Een open deur voor elke kleur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een open deur voor elke kleur"

Transcriptie

1 Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1

2 Eerste druk, september 2004 Een open deur voor elke kleur. Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnischculturele minderheden Auteur Katelijn Van Horebeek Eindredactie Ludo Serrien, Peter De Koster, Gerard Van Menxel Uitgave Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw, Berchem en Vlaams Minderhedencentrum vzw, Brussel Vormgeving en drukwerk Copymatic, Berchem Ontwerp omslag en druk De Prins, Mechelen Deze publicatie is te bestellen bij Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw Diksmuidelaan Berchem 03/ / Gehele of gedeeltelijke overname uit deze publicatie is toegestaan mits volledige bronvermelding. 2 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

3 Vooraf "Het algemeen welzijnswerk moet zich richten tot alle burgers maar met bijzondere aandacht voor personen die een verhoogd risico hebben op verminderde welzijnskansen meldt het decreet algemeen welzijnswerk uit We krijgen vanuit onderzoek, registratie en omgevingsanalyses het signaal dat de CAW s onvoldoende toegankelijk zijn voor etnisch-culturele minderheden, terwijl deze duidelijk een doelgroep voor het algemeen welzijnswerk zijn. Met deze publicatie hoop ik een bijdrage te leveren aan het uitwisselen van knowhow rond het werken aan een toegankelijk CAW voor etnisch-culturele minderheden. Je vindt hier zowel voorbeelden en ervaringen uit de CAW s als literatuur, weblinks en contactadressen die bruikbaar zijn in de eigen zoektocht naar gepaste hulpverlening binnen het autonoom algemeen welzijnswerk aan allochtonen, vluchtelingen, mensen zonder papieren en woonwagenbewoners. Aan de lezer om deze informatie te vertalen naar zijn of haar specifieke werkcontext! Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 3

4 4 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

5 Woorden van dank Deze publicatie kon slechts tot stand komen dankzij de hulp van vele personen. Uiteraard gaat onze dank in het bijzonder naar Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, die als Vlaams minister voor Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, de opdracht gaven voor dit project. Annemie de Groote, secretaris van de Interdepartementale commissie etnisch-culturele minderheden, bood me de mogelijkheid voor het gebruik van de gegevens uit het eerste projectjaar en moedigde me aan om te werken aan een vervolg. Dat kon er komen dankzij de toekenning van een verlenging door de Vlaamse regering. Ik kon de ervaringen uit het eerste projectjaar verder uitdiepen en delen met de betrokkenen. Het bood ook de ruimte voor deze rapportage. Zonder de bereidwillige medewerking van vele personeelsleden, projectverantwoordelijken en directies van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), was dit rapport nooit tot stand gekomen. Met hen had ik gesprekken over hun werk met etnischculturele minderheden. Ik leerde van hun ervaringen en deelde hun enthousiasme om te werken aan een kleurrijke samenleving. Mijn grootste dank gaat naar hen. Jan Vos en Ludo Serrien van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, vond ik bereid om tijd vrij te maken voor het coachen van dit project, het lezen van teksten, de eindredactie en het verdragen van mijn lichte aandrang om het project in zijn verschillende facetten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Van velen kreeg ik belangrijke inhoudelijke, juridische, taalkundige, communicatieve en structurele commentaren. Gert Henckens, Simonne Auman, Johan Geets, Dimitry Neuckens, Helen Blow en Miguel De Clerck, bedankt voor het doorworstelen van de papieren die maar uit de printer bleven komen. Voor de ondersteuning bij de finishing touch en de laatste loodjes bedank ik ook nog Gerard Van Menxel en Peter de Koster. Piet Janssen en Pascale Creten van het Vlaams Minderhedencentrum ben ik dankbaar voor de vele informatie, de ondersteuning, het delen van hun inzicht in de minderhedensector maar ook voor de fijne samenwerking. Johan Vangenechten, collega in het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk voor het project Netwerk Mensenhandel, bedank ik voor de steun, het aanreiken van allerhande informatie en de boeiende gedachtenwisselingen. Katelijn Van Horebeek Berchem, 21 september 2004 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 5

6 Inhoud Vooraf... 3 Woorden van dank... 5 Inhoud Situering Opzet Aanleiding Leeswijzer Werkwijzer en referentie-kader Keuzes en beperkingen Gevolgde werkwijze Begrippen Toegankelijkheid Etnisch-culturele minderheden Het algemeen welzijnswerk De initiatieven Beschrijvingen van initatieven Ontsluiting van de beschrijvingen Structuur van de beschrijvingen Projectbeschrijvingen PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ADVIESCENTRUM VOOR ALLOCHTONEN, CAW MIDDENKUST SPECIFIEK ONTHAAL EN AMBULANTE BEGELEIDING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN,VREEMDELINGENWERKING, CAW DE VIERSPRONG RESIDENTIËLE OPVANG ALLOCHTONE MANNEN (TRANSITHUIS EN NAZORG), VREEMDELINGENWERKING, CAW DE VIERSPRONG INLOOPCENTRUM DEN INSTAP IN ROESELARE, CAW MIDDEN WEST-VLAANDEREN BEGELEID WONEN VAN ASIELZOEKERS, CAW STIMULANS DRAAIBOEK VREEMDELINGEN, HULPVERLENING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN IN REGIO KORTRIJK, CAW STIMULANS EN CAW PIRAMIDE HULPVERLENING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, CAW STIMULANS RESIDENTIËLE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, CAW STIMULANS Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

7 9. WERKEN AAN TOEGANKELIJKHEID VOOR EN VIA JONGEREN EN KINDEREN, JIAC MENEN, CAW STIMULANS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN BEGELEID WONEN VOOR JONGE ASIELZOEKERS EN NIEUWKOMERS, CAW ARTEVELDE DIVERSITEITSBELEID , CAW ARTEVELDE INTERCULTURALISERING VAN DE RESIDENTIËLE OPVANG, CAW ARTEVELDE MOBIELE EN AMBULANTE HULPVERLENING BINNEN EEN INTERCULTUREEL TEAM, BIJSTANDSTEAM, CAW ARTEVELDE TRANSITHUIS, CAW ARTEVELDE ONTHAAL VLUCHTELINGEN, SOCIAAL CENTRUM, CAW WAASLAND DIVERSITEIT BINNEN DE FORENSISCHE UNIT, CAW T DAK-TELEDIENST INLOOPCENTRUM KRUISPUNT, CAW T DAK-TELEDIENST PROVINCIE ANTWERPEN BEGELEIDING EN OPVANG SLACHTOFFERS INTERNATIONALE MENSENHANDEL, PAYOKE VZW EN ASMODEE, CAW DE TERP BEREIK EN BEGELEIDING VAN KWETSBARE JONGEREN, TRAJECT 2, JACPLUS, CAW METROPOOL CREATIEVE GROEPSWERKING, SOCIAAL CENTRUM DE MUTSAARD, CAW DE MARE ERF-PROJECT, SAMENWERKING CONSULENTENBUREAU EN PSC, CAW DE TERP GESPREKSGROEPEN MET SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL, CONSULENTENBUREAU EN ASMODEE, CAW DE TERP INDIVIDUELE PSYCHOSOCIALE BEGELEIDINGEN AAN ANDERSTALIGEN, CONSULENTENBUREAU, CAW DE TERP INTERCULTURALISERING SLACHTOFFERHULP, CAW DE MARE INTERSECTORAAL NETWERK PSYCHOSOCIALE ZORG / CROSSCULTURELE METHODIEK VOOR VLUCHTELINGEN IN ANTWERPEN MET O.A. VERTEGENWOORDIGING VAN CAW DE MARE EN CAW DE TERP MEDET-FOON, CAW METROPOOL MODEM, EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN CAW DE TERP, CAW METROPOOL, CAW DE MARE ONTHAAL VLUCHTELINGEN, SOCIAAL CENTRUM DE MUTSAARD, CAW DE MARE PROJECT ANDERS INGEKLEURD, CAW DE TERP TELEFONISCH TOLKEN, JUSTITIEEL WELZIJNSWERK ANTWERPEN, CAW METROPOOL THEMA, CAW METROPOOL VINDPLAATSGERICHTE WERKING JAC PLUS, CAW METROPOOL VLUCHTELINGENWERKING, PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM, CAW DE TERP ADVIESGROEP HULPVERLENING AAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, CAW HET WEL- ZIJNSHUIS BEGELEID WONEN VOOR JONGVOLWASSENEN, CAW HET WELZIJNSHUIS Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 7

8 36. RECHTSHULPVERLENING AAN VREEMDELINGEN BINNEN JUSTITIEEL WELZIJNSWERK, CAW DE KEMPEN VORMINGSAANBOD AAN ANDERSTALIGEN BINNEN JUSTITIEEL WELZIJNSWERK IN DE STRAF- INRICHTINGEN VAN DE NOORDERKEMPEN, CAW DE KEMPEN PROVINCIE LIMBURG ALLOCHTONE VRIJWILLIGERS IN HET VLUCHTHUIS HASSELT, CAW T VERSCHIL BEGELEID WONEN EN RESIDENTIËLE OPVANG DOOR CAW SONAR IN DE LOKALE OPVANG- INITIATIEVEN VAN DE GEMEENTEN GENK EN OPGLABBEEK OPLEIDING JEUGDADVISEURS BINNEN BUURTHUIS, JAC HASSELT, CAW T VERSCHIL INTEGRALE BEGELEIDING VLUCHTELINGEN, ASIELZOEKERS, MENSEN ZONDER PAPIEREN, INTEGRAAL WELZIJNSWERK, CAW SONAR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING AAN VLUCHTELINGEN, FEDASIL-PROJECT BINNEN CAW SONAR 137 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT INTERCULTURELE HULPVERLENING, VLUCHTHUIS LEUVEN, CAW LEUVEN STUURGROEP HULPVERLENING AAN ALLOCHTONEN, CAW LEUVEN VLUCHTELINGENONTHAAL, CADENS, CAW LEUVEN SAMENWERKINGSAKKOORD WETSWINKEL CAW HAGELAND, LOKAAL STEUNPUNT DIEST EN ONTHAALBUREAU ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DIEST BRUSSEL DENKTANK HERPROFILERING, DE HALLEN, CAW MOZAÏEK HULPVERLENING AAN JONGEREN IN DE PROSTITUTIE, ADZON, CAW MOZAÏEK OPVANG VAN ASIELZOEKERS EN VAN MENSEN ZONDER PAPIEREN, ASIEL, CAW MOZAÏEK WELKOM, CAW ARCHIPEL Analyse en beschouwingen Inleiding Stimulansen voor een toegankelijk CAW Stimulansen vanuit de doelgroepen Stimulansen binnen het CAW Stimulansen uit data-analyse (onderzoek, bevraging, omgevingsanalyse, registratie, evaluatiegegevens) Stimulansen uit organisaties die bekend zijn met de doelgroepen Stimulansen van de overheid Samenvattend: stimulansen voor het werken aan een toegankelijk CAW Hoe werken aan een toegankelijk huis? Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

9 3.2.1 De (potentiële) cliënt De Taal De medewerker Het beleid van het CAW Samenwerken De overheid Besluit Literatuur en bijlagen Bijlage 1: Literatuur Bijlage 2: Weblinks Bijlage 3: Verklarende lijst van de afkortingen Bijlage 4: Informatie autonoom algemeen welzijnswerk Bijlage 5: Werkvormen in het autonoom algemeen welzijnswerk, volgens de indeling opgenomen in het AWW- registratiesyteem Bijlage 6: Informatie minderhedensector Bijlage 7: Concept overleggroep interculturalisering CAW s Bijlage 8: Contactlijst netwerk interculturalisering CAW s Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 9

10 10 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

11 1. Situering Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 11

12 12 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

13 1.1 Opzet Aanleiding Dit dossier is het resultaat van het project Inventarisering toegankelijkheid van het algemeen welzijnswerk voor etnisch-culturele minderheden, uitgevoerd binnen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk van 1 november 2003 tot 31 oktober Dit project was een vervolg op een eerste project Bevordering toegankelijkheid van het algemeen welzijnswerk voor allochtonen dat liep van 21 december 2002 tot 31 oktober Opdrachtgever voor beide projecten was de Vlaamse minister voor Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, Mieke Vogels ( ) en Adelheid Byttebier ( ). Het project werd gesubsidieerd door de het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met een cofinanciering en inhoudelijke inbreng door het Vlaams Minderhedencentrum. Voor dit project werden medewerkers uit de autonome Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) bevraagd. Hieruit bleek dat er op verschillende wijzen in Vlaanderen en Brussel gewerkt werd aan toegankelijkheid. Bovendien was men vaak niet op de hoogte van initiatieven in andere CAW s. Om hieraan tegemoet te komen werd een uitwisselingsdag georganiseerd in november Medewerkers van CAW s en medewerkers uit de Minderhedensector deden een eerste aanzet om informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen. Het project werd met een jaar verlengd om de informatie uit het eerste werkingsjaar te verwerken en te valoriseren naar hulpverlening en beleid. Deze publicatie is daarvan een onderdeel. Het toont een momentopname. Een dwarsdoorsnede van een evoluerende hulpverlening in het autonoom algemeen welzijnswerk in Vlaanderen, verankerd in een sociale geschiedenis en evoluerend binnen de eigentijdse maatschappelijke ontwikkelingen Leeswijzer In dit dossier vind je een rijke verzameling van mogelijkheden, ideeën, ervaringen en aanknooppunten om te werken aan een CAW dat toegankelijk is voor etnisch-culturele minderheden. Het spectrum is breed en kleurrijk: van startende of bescheiden initiatieven tot gevestigde projecten; soms minder, vaak meer ingrijpend op de lokale samenleving; met een aanpak die gaat van een categoriale benadering tot een geïntegreerde aanpak; gefinancierd door projectgelden of ingebouwd in het reguliere aanbod;gesitueerd in de context van de grootstad of van een eerder landelijk gebied. Deel 1 geeft toelichting bij de gevolgde werkwijze en het gehanteerde begrippenkader. We staan ook even stil bij de beperkingen die we ondervonden en keuzes die zich opdrongen. Kern van dit rapport is deel 2: een grabbelpot van initiatieven en projecten voor het werken met etnisch-culturele minderheden. Ons overzicht is zeker niet volledig en we beoogden evenmin een evaluatie van de projecten. Wel bieden we aan de geïnteresseerde lezer de kans om zijn of haar horizon te verbreden als het gaat over werken met etnisch-culturele minderheden in het welzijnswerk. Wie meer informatie wil, vindt bij ieder initiatief contactgegevens. Bij de beschrijvingen wordt een overzicht gevoegd om wat ordening aan te brengen in de veelheid van initiatieven. Een eerste aanzet voor een nadere typologie. In het derde deel volgt een analyse en een bespreking van de getraceerde informatie. We formuleren er een aantal voorstellen ter verbetering. De bijlagen bevatten een literatuurselectie, een lijst van weblinks, contactgegevens en informatie over de Overleggroep interculturalisering. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 13

14 1.2 Werkwijze en referentie-kader Keuzes en beperkingen De doelstelling van dit project is een inventaris te bieden van initiatieven in het algemeen welzijnswerk die de toegankelijkheid bevorderen voor etnisch-culturele minderheden. We selecteerden initiatieven volgens meerdere criteria: een diversiteit van werkvormen, de spreiding over CAW-regio s en de identiteit van de CAW s zelf. Ook de diversiteit binnen de doelgroep vormde een leidraad. We presenteren hier niet enkel succesverhalen. Wat minder vlot loopt, biedt vaak de beste leerschool. We behandelen de aanbodzijde, de hulpverlening en haar organisaties. Allicht zijn er waardevolle initiatieven niet beschreven. Naast onze inhoudelijke criteria noopten de beperkte middelen en mogelijkheden ons ook tot het maken van keuzes. Tijd is immers een beperkende factor. Je vindt in deze publicatie daarom geen volledige kaart van initiatieven uit Vlaanderen en Brussel op het vlak van toegankelijkheid van de CAW s maar wel een staalkaart. Naast de aanbodzijde, blijven andere invalshoeken buiten beschouwing: De vraagzijde: wat verwachten mensen, die tot de zogenaamde etnisch-culturele minderheden behoren, van het algemeen welzijnswerk? Initiatieven en acties in belendende sectoren zoals geestelijke gezondheidszorg, Kind en Gezin, de bijzondere jeugdzorg, de eerstelijnsgezondheidszorg, het onderwijs e.a. Methodiekontwikkeling en ondersteuning Gevolgde werkwijze We hanteerden een uitgebreide mondelinge en kwalitatieve bevraging om een inzicht te krijgen in de initiatieven. Diverse kanalen werden gebruikt om onze gesprekspartners te vinden: jaarverslagen, beleidsplannen, contactpersonen en verwijzing door andere gesprekspartners. Langs de Nieuwsbrief van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en door directe communicatie met de directies ontvingen alle CAW s een oproep om initiatieven te signaleren rond de toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden. We verzamelden een honderdtal contactpersonen waaruit we een 60-tal personen selecteerden voor een gesprek. Uiteindelijk leidde dit tot gesprekken in 49 werkingen. De hoofddoelstelling was om een breed spectrum van initiatieven in de sector in beeld te brengen. Al was de keuze soms noodgedwongen arbitrair toch namen we een aantal selectiecriteria in acht zoals de ligging en de grootte van het CAW, de diversiteit van de deelwerkingen, de intensiteit gaande van kleine ingrepen tot projecten, reguliere projecten en meer categoriaal werkende deelwerkingen, recente initiatieven en oude rotten in het vak, het innovatief element in relatie tot de werksoort. We beschouwen elk initiatief als work in progress voor een relatief toegankelijker werking voor etnisch-culturele minderheden. Met relatief bedoelen we: in verhouding tot de werksoort, deelwerking, context van het CAW, de omgeving van het CAW. We onthouden ons van enige beoordeling van de initiatieven. Een normatief kader vonden we niet opportuun voor dit project. We hebben het hier over practices, niet over good c.q. bad practices. We gaan er vanuit dat elk leerproces verloopt met ups en downs. Bovendien is wat op het ene ogenblik goed lijkt even later misschien weer achterhaald. Het leren uit ervaringen is wél essentieel om te werken aan een meer toe- 14 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

15 gankelijk CAW. Een logisch gevolg van dit uitgangspunt is een grote heterogeniteit onder de voorgestelde initiatieven. Na een selectie werden de gesprekspartners gecontacteerd voor een telefonische bevraging. Het gesprek werd gestructureerd aan de hand van een vragenlijst maar werd niet beperkt tot deze vragen. Vooral interessante elementen die in het gesprek aan bod kwamen, vormden de leidraad. Van ieder gesprek werd volgens een uniforme structuur een verslag gemaakt. Ieder verslag werd door de betrokken gesprekspartner gelezen, aangevuld of herwerkt. In deze fase ontvingen de CAW s een tweede oproep om na te kijken of er belangrijke initiatieven ontbraken in de lijst van reeds bevraagde initiatieven. De respons van de CAW s was goed. Slechts enkele CAW s reageerden niet. Sommigen meldden geen specifieke initiatieven te hebben omdat ze in te beperkte mate betrokken zijn op onze thematiek. Wél gaven ze aan dat vorming en intervisie plaats vindt rond de doelgroep. De beschrijvingen van de initiatieven bevinden zich in deel 2. De interviews en de beschrijvingen van de initiatieven werden gestructureerd rond volgende richtvragen, die ons een aanzet voor typologie moesten opleveren: 1. Wat zorgt ervoor dat CAW s tot actie komen om te werken aan toegankelijkheid voor etnisch-culturele minderheden? Wat werkt stimulerend? 2. Welke soort acties worden door de CAW s genomen om deze toegankelijkheid te verbeteren? Hoe krijgen deze gestalte? De antwoorden werden op hun herkenbaarheid getoetst bij medewerkers van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Vlaams Minderhedencentrum en de medewerkers van drie CAW s, met name CAW Leuven, CAW Artevelde en CAW Sonar. De resultaten werden voorgelegd aan de stuurgroep van het eerste projectjaar. In het tweede projectjaar werden de basisteksten voorgelegd aan een leesgroep. De interviews in het eerste projectjaar waren aanleiding voor een Uitwisselingsdag, die in Malle werd gehouden op 20 november Deze uitwisselingsdag was eveneens een middel tot verwerking en toetsing van de verkregen informatie. De genodigden waren medewerkers van de CAW s en in het bijzonder de door ons geïnterviewde personen - evenals de op het algemeen welzijnswerk betrokken medewerkers van de minderhedensector. De uitwisseling vond plaats in de vorm van marktsessies en werkgroepen met de bedoeling van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Op deze dag waren een honderdtal aanwezigen. 1.3 Begrippen Toegankelijkheid Een goed toegankelijke hulpverlening moet voldoen aan een reeks voorwaarden, de bekende Vijf B s zoals beschreven door Stephan Parmentier (1998): 1. Bereikbaarheid van de hulpverlening: bv. een evenwichtige spreiding en een goede lokalisering van de hulpverlening. 2. Beschikbaarheid van de hulpverlening: bv. spreekuren op nuttige tijdstippen, opbouwen van een meer continue relatie met de doelgroep. 3. Betaalbaarheid van de hulpverlening: gratis of betaalbare prijzen. 4. Bruikbaarheid van de hulpverlening: enerzijds doorgedreven specialisatie in bepaalde inhouden, anderzijds het ontwikkelen van speciale methodieken voor deze doelgroep. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 15

16 5. Begrijpbaarheid van de hulpverlening: bv. verstaanbaar taalgebruik, contacttaal die goed gehanteerd wordt door cliënt en hulpverlener, werken met tolk, intercultureel bemiddelaar of cultuurcoach. Op elk van deze voorwaarden kan worden ingegrepen om de toegankelijkheid te verbeteren of te verminderen. Uiteraard gaat het om meer dan fysieke toegankelijkheid en grijpt het meer toegankelijk maken in op alle aspecten van het hulpverleningsproces. Uit een literatuurstudie distilleerde Leen Sannen (2003) welke drempels van toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen ervaren worden vanuit het perspectief van (kans)armen en etnisch-culturele minderheden. Sannen onderscheidt drie clusters van drempels, die verder onderverdeeld kunnen worden, samengebracht in onderstaand schema. Schema: Mogelijke drempels tot welzijnsvoorzieningen Drempels A. Drempels m.b.t. voorzieningen 1. Bestuurlijk-organisatorisch Voorbeelden a) Intern-organisatorisch Interne organisatie (bureaucratiseren, schaalvergroting, anonimiseren, reglementering, besparingen, onduidelijke doelstelling voorzieningen, fysieke ontoegankelijkheid, territoriale bereikbaarheid) b) Globale structuur welzijnssector Doorgedreven informatisering Te lage personeelsbezetting -> afroming, wachtlijsten Hoge instapvoorwaarden Financiële drempel winkelmodel te beperkt aanbod -> wachtlijst gebrek aan informatie, onbekendheid voorziening versnippering aanbod aanbod niet afgestemd op vraag categoriale voorzieningen 2. Wetgeving doelgroepomschrijving B. Drempels m.b.t. de hulpvragers ingewikkelde regelgeving afroming door resultaatsverbintenissen voorkeur voor hulpverlening door verwanten anticipatie op discriminatie vooroordelen, wantrouwen en machteloosheid overlevingscultuur isolement gemis basisvaardigheden situationele drempels 16 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

17 C. Drempels m.b.t. de relatie hulpverlener-hulpvrager 1. Sociaal-culturele drempels differentiële sociale positie hulpverlenercliënt discriminatie professionalisering hulpverlening te hoge verwachtingen t.a.v. de cliënt Matheüseffect 2. Psychologische drempels Gevoelens van schaamte, onmacht, stigmatisering 3. Drempels t.g.v. het kampen met meervoudige problemen Leven in het hier en nu Wantrouwen, gestoorde communicatie en faalangst Bindingsangst Financiële machtsbalans Verschillende beeldvorming Op meer dan één hulpverlener aangewezen Gebrek aan afstemming tussen hulpverleners Moeilijk om hulpvragen te categoriseren Nood aan mentale ruimte Bron: Leen Sannen (2003), Drempels naar welzijnsvoorzieningen: de cliënt aan het woord. Literatuurstudie en diepte-interviews bij kansarmen en etnisch-culturele minderheden, HIVA, Leuven, p 36 Een drempel die door Sannen niet werd beschreven, is deze met betrekking tot de hulpverlener of dienstverlener. Het is de hulpverlener als persoon die investeert in het dagelijks werken met de cliënt. In de hulpverlening is het de combinatie van attitude, vakmanschap, ervaring, engagement, persoonlijkheid van de hulpverlener die ervoor zorgt dat hulpverlening werkt of niet. In het werken aan toegankelijkheid dient men dus ook oog te hebben voor de medewerker als persoon en hoe deze te ondersteunen zodat deze optimaal kan functioneren, en er bijgevolg zo goed als mogelijk kan staan voor zijn of haar cliënt Etnisch-culturele minderheden We hanteren de terminologie van het Vlaams Minderhedendecreet van 28 april 1998: etnisch-culturele minderheden: het geheel van de allochtonen, de vluchtelingen en de woonwagenbewoners en de niet tot voornoemde groepen behorende vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens hun noodsituatie opvang of bijstand vragen; allochtonen: personen die zich legaal in België bevinden, ongeacht of zij de Belgische nationaliteit hebben, en die tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoen Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 17

18 1.minstens één van hun ouders of grootouders is geboren buiten België; 2.zij bevinden zich in een achterstandspositie vanwege hun etnische afkomst of hun zwakke sociaal-economische situatie; vluchtelingen: personen die zich in België bevinden en die aan één van de volgende voorwaarden voldoen o zij zijn door België als vluchteling erkend op basis van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend in Genève op 28 juli 1951; o zij hebben in België asiel aangevraagd en hun aanvraag werd niet definitief afgewezen. woonwagenbewoners: personen met een nomadische cultuur, die zich legaal in België bevinden en die traditioneel in een woonwagen wonen of gewoond hebben, in het bijzonder de autochtone voyageurs en de zigeuners, en degenen die met deze personen samenleven of er in de eerste graad van afstammen; vreemdelingen zonder wettig verblijf Het algemeen welzijnswerk De term algemeen welzijnswerk is in het begin van de jaren 1990 door de overheid ingevoerd met het oog op een grondige herstructurering van het landschap van kleinschalige welzijnsvoorzieningen (Serrien, 2000). Een hele reeks van voorzieningen, die op de eerste lijn toegankelijk zijn voor de meest uiteenlopende doelgroepen of voor de bevolking in het algemeen, werden gegroepeerd in één sector. Sectoren die opgingen in het algemeen welzijnswerk zijn onder meer de thuislozenzorg, vluchthuizen, jongerenadviescentra, de sociale centra, de centra voor levens- en gezinsvragen, slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk, Deze hervormingsperiode duurde bijna een decennium en kende een voorlopig eindpunt met het decreet betreffende het algemeen welzijnswerk van 19 december Het decreet hanteert als definitie: Algemeen welzijnswerk: de sociale dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren Het algemeen welzijnswerk groepeert op zijn beurt enkele subsectoren : 1. de Centra voor Tele Onthaal, die niet opgenomen werden in de nieuwe centra voor algemeen welzijnswerk; 2. de ingebouwde centra voor algemeen welzijnswerk, of de vroegere sociale centra van de ziekenfondsen; 3. de autonome centra algemeen welzijnswerk, die de particuliere of private welzijnsorganisaties omvatten. In dit onderzoek beperken we ons tot de Autonome Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Er zijn in Vlaanderen en Brussel 27 CAW s, die elk actief zijn in één van de 21 CAW-regio s. De kernopdrachten van het algemeen welzijnswerk kristalliseren zich rond vier grote clusters (Serrien, 2000): 1. Het realiseren van een bereikbaar en toegankelijk onthaal, met inbegrip van informatie- en adviesverstrekking, eerste opvang, eerste probleemdefiniëring. 2. Het toeleiden naar de maatschappelijke voorzieningen en d.m.v structurele- en preventieve acties wijzen op de eventuele tekorten in het functioneren van deze voorzieningen. 18 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

19 3. Het aanbieden van de nodige hulpverlening en begeleiding met de gepaste werkvormen en methodieken. 4. Het oriënteren en verwijzen naar de gepaste zorgsectoren en zo nodig wijzen op de eventuele functionele tekorten in deze voorzieningen of sectoren. De differentiatie in het algemeen welzijnswerk is groot (zie Bijlage 4). Een CAW kan een veelheid van werkvormen omvatten waarbinnen het zijn hulpverleningsaanbod uitbouwt: crisishulpverlening, residentiële opvang, opvang voor slachtoffers van mensenhandel, nachtopvangcentra, inloopcentra, begeleid wonen, straathoekwerk, mobiele hulpverlening, schuldbemiddeling, jongerenadviescentra, algemeen ambulante hulpverlening, ambulante hulpverlening voor asielzoekers, selectie interlandelijke adoptie, gezins- en relatiebegeleiding, seksualiteit en geboorteregeling, scheidingsbemiddeling, ontmoetingsruimten, slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk en hulpverlening aan seksuele delinquenten. Als we het over toegankelijkheid van het CAW hebben, zijn de drie kerntaken van het CAW belangrijk: onthaal, begeleiding en preventie. Onthaal en vraagverduidelijking is een belangrijke kerntaak wanneer je kijkt naar toegankelijkheid. Deze kerntaak verwijst een reeks activiteiten van het CAW aan het begin van een hulpverleningsproces, en dient in brede zin opgevat te worden. Uit dit concept wil ik vooral de pro-actieve, outreachende naast de receptieve vormgeving accentueren: meer nog dan bij andere doelgroepen, moet in het onthaalconcept goed bekeken worden hoe de (potentiële) cliënt tot bij de hulpverlener terecht komt. Als we het beeld van een huis nemen om het concept CAW vorm te geven in al zijn werkvormen en deelwerkingen, dan moet de potentiële cliënt wel tot aan de voordeur raken, anders is er niet eens sprake van hulpverlening. Er moet in het onthaalconcept plaats zijn voor de methodieken van beweging van hulpvrager en hulpverlener naar elkaar toe. Voor bepaalde doelgroepen kan dit gerust in een receptief model, voor anderen is dit geen gepast kader en moet een pro-actieve wijze gezocht worden. Ook moet de functie vraagverduidelijking tegen het licht van andere culturen en talen gehouden worden: om de hulpvraag te verduidelijken, moeten ook gepaste middelen ingezet worden om elkaar letterlijk en figuurlijk goed te begrijpen. Begeleiding is de kerntaak die omschreven wordt als gebaseerd op de expertise in het omgaan met en het ontrafelen van zeer divers aangebrachte welzijnsvragen en het uitwerken van gepaste oplossingen. Het is een persoonlijke, relationele en praktisch gerichte hulp, die de hulpvrager vaardiger maakt in het opnemen van zijn rollen in de samenleving. Het is hulp die gericht is op het functioneren in het gewone dagelijks leven. Bij deze kerntaak zal een vertaling nodig zijn om te kijken hoe het dagelijks leven er uit ziet voor de cliënt met een andere of gelijke taal, verblijfsstatuut, cultuur; waar de gelijkenissen en de verschillen zitten en waarin dus een verschillend dan wel gelijkaardig aanbod moet gedaan worden. Het vraaggestuurde is ook hier weer een belangrijk element. Ook de hulpverlening moet een bijdrage leveren tot het voorkomen van problemen. Hiervoor worden preventieve acties opgezet. Onder meer door beleidssignalering aan andere sectoren, instanties en overheden met het oog op structurele veranderingen en belangenbehartiging van de cliënten. Iedere hulpverlener ervaart vanuit zijn of haar ervaring en cliëntgericht werken waar het structureel schort in de samenleving. Hun signalen moeten gehoord, gebundeld worden en kunnen leiden tot maatschappelijke acties. Een structurele aanpak kan garant staan voor het verminderen van uitsluitingsmechanismen, i.c. voor etnisch-culturele minderheden. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 19

20 20 Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005 Exploratief onderzoek naar de bijdrage die het jeugdwerk kan leveren tot het toegankelijker maken van de jeugdhulpverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindwerk in de Sociale en Culturele

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de Met één achterste kan je niet op twee paarden zitten 1 Roma-leerlingen op de schoolbanken Koen Geurts - Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel Artikel gepubliceerd

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig?

beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? beleidsdossier (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? (W)eerbaar Wat is eergerelateerd geweld? Welk beleid is er voor nodig? Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Wat is eergerelateerd

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie