Meerwaarde van het flexibiliseren van bestaande sociale huurwoningen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerwaarde van het flexibiliseren van bestaande sociale huurwoningen?"

Transcriptie

1 Meerwaarde van het flexibiliseren van bestaande sociale huurwoningen? Hogere huurwaarde, marktwaarde en bedrijfswaarde door middel van het flexibiliseren van de bestaande sociale huisvesting om levensloopbestendige woningen te realiseren 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 1

2 Inhoud Aanleiding Aanpak Resultaten Conclusies & aanbeveling 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 2

3 Groeiend aantal huishoudens Vooral eenpersoonshuishoudens stijgen (Van Duin, 2013). Veranderende bevolkingssamenstelling Vergrijzing Continu Veranderende Woonbehoefte 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 3

4 Vergrijzing Aantal 65+ neemt toe (De Groot et al., 2013) 2012: 16% ouderen 2025: 22% ouderen (Huisman et al., 2013). 2040: Vergrijzingspiek Veranderende bevolkingssamenstelling Veranderende woonbehoefte (Alders, 2003). 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 4

5 Aantal 65+ blijft langer thuis wonen Verhuizen versus Aanpassen Zorgbeleid vanuit de overheid (Van Duin, 2013). 85% van de 65 plussers willen niet verhuizen (De Groot et al., 2013). Verhuizen kan negatieve effecten hebben voor ouderen: sociale isolatie Woningen moeten aanpasbaar zijn Levensloopbestendige woningen Weinig nieuwbouw door economische crisis Bestaande woningen moeten aanpasbaar gemaakt worden Levensloopbestendige woningen 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 5

6 Levensloopbestendige Woningen Continu veranderende woonbehoefte Veranderende bevolkingssamenstelling Vergrijzing Aanleiding Levensloopbestendige woningen Doel Flexibiliseren Middel 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 6

7 Meerwaarde? Veronderstellingen van flexibelisering: Flexibele woningen zorgen voor betere verhuurbaarheid (Gemeente Rotterdam, 2013). Waarde van het vastgoed wordt verhoogd (Gemeente Rotterdam, 2013). Langere verhuurbaarheid (Berghs, 2011). Absoluut een hogere huurwaarde (Enter, 2008). Hoge investeringskosten (Visser, 2013). 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 7

8 Meerwaarde? Doel woningcorporaties: Zorgdragen van huisvesting van huishoudens die moeilijk op eigen kracht in woonruimte kunnen voorzien (ouderen) Financiële continuïteit behouden (Gruis, 2012) 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 8

9 Probleemstelling Probleemstelling: Er is onvoldoende kennis over wat de meerwaarde zou kunnen zijn van het flexibiliseren van de bestaande sociale huisvesting voor woningcorporaties om levensloopbestendige woningen te realiseren. Hoofdvraag: Wat zou de meerwaarde (huurwaarde, marktwaarde en bedrijfswaarde) kunnen zijn van het flexibiliseren van de huidige sociale woningvoorraad voor woningcorporaties om levensloopbestendige woningen te realiseren? 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 9

10 Onderzoeksvraag Wat zou de meerwaarde (huurwaarde, marktwaarde en bedrijfswaarde) kunnen zijn van het flexibiliseren van de huidige sociale woningvoorraad voor woningcorporaties om levensloopbestendige woningen te realiseren? Kenmerken levensloopbestendige woningen? Flexibiliteitsmaatregelen voor levensloopbestendige woningen? Kunnen deze flexibiliteitsmaatregelen worden toegepast in bestaande woningen? Meerwaarde van levensloopbestendige woningen? Invloed op huurwaarde? Invloed op marktwaarde? Invloed op bedrijfswaarde? 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 10

11 Onderzoeksmethode Onderzoeksvraag Literatuurstudie Ontwerpanalyse Interviews Levensloopbestendige woningen Flexibiliteitsmaatregelen Toepasbaarheid Huurwaarde? Marktwaarde? Bedrijfswaarde? Conclusie 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 11

12 Kenmerken levensloopbestendige woningen: Ruim oppervlak Flexibele plattegrond Goede toegankelijkheid Levensloopbestendige Woningen Eisen levensloopbestendige woningen: Toegankelijkheid Veiligheid en gebruikersgemak Zorgverlening aan huis Wijk- en woonomgeving 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 12

13 Levensloopbestendige Woningen: Toegankelijkheid Variant 0: Bestaande situatie Variant 1: Rollator toegankelijke woningen Variant 2: Rolstoel toegankelijke woningen 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 13

14 Levensloopbestendige Woningen: Flexibiliteitsmaatregelen Eengezinswoningen Bouwtechnisch Drempelloos Installatietechnisch Mogelijkheid tot traplift Flexibele bekabelingsinfrastructuur Ruimtelijk Minimale verkeersruimte van 900 mm Deuren minstens 850 mm Functioneel Mogelijkheid functieverandering Eengezinswoningen Bouwtechnisch Drempelloos Lichte tussenwand op begane grond om extra slaapkamer te kunnen creëren Installatietechnisch Mogelijkheid badkamer op BG Flexibele bekabelingsinfrastructuur Flexibele keuken installaties Ruimtelijk Minimale verkeersruimte van 1100mm Deuren minstens 850 mm Naast deur minimaal 350 mm breed Draaicirkel van 1500 mm Functioneel Mogelijkheid functieverandering Mogelijkheid badkamer op BG 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 14

15 Levensloopbestendige Woningen: Flexibiliteitsmaatregelen Meergezinswoningen Bouwtechnisch Drempelloos Installatietechnisch Lift Automatische deuren collectieve ruimtes Flexibele bekabelingsinfrastructuur Ruimtelijk Minimale verkeersruimte van 900mm Deuren minstens 850 mm Minimale verkeersruimte wooncomplex 1200 mm Functioneel Mogelijkheid functieverandering Meergezinswoningen Bouwtechnisch Drempelloos Installatietechnisch Lift Automatische deuren collectieve ruimtes Flexibele bekabelingsinfrastructuur Flexibele keuken installaties Ruimtelijk Minimale verkeersruimte van 1100mm Deuren minstens 850 mm Naast deur minimaal 350 mm breed Draaicirkel van 1500 mm Minimale verkeersruimte wooncomplex 1200 mm Functioneel Mogelijkheid functieverandering Mogelijkheid badkamer uitbreiding 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 15

16 Eengezinswoningen Levensloopbestendige Woningen: Toepasbaarheid Variant 1 is vaker mogelijk dan variant 2. Variant 2 heeft ruimtelijk strengere eisen dan variant 1 Belemmeringen zijn: Grootte van de woning (breedte van de beukmaat) Situering van de trap Situering van de meterkast 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 16

17 Levensloopbestendige Woningen: Ontwerpanalyse Variant 1: Mogelijk Drempels kunnen worden verwijderd Traplift kan worden geplaatst Verkeersruimtes zijn minstens 900 mm Functieverandering is mogelijk Variant 2: Niet mogelijk Drempels kunnen worden verwijderd BG te klein voor badkamer Flexibele keuken is mogelijk Verkeersruimtes zijn te klein Functieverandering is mogelijk 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 17

18 Levensloopbestendige Woningen: Ontwerpanalyse Variant 1: Mogelijk Drempels kunnen worden verwijderd Traplift kan worden geplaatst Verkeersruimtes zijn minstens 900 mm Functieverandering is mogelijk Variant 2: mogelijk Drempels kunnen worden verwijderd Badkamer kan op BG gerealiseerd worden Flexibele keuken kan Verkeersruimtes worden verbreed Functieverandering is mogelijk 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 18

19 Levensloopbestendige Woningen: Kostenindicatie Kosten variant 1: 4.985,30 Verwijderen van drempels Vloer egaliseren Nieuwe buitendeuren Kosten variant 2: ,30 Verwijderen van drempels Vloer egaliseren Nieuwe buitendeuren Aanpassen plattegrond om de verkeersruimte te verbreden Bouwkundig onderzoek 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 19

20 Meergezinswoningen Levensloopbestendige Woningen: Toepasbaarheid Variant 1 is vaker mogelijk dan variant 2. Variant 2 heeft ruimtelijk strengere eisen dan variant 1 Belemmeringen zijn: Grootte van de woning (breedte van de beukmaat) Situering van de trap Situering van de meterkast Ontsluiting van de woning (wel of geen lift kunnen toevoegen) Dragende wanden Portiekwoningen kunnen niet, door: Ontsluiting (lift kan moeilijk worden toegevoegd) Dragende wanden (verkeersruimtes zijn te smal (variant 2)) 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 20

21 Levensloopbestendige Woningen: Toepasbaarheid Portiekwoning Variant 1 en 2 niet mogelijk Ontsluiting (lift) Dragende wanden Badkamer kan worden uitgebreid/ verplaatst 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 21

22 Levensloopbestendige Woningen: Toepasbaarheid Galerijflat Variant 1 en 2 mogelijk Badkamer kan worden uitgebreid/ verplaatst Lift bij entrée Plattegrond veranderen voor variant 2 Lift kan niet alle woningen bereiken 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 22

23 Levensloopbestendige Woningen: Kostenindicatie Kosten variant 1: ,48 Verwijderen van drempels Vloer egaliseren Nieuwe buitendeuren Plaatsen lift Automatische deuren in complex Kosten variant 2: ,60 Verwijderen van drempels Vloer egaliseren Nieuwe buitendeuren Plaatsen lift Automatische deuren in complex Aanpassen plattegrond om de verkeersruimte te verbreden Bouwkundig onderzoek 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 23

24 Huurwaarde Huurwaarde kan bij sociale huurwoningen niet verhoogd worden door: Levensloopbestendige Woningen: Meerwaarde? Liberalisatiegrens en/of huurprijsbeleid woningcorporaties Woningwaarderingsysteem Akkoord van 70% van de bewoners nodig Definitie huurwaarde: de huur die een woning bij verhuur zou opleveren (Hypotheekwoordenboek, 2014). Variant 0 Variant 1 Variant 2 Huurwaarde maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 24

25 Levensloopbestendige Woningen: Meerwaarde? Marktwaarde Marktwaarde zal marginaal stijgen: Niet een op een met investering +/- 10% van de investeringskosten Imago van levensloopbestendige woningen kan negatief werken op de marktwaarde Definitie marktwaarde: het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na een behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld (Berkhout & Hordijk, 2010). Variant 0 Variant 1 Variant 2 Marktwaarde maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 25

26 Levensloopbestendige Woningen: Meerwaarde? Bedrijfswaarde Verhuurbaarheid zal stijgen: In meeste gevallen geen issue voor woningcorporaties Exploitatiekosten Exploitatiekosten dalen bij flexibele woningen als de functie veranderd wordt Exploitatiekosten stijgen bij toevoeging van elektronica Levensduur Levensduur wordt verlengd. Kwaliteit moet ook verbeterd worden Definitie bedrijfswaarde: Onder de bedrijfswaarde van onroerende zaken wordt de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf verstaan (Brouwer et al., 2012). Variant 0 Variant 1 Variant 2 Bedrijfswaarde Bedrijfswaarde blijft bij variant 1 waarschijnlijk gelijk en daalt waarschijnlijk bij variant 2 door hoge investeringskosten 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 26

27 Levensloopbestendige Woningen: Meerwaarde? Geen financiële meerwaarde bij sociale huurwoningen bij flexibiliseren om levensloopbestendige woningen te realiseren Wel maatschappelijke meerwaarde. Wel investeren in variant 1 Hoogste rendement Laagste kosten Maatschappelijk verantwoord Niet investeren in variant 2 Niet rendabel Hoogste kosten (negatieve gevolgen voor bedrijfswaarde) Weinig mensen in een rolstoel 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 27

28 Conclusie Flexibiliteitsmaatregelen: Variant 2 heeft strengere ruimtelijke eisen dan variant 1 Bij meergezinswoningen komen veel eisen op complexniveau erbij Toepasbaarheid Variant 1 beter toepasbaar dan variant 2 Variant 2 strengere eisen: Woningen te klein oppervlak Situering installaties/trap Kosten: Kosten variant 2 hoger dan variant 1 door wijziging plattegrond Kosten meergezinswoningen hoger dan eengezinswoningen door maatregelen op complexniveau 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 28

29 Conclusie Geen financiële meerwaarde wel maatschappelijk verantwoord Huurwaarde blijft voor beide varianten gelijk door: WWS Liberalisatiegrens / huurgrens beleid woningcorporatie 70% akkoord bewoners Marktwaarde stijgt marginaal: Niet een op een met investering Bedrijfswaarde blijft gelijk of daalt door: Hoge investeringskosten variant 2 Variant 0 Variant 1 Variant 2 Huurwaarde Marktwaarde Bedrijfswaarde maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 29

30 Conclusie Geen financiële meerwaarde wel maatschappelijke verantwoord Eerder investeren in variant 1 dan in variant 2: Variant 1 kosten zijn lager dan voor variant 2 Variant 2 heeft veel strengere eisen dan variant 1 Om meerwaarde te creëren: Op complexniveau aantal flexibiliteitsmaatregelen implementeren Op woningniveau alleen individueel 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 30

31 Aanbevelingen Geen financiële meerwaarde wel maatschappelijke verantwoord Zijn bewoners bereid meer te betalen voor levensloopbestendige woning? Is er meerwaarde bij nieuwbouw? Wat is het imago van levensloopbestendige woningen? Kan het woningwaarderingsysteem worden aangepakt en hoe? Private sector i.p.v. publieke sector? Levensloopbestendig: Gebouwniveau Wijkniveau Stadniveau 10 maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 31

32 Referenties Alders, M. (2003). Na 2010 slaat de vergrijzing toe. In C. B. v. Statistiek (Ed.). Berghs, Q. J. G. (2011). Levensloopgeschikt bouwen: met welk eisenpakket? : Kenniscentrum Wonen- Zorg. Berkhout, T. M., & Hordijk, A. C. (2010). Marktwaarde als waarderingsgrondslag: International Valuation Standards. De Groot, C., Van Dam, F., & Daalhuizen, F. (2013). Vergrijzing en woningmarkt. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. Enter. (2008). Het belang van meegroeiwoningen. Retrieved , from Gemeente Rotterdam. (2013). Aanpasbaar bouwen in Rotterdam. Rotterdam: DS+V. Gruis, V. H. (2000). Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties: het bepalen van de bedrijfswaarde, risico's en het voorraadbeleid. In OTB (Ed.), Volkshuisvestigingsbeleid en woningmarkt. Delft: DUP Science. Huisman, C., De Jong, A., Van Duin, C., & Stoeldraaijer, L. (2013). Regionale prognose : Vier grote gemeenten blijven sterke bevolkingstrekkers. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. Hypotheekwoordenboek. (2014). Economische huurwaarde. Retrieved , from Stavenuiter, M., & Van Dongen, M. C. (2008). Gemeenschappelijk wonen: een literatuurstudie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Van Duin, C. (2013). Tot 2025 jaarlijks 50 duizend huishoudens erbij: Centraal Bureau voor Statistiek. Visser, A. J. (2013). Evaluatie Solids. Den Haag: Platform maart P4 presentatie - Fabienne van Vliet 32

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Energie Merenwijk. Wie ben ik?

Energie Merenwijk. Wie ben ik? Energie Merenwijk Wie ben ik? Marcel van Ewijk Makelaar & Taxateur SCVM Eigen kantoor Aangesloten bij VBO Makelaar Seniorkeur Makelaar EPA Adviseur Energielabel Woningbouw Erkend deskundige Energielabel

Nadere informatie

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel II - Woningcorporaties ING Economisch Bureau Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Scheiden wonen zorg maakt verdere samenwerking met zorginstellingen

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

van Duurzaam naar Huurzaam

van Duurzaam naar Huurzaam van Duurzaam naar Huurzaam 1 COLOFON van Duurzaam naar Huurzaam : Omdat duurzaam niets bijzonders is. Betaalbaar huren wordt echter wél bijzonder als wij niet tijdig omschakelen naar een zeer lage energiebehoefte

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden energielabel B. Energiebesparing in de bestaande woningvoorrraad. Een spiegel voor Gelderse woningcorporaties

Praktijkvoorbeelden energielabel B. Energiebesparing in de bestaande woningvoorrraad. Een spiegel voor Gelderse woningcorporaties Praktijkvoorbeelden energielabel B Energiebesparing in de bestaande woningvoorrraad Een spiegel voor Gelderse woningcorporaties Inhoud Voorwoord 1 Gratis energiescan voor Gelderse corporaties 2 Lessen

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Ministerie van Financiën Directie Algemene Financiële en Economische Politiek Mw. Drs. L.B.J. van Geest Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën Directie Algemene Financiële en Economische Politiek Mw. Drs. L.B.J. van Geest Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën Directie Algemene Financiële en Economische Politiek Mw. Drs. L.B.J. van Geest Postbus 20201 2500 EE Den Haag KENMERK RPB 060070 7.51 DATUM 8-3-2006 ONDERWERP Verzoek onderzoek

Nadere informatie

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt ir. J.F.A. Krijnen Amsterdam School of Real Estate opleiding Master of Real Estate jaargang 2005

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland Uw

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Verslag van het 6 e Leidse Woondebat: De nieuwe Prestatieafspraken

Verslag van het 6 e Leidse Woondebat: De nieuwe Prestatieafspraken Verslag van het 6 e Leidse Woondebat: De nieuwe Prestatieafspraken Op woensdag 26 november 2014 in het huis van het RAP Leiden, de Meelfabriek. Opening en welkom Wethouder Paul Laudy heet alle (ruim 80)

Nadere informatie

Patrick Pop Wine te Meerman

Patrick Pop Wine te Meerman Patrick Pop Wine te Meerman Beschut wonen tussen wal en schip Obstakels bij het scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg Patrick Pop Wine te Meerman 22 september 2014 49213/Onderzoek naar beschut wonen

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

Verslag detectives van het wonen

Verslag detectives van het wonen Verslag detectives van het wonen Datum: Dinsdag 12 Maart Dinsdag 12 maart gingen ca. 20 Detectives van het wonen op zoek naar interessante informatie voor de nieuwe woonvisie van Achtkarspelen. Ze voerden

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling

De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling Concept P2 Rapport De HBU bij leegstaande kantoren: Een waardebepaling TU Delft Faculteit Bouwkunde Master Real Estate and Housing Real Estate and Management LAB Eerste mentor Hilde Remøy Tweede mentor

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Perspectieven voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad SVn Postbus 15 3870 DA Hoevelaken info@svn.nl www.svn.nl Onderzoeksinstituut OTB / TU-Delft Posbus 5030 2600 GA Delft mailbox@otb.tudelft.nl www.otb.tudelft.nl ONDERZOEKSRAPPORT PERSPECTIEVEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie