodig hebben om een heel mooi plan te maken. Dan zegt u: dat is not done, we hebben de SLOK-subsidie, uit mijn hoofd 1,1 miljoen, dat is het totaalbudget, en daarbinnen moeten we het maar zien te doen. Dat is de strekking van punt 3 van uw amendement als ik u goed begrijp. De heer Hes: Ik denk dat u dat in dat verband verkeerd interpreteert. Als we kijken naar punt 3 zoals dat in het huidige voorstel ligt, dan wordt daar gesproken over een heel breed onderzoek, waarbij wordt berekend wat de extra kosten zouden zijn om het scenario van klimaatneutraal te bereiken. Wij voorzien dat dat, als dat onderzoek tot uitkomsten leidt, bijzonder hoge kosten met zich zal meebrengen. Stel, dat dat 100 miljoen zou zijn, dan voorzien wij op dit moment al dat we in de middelen daarin volstrekt niet kunnen voorzien. Het is te kort door de bocht om te stellen dat het op dit moment beschikbare bedrag uitsluitend maatgevend is voor de oplossingen en voor de projecten waarvan wij verwachten dat het college die te zijner tijd aan de raad zal voorleggen. Het gaat om die projecten met maximaal rendement en daaraan zal een budget gekoppeld moeten worden. Uiteraard zal daarvoor dekking moeten worden gevonden, maar wij gaan uit van een hoge ambitie en niet van irrealistische verwachtingen. We verwachten dat de kosten, gemoeid met het hele brede onderzoek, zodanig hoog zullen zijn, dat er wat dat betreft minder zal overblijven voor de praktische uitvoering en daar zal het toch uiteindelijk om gaan. De heer Van Veluwen: Mevrouw de voorzitter. Ik wil beginnen met: voetbal mag je verliezen, maar het klimaatbeleid niet. Dit wou ik maar even neerzetten. Voor onze fractie is het klimaatbeleid van wezenlijk belang. Het is vijf voor twaalf. De aarde wordt warmer en de fossiele brandstoffen raken op. De aarde is ons kapitaal en wij mogen slechts de rente benutten; ook zo n uitspraak. Wat we nu aan het doen zijn is de aarde aan het uitputten en dat willen we niet. Het college heeft gezocht naar een antwoord en heeft ons in zijn besluit voorgedragen het klimaatneutrale scenario. Maar daar zit een dilemma in. Het college is in staat om slechts 5% van de CO2- uitstoot te bemannen. Hun eigen bedrijfsvoering is 5% en de rest is onze industrie en zijn onze burgers. Dus we kunnen wel heel veel willen, maar we kunnen niet zo veel. Wat we wel kunnen is een voorbeeldfunctie zijn voor onze stad en dat doen we ook. We hebben met de renovatie van het stadhuis toch een van de mooiste renovaties op het gebied van duurzaamheid. We hebben de Zevenster. En vandaag heb ik in de pers het initiatief van de PvdA gezien, in die zin een goed initiatief om te laten zien dat we het serieus nemen met de uitputting van onze grondstoffen. Maar, klimaatneutraal zoals het nu voorligt, is wat onze fractie betreft wat mager. Het jaartal 2025 is al genoemd. Het CDA heeft daarop zojuist gewezen. En waarom is het zo mager? Omdat we de last bij de buren leggen. Want wat is klimaatneutraal? Klimaatneutraal is als wij hier ons CO2 niet kunnen neutraliseren, dan leggen we het maar bij de buren neer. Dan brengen we het naar Barendrecht en stoppen we het daar in de grond. Als we onze CO2 niet kunnen compenseren dan gaan we maar bossen bouwen in Verweggistan, dan gaan we landbouwgrond opofferen en zetten we er bossen neer. Dat is wat onze fractie betreft een verkeerd uitgangspunt. Ik denk dat je binnen onze eigen stadsgrenzen je eigen probleem moet oplossen. Je moet het anders doen. We moeten grotere stappen zetten. We moeten onze eigen energie-infrastructuur eens goed bekijken en we moeten zoals het CDA en de VVD ook zeggen, over onze stadsmuur heenkijken: wat doen de buren? Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Amsterdam, daar kan geen WKO (Warmte Koude Opslag) meer plaatsvinden, want alle bronnen zijn bezet, en wij moeten hier nog beginnen. We kunnen het woord amper uitspreken. Almere. Almere denkt niet meer in klimaatscenario s. Almere doet aan duurzaamheid. Almere denkt aan cradle to cradle. Almere heeft twee weken terug middenin de stad een zonne-eiland neergezet. Wij moeten er nog aan beginnen te denken. Venlo, de floriade. Apeldoorn, de

17 2010 N 325 duurzaamste stad van Nederland. En Lelystad? Ja, Lelystad geeft lucht. Ik hoop geen gebakken lucht. Wat is de kern van de oplossing? Daar wil ik naartoe. De kern van de oplossing is volgens de ChristenUnie vrij eenvoudig. Ik doe het even wat technisch, maar de zon geeft keer zoveel energie als we nodig hebben. Dat is een feit. Als wij in staat zijn om van iets van die zonne-energie om te zetten naar nuttige energie, dan zijn we spekkoper. Het tweede dat we moeten doen, is cradle to cradle: we moeten geen energie weggooien. Dat doen we. Onze nieuwe elektriciteitscentrale gooit nog steeds 35% van zijn energie weg. Die energie zou je kunnen benutten. De heer Bussink: Bij interruptie. Mag ik een vraag stellen? U noemt, dat bij de nieuwe elektriciteitscentrale 35% van de energie wordt weggegooid. Wij zijn op werkbezoek geweest bij die centrale, alles wat we technisch kunnen wordt daar gerealiseerd. Als we dus warmte willen gebruiken voor warmtekrachtkoppeling, dan moeten we die centrale bij wijze van spreken middenin de stad hebben staan, maar niet op die afstand. U betoogt: dat kan allemaal zo, maar zo eenvoudig ligt het dus niet. De heer Van Veluwen: Als je het niet onderzoekt weet je ook niet of het kan en wat niet kan is nog nooit gebeurd. Ik denk dat in die zin de tijden wel veranderen, dat we nieuwe uitdagingen met elkaar moeten aangaan en ook nieuwe technieken met elkaar moeten durven. De deur dichtgooien door te zeggen: het kan niet, is geen beleid. Je moet gaan kijken wat wel kan. Als straks op het OMALA terrein in de zomer grote koelunits staan die warmte naar buiten staan te stuwen, dan is dat ook niet bij de tijd. De warmte die we dan naar buiten stuwen, kunnen we ook in de grond opslaan bijvoorbeeld en in de winter hergebruiken. Dat heet hergebruik van warmte. We hebben in een motie verwoord, dat we naast het klimaatneutrale scenario nog een aantal integrale stappen willen zetten. Ik hoop dat de raad daarmee akkoord wil gaan, om binnen het budget van projectvoorbereiding te kijken of er niet integraal enige slimme slagen te maken zijn. De motie komt erop neer dat wij het college opdragen bij de uitwerking van het klimaatneutraal scenario de volgende oplossingen te beoordelen. Ten eerste Warmte Koude Opslag op het OMALA-terrein. Dus geen gasleiding. Dat is niet uniek, het wordt landelijk op andere plekken gedaan, dan kun je de gasleiding vergeten. Ten tweede stadsverwarming door de nieuw te bouwen elektriciteitscentrale. Als derde punt zonnecollectoren en/of windmolens op de Markerwaarddijk. Dat is een stukje grond dat van ons is, waar op dit moment alleen maar auto s over rijden. Waarom zouden we die dijk niet wat beter benutten in het kader ook van duurzaamheid? Laten we dat maar eens onderzoeken en niet steeds de deur dichtgooien door te zeggen: er is een Vogelrichtlijn, of wat dan ook. Motie 1 "De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen op 6 juli 2010 Constaterende dat: 1. het college vooralsnog als zoekrichting kiest voor een klimaatneutraal scenario; 2. een grote inspanning nodig zal zijn om de gestelde doelen in de kadernota te kunnen halen. Overwegende dat: 1. er in Lelystad extra kansen zijn om duurzame energie binnen haar grenzen op te wekken of te hergebruiken; 2. mogelijke oplossingen kunnen zijn: - Warmte Koude Opslag in het nog te realiseren OMALA terrein (geen gasleiding aanleggen);

18 2010 N Nuttig gebruik maken van de afvalwarmte (stadsverwarming) van de nieuwe elektriciteitscentrale; - Zonnecollectoren en/of windmolens op de Markerwaarddijk. 3. dergelijke oplossingen zo vroeg mogelijk moeten worden meegewogen in een nog op te stellen definitief scenario. Draagt het college op: bij de uitwerking van het klimaatneutraal scenario de volgende mogelijke oplossingen te beoordelen: - Warmte Koude Opslag OMALA terrein; - Stadsverwarming geleverd door de nieuwe elektriciteitscentrale; - Zonnecollectoren en/of windmolens op de Markerwaarddijk. En gaat over tot de orde van de dag. (Motie 1 is ingediend door de fractie van de ChristenUnie) De heer Schoone: Mijnheer Van Veluwen, hebt u hierbij ook gedacht aan Warande, wat we daar nog allemaal kunnen bijstellen? De heer Van Veluwen: Niet direct, maar als je integraal denkt zou dat zeker naar aanleiding van deze discussie wat mij betreft meegenomen en meegewogen kunnen worden. Ik ga met de VVD mee, we moeten oppassen dat we er geen wollige winkel van maken, we moeten alleen die dingen doen, dat ben ik helemaal met u eens, die hout snijden en met gezond verstand hout snijden. De heer Schoone: Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. De vraag is alleen: moeten we dan ook niet bij de Warande kijken? Dat zou ik graag erbij willen zien. De heer Van Veluwen: Als dat de motie haalbaar maakt, dan zou ik dat graag willen doen. Het maakt me eerlijk gezegd niet uit. Wat ik zojuist zei blijf ik zeggen: als het hout snijdt moeten we het niet laten. De heer Bussink: Mogen deze maatregelen wat de ChristenUnie betreft heel veel geld gaan kosten? De heer Van Veluwen: Ik heb het over onderzoeken. Op een goed moment, mijnheer Bussink, hebben we de keus niet meer. Als er geen fossiele brandstof meer is, kunt u zeggen: hoeveel mag het kosten, maar dan heb je een probleem. Als bestuurder, en dat meen ik oprecht, moeten we drie slagen naar voren denken om te zorgen dat we over 30 jaar onze samenleving nog overeind kunnen houden, duurzaam. De heer Bussink: Ik leidt hieruit af dat het heel veel geld mag gaan kosten. De heer Van Veluwen: Ik wil eerst het plaatje zien. Ik denk inderdaad dat u er rekening mee moet houden dat het uiteindelijk heel veel geld gaat kosten. De heer Baaten: Mag ik de heer Van Veluwen een vraag stellen? Kent u het businessplan van OMALA? De heer Van Veluwen: Nee, dat ken ik niet. Dat kan ik u rustig zeggen. De heer Baaten: Datgene wat u vraagt staat er namelijk in. De heer Van Veluwen: Dan wil ik het van harte schrappen als dat zo is. Ook geen gasleiding? Dat zou mij verbazen. De voorzitter: Dat was uw inbreng. Uw motie maakt deel uit van de beraadslagingen.

19 2010 N 327 De heer Schot: Mevrouw de voorzitter. Wij lezen deze kadernota en wij zien daarin een aantal abstracties. De VVD probeert dat te concretiseren. Wij zullen daarin meegaan. Wij hebben in april van dit jaar al een besluit genomen dat leidt tot meer provinciale initiatieven. In het licht van die provinciale initiatieven en de voorliggende kadernota hebben we twee vragen. Deze hebben uitdrukkelijk betrekking op de Lelystadse situatie. De vraag is of er binnen de scenarioaanpak uitdrukkelijk ruimte is voor lokale initiatieven. Zijn die toegesneden op lokale infrastructuur of sluiten die elkaar nu juist op provinciaal niveau uit? Of moeten daarbinnen nog lokale initiatieven ontwikkeld worden? En is het college van plan om gelijktijdig bestaande lokale expertise te bundelen en verder te ontwikkelen? Afhankelijk van uw antwoord zullen we daarover een motie indienen. Mevrouw Kreuger: Mevrouw de voorzitter. Wij staan enigszins ambivalent tegenover deze kadernota. Het college heeft redelijk ingezet op meer groene stroom en minder CO2-uitstoot. Het college benoemt de kansen van een klimaatfonds en een duurzaam energiebedrijf, maar verdere voorstellen worden niet genoemd. De gestelde kaders zijn wat vaag en dat er geen jaartal aan vastgekoppeld is maakt het nog minder duidelijk. Wij hebben grote moeite met het niet meenemen van de vliegvelduitbreiding en de toekomstige energiecentrale in de berekeningen. Maar er is meer niet meegenomen dat wel degelijk van grote invloed is op de CO2-uitstoot, zoals het aantal kilometers dat de gemiddelde Lelystedeling door de lucht aflegt en de CO2- uitstoot veroorzaakt door de productie van alle producten die we kopen als consument, inclusief ons voedsel. Deze indirecte CO2 is niet meegenomen in de gehanteerde cijfers, terwijl dit laatste minstens zoveel CO2-uitstoot geeft als waar we nu van uitgaan. Het weglaten van dit gebruik vertekent het begrip klimaatneutraal. Dit is alleen acceptabel als we vergelijkbaar willen zijn met andere gemeenten en met rijksbeleid. Maar ook daarbij lijken de definities te verschillen. We moeten ons er in elk geval van bewust zijn dat neutraal nog lang niet neutraal is. De kabinetsdoelen worden algemeen als matig ambitieus gezien. Het is de vraag of dit tempo voldoende is om het klimaatprobleem en het probleem van het opraken van de fossiele brandstoffen het hoofd te kunnen bieden. Lelystad heeft veel kansen voor het bereiken van klimaatneutraliteit. We hebben een uitstekende ligging voor windenergie. We hebben veel ruimte voor windmolens maar ook voor innovatieve bedrijven op het gebied van energieopwekking. We hebben weinig vervuilende fabrieken en niet al te veel wegverkeer. We hebben veel nieuwe en goed geïsoleerde woningen en de mogelijkheid om nog zuiniger woningen te gaan bouwen. Dit zijn belangrijke kansen. Veel gemeenten verkeren in veel slechtere omstandigheden en hebben toch de ambitie uitgesproken om in 2020 of 2025 klimaatneutraal te zijn. Het college durft zich niet vast te leggen op een jaartal. We willen daarom het college oproepen om als extra stimulans in het besluit 3 het voorgestelde onderzoek te doen naar klimaatneutraliteit in In hetzelfde besluit staat dat het college de definitieve scenariokeuze zal maken en alleen de consequenties aan ons zal voorleggen in de voorjaarsnota. Wij willen dat het college de scenariokeuze voor de najaarsnota aan de raad voorlegt, zodat de consequenties in de najaarsnota kunnen worden behandeld. Hiertoe hebben wij een amendement. Amendement 2 De fractie van GroenLinks stelt het volgende amendement voor: "Punt 3 als volgt te wijzigen: "het college op te dragen te onderzoeken welke extra middelen noodzakelijk zijn om het scenario klimaatneutraal in 2020 te bereiken, ook ten aanzien van de eigen gemeentelijke organisatie; op basis daarvan de definitieve scenariokeuze voor te leggen aan de raad en de consequenties bij de Najaarsnota 2010 in te brengen.

20 2010 N 328 De heer Baaten: Mag ik een vraag stellen aan mevrouw Kreuger? CO2-uitstoot heeft ook met tempo te maken; hoe harder wij rennen hoe meer uitstoot we hebben en hoe meer reductie daartegenover moet staan. Als ik nu kijk naar het amendement dat u hier hebt liggen en gaat indienen, en u hebt het in het begin over 2020, is het dan niet zo dat dit tempo wel erg hoog is en dat we het risico lopen dat het een minder compleet stuk wordt door het tempo dat u hier verwacht en dat we nog meer moeten reduceren? Mevrouw Kreuger: Ik denk dat dat tempo zeker niet te hoog ligt, want ik heb aangegeven, en ook de ChristenUnie, dat het vijf voor twaalf is, dus dat we niet zo heel veel tijd hebben. Dan denk ik: dan gooien we er een klein schepje bovenop en dan willen we een zo duidelijk mogelijk overzicht van wat er allemaal gedaan moet worden om een dergelijke ambitie te bereiken. Ik denk dat we dat zeker niet moeten gaan vertragen. De heer Baaten: Wij komen hier dadelijk op terug. Natuurlijk, het is vreselijk belangrijk, maar wat we moeten voorkomen is dat we met het klimaatbeleid in het tempo komen van de Arbo- en de milieufase die we hebben gehad. Als je iets wilde realiseren in je bedrijf dan gooide je alles onder Arbo en anders onder milieu. Dat betekent dat je later heel veel helaas moet terugdraaien. Wij zijn absoluut voor het klimaatbeleid, maar we zijn ook voor een zorgvuldig beleid. We willen ons dus niet door het tempo laten inhalen. Mevrouw Kreuger: Met zorgvuldig kan ik het zonder meer eens zijn, maar ik denk dat juist de ervaringen uit het verleden ons hebben geleerd hoe we het dan wel moeten doen. Mevrouw d Arnaud: Mevrouw de voorzitter. De klimaatcrisis lijkt in de politiek wel een beetje uit. Allerlei financiële crisissen krijgen nu meer de aandacht. Dat vindt de PvdA begrijpelijk, maar wel een beetje jammer. Dit zou namelijk hét moment moeten zijn om mooie plannen te smeden om van Lelystad de duurzaamste gemeente van Nederland te maken, om voorop te gaan in de transitie, dat is een structurele verandering, van eindige vieze energie naar onuitputtelijke schone energie. Door dit raadsbesluit gaat dat niet gebeuren. We volgen vooral de landelijke doelen. Maar hoe jammer ook, dat lijkt ons juist in deze tijd redelijk en te billijken. Dat betekent niet dat we stil moeten gaan zitten. Want wat kenmerkt erkende klimaatvoorlopers als Apeldoorn, Breda en Groningen? Daar zitten of zaten wethouders met passie voor duurzaamheid. Bij dit onderwerp is kaders stellen mooi, maar misschien wel belangrijker is het dat er een college is dat kansen weet te herkennen en te grijpen. Dat vragen wij dit college: kansen grijpen en slim kijken. Herken de kansen die zich ongetwijfeld zullen aandienen. Ik geef een aantal voorbeelden. Is er een zonnepanelenfabriek op zoek naar een vestigingsplaats? Geef ze korting op de grondprijs in ruil voor korting op zonnepanelen voor onze inwoners. Bouwen we een nieuwe woonwijk? Zorg ervoor dat het ontwerp en de infrastructuur geschikt zijn voor kleinschalige energieopwekking en smart grits, dat is een intelligent energienet en een slimme energiemeter. Is er een klimaatverbond waarin gemeenten samenwerken om de energietransitie vorm te geven? Laat Lelystad zich daarbij aansluiten. Houden we straks wat geld over van de verkoop van de Nuon? Help daar Lelystedelingen mee om hun woning of bedrijfspand of clubhuis energiezuinig te maken. Vraagt een minister of er te praten valt over een windmolenpark in het IJsselmeer bij de Flevocentrale? Nodig hem meteen uit. Is er een ondernemer die gratis laadpalen wil plaatsen voor elektrische scooters? Nodig hem ook uit.

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 22.20 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2013 N 518 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 november 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 206 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 juni 2013 om 22.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491 y Raad van Lelystad c_siy 2011 N 491 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 oktober 2011 om 20.45 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2012 N 188 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 23 september 2014 college Adviesnummer : Casenummer : 14.002567 Datum : 23 september 2014 Onderwerp: Tussenuitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant d.d. 6 augustus 2014 inzake het beroep en het verzoek om een voorlopige

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Houtmanpad BBV nr: 2013/449970

Raadsstuk. Onderwerp: Houtmanpad BBV nr: 2013/449970 Raadsstuk Onderwerp: Houtmanpad BBV nr: 2013/449970 1. Inleiding In maart 2011 heeft de raad besloten het project Stadspark Westelijk Tuinbouwgebied op te schorten (Raadsbesluit 2010/382123). Daarbij is

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 438

y Raad van Lelystad 2013 N 438 y Raad van Lelystad 2013 N 438 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel *17.I001783* 17.I Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2017 Registratienummer: 2017/83 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Kredietaanvraag Verbeterplan Voorste Heistraat/Heikant Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Raadsvoorstel jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr. 2004 16 A 6 RA04.003 Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Portefeuillehouder: J. Holman Dienst: OCSW Afdeling: WEL Steller: H.W. Tack ((0591)68

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2008 N 305 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012

Raadsvergadering. 28 november Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 28 november 2013 13-102 Onderwerp Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 Aan de raad, Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Steller Registratienummer Afdeling N.E.G.L. Christiaens Veiligheid Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 5229440 Ja Nee M.C.M. Schouten Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Ja Nee Ja Nee

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie