Financiële voordelen werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële voordelen werkgevers"

Transcriptie

1 werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een ziekte of handicap in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl. U leest daar meer over de voorwaarden en hoe u gebruik kunt maken van deze regelingen. Ook vindt u daar informatie over andere regelingen die het gemakkelijk maken om iemand in dienst te nemen. Bijvoorbeeld hoe een jobcoach een Wajonger kan begeleiden op de werkplek. U kunt ook contact opnemen met een vestiging van UWV bij u in de buurt. UWV April 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. WB

2 Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, WAZO en Ziektewet. Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen die al wat ouder zijn of een beperking hebben. Of al langere tijd op zoek zijn naar een baan. uwv.nl werk.nl 1

3 Werknemers die om verschillende redenen moeilijk aan het werk komen, hebben vaak kwaliteiten waar u niet meteen aan denkt. Ze zijn bijvoorbeeld heel gemotiveerd. Of hebben veel ervaring. Kwaliteiten waar u als werkgever wat aan heeft. Iemand in een rolstoel kan prima functioneren in zijn werk. En een werknemer die een burn-out heeft gehad, kan misschien een baan met minder druk goed aan. UWV stimuleert u om deze mensen in dienst te nemen. Daarom zijn er verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. We hebben de voordelen voor u op een rij gezet. Ook geven we u tips als u iemand met een Wajong-uitkering in dienst wilt nemen. Tot slot leest u wat we van u verwachten als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt. Wilt u weten voor welke regelingen een werknemer in aanmerking kan komen? Kijk dan op De no-riskpolis De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling houdt in dat u voor hem een Ziektewet-uitkering van UWV kunt krijgen als hij ziek wordt. Een Ziektewetuitkering is 70% tot 100% van het dagloon van de werknemer, afhankelijk van de situatie. Door de no-riskpolis loopt u dus weinig risico als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Voor wie geldt de no-riskpolis? De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld in deze situaties voor uw werknemer: Hij heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. Hij valt vanaf het begin van zijn dienstverband onder de doelgroep van de banenafspraak. Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs (hij heeft een verklaring scholingsbelemmering). Heeft de werknemer na twee jaar ziekte geen recht op WIA, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is geworden? Dan heeft hij onder voorwaarden ook recht op de no-riskpolis. Hiervoor geldt dat de werknemer op de dag van de 11e week voor het einde van de wachttijd (104 weken): - niet in staat is om de eigen of passende arbeid te doen bij de werkgever waar hij ziek is; - op dat moment geen ander dienstverband heeft bij een andere werkgever. 2 Er zijn nog andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt. Kijk hiervoor op uwv.nl/werkgevers/no-risk. Hoelang geldt de no-riskpolis? Er zijn twee soorten no-risk polissen: de tijdelijke en de permanente no-riskpolis. De tijdelijke no-riskpolis De tijdelijke no-riskpolis geldt meestal vijf jaar. Dit betekent dat wij een Ziektewet-uitkering betalen als de werknemer ziek wordt binnen vijf jaar vanaf het moment dat hij in dienst kwam. De datum waarop de no-riskpolis gaat gelden, is meestal de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens vijf jaar aanvragen. Dit kan alleen als hij vanaf het begin van het dienstverband een ernstige ziekte heeft die leidt tot een verhoogd risico op uitval. Verklaring scholingsbelemmering Werknemers met een verklaring scholingsbelemmering hebben ook recht op een tijdelijke no-risk polis. Zijn jongere werknemers door hun ziekte of handicap belemmerd geweest bij het volgen van onderwijs? Dan kunnen zij binnen vijf jaar na beëindiging van de opleiding een Verklaring scholingsbelemmering aanvragen bij UWV. Dus ook als de werknemer al in dienst is bij u. De no-risk polis geldt in de volgende voorwaarden: - De werknemer treedt binnen 5 jaar na het beëindigen van de opleiding in dienst. - Hij wordt binnen 5 jaar na het begin van dit dienstverband ziek. 3

4 Let op: het gaat hier niet om werknemers die recht hebben op een Wajonguitkering of behoren tot de doelgroep van de banenafspraak. Heeft een werknemer uit deze doelgroep recht op de no-riskpolis volgens de Participatiewet? Dan gaat dat recht voor op de verklaring scholingsbelemmering. De permanente no-riskpolis Werknemers met een permanente no-riskpolis hebben recht op een Ziektewet-uitkering bij ziekte na het begin van hun dienstverband. Deze personen vallen onder de banenafspraak en zijn opgenomen in het doelgroepregister. Voor de permanente no-riskpolis komen werknemers in aanmerking die voorafgaand aan het dienstverband al: Wajong hadden; hulp om werk te vinden, te behouden of hulp om te studeren hadden; een WSW-dienstverband volgens artikel 7 hadden. Bij een ziekmelding tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2021 geldt de permanente no-riskpolis ook voor: - werknemers die direct voorafgaand aan hun dienstverband: door begeleiding of bemiddeling van de gemeente bij u zijn gaan werken, en; waarvan UWV heeft vastgesteld dat zij niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. - werknemers die direct voorafgaand aan hun dienstverband: een WSW-dienstverband (artikel 2) hadden; een WIW-ID baan hadden, of; over een geldige WSW-indicatie beschikken; - werknemers die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajonguitkering hebben aangevraagd, en zijn afgewezen; - werknemers die behoren tot de doelgroep vso/pro. Dit zijn leerlingen die speciaal voortgezet onderwijs, praktijkschool of een entree opleiding MBO hebben gevolgd. En de school verlaten hebben tussen 10 september 2014 en 18 juli Vanaf 1 januari 2021 is voor deze groep de gemeente verantwoordelijk voor de no-riskpolis. Aanvragen no-riskpolis niet nodig U hoeft een no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Wij beoordelen dan of hij op basis van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering kan krijgen. 4 Een Ziektewet- of WIA-uitkering na de no-riskpolis Krijgt uw werknemer met een no-riskpolis, na een periode van ziekte, een WIA-uitkering? Of wordt de Ziektewet-uitkering na het einde van het dienstverband voortgezet? Dan telt deze Ziektewet- of WIA-uitkering niet mee voor uw gedifferentieerde Ziektewet- of WGA-premie. Kijk voor meer informatie hierover op of op www. ondernemersplein.nl. Eigenrisicodragen en de no-riskpolis Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, en heeft uw werknemer recht op een Ziektewet-uitkering wegens een no-riskpolis? Dan is UWV verantwoordelijk voor de Ziektewet-uitkering en de re-integratie na beëindiging van het dienstverband. Loondispensatie Wajong Kan uw werknemer door zijn ziekte of handicap minder werk aan dan een andere medewerker? En heeft hij een Wajong-uitkering? Dan kan u als werkgever loondispensatie bij ons aanvragen. U betaalt dan tijdelijk minder loon. Wij passen de hoogte van de uitkering van uw werknemer aan zodat zijn inkomsten worden aangevuld. Voordat u loondispensatie krijgt, bepaalt een arbeidsdeskundige van UWV of uw werknemer inderdaad duidelijk minder kan presteren. Is dit het geval, dan laten wij weten hoeveel procent van het minimumloon u in ieder geval wél moet betalen. Als u loondispensatie aanvraagt, moet u de werknemer dat laten weten. U vertelt hem dat u minder loon wilt betalen en u moet uitleggen waarom u dat wilt. Nadat u loondispensatie heeft aangevraagd, krijgt uw werknemer meestal een uitnodiging voor een gesprek met onze arts en arbeidsdeskundige om de situatie te bespreken. Het formulier Aanvragen loondispensatie vindt u op uwv.nl. Proefplaatsing Wilt u een nieuwe werknemer aannemen, maar twijfelt u of hij het werk aankan? En krijgt deze werknemer een uitkering van UWV? Dan kunt u een proefplaatsing aanvragen. Wij beslissen daarna of u gebruik kunt maken van een proefplaatsing. Als wij besluiten dat u gebruik mag maken van een proefplaatsing, kunt u twee maanden lang kijken hoe de werknemer zijn werk doet. De werknemer houdt in deze periode zijn uitkering en u hoeft geen loon te betalen. De periode is gelijk aan de gewone proeftijd en is bijna altijd voldoende om te beoordelen of de werknemer geschikt is. UWV verwacht wel van u dat u deze werknemer na de proefplaatsing voor minimaal zes maanden in dienst neemt. 5

5 Langere proefplaatsing Denkt u dat een proefplaatsing van twee maanden te kort is? Dan kunt u op het aanvraagformulier aangeven waarom u meer tijd nodig heeft om de werknemer te beoordelen. Dit moet u zeer uitgebreid toelichten. Wij beoordelen dan of een langere proefplaatsing nodig is en hoelang die mag duren. De maximale periode van een proefplaatsing is zes maanden. Bij onze beoordeling kijken wij naar de persoonlijke situatie van de werknemer. Waarom heeft hij meer tijd nodig om te laten zien dat hij geschikt is voor het werk? Is het in het belang van zijn re-integratie? Hoe ingewikkeld is het werk voor deze werknemer? Ook hangt het af van de ernst van zijn ziekte of handicap. Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan is een proefplaatsing van twee maanden bijna nooit te kort. Hieronder ziet u voorbeelden van situaties waarin wij wel of geen toestemming geven voor een langere proefplaatsing. Voorbeeld: geen langere periode Is de inwerkperiode voor de functie standaard langer dan twee maanden? Dan geven wij geen toestemming voor een langere proefplaatsing. Want in dit geval komt het niet door de kandidaat, maar door de functie dat hij meer tijd nodig heeft om te laten zien of hij geschikt is. Dit behoort tot het bedrijfsrisico. Een proefplaatsing van twee maanden is dan voldoende om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. Voorbeeld: wel een langere periode Kan een werknemer door zijn ziekte of handicap maar één dag per week werken? Dan geven wij wel toestemming voor een langere proefplaatsing. Want twee maanden is in dit geval te kort om te beoordelen of de werknemer geschikt is. Aanvraag proefplaatsing U vraagt een proefplaatsing aan samen met uw toekomstige werknemer. Dit doet u met het formulier Aanvragen proefplaatsing. Wij beoordelen of een proefplaatsing mogelijk is en hoe lang deze moet duren. Wij kijken dan wat de afstand tot de arbeidsmarkt is van de werknemer en of hij geschikt is voor de functie. De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op uwv.nl. Jobcoach voor Wajongers Heeft een Wajonger extra ondersteuning nodig? Dan kan hij kosteloos begeleiding krijgen van een jobcoach die UWV inhuurt bij een erkende organisatie. 6 Deze jobcoach zorgt ervoor dat uw werknemer goed kan functioneren, zonder dat het u veel tijd kost. Gaat een Wajonger bij u aan het werk, dan komt de jobcoach regelmatig langs om hem te begeleiden. De jobcoach zorgt voor een inwerkprogramma en leert de Wajonger nieuwe vaardigheden. Aan het eind van het programma moet uw werknemer zijn taak zelfstandig kunnen uitvoeren. Zijn er toch nog problemen? Dan blijft de jobcoach hulp bieden. De jobcoach bespreekt regelmatig met u hoe het met uw werknemer gaat. Hoeveel begeleiding kan uw werknemer krijgen? De jobcoach begeleidt de Wajonger in het eerste jaar meestal tijdens maximaal 10% van de werkuren. Bij een werkweek van 40 uur is dat dus 4 uur per week. In het tweede jaar is dat maximaal 5% en in het jaar daarna maximaal 3%. De begeleiding duurt maximaal 3 jaar. Als het nodig is, kan van deze percentages en de maximale begeleidingsduur worden afgeweken, maar dan moet u dit wel kunnen aantonen. Hoe vraagt u een jobcoach aan? De meeste Wajongers hebben al een jobcoach als ze bij u in dienst komen. Maar als dat niet het geval is, kunt u samen besluiten om begeleiding door een jobcoach aan te vragen. Het is de bedoeling dat uw werknemer die aanvraag zelf indient. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Subsidie voor aanpassingen in uw bedrijf Een werknemer met een ziekte of handicap brengt soms kosten met zich mee. U kunt een vergoeding voor een voorziening krijgen. Bijvoorbeeld voor een passende werkplek, een lift of een aangepast bureau. U krijgt deze subsidie als u de werknemer minstens zes maanden in dienst neemt. U vindt het formulier Aanvragen vergoeding voorziening werkgever op uwv.nl. Mobiliteitsbonus (Premiekorting) Neemt u iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u misschien een mobiliteitsbonus in de vorm van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer krijgen. Een doelgroepverklaring van uw werknemer is niet nodig. Neemt u iemand in dienst die 56 jaar of ouder is en een van de volgende uitkeringen heeft: WW, WAO, WAZ, WIA, Wajong, WWB, IOAW, IOAZ, WIK, of een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan kunt u mogelijk een mobiliteitsbonus in de vorm van premiekorting oudere werknemer krijgen. In dit geval toont u via een doelgroepverklaring aan dat uw werknemer een uitkering ontving voordat hij bij u in dienst kwam. Wil uw werknemer dat de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u gestuurd wordt? Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring. 7

6 Premiekorting voor werknemers die vallen onder de banenafspraak Vanaf 1 januari 2016 is de premiekorting voor werknemers die onder de banenafspraak vallen aangepast. Neemt u iemand aan die valt onder deze doelgroep? Dan heeft u misschien recht op premiekorting op de premies werknemersverzekeringen van maximaal 2000 per jaar bij een 36-urige werkweek. U kunt de premiekorting maximaal drie jaar krijgen. Onder de banenafspraak vallen onder andere de volgende doelgroepen: Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mensen in de Wajong die kunnen werken. Mensen met een WSW-indicatie. Mensen met een WIW-baan. Mensen met een ID-baan. Mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en zijn afgewezen; Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015. Voor werknemers met een Wajong-uitkering en werknemers met een WSWindicatie kon u voor 2016 ook al een premiekorting krijgen. Voor deze werknemers geldt geen overgangsrecht. Ook als u deze werknemers al in dienst had vóór 1 januari 2016, dan gaat de premiekorting per 1 januari 2016 omlaag naar maximaal 2000 per jaar. Met een mobiliteitsbonus kunt u maximaal drie jaar achter elkaar een premiekorting van per jaar krijgen. Werkt er iemand met een Wajonguitkering in uw bedrijf? Verdient hij minder dan het minimumloon en ontvangt u ook loondispensatie? Dan is de maximale premiekorting per jaar. U kunt de mobiliteitsbonus voor één werknemer niet combineren. Als u iemand van 56 jaar of ouder met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in dienst neemt, krijgt u dus maar één premiekorting. Heeft u vóór 1 januari 2015 iemand van 50 jaar of ouder met een uitkering in dienst genomen? Dan krijgt u misschien een mobiliteitsbonus. De Belastingdienst voert de premiekortingen (mobiliteitsbonus) uit. Meer informatie vindt u op en 8 Vanaf 1 januari 2016 is het wel mogelijk om de premiekorting voor werknemers met een arbeidsbeperking of de premiekorting voor oudere werknemers te combineren met loonkostensubsidie van de gemeente. Dit is mogelijk als uw werknemer: - niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen; - niet is opgenomen in het doelgroep. Meer informatie over de toepassing van de premiekorting bij de doelgroepen vindt u in het Handboek Loonheffingen 2016 (stappenplan stap 5) op 9

7 Premiekorting voor jongere werknemer Heeft u voor 1 januari 2016 een werknemer met een WW- of een bijstandsuitkering in dienst genomen die minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud is? Dan kunt u een premiekorting voor jongere werknemer krijgen. Deze premiekorting kunt u sinds 1 juli 2014 in de aangifte loonheffingen voor de Belastingdienst verwerken. De Belastingdienst voert deze premiekorting uit. Voor de premiekorting voor jongere werknemer gelden de volgende voorwaarden: U heeft op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016 een jongere werknemer aangenomen. De werknemer heeft een leeftijd van minimaal 18 en maximaal 26 jaar. De werknemer heeft een WW- of een bijstandsuitkering. U moet de werknemer een arbeidscontract voor minimaal zes maanden geven. - Tot 1 juli 2015 geldt de premiekorting bij een dienstverband van minimaal 32 uur per week. - Vanaf 1 juli 2015 geldt de premiekorting bij een dienstverband van minimaal 24 uur per week. U krijgt de premiekorting zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar maximaal twee jaar. Om de premiekorting te kunnen toepassen, heeft u een doelgroepverklaring nodig. Hierin staat dat de werknemer een uitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam. Bij een bijstandsuitkering vraagt hij een doelgroepverklaring aan bij de gemeente. Bij een WW-uitkering is een doelgroepverklaring van UWV nodig. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan via UWV Telefoon Werknemers: (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari U krijgt een premiekorting van per jaar. Voor jongeren die u heeft aangenomen vanaf 1 januari 2014, krijgt u de premiekorting vanaf 1 juli Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 is de premiekorting dan Meer informatie vindt u op en Scholingsvoucher Neemt u een werknemer met een WW-uitkering in dienst die 50 jaar of ouder is? Dan kunt u voor deze werknemer subsidie aanvragen voor scholing. Die subsidie heet een scholingsvoucher. De hoogte ervan is maximaal (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen. Wat zijn de voorwaarden voor een scholingsvoucher? Voor de scholingsvoucher gelden de volgende voorwaarden: De opleiding van de werknemer duurt maximaal één jaar. En als hij slaagt, krijgt hij een erkend diploma/certificaat. Er moet een getekend arbeidscontract zijn tussen u en de werknemer. Hieruit moet blijken dat de werknemer bij u in dienst komt, uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond. De werknemer voor wie een scholingsvoucher wordt aangevraagd is 50 jaar of ouder op de eerste dag van de opleiding. U neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal twaalf uur per week, voor ten minste drie maanden. U kunt als werkgever de scholingsvoucher aanvragen óf de werknemer kan dit doen. Per werknemer is één aanvraag mogelijk. Het formulier Aanvragen scholingsvoucher door werkgever en meer informatie over de scholingsvoucher vindt u op uwv.nl. Plaatsingsfee Heeft een intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau of een re-integratiebureau) een werkzoekende van 50 jaar of ouder begeleid naar een baan? Dan kan de intermediair een plaatsingsfee aanvragen als de werknemer drie maanden in dienst is. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de duur van het dienstverband. - Is de werknemer drie maanden in dienst? Dan is de plaatsingsfee Is de werknemer zes maanden na zijn eerste werkdag nog aan het werk via dezelfde intermediair? Dan kan de intermediair een vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee. Hij ontvangt dan Is de werknemer twaalf maanden na zijn eerste werkdag nog aan het werk via dezelfde intermediair? Dan kan de intermediair een tweede vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee. Hij ontvangt dan 500. De regeling is tijdelijk en geldt voor arbeidscontracten die uiterlijk op 30 september 2016 ingaan. 11

8 Wat zijn de voorwaarden voor een plaatsingsfee? Voor de plaatsingsfee gelden de volgende voorwaarden: De intermediair heeft de werkzoekende begeleid naar een baan. De eerste werkdag was op of na de eerste dag waarop de regeling is ingegaan. De werkzoekende heeft een WW-uitkering en was 50 jaar of ouder op de eerste werkdag. De werkzoekende gaat aan het werk voor de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal twaalf uur per week, voor ten minste drie maanden. De werkzoekende heeft in iedere maand gewerkt. De intermediair kan de plaatsingsfee aanvragen met het formulier Aanvragen plaatsingsfee door intermediair of met het formulier Aanvragen vervolg plaatsingsfee door intermediair. Let op: aanvragen moeten uiterlijk 45 dagen afloop van elke periode van drie maanden bij ons binnen zijn. Wat verwachten wij van u? Als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft en een vergoeding krijgt van UWV, verwachten wij dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen. Geef het bijvoorbeeld aan ons door: als uw werknemer verhuist; als zijn gezondheid verbetert of verslechtert. Geef wijzingen altijd binnen zeven dagen schriftelijk door aan de afdeling Voorzieningen van het kantoor van UWV in de regio van uw werknemer. Kijk voor het adres in de Postcodezoeker Voorzieningen op uwv.nl/postcodezoeker. Gaat het om een werknemer voor wie u een Ziektewet-uitkering krijgt of wilt krijgen? Geef wijzigingen dan door met het formulier Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering. Als uw werknemer weer (gedeeltelijk) aan het werk is, geeft u dit door met het formulier Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek. U kunt deze formulieren downloaden op uwv.nl. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, kan dit financiële gevolgen voor u hebben

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk werk.nl uwv.nl Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk Hulpmiddelen en vergoedingen als u een ziekte of handicap heeft Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat er in

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk werk.nl uwv.nl Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk Hulpmiddelen en vergoedingen als u een ziekte of handicap heeft Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat er in

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Inleiding. Premiekorting

Inleiding. Premiekorting Inleiding De overheid heeft verschillende subsidieregelingen om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen en te houden. Er zijn verschillende subsidieregelingen specifiek gericht op een bepaalde

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) Minder

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord

In dialoog met de subsidioloog. Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord In dialoog met de subsidioloog Ronald van Ammers Adviseur werkgeversdiensten Noord Holland Noord Regelingen en subsidies Mobiliteitsbonussen Premiekorting jongeren Subsidieregeling praktijkleren Plaatsingsfee

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Zwolle Nummer 4 16 juni 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Belasting voordelen... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART MEI 2015

SUBSIDIEKAART MEI 2015 SUBSIDIEKAART MEI 2015 Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN OP PERSONEELSGEBIED VOOR WERKGEVERS Ouderen Premiekorting ouderen vanaf 56 jaar (mobiliteitsbonus) (was voorheen 50 jaar) Aanvragen bij, uitvoering door Belastingdienst - Werkgever krijgt 7.000,= premiekorting per jaar, maximaal 3 jaren,

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol

Financiële regelingen. Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1. Zwol Financiële regelingen Voor werkgevers 23 maart 2016 nr.1 Zwol Inhoud Inleiding... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting)...

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold

Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Financiële regelingen Bookman Old Style 36 pt bold Voor werkgevers 21 juli 2016 nr. 3.2 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten

Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers. Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten Financiële voordelen en voorzieningen voor werkgevers Marjolijn Berend en Ageeth van Ruiten 1 Introductie Marjolijn Berend Landelijk adviseur werkgeversdiensten Karsten Bulling Landelijk adviseur werkgeversdiensten

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014

Financiële regelingen leren en werken. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 29. 6 januari 2014 Financiële regelingen leren en werken Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 29 6 januari 204 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren... 5 2.

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 39. 15 maart 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 39 5 maart 206 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 38. 15 januari 2016 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 38 5 januari 206 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Jobcoaching Banenafspraak

Jobcoaching Banenafspraak Henrike Huyskamp H. Huyskamp s Fijnhouthandel Zwolle Zwolle Jobcoaching Banenafspraak Als een werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kan hij gebruikmaken van een jobcoach die de werknemer

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Participatiewet. Kans of verplichting?

Participatiewet. Kans of verplichting? Participatiewet Kans of verplichting? De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave De banenafspraak en het quotum: wat houdt het in? 3 Stroomschema 4 Stappenplannen 6 Een Wajonger in dienst

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 35. 10 maart 2015

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 35. 10 maart 2015 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 35 0 maart 205 Inhoud Inleiding... 4 Wijzigingen... 4 A. Belasting voordelen... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is onwerkbaar weer? 3 Hoe meld ik onwerkbaar weer?

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon.

De subsidie Praktijkleren gaat buiten de loonberekening en de aangifte loonheffingen om. U vindt die regeling dan ook niet in Loon. Premiekortingen en subsidies Inhoud In het kort... 1 Premiekortingen, algemene uitleg... 2 Ouderenkorting, voor uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder... 2 Premiekorting Arbeidsgehandicapte... 4 Jonggehandicaptenkorting

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4

Financiële regelingen. Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Financiële regelingen Voor werkgevers 21 oktober 2016 nr. 4 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee voor Taal...

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

UWV Controleert. uwv.nl werk.nl. Wat kan ik verwachten? Meer informatie

UWV Controleert. uwv.nl werk.nl. Wat kan ik verwachten? Meer informatie uwv.nl werk.nl UWV Controleert Wat kan ik verwachten? Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

Sociaal ondernemen loont!

Sociaal ondernemen loont! Mijn tempo is iets lager, maar zijn betrokkenheid is enorm. Sociaal ondernemen loont! Marinus van Voorthuizen en Patrick van Doorn van Jumbo, Barneveld Proefplaatsing De werkgever heeft een kandidaat met

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 37. 27 oktober 2015

Financiële regelingen leren en werken. Voor werkgevers. Regio Utrecht en regio Amersfoort. Nummer 37. 27 oktober 2015 Financiële regelingen leren en werken Voor werkgevers Regio Utrecht en regio Amersfoort Nummer 37 27 oktober 205 Inhoud Inleiding... 4 A.Regelingen landelijke overheid... 5. Subsidieregeling Praktijkleren...

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Wezep Profiel Ruime werkervaring binnen de catering.

Nadere informatie

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5

Financiële regelingen. Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Financiële regelingen Voor werkgevers 19 december 2016 nr. 5 Inhoud Inleiding... 3 Wijzigingen... 3 A. Regelingen landelijke overheid... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Tel mee met Taal...

Nadere informatie