Rabobank Cijfers & Trends

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Cijfers & Trends"

Transcriptie

1 Vier scenario s en strategie De ontwikkeling van online retail is omgeven door verschillende onzekerheden. Wat zijn de gevolgen voor het winkellandschap? De Rabobank heeft een viertal scenario s ontwikkeld en geeft aan welke acties retailers nu al kunnen ondernemen om in te spelen op deze ontwikkelingen. De cijfers over online retail (zie figuur 1) laten twee ontwikkelingen zien. De online markt groeit nog steeds, terwijl de totale (non-food) retail markt al jaren daalt. Het groeitempo van online vlakt af omdat de markt in een volwassenheidsfase komt. Verschillende spelers begeven zich op de online markt: online: pure players zoals wehkamp.nl, bol.com en Zalando; fysiek: retailers die een online operatie koppelen aan hun bricks and mortar model (fysieke winkels); bedrijven die meteen kiezen voor een combinatie van online en fysiek, oftewel bricks and clicks (bijvoorbeeld Coolblue); nieuwe spelers kloppen op de deur, zoals Amazon, merkeigenaren die kijken naar (verdere) voorwaartse integratie (bijvoorbeeld Apple, Hugo Boss) en uitgevers die hun klantenbasis verder willen vergroten en benutten via retail (bijvoorbeeld TMG, Sanoma). Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe hard groeit de online markt en welk aandeel van de totale markt gaat het krijgen? Wie krijgen een aandeel in deze online markt? Bestaande spelers of juist nieuwe toetreders? En wat zijn dan de gevolgen voor het toe komstige winkellandschap? Om deze toekomst nader te verken nen heeft de Rabobank een aantal scenario s ontwikkeld. Daarbij zijn twee varianten gekozen bij twee onzeker heden wat samen leidt tot een viertal scenario s. De twee onzekerheden zijn: de groei van de online markt en de mate waarin bestaande spelers hun business model kunnen aanpassen aan de groeiende online markt (zie figuur 2). Groei online: gematigd of fors? In het scenario gematigde groei wordt ervan uitgegaan dat online retail in een verdere fase van volwassenheid komt en dat het huidige groeitempo van ca. 9% per jaar nog iets verder afzwakt richting 6-8%. De markt blijft wel groeien, omdat de technologische ontwikkeling doorzet en omdat online duidelijke voordelen biedt voor de consument (gemak, 24/7, goede prijsperceptie). Het aandeel van online in de totale non-food retailmarkt groeit van ca. 9% in 2012 naar ca. 18% in Figuur 1 Groei online retail P 120% Jaarlijkse groei totale online consumentenbestedingen 100% 112% 80% 60% 69% 78% 40% 20% 32% 36% 32% 27% 38% 27% 17% 11% 9% 9% 8% P Bron: Thuiswinkel.org

2 Het scenario forse groei veronderstelt een forse acceleratie van het huidige groei tempo in de richting van 25% per jaar. Een dergelijke acceleratie wordt gedreven door een combinatie van verdergaande technologische ontwikkeling (sneller internet, mobiel internet, Apps), snellere acceptatie van nieuwe technologie door de consu ment en nieuwe online spelers, zoals Amazon die de markt vergroten (zoals Zalando dat gedaan heeft en nog steeds doet in schoenen/mode). In dit scenario stijgt het aandeel van online in non-food retail naar ca. 55% in Fysieke retailers: aanhaken of afhaken Bestaande, fysieke retailers die het grootste deel van hun omzet uit bricks halen hebben nu nog steeds het overgrote deel van de totale non-food markt in handen (ca. 95% in 2012). Zij zijn momenteel bezig met het koppelen van de clicks aan hun businessmodel om daarmee een deel van de online markt te verkrijgen. De vraag is of dit lukt en of zij in staat blijken te zijn om marktaandeel te winnen van de pure players. In het scenario aanhaken lukt dit. De fysieke retailers weten hun sterke punten naamsbekendheid, relevantie voor de consument, winkels als onderdeel van het omnichannel model, samenwerken met andere spelers in online platforms goed te benutten en bouwen een succesvol omnichannel model. Hun groei in online ligt 25% boven de marktgroei waardoor zij marktaandeel winnen van de pure players. Hiermee houden zij ook bij een sterke groei van de online markt het grootste deel van de totale non-food retailmarkt in handen. In het scenario afhaken komt het omnichannel model niet goed van de grond. Online is toch een ander vak dan offline en de fysieke retailers slagen er onvoldoende in om de benodigde kennis en vaardigheden te verwerven (op eigen kracht of via samenwerking) en te combineren met de fysieke retailoperatie. Verder blijkt het hebben van fysieke winkels eerder een nadeel te zijn dan een voordeel, omdat dit een keuze voor een eenduidige online strategie in de weg staat. Pure players hebben deze ballast niet en zijn daardoor succesvoller online. Verder spelen beperkte financiële middelen de fysieke retailers parten in dit scenario. Zij zijn en worden hard geraakt door de daling van de retailomzet en hebben onvoldoende middelen om in online activiteiten te investeren. Pure players hebben hier minder last van omdat zij juist groeien in een dalende markt. Het scenario afhaken veronderstelt dat de fysieke retailers slechts een kwart van de marktgroei in online pakken, waardoor zij flink marktaandeel in online verliezen. Indien de groei van online gematigd is, geeft dit een relatief beperkte verschuiving van marktaandelen. Bij een forse groei van online hebben de fysieke retailers in 2020 slechts 11% van de online markt en ongeveer de helft van de totale retailmarkt in handen. Figuur 2 Twee onzekerheden, vier scenario s aanhaken Evolutie Revolutie Aanpassing businessmodel door bestaande bricks and mortar retailers Sanering Ontwrichting afhaken gematigd Groei van de online markt fors

3 sanering Online groeit gematigd met ca. 7% per jaar. Omdat de totale non-food markt krimpt, stijgt het aandeel online van ca. 9% in 2012 naar ca. 18% in Fysieke retailers spelen niet goed in op de groeiende online markt en krijgen niet hun fair share. Pure players winnen marktaandeel en er komt ruimte voor nieuwe spelers die wel goed op de online markt kunnen inspelen. Denk aan merkeigenaren die direct aan de eind consument gaan verkopen uitgevers die hun klantenbasis gaan benutten door te gaan retailen en internetbedrijven, zoals Google, die beschikken over technologie, consumenten - relevantie en klantenkennis. De fysieke retailers zien hun winkelomzet dalen met gemid deld 3% per jaar en vinden slechts beperkte compensatie in groei van online. Retailers zullen m² gaan afstoten (minder winkels, kleinere winkels) om de wegval len de omzet te compenseren en zijn niet geneigd om winkels open te houden in het kader van omnichannel, omdat dit model onvoldoende van de grond komt. evolutie Evenals in het scenario Sanering groeit de online omzet met ca. 7% per jaar. Nu spelen fysieke retailers wel goed in op de groeiende online markt door het bouwen van een omnichannel model en het integreren van alle kanalen. Zij winnen marktaandeel in online en dit geeft minder ruimte voor pure players en voor nieuwe spelers. Er zijn twee effecten op het winkelvastgoed. Ten eerste zien de fysieke retailers hun winkel netwerk als onderdeel van hun succesvolle omnichannel model. Zij willen dit netwerk behou den en sluiten hooguit in beperkte mate winkels. Dit kan ook omdat offline het grootste onderdeel van de markt blijft (ruim 80% in 2020). Ten tweede zullen de winkels kleiner worden. Door integratie van internet in de winkel (omnichannel) hoeft de retailer niet meer de gehele collectie in de winkel te hebben. De winkel verschuift van puur verkooppunt naar een combinatie van verkooppunt (nog steeds gaat een groot deel van de omzet offline), servicepunt, experience center en onderdeel van het retailmerk. Ook heeft de retailer behoefte aan kostenbesparing. De fysieke winkelomzet daalt immers met 3% per jaar. De winkels zijn wel nodig maar de retailer kan ook met minder m² per winkel uit de voeten. revolutie De groei van online komt in een stroomversnelling en klimt naar 25% per jaar. Bij een krimpende totale non-food retailmarkt wordt het aandeel online dominant (ca. 55% van de markt in 2020). Bestaande retailers spelen goed in op de snel groeiende online markt en winnen marktaandeel met hun omnichannel model. Er is minder ruimte voor pure players en nieuwe spelers. Omdat de groei van online fors is, zal het omnichannel model van de fysieke retailers versneld uitgerold moeten worden. Door integratie van internet in de winkel zullen winkels in ieder geval kleiner worden. Doordat fysieke winkels snel veel marktaandeel verliezen de fysieke winkelomzet daalt gemiddeld ca. 10% per jaar tussen 2012 en 2020 worden de fysieke retailers gedwongen om hun winkelnetwerken te saneren. Immers het relatief kleine aandeel offline (45% in 2020) rechtvaardigt geen groot en dicht winkelnetwerk. Om het omnichannel model toch te laten werken met minder winkels, zullen de retailers andere en/of gedeelde ophaal- en servicepunten openen. ontwrichting De groei van online komt in een stroomversnelling en klimt naar 25% per jaar. Online is 55% van de markt in Bestaande, fysieke retailers spelen niet goed in op deze snel groeiende online markt. Pure players en nieuwe spelers winnen snel marktaandeel en pakken 90% van de online markt en bijna 50% van de totale markt in De fysieke retailers zijn de regie volledig kwijt. Zij verliezen immers in hoog tempo offline omzet (10% per jaar) en weten dat nauwelijks met online omzet te compenseren (groei gemiddeld 6% per jaar). Hun winstgevendheid komt flink onder druk. Winkels zullen in rap tempo sluiten en er komt een forse shake-out. De winkelsluitingen worden enigszins gecompenseerd doordat pure players en nieuwe spelers winkels openen of open houden als onderdeel van hun omnichannel model.

4 De belangrijkste uitkomsten van de scenario s zijn in figuur 3 en 4 opgenomen. Figuur 3 Aandeel online in de totale non-food retailmarkt 60% 50% 40% 30% 20% 10% P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P gematigde groei forse groei Figuur 4 Aandeel bestaande spelers in totale non-food retailmarkt (fysiek en online) 100% 90% Fysiek 80% 70% 3% 4% 7% Online 60% 50% 29% 40% 30% 91% 82% 82% 6% 20% 10% 46% 46% 2012 sanering 2020 evolutie 2020 revolutie 2020 ontwrichting 2020 Wat gaat er gebeuren? De ontwikkelingen zijn onzeker en kunnen naar elk van de geschetste vier scenario s leiden. Sommige scenario s zijn meer waarschijnlijk dan andere. De Rabobank denkt dat een forse groei van de online markt waarschijnlijker is dan een gematigde groei. Dit op basis van de verdere technologische ontwikkeling van online, de nieuwe jonge generatie die helemaal vertrouwd is met online kopen en het fysieke retaillandschap in Nederland dat redelijk vlak is met weinig onderscheidende formules, die uitnodigen om fysiek te gaan winkelen. Bestaande, fysieke retailers hebben een grote achterstand op andere spelers qua kennis en vaardigheden op gebied van online. Vaak missen zij de schaalgrootte en financiële middelen om te investeren. Daarom lijkt afhaken meer waarschijnlijk dan aanhaken. Het scenario ontwrichting is daarom in de visie van de Rabobank het meest waarschijnlijk. Dit is echter een algemeen beeld dat per sector, subsector en zelfs per bedrijf sterk zal kunnen verschillen.

5 Wat moeten retailers nu doen? Wat kunnen retailers doen, gegeven deze onzekerheden? De Rabobank ziet vijf strategische acties: omnichannel, onderscheidend vermogen, samenwerking, flexibiliteit en actief portfoliobeleid. Bouwen omnichannel model Alle scenario s gaan uit van een groei van de online omzet, terwijl de totale non-food retailmarkt krimpt. Retailers moeten dus inspelen op online om nog een stukje groei mee te pakken. De winkels van fysieke retailers kunnen een voordeel bieden ten opzichte van de pure players. Dit is immers een onderdeel van het omnichannel model dat pure players niet kunnen bieden. Fysieke retailers moeten hun potentiële voordeel benutten door een omnichannel model te bouwen: een combinatie en integratie van de kanalen die voor de consument relevant zijn. Creëren van onderscheidend vermogen In een stilstaande of krimpende markt komt het meer en meer aan op het onderscheidend vermogen. Zorg dat de klant voor jou kiest en niet voor de concurrent. Dit geldt zowel voor online als voor fysiek en ook het onderscheidend vermogen tussen beide kanalen moet nadrukkelijk worden gemaakt. Een fysieke retailer kan gebruik maken van elementen die online niet te realiseren zijn: ruiken, proeven, passen, ervaren, beleven, persoonlijk contact. Deze elementen moeten dan wel duidelijk onderdeel worden van de fysieke retailformule. Als de klant niet geprik keld wordt om fysiek te gaan winkelen op basis van dit onderscheidend vermogen kiest hij vanzelf wel voor online. Ook kennis van de klant is in dat verband belangrijk. Bij online retailen wordt automatisch de nodige informatie over de klant en zijn voor keuren verzameld. Veel fysieke retailers weten te weinig van hun klanten en/of doen te weinig met die informatie. Daarmee hebben ze een achterstand op online retailers. Samenwerking op online en vastgoed In de Thema-Update van maart 2013 Zonder samenwerking geen groei hebben wij het belang van samenwerking voor de retail sector uiteengezet. Toegespitst op de hiervoor behandelde onderwerpen zijn er vooral twee punten waarbij samenwerking relevant is: online en vastgoed. Door samen werking met andere retailers, merk eige naren en/of platformbouwers kunnen retailers zorgen voor zoveel mogelijk touch points met consumenten, naast uiteraard de eigen webwinkel(s). Hiermee wordt het ge noem de omnichannel model maximaal benut en wordt een zo groot mogelijk deel van de online markt gepakt. Op het gebied van vastgoed is het belangrijk om de samenwerking te zoeken met vastgoedeigenaren en met andere retailers. Vastgoed eigenaren en retailers hebben dezelfde belangen en worden betaald uit dezelfde consumenteneuro s. Andere retailers in de winkelstraat of het winkel centrum zijn niet zozeer concurrenten, maar meer partners in het aantrekke lijk maken en houden van de winkelomgeving. In deze gezamenlijkheid en in nauwe samen wer king met andere stake holders, waaronder bijv. gemeenten moet gewerkt worden aan de relevantie van winkelomgevingen voor de consument. Dit is immers het ultieme doel voor iedereen. Omzet gerelateerde huur kan helpen om ook vast goedeigenaar belang te geven bij optimalisatie van bezoekers stromen, maar de samenwerking zou veel breder en dieper moeten zijn. Maximale flexibiliteit in businessmodel De ontwikkelingen rond online en de gevol gen voor winkelvastgoed zijn onzeker. Een flexibel businessmodel is nodig om snel op veranderende ontwikkelingen in te kunnen spelen. Het huren van winkels past daar beter bij dan winkelvastgoed in eigendom. Ook moet gestreefd worden naar zo kort mogelijke huurcontracten. Qua winkel in richting kunnen ook keuzes gemaakt worden die bijdragen aan de flexibiliteit. Bijvoorbeeld het kiezen voor winkelinrichting met een relatief beperkte levensduur en voor inrichting die relatief gemakkelijk is over te schakelen naar kleinere oppervlaktes ( modulaire inrichtingsconcepten ).

6 Figuur 5 Beoordeling winkelportfolio Beoordeling Acties Functie van de winkel Wat is functie van de winkel Verkooppunt, servicepunt (omnichannel), onderdeel merk Kan functie worden veranderd Heroverweging functies Toevoegen functies, bijv. pick-up point voor derden Winstgevendheid Omzet/winst per m2, nu en in de toekomst Voldoet winstgevendheid aan criteria, gegeven functie(s) van de winkel Huur en overige voorwaarden heronderhandelen Aantal m² terugbrengen Winkelgebied Wat is functie winkelgebied: gemak of vermaak Hoe relevant is het winkelgebied voor consumenten Zijn functie en consumentenrelevantie houdbaar naar de toekomst Functie/relevantie verbeteren in samenweking met anderen Andere locatie kiezen Sluiten Actief beleid rond de winkelportfolio De bestaande en toekomstige winkelportfolio moet permanent tegen het licht worden gehouden (zie figuur 5). Het gaat daarbij niet alleen om de eigen winkels in het kader van het eigen (omnichannel) businessmodel, maar ook op de functie van het omliggende winkel gebied. Immers: een goede winkel in een winkelgebied dat zijn functie verliest, zal op termijn niet succesvol zijn. Wat is de functie van het winkelgebied: gemak (boodschappen doen, buurtwinkels) of vermaak (oriënteren, stadten )? Hoe relevant is het winkelgebied in de ogen van de consument? Zijn functie en consumenten relevantie houdbaar, gegeven de ontwikkelingen bij andere, concurrerende winkelgebieden? Op basis van deze evaluatie moet een actieplan worden gemaakt. Acties die genomen kunnen worden omvatten: heronderhandelen huur/overige voorwaarden, vergroten relevantie winkelgebied in samenwerking met anderen, terugbrengen oppervlakte, zoeken andere bestemming (bijvoorbeeld winkel laten dienen als pick-up point voor anderen), zoeken van een nieuwe locatie voor de winkel, sluiten. Gegeven de te verwachten groei van online is het verstandig om zeer kritisch te zijn ten aanzien van nieuwe winkelopeningen. Contactgegevens Jos Voss is senior industry analyst bij Rabobank International Alexander Heijkamp is sectormanager Detailhandel bij Rabobank Nederland Reacties? of Disclaimer: deze publicatie is met zorg samengesteld, maar beoogt niet volledig te zijn. Deze informatie is gebaseerd op de situatie van oktober Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL 1 Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 ALTIJD (MOBIEL) ONLINE 2 2011 2014 MOBIEL INTERNET 2015 2011 42% 2014 67% 14% 56% Smartphone en Tabletbezit in Nederland 90% smartphonegebruik

Nadere informatie

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan De Retail Evolutie 2015-2020 Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan Alexander Nijeboer, retailstrateeg Li Moon alexander@limoon.nl Li Moon, een toonaangevend retailreclamebureau Wij

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

analyse DOOR: JOS VOSS EN ALEXANDER HEIJKAMP

analyse DOOR: JOS VOSS EN ALEXANDER HEIJKAMP De winkel Verandering is al een tijd het devies binnen retail. De traditionele winkel neemt in razend tempo afscheid van onze winkelstraten. In plaats daarvan moeten toekomstbestendiger formules opdoemen;

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Doe-Het-Zelf: Tijd voor nieuwe wegen! De omzet in de Doe-Het-Zelf markt staat al enige jaren onder druk en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet positief. Toenemende concurrentie, gebrek aan

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 1 Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek > 5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Moeizaam eerste halfjaar

Moeizaam eerste halfjaar MACINTOSH RETAIL GROUP NV H1 2012 Moeizaam eerste halfjaar Analistenbijeenkomst 26.07.2012 1 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh in H1 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh financieel H1 2012

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2012 Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt Analistenbijeenkomst 28.02.2013 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen MUSEUMWEBSHOPS.NL E-commerce integreert met de hele organisatie MUSEUM WINKEL MUSEUM WEBWINKEL IDENTITEIT SPIRITUALITEIT TENTOONSTELLING

Nadere informatie

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen DDMM Nieuwsbrief 4, augustus 2014 Mobiele metingen stabiel Bereiksopbouw van sites en apps Bancaire apps vergeleken Over het DDMM- onderzoek 3 4 5 6 Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen Consumenten

Nadere informatie

@ Bereik. Iedereen is online. Internetpenetratie. Classic Internet Time: 65 minuten per dag New Internet Time: 28 minuten per dag

@ Bereik. Iedereen is online. Internetpenetratie. Classic Internet Time: 65 minuten per dag New Internet Time: 28 minuten per dag Het Nieuwe Winkelen @ Bereik 90% Internetpenetratie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Frankrijk Duitsland Nederland Verenigd Koninkrijk 10% 0% Iedereen is online Classic Internet Time: 65 minuten per dag New

Nadere informatie

Waar gaat het heen met de retail?

Waar gaat het heen met de retail? Waar gaat het heen met de retail? De cijfers van de retail liegen er niet om. Meer dan 50% van de winkels lijdt verlies, de omzet van de Non- food daalde tot nu toe met 6%. In de winkels daalde de omzet

Nadere informatie

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal

Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Cross Channel is King De klant is van ons allemaal Sector Advisory Retail 30 mei 2011 Frank Quix Q&A Research & Consultancy Photo: wugly.nl, 2011 Cross Channel is King Kanaal conflict is passé Cross Channel

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

cross channel retail update 2014

cross channel retail update 2014 cross channel retail update De invloed van online winkelen cross channel retail update Inleiding koopgedrag in kaart Motieven voor online en offline winkelen. Fysieke winkels maken inhaalslag. Een indruk

Nadere informatie

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel.

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel. HET VOORSPELLEN VAN MARKTPOSITIES IN DE FASHION MARKT De wereld van fashion retail is drastisch aan het veranderen. Consumenten geven minder uit aan kleding en schoenen en doen dit vaker online. Nieuwe

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Mobile Augmented Media

Mobile Augmented Media Mobile Augmented Media The Future of Bricks-and-Mortar Samenvatting Mark Slijkhuis MSc > Introductie onderzoek Commercieel vertrekpunt Drievoudige onderzoeksdoelstelling Het gerenommeerde Marketing Science

Nadere informatie

Retail2020 en de effecten op de binnenstad

Retail2020 en de effecten op de binnenstad Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland Retail2020 en de effecten op de binnenstad Drs. M.H.J. Evers Manager Leden & Advies bij CBW Mitex Retail 2020 en de effecten op de binnenstad VOGON

Nadere informatie

Seminar 2014/2015 Guido Veldhuijzen Marvin Fernandes. onderzoeksverslag retail revolution

Seminar 2014/2015 Guido Veldhuijzen Marvin Fernandes. onderzoeksverslag retail revolution Seminar 2014/2015 Guido Veldhuijzen Marvin Fernandes onderzoeksverslag retail revolution Motivatie voor dit onderwerp Na mijn stage een jaar geleden ben ik samen met een partner Guido de Boer een studio

Nadere informatie

Vervagende grenzen Duidelijke contouren. 12 mei 2015 Karen Strijker & Frank van der Sluys

Vervagende grenzen Duidelijke contouren. 12 mei 2015 Karen Strijker & Frank van der Sluys Vervagende grenzen Duidelijke contouren 12 mei 2015 Karen Strijker & Frank van der Sluys De veranderende mens technologie en kennis mogelijkheden en voorkeuren perceptie demografie # Concentratiebewegingen

Nadere informatie

Macintosh Retail Group Strategie update Versnelde transformatie

Macintosh Retail Group Strategie update Versnelde transformatie Macintosh Retail Group Strategie update Versnelde transformatie Januari 2013 Agenda: De retail realiteit Cross channel uitrol Transformatieprogramma MacFit Goodwill impairment 2012 Waar willen we naar

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Digitale Ongelijkheid

Digitale Ongelijkheid Digitale Ongelijkheid klantenservice via digitale media Dr. Alexander van Deursen Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Toegang tot digitale media Motivatie 5% niet gemotiveerd om internet te gebruiken

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Groothandel 2016: De dreiging van meer transparantie in de zakelijke markt

Groothandel 2016: De dreiging van meer transparantie in de zakelijke markt Groothandel 2016: De dreiging van meer transparantie in de zakelijke markt Hoe ontwrichting van de consumentenmarkt zich voortzet in de zakelijke markt De belangrijkste oorzaak van de ontwrichting van

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Op elkaar reageren? Kolomspeler. Rijspeler. Is prijsverlaging zinvol? Opbrengstenmatrix. Schoenengigant. Geen prijsverlaging

Op elkaar reageren? Kolomspeler. Rijspeler. Is prijsverlaging zinvol? Opbrengstenmatrix. Schoenengigant. Geen prijsverlaging It s a deal! Kolomspeler Schoenengigant Rijspeler Geen prijsverlaging Footfeel Geen prijsverlaging ( 4500; 6000) Is prijsverlaging zinvol? Schoenengigant Geen prijsverlaging Footfeel Geen prijsverlaging

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Whitepaper over de nieuwe online ordening: VIJF NIEUWE E-TAILING MODELLEN OM REKENING MEE TE HOUDEN

Whitepaper over de nieuwe online ordening: VIJF NIEUWE E-TAILING MODELLEN OM REKENING MEE TE HOUDEN Whitepaper over de nieuwe online ordening: VIJF NIEUWE E-TAILING MODELLEN OM REKENING MEE TE HOUDEN Auteurs: Jill Eekhart en Axel Groothuis Eurogroup Consulting Mei 2013 SAMENVATTING In tegenstelling tot

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting rapport expertgroep Omni-channel Organisatie Voor het uitvoeren van het onderzoek is een model gekozen dat is afgeleid van het 7S model van McKinsey. Aan de hand van het onderstaande model

Nadere informatie

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V.

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Datum: 12-05-2015 John Patrick Jansen - 18 jaar werkzaam in het vastgoed - 15 jaar bedrijfsmakelaar - Retailspecialist

Nadere informatie

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Amsterdam, 2 april 2015 Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Op 1 april 2015 vond het werkatelier in de Leidse regio plaats onder begeleiding van Retail Management Center (RMC).

Nadere informatie

Webwinkellogistiek Onderzoek 2012

Webwinkellogistiek Onderzoek 2012 Webwinkellogistiek Onderzoek 2012 150 Nederlandse webshops 100 Duitse webshops 100 Australische webshops logistiek getest 35 tips om webshoplogistiek te verbeteren and Slegers en Nando van Essen Logistiek

Nadere informatie

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten WPM Retail Shopping Center Consult en de nieuwe retailwereld Shopping Center Consult (SCC) SCC richt zich op een versterking van het functioneren van winkelgebieden met als doel waardeoptimalisatie van

Nadere informatie

Beacons. Dichterbij de consument

Beacons. Dichterbij de consument Beacons Dichterbij de consument Inhoud Beacons: waarom? 3 Wat is het? Hoe werkt het? Toepassingen 5 Pushberichten op locatie Indoor navigatie De toekomst 7 www.qanda.nl 2 Beacons: waarom? www.qanda.nl

Nadere informatie

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen BLOEMENDETAILHANDEL Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de bloemendetailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

TABAKPLUS ONDERZOEK 2011. Resultaten 3 jaar onderzoek in combinatie met andere bronnen

TABAKPLUS ONDERZOEK 2011. Resultaten 3 jaar onderzoek in combinatie met andere bronnen TABAKPLUS ONDERZOEK 2011 Resultaten 3 jaar onderzoek in combinatie met andere bronnen 1 AGENDA TRENDS EN ONTWIKKELINGEN TABAK EN GEMAK IN NEDERLAND HET KOOPGEDRAG DE AANKOOPKANALEN VERGELEKEN DE TABAK

Nadere informatie

Online Retail: een introductie

Online Retail: een introductie Online Retail: een introductie Projectbureau A7/Westergo 14 november 2011 Programma vanavond Introductie online retail - Trends; - Marktomvang en marktontwikkeling; - Kansen en bedreigingen - Nabije toekomst

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant

Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant Werk aan de winkel! Succesvol met Het Nieuwe Winkelen omgaan: ken en koester uw klant Titia van der Veen Inleiding. Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw zijn stadscentra in Nederland steeds levendiger geworden.

Nadere informatie

Internet: alles wordt anders

Internet: alles wordt anders Internet: alles wordt anders Prof Dr C.N.A. Molenaar Twee miljoen winkelmeters in de stad gaan verdwijnen De komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. In totaal zal er

Nadere informatie

Webwinkellogistiek Onderzoek 2012

Webwinkellogistiek Onderzoek 2012 Webwinkellogistiek Onderzoek 2012 150 Nederlandse webshops 100 Duitse webshops 100 Australische webshops logistiek getest 35 tips om webshoplogistiek te verbeteren and Slegers en Nando van Essen Logistiek

Nadere informatie

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Bijeenkomst Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek Monique van Plateringen & Annemarie Kuijer 9 februari 2015 Introductie Sprekers Annemarie Kuijer, sectormanager

Nadere informatie

Succesvol met vergelijkingssites. Ben Kerkhof - CEO Compare Group Webwinkel Vakdagen 2009

Succesvol met vergelijkingssites. Ben Kerkhof - CEO Compare Group Webwinkel Vakdagen 2009 Succesvol met vergelijkingssites Ben Kerkhof - CEO Compare Group Webwinkel Vakdagen 2009 1 Even voorstellen Ben Kerkhof: CEO Compare Group Compare Group exploiteert meerdere toonaangevende prijs en product

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

Amazon will always compete with you in any business, no partnership

Amazon will always compete with you in any business, no partnership Reflectie op Amerikareis Shopping 2020 Op het congres Shoppingtoday in Almere heb ik op 26 september de belangrijkste bevindingen van de studiereis van Shopping 2020 gepresenteerd. Bevindingen die spraakmakend

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Door : Merel Vermijs. Het platform voor de Nederlandse vouwkartonnageindustrie. Presentatie Packaging Innovations Fair 27 november 2013

Door : Merel Vermijs. Het platform voor de Nederlandse vouwkartonnageindustrie. Presentatie Packaging Innovations Fair 27 november 2013 Het platform voor de Nederlandse vouwkartonnageindustrie Presentatie Packaging Innovations Fair 27 november 2013 Door : Merel Vermijs Packaging Innovations 2014 1 Vouwkarton Platform Nederland Hét platform

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen 2 Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken

Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Uitgeef intelligence Paywalls anno 2013 Of hoe uitgevers langzaam anders leren denken Whitepaper op basis van onderzoek onder (online) uitgevers juni 2013 > Samenvatting Uitgeef intelligence Van procesindustrie

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Het einde van de opruiming

Het einde van de opruiming Het einde van de opruiming Een voorrecht voor klanten, een ergernis voor winkels; de continue opruiming in de winkelstraten. De kortingspercentages kunnen oplopen tot 70% wat er toe leidt dat klanten aankopen

Nadere informatie

Belgium E-com Valley. Dominique Michel Ceo Comeos. Slotevent VIL 4 e-boost 23 juni 2015

Belgium E-com Valley. Dominique Michel Ceo Comeos. Slotevent VIL 4 e-boost 23 juni 2015 Belgium E-com Valley Dominique Michel Ceo Comeos Slotevent VIL 4 e-boost 23 juni 2015 2 Inhoud I. E-commerce vandaag II. Delokalisatie van digitale activiteiten III. Wat staat op het spel? 3 I. E-commerce

Nadere informatie

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen?

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? 1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? Themabericht: De Nederlandse krantensector De Nederlandse krantensector is een sterk geconcentreerde sector. De belangrijkste ontwikkelingen waar zij op dit moment

Nadere informatie

Online Lead Generation 22 februari 2007

Online Lead Generation 22 februari 2007 Emerce Update Online Lead Generation 22 februari 2007 Jeroen Korving Business Development Manager 14.05-14.30 uur 1 Agenda Korte markt analyse Hoe werkt een prijs- en productvergelijker? Hoe ga je om met

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Verticale integratie is het zodanig organiseren van. Verticale integratie 3.0 in vizier. visie

Verticale integratie is het zodanig organiseren van. Verticale integratie 3.0 in vizier. visie Verticale integratie 3.0 in vizier wordt Door toenemende concurrentie en meer technologische mogelijkheden komt verticale integratie in een volgende fase. Zo hebben de mogelijkheden van 3D-printing grote

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

E-commerce &digital@torfs. November 2014

E-commerce &digital@torfs. November 2014 E-commerce &digital@torfs November 2014 Facts & Figures Schoenen Torfs Familiebedrijf Pur Sang Sinds 1948, 3 de 4 de generatie Filiaalhandel schoenen 73 winkels, 580 medewerkers Omzet 2013: 113K Verdubbeling

Nadere informatie

INFORMATIE. Schoolstraat 98 2251 BK Voorschoten Telefoon : 071-2340044 E-mail : info@belle-boutique.nl Website : www.belle-boutique.

INFORMATIE. Schoolstraat 98 2251 BK Voorschoten Telefoon : 071-2340044 E-mail : info@belle-boutique.nl Website : www.belle-boutique. Waarom uw winkel in de winkel starten bij Belle Boutique? OMZET VERHOGEND (EXTRA) FYSIEKE VERKOOPPUNT A1 VERKOOPLOCATIE VERGROTING VAN NAAMSBEKENDHEID PERSOONLIJKE AANDACHT ERVAREN VERKOOPMEDEWERKERS GEEN

Nadere informatie

BRONS. Prijsvergelijken wordt webwinkelshoppen. Eigen Fabrikaat, Wise Crackers

BRONS. Prijsvergelijken wordt webwinkelshoppen. Eigen Fabrikaat, Wise Crackers BRONS Case: Adverteerder: Bureaus: Categorie: Prijsvergelijken wordt webwinkelshoppen Beslist.nl Eigen Fabrikaat, Wise Crackers Gedragscampagnes Beslist.nl: Prijsvergelijken wordt webwinkelshoppen De meest

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Quickscan naar de betekenis van internetwinkelen voor de mobiliteit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser Jan Francke Juni 2013 Analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid dat is waar het

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Welkom bij bol.com! 1

Welkom bij bol.com! 1 Welkom bij bol.com! 1 Wat gaan we vandaag doen.. 13.00-13.05 uur Kick-off: Gebra à Maarten Mulder 13.05-13.15 uur Welkom bij bol.com à Kevin 13.15-14.00 uur De wereld van online retailen à Rob 14.00-14.15

Nadere informatie

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011.

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011. Samenwerken voor een rendabele keten Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd Even voorstellen Curriculum Vitae strategie en structuur PricewaterhouseCoopers PWC Consulting IBM Business Consulting

Nadere informatie

Winkelleegstand van meer dan 10% dreigt. Naast rem op nieuwe plannen ook sanering noodzakelijk

Winkelleegstand van meer dan 10% dreigt. Naast rem op nieuwe plannen ook sanering noodzakelijk Winkelleegstand van meer dan 10% dreigt Naast rem op nieuwe plannen ook sanering noodzakelijk ING Economisch Bureau / januari 2016 Leegstand naar dubbele cijfers? De winkelleegstand in Nederland dreigt

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Vaag virtueel of. bloedserieuze business

Vaag virtueel of. bloedserieuze business Vers-retail online: Vaag virtueel of bloedserieuze business Kenniscafé van de toekomst, 13 december 2012 Nando van Essen Vers-retail online: Vers-retail online: Online retail: Stormachtige ontwikkeling

Nadere informatie

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De digitale revolutie vindt nu ook zijn weg in huis Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De laatste paar jaar volgen de technologische ontwikkelingen zich in een snel tempo op. Wat

Nadere informatie