Een open deur voor elke kleur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een open deur voor elke kleur"

Transcriptie

1 Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1

2 Eerste druk, september 2004 Een open deur voor elke kleur. Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnischculturele minderheden Auteur Katelijn Van Horebeek Eindredactie Ludo Serrien, Peter De Koster, Gerard Van Menxel Uitgave Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw, Berchem en Vlaams Minderhedencentrum vzw, Brussel Vormgeving en drukwerk Copymatic, Berchem Ontwerp omslag en druk De Prins, Mechelen Deze publicatie is te bestellen bij Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw Diksmuidelaan Berchem 03/ / Gehele of gedeeltelijke overname uit deze publicatie is toegestaan mits volledige bronvermelding. 2 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

3 Vooraf "Het algemeen welzijnswerk moet zich richten tot alle burgers maar met bijzondere aandacht voor personen die een verhoogd risico hebben op verminderde welzijnskansen meldt het decreet algemeen welzijnswerk uit We krijgen vanuit onderzoek, registratie en omgevingsanalyses het signaal dat de CAW s onvoldoende toegankelijk zijn voor etnisch-culturele minderheden, terwijl deze duidelijk een doelgroep voor het algemeen welzijnswerk zijn. Met deze publicatie hoop ik een bijdrage te leveren aan het uitwisselen van knowhow rond het werken aan een toegankelijk CAW voor etnisch-culturele minderheden. Je vindt hier zowel voorbeelden en ervaringen uit de CAW s als literatuur, weblinks en contactadressen die bruikbaar zijn in de eigen zoektocht naar gepaste hulpverlening binnen het autonoom algemeen welzijnswerk aan allochtonen, vluchtelingen, mensen zonder papieren en woonwagenbewoners. Aan de lezer om deze informatie te vertalen naar zijn of haar specifieke werkcontext! Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 3

4 4 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

5 Woorden van dank Deze publicatie kon slechts tot stand komen dankzij de hulp van vele personen. Uiteraard gaat onze dank in het bijzonder naar Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, die als Vlaams minister voor Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, de opdracht gaven voor dit project. Annemie de Groote, secretaris van de Interdepartementale commissie etnisch-culturele minderheden, bood me de mogelijkheid voor het gebruik van de gegevens uit het eerste projectjaar en moedigde me aan om te werken aan een vervolg. Dat kon er komen dankzij de toekenning van een verlenging door de Vlaamse regering. Ik kon de ervaringen uit het eerste projectjaar verder uitdiepen en delen met de betrokkenen. Het bood ook de ruimte voor deze rapportage. Zonder de bereidwillige medewerking van vele personeelsleden, projectverantwoordelijken en directies van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), was dit rapport nooit tot stand gekomen. Met hen had ik gesprekken over hun werk met etnischculturele minderheden. Ik leerde van hun ervaringen en deelde hun enthousiasme om te werken aan een kleurrijke samenleving. Mijn grootste dank gaat naar hen. Jan Vos en Ludo Serrien van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, vond ik bereid om tijd vrij te maken voor het coachen van dit project, het lezen van teksten, de eindredactie en het verdragen van mijn lichte aandrang om het project in zijn verschillende facetten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Van velen kreeg ik belangrijke inhoudelijke, juridische, taalkundige, communicatieve en structurele commentaren. Gert Henckens, Simonne Auman, Johan Geets, Dimitry Neuckens, Helen Blow en Miguel De Clerck, bedankt voor het doorworstelen van de papieren die maar uit de printer bleven komen. Voor de ondersteuning bij de finishing touch en de laatste loodjes bedank ik ook nog Gerard Van Menxel en Peter de Koster. Piet Janssen en Pascale Creten van het Vlaams Minderhedencentrum ben ik dankbaar voor de vele informatie, de ondersteuning, het delen van hun inzicht in de minderhedensector maar ook voor de fijne samenwerking. Johan Vangenechten, collega in het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk voor het project Netwerk Mensenhandel, bedank ik voor de steun, het aanreiken van allerhande informatie en de boeiende gedachtenwisselingen. Katelijn Van Horebeek Berchem, 21 september 2004 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 5

6 Inhoud Vooraf... 3 Woorden van dank... 5 Inhoud Situering Opzet Aanleiding Leeswijzer Werkwijzer en referentie-kader Keuzes en beperkingen Gevolgde werkwijze Begrippen Toegankelijkheid Etnisch-culturele minderheden Het algemeen welzijnswerk De initiatieven Beschrijvingen van initatieven Ontsluiting van de beschrijvingen Structuur van de beschrijvingen Projectbeschrijvingen PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ADVIESCENTRUM VOOR ALLOCHTONEN, CAW MIDDENKUST SPECIFIEK ONTHAAL EN AMBULANTE BEGELEIDING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN,VREEMDELINGENWERKING, CAW DE VIERSPRONG RESIDENTIËLE OPVANG ALLOCHTONE MANNEN (TRANSITHUIS EN NAZORG), VREEMDELINGENWERKING, CAW DE VIERSPRONG INLOOPCENTRUM DEN INSTAP IN ROESELARE, CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN BEGELEID WONEN VAN ASIELZOEKERS, CAW STIMULANS DRAAIBOEK VREEMDELINGEN, HULPVERLENING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN IN REGIO KORTRIJK, CAW STIMULANS EN CAW PIRAMIDE HULPVERLENING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, CAW STIMULANS RESIDENTIËLE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, CAW STIMULANS Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

7 9. WERKEN AAN TOEGANKELIJKHEID VOOR EN VIA JONGEREN EN KINDEREN, JIAC MENEN, CAW STIMULANS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN BEGELEID WONEN VOOR JONGE ASIELZOEKERS EN NIEUWKOMERS, CAW ARTEVELDE DIVERSITEITSBELEID , CAW ARTEVELDE INTERCULTURALISERING VAN DE RESIDENTIËLE OPVANG, CAW ARTEVELDE MOBIELE EN AMBULANTE HULPVERLENING BINNEN EEN INTERCULTUREEL TEAM, BIJSTANDSTEAM, CAW ARTEVELDE TRANSITHUIS, CAW ARTEVELDE ONTHAAL VLUCHTELINGEN, SOCIAAL CENTRUM, CAW WAASLAND DIVERSITEIT BINNEN DE FORENSISCHE UNIT, CAW T DAK-TELEDIENST INLOOPCENTRUM KRUISPUNT, CAW T DAK-TELEDIENST PROVINCIE ANTWERPEN BEGELEIDING EN OPVANG SLACHTOFFERS INTERNATIONALE MENSENHANDEL, PAYOKE VZW EN ASMODEE, CAW DE TERP BEREIK EN BEGELEIDING VAN KWETSBARE JONGEREN, TRAJECT 2, JACPLUS, CAW METROPOOL CREATIEVE GROEPSWERKING, SOCIAAL CENTRUM DE MUTSAARD, CAW DE MARE ERF-PROJECT, SAMENWERKING CONSULENTENBUREAU EN PSC, CAW DE TERP GESPREKSGROEPEN MET SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL, CONSULENTENBUREAU EN ASMODEE, CAW DE TERP INDIVIDUELE PSYCHOSOCIALE BEGELEIDINGEN AAN ANDERSTALIGEN, CONSULENTENBUREAU, CAW DE TERP INTERCULTURALISERING SLACHTOFFERHULP, CAW DE MARE INTERSECTORAAL NETWERK PSYCHOSOCIALE ZORG / CROSSCULTURELE METHODIEK VOOR VLUCHTELINGEN IN ANTWERPEN MET O.A. VERTEGENWOORDIGING VAN CAW DE MARE EN CAW DE TERP MEDET-FOON, CAW METROPOOL MODEM, EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN CAW DE TERP, CAW METROPOOL, CAW DE MARE ONTHAAL VLUCHTELINGEN, SOCIAAL CENTRUM DE MUTSAARD, CAW DE MARE PROJECT ANDERS INGEKLEURD, CAW DE TERP TELEFONISCH TOLKEN, JUSTITIEEL WELZIJNSWERK ANTWERPEN, CAW METROPOOL THEMA, CAW METROPOOL VINDPLAATSGERICHTE WERKING JAC PLUS, CAW METROPOOL VLUCHTELINGENWERKING, PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM, CAW DE TERP ADVIESGROEP HULPVERLENING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, CAW HET WEL- ZIJNSHUIS BEGELEID WONEN VOOR JONGVOLWASSENEN, CAW HET WELZIJNSHUIS Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 7

8 36. RECHTSHULPVERLENING AAN VREEMDELINGEN BINNEN JUSTITIEEL WELZIJNSWERK, CAW DE KEMPEN VORMINGSAANBOD AAN ANDERSTALIGEN BINNEN JUSTITIEEL WELZIJNSWERK IN DE STRAF- INRICHTINGEN VAN DE NOORDERKEMPEN, CAW DE KEMPEN PROVINCIE LIMBURG ALLOCHTONE VRIJWILLIGERS IN HET VLUCHTHUIS HASSELT, CAW T VERSCHIL BEGELEID WONEN EN RESIDENTIËLE OPVANG DOOR CAW SONAR IN DE LOKALE OPVANG- INITIATIEVEN VAN DE GEMEENTEN GENK EN OPGLABBEEK OPLEIDING JEUGDADVISEURS BINNEN BUURTHUIS, JAC HASSELT, CAW T VERSCHIL INTEGRALE BEGELEIDING VLUCHTELINGEN, ASIELZOEKERS, MENSEN ZONDER PAPIEREN, INTEGRAAL WELZIJNSWERK, CAW SONAR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING AAN VLUCHTELINGEN, FEDASIL-PROJECT BINNEN CAW SONAR 137 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT INTERCULTURELE HULPVERLENING, VLUCHTHUIS LEUVEN, CAW LEUVEN STUURGROEP HULPVERLENING AAN ALLOCHTONEN, CAW LEUVEN VLUCHTELINGENONTHAAL, CADENS, CAW LEUVEN SAMENWERKINGSAKKOORD WETSWINKEL CAW HAGELAND, LOKAAL STEUNPUNT DIEST EN ONTHAALBUREAU ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DIEST BRUSSEL DENKTANK HERPROFILERING, DE HALLEN, CAW MOZAÏEK HULPVERLENING AAN JONGEREN IN DE PROSTITUTIE, ADZON, CAW MOZAÏEK OPVANG VAN ASIELZOEKERS EN VAN MENSEN ZONDER PAPIEREN, ASIEL, CAW MOZAÏEK WELKOM, CAW ARCHIPEL Analyse en beschouwingen Inleiding Stimulansen voor een toegankelijk CAW Stimulansen vanuit de doelgroepen Stimulansen binnen het CAW Stimulansen uit data-analyse (onderzoek, bevraging, omgevingsanalyse, registratie, evaluatiegegevens) Stimulansen uit organisaties die bekend zijn met de doelgroepen Stimulansen van de overheid Samenvattend: stimulansen voor het werken aan een toegankelijk CAW Hoe werken aan een toegankelijk huis? Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

9 3.2.1 De (potentiële) cliënt De Taal De medewerker Het beleid van het CAW Samenwerken De overheid Besluit Literatuur en bijlagen Bijlage 1: Literatuur Bijlage 2: Weblinks Bijlage 3: Verklarende lijst van de afkortingen Bijlage 4: Informatie autonoom algemeen welzijnswerk Bijlage 5: Werkvormen in het autonoom algemeen welzijnswerk, volgens de indeling opgenomen in het AWW- registratiesyteem Bijlage 6: Informatie minderhedensector Bijlage 7: Concept overleggroep interculturalisering CAW s Bijlage 8: Contactlijst netwerk interculturalisering CAW s Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 9

10 10 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

11 1. Situering Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 11

12 12 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

13 1.1 Opzet Aanleiding Dit dossier is het resultaat van het project Inventarisering toegankelijkheid van het algemeen welzijnswerk voor etnisch-culturele minderheden, uitgevoerd binnen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk van 1 november 2003 tot 31 oktober Dit project was een vervolg op een eerste project Bevordering toegankelijkheid van het algemeen welzijnswerk voor allochtonen dat liep van 21 december 2002 tot 31 oktober Opdrachtgever voor beide projecten was de Vlaamse minister voor Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, Mieke Vogels ( ) en Adelheid Byttebier ( ). Het project werd gesubsidieerd door de het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met een cofinanciering en inhoudelijke inbreng door het Vlaams Minderhedencentrum. Voor dit project werden medewerkers uit de autonome Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) bevraagd. Hieruit bleek dat er op verschillende wijzen in Vlaanderen en Brussel gewerkt werd aan toegankelijkheid. Bovendien was men vaak niet op de hoogte van initiatieven in andere CAW s. Om hieraan tegemoet te komen werd een uitwisselingsdag georganiseerd in november Medewerkers van CAW s en medewerkers uit de Minderhedensector deden een eerste aanzet om informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen. Het project werd met een jaar verlengd om de informatie uit het eerste werkingsjaar te verwerken en te valoriseren naar hulpverlening en beleid. Deze publicatie is daarvan een onderdeel. Het toont een momentopname. Een dwarsdoorsnede van een evoluerende hulpverlening in het autonoom algemeen welzijnswerk in Vlaanderen, verankerd in een sociale geschiedenis en evoluerend binnen de eigentijdse maatschappelijke ontwikkelingen Leeswijzer In dit dossier vind je een rijke verzameling van mogelijkheden, ideeën, ervaringen en aanknooppunten om te werken aan een CAW dat toegankelijk is voor etnisch-culturele minderheden. Het spectrum is breed en kleurrijk: van startende of bescheiden initiatieven tot gevestigde projecten; soms minder, vaak meer ingrijpend op de lokale samenleving; met een aanpak die gaat van een categoriale benadering tot een geïntegreerde aanpak; gefinancierd door projectgelden of ingebouwd in het reguliere aanbod;gesitueerd in de context van de grootstad of van een eerder landelijk gebied. Deel 1 geeft toelichting bij de gevolgde werkwijze en het gehanteerde begrippenkader. We staan ook even stil bij de beperkingen die we ondervonden en keuzes die zich opdrongen. Kern van dit rapport is deel 2: een grabbelpot van initiatieven en projecten voor het werken met etnisch-culturele minderheden. Ons overzicht is zeker niet volledig en we beoogden evenmin een evaluatie van de projecten. Wel bieden we aan de geïnteresseerde lezer de kans om zijn of haar horizon te verbreden als het gaat over werken met etnisch-culturele minderheden in het welzijnswerk. Wie meer informatie wil, vindt bij ieder initiatief contactgegevens. Bij de beschrijvingen wordt een overzicht gevoegd om wat ordening aan te brengen in de veelheid van initiatieven. Een eerste aanzet voor een nadere typologie. In het derde deel volgt een analyse en een bespreking van de getraceerde informatie. We formuleren er een aantal voorstellen ter verbetering. De bijlagen bevatten een literatuurselectie, een lijst van weblinks, contactgegevens en informatie over de Overleggroep interculturalisering. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 13

14 1.2 Werkwijze en referentie-kader Keuzes en beperkingen De doelstelling van dit project is een inventaris te bieden van initiatieven in het algemeen welzijnswerk die de toegankelijkheid bevorderen voor etnisch-culturele minderheden. We selecteerden initiatieven volgens meerdere criteria: een diversiteit van werkvormen, de spreiding over CAW-regio s en de identiteit van de CAW s zelf. Ook de diversiteit binnen de doelgroep vormde een leidraad. We presenteren hier niet enkel succesverhalen. Wat minder vlot loopt, biedt vaak de beste leerschool. We behandelen de aanbodzijde, de hulpverlening en haar organisaties. Allicht zijn er waardevolle initiatieven niet beschreven. Naast onze inhoudelijke criteria noopten de beperkte middelen en mogelijkheden ons ook tot het maken van keuzes. Tijd is immers een beperkende factor. Je vindt in deze publicatie daarom geen volledige kaart van initiatieven uit Vlaanderen en Brussel op het vlak van toegankelijkheid van de CAW s maar wel een staalkaart. Naast de aanbodzijde, blijven andere invalshoeken buiten beschouwing: De vraagzijde: wat verwachten mensen, die tot de zogenaamde etnisch-culturele minderheden behoren, van het algemeen welzijnswerk? Initiatieven en acties in belendende sectoren zoals geestelijke gezondheidszorg, Kind en Gezin, de bijzondere jeugdzorg, de eerstelijnsgezondheidszorg, het onderwijs e.a. Methodiekontwikkeling en ondersteuning Gevolgde werkwijze We hanteerden een uitgebreide mondelinge en kwalitatieve bevraging om een inzicht te krijgen in de initiatieven. Diverse kanalen werden gebruikt om onze gesprekspartners te vinden: jaarverslagen, beleidsplannen, contactpersonen en verwijzing door andere gesprekspartners. Langs de Nieuwsbrief van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en door directe communicatie met de directies ontvingen alle CAW s een oproep om initiatieven te signaleren rond de toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden. We verzamelden een honderdtal contactpersonen waaruit we een 60-tal personen selecteerden voor een gesprek. Uiteindelijk leidde dit tot gesprekken in 49 werkingen. De hoofddoelstelling was om een breed spectrum van initiatieven in de sector in beeld te brengen. Al was de keuze soms noodgedwongen arbitrair toch namen we een aantal selectiecriteria in acht zoals de ligging en de grootte van het CAW, de diversiteit van de deelwerkingen, de intensiteit gaande van kleine ingrepen tot projecten, reguliere projecten en meer categoriaal werkende deelwerkingen, recente initiatieven en oude rotten in het vak, het innovatief element in relatie tot de werksoort. We beschouwen elk initiatief als work in progress voor een relatief toegankelijker werking voor etnisch-culturele minderheden. Met relatief bedoelen we: in verhouding tot de werksoort, deelwerking, context van het CAW, de omgeving van het CAW. We onthouden ons van enige beoordeling van de initiatieven. Een normatief kader vonden we niet opportuun voor dit project. We hebben het hier over practices, niet over good c.q. bad practices. We gaan er vanuit dat elk leerproces verloopt met ups en downs. Bovendien is wat op het ene ogenblik goed lijkt even later misschien weer achterhaald. Het leren uit ervaringen is wél essentieel om te werken aan een meer toe- 14 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

15 gankelijk CAW. Een logisch gevolg van dit uitgangspunt is een grote heterogeniteit onder de voorgestelde initiatieven. Na een selectie werden de gesprekspartners gecontacteerd voor een telefonische bevraging. Het gesprek werd gestructureerd aan de hand van een vragenlijst maar werd niet beperkt tot deze vragen. Vooral interessante elementen die in het gesprek aan bod kwamen, vormden de leidraad. Van ieder gesprek werd volgens een uniforme structuur een verslag gemaakt. Ieder verslag werd door de betrokken gesprekspartner gelezen, aangevuld of herwerkt. In deze fase ontvingen de CAW s een tweede oproep om na te kijken of er belangrijke initiatieven ontbraken in de lijst van reeds bevraagde initiatieven. De respons van de CAW s was goed. Slechts enkele CAW s reageerden niet. Sommigen meldden geen specifieke initiatieven te hebben omdat ze in te beperkte mate betrokken zijn op onze thematiek. Wél gaven ze aan dat vorming en intervisie plaats vindt rond de doelgroep. De beschrijvingen van de initiatieven bevinden zich in deel 2. De interviews en de beschrijvingen van de initiatieven werden gestructureerd rond volgende richtvragen, die ons een aanzet voor typologie moesten opleveren: 1. Wat zorgt ervoor dat CAW s tot actie komen om te werken aan toegankelijkheid voor etnisch-culturele minderheden? Wat werkt stimulerend? 2. Welke soort acties worden door de CAW s genomen om deze toegankelijkheid te verbeteren? Hoe krijgen deze gestalte? De antwoorden werden op hun herkenbaarheid getoetst bij medewerkers van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Vlaams Minderhedencentrum en de medewerkers van drie CAW s, met name CAW Leuven, CAW Artevelde en CAW Sonar. De resultaten werden voorgelegd aan de stuurgroep van het eerste projectjaar. In het tweede projectjaar werden de basisteksten voorgelegd aan een leesgroep. De interviews in het eerste projectjaar waren aanleiding voor een Uitwisselingsdag, die in Malle werd gehouden op 20 november Deze uitwisselingsdag was eveneens een middel tot verwerking en toetsing van de verkregen informatie. De genodigden waren medewerkers van de CAW s en in het bijzonder de door ons geïnterviewde personen - evenals de op het algemeen welzijnswerk betrokken medewerkers van de minderhedensector. De uitwisseling vond plaats in de vorm van marktsessies en werkgroepen met de bedoeling van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Op deze dag waren een honderdtal aanwezigen. 1.3 Begrippen Toegankelijkheid Een goed toegankelijke hulpverlening moet voldoen aan een reeks voorwaarden, de bekende Vijf B s zoals beschreven door Stephan Parmentier (1998): 1. Bereikbaarheid van de hulpverlening: bv. een evenwichtige spreiding en een goede lokalisering van de hulpverlening. 2. Beschikbaarheid van de hulpverlening: bv. spreekuren op nuttige tijdstippen, opbouwen van een meer continue relatie met de doelgroep. 3. Betaalbaarheid van de hulpverlening: gratis of betaalbare prijzen. 4. Bruikbaarheid van de hulpverlening: enerzijds doorgedreven specialisatie in bepaalde inhouden, anderzijds het ontwikkelen van speciale methodieken voor deze doelgroep. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 15

16 5. Begrijpbaarheid van de hulpverlening: bv. verstaanbaar taalgebruik, contacttaal die goed gehanteerd wordt door cliënt en hulpverlener, werken met tolk, intercultureel bemiddelaar of cultuurcoach. Op elk van deze voorwaarden kan worden ingegrepen om de toegankelijkheid te verbeteren of te verminderen. Uiteraard gaat het om meer dan fysieke toegankelijkheid en grijpt het meer toegankelijk maken in op alle aspecten van het hulpverleningsproces. Uit een literatuurstudie distilleerde Leen Sannen (2003) welke drempels van toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen ervaren worden vanuit het perspectief van (kans)armen en etnisch-culturele minderheden. Sannen onderscheidt drie clusters van drempels, die verder onderverdeeld kunnen worden, samengebracht in onderstaand schema. Schema: Mogelijke drempels tot welzijnsvoorzieningen Drempels A. Drempels m.b.t. voorzieningen 1. Bestuurlijk-organisatorisch Voorbeelden a) Intern-organisatorisch Interne organisatie (bureaucratiseren, schaalvergroting, anonimiseren, reglementering, besparingen, onduidelijke doelstelling voorzieningen, fysieke ontoegankelijkheid, territoriale bereikbaarheid) b) Globale structuur welzijnssector Doorgedreven informatisering Te lage personeelsbezetting -> afroming, wachtlijsten Hoge instapvoorwaarden Financiële drempel winkelmodel te beperkt aanbod -> wachtlijst gebrek aan informatie, onbekendheid voorziening versnippering aanbod aanbod niet afgestemd op vraag categoriale voorzieningen 2. Wetgeving doelgroepomschrijving B. Drempels m.b.t. de hulpvragers ingewikkelde regelgeving afroming door resultaatsverbintenissen voorkeur voor hulpverlening door verwanten anticipatie op discriminatie vooroordelen, wantrouwen en machteloosheid overlevingscultuur isolement gemis basisvaardigheden situationele drempels 16 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

17 C. Drempels m.b.t. de relatie hulpverlener-hulpvrager 1. Sociaal-culturele drempels differentiële sociale positie hulpverlenercliënt discriminatie professionalisering hulpverlening te hoge verwachtingen t.a.v. de cliënt Matheüseffect 2. Psychologische drempels Gevoelens van schaamte, onmacht, stigmatisering 3. Drempels t.g.v. het kampen met meervoudige problemen Leven in het hier en nu Wantrouwen, gestoorde communicatie en faalangst Bindingsangst Financiële machtsbalans Verschillende beeldvorming Op meer dan één hulpverlener aangewezen Gebrek aan afstemming tussen hulpverleners Moeilijk om hulpvragen te categoriseren Nood aan mentale ruimte Bron: Leen Sannen (2003), Drempels naar welzijnsvoorzieningen: de cliënt aan het woord. Literatuurstudie en diepte-interviews bij kansarmen en etnisch-culturele minderheden, HIVA, Leuven, p 36 Een drempel die door Sannen niet werd beschreven, is deze met betrekking tot de hulpverlener of dienstverlener. Het is de hulpverlener als persoon die investeert in het dagelijks werken met de cliënt. In de hulpverlening is het de combinatie van attitude, vakmanschap, ervaring, engagement, persoonlijkheid van de hulpverlener die ervoor zorgt dat hulpverlening werkt of niet. In het werken aan toegankelijkheid dient men dus ook oog te hebben voor de medewerker als persoon en hoe deze te ondersteunen zodat deze optimaal kan functioneren, en er bijgevolg zo goed als mogelijk kan staan voor zijn of haar cliënt Etnisch-culturele minderheden We hanteren de terminologie van het Vlaams Minderhedendecreet van 28 april 1998: etnisch-culturele minderheden: het geheel van de allochtonen, de vluchtelingen en de woonwagenbewoners en de niet tot voornoemde groepen behorende vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens hun noodsituatie opvang of bijstand vragen; allochtonen: personen die zich legaal in België bevinden, ongeacht of zij de Belgische nationaliteit hebben, en die tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoen Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 17

18 1.minstens één van hun ouders of grootouders is geboren buiten België; 2.zij bevinden zich in een achterstandspositie vanwege hun etnische afkomst of hun zwakke sociaal-economische situatie; vluchtelingen: personen die zich in België bevinden en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen o zij zijn door België als vluchteling erkend op basis van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend in Genève op 28 juli 1951; o zij hebben in België asiel aangevraagd en hun aanvraag werd niet definitief afgewezen. woonwagenbewoners: personen met een nomadische cultuur, die zich legaal in België bevinden en die traditioneel in een woonwagen wonen of gewoond hebben, in het bijzonder de autochtone voyageurs en de zigeuners, en degenen die met deze personen samenleven of er in de eerste graad van afstammen; vreemdelingen zonder wettig verblijf Het algemeen welzijnswerk De term algemeen welzijnswerk is in het begin van de jaren 1990 door de overheid ingevoerd met het oog op een grondige herstructurering van het landschap van kleinschalige welzijnsvoorzieningen (Serrien, 2000). Een hele reeks van voorzieningen, die op de eerste lijn toegankelijk zijn voor de meest uiteenlopende doelgroepen of voor de bevolking in het algemeen, werden gegroepeerd in één sector. Sectoren die opgingen in het algemeen welzijnswerk zijn onder meer de thuislozenzorg, vluchthuizen, jongerenadviescentra, de sociale centra, de centra voor levens- en gezinsvragen, slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk, Deze hervormingsperiode duurde bijna een decennium en kende een voorlopig eindpunt met het decreet betreffende het algemeen welzijnswerk van 19 december Het decreet hanteert als definitie: Algemeen welzijnswerk: de sociale dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren Het algemeen welzijnswerk groepeert op zijn beurt enkele subsectoren : 1. de Centra voor Tele Onthaal, die niet opgenomen werden in de nieuwe centra voor algemeen welzijnswerk; 2. de ingebouwde centra voor algemeen welzijnswerk, of de vroegere sociale centra van de ziekenfondsen; 3. de autonome centra algemeen welzijnswerk, die de particuliere of private welzijnsorganisaties omvatten. In dit onderzoek beperken we ons tot de Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Er zijn in Vlaanderen en Brussel 27 CAW s, die elk actief zijn in één van de 21 CAW-regio s. De kernopdrachten van het algemeen welzijnswerk kristalliseren zich rond vier grote clusters (Serrien, 2000): 1. Het realiseren van een bereikbaar en toegankelijk onthaal, met inbegrip van informatie- en adviesverstrekking, eerste opvang, eerste probleemdefiniëring. 2. Het toeleiden naar de maatschappelijke voorzieningen en d.m.v structurele- en preventieve acties wijzen op de eventuele tekorten in het functioneren van deze voorzieningen. 18 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

19 3. Het aanbieden van de nodige hulpverlening en begeleiding met de gepaste werkvormen en methodieken. 4. Het oriënteren en verwijzen naar de gepaste zorgsectoren en zo nodig wijzen op de eventuele functionele tekorten in deze voorzieningen of sectoren. De differentiatie in het algemeen welzijnswerk is groot (zie Bijlage 4). Een CAW kan een veelheid van werkvormen omvatten waarbinnen het zijn hulpverleningsaanbod uitbouwt: crisishulpverlening, residentiële opvang, opvang voor slachtoffers van mensenhandel, nachtopvangcentra, inloopcentra, begeleid wonen, straathoekwerk, mobiele hulpverlening, schuldbemiddeling, jongerenadviescentra, algemeen ambulante hulpverlening, ambulante hulpverlening voor asielzoekers, selectie interlandelijke adoptie, gezins- en relatiebegeleiding, seksualiteit en geboorteregeling, scheidingsbemiddeling, ontmoetingsruimten, slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk en hulpverlening aan seksuele delinquenten. Als we het over toegankelijkheid van het CAW hebben, zijn de drie kerntaken van het CAW belangrijk: onthaal, begeleiding en preventie. Onthaal en vraagverduidelijking is een belangrijke kerntaak wanneer je kijkt naar toegankelijkheid. Deze kerntaak verwijst een reeks activiteiten van het CAW aan het begin van een hulpverleningsproces, en dient in brede zin opgevat te worden. Uit dit concept wil ik vooral de pro-actieve, outreachende naast de receptieve vormgeving accentueren: meer nog dan bij andere doelgroepen, moet in het onthaalconcept goed bekeken worden hoe de (potentiële) cliënt tot bij de hulpverlener terecht komt. Als we het beeld van een huis nemen om het concept CAW vorm te geven in al zijn werkvormen en deelwerkingen, dan moet de potentiële cliënt wel tot aan de voordeur raken, anders is er niet eens sprake van hulpverlening. Er moet in het onthaalconcept plaats zijn voor de methodieken van beweging van hulpvrager en hulpverlener naar elkaar toe. Voor bepaalde doelgroepen kan dit gerust in een receptief model, voor anderen is dit geen gepast kader en moet een pro-actieve wijze gezocht worden. Ook moet de functie vraagverduidelijking tegen het licht van andere culturen en talen gehouden worden: om de hulpvraag te verduidelijken, moeten ook gepaste middelen ingezet worden om elkaar letterlijk en figuurlijk goed te begrijpen. Begeleiding is de kerntaak die omschreven wordt als gebaseerd op de expertise in het omgaan met en het ontrafelen van zeer divers aangebrachte welzijnsvragen en het uitwerken van gepaste oplossingen. Het is een persoonlijke, relationele en praktisch gerichte hulp, die de hulpvrager vaardiger maakt in het opnemen van zijn rollen in de samenleving. Het is hulp die gericht is op het functioneren in het gewone dagelijks leven. Bij deze kerntaak zal een vertaling nodig zijn om te kijken hoe het dagelijks leven er uit ziet voor de cliënt met een andere of gelijke taal, verblijfsstatuut, cultuur; waar de gelijkenissen en de verschillen zitten en waarin dus een verschillend dan wel gelijkaardig aanbod moet gedaan worden. Het vraaggestuurde is ook hier weer een belangrijk element. Ook de hulpverlening moet een bijdrage leveren tot het voorkomen van problemen. Hiervoor worden preventieve acties opgezet. Onder meer door beleidssignalering aan andere sectoren, instanties en overheden met het oog op structurele veranderingen en belangenbehartiging van de cliënten. Iedere hulpverlener ervaart vanuit zijn of haar ervaring en cliëntgericht werken waar het structureel schort in de samenleving. Hun signalen moeten gehoord, gebundeld worden en kunnen leiden tot maatschappelijke acties. Een structurele aanpak kan garant staan voor het verminderen van uitsluitingsmechanismen, i.c. voor etnisch-culturele minderheden. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 19

20 20 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Algemeen Welzijnswerk Reglementair kader: decreten Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen

Nadere informatie

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 9 mei 2012 Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk Wat doe je als je de pedalen kwijt bent sinds het

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Een toekomst in Aalst. het minderhedenbeleid van de stad aalst

Een toekomst in Aalst. het minderhedenbeleid van de stad aalst Een toekomst in Aalst het minderhedenbeleid van de stad aalst 1 een doel Hoewel ons landje wordt beschouwd als het land van melk en honing, zijn welvaart en welzijn nog altijd niet toegankelijk voor iedereen.

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent CAW Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent 1 CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK: DECRETALE KERNOPDRACHTEN Onthaal Voor iedereen Eerste opvang en directe hulp Alle

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde:

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde: 12 13 tewerkstelling Etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen slechts 3,69% van de Aalsterse bevolking. Toch behoort 9,3% van alle Aalsterse werklozen tot deze doelgroep. De evolutie op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden(b.s. 19.VI.1998)

Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden(b.s. 19.VI.1998) Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden(b.s. 19.VI.1998) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Doelstelling, uitgangspunten en opdrachten

Nadere informatie

Studiedag 3 oktober 2017

Studiedag 3 oktober 2017 Studiedag 3 oktober 2017 Kennis delen is kennis vermenigvuldigen Sessie de Toolkit: een initiatief van Gastvrij Netwerk https://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk 4/10/2017 CAW LIMBURG Wat is vzw

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

I ntegrale hulpverlening voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

I ntegrale hulpverlening voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel I ntegrale hulpverlening voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel Dit artikel belicht de manier waarop 5 partners in Brussel samenwerken rond mensen zonder wettig verblijf. Het gaat om CAW Mozaïek,

Nadere informatie

Team crisispunt Limburg -18

Team crisispunt Limburg -18 Datum: 10/08/2017 Auteur: Joke Vanroy Vacature 2017/31 Informatie : Joke Vanroy, teambegeleider crisispunt Limburg -18 Invulling functie van: Bestemming: crisismedewerk(st)ers -18 hulpverlener Interne

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Kleurrijke Maatzorg: Een cultuurgevoelig onthaal? Studiedag 20 november 2013 Antwerps netwerk cultuurgevoelige

Kleurrijke Maatzorg: Een cultuurgevoelig onthaal? Studiedag 20 november 2013 Antwerps netwerk cultuurgevoelige Kleurrijke Maatzorg: Een cultuurgevoelig onthaal? Studiedag 20 november 2013 Antwerps netwerk cultuurgevoelige Kleurrijke Maatzorg: Het is een gegeven: Voorzieningen in Welzijnsorganisaties krijgen een

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Februari 2014 CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk Datum: 08/12/2011 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: Definitief Herkomst: CAW overleg (RvB CAW Federatie) Doel: Beleidssignaal De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00375 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de uitvoering van een project gesubsidieerd door het Federaal Agentschap

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE A D O P T I E 1 INLEIDING Wie in zijn praktijk geconfronteerd wordt met een vrouw die ongewenst zwanger is en overweegt haar kind af te staan voor adoptie vindt in deze

Nadere informatie

OCMW Riemst werft aan in statutair verband

OCMW Riemst werft aan in statutair verband OCMW Riemst werft aan in statutair verband 1 Maatschappelijk assistent(e) voltijds B1-B3 1 Seniorenconsulent(e) voltijds B1-B3 Diploma : Bachelor maatschappelijk assistent. De schriftelijke kandidaturen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4

bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 bouwstenen cultuursensitieve-def.indd 4 11/03/16 12:27 5 Voorwoord Vlaanderen evolueert naar een superdiverse samenleving. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee ook voor het beleidsdomein Welzijn,

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie