Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING"

Transcriptie

1 Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING

2 DOORSTROMING EN ORIËNTERING? GROEPSOPDRACHT Heeft de beschreven schoolsituatie te maken met D&O? Zo ja, is het dan een praktijkvoorbeeld die de kansen van alle leerlingen verhoogt?

3 SCHOOLSITUATIE 1 In het vierde leerjaar hebben twee leerlingen blijvende moeite met het automatiseren van de tafels van vermenigvuldiging. De juf begeleidt hen door hen dagelijks een blaadje met oefeningen te laten maken.

4 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je doet inspanningen om bij al je leerlingen een gevoel van competentie en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Je hanteert daartoe een onderwijsaanpak die de kansen op succesvol leren voor al je leerlingen vergroot, zonder daarbij de doelen te verlagen. Je doet dit: door zorg te dragen voor een veilig klimaat door activiteiten aan te bieden die de leerlingen als betekenisvol ervaren door zelfontdekkend leren en hierop reflecteren, in je onderwijs belangrijk te mak door te zorgen voor een sterke ondersteuning van het leerproces op maat van elke leerling 4.4 Indien deze leerlingen, ondanks jullie algemene preventieve aanpak, toch te kampen hebben met leer- en ontwikkelingsproblemen, zorg je voor extra ondersteuning door gerichte remediëring, inhaallessen

5 SCHOOLSITUATIE 2 De school gebruikt een evaluatiesysteem dat gebaseerd is op het portfolio-principe. In samenspraak met de leerkracht selecteren de leerlingen werkjes die hun ontwikkeling illustreren.

6 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je schept (inter-)actieve leersituaties waarin je leerlingen de kans krijgen om hun karaktereigenschappen beter te leren kennen hun talenten, sterktes, mogelijkheden en interesses, te ontdekken/ervaren, te uiten, en als waardevol bekrachtigd te zien hun waarden en verwachtingen voor de toekomst te ontdekken/ervaren, te uiten Je doet dit: door procesevaluaties in te bouwen (portfolio, zelfreflectie, productbespreking feedback, ) waarin leerlingen zicht krijgen op hun functioneren en waar zij hun eigen ervaringen hieromtrent kunnen uitdrukken

7 SCHOOLSITUATIE 3 De school organiseert het eerste oudercontact bij de overgang tussen kleuter en lager onderwijs. De resultaten op de schoolrijpheidstesten van de kinderen worden besproken.

8 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE De school neemt initiatieven om alle ouders te bereiken en de school voor alle ouders bereikbaar te maken organiseren van formele en informele contactmomenten die voldoende laagdrempelig zijn 9.6 De school wisselt informatie uit met de ouders over het beleid rond doorstroming en oriëntering dat in de klassen wordt opgezet. De school informeert de ouders over de vorderingen die hun kinderen maken De school bevraagt de ouders uitgebreid over hoe de ontwikkeling van hun kinderen verloopt en geeft hen de kans om hun kijk, ervaringen en inzichten in te brengen in beslissingen en met betrekking tot (her-)oriëntering, remediëring

9 SCHOOLSITUATIE 4 De school houdt bij het begin van het schooljaar met de ouders van elk kind een intakegesprek in het Nederlands.

10 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je kent de buitenschoolse realiteit van je leerlingen.je weet welke factoren (gezondheidsproblemen, leerstoornissen, kenmerken van het thuismilieu,...) hen kwetsbaar maken wat betreft hun schoolloopbaan en studie- en beroepskeuze. Je doet dit door: gebruik te maken van de overlegstructuren op school waarlangs de achtergrond van leerlingen wordt verzameld (intakegesprek, leerlingvolggegevens, MDO, ) 3.2 Je hebt van al je leerlingen een goed beeld van: de interesses, waarden, betrachtingen de kennis/vaardigheden/competenties die ze op school maar ook elders hebben verworven het welbevinden de studiemotivatie, energie en werkvermogen, studiehouding Dat beeld verkrijg je door: gebruik te maken van de overlegstructuren op school waarlangs de achtergrond van leerlingen wordt verzameld (intakegesprek, leerlingvolgsysteem, MDO, ) oudercontact, contact aan de schoolpoort, huisbezoek, 8.2 Er wordt actief een regelmatig overleg georganiseerd binnen de school over. inschrijving en uitschrijving betrekken van ouders 9.4 De school neemt initiatieven om alle ouders te bereiken en de school voor alle ouders bereikbaar te maken: organiseren van formele en informele contactmomenten die voldoende laagdrempelig zijn

11 SCHOOLSITUATIE 5 Het team van de school heeft beslist dat elke leerkracht vanaf nu systematisch gebruik maakt van hoeken- en contractwerk.

12 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je schept situaties om de keuze- en planningsvaardigheid van je leerlingen te oefenen ( keuzerijke leeromgevingen ) je doet dit door: binnen het gebruik van activerende werkvormen (project-werk, hoekenwerk, contractwerk, coöperatief groepswerk, ) voldoende tijd te besteden aan eigen planning en keuzes van de leerlingen voldoende tijd uit te trekken voor reflectie op plannings- en keuzeactiviteiten 6.1 De doelen die de school nastreeft en de acties die ze opzet m.b.t.doorstroming en oriëntering worden in samenspraak met het hele schoolteam gekozen. Ook de manier waarop het effect na verloop van tijd kan worden vastgesteld bepaalt ze gezamenlijk

13 SCHOOLSITUATIE 6 De leerlingen van de school gaan herhaaldelijk op bezoek bij verschillende beroepsmensen: de bakker, de slager, het postkantoor, een bouwwerf, de vuilnisman,

14 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je schept situaties waarin de leerlingen: actief kunnen kennismaken met de uiteenlopende beroepen in onze samenleving de waarde van de verschillende beroepen, ongeacht hun sociale status, positief leren benaderen

15 SCHOOLSITUATIE 7 In de leraarskamer beklaagt juf Griet zich regelmatig over leerling F, die ondanks al haar ondersteuning niet mee kan in de klas. Wat wil je nu van zo n ouders is een veel gehoorde uitspraak van haar.

16 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je bent je bewust van mogelijke vooroordelen die bij je zelf en/of bij je leerlingen bestaan, met betrekking tot bepaalde leerlingen op basis van hun herkomst of persoonlijkheid.je zorgt ervoor dat dit niet blijkt in je omgang met en handelen ten aanzien van die leerlingen. 5.3 Je adviseert in functie van de capaciteiten en het perspectief van de leerling en vanuit een nietbevooroordeelde kijk op zijn mogelijkheden.

17 SCHOOLSITUATIE 8 Het team heeft beslist om voortaan op het rapport niet meer uitsluitend te werken met cijfers, maar ook schriftelijk toe te lichten welke doelen bereikt zijn en welke niet.

18 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je maakt duidelijk aan leerlingen en ouders hoe je komt tot een totaalbeeld van zijn mogelijkheden en beperkingen. 3.4 Je wisselt regelmatig informatie uit met de ouders over het breed functioneren van hun kind in de klas. 6.2 Het hele team werkt mee aan de planning van de acties (wie doet wat wanneer?) en de realisering ervan.er is een vlotte doorstroming van informatie over de aanpak in de klassen (horizontaal en verticaal), wederzijdse ondersteuning en overdracht van expertise over mogelijke interventies, afstemming van initiatieven en schoolorganisatorische maatregelen met het oog op het vergroten van de kansen op doorstroming van leerlingen. 8.2 Er wordt actief een regelmatig overleg georganiseerd binnen de school over evaluatievormen en -criteria, klassenraden, toegankelijke rapportering

19 SCHOOLSITUATIE 9 De leerkrachten van de derde graad werken met de CLIM-thema s Appels en peren en Wie ben ik? binnen wereldoriëntatie

20 Themaspecifiek screeningsinstrument:d&o SCHOOLSITUATIE Je schept situaties om de keuze- en planningsvaardigheid van je leerlingen te oefenen ( keuzerijke leeromgevingen ) je doet dit door: planningsinstrumenten op niveau van de leerlingen te voorzien (contractwerk, keuzeborden bij hoekenwerk, Clim, ) voldoende tijd uit te trekken voor reflectie op plannings- en keuzeactiviteiten Je schept (inter-)actieve leersituaties waarin je leerlingen de kans krijgen om hun karaktereigenschappen beter te leren kennen hun talenten, sterktes, mogelijkheden en interesses, te ontdekken/ervaren, te uiten, en als waardevol bekrachtigd te zien hun waarden en verwachtingen voor de toekomst te ontdekken/ervaren, te uiten Je doet dit: door bepaalde leerinhouden aan te bieden (bv.themapakketten m.b.t. wie ben ik?, leefsleutels,...)

21 D&O 3 GROTE PIJLERS Zelfconceptverheldering Horizonverruiming Keuzecompetentie

Visietekst auti OV4. Inhoud

Visietekst auti OV4. Inhoud Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking

Nadere informatie

Aanbod 2 de & 3 de graad

Aanbod 2 de & 3 de graad Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor

Nadere informatie

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie:

3 Passend Onderwijs. 3.1 Missie en Visie. Missie: Inleiding: Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Kijkwijzers effectief onderwijsgedrag

Kijkwijzers effectief onderwijsgedrag Kijkwijzer onderwijsinhouden, didactische werkvormen en klassenmanagement - overziet de leerlijnen die aan de methoden ten grondslag liggen. - bevordert de samenhang tussen de onderwijsinhouden. - bevordert

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Hoofdstuk 1 - Algemene doelstellingen en uitgangspunten Inleiding Alle scholen in Rotterdam worden aangemoedigd tot actief ouderbeleid. De school draagt zorg voor

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg RvB 6/9/2013 Borgen en vernieuwen Onderwijs bij de Broeders van Liefde ligt ons na aan het hart. Het gaat

Nadere informatie

Omig Ouderbetrokkenheid 1

Omig Ouderbetrokkenheid 1 Omig Ouderbetrokkenheid 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 3 Inleiding... 4 Ouderbetrokkenheid doet echt ertoe!... 5 Invulling dimensies ouderbetrokkenheid... 15 De (allochtone) ouders, wie zijn ze, waarom

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens

Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Ondersteuningsaanbod 2009-2010 1. Definitie zelfsturing Zelfsturing is: De dispositie om de beschikbare middelen in zichzelf

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013

Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013 Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013 Bijlage bij Begeleidingsplan 2012-2015 pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

1 Pedagogisch project

1 Pedagogisch project 1 Pedagogisch project Pagina 1 Inhoud Pedagogisch project 1. Algemeen 2. Elementen van ons pedagogisch project 2.1 Gegevens m.b.t. de situering van onze onderwijsinstelling 2.1.1. Profilering van de school

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL Ine Callebaut 1 Inleiding Het internet is in de maatschappij haast niet meer weg te denken als kanaal voor informatie en communicatie.

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen

betreffende het vergroten van de verantwoordelijkheid van ouders voor de succesvolle schoolloopbaan van hun leerplichtige kinderen stuk ingediend op 969 (2010-2011) Nr. 1 16 februari 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen en de dames Marleen Vanderpoorten en Irina De Knop betreffende het vergroten van de

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie