Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk"

Transcriptie

1 Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen werd een onderzoek opgezet met als focus werkzame ingrediënten binnen krachtige GOK-leeromgevingen. In dit onderzoek stonden lagere scholen met een groot aantal GOK-leerlingen centraal. In het onderzoeksluik diversiteit 1, waaruit hier één aspect besproken wordt, werd o.a. nagegaan hoe het dagelijks leren in de klas vorm gegeven wordt. Interactieve werkvormen Uit heel wat onderzoek blijkt dat interactieve werkvormen het leren van leerlingen versterken. Interactieve werkvormen zijn werkvormen waarbij leerlingen ruimte krijgen voor eigen initiatief, samen met andere leerlingen tot interactie komen over verschillende onderwerpen, zelf actief aan de slag gaan en kennis construeren. De leerkracht neemt hierbij een begeleidende rol op. In de lerarenopleiding en in nascholingen wordt het accent vaak gelegd op het werken met activerende werkvormen die een krachtige leeromgeving kunnen creëren. In dit artikel bespreken we de onderzoeksresultaten over hoe het werken met interactieve werkvormen vorm krijgt in de praktijk. 1 Blaton, L. (2010). Eindrapport. Omgaan met diversiteit in onderwijs. Fundamenteel diepteonderzoek naar krachtige leeromgevingen in drie GOK-scholen. Steunpunt Gelijke Onderwijskansen/Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent. 1

2 Onderwijsactiviteiten onder de loep In drie scholen werd gedurende één schooljaar in het vierde en het zesde leerjaar één volle week geobserveerd in het eerste en het tweede semester. Tijdens de observaties werd telkens het vak, onderwerp, onderwijsactiviteiten en benutte tijd (in aantal minuten) genoteerd. We onderscheidden volgende vormen van klasactiviteit: - Instructie: de leerkracht geeft over de opdracht en legt uit wat de leerlingen moeten doen. - Test: de leerlingen maken een toets - Ex cathedra: de leerkracht doceert - Partnerwerk: de leerlingen werken in duo s - Individueel werk: de leerlingen werken individueel aan een taak of een opdracht - Groepswerk: de leerlingen werken in groep - Onderwijsleergesprek: de leerkracht voert een en stelt vragen aan de leerlingen - Klassikale verbetering: de antwoorden op vragen worden klassikaal overlopen Daarnaast werden ook schooldocumenten van de school geanalyseerd (schoolwerkplan) en werden leerkrachten en directie geïnterviewd over hun visie op het creëren van een krachtige leeromgeving. Enkele onderzoeksresultaten over interactieve werkvormen op school en in de klas - Schoolbeleid met betrekking tot onderwijsactiviteiten We analyseerden de schooldocumenten (schoolwerkplan en pedagogisch project) van de drie scholen. Volgens deze documenten hebben de drie scholen een constructivistische visie op leren: leren is meer dan kennisoverdracht, leerlingen moeten zelf ontdekken en ervaringen opdoen. In de schooldocumenten wordt ook ingegaan op hoe een krachtige leeromgeving geconstrueerd kan worden. In de schooldocumenten wordt aandacht besteed aan : er wordt uitgelegd waarom belangrijk is (in het kader van de constructivistische visie op onderwijs) en met welke lesmaterialen gewerkt wordt. In de documenten van school twee vonden we een uitgebreid overzicht terug van het werken met CLIM (Coöperatief Leren In Multiculturele groepen) in de verschillende graden. School drie benadrukt daarnaast het werken met projectwerk en school één vermeld een creatieve atelierwerking. - Interviews met leerkrachten en vragenlijsten In de interviews met leerkrachten werd gepeild naar de wijze waarop leerkrachten hun leeromgeving vorm geven. De verschillende leerkrachten vermeldden hoekenwerk, contractwerk, en CLIM. 2

3 In een vragenlijst werd aan de leerkrachten gevraagd het aandeel werkvormen dat ze hanteerden per vak aan te geven (klassikale,, en en andere). Uit de rapportering bleek dat leerkrachten tijdens lessen Nederlands een variatie aan werkvormen gebruiken, in wiskunde wordt voornamelijk individueel gewerkt en tijdens wereldoriëntatie stellen we vast dat meer gerapporteerd wordt door de verschillende leerkrachten. Opvallend is dat het aandeel dat in school twee gerapporteerd wordt heel hoog is: gedurende 90% van de leertijd wordt volgens de leerkrachten in groepen gewerkt. In school één wordt ongeveer 30% gerapporteerd en in school drie 70%. - Observaties In onderstaande tabel (tabel 1) vindt u het overzicht van de geobserveerde onderwijsactiviteiten per vak. De gegevens van de verschillende observaties (klassen en weken) zijn samengevoegd. Voor elk vak wordt aangegeven wat het aandeel is van de verschillende types onderwijsactiviteiten. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Tabel 1: Overzicht onderwijsactiviteiten per vak (percentage van onderwijstijd) Wiskunde Nederlands Wereldoriëntatie Hoe de tabel interpreteren?: In lessen wiskunde werd vastgesteld dat tijdens 52% van de lestijd (gemiddelde voor de verschillende scholen en klassen over een periode van twee weken) de leerlingen individueel aan het werk gezet werden, daarnaast werd ongeveer 18% van de lestijd wiskunde ingevuld met het voeren van een. 3

4 De onderwijsactiviteiten die uitgevoerd worden zijn sterk verbonden met het vak. In het vak wereldoriëntatie wordt vaak gewerkt met, tijdens lessen Nederlands worden verschillende werkvormen gehanteerd en tijdens wiskunde werken leerlingen vaak individueel aan opdrachten. Deze bevindingen werden ook reeds vastgesteld in ander onderzoek. Een verklaring hiervoor vinden we ten dele in de handleidingen die gehanteerd worden: lessen wiskunde zijn vaak opgebouwd als klassikale gevolgd door en in lesmethoden taal worden vaak verschillende werkvormen afgewisseld en methodes voor wereldoriëntatie bevatten meer activiteiten waarbij in groep gewerkt wordt. Maar, we observeerden niet alleen verschillen in gehanteerde onderwijsactiviteiten per vak. We stelden ook vast dat er grote verschillen zijn tussen scholen. Ter illustratie vindt u in volgende tabel (tabel 2) de onderwijsactiviteiten voor wereldoriëntatie: 100,00% Tabel 2: Onderwijsactiviteiten wereldoriëntatie (observatie) 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% School 1 School 2 School 3 10,00% 0,00% Wereldoriëntatie 4

5 Het valt onmiddellijk op dat in school twee veel vaker ingezet wordt dan in school een en school drie. In school twee wordt er tijdens de geobserveerde lessen wereldoriëntatie tijdens 80% van de lestijd in groepen gewerkt. In de andere scholen schommelt het aandeel rond de 20% van de lestijd wereldoriëntatie. Deze scholen (school 1 en school 3) hanteren tijdens wereldoriëntatie veel meer het. Daarmee hebben we uiteraard nog niets gezegd over de kwaliteit van het en de andere onderwijsactiviteiten. Daar gaan we in een volgende nieuwsbrief dieper op in. Conclusies Uit dit onderzoekdeel naar onderwijsactiviteiten, blijkt dat in schooldocumenten en interviews, scholen en leerkrachten rapporteren dat een krachtige leeromgeving belangrijk is en dat er aandacht is voor werkvormen die leerlingen activeren en laten interageren. Wanneer we kijken naar de onderwijspraktijk stellen we vast dat er toch verschillen zijn tussen gerapporteerd en geobserveerd gedrag. Dit is niet vreemd: het is namelijk niet eenvoudig om als leerkracht aan te geven hoeveel tijd je gemiddeld besteed aan een aantal werkvormen. Maar anderzijds zou het ook kunnen dat leerkrachten hun eigen onderwijspraktijk toch anders inschatten dan wat er in de dagelijkse werkelijkheid gebeurt. Tot slot stellen we vast dat er grote verschillen zijn tussen scholen. Eén school (school 2) springt er enorm uit op het vlak van het werken met. De leerkrachten van die school rapporteren niet alleen meer, maar in de praktijk werd ook in de verschillende vakken meer geobserveerd. Wanneer we kijken naar het schoolbeleid van deze school, stellen we vast dat interactief werken en sterker is uitgewerkt in de beleidsteksten en meer gedragen is door het team dan in de andere scholen: er is een duidelijk beleid over het werken met CLIM in de verschillende graden en worden leerkrachten begeleid bij het implementeren van deze werkvorm. Zo worden er nascholingen georganiseerd, zitten leerkrachten op geregelde tijdstippen samen om lessen te herwerken naar, en worden leerkrachten ook begeleid bij het uitvoeren van in de praktijk (door middel van observaties en feedback). 5

6 Tips voor de onderwijspraktijk Uit dit deel van het onderzoek naar werkzame ingrediënten binnen krachtige GOK-leeromgevingen (met als focus diversiteit) blijkt dat een goed en gedragen schoolbeleid met betrekking tot het gebruiken van interactieve werkvormen in de praktijk het verschil kan maken: - Werk op schoolniveau een beleid uit om te werken met interactieve werkvormen (zoals ). - Dit beleid moet verder gaan dan een papieren beleid. Zorg er daarom voor dat er in het beleid aandacht is voor: o Begeleiding van leerkrachten (in de klas) bij de implementatie van het gebruiken van interactieve werkvormen in de praktijk. Bouw het werken van interactieve werkvormen gradueel op (zowel voor leerlingen als voor leerkrachten). o Zet samenwerkingsverbanden tussen leerkrachten op met betrekking tot uitwerken van materialen en uiten van materialen. o Selectie van onderwijsleermiddelen (welke methodes worden aangekocht, welke werkvormen komen in methodes aan bod etc.) o Uitwisseling tussen leerkrachten over ervaringen in de praktijk o Nascholing/vorming van leerkrachten: zorg dat het nascholingsbeleid afgestemd is op noden die leerkrachten in de praktijk ervaren. Meer informatie? Het Steunpunt Diversiteit & Leren geeft vormingen over interactieve werkvormen en coöperatief leren. Meer informatie vindt u op de website: ). We ontwikkelden ook materialen om interactief aan de slag te gaan: 6

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen.

Feedback. Soorten feedback Evaluatieve feedback: Goed gewerkt. Descriptieve feedback: Goed gewerkt. Je hebt alle belangrijke elementen opgenomen. Feedback Wat is feedback? Feedback gaat over het terugkoppelen van informatie. Nicolien van Hamel 1 legt het kort en bondig uit: Feedback betekent letterlijk: terugkoppeling. Bij feedback hoor je van de

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan?

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? 3 Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? Verkenning van een zoekproces Koen Van Gorp & Lieve Verheyden Verhaal 1 Midden jaren negentig heerst er een grote impasse in het leerkrachtenteam van een kleine

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanori├źntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De lat hoog... voor iedereen!

De lat hoog... voor iedereen! WELKOM De lat hoog... voor iedereen! Van harte welkom op onze conferentie De lat hoog... voor iedereen! Werken aan gelijke onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor elke school. De lat voor iedereen

Nadere informatie

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele gehalte EVA VERSTRAETE Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 49 9000 Gent VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele

Nadere informatie

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL

INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL INTERNET EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL Ine Callebaut 1 Inleiding Het internet is in de maatschappij haast niet meer weg te denken als kanaal voor informatie en communicatie.

Nadere informatie

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013 MICTIVO2012 Monitor voor ICTintegratie in het Vlaamse onderwijs Beleidssamenvatting november 2013 OBPWOproject 11.02 Opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderzoekers: Bram Pynoo

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET VAK LEVENSKUNDE

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET VAK LEVENSKUNDE EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET VAK LEVENSKUNDE Alexandra Bronsveld Voor de identiteitsontwikkeling van jongeren is het van wezenlijk belang dat er op school een plek is waar docenten met leerlingen in

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten M.M.P. Buijs W.F. Admiraal Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten Samenvatting Veel docenten vinden leerlingen te weinig actief betrokken bij de les en bij hun eigen leerproces.

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie