Aangeboden door MuldersGroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangeboden door MuldersGroep"

Transcriptie

1 Aangeboden door MuldersGroep

2 Wat is Prinsys Personeel vormt de ruggengraat van iedere organisatie. Aan het personeelsbeleid worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Meer doen met minder, efficiënter, goedkoper, maar toch nog steeds even professioneel: personeel is immers van onschatbare waarde. Uiteraard vereist zo n beleid doelmatige en professionele hulpmiddelen. Wellicht bent u al lange tijd op zoek naar een systeem dat u optimaal kan ondersteunen bij uw personeelsmanagement maar kunt u geen pakket vinden dat aan al uw eisen voldoet? Ons Personeel Registratie- en Informatiesysteem Prinsys is speciaal ontwikkeld om uw personeelsbeleid vorm te geven. Voor de HRM medewerkers als primair gereedschap, voor de directie ten behoeve van kernindicatoren, voor de afdelingsmanagers om inzicht in hun afdeling te verkrijgen, voor specifieke verantwoordelijken zoals facilitair managers of verzuim coördinatoren voor de uitvoering van hun functie, voor de medewerkers als selfservice portaal. Prinsys is een zeer compleet systeem dat elk van de binnen uw organisatie betrokken belanghebbenden optimaal kan bedienen in hun HRM behoefte. Personeelsbeheer is meer dan alleen het registreren van stamgegevens: ook voor zaken als onder andere loopbaanbegeleiding, werving en selectie, ziekteverzuim, planning en budgettering is Prinsys het geschikte instrument. Het invoeren en wijzigen van gegevens in Prinsys vindt zo efficiënt mogelijk plaats. Dit kan ook middels selfservice functies of smartphone-apps aan de bron plaatsvinden, zodat het werken met Prinsys een minimum aan tijd vergt. Het complete proces rondom deze onderwerpen wordt door Prinsys ondersteund en bewaakt waardoor de kwaliteit van die processen toeneemt terwijl gelijktijdig de aan HRM en andere betrokkenen gevraagde tijdsinspanning afneemt. Verder is Prinsys een zeer gebruikersvriendelijk systeem: de informatie wordt weergegeven in overzichtelijk opgebouwde schermen, met duidelijke omschrijvingen en eenvoudig te gebruiken functies. Prinsys versnelt het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten zoals het vervaardigen van rapportages en neemt tijdrovende klussen uit handen zoals het aanbieden van de gegevens benodigd om de salaris verwerking te kunnen uitvoeren. Prinsys wordt gebruikt worden als een zogenaamde Software-asa-Service (SaaS) applicatie. Dit betekent dat Prinsys voor u op onze servers draait en dat u uitsluitend een browser en een internetverbinding nodig heeft om het systeem te gebruiken. Voor de werkstations waarvandaan Prinsys kan wordt gebruikt, geldt dat een groot scala aan soorten apparaten wordt ondersteund. Denk hierbij naast een Windows PC of laptop onder andere ook aan Macbook, ipad, iphone, Android tablet en smartphone en WindowsPhone.

3 Prinsys in beeld Home voor de HRM medewerker Uitgelicht Signaleringen Hierin wordt de gebruiker geïnformeerd over alle voor hem of haar belangrijke gebeurtenissen of deadlines. Door op de daarin vermelde werknemer te klikken kan de gebruiker direct naar de betreffende dossiers schakelen. Taken Voor de gebruiker door het systeem uitgevoerde taken hier afgemeld. Rapportage Hiermee kan de gebruiker zelf alle rapporten aanroepen. Indien de module Batch uitvoer en in gebruik is kunnen de rapporten door de gebruiker worden ingepland om vol automatisch op gezette tijden te worden uitgevoerd en/of deze volautomatisch te en aan andere belanghebbenden. Gegevensbeheer Dit is de plek waar de gebruiker alle dossiers kan benaderen en zelf schermen kan samenstellen die exact de informatie leveren die hij of zij nodig heeft om een bepaalde HRM-rol optimaal te kunnen uitvoeren. Peildatum Door het veranderen van de peildatum kan eenvoudig in het systeem door de tijd worden gereisd om situaties in verleden of geplande situaties in de toekomst te zien.

4 Wat u met Prinsys kunt registreren en doen In Prinsys heeft u de mogelijkheid om alle gegevens over uw personeel te registreren. Natuurlijk kunt u gewone persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats vastleggen. Maar er is ook gedacht aan ruimte voor de registratie van zaken als ziekteverzuim, verlofrechten, opleidingen, alle mogelijke soorten secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding, pensioenregeling, bonus, etc.), middelen (leaseauto, mobiele telefoon etc.), bevoegdheden/certificaten (rijbewijs, EHBO, etc.) en afspraken. Daarnaast biedt Prinsys functionaliteit op het gebied van onder andere loopbaanplanning, talentmanagement, functioneringsevaluatie, planning en budgettering, vacatures, personeelsadvertenties. Documenten zoals getekende contracten, brieven, identificatiebewijzen, certificaten en diploma s enzovoorts kunnen worden geüpload en in Prinsys, waardoor Prinsys een volledig elektronisch personeelsdossier vormt. Prinsys kan werkelijk alle denkbare gegevens over medewerkers en de voor HRM relevante gegevens over de organisatie registreren. Alle gegevens hoeven uiteraard slechts één keer te worden ingevoerd en kunnen worden gedeeld met andere systemen in uw organisatie, hetgeen de uniformiteit van uw informatie bevordert. Mocht uw organisatie andere gegevens van de werknemer in het detailscherm willen zien, dan kunt u dit scherm uiteraard naar uw wensen aanpassen!. Handig is dat u in Prinsys gemakkelijk verbanden tussen gerelateerde gegevens kunt leggen en opvragen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld snel inzicht krijgen in de werknemers die een bepaalde opleiding hebben gevolgd of kunt u functie-eisen en bevoegdheden koppelen aan een functie. Zeer gewaardeerd is de mogelijkheid om Prinsys belangrijke gebeurtenissen te laten signaleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jubilea, einde proeftijd, afspraken en ziekteverzuim, bevoegdheden en afloop van certificaten. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u ruim op tijd de benodigde acties ondernemen. Bij het selecteren van medewerkers in de diverse functies van Prinsys kunt u niet alleen op naam of werknemercode een werknemer selecteren, maar kunt vele andere uitganspunten nemen voor de selectie zoals geboorte naam, geboorte datum, BSN nummer, functie, afdeling, etc. Bovendien kunt u met zogenaamde hyperlinks snel van een gegeven dat in beeld staat snel naar een gerelateerd gegeven springen. Heeft u een medewerker geselecteerd dan kunt u vanuit zijn of haar dossier allerlei acties verrichten. Denk aan het maken van brieven waarin de gegevens van de werknemer in een MS-Word, Open Office of Neo Office sjabloon worden ingevuld. Het maken van adresetiketten. Het ziek- en/of beter melden van de medewerkers, het uitvoeren van poortwachter acties, het automatisch aanmaken en invullen van diverse UWV formulieren. Het uitdraaien van een werknemerkaart of loopbaan overzicht. Het inzien van historie van de medewerker en uiteraard het op efficiënte wijze muteren van werknemergegevens. Vanuit het dossier ziet de HRM medewerker in één oogopslag alle belangrijke gegevens van de werknemer in één scherm.

5 Peildatum In een personeelsinformatiesysteem zijn de gegevens die betrekking hebben op het heden belangrijk. Maar op sommige momenten is het noodzakelijk om ook te kunnen zien hoe een en ander in het verleden was, of juist hoe een en ander gepland is om er in de toekomst uit te zien. Denkt u alleen al eens aan het sociaal jaarverslag dat elk jaar weer moet worden samengesteld, of aan het plannen van organisatiewijzigingen. Een sociaal jaarverslag rapporteert over het afgelopen jaar en wordt vaak pas enkele maanden later geschreven. Maar hoe komt u aan de gegevens die op dat moment actueel waren als er in de tussentijd al zeer veel is gewijzigd? In Prinsys is het mogelijk om als het ware door de tijd te reizen. Geef een willekeurige datum in verleden of toekomst in en u krijgt de op dat moment geldende gegevens in beeld. Dit geldt voor alle in Prinsys geregistreerde gegevens; van salarissen en functies tot adressen en afdelingen en zelfs voor foto s. Met één druk op de knop ziet u bijvoorbeeld de situatie van drie maanden geleden. Ter verduidelijking een voorbeeld hoe de peildatumstructuur gebruikt kan worden. Op de afdeling HRM is behoefte aan verschillende soorten gegevens: 3. Het hoofd PZ is bezig met de reorganisatie en planning van een aantal afdelingen. Hij of zij is geïnteresseerd in de situatie zoals die medio volgend jaar verwacht wordt. Hij/zij wil alvast de (nieuwe) organisatiestructuur voor volgend jaar aanmaken, nieuwe functies voor volgend jaar verdelen, salarisschalen indelen en alvast medewerkers plaatsen. Haar/zijn peildatum ligt dus in de toekomst, bijvoorbeeld 10 juni van het komend jaar. Al deze personen hebben gegevens uit verschillende tijdsperioden nodig. Zij kunnen deze informatie echter uit het zelfde systeem halen dankzij het gebruik van de peildatum! De mutaties die op gegevens worden doorgevoerd, hebben ook hun invloed op de toekomstige gegevens: wanneer een werknemer op 23 augustus uit dienst gaat, zal hij niet meer voorkomen in de overzichten met een peildatum van na die datum. Bij alle mutaties die plaatsvinden, vraagt Prinsys om een ingangsdatum. Zo hebt u een extra controle dat mutaties op het juiste moment worden doorgevoerd. U begrijpt dat de peildatumstructuur op iedere personeelsafdeling ongekende mogelijkheden geeft! 1. De ene HRM-medewerker is op zoek naar een medewerker voor een bepaald project of wil een brief aan een bepaalde medewerker sturen. Hij gebruikt gegevens die nu actueel zijn. Zijn peildatum is dus vandaag. 2. De andere HRM-medewerker is bezig met het schrijven van het Sociaal Jaarverslag. Haar interesse gaat uit naar de situatie zoals die vorig jaar was. Zoals de gemiddelde leeftijd op dat moment, het gemiddelde salaris, het ziekteverzuim etc. Haar peildatum zal dus in het verleden liggen, bijvoorbeeld 31 december van het afgelopen jaar.

6 Rapportage Rapportages Prinsys biedt via de vele meegeleverde rapportages de mogelijkheid op een zeer eenvoudige wijze een grote diversiteit aan nuttig informatie uit het systeem te halen. Deze functie bevat onder andere verjaardagen- en diverse signaleringsoverzichten. U kunt rapporteren over de in Prinsys gemaakte mutaties en hebt u de mogelijkheid om verschillende (zelf samen te stellen) werknemerkaarten af te drukken. Ook zijn er diverse organisatieoverzichten opgenomen. Alle rapportages zijn flexibel. Dat wil zeggen dat u eigen varianten van de rapportages op kunt slaan. Het maandelijkse verjaardagenoverzicht voor het personeelsblad of het ziekteverzuimoverzicht van de afdeling inkoop maakt u hiermee in een handomdraai. U kunt in Prinsys méér met uw rapportages dan alleen afdrukken. U heeft altijd de mogelijkheid om uw rapportages op een simpele manier in Word of Excel te plaatsen of als bestand op te slaan. Enkele voorbeelden van standaard beschikbare rapportages Werknemerkaarten Verjaardag en signaleringsoverzichten Organisatie-overzichten Ziekteverzuim overzichten Aan- en afwezigheid Verlof tegoeden Checklists Opleidingen Certificaten Mutatie-overzichten etc. etc. etc. De module Batch Uitvoer en is een uitbreiding op Prinsys. Deze biedt de mogelijkheid om het uitvoeren van rapportages en het leveren van de resultaten aan belanghebbenden geheel geautomatiseerd te laten verlopen.

7 Batch uitvoer en Batch uitvoer en is een optionele module van Prinsys. Deze module biedt u de mogelijkheid om het uitvoeren van rapportages en het versturen van de resultaten aan belanghebbenden geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Door middel van geplande batches Het automatisch als achtergrondtaak op geplande tijdstippen verzorgen van uitvoer De uitvoer kan eenmalig, periodiek, herhaald of op afroep plaatsvinden Voor zowel vaste als ad hoc rapportages Ook voor koppelingen naar Arbodiensten De uitvoer kan naar een bestand en/of naar één of meer adressen worden gestuurd Voor een overzicht van de status en het beheer van batchtaken is een speciale beheersfunctie aanwezig Direct op basis van ingevoerde mutatie Hiermee kan er op basis van een mutatieactie op één of meerdere gegevens direct volautomatisch een worden verstuurd. Er kunnen naast gegevens van de medewerker ook gegevens worden opgenomen van leidinggevende(n), de gebruiker en sollicitanten. Zoals het adres, de naam of het gemuteerde veld. Deze functionaliteit is zeer flexibel en biedt veel mogelijkheden. Voordelen Periodiek benodigde (management-)informatie wordt nooit meer vergeten, omdat deze wordt ingepland en automatisch verzonden Maak automatische signaleringen die belanghebbenden op de hoogte stellen van gebeurtenissen, acties en managementinformatie over personeel en organisatie De werkplek van gebruikers wordt bij grote bestanden niet belast met zware rapporten of andere uitvoer omdat deze op de achtergrond wordt uitgevoerd De functie biedt de mogelijkheid belanghebbenden die geen toegang tot Prinsys hebben van informatie uit Prinsys te voorzien De batchprocessen kunnen ook op afroep plaatsvinden. Voorbeelden van toepassing van deze module Ontvangstbevestiging van een sollicitatie aan sollicitant Melden van ingediende verlofaanvraag aan leidinggevende Melden van goedgekeurde verlofaanvraag aan medewerker Melding aan medewerker als een nieuwe loonstrook of jaaropgaaf beschikbaar is Melding aan leidinggevende bij registratie ziekmelding Melding aan loonadministratie bij contracturenwijziging Etc. etc.

8 Ziekteverzuim Op het gebied van het ziekteverzuim volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. De overheid heeft een groot aantal maatregelen getroffen om het ziekteverzuim aan te pakken, en ook veel werkgevers houden zich serieus bezig met de terugdringing van het ziekteverzuim binnen hun organisatie: een laag ziekteverzuim betekent immers ook een aanzienlijke kostenbesparing! Deze ontwikkelingen creëren de behoefte aan een betere registratie van de ziekteverzuimgegevens. Ook mogelijkheden voor eenduidig samengestelde rapportages, vergelijkbaar met die van andere bedrijven in dezelfde branche, zijn wenselijk. De mogelijkheden van ziekteverzuimrapportage zijn eveneens uitgebreid. U kunt overzichten uitdraaien, gebaseerd op de kalenderdagen methodiek, die onder meer door het NIA (Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden), TNO en het CBS wordt gebruikt. Deze overzichten kunt u vergelijken met branchecijfers, die doorgaans volgens de kalenderdagenmethode zijn opgebouwd. Het betreft overzichten van het ziekteverzuim; het ziekteverzuim verdeeld naar verzuimduur; en een overzicht van de ziekmeldingen per weekdag. Ook bestaat de mogelijkheid de ziekteverzuimoverzichten samen te stellen op basis van werkdagen c.q. ingeroosterde dagen. U beschikt binnen Prinsys over uitgebreide registratie- mogelijkheden van het ziekteverzuim. Uiteraard kunt u de zieken herstelmeldingen registreren. Daarnaast kunt u ziektegevalacties invoeren. Ook kunt u bijvoorbeeld registreren, dat een werknemer in eerste instantie halve dagen gaat werken. Voor deze registratie zijn speciale functies toegevoegd, zodat u snel kunt muteren. Via signaleringen is het mogelijk frequent ziekteverzuim te melden en ziektegevalacties te controleren. Verder is het uiteraard mogelijk langdurig ziekteverzuim te signaleren. Voor een optimale ondersteuning van leidinggevenden die niet altijd op vaste werkplek met een computer zitten, is er de Prinsys module App & portaal. Als u deze in gebruik heeft, dan kan een leidinggevende na het ontvangen van een telefonische ziek- of betermelding, de werknemer met een simpele handeling met behulp van een smartphone-app digitaal ziek- en beter melden. Ook heeft de leidinggevende altijd direct online inzicht in de actuele ziekenmeldingen op zijn of haar afdeling. Overigens biedt de Prinsys module App & portaal nog veel meer mogelijkheden. Zie voor deze mogelijkheden de specifiek op deze module gerichte documentatie.

9 Prinsys voor management en voor medewerkers Manager selfservice Voor het teammanagers en andere belanghebbende biedt Prinsys dé mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens over de groep medewerkers waar zij verantwoordelijk voor zijn. Via apps kunnen diverse gegevens ook mobiel worden ingezien en aangavraagde mutaties geaccepteerd of geweigerd. Employee Selfservice Voor al uw medewerkers biedt Prinsys ook veel mogelijkheden op het gebied van Employee Selfservice. Zo heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om met de Prinsys verlofregistratie het verlofaanvraag- en registratieproces volledig te automatiseren. Op deze manier kan iedere werknemer zelf eenvoudig en gebruikersvriendelijk digitaal verlof aanvragen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld ook het door medewerkers digitaal inzien van hun eigen loonstroken en jaaropgaven, of het digitaal ingeven van wijzigingen van hun eigen contactgegevens. De Prinsys selfservicefuncties voor verlof bieden bijvoorbeeld volgende mogelijkheden: Geen papieren verlofaanvragen meer, maar een geautomatiseerd registratiesysteem Elke verlofaanvraag moet worden goedgekeurd of afgewezen door een aangewezen leidinggevende Iedereen die toegang heeft tot het intranet kan zijn of haar eigen verlofaanvragen en beheren Het gebruik van de verschillende rapportage mogelijkheden in Prinsys om zo altijd de invoer te kunnen overzien Beheerders hebben de mogelijkheid om collectief verlof aan te vragen voor de werknemers die zij beheren

10 App & Portaal Om naast de HRM-gebruikers ook anderen toegang te verschaffen tot bepaalde gegevens in het systeem zijn er verschillende mogelijkheden. Met de hier beschreven module App & Portaal kunnen medewerkers en managers dit op zeer eenvoudige wijze doen op een smartphone, tablet of op een gewone pc of laptop. Loonstroken (module App & Portaal basis) Alle loonstroken en jaaropgaven van de medewerker die in Prinsys zijn opgeslagen kunnen vanuit de App en het Portaal overzichtelijk per jaar aan hem of haar beschikbaar worden gesteld. Kenmerken Door middel van de Prinsys-App op smartphones/tablets en het Portaal op laptops/pc s is het voor medewerkers mogelijk om een deel van hun eigen gegevens uit Prinsys op te vragen en een wijzigingsverzoeken in te dienen. Daarnaast is het voor managers mogelijk om een deel van de gegevens van hun medewerkers op te vragen en te wijzigen. Modules Mijn collega s (module App & Portaal basis) Met Mijn collega s kan altijd de actuele contactgegevens van collega s worden opgevraagd zoals de naam, het zakelijke telefoonnummer, het zakelijke adres en de pasfoto. Het is op een smartphone mogelijk om direct vanuit de App te bellen, sms-en en en. Verlof (module App & Portaal verlof) Medewerkers kunnen met de App en het Portaal inzage krijgen in hun verlofrechten, verlofopnames en hun actuele saldo. Indien zij verlof willen aanvragen kunnen zij met de app de aanvraag direct digitaal indienen. De toegewezen verlofbeoordelaar krijgt hiervan een notificatie en heeft in de app extra mogelijkheden waarmee hij/zij de aanvraag kan goed of afkeuren. Uiteraard heeft deze daarbij in de App inzicht in de verlofkalender van de afdeling en in de rechten en saldi van de medewerker. Ziekmelden (module App & Portaal verlof) In de App en het Portaal zijn voor leidinggevenden de actuele verzuimmeldingen inzichtelijk weergegeven. Daarnaast kan de leidinggevende vanuit de App zijn medewerkers ziek en hersteld melden. Bijvoorbeeld als zij onderweg zijn, vanaf bouwplaats of vanaf de afdeling. Extra links (module App & Portaal basis) Er kunnen verschillende vaste links worden geplaatst die direct vanuit de App te openen zijn. Bijvoorbeeld naar het bedrijfsreglement, naar een nieuwspagina of naar de interne vacatures. Contactmutaties (module App & Portaal basis) In de App kan een medewerker een wijziging van zijn of haar privé-contactgegevens en/of noodcontactpersoon aanbieden. Nadat de beoordelaar deze wijziging heeft goedgekeurd worden de gegevens direct verwerkt in Prinsys. Voordelen Geen papieren administratie voor verlof en contactmutaties, maar een geautomatiseerd registratiesysteem. Overal ter wereld waar de telefoon een internetverbinding heeft, kan de app worden gebruikt. Met de verschillende rapportagemogelijkheden in Prinsys kunnen de processen uit de App inzichtelijk worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het aantal openstaande verlofaanvragen

11 Integraties Prinsys kent vele verschillende integratiemogelijkheden. Het is mogelijk om Prinsys te integreren of te koppelen met de verschillende systemen binnen uw organisatie die informatie vanuit Prinsys nodig hebben of die aan Prinsys informatie willen aanbieden. Microsoft Office, Neo Office en Open Office Standaard werkt Prinsys zowel op Windows als op Apple MacBooks volledig geïntegreerd met Microsoft Office, Open Office en/of NeoOffice. Brieven kunnen worden gevoed met alle in Prinsys aanwezige gegevens en worden vervolgens volautomatisch samengevoegd. Daarnaast kan voor elk ad hoc rapporten als uitvoerbestemming Excel of een andere spreadsheetprogramma worden gekozen, waarna het rapport automatisch met het gekozen spreadsheetprogramma wordt geopend. Infor Prinsys kent ook integraties met diverse andere software pakketten waaronder de Baan IV en Baan LN software van Infor. In Prinsys gemaakte mutaties kunnen zo middels Baan Payroll worden verloond en zijn personeelsgegevens uit Prinsys in Baan Project beschikbaar. Module Webservices Met de module Webservices van Prinsys is het voor andere applicaties mogelijk om real-time gegevens op te vragen uit Prinsys, de gegevens in de andere applicatie te muteren en deze real-time terug te verwerken in Prinsys. Allemaal gereguleerd door Prinsys autorisaties en de mutaties gevalideerd tegen Prinsys invoercontroles. Gegevens exporteren en importeren Standaard kunt u met de Prinsys rapportage functie ook zelf export bestanden in bijvoorbeeld CSV of XML formaat produceren. Deze exports kunnen allerlei gegevens bevatten en met bijvoorbeeld de door het ontvangende systeem gevraagde benodigde XML-tags. Voor het importeren van gegevens kunne er ook functies worden gedefinieerd, die het mogelijk maken om bijvoorbeeld CSV-bestanden in te lezen. Module Batch uitvoer en Deze module biedt de mogelijkheid het uitvoeren van rapportages en het verbeteren van de resultaten aan belanghebbenden geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Zo kunnen er bijvoorbeeld CSV- of XML-bestanden worden gegenereerd die kunnen worden ingelezen in andere applicaties. Zie voor meer informatie over deze module de brochure Batch uitvoer en .

12 over Kennys Prinsys Met meer dan 200 klantorganisaties waar meer dan mensen werken, is Kennys al 25 jaar één van de leidende producenten van oplossingen voor personeelsmanagement in Nederland. De oplossingen van Kennys zijn voor deze organisaties van groot belang omdat hiermee primaire processen zoals werving en selectie, vaststelling van de salariëring en beheersing van het ziekteverzuim worden verzorgd. Daarnaast kunnen werknemers hiermee zelf via selfservicefuncties bijvoorbeeld online verlof aanvragen. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan zowel de betrouwbaarheid als het gebruiksgemak van de software. Prinsys wordt in nauwe samenwerking met eindgebruikers en partnerorganisaties door Kennys in Gouda ontwikkeld. Hier verzorgt een hecht team van deskundigen ook het opleiden, ondersteunen en begeleiden van eindgebruikers en partnerorganisaties. Onder de klanten die Prinsys als integrale oplossing voor hun personeelsbeleid gebruiken, bevinden zich vele gerenommeerde organisaties in uiteenlopende sectoren zoals bijvoorbeeld de bouwsector, accountancy, gezondheidszorg, metaal, transport, fabrieken, ICT, etc. etc. Daarnaast wordt Prinsys in aangepaste versies door diverse bekende andere softwareleveranciers onder eigen label ingezet. Uw partner voor Prinsys Wij zijn u graag behulpzaam zijn bij de implementatie van Prinsys en/of in de optimalisatie van uw HR en loonadministratie processen. Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen wij u dan graag verder.

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem Omdat mensen tellen. 2 BDO Online Personeel OVER BDO Volgens BDO is accountancy en advisering veel meer dan regels en cijfers. We werken met mensen.

Nadere informatie

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software 7 effecten van AFAS Software HRM/Payroll Software inhoud De 7 effecten van AFAS software Eén softwarepakket voor uw hele organisatie! Inhoud Als u nieuwe software aanschaft voor de personeels- en salarisadministratie,

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk Exact Synergy Maakt beslissen overzichtelijk Inhoud 2 Ontwikkeld voor úw uitdagingen 4 Exact Synergy, het product 6 De motor achter Exact Synergy 10 Grip op menselijk kapitaal 18 Volledig inzicht in de

Nadere informatie

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all

Digitaal zaakgericht werken bij de overheid De rol van WPW4all Copyright 2008, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Unit 4 Salaris. Personeel & Salaris. Een nieuwe kijk op. salarisverwerking

Unit 4 Salaris. Personeel & Salaris. Een nieuwe kijk op. salarisverwerking Unit 4 Salaris Personeel & Salaris Een nieuwe kijk op salarisverwerking 2 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 SPECIFIEKE VOORDELEN VOOR SERVICEVERWERKERS 6 SPECIFIEKE VOORDELEN VOOR PROFIT- EN NON-PROFIT ORGANISATIES

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Salaris

UNIT4 Multivers Salaris UNIT4 Multivers Salaris Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Salaris UNIT4 Multivers Salaris: Thuis in uw bedrijf Als veeleisend salarisdeskundige wilt u een pakket dat betrouwbaar en flexibel is, snelle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux.

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux. Algemene informatie 1. Wie zijn wij? 1.1 Promidata Promidata is een jong en dynamisch softwarebedrijf dat zich uitsluitend richt op het ontwikkelen en produceren van software specifiek voor de promotionele

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

Bouwsoftware van Herke ICT Group

Bouwsoftware van Herke ICT Group 1 Inhoud Bouwsoftware van Herke ICT Group... 3 BouwVision ERP... 4 Visie op Calculatie... 4 Visie op integratie met IBIS-TRAD... 6 Visie op Inkoopofferte aanvraag en spiegel... 8 Visie op Projectbewaking...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Personeel

UNIT4 Multivers Personeel UNIT4 Multivers Personeel Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Salaris UNIT4 Multivers Personeel: Thuis in uw bedrijf Het personeel wordt steeds vaker gezien als de ruggengraat van de organisatie. Aan

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Qsuite voor informele zorg

Qsuite voor informele zorg Qsuite voor informele zorg De ICT oplossing voor de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvragers en vrijwilligers Qsuite biedt het passende vervolg op MezzoRegistratie Informele zorg Informele zorg staat

Nadere informatie

Office 365 de juiste keuze!

Office 365 de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 6. Abonnement afsluiten 34 Disclaimer

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Productinformatie ALERT. Copyright 2015,

Productinformatie ALERT. Copyright 2015, Copyright 2015, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

HRM-pakketten: een marktverkenning

HRM-pakketten: een marktverkenning Compact 2004/2 HRM-pakketten: een marktverkenning Drs. J.P. Hoogstra RE en mw. drs. C.M. Gillon Veel organisaties kunnen tijdens een selectietraject voor een nieuw HRM-pakket door de bomen het bos niet

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server versie 6 Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com 2003 2015 OpenSesame ICT BV www.osict.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 1.0 Voordat je begint 7 1.1 Browserinstellingen 8 1.2 Beeldscherminstellingen 9 1.3 Pop-up blokkering 9 2.0 Starten met BDO Online 10 2.1 Inloggen in 12 2.2 Wijzigen

Nadere informatie