Aangeboden door MuldersGroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangeboden door MuldersGroep"

Transcriptie

1 Aangeboden door MuldersGroep

2 Wat is Prinsys Personeel vormt de ruggengraat van iedere organisatie. Aan het personeelsbeleid worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Meer doen met minder, efficiënter, goedkoper, maar toch nog steeds even professioneel: personeel is immers van onschatbare waarde. Uiteraard vereist zo n beleid doelmatige en professionele hulpmiddelen. Wellicht bent u al lange tijd op zoek naar een systeem dat u optimaal kan ondersteunen bij uw personeelsmanagement maar kunt u geen pakket vinden dat aan al uw eisen voldoet? Ons Personeel Registratie- en Informatiesysteem Prinsys is speciaal ontwikkeld om uw personeelsbeleid vorm te geven. Voor de HRM medewerkers als primair gereedschap, voor de directie ten behoeve van kernindicatoren, voor de afdelingsmanagers om inzicht in hun afdeling te verkrijgen, voor specifieke verantwoordelijken zoals facilitair managers of verzuim coördinatoren voor de uitvoering van hun functie, voor de medewerkers als selfservice portaal. Prinsys is een zeer compleet systeem dat elk van de binnen uw organisatie betrokken belanghebbenden optimaal kan bedienen in hun HRM behoefte. Personeelsbeheer is meer dan alleen het registreren van stamgegevens: ook voor zaken als onder andere loopbaanbegeleiding, werving en selectie, ziekteverzuim, planning en budgettering is Prinsys het geschikte instrument. Het invoeren en wijzigen van gegevens in Prinsys vindt zo efficiënt mogelijk plaats. Dit kan ook middels selfservice functies of smartphone-apps aan de bron plaatsvinden, zodat het werken met Prinsys een minimum aan tijd vergt. Het complete proces rondom deze onderwerpen wordt door Prinsys ondersteund en bewaakt waardoor de kwaliteit van die processen toeneemt terwijl gelijktijdig de aan HRM en andere betrokkenen gevraagde tijdsinspanning afneemt. Verder is Prinsys een zeer gebruikersvriendelijk systeem: de informatie wordt weergegeven in overzichtelijk opgebouwde schermen, met duidelijke omschrijvingen en eenvoudig te gebruiken functies. Prinsys versnelt het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten zoals het vervaardigen van rapportages en neemt tijdrovende klussen uit handen zoals het aanbieden van de gegevens benodigd om de salaris verwerking te kunnen uitvoeren. Prinsys wordt gebruikt worden als een zogenaamde Software-asa-Service (SaaS) applicatie. Dit betekent dat Prinsys voor u op onze servers draait en dat u uitsluitend een browser en een internetverbinding nodig heeft om het systeem te gebruiken. Voor de werkstations waarvandaan Prinsys kan wordt gebruikt, geldt dat een groot scala aan soorten apparaten wordt ondersteund. Denk hierbij naast een Windows PC of laptop onder andere ook aan Macbook, ipad, iphone, Android tablet en smartphone en WindowsPhone.

3 Prinsys in beeld Home voor de HRM medewerker Uitgelicht Signaleringen Hierin wordt de gebruiker geïnformeerd over alle voor hem of haar belangrijke gebeurtenissen of deadlines. Door op de daarin vermelde werknemer te klikken kan de gebruiker direct naar de betreffende dossiers schakelen. Taken Voor de gebruiker door het systeem uitgevoerde taken hier afgemeld. Rapportage Hiermee kan de gebruiker zelf alle rapporten aanroepen. Indien de module Batch uitvoer en in gebruik is kunnen de rapporten door de gebruiker worden ingepland om vol automatisch op gezette tijden te worden uitgevoerd en/of deze volautomatisch te en aan andere belanghebbenden. Gegevensbeheer Dit is de plek waar de gebruiker alle dossiers kan benaderen en zelf schermen kan samenstellen die exact de informatie leveren die hij of zij nodig heeft om een bepaalde HRM-rol optimaal te kunnen uitvoeren. Peildatum Door het veranderen van de peildatum kan eenvoudig in het systeem door de tijd worden gereisd om situaties in verleden of geplande situaties in de toekomst te zien.

4 Wat u met Prinsys kunt registreren en doen In Prinsys heeft u de mogelijkheid om alle gegevens over uw personeel te registreren. Natuurlijk kunt u gewone persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats vastleggen. Maar er is ook gedacht aan ruimte voor de registratie van zaken als ziekteverzuim, verlofrechten, opleidingen, alle mogelijke soorten secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding, pensioenregeling, bonus, etc.), middelen (leaseauto, mobiele telefoon etc.), bevoegdheden/certificaten (rijbewijs, EHBO, etc.) en afspraken. Daarnaast biedt Prinsys functionaliteit op het gebied van onder andere loopbaanplanning, talentmanagement, functioneringsevaluatie, planning en budgettering, vacatures, personeelsadvertenties. Documenten zoals getekende contracten, brieven, identificatiebewijzen, certificaten en diploma s enzovoorts kunnen worden geüpload en in Prinsys, waardoor Prinsys een volledig elektronisch personeelsdossier vormt. Prinsys kan werkelijk alle denkbare gegevens over medewerkers en de voor HRM relevante gegevens over de organisatie registreren. Alle gegevens hoeven uiteraard slechts één keer te worden ingevoerd en kunnen worden gedeeld met andere systemen in uw organisatie, hetgeen de uniformiteit van uw informatie bevordert. Mocht uw organisatie andere gegevens van de werknemer in het detailscherm willen zien, dan kunt u dit scherm uiteraard naar uw wensen aanpassen!. Handig is dat u in Prinsys gemakkelijk verbanden tussen gerelateerde gegevens kunt leggen en opvragen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld snel inzicht krijgen in de werknemers die een bepaalde opleiding hebben gevolgd of kunt u functie-eisen en bevoegdheden koppelen aan een functie. Zeer gewaardeerd is de mogelijkheid om Prinsys belangrijke gebeurtenissen te laten signaleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jubilea, einde proeftijd, afspraken en ziekteverzuim, bevoegdheden en afloop van certificaten. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u ruim op tijd de benodigde acties ondernemen. Bij het selecteren van medewerkers in de diverse functies van Prinsys kunt u niet alleen op naam of werknemercode een werknemer selecteren, maar kunt vele andere uitganspunten nemen voor de selectie zoals geboorte naam, geboorte datum, BSN nummer, functie, afdeling, etc. Bovendien kunt u met zogenaamde hyperlinks snel van een gegeven dat in beeld staat snel naar een gerelateerd gegeven springen. Heeft u een medewerker geselecteerd dan kunt u vanuit zijn of haar dossier allerlei acties verrichten. Denk aan het maken van brieven waarin de gegevens van de werknemer in een MS-Word, Open Office of Neo Office sjabloon worden ingevuld. Het maken van adresetiketten. Het ziek- en/of beter melden van de medewerkers, het uitvoeren van poortwachter acties, het automatisch aanmaken en invullen van diverse UWV formulieren. Het uitdraaien van een werknemerkaart of loopbaan overzicht. Het inzien van historie van de medewerker en uiteraard het op efficiënte wijze muteren van werknemergegevens. Vanuit het dossier ziet de HRM medewerker in één oogopslag alle belangrijke gegevens van de werknemer in één scherm.

5 Peildatum In een personeelsinformatiesysteem zijn de gegevens die betrekking hebben op het heden belangrijk. Maar op sommige momenten is het noodzakelijk om ook te kunnen zien hoe een en ander in het verleden was, of juist hoe een en ander gepland is om er in de toekomst uit te zien. Denkt u alleen al eens aan het sociaal jaarverslag dat elk jaar weer moet worden samengesteld, of aan het plannen van organisatiewijzigingen. Een sociaal jaarverslag rapporteert over het afgelopen jaar en wordt vaak pas enkele maanden later geschreven. Maar hoe komt u aan de gegevens die op dat moment actueel waren als er in de tussentijd al zeer veel is gewijzigd? In Prinsys is het mogelijk om als het ware door de tijd te reizen. Geef een willekeurige datum in verleden of toekomst in en u krijgt de op dat moment geldende gegevens in beeld. Dit geldt voor alle in Prinsys geregistreerde gegevens; van salarissen en functies tot adressen en afdelingen en zelfs voor foto s. Met één druk op de knop ziet u bijvoorbeeld de situatie van drie maanden geleden. Ter verduidelijking een voorbeeld hoe de peildatumstructuur gebruikt kan worden. Op de afdeling HRM is behoefte aan verschillende soorten gegevens: 3. Het hoofd PZ is bezig met de reorganisatie en planning van een aantal afdelingen. Hij of zij is geïnteresseerd in de situatie zoals die medio volgend jaar verwacht wordt. Hij/zij wil alvast de (nieuwe) organisatiestructuur voor volgend jaar aanmaken, nieuwe functies voor volgend jaar verdelen, salarisschalen indelen en alvast medewerkers plaatsen. Haar/zijn peildatum ligt dus in de toekomst, bijvoorbeeld 10 juni van het komend jaar. Al deze personen hebben gegevens uit verschillende tijdsperioden nodig. Zij kunnen deze informatie echter uit het zelfde systeem halen dankzij het gebruik van de peildatum! De mutaties die op gegevens worden doorgevoerd, hebben ook hun invloed op de toekomstige gegevens: wanneer een werknemer op 23 augustus uit dienst gaat, zal hij niet meer voorkomen in de overzichten met een peildatum van na die datum. Bij alle mutaties die plaatsvinden, vraagt Prinsys om een ingangsdatum. Zo hebt u een extra controle dat mutaties op het juiste moment worden doorgevoerd. U begrijpt dat de peildatumstructuur op iedere personeelsafdeling ongekende mogelijkheden geeft! 1. De ene HRM-medewerker is op zoek naar een medewerker voor een bepaald project of wil een brief aan een bepaalde medewerker sturen. Hij gebruikt gegevens die nu actueel zijn. Zijn peildatum is dus vandaag. 2. De andere HRM-medewerker is bezig met het schrijven van het Sociaal Jaarverslag. Haar interesse gaat uit naar de situatie zoals die vorig jaar was. Zoals de gemiddelde leeftijd op dat moment, het gemiddelde salaris, het ziekteverzuim etc. Haar peildatum zal dus in het verleden liggen, bijvoorbeeld 31 december van het afgelopen jaar.

6 Rapportage Rapportages Prinsys biedt via de vele meegeleverde rapportages de mogelijkheid op een zeer eenvoudige wijze een grote diversiteit aan nuttig informatie uit het systeem te halen. Deze functie bevat onder andere verjaardagen- en diverse signaleringsoverzichten. U kunt rapporteren over de in Prinsys gemaakte mutaties en hebt u de mogelijkheid om verschillende (zelf samen te stellen) werknemerkaarten af te drukken. Ook zijn er diverse organisatieoverzichten opgenomen. Alle rapportages zijn flexibel. Dat wil zeggen dat u eigen varianten van de rapportages op kunt slaan. Het maandelijkse verjaardagenoverzicht voor het personeelsblad of het ziekteverzuimoverzicht van de afdeling inkoop maakt u hiermee in een handomdraai. U kunt in Prinsys méér met uw rapportages dan alleen afdrukken. U heeft altijd de mogelijkheid om uw rapportages op een simpele manier in Word of Excel te plaatsen of als bestand op te slaan. Enkele voorbeelden van standaard beschikbare rapportages Werknemerkaarten Verjaardag en signaleringsoverzichten Organisatie-overzichten Ziekteverzuim overzichten Aan- en afwezigheid Verlof tegoeden Checklists Opleidingen Certificaten Mutatie-overzichten etc. etc. etc. De module Batch Uitvoer en is een uitbreiding op Prinsys. Deze biedt de mogelijkheid om het uitvoeren van rapportages en het leveren van de resultaten aan belanghebbenden geheel geautomatiseerd te laten verlopen.

7 Batch uitvoer en Batch uitvoer en is een optionele module van Prinsys. Deze module biedt u de mogelijkheid om het uitvoeren van rapportages en het versturen van de resultaten aan belanghebbenden geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Door middel van geplande batches Het automatisch als achtergrondtaak op geplande tijdstippen verzorgen van uitvoer De uitvoer kan eenmalig, periodiek, herhaald of op afroep plaatsvinden Voor zowel vaste als ad hoc rapportages Ook voor koppelingen naar Arbodiensten De uitvoer kan naar een bestand en/of naar één of meer adressen worden gestuurd Voor een overzicht van de status en het beheer van batchtaken is een speciale beheersfunctie aanwezig Direct op basis van ingevoerde mutatie Hiermee kan er op basis van een mutatieactie op één of meerdere gegevens direct volautomatisch een worden verstuurd. Er kunnen naast gegevens van de medewerker ook gegevens worden opgenomen van leidinggevende(n), de gebruiker en sollicitanten. Zoals het adres, de naam of het gemuteerde veld. Deze functionaliteit is zeer flexibel en biedt veel mogelijkheden. Voordelen Periodiek benodigde (management-)informatie wordt nooit meer vergeten, omdat deze wordt ingepland en automatisch verzonden Maak automatische signaleringen die belanghebbenden op de hoogte stellen van gebeurtenissen, acties en managementinformatie over personeel en organisatie De werkplek van gebruikers wordt bij grote bestanden niet belast met zware rapporten of andere uitvoer omdat deze op de achtergrond wordt uitgevoerd De functie biedt de mogelijkheid belanghebbenden die geen toegang tot Prinsys hebben van informatie uit Prinsys te voorzien De batchprocessen kunnen ook op afroep plaatsvinden. Voorbeelden van toepassing van deze module Ontvangstbevestiging van een sollicitatie aan sollicitant Melden van ingediende verlofaanvraag aan leidinggevende Melden van goedgekeurde verlofaanvraag aan medewerker Melding aan medewerker als een nieuwe loonstrook of jaaropgaaf beschikbaar is Melding aan leidinggevende bij registratie ziekmelding Melding aan loonadministratie bij contracturenwijziging Etc. etc.

8 Ziekteverzuim Op het gebied van het ziekteverzuim volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. De overheid heeft een groot aantal maatregelen getroffen om het ziekteverzuim aan te pakken, en ook veel werkgevers houden zich serieus bezig met de terugdringing van het ziekteverzuim binnen hun organisatie: een laag ziekteverzuim betekent immers ook een aanzienlijke kostenbesparing! Deze ontwikkelingen creëren de behoefte aan een betere registratie van de ziekteverzuimgegevens. Ook mogelijkheden voor eenduidig samengestelde rapportages, vergelijkbaar met die van andere bedrijven in dezelfde branche, zijn wenselijk. De mogelijkheden van ziekteverzuimrapportage zijn eveneens uitgebreid. U kunt overzichten uitdraaien, gebaseerd op de kalenderdagen methodiek, die onder meer door het NIA (Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden), TNO en het CBS wordt gebruikt. Deze overzichten kunt u vergelijken met branchecijfers, die doorgaans volgens de kalenderdagenmethode zijn opgebouwd. Het betreft overzichten van het ziekteverzuim; het ziekteverzuim verdeeld naar verzuimduur; en een overzicht van de ziekmeldingen per weekdag. Ook bestaat de mogelijkheid de ziekteverzuimoverzichten samen te stellen op basis van werkdagen c.q. ingeroosterde dagen. U beschikt binnen Prinsys over uitgebreide registratie- mogelijkheden van het ziekteverzuim. Uiteraard kunt u de zieken herstelmeldingen registreren. Daarnaast kunt u ziektegevalacties invoeren. Ook kunt u bijvoorbeeld registreren, dat een werknemer in eerste instantie halve dagen gaat werken. Voor deze registratie zijn speciale functies toegevoegd, zodat u snel kunt muteren. Via signaleringen is het mogelijk frequent ziekteverzuim te melden en ziektegevalacties te controleren. Verder is het uiteraard mogelijk langdurig ziekteverzuim te signaleren. Voor een optimale ondersteuning van leidinggevenden die niet altijd op vaste werkplek met een computer zitten, is er de Prinsys module App & portaal. Als u deze in gebruik heeft, dan kan een leidinggevende na het ontvangen van een telefonische ziek- of betermelding, de werknemer met een simpele handeling met behulp van een smartphone-app digitaal ziek- en beter melden. Ook heeft de leidinggevende altijd direct online inzicht in de actuele ziekenmeldingen op zijn of haar afdeling. Overigens biedt de Prinsys module App & portaal nog veel meer mogelijkheden. Zie voor deze mogelijkheden de specifiek op deze module gerichte documentatie.

9 Prinsys voor management en voor medewerkers Manager selfservice Voor het teammanagers en andere belanghebbende biedt Prinsys dé mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens over de groep medewerkers waar zij verantwoordelijk voor zijn. Via apps kunnen diverse gegevens ook mobiel worden ingezien en aangavraagde mutaties geaccepteerd of geweigerd. Employee Selfservice Voor al uw medewerkers biedt Prinsys ook veel mogelijkheden op het gebied van Employee Selfservice. Zo heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om met de Prinsys verlofregistratie het verlofaanvraag- en registratieproces volledig te automatiseren. Op deze manier kan iedere werknemer zelf eenvoudig en gebruikersvriendelijk digitaal verlof aanvragen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld ook het door medewerkers digitaal inzien van hun eigen loonstroken en jaaropgaven, of het digitaal ingeven van wijzigingen van hun eigen contactgegevens. De Prinsys selfservicefuncties voor verlof bieden bijvoorbeeld volgende mogelijkheden: Geen papieren verlofaanvragen meer, maar een geautomatiseerd registratiesysteem Elke verlofaanvraag moet worden goedgekeurd of afgewezen door een aangewezen leidinggevende Iedereen die toegang heeft tot het intranet kan zijn of haar eigen verlofaanvragen en beheren Het gebruik van de verschillende rapportage mogelijkheden in Prinsys om zo altijd de invoer te kunnen overzien Beheerders hebben de mogelijkheid om collectief verlof aan te vragen voor de werknemers die zij beheren

10 App & Portaal Om naast de HRM-gebruikers ook anderen toegang te verschaffen tot bepaalde gegevens in het systeem zijn er verschillende mogelijkheden. Met de hier beschreven module App & Portaal kunnen medewerkers en managers dit op zeer eenvoudige wijze doen op een smartphone, tablet of op een gewone pc of laptop. Loonstroken (module App & Portaal basis) Alle loonstroken en jaaropgaven van de medewerker die in Prinsys zijn opgeslagen kunnen vanuit de App en het Portaal overzichtelijk per jaar aan hem of haar beschikbaar worden gesteld. Kenmerken Door middel van de Prinsys-App op smartphones/tablets en het Portaal op laptops/pc s is het voor medewerkers mogelijk om een deel van hun eigen gegevens uit Prinsys op te vragen en een wijzigingsverzoeken in te dienen. Daarnaast is het voor managers mogelijk om een deel van de gegevens van hun medewerkers op te vragen en te wijzigen. Modules Mijn collega s (module App & Portaal basis) Met Mijn collega s kan altijd de actuele contactgegevens van collega s worden opgevraagd zoals de naam, het zakelijke telefoonnummer, het zakelijke adres en de pasfoto. Het is op een smartphone mogelijk om direct vanuit de App te bellen, sms-en en en. Verlof (module App & Portaal verlof) Medewerkers kunnen met de App en het Portaal inzage krijgen in hun verlofrechten, verlofopnames en hun actuele saldo. Indien zij verlof willen aanvragen kunnen zij met de app de aanvraag direct digitaal indienen. De toegewezen verlofbeoordelaar krijgt hiervan een notificatie en heeft in de app extra mogelijkheden waarmee hij/zij de aanvraag kan goed of afkeuren. Uiteraard heeft deze daarbij in de App inzicht in de verlofkalender van de afdeling en in de rechten en saldi van de medewerker. Ziekmelden (module App & Portaal verlof) In de App en het Portaal zijn voor leidinggevenden de actuele verzuimmeldingen inzichtelijk weergegeven. Daarnaast kan de leidinggevende vanuit de App zijn medewerkers ziek en hersteld melden. Bijvoorbeeld als zij onderweg zijn, vanaf bouwplaats of vanaf de afdeling. Extra links (module App & Portaal basis) Er kunnen verschillende vaste links worden geplaatst die direct vanuit de App te openen zijn. Bijvoorbeeld naar het bedrijfsreglement, naar een nieuwspagina of naar de interne vacatures. Contactmutaties (module App & Portaal basis) In de App kan een medewerker een wijziging van zijn of haar privé-contactgegevens en/of noodcontactpersoon aanbieden. Nadat de beoordelaar deze wijziging heeft goedgekeurd worden de gegevens direct verwerkt in Prinsys. Voordelen Geen papieren administratie voor verlof en contactmutaties, maar een geautomatiseerd registratiesysteem. Overal ter wereld waar de telefoon een internetverbinding heeft, kan de app worden gebruikt. Met de verschillende rapportagemogelijkheden in Prinsys kunnen de processen uit de App inzichtelijk worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het aantal openstaande verlofaanvragen

11 Integraties Prinsys kent vele verschillende integratiemogelijkheden. Het is mogelijk om Prinsys te integreren of te koppelen met de verschillende systemen binnen uw organisatie die informatie vanuit Prinsys nodig hebben of die aan Prinsys informatie willen aanbieden. Microsoft Office, Neo Office en Open Office Standaard werkt Prinsys zowel op Windows als op Apple MacBooks volledig geïntegreerd met Microsoft Office, Open Office en/of NeoOffice. Brieven kunnen worden gevoed met alle in Prinsys aanwezige gegevens en worden vervolgens volautomatisch samengevoegd. Daarnaast kan voor elk ad hoc rapporten als uitvoerbestemming Excel of een andere spreadsheetprogramma worden gekozen, waarna het rapport automatisch met het gekozen spreadsheetprogramma wordt geopend. Infor Prinsys kent ook integraties met diverse andere software pakketten waaronder de Baan IV en Baan LN software van Infor. In Prinsys gemaakte mutaties kunnen zo middels Baan Payroll worden verloond en zijn personeelsgegevens uit Prinsys in Baan Project beschikbaar. Module Webservices Met de module Webservices van Prinsys is het voor andere applicaties mogelijk om real-time gegevens op te vragen uit Prinsys, de gegevens in de andere applicatie te muteren en deze real-time terug te verwerken in Prinsys. Allemaal gereguleerd door Prinsys autorisaties en de mutaties gevalideerd tegen Prinsys invoercontroles. Gegevens exporteren en importeren Standaard kunt u met de Prinsys rapportage functie ook zelf export bestanden in bijvoorbeeld CSV of XML formaat produceren. Deze exports kunnen allerlei gegevens bevatten en met bijvoorbeeld de door het ontvangende systeem gevraagde benodigde XML-tags. Voor het importeren van gegevens kunne er ook functies worden gedefinieerd, die het mogelijk maken om bijvoorbeeld CSV-bestanden in te lezen. Module Batch uitvoer en Deze module biedt de mogelijkheid het uitvoeren van rapportages en het verbeteren van de resultaten aan belanghebbenden geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Zo kunnen er bijvoorbeeld CSV- of XML-bestanden worden gegenereerd die kunnen worden ingelezen in andere applicaties. Zie voor meer informatie over deze module de brochure Batch uitvoer en .

12 over Kennys Prinsys Met meer dan 200 klantorganisaties waar meer dan mensen werken, is Kennys al 25 jaar één van de leidende producenten van oplossingen voor personeelsmanagement in Nederland. De oplossingen van Kennys zijn voor deze organisaties van groot belang omdat hiermee primaire processen zoals werving en selectie, vaststelling van de salariëring en beheersing van het ziekteverzuim worden verzorgd. Daarnaast kunnen werknemers hiermee zelf via selfservicefuncties bijvoorbeeld online verlof aanvragen. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan zowel de betrouwbaarheid als het gebruiksgemak van de software. Prinsys wordt in nauwe samenwerking met eindgebruikers en partnerorganisaties door Kennys in Gouda ontwikkeld. Hier verzorgt een hecht team van deskundigen ook het opleiden, ondersteunen en begeleiden van eindgebruikers en partnerorganisaties. Onder de klanten die Prinsys als integrale oplossing voor hun personeelsbeleid gebruiken, bevinden zich vele gerenommeerde organisaties in uiteenlopende sectoren zoals bijvoorbeeld de bouwsector, accountancy, gezondheidszorg, metaal, transport, fabrieken, ICT, etc. etc. Daarnaast wordt Prinsys in aangepaste versies door diverse bekende andere softwareleveranciers onder eigen label ingezet. Uw partner voor Prinsys Wij zijn u graag behulpzaam zijn bij de implementatie van Prinsys en/of in de optimalisatie van uw HR en loonadministratie processen. Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen wij u dan graag verder.

Informatie. Dé HRM schakel voor succes

Informatie. Dé HRM schakel voor succes Informatie Dé HRM schakel voor succes Inhoudsopgave Wat is Prinsys 3 Prinsys in schema 4 Prinsys in beeld 5 Wat u met Prinsys kunt doen 7 Peildatum 8 Vaste en Ad Hoc rapportage 9 Ziekteverzuimregistratie

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken!

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Met de online diensten van Salariszaken heeft u altijd toegang en overzicht. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht het nodig zijn, dan

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - het scherm na het inloggen 04 - uw salarisspecificatie s en jaaropgaven

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - het scherm na het inloggen 04 - uw salarisspecificatie s en jaaropgaven

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Prinsys 8.0. Meer weten? Voor meer informatie of een presentatie kunt u contact met ons opnemen.

Prinsys 8.0. Meer weten? Voor meer informatie of een presentatie kunt u contact met ons opnemen. Prinsys 8.0 Uw medewerkers vormen de ruggengraat van uw organisatie. Aan personeelsbeleid worden steeds hogere eisen gesteld, zoals op het gebied van efficiëntie, budget en kwaliteit. Uiteraard vereist

Nadere informatie

Handleiding Werkgever Zelfservice

Handleiding Werkgever Zelfservice Handleiding Werkgever Zelfservice 1 Inleiding 2 2 Inloggen en wachtwoord kiezen 3 3 Start 5 3.1 Start Verlofaanvragen medewerkers 5 3.2 Start Verlofoverzicht medewerkers 6 3.3 Start Verzuimoverzicht 7

Nadere informatie

Handleiding managerlogin HR en salaris online

Handleiding managerlogin HR en salaris online Handleiding managerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Verlof 5 4 Verzuim 7 5 Kalender 9 6 Declaraties 11 7 Uitloggen 13 1 Inleiding Met uw managerlogin is het mogelijk

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Easy and flexible HR-Payroll software

Easy and flexible HR-Payroll software Easy and flexible HR-Payroll software Nmbrs Overview Meer tijd voor strategie Nmbrs zorgt dat u met minimale inspanning optimale HR dienstverlening kunt aanbieden Eenvoudig te koppelen Nmbrs is eenvoudig

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople.

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople. Gebruiksaanwijzing Aan de slag met het Online Personeelsdossier van Support Your People Welkom als gebruiker van het Online Personeelsdossier. Deze handleiding is ontwikkeld om je snel wegwijs te maken

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

altijd en overal uw zaken in beeld

altijd en overal uw zaken in beeld HR en salaris online altijd en overal uw zaken in beeld Met de online diensten van de Jong & Laan hebt u altijd en overal uw zaken in beeld. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht

Nadere informatie

SpotOnMedics Personeel

SpotOnMedics Personeel SpotOnMedics Personeel Online personeel & salarisadministratie De personeelsadministratie op orde in één digitale omgeving? Dat kan. SpotOnMedics richt zich alleen op fysiotherapeuten en paramedisch specialisten.

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Handleiding Software voor integraal verzuimmanagement Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Telefoon: 0411-760 000 Fax: 0411-760 001 E-mail (algemeen): info@verzuimondercontrole.nl

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Prinsys HCM. Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel

Prinsys HCM. Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel Prinsys HCM Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel Meer weten? Kennys Prinsys Distributie & Services Nederland B.V. Jan Willem van der Veld Gentseweg 19 2803 PC Gouda 0182-631818 06-11388332

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

INHOUD. Cockpit. Aanpassingen in persoonsgegevens. Vrij defineerbaar rapport. Zoeken en werknemerweergave. Import & Export functionaliteiten

INHOUD. Cockpit. Aanpassingen in persoonsgegevens. Vrij defineerbaar rapport. Zoeken en werknemerweergave. Import & Export functionaliteiten Wat is nieuw HR! Cockpit Aanpassingen in persoonsgegevens Vrij defineerbaar rapport INHOUD Zoeken en werknemerweergave Import & Export functionaliteiten Opleidingen Verzuim ToDo Workflow Plus Voorbeeld

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met een app (beschikbaar via de Appstore

Nadere informatie

Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Functioneel Ontwerp IBIS mobile

Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Functioneel Ontwerp IBIS mobile Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Functioneel Ontwerp IBIS mobile De hoofdfuncties: Het weergeven van de huisgegevens zoals: o bewonerssamenstelling van een huis; familie of losstaande personen. o De technische

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV Mijn Personeelszaken/ESS Gebruikershandleiding ESS juni 2013 CTB Personele Systemen BV Inhoudsopgave 1.Mijn Personeelszaken/ESS 3 Tegels en toepassingen 3 Gegevens opslaan of annuleren 3 2.Werken met Mijn

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Snelstartgids DM WEB PORTAAL Gebruik. Versie

Snelstartgids DM WEB PORTAAL Gebruik. Versie Snelstartgids DM WEB PORTAAL Gebruik Versie 1.0 28-02-2017 Inhoudsopgave 1. Snelstart Gids... 2 2. Wat is het dashboard?... 3 3. Wat is het eenvoudige dashboard?... 4 4. Hoe meld ik verzuim... 5 5. Hoe

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login. Loonstrookviewer

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login. Loonstrookviewer Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Loonstrookviewer Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - uw salarisspecificatie inzien 04 - de jaaropgave 05

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014 2014 Versie 01.01 21-05-2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het dashboard?... 2 2. Hoe meld ik verzuim... 3 3. Hoe meld ik herstel... 4 4. Hoe zoek ik een dossier... 5 5. Hoe maak ik een nieuw dossier... 6 6.

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

KALB Salarisadviseurs. Handleiding Online Salarisportal. Werknemer Login Loonstrookviewer

KALB Salarisadviseurs. Handleiding Online Salarisportal. Werknemer Login Loonstrookviewer KALB Salarisadviseurs Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Loonstrookviewer Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HET AANMAKEN VAN UW INLOG ACCOUNT... 3 INLOGGEN OP DE SALARISPORTAL...

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

ESJ Salarisadviesbureau. Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login. Loonstrookviewer

ESJ Salarisadviesbureau. Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login. Loonstrookviewer ESJ Salarisadviesbureau Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Loonstrookviewer Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - uw salarisspecificatie inzien

Nadere informatie

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig Pagina 1 van 5 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 01 december 2011 23:59 Onderwerp: Online Pro Update 2011.0.0.89: Mailing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople.

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople. Gebruiksaanwijzing Aan de slag met het Online Personeelsdossier van Support Your People Welkom als gebruiker van het Online Personeelsdossier. Deze handleiding is ontwikkeld om je snel wegwijs te maken

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.

1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3. 1. INLEIDING... 2 2. WERKEN MET VERZUIM... 3 2.1 INLOGGEN... 3 2.2 ZIEKMELDING... 4 2.3 HERSTELMELDING... 8 3. VERZUIMDOSSIER... 13 3.1 WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP)... 13 3.2 ZOEKEN OP DOSSIER...

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Vijf concrete voordelen van ehrm

Vijf concrete voordelen van ehrm Vijf concrete voordelen van ehrm Waarom het optimaliseren van HR processen loont Een Visma whitepaper Samenvatting De invoering van ehrm levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Doordat werknemers

Nadere informatie

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Inloggegevens en handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket voor de telefoon, versie 1.3 augustus 2017 Paragraaf 1: Inleiding Sinds 1 januari 2017 vinden salarisverwerkingen

Nadere informatie

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer?

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? DRV Salaris Online Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? Uw salarisadministratie bevat een schat aan informatie. Maar, welke informatie is voor

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Handleiding Urenstaat Applicatie

Handleiding Urenstaat Applicatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Professional... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Uren boeken en declaraties indienen... 3 1.2 Maandstaat... 3 1.3 Geboekte uren printen en gereed melden... 3 1.4 Jaaroverzichten...

Nadere informatie

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek melding Inzicht Grip Herstel melding Vervangingen Grip op bedrijfsvoering en sturen op onderwijskwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen...

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps 1 Structuur Kenmerken Architectuur van de Cloud Infra Platform Apps Functionaliteit Personeelsdossier Salarisadministratie Verloning HR Processen Rapportage 2 Kenmerken HR-2D Eenvoudig om mee te starten

Nadere informatie

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket

Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket Inloggegevens en handreiking AFAS InSite en AFAS Pocket voor de telefoon, versie 1.2. april 2017 Paragraaf 1: Inleiding Sinds 1 januari 2017 vinden salarisverwerkingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

NewsTime Special TT8. Dienstverband beëindigen. Dashboard

NewsTime Special TT8. Dienstverband beëindigen. Dashboard NewsTime Special TT8 Voorwoord Tijdens onze Museum Tour hebben wij de nieuwe versie van TimeTell gepresenteerd. Inmiddels is versie 8 vrijgegeven en via de downloadsectie beschikbaar. We zijn ontzettend

Nadere informatie

Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl

Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl Auteurs: Aïcha Ouaziki & Emily van den Heuvel Datum: December 2008 (versie 2.0) Inhoudsopgave Pag. Introductie 2 1. Inlogprocedure

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes VerzuimSignaal Versie: VS.2.050.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Pelosa: optimaal rendement in uw organisatie 2 2. PlanRad: het personeelsinformatiesysteem voor de kinderopvang 2 3. Relatiebeheer 3 4. Planning module 3 5.

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector

Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM. Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding voor eindgebruikers internet applicatie PAM Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector INTRODUCTIE Binnen de ambulancesector heeft het Coronel Instituut voor

Nadere informatie

UW ADMINISTRATIE ALTIJD UP-TO-DATE DOOR SNEL EN EENVOUDIG ONLINE SAMENWERKEN. Verschillende gebruikers aan het woord

UW ADMINISTRATIE ALTIJD UP-TO-DATE DOOR SNEL EN EENVOUDIG ONLINE SAMENWERKEN. Verschillende gebruikers aan het woord UW ADMINISTRATIE ALTIJD UP-TO-DATE DOOR SNEL EN EENVOUDIG ONLINE SAMENWERKEN Verschillende gebruikers aan het woord Welkom Salaris HRM Personeel Koppelingen INHOUD /04 Salaris Salarisverwerking op maat

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie