Informatie. Dé HRM schakel voor succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie. Dé HRM schakel voor succes"

Transcriptie

1 Informatie Dé HRM schakel voor succes

2 Inhoudsopgave Wat is Prinsys 3 Prinsys in schema 4 Prinsys in beeld 5 Wat u met Prinsys kunt doen 7 Peildatum 8 Vaste en Ad Hoc rapportage 9 Ziekteverzuimregistratie 10 Ziekteverzuim rapportagevoorbeeld 1 11 Ziekteverzuim rapportagevoorbeeld 2 12 Beveiliging 13 Koppelingen 14 Tot slot 15 Copyright 2007 Kencom B.V., alle rechten voorbehouden. Prinsys is een geregistreerd handelsmerk van Kencom B.V. Prinsys wordt voor Kencom B.V. gedistribueerd en onderhouden door Kennys B.V. Voor alle zaken betreffende Prinsys kunt u contact opnemen met: Kennys B.V. Gentseweg PC Gouda The Netherlands telefoon : +31(0) website : 2

3 Wat is Prinsys Personeel vormt ongetwijfeld de ruggengraat van iedere organisatie. Aan het personeelsbeleid worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Meer doen met minder, efficiënter, goedkoper, maar toch nog steeds even professioneel: personeel is immers van onschatbare waarde. Uiteraard vereist zo n beleid doelmatige en professionele hulpmiddelen. Wellicht bent u al lange tijd op zoek naar een systeem dat u optimaal kan ondersteunen bij uw personeelsmanagement maar kunt u geen pakket vinden dat aan al uw eisen voldoet? Ons Personeels Registratie en INformatie SYSteem is speciaal ontwikkeld om uw personeelsbeleid vorm te geven. Prinsys ondersteunt en vergemakkelijkt de taken van de personeelsafdeling door de eenduidige en duidelijke vastlegging van de gegevens. Prinsys versnelt het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten zoals het vervaardigen van rapportages en neemt tijdrovende klussen uit handen zoals het aanleveren van gegevens voor de salarisadministratie. Maar personeelsbeheer is meer dan alleen het registreren van gegevens: ook voor zaken als loopbaanbegeleiding, werving en selectie, ziekteverzuim, planning en budgettering is Prinsys het geschikte instrument. Het invoeren en wijzigen van gegevens in Prinsys vindt zo efficiënt mogelijk plaats, zodat het werken met Prinsys een minimum aan tijd vergt. Verder is Prinsys een zeer gebruikersvriendelijk systeem: de informatie wordt weergegeven in overzichtelijk opgebouwde schermen, met duidelijke omschrijvingen en eenvoudig te gebruiken functies. Prinsys is ontwikkeld met behulp van de uiterst moderne en snelle 4e generatietaal en databasemanagementsysteem PROGRESS. Prinsys draait op bijna alle computersystemen en is geschikt voor zowel grote als kleine organisaties in zeer uiteenlopende branches en met verschillende organisatiestructuren. Uiteraard kunnen wij u altijd behulpzaam zijn bij de implementatie van Prinsys. Verder zorgen wij er natuurlijk voor dat het pakket geheel wordt toegesneden op uw organisatie. Gebruikers van Prinsys moeten uiteraard in staat zijn Prinsys zo goed mogelijk toe te passen. Er zijn voor Prinsys en Ad Hoc Rapportage cursusprogramma s ontwikkeld. Daarmee zijn gebruikers in staat het pakket nog beter te gebruiken. Op verzoek sturen wij u uitgebreide cursusinformatie toe. 3

4 Prinsys in schema Al uw personeelsgegevens Prinsys 8.0 Beveiliging Bestandsbeveiliging Selectiebeveiliging Menubeveiliging Gebruikersniveaus Ziekteverzuim Wet Poortwachter Formulieren/UWV Bijzonder ziekteverzuim Ziektegeval signaleringen Modules Arbo koppelingen Document Beheer Onderzoeken Internet en intranet Webgids Verzuimgids Salarissystemen Infor SDB Unit 4 Logica CMG meer Batch uitvoer en Rapportages Vaste rapportages Ad Hoc rapportages Signaleringen Koppelingen Salarissystemen Tijdsregistratiesystemen Documentbeheersystemen Microsoft Office meer Peildatum verleden toekomst Media peildatum 4

5 Prinsys in beeld Gegevensbeheer Met het nieuwe snelmenu kunt u nog makkelijker bij de functies die u het meest gebruikt. 2 De Prinsys toolbar biedt toegang tot alle functies die het pakket te bieden heeft. 3 Bekijk en wijzig informatie alsof u door de tijd reist met de peildatumfunctie. 4 Navigeer snel en makkelijk door uw personeel via het werknemerselectiescherm. 5 Wissel met gemak tussen de verschillende rollen en profielen die u heeft aangemaakt. 6 Geef Prinsys uw eigen look and feel met de verschillende aan te passen opties. 5

6 Prinsys in beeld Zoekscherm Zoek, vind, sorteer en werknemers in het zoekscherm. Selecteer verschillende werknemers om deze te gebruiken in het werknemerselectiescherm. 6

7 Wat u met Prinsys kunt doen In Prinsys heeft u de mogelijkheid om alle gegevens over uw personeel te registreren. Natuurlijk kunt u gewone persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats vastleggen. Maar er is ook gedacht aan ruimte voor de registratie van zaken als ziekteverzuim, verlofrechten, opleidingen, secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding, spaarloonregeling), middelen (lease-auto, mobiele telefoon), bevoegdheden (rijbewijs, EHBO) en afspraken. Daarnaast biedt Prinsys functionaliteit op het gebied van onder andere loopbaanplanning, functioneringsevaluatie, planning en budgettering, vacatures, personeelsadvertenties. De gegevens hoeven slechts één keer te worden ingevoerd, hetgeen de uniformiteit van de informatie bevordert. In het selectiescherm kunt u niet alleen op naam of werknemercode een werknemer selecteren, maar kunt ook de functie of de organisatie-eenheid als uitgangspunt nemen. Vanuit het selectiescherm kunt u alle mogelijke handelingen verrichten voor een werknemer. Hieronder wordt onder andere verstaan; het uit-draaien van een werknemerkaart of loopbaan overzicht en het muteren van werknemergegevens, maar ook ziek- en hersteldmelden. Verder is het mogelijk adresetiketten en in Prinsys gedefinieerde brieven, contracten en dergelijke af te drukken. Het detailscherm is voor de PZ-functionaris een zeer praktische functie: in één oogopslag ziet u alle belangrijke gegevens van een werknemer in één scherm. Mocht uw organisatie andere gegevens van de werknemer in het detailscherm willen zien, dan kunt u dit scherm uiteraard naar uw wensen aanpassen. Handig is dat u in Prinsys gemakkelijk verbanden tussen gerelateerde gegevens kunt leggen en opvragen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld snel inzicht krijgen in de werknemers die een bepaalde opleiding hebben gevolgd of kunt u functie-eisen en bevoegdheden koppelen aan een functie. Zeer gewaardeerd is de mogelijkheid om Prinsys belangrijke gebeurtenissen te laten signaleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jubilea, einde proeftijd, afspraken en ziekteverzuim, bevoegdheden en afloop van certificaten. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u ruim op tijd de benodigde actie ondernemen. 7

8 Peildatum In een personeelsinformatiesysteem zijn de gegevens die betrekking hebben op het heden heel belangrijk. Maar op sommige momenten is het noodzakelijk om ook te kunnen zien hoe een en ander in het verleden was, of juist hoe een en ander gepland is om er in de toekomst uit te zien. Denkt u alleen maar eens aan het sociaal jaarverslag dat elk jaar weer moet worden samengesteld, of aan het plannen van organisatiewijzigingen. Een sociaal jaarverslag rapporteert over het afgelopen jaar en wordt vaak pas enkele maanden later geschreven. Maar hoe komt u aan de gegevens die op dat moment actueel waren als er in de tussentijd al zeer veel is gewijzigd? In Prinsys is het mogelijk om als het ware door de tijd te reizen. Voer een willekeurige datum in verleden of toekomst en u krijgt de op dat moment geldende gegevens in beeld. Dit geldt voor alle in Prinsys geregistreerde gegevens; van salarissen en functies tot adressen en afdelingen en zelfs voor foto s. Met één druk op de knop ziet u bijvoorbeeld de situatie van drie maanden geleden. Ter verduidelijking een voorbeeld hoe de peildatumstructuur gebruikt kan worden. Op de afdeling P&O is behoefte aan verschillende soorten gegevens: 1. De PZ-assistent is dagelijks bezig met het ziek- en hersteld melden en het uitdraaien van adressen van werknemers die momenteel in dienst zijn. Zij gebruikt gegevens die nu actueel zijn. Haar peildatum is dus vandaag het ziekteverzuim etc. Zijn peildatum zal dus in het verleden liggen, bijvoorbeeld 31 december van het afgelopen jaar. 3. Het hoofd PZ is bezig met de reorganisatie en planning van een aantal afdelingen. Hij is geïnteresseerd in de situatie zoals die medio volgend jaar verwacht wordt. Hij wil alvast de (nieuwe) organisatiestructuur voor volgend jaar aanmaken, nieuwe functies voor volgend jaar verdelen, salarisschalen indelen en alvast medewerkers plaatsen. Zijn peildatum ligt dus in de toekomst, bijvoorbeeld 1 juni van het komend jaar. Al deze personen hebben gegevens uit verschillende tijdsperioden nodig. Zij kunnen deze informatie echter uit het zelfde systeem halen dankzij het gebruik van de peildatum! De handelingen die in de gegevensverzameling worden verricht, hebben ook hun invloed op de toekomstige gegevens: wanneer een werknemer op uit dienst gaat, zal hij niet meer voorkomen in de overzichten met bijvoorbeeld peildatum Bij alle mutaties die plaatsvinden, vraagt Prinsys om een ingangsdatum. Zo hebt u een extra controle dat mutaties op het juiste moment worden doorgevoerd. U begrijpt dat de peildatumstructuur op iedere personeelsafdeling ongekende mogelijkheden geeft! 2. De PZ-medewerker is bezig met het schrijven van het Sociaal Jaarverslag. Zijn interesse gaat uit naar de situatie zoals die vorig jaar was. Zoals de gemiddelde leeftijd op dat moment, het gemiddelde salaris, 8

9 Vaste en Ad Hoc rapportage Vaste raportages Prinsys biedt via voorgedefinieerde vaste rapportages de mogelijkheid op een eenvoudige wijze een aantal veel gevraagde overzichten te produceren. Deze functie bevat onder andere verjaardagenen signalerings verzichten. U kunt rapporteren over de in Prinsys gemaakte mutaties en hebt u de mogelijkheid om verschillende werknemerkaarten af te drukken. Ook zijn er diverse organisatieoverzichten opgenomen. Alhoewel het anders doet vermoeden, zijn alle vaste rapportages flexibel. Dat wil zeggen dat u eigen varianten van de rapportages op kunt slaan. Het maandelijkse verjaardagenoverzicht voor het personeelsblad of het ziekteverzuimoverzicht van de afdeling inkoop maakt u hiermee in een handomdraai. U kunt in Prinsys méér met uw rapportages dan alleen afdrukken. U heeft altijd de mogelijkheid om uw rapportages op een simpele manier in Word of Excel te plaatsen of als bestand op te slaan. Voorbeelden van vaste rapportages Werknemerkaarten Verjaardag en signaleringsoverzichten Organisatie-overzichten Ziekteverzuim overzichten Mutatie-overzichten De module Batch Uitvoer en is een uitbreiding op Prinsys. Deze biedt de mogelijkheid om het uitvoeren van rapportages en het leveren van de resultaten aan belanghebbenden geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Ad Hoc rapportages In iedere organisatie bestaat behoefte aan specifieke informatie over het personeel die gebaseerd is op gegevens uit de organisatie. Soms is deze informatie wel aanwezig binnen de organisatie, maar is het niet zo eenvoudig om de gegevens op de juiste manier te achterhalen en samen te stellen. Wij denken hierbij aan vragen als Geef een overzicht van het aantal mannen en vrouwen per afdeling of Geef een overzicht van alle medewerkers die een academische opleiding bedrijfskunde hebben gevolgd, die 4 jaar managementervaring hebben en die ouder zijn dan 30 jaar of Geef een overzicht van de salarissen met het hoogste en laagste salaris, het totaal van de salarissen en het gemiddelde salaris zowel per afdeling als voor de gehele organisatie. Met de ad-hoc rapportagefunctie kunnen al deze vragen eenvoudig worden beantwoord. Prinsys kan alle ingevoerde gegevens op ontelbaar veel verschillende manieren met elkaar combineren zodat hierdoor een uniek en waardevol instrument ontstaat voor het management. U kunt dan bijvoorbeeld de werknemers in uw bedrijf selecteren op leeftijdsgroep en geslacht en van deze werknemers de gemiddelde salarissen en functies afdrukken. Het rapport ziet er dan uit zoals op de volgende pagina is afgebeeld. De gegevens die u selecteert in ad-hoc kunnen ook worden uitgevoerd in het formaat van andere pakketten, zoals bijvoorbeeld Word en Excel. U kunt de gegevens bijvoorbeeld gebruiken om samen te voegen in Word om zo een persoonlijke brief te sturen aan uw personeel, of u kunt de gegevens gebruiken in Excel voor statistische berekeningen of grafieken. De gegevens kunnen ook uitgevoerd worden in het formaat van andere pakketten. Extra pakketten kunt u zelf definiëren. Stelt u vaak dezelfde vragen met deze functie? Ook dat is geen probleem. U kunt de definitie van elk ad-hoc rapport opslaan en deze op een later tijdstip opnieuw gebruiken. Het rapport wordt dan nog eens uitgevoerd met de dan actuele gegevens of met de gegevens van op de door u gekozen peildatum. Om de rapporten later weer makkelijk te selecteren, kunt u een uitgebreide omschrijving van het rapport ingeven. Ook kunt u bepalen of het rapport voor algemeen of eigen gebruik is. Andere gebruikers kunt u zo wel of niet gebruik laten maken van uw rapporten. 9

10 Ziekteverzuimregistratie Op het gebied van het ziekteverzuim volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. De overheid heeft een groot aantal maatregelen getroffen om het ziekteverzuim aan te pakken, en ook veel werkgevers houden zich serieus bezig met de terugdringing van het ziekteverzuim binnen hun organisatie: een laag ziekteverzuim betekent immers ook een aanzienlijke kostenbesparing! Deze ontwikkelingen creëren de behoefte aan een betere registratie van de ziekteverzuimgegevens. Ook mogelijkheden voor eenduidig samengestelde rapportages, vergelijkbaar met die van andere bedrijven in dezelfde branche, zijn wenselijk. U beschikt binnen Prinsys over uitgebreide registratiemogelijkheden van het ziekteverzuim. Uiteraard kunt u de ziek- en hersteldmeldingen registreren. Daarnaast kunt u ziektegeval-akties invoeren. Ook kunt u bijvoorbeeld registreren, dat een werknemer in eerste instantie halve dagen gaat werken. Voor deze registratie zijn speciale functies toegevoegd, zodat u snel kunt muteren. Via signaleringen is het mogelijk frequent ziekteverzuim te melden en ziektegevalakties te controleren. Verder is het mogelijk langdurig ziekteverzuim te signaleren en worden standaard o.m. de volgende verzuimperiodes gesignaleerd: 3 maanden en 1 jaar. Natuurlijk kunt u andere signaleringsperiodes zelf instellen. De mogelijkheden van ziekteverzuimrapportage zijn eveneens uitgebreid. U kunt overzichten uitdraaien, gebaseerd op de kalenderdagen methodiek, die onder meer door het NIA (Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden), TNO en het CBS wordt gebruikt. Deze overzichten kunt u vergelijken met branchecijfers, die doorgaans volgens de kalenderdagenmethode zijn opgebouwd. Het betreft overzichten van het ziekteverzuim; het ziekteverzuim verdeeld naar verzuimduur; en een overzicht van de ziekmeldingen per weekdag. Ook bestaat de mogelijkheid de ziekteverzuimoverzichten samen te stellen op basis van werkdagen c.q. ingeroosterde dagen. Op de volgende pagina treft u twee voorbeelden van ziekteverzuimoverzichten aan zoals u die u in Prinsys kunt samenstellen. Het eerste overzicht is een verdeling van het ziekteverzuim per afdeling, in het tweede overzicht ziet u de verdeling per werknemer. 10

11 Ziekteverzuim rapportage voorbeeld 1 11

12 Rapportage voorbeeld 2 12

13 Beveiliging Uiteraard zijn personeelsgegevens zeer vertrouwelijk. Het is dan ook van het grootste belang dat niet iedereen er zomaar de beschikking over heeft. In Prinsys bestaan er vier soorten beveiliging, die zeer krachtige beveiligings mogelijkheden bieden: 1. Bestandsbeveiliging: u kunt verschillende gebruikers toegang tot Prinsys geven. De toegangsbevoegdheden kunt u in Prinsys voor elk scherm afzonderlijk toekennen aan deze gebruikers. Voor elk scherm kunt u bovendien onderscheid maken tussen de bevoegdheden voor het lezen, wijzigen, aanmaken en verwijderen. 2. Selectiebeveiliging: tevens is het in Prinsys mogelijk te beveiligen op selectieniveau. Dit houdt in dat u de toegang voor een gebruiker kunt beperken tot bepaalde divisies of een dochtermaatschappij. Vooral voor grote bedrijven met uitgebreide organisatiestructuren is dit zeer interessant. Ook als een werknemer verandert van organisatieeenheid, houdt de beveiliging hier rekening mee: bijvoorbeeld als een gebruiker de gegevens van deze werknemer eerst wel mocht zien, maar in de nieuwe situatie niet. Verder kunt u ook aangeven welke categorieën werknemers de gebruikers mogen zien. Dit met het oog op de salarisverwerking. Denk bij categorieën werknemers aan gepensioneerden of vakantiekrachten. Voor de bouwsector kunt u denken aan UTA- en CAOwerknemers. 4. Gebruikersniveaus: u kunt aangeven of een gebruiker applicatiebeheerdersrechten heeft en dus de instellingen van Prinsys mag aanpassen. Op elk gebied zijn nieuwe ontwikkelingen en trends te constateren. Zo ook op het gebied van personeelsbeheer en informatietechnologie. Prinsys blijft niet achter bij deze nieuwe ontwikkelingen. Prinsys blijft in ontwikkeling waarbij steeds kritisch bekeken wordt waar Prinsys nog geoptimaliseerd kan worden en waar in Prinsys nog beter op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. U ziet, met Prinsys loopt uw organisatie nooit achter de feiten aan! 3. Menubeveiliging: tenslotte kunt u voor iedere menu-optie van Prinsys afzonderlijk bepalen of u een gebruiker wel of geen toegang geeft. 13

14 Koppelingen Het is mogelijk om Prinsys te koppelen met alle andere informatiesystemen in uw organisatie die voor het personeelsbeheer van belang zijn, bijvoorbeeld tijdsregistratie- en salarissystemen. In Prinsys zijn standaard al koppelingen gedefinieerd met een aantal salarissystemen en een aantal tijdsregistratiesystemen. Koppelingen met systemen waarvoor de koppelingsdefinities nog niet aanwezig zijn, kunnen dankzij de grote flexibiliteit eenvoudig gerealiseerd worden. Uiteraard is het ook mogelijk Prinsys te koppelen met andere pakketten zoals Excel. De koppeling kan bijvoorbeeld werken op basis van gemaakte mutaties. Het gebruiken van een koppeling op basis van mutaties heeft als voordeel dat alleen de noodzakelijke gegevens worden geleverd aan het te koppelen systeem. Deze koppelingen werken zeer efficiënt. Een ander koppelingsaspect in Prinsys is de koppeling met accordering: In een organisatie is het uiteraard niet gewenst dat zomaar iedere medewerker gemaakte mutaties vanuit het personeelssysteem kan doorsturen naar het loonsysteem. Daarom worden de gemaakte mutaties bij deze koppeling eerst getoond in het formaat van het loonpakket. Alleen de verantwoordelijke medewerker kan en moet deze mutaties eerst accorderen voordat zij daadwerkelijk worden doorgegeven aan het loonsysteem. Deze accordering wordt meer en meer als eis gesteld door accountants. Bovendien maakt deze structuur een eind aan het vaak voorkomende probleem van verantwoording: alleen de verantwoordelijke medewerker mag de mutaties goedkeuren en doorsturen. 14

15 Kennys B.V. Met meer dan 200 klantorganisaties waar meer dan mensen werken, is Kennys al 20 jaar één van de leidende producenten van oplossingen voor personeelsmanagement in Nederland. De oplossingen van Kennys zijn voor deze organisaties van groot belang omdat hiermee primaire processen zoals werving en selectie, vaststelling van de salariëring en beheersing van het ziekteverzuim worden verzorgd. Daarnaast kunnen werknemers hiermee zelf via self-service functies bijvoorbeeld on-line verlof aanvragen. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan zowel betrouwbaarheid als gebruiksgemak van onze software. Klanten Onze klanten zijn vertegenwoordigd in uiteenlopende sectoren. Zo wordt Prinsys onder andere gebruikt in de zorg-, bouw-, advies, dienstverlening-, transport- en productiesector. Prinsys werkt het meest efficiënt voor organisaties vanaf 50 medewerkers, dit blijkt ook uit de grootte van onze klanten. Zo hebben wij klanten met 50 tot medewerkers. Om u een beeld te geven wie onze klanten zijn, geven we een aantal van onze klanten weer. Onze software wordt in nauwe samenwerking met eindgebruikers en partnerorganisaties door Kennys BV in Waddinxveen ontwikkeld. Hier verzorgt een hecht team van deskundigen ook het opleiden, ondersteunen en begeleiden van eindgebruikers en partnerorganisaties. Onder de klanten die onze oplossingen als integrale oplossing voor hun personeelsbeleid gebruiken, bevinden zich vele gerenommeerde organisaties waaronder Heijmans NV, Ballast Nedam, Berenschot, Fitness First Nederland, Leolux, diverse grote ziekenhuizen en vele zorginstellingen etc. Daarnaast wordt onze oplossingen in aangepaste versies door partnerorganisaties zoals Unit4, SDB en Infor voor hun klanten toegepast. Heeft u vragen of wilt u meer weten wat Kennys BV voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen wij u dan graag verder. 15

Aangeboden door MuldersGroep

Aangeboden door MuldersGroep Aangeboden door MuldersGroep Wat is Prinsys Personeel vormt de ruggengraat van iedere organisatie. Aan het personeelsbeleid worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Meer doen met minder, efficiënter,

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

Prinsys 8.0. Meer weten? Voor meer informatie of een presentatie kunt u contact met ons opnemen.

Prinsys 8.0. Meer weten? Voor meer informatie of een presentatie kunt u contact met ons opnemen. Prinsys 8.0 Uw medewerkers vormen de ruggengraat van uw organisatie. Aan personeelsbeleid worden steeds hogere eisen gesteld, zoals op het gebied van efficiëntie, budget en kwaliteit. Uiteraard vereist

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

altijd en overal uw zaken in beeld

altijd en overal uw zaken in beeld HR en salaris online altijd en overal uw zaken in beeld Met de online diensten van de Jong & Laan hebt u altijd en overal uw zaken in beeld. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3. 1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.1 WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP)... 13 3.2 ZOEKEN OP DOSSIER...

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken!

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Met de online diensten van Salariszaken heeft u altijd toegang en overzicht. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht het nodig zijn, dan

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Pelosa: optimaal rendement in uw organisatie 2 2. PlanRad: het personeelsinformatiesysteem voor de kinderopvang 2 3. Relatiebeheer 3 4. Planning module 3 5.

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl

Handleiding Loket.nl nieuwe stijl Handleiding Inloggen Inleiding Loket.nl heeft een update gekregen om de uitstraling van het pakket meer naar deze tijd te brengen. Daarnaast is de indeling van het pakket aangepast om de laatste loonverwerking

Nadere informatie

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017 Hireserve recruitmentsoftware Brochure 2017 Wie we zijn en wat we doen Over Hireserve Hireserve is leverancier van recruitment software. We maken, onderhouden en verkopen een gebruiksvriendelijk en veilig

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Dienstroosterplanning een probleem?

Dienstroosterplanning een probleem? Dienstroosterplanning een probleem? Niet met ICMT & SAGA Gebruikersvriendelijke en overzichtelijke planningssoftware ICMT Dienstroosters 2 Hét zorg-informatiesysteem Een zorg-informatiesysteem heeft geen

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Herhalingsclusters. Algemeen. Aanmaken Herhalingscluster

Herhalingsclusters. Algemeen. Aanmaken Herhalingscluster Herhalingsclusters Algemeen In Orthomatic en Elamatic was het tot voorheen niet mogelijk om een herhalingsschema voor meerdere samengestelde artikelen tegelijk te laten gelden. Dit is in software versie

Nadere informatie

Hoe te beginnen. Voor gebruikers met de rol Intake

Hoe te beginnen. Voor gebruikers met de rol Intake Hoe te beginnen Voor gebruikers met de rol Intake INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Doel... 1 1.2 Structuur... 1 2 Voedselbank.nu... 2 2.1 Aanmelden... 2 2.2 Scherm mededelingen... 3 2.3 Scherm nieuwe

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Prinsys HCM. Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel

Prinsys HCM. Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel Prinsys HCM Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel Meer weten? Kennys Prinsys Distributie & Services Nederland B.V. Jan Willem van der Veld Gentseweg 19 2803 PC Gouda 0182-631818 06-11388332

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Vergroot gebruiksvriendelijkheid en productiviteit door een passende user interface per rol of functie Wat zijn uw ervaringen met SAP Business

Nadere informatie

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer?

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? DRV Salaris Online Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? Uw salarisadministratie bevat een schat aan informatie. Maar, welke informatie is voor

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Starterpakket. Algemene informatie over en voor webpocket. Namens

Starterpakket. Algemene informatie over en voor webpocket. Namens Starterpakket Algemene informatie over en voor webpocket Namens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Welkom bij Webpocket 4 - Wat is webpocket 4 3. Wat biedt webpocket 5-3.1 Hoe werkt Webpocket 5-3.2 Webpocket biedt

Nadere informatie

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl Beschikking over volledig HR- en Salarispakket. Geen investering in software. Geen last van tijdrovende updates. Zelf altijd en overal de meest up to date gegevens van uw personeel beschikbaar. Alle gegevens

Nadere informatie

Rapportages HR2day. Dion Dorrestijn

Rapportages HR2day. Dion Dorrestijn Rapportages HR2day Dion Dorrestijn 20 februari 2015 1 Inhoud Nieuw rapport... 3 Velden zoeken... 4 Gebruik filters... 5 Rapport opslaan of exporteren... 7 Indeling rapport... 9 Tabelrapport... 9 Overzicht

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Personeel

UNIT4 Multivers Personeel UNIT4 Multivers Personeel Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Salaris UNIT4 Multivers Personeel: Thuis in uw bedrijf Het personeel wordt steeds vaker gezien als de ruggengraat van de organisatie. Aan

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

De taken kunt u vanuit 'Loon Vandaag' met één druk op de knop uit laten uitvoeren.

De taken kunt u vanuit 'Loon Vandaag' met één druk op de knop uit laten uitvoeren. Loon vandaag Inhoud Taken en signaleringen... 1 Prioriteit en Schema Loon vandaag... 1 Taken alle werkgevers Loon vandaag... 2 Start taak Loon vandaag... 3 Automatisch nieuwe taak Loon vandaag... 4 Welke

Nadere informatie

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

'Loon Vandaag' Voor administratiekantoren is het handig dat u een overzicht op kunt roepen waarin de taken van alle werkgevers staan.

'Loon Vandaag' Voor administratiekantoren is het handig dat u een overzicht op kunt roepen waarin de taken van alle werkgevers staan. 'Loon Vandaag' Inhoud In het kort... 1 Vanaf 2009 standaard 'Loon Vandaag'... 2 'Cockpit'... 3 Taken en signaleringen... 4 Prioriteit en 'Schema'... 4 Taken alle werkgevers... 5 Zelf taken invoeren via

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Voordat u begint 3 1.1 Browserinstellingen 4 1.2 Beeldscherminstellingen 5 1.3 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met Prioloon 6 2.1 Inloggen Prioloon 7 2.2 Wijzigen wachtwoord

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Doel: VAKANTIEGELD. Instellingen: Tips & Trucs UNIT4 Multivers Salaris

Doel: VAKANTIEGELD. Instellingen: Tips & Trucs UNIT4 Multivers Salaris Tips & Trucs UNIT4 Multivers Salaris VAKANTIEGELD Instellingen: Vooraf in te stellen in UNIT4 Multivers Salaris. 1. Eerst moet er worden gezorgd dat er inde desbetreffende werkgever reservering van vakantie

Nadere informatie

Personeel Salaris Vandaag Morgen. De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie!

Personeel Salaris Vandaag Morgen. De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie! Personeel Salaris Vandaag Morgen De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie! Ontdek hoe HR2day jou kan helpen Tevreden klanten HR2day wordt gebruikt door het MKB én grote organisa9es met

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Kennismaking met DOC Digitale Ondersteuning Cliënten. Koppeling van elektronisch klantdossier aan Siebel

Kennismaking met DOC Digitale Ondersteuning Cliënten. Koppeling van elektronisch klantdossier aan Siebel Kennismaking met DOC Digitale Ondersteuning Cliënten Koppeling van elektronisch klantdossier aan Siebel DOC bestaat uit de modules: DOC-Koppeling aan Siebel DOC-Scannen DOC-Mail Principe van DOC Koppeling

Nadere informatie

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd!

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! Incomme HR- en salarisexperts Nieuwsbrief accountancy Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! 2014 In deze nieuwsbrief leest u meer over de adviesdiensten die wij speciaal

Nadere informatie

Pauzes registeren - instellingen voor beheerders

Pauzes registeren - instellingen voor beheerders Pauzes registeren - instellingen voor beheerders Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen én sneller uren te registreren.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig Pagina 1 van 5 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 01 december 2011 23:59 Onderwerp: Online Pro Update 2011.0.0.89: Mailing

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning 1 Inhoud Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning... 1 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Menu Personeelsplanning... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Handleiding Urenstaat Applicatie

Handleiding Urenstaat Applicatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Professional... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Uren boeken en declaraties indienen... 3 1.2 Maandstaat... 3 1.3 Geboekte uren printen en gereed melden... 3 1.4 Jaaroverzichten...

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid DE KENMERKEN VAN MANPLOYEE Sturen op s, prestaties en ontwikkeling Uit onderzoek (Aberdeen Group,2012) blijkt dat succesvolle organisaties een effectieve

Nadere informatie

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek melding Inzicht Grip Herstel melding Vervangingen Grip op bedrijfsvoering en sturen op onderwijskwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen...

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Handleiding Werkgever Zelfservice

Handleiding Werkgever Zelfservice Handleiding Werkgever Zelfservice 1 Inleiding 2 2 Inloggen en wachtwoord kiezen 3 3 Start 5 3.1 Start Verlofaanvragen medewerkers 5 3.2 Start Verlofoverzicht medewerkers 6 3.3 Start Verzuimoverzicht 7

Nadere informatie

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014 2014 Versie 01.01 21-05-2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het dashboard?... 2 2. Hoe meld ik verzuim... 3 3. Hoe meld ik herstel... 4 4. Hoe zoek ik een dossier... 5 5. Hoe maak ik een nieuw dossier... 6 6.

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # september 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # september 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie