Bevlogen en betrokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevlogen en betrokken"

Transcriptie

1 Bevlogen en betrokken medewerkers zijn de sleutel tot succes in organisaties. Zij kunnen hun talenten verder ontplooien en effectiever samenwerken. Dit leidt tot betere resultaten. Maar hoe stimuleer je deze eigenschappen als organisatie en leidinggevende? ORMIT gaat ervan uit dat ieder mens unieke talenten bezit. Onder talent verstaan we niet alleen een bepaalde competentie; het gaat er ook om dat de juiste persoon, op het juiste moment op de juiste plek zit. Pas dan kan talent tot bloei komen. Maar dit is niet altijd het geval. Het is daarom belangrijk voor organisaties om te weten welke talenten ze in huis hebben, welke talenten er nodig zijn en welke talenten verder kunnen worden ontwikkeld. Het vinden, ontwikkelen en binden van talent noemen we talentisme. Maar talentontwikkeling is niet alleen voorbehouden aan organisaties. Medewerkers zelf hebben er belang bij te zorgen dat zij de juiste persoon, op het juiste moment en op de juiste positie zijn. Dit vergt persoonlijk leiderschap. Dat wil zeggen zelfinzicht (wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten, valkuilen, wat motiveert mij?), leervermogen en het lef om zelf keuzes te maken (wat is nodig, wat wil ik, wat wil de ander, hoe maak ik het verschil?). Deze integrale visie op talentisme vraagt aandacht en zorg van betrokken organisaties en medewerkers. Want op de verkeerde plek en met verkeerde timing zal een talent eerder verpieteren dan bloeien, en daar wordt niemand beter van. De perfecte match Als de wensen en verwachtingen van een medewerker en die van een organisatie goed op elkaar aansluiten, is de kans groot dat beide zullen slagen in hun doelstellingen. Dan is er sprake van een perfecte match. Bij deze zogenoemde fit zijn er veel raakvlakken tussen de persoonlijke waarden en doelen van het individu en de waarden en doelen van de organisatie. Individuele capaciteiten passen ook goed bij de functie-eisen. Hoe beter de fit, hoe beter de medewerker zijn talenten kan en wil inzetten voor de ambities van de organisatie. Een afnemende of zwakke fit - de verwachtingen van de medewerker en de realiteit op het werk botsen met elkaar - kan uiteindelijk leiden tot burn-out. 1 Door een sterke of toenemende fit neemt de bevlogenheid toe. 2 1 Wilmar Schaufeli en Dirk Enzmann, The burnout companion to study and practice: A critical analysis, Taylor & Francis, Wimar Schaufeli ea, Maakt arbeid gezond? Op zoek naar de bevlogen werknemer, De Psycholoog, 36: ,

2 Bevlogenheid en burn-out zijn twee zijden van dezelfde medaille. Psychologen Michael Leiter en Christina Maslach definiëren burn-out als uitputting, mentale distantie en een ervaren gebrek aan competentie. Ze typeren bevlogenheid met woorden als energie, betrokkenheid en competentie. 3 Volgens hoogleraren arbeid- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker kunnen burn-out en bevlogenheid elkaar afwisselen. Bevlogen werknemers kunnen opbranden, maar andersom kunnen opgebrande werknemers ook weer bevlogen raken. Overigens zijn bevlogen werknemers wel eens moe, maar deze vermoeidheid is niet invaliderend zoals bij een burn-out. Dergelijke vermoeidheid geeft eerder een voldaan gevoel. 4 Liever bevlogen dan tevreden Door een sterke fit ontstaat bevlogenheid. Schaufeli en Bakker 5 beschrijven bevlogenheid als een toestand van opperste voldoening die wordt gekenmerkt door: Vitaliteit Een vitale werknemer heeft veel energie, raakt niet snel vermoeid, beschikt over een grote mentale veerkracht, getroost zich veel inspanning op het werk en zet door, ook wanneer het tegenzit. Toewijding Een toegewijde werknemer is sterk betrokken bij het werk, is er enthousiast over en trots op, heeft het gevoel dat werk nuttig en zinvol is, en wordt door het werk uitgedaagd en geïnspireerd. Absorptie Een werknemer die wordt geabsorbeerd door zijn werk, gaat op een plezierige manier volledig op in het werk, vergeet andere dingen en ervaart dat de tijd voorbij vliegt. Ook wel bekend als flow. Zijn bevlogen medewerkers dan altijd ook tevreden medewerkers? Bevlogenheid en tevredenheid hangen tot op zekere hoogte samen. Zowel bevlogen als tevreden medewerkers hebben een hoge productiviteit en een positieve uitstraling naar klanten. Maar er is ook een belangrijk verschil. Bevlogenheid gaat namelijk gepaard met activiteit, terwijl bij tevredenheid verzadiging en inactiviteit komt kijken. 3 Christina Maslach en Michael Leiter, The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It, Jossey-Bass, Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker, Burnout en bevlogenheid, in: De Psychologie van Arbeid en Gezondheid, Bohn Stafleu van Loghum, Wimar Schaufeli en Arnold Bakker, Werk en welbevinden, naar een positieve benadering in de arbeids- en gezondheidspsychologie, Gedrag & Organisatie, 14: ,

3 gespannen ACTIEF opgewonden rusteloos ONPLEZIERIG werkverslaafd bevlogen gelukkig PLEZIERIG opgebrand tevreden bedroefd rustig vermoeid PASSIEF kalm Circumplex van welbevinden 6 Tevredenheid uit zich in gevoelens van rust en kalmte. Bevlogenheid leidt tot gevoelens van opwinding en geluk. Tevreden werknemers doen gewoon hun werk, vinden het verder wel goed en maken eerder een pas op de plaats. Hogere tevredenheid leidt daarom niet automatisch tot betere resultaten in organisaties. Opbrengst van bevlogenheid Bevlogen medewerkers zijn actieve medewerkers. Ze zijn productiever; ze nemen extra taken op zich en zijn meer bereid om hun collega s te helpen. 7 Bevlogenheid leidt tot hogere arbeidstevredenheid, toename van eigen initiatief en motivatie om te leren. Medewerkers hebben grotere belastbaarheid, melden zich minder snel ziek en in geval van ziekte herstellen sneller. Er is ook een positieve relatie tussen bevlogenheid en prestaties van organisaties. Uit onderzoek van de Amerikaan James Harter 8 blijkt dat teams met veel bevlogen mensen significant beter scoren op omzet (twaalf procent meer), klanttevredenheid (twaalf procent) en productiviteit (achttien procent) in vergelijking met teams met weinig bevlogen mensen. Er is bovendien minder verloop. 6 James Russel, Core Affect and the Psychological Construction of Emotion, Psychological Review, 110: , Willem van Rhenen, From stress to engagement, ArboNed/Coronel Instituut AMC Amsterdam, James Harter, Frank Schmidt en Hayes, Business-unit level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, Journal of Applied Psychology, 87: ,

4 Selecteren op bevlogenheid Een manier om meer bevlogenheid in de organisatie te brengen, is bevlogen mensen binnen te halen door middel van werving en selectie. De ene mens is meer ontvankelijk voor bevlogenheid dan de ander. 9 Bevlogen mensen: kunnen beter omgaan met tegenslag (emotionele stabiliteit); werken doelgericht (consciëntieusheid); onderhouden actiever en met meer plezier contacten (extraversie); leggen hun lat hoger en willen meer doen om doelen te bereiken (prestatiemotivatie); durven meer verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes (eigenaarschap); hebben een positiever beeld van zichzelf (zelfwaardering); geloven dat zij kwaliteiten in huis hebben om te doen wat ze willen doen ( persoonlijke effectiviteit); vinden zichzelf (mede-)verantwoordelijk voor behaalde resultaten (interne attributie) en pakken problemen en belemmeringen actiever aan (coping). Een bijkomend voordeel van het aannemen van bevlogen sollicitanten is dat die eigenschap tot op zekere hoogte besmettelijk blijkt. Nieuwe bevlogen medewerkers geven hun bevlogenheid vaak door aan anderen in de organisatie. Boeien en binden Naast een goede match tussen medewerker, zijn taken en organisatie, zijn er ook andere manieren om bevlogenheid te stimuleren. 10 Betekenisgeving Wees duidelijk over de betekenis van je organisatie, zorg dat een medewerker weet, ziet en voelt dat zijn werk toegevoegde waarde heeft. Waarden Communiceer duidelijk en consequent de waarden van de organisatie en handel er altijd naar, zowel intern als extern. Vertrouwen Versterk het vertrouwen van medewerkers in de organisatie en versterk het vertrouwen van leidinggevenden in medewerkers. Doelen Formuleer doelen waar medewerkers zich in herkennen en die ze inspirerend vinden. Maak duidelijk wat de voordelen zijn en welke waarden ermee worden gediend. Rechtvaardigheid Verdeel werkzaamheden, salaris, waardering en inspraak eerlijk. Leiderschapsstijl Stimuleer leiderschap dat, naast het resultaat, ook oog heeft voor de behoefte en ontwikkeling van medewerkers. 9 Lisette Boot, Tamara Lagas en Herman Steensma, Resultaten onderzoek werkbevlogenheid, inzichten, en suggesties, Humanage, Idem. 04

5 Meer bevlogenheid in vijf stappen 1. Geef aandacht aan de fit Bespreek geregeld met je medewerkers de mate waarin wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt. Wees transparant. Ga in gesprek over wat je van je medewerkers verwacht. Onderzoek wat medewerkers nodig hebben om hun talenten nog effectiever in te zetten. Bespreek ook gezamenlijk wat je beiden kunt doen als de fit afneemt. 2. Maak duidelijk wat je als organisatie belangrijk vindt Laat waarden meer zijn dan een aantal mooie termen. Formuleer concreet het wenselijke gedrag dat uiting geeft aan de waarden. Zie erop toe dat leidinggevenden en medewerkers hun werkzaamheden op basis van die waarden uitvoeren. Spreek elkaar aan wanneer dit niet gebeurt. Veranker de waarden in HR-processen en - instrumenten (bijv. performance management). 3. Koester wat goed is, verbeter waar mogelijk Focus op wat er goed gaat. Waardeer en koester wat goed is, verbeter waar mogelijk. Ontwikkel de organisatie door datgene wat goed is meer te doen. Vier en deel behaalde successen met elkaar. Benadruk talenten van mensen. Delegeer taken en verantwoordelijkheden op basis van talenten van de medewerkers. 4. Zie diversiteit als kans Stimuleer leidinggevenden om de verschillende talenten van hun medewerkers beter te benutten bij de verdeling van doelstellingen en taken. Ontwikkel leidinggevenden in hun vermogen om situationeel te sturen. Daag medewerkers uit om hun eigen visie te geven over dilemma s en verbeteringen van de organisatie. 5. Werk aan een positief leerklimaat Ontwikkel persoonlijk leiderschap bij leidinggevenden en medewerkers, zodat er meer openheid en motivatie ontstaat voor ontwikkeling. Stuur op groei van sterke punten en beloon ook inzet in plaats van alleen het resultaat. Meer informatie vindt u op of neem contact met ons op via

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Winst door Bevlogenheid

Winst door Bevlogenheid Willem van Rhenen,Theo Visser TRENDS Vertaling van de theorie van ontwikkeling naar de praktijk Winst door Bevlogenheid Over motivatie is al veel geschreven. De vraag: wat motiveert mensen?, boeit ons

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Waarom bevlogenheid? Is tevredenheid dan niet voldoende? prof.dr. Wilmar Schaufeli. Mei 2011. www.sn.nl/inzicht

Waarom bevlogenheid? Is tevredenheid dan niet voldoende? prof.dr. Wilmar Schaufeli. Mei 2011. www.sn.nl/inzicht Waarom bevlogenheid? Is tevredenheid dan niet voldoende? prof.dr. Wilmar Schaufeli Mei 2011 Het meten van arbeidstevredenheid De meeste organisaties houden periodiek een medewerkertevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoe haal ik méér uit tevreden personeel?

Hoe haal ik méér uit tevreden personeel? Hoe haal ik méér uit tevreden personeel? 90 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is tevreden; 20 procent is bevlogen. Tevreden werknemers zijn passief, bevlogen werknemers zijn actief. Bovendien

Nadere informatie

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Whitepaper Investeren in Talent Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Talent is the multiplier. The more energy and attention you invest in it, the greater the yield. The time you spend with

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Gedurende de afgelopen jaren is er in toenemende mate

Gedurende de afgelopen jaren is er in toenemende mate Bevlogenheid in Organisaties Een model om bevlogenheid te bevorderen Onder welke condities kunnen mensen bevlogen worden? Hoe draagt bevlogenheid bij aan prestaties en klanttevredenheid? In dit artikel

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17

Succesfactoren voor een gezonde onderneming. Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 2 Succesfactoren voor een gezonde onderneming 15 Winstgevende tandartspraktijk_210x210_v3.indd 15 19-06-2009 14:38:17 De winstgevende tandartspraktijk 2.1 Succes laat sleutels achter Succes is het vermogen

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Het waarom van succes HOOFDSTUK 5. Lessen in levenskunst voor toekomstige managers

Het waarom van succes HOOFDSTUK 5. Lessen in levenskunst voor toekomstige managers HOOFDSTUK 5 Lessen in levenskunst voor toekomstige managers De management development organisatie ORMIT scoort al jaren hoog op de lijst van Great Place to Work en mag zich één van de beste werkgevers

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste onderwerpen van tevredenheid in kaart te brengen.

Nadere informatie

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid 10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid Door: Pauline Miedema Duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsbeleid, integraal gezondheidsmanagement. Het klinkt allemaal prachtig en ook nuttig, maar wat

Nadere informatie

Passie als verdienmodel

Passie als verdienmodel Waar t hart vol van is... Passie als verdienmodel Inspiratie voor managers Yvonne t Hart Waar t hart vol van is... Passie als verdienmodel Inspiratie voor managers Yvonne t Hart Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bevlogen van Beroep. Arnold B. Bakker

Bevlogen van Beroep. Arnold B. Bakker Bevlogen van Beroep Arnold B. Bakker Bevlogen van Beroep Rede in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van hoogleraar in de Arbeids en Organisatiepsychologie aan de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

EEN ENGAGED EN ALIGNED WORKFORCE. Iedere organisatie droomt ervan

EEN ENGAGED EN ALIGNED WORKFORCE. Iedere organisatie droomt ervan EEN ENGAGED EN ALIGNED WORKFORCE Iedere organisatie droomt ervan 2015 Inhoud dossier 1. 2. 3. 4. 5. 6. Engagement Zonder engagement geen alignment Valkuilen Informeren, motiveren, ontwikkelen In 5 stappen

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Opinierend. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Abstract. Samenvatting. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid

Opinierend. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Abstract. Samenvatting. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid Opinierend De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid Arnold Bakker¹, Daantje Derks¹ Samenvatting Dit artikel geeft een overzicht van een nieuwe benadering van arbeid en gezondheid, namelijk de

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit -

Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - Medewerkertevredenheid - de spanning tussen ethiek en kwaliteit - mr R.A. de Vries en mw drs. T. Zeid - van Driel Dit artikel betreft een hoofdstuk uit Waarborging van Waarden, red. Annette Sillje, (april

Nadere informatie

Duurzame Professionals. Een groene kijk op bijzonder professionalschap

Duurzame Professionals. Een groene kijk op bijzonder professionalschap Duurzame Professionals Een groene kijk op bijzonder professionalschap Inhoud Voorwoord : p. 3 Bijzonder Professionalschap : p. 5 De duurzame focus : p. 7 Ontwikkelen gedrag : p. 9 Ontwikkelen talent :

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Over Dingerdis Customer Care

Over Dingerdis Customer Care Ronald Dingerdis Over Dingerdis Customer Care Dingerdis Customer Care helpt bedrijven om het klantgericht werken te optimaliseren. Waarschijnlijk denk je bij de term klantgericht werken direct aan je externe

Nadere informatie

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen

Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen Burnout bij je personeel: herkennen, voorkomen en genezen In drukke tijden is je personeel vatbaar voor stress. Hoe herken je een burnout, hoe voorkom je dat je personeel een burnout krijgt en wat doe

Nadere informatie

Goede leider motiveert juist niet

Goede leider motiveert juist niet Goede leider motiveert juist niet Hoe motiveer ik mijn medewerkers? Die vraag houdt de meeste managers momenteel bezig. Er zijn dan ook talloze artikelen en trainingen aan gewijd. Maar in de praktijk blijken

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie