Nieuwe Wetgeving 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Wetgeving 2014"

Transcriptie

1 Nieuwe Wetgeving 2014 Graag houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op administratief-, fiscaal- en financieel gebied. Algemeen Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per 1 januari Inschrijfvergoeding Kamer van Koophandel (KvK)...2 Wijziging eigenrisicodrager werknemersverzekeringen...2 Kopie identiteitsbewijs niet langer nodig in administratie...2 Kinderopvangtoeslag voor zzp'ers...3 Innovatiekrediet verruimd voor MKB...3 Salaris Minimumloon omhoog...4 Pas in najaar 2014 subsidie voor leer-werkplek...4 Premie WHK, voormalig WGA...4 Premiekorting als u jonge werkloze aanneemt...4 Normbedragen 2014 voor maaltijd op het werk...5 1

2 Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per 1 januari 2014 Sinds 1 januari 2014 verstuurt de Belastingdienst geen Aangiftebrief omzetbelasting meer. U moet dus voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd aangifte doet en betaalt. Wanneer dit is, kunt u zien in het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst: https://mijn.belastingdienst.nl/ppa/. Wilt u per een bericht ontvangen om u eraan te herinneren dat u aangifte moet doen? Ga dan naar het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Geef bij uw gebruikersinstellingen uw adres op en vink aan dat u een e- mailbericht wilt ontvangen. Inschrijfvergoeding Kamer van Koophandel (KvK) Vanaf 15 februari 2014 moet u een eenmalige vergoeding betalen bij de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De hoogte van de inschrijfvergoeding is 50. Dit bericht is van belang voor ondernemingen die een nieuwe inschrijving doen, bijvoorbeeld starters en bestaande bedrijven die zich in 2 ondernemingen splitsen. Wijziging eigenrisicodrager werknemersverzekeringen Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. U kunt zich tegen dit risico verzekeren bij UWV, maar u kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Wanneer u eigenrisicodrager bent, betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. Vanaf 1 januari 2014 zijn er veranderingen in het eigenrisicodragerschap. U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). Het eigenrisicodragerschap voor de WGA geldt alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Ook gaat u risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers en flexwerkers met een ZW- of WGAuitkering. Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn. Kopie identiteitsbewijs niet langer nodig in administratie U hoeft niet langer een kopie van het identiteitsbewijs van een ingeleende werknemer op te nemen in uw administratie. Wel moet u op een andere manier de identiteit van uw werknemer kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door bepaalde persoonsgegevens van de werknemer op te nemen in uw administratie. Welke gegevens u moet opnemen vanaf 1 januari 2014 en meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst. 2

3 Kinderopvangtoeslag voor zzp'ers Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kunt u als zzp'er kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u besteedt aan uw bedrijf. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die: u in rekening brengt bij uw klanten; u besteedt aan uw bedrijfsadministratie; u nodig hebt om offertes te maken of uw website bij te houden; u besteedt aan het volgen van cursussen of trainingen voor uw bedrijf. Reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen als gewerkte uren. Innovatiekrediet verruimd voor MKB Bent u een kleine innovatieve onderneming? Dan verstrekt de overheid een kredietpercentage voor uw gehele financiering van 45%. Voorheen was dit 35%. Werkt u als bedrijf samen met een kennisinstelling of ander bedrijf? Dan verstrekt de overheid 40% of 50%. Het Innovatiekrediet is onderdeel van het Innovatiefonds MKB+. Het Innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 pijlers: Het Innovatiekrediet stimuleert ontwikkelingsprojecten waaraan financiële risico's zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt. Het Innovatiekrediet is beschikbaar voor innovatieve mkb- en mkb+-bedrijven met behoefte aan financiering. De minimale projectomvang van het innovatiekrediet is De SEED Capital-regeling houdt in dat technostarters en creatieve starters door investeerders geholpen worden. Zo kunnen ze hun kennis omzetten in toepasbare producten of diensten. De regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters. Starters kunnen hiervoor terecht bij de investeringsfondsen. Het investeringsfonds Dutch Venture Initiative (DVI) ('Fund-of-Funds') verbetert de toegang tot de risicokapitaalmarkt voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen. Participatiemaatschappij Oost (PPM Oost) beheert het fonds samen met het Europees Investeringsfonds (EIF). LET OP. De regeling is verruimd per 14 december 2013 en geldt tot uiterlijk 31 december

4 Minimumloon omhoog De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen naar: 1.485,60 per maand; 342,85 per week; 68,57 per dag. Pas in najaar 2014 subsidie voor leer-werkplek Vanaf 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie wordt pas in het najaar van 2014 uitgekeerd. In de eerste helft van het studiejaar ontvangt u dus nog geen vergoeding voor de begeleiding van een werknemer die een leer-werktraject volgt. Mogelijk gaan de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen die in veel branches bestaan in 2014 voorschotten verstrekken aan werkgevers. Na ontvangst van de subsidie in het najaar van 2014 moet deze dan worden terugbetaald. Vanaf 1 augustus 2014 wordt de subsidie per schooljaar verstrekt, maar ook dan geldt dat u deze achteraf ontvangt. Het beschikbare budget wordt verdeeld over het totaal aantal leer-werkplekken. Het bedrag dat u ontvangt, is dus afhankelijk van het aantal aanvragen en daardoor dus vooraf onbekend. De minister heeft echter toegezegd dat dit in de buurt van de bestaande bedragen zal liggen. Premie WHK, voormalig WGA De WGA premie (vanaf 2014: Gedifferentieerde premie WHK) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten: de WGA-vast, de WGA-flex en een gedeelte voor de ZW-flex (ziektewet). Verhaalt u 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. Het gedeelte voor de ziektewet mag u niet verhalen op de werknemer. Op de beschikking voor de WGA-premie in 2014 zullen de verschillende componenten afzonderlijk worden weergegeven. Indien er een opslag voor het ziektewetgedeelte wordt berekend om dat in 2012 zieke werknemers uit dienst te zijn gegaan dan krijgt heeft u hiervan apart bericht gekregen. Deze dient dan goed gecontroleerd te worden. Premiekorting als u jonge werkloze aanneemt Per 1 juli 2014 kunnen werkgevers premiekorting krijgen als ze jongeren aannemen die werkloos zijn. De premiekorting geldt als de jongere ten minste 32 uur per week bij u komt werken voor de duur van minimaal zes maanden. Vanaf volgend jaar kunt u premiekorting toepassen als u een uitkeringsgerechtigde jongere in dienst neemt. De premiekorting geldt voor jongeren tussen 18 en 27 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. De premiekorting bedraagt per medewerker per jaar. De maatregel moet de jeugdwerkloosheid bestrijden. De regeling treedt per 1 juli 2014 in werking, maar zal met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 1 januari Dat betekent dat u in 2014 de helft van het jaarbedrag aan premiekorting kunt 4

5 toepassen, maar dat u die ook mag toepassen voor medewerkers die u in dienst neemt tussen 1 januari 2014 en 1 juli U mag de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, met een maximum van twee jaar. De premiekorting geldt dus uiterlijk tot en met 31 december De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari Om de premiekorting te mogen toepassen, moet de werkgever een doelgroepverklaring van UWV of de gemeente en een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie bewaren. Controleer ook of de nieuwe premiekorting jongeren tijdig wordt verwerkt in uw salarissoftware. Normbedragen 2014 voor maaltijd op het werk Wilt u werknemers een vergoeding geven voor hun lunch in de bedrijfskantine, dan moet u de vergoeding van deze maaltijd als normaal loon belasten. Biedt u de maaltijd kosteloos aan de werknemer aan, dan moet u voor deze verstrekking een normbedrag tot het loon rekenen. Onlangs zijn de normbedragen voor 2014 bekendgemaakt. Het vergoeden van een maaltijd aan werknemers mag alleen onbelast plaatsvinden als de maaltijd een 'meer dan bijkomstig zakelijk karakter' heeft. Bijvoorbeeld bij overwerk, dienstreizen en zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek. U mag dan de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij de normbedragen die gelden voor maaltijden in bedrijfskantines. Is de maaltijd niet zakelijk, dan moet u bij verstrekking een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Als u een bedrag vergoedt, vormt deze vergoeding ook belast loon voor de werknemer. In 2014 moet u een normbedrag van 2,40 voor een ontbijt of koffiemaaltijd en 4,60 voor een warme maaltijd bij het loon optellen. U mag er ook voor kiezen om over het normbedrag eindheffing toe te passen voor bezwaarlijk te individualiseren loon. De werkkostenregeling maakt geen onderscheid meer tussen de verschillende soorten maaltijden. Voor alle belaste kantinemaaltijden geldt één vast normbedrag, 3,15 per maaltijd. Als u de maaltijd als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte, hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. Het bijhouden van een totaal aantal maaltijden van werknemers is voldoende. 5

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie,

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie, Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Geachte relatie, Graag brengen wij u op de hoogte van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving 2014 voor de salarisadministratie. Indien u nog vragen

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 4 1 januari 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave januari 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave januari 2014 Inhoudsopgave Stappenplan... 8 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 8 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 8 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Moduleonderdelen Payroll Geldig 2014 Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen.

Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen. BETALINGSPROBLEMEN? KRIJG UITSTEL VAN DE FISCUS Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen. Uitstel voor elke

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 Ondernemer 1. Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor

Nadere informatie

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Vaste kostenvergoeding De eisen zijn wel aangescherpt Beleggen in durfkaptitaal Aantrekkelijk of niet? Auto van de zaak BTW-correctie voor privégebruik Snel een bv oprichten Aantrekkelijk voor ondernemers

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie